The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Displayed below are some selected recent viaLibri matches for books published in 1982

        Im Anfang war das Wort - Jahresgabe 1983 der Hoesch AG Dortmund - Werk und Wir

      Druckereigesellschaft Dortmund 1982 - Gebraucht, gut erhalten, fester kartonierter Einband, 8°; Schwarzweiß-Abbildungen, 252 S. Jahresgabe der Hoesch AG - Am Anfang - das Wort, seit einer Million Jahren, Tausend Zungen, Triffst du nur das Zauberwort, im Bann der Emotionen, Vom Alltag des Sprechens, am Ende bleibt das Wort 410 gr.

      [Bookseller: Buchstube Tiffany]
 1.   Check availability:     ZVAB     Link/Print  


        Handbuch zur Geschichte der Optik., Band 1: Von der Antike bis Newton; Band 2: Von Newton bis Fraunhofer; Band 3 (in 2 Bänden, Teile A + B): Das 19. Jahrhundert oder vom Pröbeln zum Rechnen; Band 4 (in 2 Bänden, Teile A + B): Der Schritt in das 20. Jahrhundert; Ergänzungsband 1: Das Fernrohr; Ergänzungsband 2 (in 2 Bänden, Teile A + B): Das Mikroskop; Ergänzungsband 3 (in 3 Bänden, Teile A, B + C): Die Brille.

      Wayenborgh, Bonn 1982-95. - ca. 400 S. je Band mit zahlreichen Abbildungen, Es fehlt Band 5 (in 3 Bänden): Das 20. Jahrhundert; Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 28500 4°, Original-Pappbände (Hardcover), teils mit Originalschutzumschlägen, Schutzumschläge teils angerändert oder gebreäunt, insgesamt gutes und sauberes Exemplar, [Attributes: Hard Cover]

      [Bookseller: Antiquariat Silvanus]
 2.   Check availability:     ZVAB     Link/Print  


        Alice's Adventures in Wonderland

      West Hatfield, MA: Pennyroyal Press, 1982. Moser, Barry. Folio. 150pp. From an edition of 350 copies signed by Barry Moser, this is one of fifty reserved for patrons and participants. Laid in is an original ink drawing by Moser depicting the Mock Turtle. Illustrated with 75 wood engravings, some of which are full-page plates, while others are beautifully integrated into the layout. In this copy, each wood engraving, from the smallest vignette and endpaper design to the largest fold-out, is signed in pencil by the artist. Accompanied by an additional suite of the wood engravings, with each print signed by Moser, in a linen-covered chemise. Printed in five colors on a paper specially made for the Press by Strathmore Mills, with calligraphy by G. G. Laurens. The type is Bembo, in blue, black, and red. The edition was based on Carroll's corrections to his original text, and the story is accompanied by a gloss, printed in red, providing additional commentary written by one of America's leading Victorianists, James Kincaid. In a magnificent binding by Arno Werner of violet morocco, gilt-stamped with the design of an ornate key to the front cover. Housed in a morocco-backed linen clamshell box. A few abrasions to spine of box, with some color bleed from repair, else very fine. This was the first in a series of deluxe folio editions of classic texts printed at the Pennyroyal Press. It sold out almost immediately and has remained the most popular of Moser's oeuvre ever since.

      [Bookseller: Bromer Booksellers]
 3.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        "De lastigheid der rykdommen, blyspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Izaak Duim, 1739. [Gebonden met: (2)] De wiskunstenaars, of 't Gevluchte juffertje, blyspel. 3e druk. Amsterdam, David Ruarus, 1730. [en met: (3)] De triumpheerende liefde. Blyspel. Vertaald uit het Frans. Door het konstgenootschap Ars Usu Juvanda. Amsterdam, Izaak Duim, 1740. [en met: (4)] Lubbert Lubbertze, of De geadelde boer. Blyspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Albert Magnus, 1686. [en met: (5)] De loogenaar, blyspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1699. [en met: (6)] Schrokhart Slingerbeen, in zijn eigen strikken verstrikt; of de worgende Kakus aan den koopbrief van een huis. Blyspel. Gedrukt in de Strafpars der Ondeugd, onder de bescherming der Geregtigheid. [z.p., z.n., ca 1725]. [en met: (7)] De Fransman in Bohemen. Blyspel. Vertaald uit het Duits. Den Haag, Pieter van Cleef, 1744. [en met: (8)] Maria de Medicis, en hare gunsteling Concino Concini, marquies d'Ancré. Blysp".

      "8°: (1:) * 4 A-E 8, gepag.: [8] 80 pp. Schouwburgvignet gegraveerd door Simon Fokke; (2:) * 4 A-C 8 (-C8, blanco?), gepag.: [8] 46 pp. Schouwburgvignet gegraveerd door Pieter Tanjé; (3:) * 4 A-B 8 C 4, gepag.: [8] 35 [5] pp. Schouwburgvignet gegraveerd door Adriaan van der Laan; (4:) A-E 8 (-E8, blanco?); 77 [1] pp. Ongesigneerd schouwburgvignet met zinspreuk ""Yver in liefd' bloejende""; (5:) A-D 8 E 4, gepag.: 72 pp.; (6:) pi 2 2pi1 A-D 8, gepag.: [6] 63 [1] pp. Met een ongesigneerde gegraveerde titelpagina; (7:) A-I 8, gepag. 144 pp.; (8:) pi 2 A-D 8 (D4 als D5, -D8, blanco?), gepag.: [4] 62 pp.; (9:) pi1 * 2 2* 4 A-C 8, gepag.: [14] 47 [1] pp. Met een gegraveerde titelpagina door Simon Fokke, het vignet van de schouwburg gegraveerd door A. van Buysen en bij de opdracht aan Pieter Schrick een kopvignet door Simon Fokke; (10:) A-D 8, gepag.: 62 [2] pp. Titelvignet met de zinspreuk ""Honos alit artes""; (11:) A-D 8, gepag.: 64 pp. Gegraveerde titelpagina. (12:) A 4 2 A-D 8, gepag.: [8] 64 pp. Gegraveerde titelpagina (ingekleurd) door A. Schoonebeek en titelvignet van Nil Volentibus Arduum door G. Lairesse; (13:) A-E 8 (-E7,8 blanco?), gepag.: 76 pp. Contemp. perkament, goed exemplaar. Lit.: Dongelmans, Nil Volentibus Arduum: documenten en bronnen (Utrecht 1982); De Haas, Het repertoire van de Amsterdamse schouwburg 1700-1772 (Maastricht 2001); Te Winkel IV, V; Worp, Geschiedenis van het drama en van het tooneel in Nederland; zie over Jaspin: Witsen Geysbeek IV, p.21; over Tysens: Van der Zijde, 'Gysbert Tysens (1693-1732). Een broodschrijver in de achttiende eeuw', in MedJCW 19 (1996); F. & vd B. p.828 (1) Van Aken II, p.142; Arpots (toneel) 12; CBMNL 4508; (2) Van Aken I, p.222; Arpos (toneel) 287; CBMNL 8369, Smit 89; (3) Van Aken II, p.205; CBMNL 4667; De Haas 461; (4) Van Aken II, p.227; CBMNL 4777; De Haas 289; (5) Van Aken II, 313; (6) Van Aken I, p.521; CBMNL 6750; (7) Van Aken II, p.93; CBMNL 2403; (8) Van Aken I, p.333; CBMNL 4942; (9) Van Aken I, p.488; Arpots (toneel) 416; CBMNL 4533; De Haas 279; (10) Van Aken II, p.273; Arpots (toneel) 603; CBMNL 469; (11) Van Aken I, p.168; Arpots (toneel) 235; CBMNL 7374; (12) Van Aken II, p.348; Arpots (toneel) 361; CBMNL 8014; Dongelmans 74; (13) Van Aken II, p.320; CBMNL 5277"."Verzameling van twaalf blijspelen en één zinnespel, waarvan acht in eerste druk. Japin, de ""niet onverdienstelijke"" vertaler van 'De lastigheid der rykdommen', is verder een grote onbekende. Witsen Geysbeek weet nog twee andere stukken te noemen die hij uit het Frans heeft bewerkt, maar levensbijzonderheden kan ook hij niet geven. De eerste druk van Lodewijk Meijers 'De Looghenaar', een vertaling van Corneilles 'Le Menteur', dateert van 1658. In 1669 was Meijer een van de oprichters van het 'Kunstgenootschap Nil Volentibus Arduum'. Het stuk is opgedragen aan Anna van Hoorn, echtgenote van de Amsterdamse burgemeester Kornelis van Vlooswijk. De 'Schrokhart Slingerbeen' van Gysbert Tysens is niet zozeer een blijspel als wel een schimpschrift gericht tegen een schurkachtige boekhandelaar. Tysens wijdde in totaal vier stukken aan de man, die geïdentificeerd is als Jacobus Lindenbergh. 'Maria de Medicis' was het laatste van een serie van zes toneelstukjes die broodschrijver Tysens als ""maandelyks berigt van den onderaardssen Parnas"" in 1722 uitgaf. Hij laat daarin historische personen hun vroegere levenswandel in de onderwereld voortzetten, wat evenmin als bovengronds goed uitpakt. Lucas Pater droeg zijn 'Leeuwendaal hersteld' op aan Pieter Schrick, directeur van de Levantsche Handel en regent van het Aalmoezeniers weeshuis. Het is een zinnespel, geschreven naar aanleiding van de Vrede van Aken (1748), die een eind maakte aan de Oostenrijkse successieoorlog. Achter 'De gewaande Ariane' een gezamenlijke fondslijst van Hendrik Bosch in Amsterdam en Gillis Knotter in Leiden. Willem van der Hoeven droeg 'De schrandere tooneelspeelder' - zijn debuut als toneeldichter - op aan de gezamenlijke regenten van het weeshuis en het oude-mannenhuis, de instellingen die profiteerden van de opbrengsten van de schouwburg. Op de gegraveerde titelpagina wordt het stuk 'De gelukkige tooneel-speelder door list' genoemd. 'De listige vryster' is in zoverre van Ysbrand Vincent, dat hij een prozavertaling gemaakt had van het oorspronkelijke stuk, 'L'ecole des maris' van Molière, waarna Pieter Verloove het in dichtmaat had omgezet. Toch gaf Vincent het in 1690 als zijn eigen werk uit, wat Frederiks & Van den Branden doet spreken van een ""letterdieverij van zeldzame onbescheidenheid"". Verloove kwam nog in datzelfde jaar met een eigen uitgave van zijn berijming onder de titel 'Steiloorige Egbert of De twee ongelyke broeders'."

      [Bookseller: Antiquariaat A.G. VAN DER STEUR]
 4.   Check availability:     NVvA     Link/Print  


        Autograph Letter Signed ("Jello Biafra")

      Octavo. One page, written on the verso of a Ballot for the Executive Committee of the Cuyahoga County Republican Organization for Governor and Lieutenant Governor. Undated but the election ballot on which it is written indicates 1982 or slightly thereafter. Fine. A letter of thanks from Jello Biafra, lead singer of the Dead Kennedys to a friend for the cassette the tapes: "I think I like Satan's Cheerleaders the best, but I'm surprised at how different the two sounded...", comments on his financial situation: "You're right, I'm pretty short on cash right now. Being a greenhorn independent is hard work & little pay but it's better than being owned & used." He mentions that he's never gotten around to making stickers, but "I'm sending you a nifty selection of flyers & posters for now. I'm sorry about folding them but mailing tubes are hard to come by out here." He concludes with a postscript about a mutual friend: "... now sporting a beat-up urban cowboy hat as well as a budding beer belly! He has also started to act more like a human being lately." .

      [Bookseller: Between the Covers- Rare Books, Inc. ABA]
 5.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        Signed Ronald and Nancy Reagan White House Photograph, inscribed by the President

      Washington, D.C., May 1982. 7" x 9.25". "Photograph Signed ""To Buzzy Sisco - With our very best wishes / & Regards/ Ronald Reagan"" as President. First Lady Nancy Reagan penned in front of her husband's signature: ""Nancy &"". Color, 6"" x 7.25"" image, overall 7"" x 9.25"" (visible), Matted and framed to 11"" x 13.5"". Fine condition.Framed photograph was mailed to Buzzy Sisco in Healdsburg, California, in a wooden box, 15"" x 12"" x 1"". Label address ""From / The White House / Washington, D.C.,"" postmarked ""The White House Mail Section / May 7 1982 / USPS."" Original box is included. Sisters Bertha (1913-1998) and Samueline Sisco (1927-2011) first wrote to Governor Ronald Reagan in 1972 about requesting state assistance for their mentally handicapped brother Joseph ""Buzzy"" Sisco (1929-1984). Reagan corresponded with the sisters for at least the next 15 years. The Sisco sisters made engraved leather goods to help support themselves. Reagan admired their art and skills and bought or received gifts from them, showing their work to friends. --- from ""Reagan: A Life in Letters"" edited by Kiron K. Skinner, Annelise Anderson, and Martin Anderson (New York: Simon & Shuster, 2003)."

      [Bookseller: University Archives]
 6.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        Count Karlstein (Signed By The Author)

      The First UK printing published by Chatto and Windus in 1982.The BOOK is in near FINE condition.Apart from a very minor crease to the lower corner of the first few pages, the book is in lovely condition with sharp corners and bright titling,free from inscriptions and erasures and has no markings.The WRAPPER is complete and is in near FINE condition.There is minimal rubbing to the upper corners with NO fading to the spine.The white rear panel and flaps are remarkably clean.The book has been SIGNED by Philip Pullman to the title page.A ticket for the signing event accompanies this title as provenance.A very sharp copy of a very scarce early Pullman title.Collectible.Ashtonrarebooks welcomes direct contact.

      [Bookseller: Ashtonrarebooks ABA PBFA]
 7.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        Matrix: A Review for Printers and Bibliophiles, Numbers 1 through 33. A complete run of the deluxe issues, current through 2015

      Whittington Press 1982-2015, Andoversford - A complete run of the deluxe editions, including the first and reprint editions of volumes 1 and 2. Volumes 1-33 complete, plus the index volume (there is also a 1-5 index in the reprint of volume 1). This set is current through 2015. All volumes fine. All slipcases either fine or near fine, a tiny nick or two, minor shelf wear. No slipcase to the first edition of the second volume, as issued. All volumes quarter morocco over paper boards. A beautiful and very colorful set. [Attributes: Hard Cover]

      [Bookseller: Blue Sky Rare Books]
 8.   Check availability:     AbeBooks     Link/Print  


        Moi laminaire EDITION ORIGINALE ENVOI AUTOGRAPHE

      Paris: Seuil, 1982. Fine. Seuil, Paris 1982, 13x18,5cm, broché. - First edition for of wich no leading copies exists. beautiful autograph dedication signed by the author Luc Estang "... who says so transhumance This quest for a sun that was offended / with sympathy and admiration ...". Very few bites mainly affecting margins, nice copy. --- Please note that the translation in english is done automatically, we apologize if the formulas are inaccurate. Contact us for any information! - [FRENCH VERSION FOLLOWS] Edition originale pour laquelle il n'a pas été tiré de grands papiers. Bel envoi autographe signé de Aimé Césaire à Luc Estang : "... qui dit si bien les transhumances. Cette quête d'un soleil qui s'offusque / avec sympathie et admiration..." Très rares piqûres affectant essentiellement les marges, agréable exemplaire.

      [Bookseller: Librairie Le Feu Follet]
 9.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        A Dictionary of Late Egyptian - five volumes complete set

      Berkeley: B.C. Scribe Publications 1982 - Publication dates : 1982, 1984, 1987, 1989, & 1990. ISBN's: 0930548043, . Five folio sized sofcovers in white glossy covers. pp: Vol I: xix, 260; Vol II: v,214; Vol III: v, 173; Vol IV: viii, 170; Vol V: iii, 109. These copies were once owned by M.A.R. Barker 1929-2012, creator of Tekumel, with his name (M A R Barker), place (Minneapolis Minnesota), and date inked to page facing the front cover of each volume. Nearby inscriptions there is a circular private library rubber stamp, which has an enigmatic looking design. Volumes in very good to near fine condition showing very little wear or use. Covers are clean and secure, with the covers of two volumes having age-browned to some degree, and another two volumes having some of their corners lightly bruised. Text-blocks are near-crisp with no signs of thumbing to corners, are free of annotations, under-linings, marginalia, etc, although the first few leaves of vol III have tiny lower corner creases. A wonderful association five volume set. PLEASE NOTE: This is a heavy item and extra towards delivery cost may be requested. An enquiry is recommended - especially for overseas delivery.

      [Bookseller: Lost World Books]
 10.   Check availability:     AbeBooks     Link/Print  


        The Art of Edmund Caldwell II

      Mazoe Rhodesia: Frank Read Press, 1982. First Limited to 250 Copies . Half Leather. Near Fine. Elephant Folio - over 15" - 23" tall. Signed by Publisher. 218 pp. Elephant folio. A completely handmade book. Copy #9 of only 250. All presubscribed prior to publication. Following the enthusiastic reception and mountains of compliments garnered by the first tribute to Caldwell, Frank Read Press did a second book, this on the artist's work in general. There are fabulous illustrations of African game (his watercolors are world renowned), references, notes, information on his studio, a bibliography of notes and references and a zoologist's appraisal of Caldwell's work. There are 44 full page colored plates of Caldwell's work each with a matching page of text. The quality of workmanship and materials has rarely been matched in bookmaking. Clearly this was a long labor of love for the Reeds and they made sure it would be a book that will long be remembered. Another fitting tribute to Caldwell's work. This copy has obviously neither been read nor changed hands often because it is in near fine condition in original red cloth over linin. Substantial additional postage.

      [Bookseller: Trophy Room Books]
 11.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        17 Monotypes

      ULAE 1982 - Signed by author on front end paper, edges of wraps lightly rubbed with a few small closed tears, contents fine. [Attributes: First Edition; Signed Copy; Hard Cover]

      [Bookseller: Broadford Books]
 12.   Check availability:     AbeBooks     Link/Print  


        Pictures from Italy.

      Allen Press, Greenbrae, California 1982 - One of 140 copies. Printed in Italian Old Style and Deepdene italic on Richard de Bas mill handmade paper. The running headings on each page are in two colours, varying as to the areas of Italy covered: Genoa, Venice, Naples, Rome and Florence. Sm. 4to., original full cloth binding using a red and beige Fortuny hand blocked fabric 'Canestrelli' (named for a Venetian shell), in the original clear vinyl protective jacket. A fine copy. Original prospectus inserted loose. A classic of travel literature, Dickens wrote 'Pictures from Italy' at the age of only 32 when he was already famous for some of his greatest work such as Oliver Twist and A Christmas Carol. He leased a villa in Genoa and then travelled throughout Italy writing detailed letters all the way. The book was first published in 1846. [Attributes: Hard Cover]

      [Bookseller: SOPHIE SCHNEIDEMAN RARE BOOKS, ABA, ILAB]
 13.   Check availability:     AbeBooks     Link/Print  


        Daphnis and Chloe

      London: Susan Allix as the Willow Press, 1982. No. 49 of 50 signed copies. 20 etchings by Allix in sepia and colour, hand drawn titles in Greek. Hand printed in 14 pt Centaur on Arches paper. 12 x 9.5 inches, 31 x 24 cms, bound by Allix in tan, dark and light blue morocco with a onlaid design of Daphnis and Chloe on each cover in flesh pink and white calf, with blind rules and letering on upper cover, patterned endpapers. Housed in a brown cloth clamshell box with leather spine label. Allix responds to the famous pastoral romance with wonderfully coloured etchings of rural scenes and portraits. She uses a translation from the Greek by A.M. Burnett.

      [Bookseller: SOPHIE SCHNEIDEMAN RARE BOOKS]
 14.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        Streets

      Red Hook [Brooklyn]: Guignol Books, 1982. Fine in photo-illustrated wrappers.. First Edition. Oblong quarto. Introduction by Willard Van Dyke. Little-known book of nighttime 1970s New York City images shot in the Bronx. Deep silvers and blacks.

      [Bookseller: Harper's Books, Inc.]
 15.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        Encyclopedia of Statistical Sciences, Complete in Ten Volumes, Includes Supplemental Volume

      John Wiley and Sons, New York 1982 - Planned as an 8 volume set. Red cloth with gilt lettering on the covers and spines. The owner's stamp is on the front paste down and the page extremities and his small circular stamp is on the title page. Otherwise all nine volumes are fine in near fine dustjackets. Dustjackets are in mylar. The texts and illustrations are flawless. 1. Circular Probable Error. 2. Classification-Eye Estimate. 3. Faa di Bruno's Formula-Hypothesis Testing. 4. Icing the Tails-Limit Theorems. 5.Lindberg Condition-Multitrait -Multimethod Matrices. 6. Mutlvariate Analysis-Plackett and Burman Designs. 7. Plackett Family of Distributions-Regression, Wrong. Volume 8. Regressogram-St. Petersburg Paradox, 9. Supplement Volume. [Attributes: First Edition; Hard Cover]

      [Bookseller: Oracle Junction Bookshop]
 16.   Check availability:     AbeBooks     Link/Print  


        Sweeney and the Saint. From the Middle Irish.

      Loughcrew: Privately Printed by Peter Fallon for the author, 1982 - Octavo, pp. 4. Original red wrappers, titles to front cover in black, two sheets sewn in with black thread. A fine copy. First edition, one of 125 copies. Presentation copy, inscribed by the author to the manuscript collector and dealer Roy Davids on the title page: "To Roy, with love and happy memories at Christmas, Seamus & Marie & the boys & Catherine Ann." The poem was privately printed for use by the author as his Christmas card for 1982. [Attributes: First Edition]

      [Bookseller: Peter Harrington. ABA member]
 17.   Check availability:     AbeBooks     Link/Print  


        "A" is for Alibi

      Holt Rinehart and Winston, 1982. First Edition (first printing). The first novel in the alphabetical KINSEY MILLHONE series set in the picturesque Southern Calfornia town of Santa Teresa. Fine/Fine but for incidental toning to the rear dust jacket panel. . 1st Edition. Hardcover. Fine/Fine.

      [Bookseller: Bill Leone, Bookseller ABAA]
 18.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        Magician ---with Silverthorn ---with A Darkness at Sethanon: Book 1, 2 and 3 of The Riftwar Saga ---by Raymond E Feist ( Volume One, Two, Three )

      N.Y.: Doubleday, 1982, 1985, 1986, 1st Edition, 1st Printing for All , 1982. ----------3 volumes, hardcovers, all are 1st edition and 1st printing, SILVERTHORN and SETHANON are Near Fine copies in very lightly rubbed Very Good+ dustjackets, a bit of tip wear but bright clean examples of the Kinuko Craft artwork dustjackets, jacket on SETHANON is price clipped, ---MAGICIAN is a Very Good to Very Good+ copy with some light marks and rubbing to the boards and edges,rear upper corner is bumped, in an attractive Good dustjacket with some rub marks and some small chips and closed tears but overall looks quite nice, a bit of fading to the red lettering on the spine, SILVERTHORN and SETHANON are about 5.75 x 8.5 inches, MAGICIAN is about 6.25 x 9.5 inches (as it should be as it is a true 1st edition, 1st printing ), MAGICIAN is really quite rare !, all jackets are in hi-quality mylar protectors, any image directly beside this listing is the actual book and not a generic photo. First Edition. Hard Cover. Near Fine/Very Good+. Illus. by David Gatti and Kinuko Craft Cover Art.

      [Bookseller: Leonard Shoup ]
 19.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        Lee Friedlander: Factory Valleys: Ohio and Pennsylvania (Special Limited Edition with One Vintage Gelatin Silver Print)

      Callaway Editions IV and Haywire Press, New York and New City, New York 1982 - Price is net to all; promotional discounts do not apply.Special limited edition of 70 signed and numbered copies, plus 5 artist's copies, with one vintage gelatin silver print "Pittsburgh, PA, 1979" (pl. 2 in the trade edition). Mounted and bound in before the book's last leaf. Signed and numbered in pencil on recto of mount. Image 6-1/8 x 9-1/8 inches; mount 10-3/4 x 10-1/2 inches. ABOUT THE BOOK: First edition, first printing. Signed in black ink on the first page by Friedlander. Hardcover. Moss-green cloth-covered boards (for the special edition), with title stamped in gilt on cover and quarter black leather spine (no dust jacket as issued for the special edition). Photographs by Friedlander. Afterword by Leslie George Katz. Includes a list of plates. Designed by Nicholas Callaway and Anne Kennedy. Typography by Leslie Miller and Crosby Typographers. Unpaginated (82 pp. including bound-in print), with 62 plates exquisitely printed in 300-line offset lithography on fine matte art paper by the Meriden Gravure Company, Connecticut, from halftone negatives made by Richard Benson. 11-1/4 x 11-1/4 inches. This regular cloth edition was limited to 1,000 unnumbered, signed copies. [See: Peter Galassi, Friedlander. (New York: MoMA, 2005), "Books, Special Editions, and Portfolios" (pp. 444-459), #18.]. As New (from Friedlander's personal archive). Considered by many (including the artist), to be Friedlander's best book! From the publisher: "In 1979, Friedlander was commissioned by the Akron Art Museum to document the industrial area of the Ohio River Valley. Over the course of the following year, he traveled in Ohio and Pennsylvania, photographing the towns, cities, factories, and workers. The result is not only a stunning reportage of the industrial heartland of America, but also an insightful portrait of the contemporary American social landscape, seen with Friedlander's unique blend of formal brilliance, elliptical wit, and acute perception. As Leslie Katz states in the afterword, 'Not since the Great Depression has a series of images shown the factory world with the clarity that this book does.'" Signed by the Artist. As New (from Friedlander's personal archive) [Attributes: First Edition; Signed Copy; Hard Cover]

      [Bookseller: Vincent Borrelli, Bookseller]
 20.   Check availability:     AbeBooks     Link/Print  


        Sweeney and the Saint

      Loughcrew: Privately Printed by Peter Fallon for the author, , 1982. From the Middle Irish. Octavo, pp. 4. Original red wrappers, titles to front cover in black, two sheets sewn in with black thread. A fine copy. First edition, one of 125 copies. Presentation copy, inscribed by the author to the manuscript collector and dealer Roy Davids on the title page: "To Roy, with love and happy memories at Christmas, Seamus & Marie & the boys & Catherine Ann." The poem was privately printed for use by the author as his Christmas card for 1982.

      [Bookseller: Peter Harrington]
 21.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        Lee Friedlander: Factory Valleys, Ohio and Pennsylvania [SIGNED]

      Callaway Editions, Inc, New York 1982 - First edition, first printing. Signed in black ink on the first page by Friedlander. Moss-green cloth-covered boards, with photographically illustrated dust jacket. Photographs by Friedlander. Afterword by Leslie George Katz. Includes a list of plates. Designed by Nicholas Callaway and Anne Kennedy. Typography by Leslie Miller and Crosby Typographers. Unpaginated (82 pp. including bound-in print), with 62 plates exquisitely printed in 300-line offset lithography on fine matte art paper by the Meriden Gravure Company, Connecticut, from halftone negatives made by Richard Benson. 11-1/4 x 11-1/4 inches. The cloth edition was limited to 1,000 unnumbered signed hardbound copies. Out of print. Scarce in the hardbound signed edition. [Cited in Peter Galassi, Friedlander. (New York: MoMA, 2005), "Books, Special Editions, and Portfolios" (pp. 444-459), #17.]. Fine in Near Fine dust jacket (1-inch faint stain to the upper spine area, 1-mm chips to crown of spine, scratch to rear panel, light toning to spine, else Fine). Considered by many (including the artist), to be Friedlander's best book. From the publisher: "In 1979, Friedlander was commissioned by the Akron Art Museum to document the industrial area of the Ohio River Valley. Over the course of the following year, he traveled in Ohio and Pennsylvania, photographing the towns, cities, factories, and workers. The result is not only a stunning reportage of the industrial heartland of America, but also an insightful portrait of the contemporary American social landscape, seen with Friedlander's unique blend of formal brilliance, elliptical wit, and acute perception. As Leslie Katz states in the afterword, 'Not since the Great Depression has a series of images shown the factory world with the clarity that this book does'." Signed by Author. [Attributes: First Edition; Signed Copy; Hard Cover]

      [Bookseller: Vincent Borrelli, Bookseller]
 22.   Check availability:     AbeBooks     Link/Print  


        Rebels and Rulers, 1500 - 1660. [I: Society, States and Early Modern Revolution. Agrarian and Urban Rebellions. II: Provincial Rebellion. Revolutionary Civil Wars]

      Cambridge, Cambridge University Press, 1982. Dos volúmenes en 4to.; VIII-280 pp. + VII-231 pp. Encuadernación original en tela.

      [Bookseller: Hesperia Libros]
 23.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        Storia di Roma dalla sua fondazione. Con saggio di Ronald Syme, introduzione e note di Claudio Moreschini. Traduzione di Mario Scandola. Testo latino a fronte. Volume primo: Libri I-II

      Milano, Biblioteca Universale Rizzoli, 1982. 4to.; 585 pp., 3 hs. Cubiertas originales.

      [Bookseller: Hesperia Libros]
 24.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        Claves para un dia de Febrero. La novela que describe unos hechos decisivo. 23 de enero - 23 de febrero de 1981

      Barcelona, Editorial Planeta, 1982 [Colección «Fábula»]. 4to.; 187 pp. Cubiertas originales.

      [Bookseller: Hesperia Libros]
 25.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        Catálogo de la Exposición Arte Historico Militar, celebrado en el Centro de Exposiciones de CAZAR, con motivo del Dia de las Fuerzas Armadas

      Zaragoza, 1982. Folio, 44 pp., con 12 ilustraciones. Cubiertas originales.

      [Bookseller: Hesperia Libros]
 26.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        The Dark Tower Series [comprising] The Dary Tower, The Drawing of the Three, The Waste Lands, Wizard and Glass, Wolves of the Calla, The Song of Susannah, The Dark Tower [with] Wind Through the Keyhole and Little Sisters of Eluria

      US: Grant. West Kingston, RI and Hampton Falls, NH, Grant, 1982-2012. Nine volumes. Seven volumes of the original series in three custom cases. Books V, VI, VII, Eluria and Keyhole are the artist signed editions. Near fine to fine copies. Volume II is bumped to the spine tips on book and jacket. Volume I has a little wear / rubbing to the corners and spine tips. 1982-2004 . Near Fine. Hardback. 1st Edition. 1982.

      [Bookseller: Hyraxia]
 27.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        THE GUNSLINGER

      New York: Donald M. Grant, Publisher, Inc.. 1982. First Edition; First Printing. Hardcover. 093798650X . Very Good+ in a Very Good+ dust jacket. Stated First Edition both pricesof 20.00 and 60.00 intact on the front flap. A stunning copy. ; The Dark Tower, Book 1; ; 9 X 6.20 X 1.10 inches; 224 pages .

      [Bookseller: Rare Book Cellar]
 28.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        The Dark Tower: The Gunslinger

      Donald M. Grant, West Kingston, RI 1982 - 224 pp., 8vo. Cloth hardcover in dj. Beautiful full-color illustrations by Michael Whelan. Very light scuffing, flexing & shelfwear to boards. Some shelfwear, cocking & shaking to spine but binding very sturdy. Veyr light soiling to textblock edges. Pgs clean & crisp. Dj in immaculate condition; very faint edgewear to spine ends, otherwise no flaws. [Attributes: Hard Cover]

      [Bookseller: Cellar Stories Bookstore]
 29.   Check availability:     AbeBooks     Link/Print  


        A Is for Alibi

      Holt, Rinehart, and Winston, New York 1982 - 1982 Holt, Rinehart Winston TRUE FIRST EDITION, FIRST Printing **SIGNED** directly on the front page. Though ex-library a very sold copy but with the usual wear including a very faded stamp at the top page edges. It is in VG/VG condition. The gray boards are very clean with very minor edge wear. a crease in the spine enad just a bit of a lean. Inside there has been reinforcement fo the endpages and a bit of wrinkling on the ffep. There is a white tape covering what was probably a library stamp not affecting any print. The text is clean and tight. The unclipped DJ shows very minor wear at the edges, corners and spine ends. Still an very rare true first!! **Brenbooks specializes in first edition mysteries, many signed! **BONUS** Receive the 1950 Rinehart First Edition of her father's 4th novel Beyond a Reasonable Doubt in Vg/Vg condition. It is beautifully **SIGNED & INSCRIBED** by Sue Grafton ont he title page. An extremely RARE copy! [Attributes: First Edition; Signed Copy; Hard Cover]

      [Bookseller: Bren-Books]
 30.   Check availability:     AbeBooks     Link/Print  


        A is for Alibi

      New York; (1982): Holt, Rinehart and Winston. First Edition. Hard Cover. Octavo. Signed by the author on the title page. A Kinsey Millhone Mystery. 274(1)pp., bound in gray paper covered boards, spine lettering red foil. A fine bright copy in nearly fine unclipped pictorial dust jacket.

      [Bookseller: Alcuin Books, ABAA-ILAB ]
 31.   Check availability:     ABAA     Link/Print  


        The Hut Six Story: Breaking the Enigma Codes

      McGraw - Hill 1982 - the original dust jacket is included; there is wear, tears and chips on the corners and edges of dust jacket; the binding is in very good condition [Attributes: First Edition; Hard Cover]

      [Bookseller: Kota Books]
 32.   Check availability:     AbeBooks     Link/Print  


        Heisig, Bernhard. - "Lichtbringer".

      - Lithografie / Pinsel- & Kreidelithografie, 1982. Von Bernhard Heisig. 45,0 x 36,0 cm (Darstellung) / 48 x 43 cm (Blatt). Sander 530/4. In der Darstellung in Bleistift signiert rechts unten. - Oft irrtümlich unter dem Titel "Lichtsucher". - Sehr guter Zustand. Bernhard Heisig (1925 Breslau - 2011 Strohdehne). Deutscher Maler und Grafiker. Einer der wichtigsten Repräsentanten der DDR-Kunst. Bildet mit Werner Tübke und Wolfgang Mattheuer die berühmte Trias der Leipziger Schule. Ab 1954-68 Dozent an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig. Dort 1961 zum Professor ernannt und als Rektor gewählt. Von 1956-59 Vorsitzender des Verbandes Bildender Künstler (VBK) im Bezirk Leipzig. 1976 Rückkehr an die Hochschule. Zu seinen Schülern gehören u.a. Hubertus Giebe, Arno Rink und Neo Rauch. [Attributes: Signed Copy]

      [Bookseller: GALERIE HIMMEL]
 33.   Check availability:     AbeBooks     Link/Print  


        Shiloh and Other Stories: An Archive

      NY: Harper & Row. (1982). A small archive of publishing materials for Mason's third book and first work of fiction, including: * The "Author's Galleys." 247 typeset pages, reproducing copyeditor's corrections and with Mason's holograph corrections, mostly in the later stories. Many of her changes correct errors, but some show small rewrites. Loose sheets; near fine. * "Author's notes to Copyeditors," a two-page computer printout of nearly two dozen justifications for changes Mason does not want made (defending "goosebumps," "St. Louis," "youngun," "golly-bill," etc., with such explanations as: "Tears don't really fall, they run down the face and neck onto the breasts. This is perfectly possible while lying down." Also present are a handful of small handwritten notes (by editors) that appear to be tracking such things as proper names, trademarks, contractions, and copyrights. * A typed letter signed by Mason to Ted Solotaroff at Harper & Row, dated April 8, 1982, apologizing for sounding snippy and impersonal in her notes to the copyeditors and for being "a little fussy" about a few of her preferences. There is also a paragraph defending "Bombay chicken" as a recipe, as opposed to "Bombay duck." She also, apparently referring to proposed jacket copy, changes K-Mart managers to clerks; says she's not sure the collection has any college-educated divorcees; and says, "I don't recall any story about two bored housewives on a joyride to Nashville." Fine, on personal stationery. * The uncorrected proof copy. In two of the stories, small textual differences exist between this proof and the published book. (In all but one instance that we found, Mason attempted to correct these "errors" in her page proofs.) Fine in wrappers. * Folded and gathered sheets, i.e. unbound page signatures of the finished book. Mild foxing to half title; else fine. * The first edition. Inscribed by the author in the month prior to publication: "To Dorian/ With appreciation, Bobbie Ann Mason/ Oct. 5-82." Near fine in a very good dust jacket with some ink added to cover the rubbing to the spine. ¶ A nice archive, documenting some of the work that went into Mason's ground-breaking Kentucky K-Mart fiction, with an added bit of foreshadowing: the last line of Mason's letter to Solotaroff reads: "I'm reading too many books on Vietnam -- it's depressing!" Mason's Vietnam-themed novel In Country would be published in 1984. First Edition. No Binding.

      [Bookseller: Ken Lopez Bookseller, ABAA]
 34.   Check availability:     IOBABooks     Link/Print  


        A Poem by Emily Dickinson ("Under the Light, yet under")

      New York: The Sarabande Press, 1982. Number 9 of 20 copies. The paper designed by Karen Miles, and made, with the assistance of Beverly Van Ness, at the Russell-Fleming Papermill. Designed by Marc Freedman and printed at the Sarabande Press. 1 vols. Linen folding panels. Poem on one panel and 3 panels of paper construction. Mint. Number 9 of 20 copies. The paper designed by Karen Miles, and made, with the assistance of Beverly Van Ness, at the Russell-Fleming Papermill. Designed by Marc Freedman and printed at the Sarabande Press. 1 vols. One of 20 Copies.

      [Bookseller: James Cummins Bookseller]
 35.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        The Birds of Africa: Volumes I-VIII (1-8)

      Academic Press/Princeton University Press, 1982-01-01. Hardcover. Used: Like New/Near Fine. 1982-2013. Fine hardcovers in dust jackets, light shelf wear and tears to a few dust jackets. The complete set in eight volumes (I-VIII). Illustrated by Martin Woodcock, Peter Hayman, and Ian Willis. Color plates, range maps. Considered the highest quality and most comprehensive coverage of African birds available.Quarto. Volumes I-VI published by Academic Press, Volume VII published by Princeton University Press, and Volume VIII (8) covering the Malagasy region published by Christopher Helm.. Most volumes are out of print. Additional shipping may be required.

      [Bookseller: Buteo Books]
 36.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        For Special Services. James Bond 007

      London: Jonathan Cape and Hodder and Stoughton 1982, 1982. FIRST EDITION, with original artwork. Octavo, pp254, + 1 (afterword). Publisher's cloth in pictorial dustjacket. Near fine in like dust-wrapper, housed in a leather-spined clamshell box. This remarkable copy embellished with an original painting from the dustwrapper artist Bill Botten, who illustrated the jacket for this and other Gardner Bond novels, as well as both Christopher Wood 007 titles. Artwork signed by Botten, who has added the letter 'M'. We understand that a limited run of copies numbered 001-010 was produced plus a couple out-of-series, appropriately lettered 'M' and 'Q'. John Gardner's second 007 novel as official successor to Ian Fleming; "Bond is back and he's better than ever. . . but the 1980's have reached the department as well. Political restraints are squeezing in on the Service. The elite Double-O status, for example, conveying its authority to kill, is being abolished. . ." Haining; Crime Fiction p208. Benson, Raymond; Bond Companion (1984). BMC No.1 [1984] p.4-13 'James Bond Revivals'. Hubin; Crime Fiction IV.

      [Bookseller: Adrian Harrington Rare Books]
 37.   Check availability:     IOBABooks     Link/Print  


        The Etchings of James Fowler Cooper

      Columbia: University of South Carolina Press, 1982. Hardcover. Very good. xxiii,196pp. Out of series unnumbered copy from an edition of 500. Page edges lightly foxed, corner of front free endpaper clipped, else a very good copy in a lightly soiled and edgeworn jacket that has a few small closed tears and an external tape repair to the head of the spine. The definitive book on this South Carolina artist.

      [Bookseller: Kenneth Mallory Bookseller. ABAA]
 38.   Check availability:     IOBABooks     Link/Print  


        THE WORKS OF EDWARD RUSCHA - SIGNED BY THE ARTIST

      San Francisco Museum of Modern Art & Hudson Hills Press, Inc., San Francisco & New York 1982 - 182pp, profusely illustrated in color and b&w. With a bibliography and exhibition history. This is the comprehensive, beautifully illustrated catalogue published in conjunction with a 1982 touring retrospective of work by Edward Ruscha organized by the San Francisco Museum of Modern Art. A brand new, most handsome example of the hardbound edition BOLDLY SIGNED "Ed Ruscha" in blue ink on the front pastedown with a copy of the exhibition brochure laid in. PLEASE NOTE: Additional shipping costs are required for this item beyond our standard rates due to its weight and value - we will inform you of the applicable amount at time of purchase. [Attributes: First Edition; Signed Copy; Hard Cover]

      [Bookseller: Arcana: Books on the Arts]
 39.   Check availability:     AbeBooks     Link/Print  


        A Gehenna Alphabet. The Drawings by Leonard Baskin with Aphorisms & Poems by Sidney Kaplan

      Lurley, Devon, UK: The Gehenna Press, 1982. First edition, one of 89 copies, all on either white, cream or green handmade papers, made in Maidstone, Kent, from a total issue of 110 copies, all signed by the artist, Leonard Baskin, and the author, Sidney Kaplan. Page size: 9 x 6-1/4 inches; 38 leaves including colophon, errata, and hand-colored wood engraved owl and pomegranate press mark. Bound by Grey Parrot: cream smooth paper resembling vellum, gilt-stamped owl in oval by Leonard Baskin on front cover below title, also stamped in gold gilt, title in gilt on spine, housed in blue marbled paper over boards publisher's slipcase. With 26 drawings printed from line cuts, set in Caslon and printed letterpress, the text for each letter is brief, i.e. "R / What doth the Rat / Prescribe for the Cat?" and the drawings take the letter form. See "F / The Fable of the Fox..." A large part of the edition was thought to have disappeared; but the Baskin Estate recently discovered some copies now made available. Gehenna Press The Work of Fifty Years, #81.

      [Bookseller: Priscilla Juvelis, Inc.]
 40.   Check availability:     Biblio     Link/Print  

______________________________________________________________________________


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.