The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Displayed below are some selected recent viaLibri matches for books published in 1770

        Beschryving van Guiana, of de Wilde Kust in Zuid-America, betreffende de aardrykskunde en historie des lands, de zeeden en gewoontes der inwooners, de dieren, vogels, visschen, boomen en gewassen, als mede de eerste ontdekking dier kust, de bezittingen der Spanjaarden; Franschen en Portugeezen en voornaamelyk de volkplantingen der Nederlanderen, als Essequebo, Demerary, Berbice, Suriname, en derzelver rivieren .. Waarby komt eene verhandeling over den aart en de gewoontes der neger-slaaven.

      Amsterdam, Gerrit Tielenburg, 1770.2 volumes. 4to. Period style half calf, spines gilt with red morocco title labels. Titles printed in red and black, engraving of coin in text, 7 engraved maps and plans (6 folding) and 7 engraved plates (2 folding) by J. van Schley. XII,(4),520; (2),(521-)962,(15) pp.* First edition. - Describes the commerce of the Dutch West India Company, the Company of Berbice, and the Society of Surinam in Guiana. 'This description of Guiana or the Wild Coast of South America, its geography, history, inhabitants, animals, with an account of its discovery and the colonies of the Spaniards, French and Portuguese, is said by Mr. Warden to be by far the best work ever published on the countries described. The author, Jan Jacob Hartsinck (1716-1779) was Director of the West India Company, and a man of very high standing, who had access to all the authorities (Sabin). Including an account of the rebellion in Surinam (1763-64) in which the colony had lost almost half of its black and perhaps an even larger percentage of its white population. - 'A comprehensive early work on the three Guianas' (Von Hünersdorff I, p.666). - A classic history of Surinam. - A fine copy.Sabin 30712; Tiele 457; Muller, America, p.76; Cat. NHSM I, p.281; Suriname-Catalogus UB Amsterdam 2560.

      [Bookseller: Gert Jan BESTEBREURTJE]
 1.   Check availability:     NVvA     Link/Print  


        Naukeurige beschryvinge van Groenland of Spitsbergen, waer in de walvis-vangst, gelegentheyd van't ys, en haer wonderlyke kragt en figuren, duydelyk worden aangewezen: nevens den aard van't land, gewassen, ys-bergen, gevogelte, viervoetige dieren, en vissen dezer contryen. ook hoe de walvisschen gevangen, gekapt en gesneden worden: benevens verscheide avontuurlyke voorvallen in Groenland. Met een verhaal van de gevangene walvisch by St. Anne-Land.

      Amsterdam, Abraham Cornelis, 1770.4to. Old wrappers. With engraved frontispiece, woodcut printer's device on title-page and 3 engraved plates. (8),88 pp.* First Dutch edition published in Amsterdam in 1710; original German edition published in Hamburg in 1675 Spitzbergische oder groenlandische Reise Beschreibung gethan im Jahre 1671. - An accurate description of Greenland, the Greenland right whale and the whale-fishery. The fine engraved frontispiece and the other plates depict whaling-scenes. 'Such realistic depictions of whales and the whale fishery were rare in the 17th and early 18th century. One of the best early descriptions of European whaling (Ingalls 10). At the end: Verhaal van een reis, gedaan door de heer De Montauban, kapitein der vrijbuyters, op de kust van Guinea in den jaare 1695. - (Waterstained, corners dog-eared). - Very rare chapbook edition of one of the classics of whaling.Tiele 1186 (note); Cat. NHSM I, p.899 (other ed.);Cf European Americana V,710/93 and Sabin 44835.

      [Bookseller: Gert Jan BESTEBREURTJE]
 2.   Check availability:     NVvA     Link/Print  


        (OCKEL, ERNST FRIEDRICH von)

      Der Mentor oder die Bildung des Verstandes, Herzens und Geschmacks nach Grundsätzen und Erfahrung vornehmlich zur Privaterziehung der Jugend vom Stande entworfen von E. F. O. Riga, J. F. Hartknoch, 1770. 8:o. 240 s. Samtida ngt nött hfrbd med upphöjda bind, guldornerad rygg och infärgat svart titelfält. Stänkta snitt. Stötta pärmhörn. Delvis ngt lagerfläckig inlaga. Med Joh. Pet. Strelings och Johan Lundblads överstrukna namnteckningar och Christian Wåhlins namnteckning samt Christian Hammers exlibris.. Författaren (1742-1816) till denna vägledning för informatorer var luthersk teolog, verksam i nuvarande Lettland och själv i yngre år informator. Johan Lundblad (1753-1820) var professor i latin och akademibokhandlare m.m. i Lund. Christian Wåhlin (1761-1829) var domprost Lund och aktiv läroboksförfattare

      [Bookseller: Mats Rehnström]
 3.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        Des wyd vermaarden natuurkundigen vyf boeken: Handelende van de Natuure. I. Der Menschen. II. Der Viervoetige en Kruipende dieren. III. Der Vogelen. IV. Der kleine Beestjes of Ongedierten. V. Der Visschen, Oesters, Kreeften, enz. Hier zyn bygevoegd de schriften van verscheidene andere oude schryvers, over de natuur der dieren. En nu deze laatste druk wel een vierde vermeerderd, uit verscheidene nieuwe schryvers en eigene ondervindinge. Versierd met veele fraaye koperen platen. Van nieuws overgezien, en van taalfouten, verouderde en onduitsche woorden en spreekwyzen, naar den hedendaagschen besten smaak, naauwkeurig gezuiverd; door een liefhebber der Nederduitsche taale Th. v(an) B(russel).

      Amsterdam Jan Morterre 1770. Met 51 binnentekstgravures. Perkament. 8vo. (X), 642, (1) pp. *titelpagina los; pagina 641/42 los; randen papier register gerafeld; band enigszins smoezelig*A. Geerebaert. Lijst van de gedrukte Nederlandsche vertalingen der oude Grieksche en Latijnsche schrijvers. Gent, 1924, 156-58, II R 'Gaius Plinius Secundus (Plinius Maior) 23/24-79 n.C. Latijns geleerde en auteur. Schreef talrijke werken over militaire, historische en wetenschappelijke aangelegenheden. Bewaard is slechts, met uitzondering van fragmenten uit andere werken, de Naturalis historia (Natuurkunde; 37 boeken), een gevarieerd encyclopedisch geschrift. Veel literaire betekenis heeft zijn werk niet, maar het kreeg lang intense natuurwetenschappelijke belangstelling'. P. de Rynck en A.Welkenhuysen. De oudheid in het Nederlands. Baarn, 1998, p. 303-04

      [Bookseller: Antiquariaat ISIS]
 4.   Check availability:     NVvA     Link/Print  


        Les Baisers, precedes du Mois de Mai, Poeme. La Haye, et se trouve a Paris, chez Lambert et Delalain 1770. 4to. 1 Frontispiz, 1 Kupfertafel, 1 Titelvign., 22 Textkupfer und 22 Culs-de-lampe von Ch. Eisen, davon 2 Vignetten nach Marillier. 119 S. Blauer Maroquinbd. mit umlaufenden Deckelfileten, Rückentitel u. reichster Rückenvergoldung, eingelegte Doubluren aus rotem Leder mit reichster Vergoldung im Empirestil, Vollgoldschnitt. (Signiert Lortic Fils).

      . . Zu den schönsten Werken des 18. Jahrhundets gehören die von Charles Eisen so realistischen und kraftvollen Illustrationen zu Dorats "Baisers" von 1770. Exemplar der seltenen Erstausgabe, erkenntlich am am zweifarbig gedruckten Titel in Rot und Schwarz und mit den für die Erstdrucke charakteristischen fehlerhaften Seitenangaben. Tadelloses Exemplar in einem signierten Maroquinband von Lortic Fils mit prachtvollen roten Doubluren und Moireevorsatz. - Cohen 308-309. - Sander 495. - Fürstenberg 91, 146, 147, 149, 150, 191, 283. Reynaud 135. - Katalog Fürstenberg 56 mit Abb.

      [Bookseller: Antiquariat Schmidt & Günther Einzelunte]
 5.   Check availability:     ZVAB     Link/Print  


        Brieven van eenige Portugeesche en Hoogduitsche Jooden aan den heer de Voltaire. Benevens oordeelkundige aanmerkingen; in welke de mosaische godsdienst, door den Heer de Voltaire, in verscheidene zyner werken, openlyk aangerand en in een bespottelyk licht gesteld, voortreffelyk verdeedigd wordt. Naar de tweede, derde, vierde en vijfde uitgave, uit het Fransch vertaald. En: Aanhangzel op de eerste uitgave van het eerste deel der brieven van eenige Portugeesche en Hoogduitsche jooden, aan de Heer de Voltaire. Bestaande in brieven, byvoegzels, invullingen, aanteekeningen, enz. zo als dezelve in den tweeden druk van dat deel gevonden worden.

      Amsterdam Yntema en Tieboel 1770-1782. 4 delen in 3 banden. Hlfldr. 8°. [VI], 409 (13), [XVI] [IV], 96, [VIII], 544 (8), [XXII], 437 (7), 210 (8). *onderzijde ruggen licht beschadigd; bibliotheekstempel op titelpagina's*Er is eigenlijk sprake van 5 delen in 3 banden, aangezien zowel dl 1 als dl 3 2 werken met afzonderlijke titelpagina's bevatten. De Brieven vormen een vertaling (door I. de Pinto?) van Ant. Guénée. Lettre de quelques Juifs Portugais et Allemands à M. de Voltaire, avec des Réflexions Critques etc. Lissabon (Parijs), 1769 (eerste editie; er volgden (herziene) nadrukken in 1772, 1776, 1805, 1815, 1817). Antoine Guénée, Étampes 1717 - Fontainebleau, 1803. Professeur d'eloquence au collège du Plessis á Paris 1741-1762, chanoine d' Orléans, membre de l' Académie des Inscriptions 1778. A. Cioranescu. Bibliographie de la littérature Française du dix-huitième siècle, 2, 32866. J.J. van Doorninck. Bibliotheek van Nederlandsche anonymen en pseudoniemen, p. 95 (914). Noemt J. (I!) de Pinto (ten onrechte) als schrijver van de Brieven. In de Brieven vindt men een vertaling van Isaac de Pintos Apologie pour la Nation Juive, ou Réflexions critiques sur le premier chapitre du VIIe tome des Oeuvres de M. de Voltaire au sujet des Juifs. Amsterdam & Parijs, 1762. Dit werk van De Pinto werd herdrukt in het werk van Ant. Guénée en van daaruit vertaald in het Nederlands. Voltaire had in het gewraakte hoofdstuk de joden hebzuchtig, losbandig en bijgelovig genoemd, kwalificaties die De Pinto bestreed onder verwijzing naar maatschappelijke oorzaken voor het gedrag van niet de sefardische maar de asjkenazische joden. (...) De Réflexions critiques, waar Voltaire minzaam op antwoordde, luidde de publicistische carrière van De Pinto in (...). In 1766 publiceerde De Pinto een antwoord op de in twee recensies geuite kritiek met betrekking tot de pro-sefardische strekking van zijn Réflexions critiques. I.J.A. Nijenhuis, Isaac de Pinto (1717-1787). Een joodse philosophe, pp. 18, 20, 177. Vermeldt in de literatuurlijst niet dat I. de Pinto de vertaler is van de Brieven. In de NCC wordt De Pinto wel als vertaler opgevoerd. Encyclopaedia Judaica, 16, pp. 220-221. Hier vindt men een kleine literatuurlijst m.b.t. Voltaires houding t.a.v. het jodendom. Ook: G. Bengesco. Voltaire. Bibliographie de ses oeuvres. Uitvoerige informatie over I. De Pinto: NNBW, 6, pp. 1142-1128 Ook in: Encyclopaedia Judaica, 13, pp. 553-554

      [Bookseller: Antiquariaat ISIS]
 6.   Check availability:     NVvA     Link/Print  


        PROSPECTUS LATERIS ARCIS EX PARTE DURIAE MAJORIS CON ILLUMINATIONE AUGUSTÆ TAURINORUM. - VÜE DE LA FAÇADE DU CHATEAU DU CÔTÉ DE LA GROSSE DOIRE AVEC L'ILLUMINATION À TURIN.

      BASSANO, REMONDINI, 1770 ca. (mm 314 x 410 ca. più marg.)Incisione originale eseguita all'acquaforte su matrice di rame, dalla bella coloritura policroma coeva, eseguita a tempera ed acquerello; in lastra, sotto la linea marginale, titolo in latino e in traduzione francese nonché, a sinistra, sigla "X 2". La rara opera, uscita dalla celebre stamperia Remondini di Bassano del Grappa, riproduce con varianti una tavola vedutistica, parte di uno dei più bei libri di feste del Settecento italiano; il volume, intitolato "La sontuosa illuminazione della città di Torino [...]", venne pubblicato nel 1737 a Torino, per i tipi di G. B. Chais, in occasione delle nozze fra Carlo Emanuele III re di Sardegna ed Elisabetta Teresa di Lorena. L'immagine rappresenta il lato di Palazzo Madama a Torino che prospetta sulla contrada della Dora Grossa, attuale via Garibaldi, con la monumentale facciata barocca progettata da Filippo Juvarra. All'epoca di Guglielmo VII del Monferrato, al centro di piazza Castello sorgeva un fortilizio chiamato Castrum Portae Phibellone, di cui possiamo ancora oggi ammirare le due torri sul lato orientale di Palazzo Madama. Il Castello subì molteplici trasformazioni nel tempo, nel XV secolo ampliarono le costruzioni difensive, Carlo Emanuele II mutò completamente la disposizione dell'edificio e fece costruire il grande salone, infine nel 1718 Juvarra eresse la facciata di ponente ed il grandioso scalone a due rami. Imponente edificio già Porta Romana, poi Castello medioevale ed infine dimora della vedova di Carlo Emanuele II. La coloritura è tipica delle vues d'optique, destinate ad essere esposte alla luce dello strumento ottico detto "lanterna magica". Esemplare in buono stato conservativo.

      [Bookseller: Libreria Antiquaria Il Cartiglio di R. C]
 7.   Check availability:     maremagnum.com     Link/Print  


        Essai sur les prejuges, ou de l'influence des opinions sur les moeurs & sur le bonheur des hommes. Ouvrage contenant l'apologie de la philosophie par Mr. D. M. [i.e. Cesar C. DuMarsais]. - [Und:] Examen de l'Essai sur les prejuges.

      Londres [i.e. Amsterdam, ohne Drucker, und: Berlin, Nourse, [i.e. Voss]), 1770.. Kl.-8vo. (15,7:10,5 cm). 2 Bll., 394 S., 1 Bl.; 70 S. Mit 1 Holzstich-Titelvignette. Lederband der Zeit auf 5 Bünden mit goldgeprägtem Rückentitel auf farbigem Rückenschildchen sowie reicher Rückenvergoldung in den Feldern und Farbschnitt, kaum berieben.. Erste Ausgabe des anonym erschienenen, gemeinhin Baron d'Holbach zugeschriebenen 'Essai sur les prejuges' mit der ebenfalls anonym erschienenen, sehr seltenen Erwiderung Friedrich des Großen in Erstausgabe. - Paul Thiry d'Holbach (1723-1789, Philosoph der französischen Aufklärung, wichtiger Mitautor der Enzyklopädie) war vor allem für seine religionskritischen und atheistischen Thesen bekannt. In diesem politisch philosophischen Essay über die öffentliche Meinung und die Vorurteile forderte er neben einem allgemeinen, staatlichen Schulsystem auch einen Zusammenschluss des ersten und dritten Standes unter der Ägide der Philosophie. Friedrich II. von Preußen widersprach diesem Werk in seiner hier vorliegenden Gegenschrift 'Examen de l'Essai sur les prejuges' und wandte sich darin gegen den atheistischen Materialismus von d'Holbach. Seine Gegenschrift legte der König 1772 Voltaire und Jean-Baptiste le Rond d'Alembert zur Begutachtung vor. Denis Diderot, langjähriger Freund Baron d'Holbachs, antwortete schließlich dem Preußenkönig 1774 mit den 'Lettre de M. Denis Diderot sur l'Examen de l'Essai sur les prejuges.' - VD18 14456419-001 (= Examen...). - Titel gestempelt, sonst sehr sauberes und schönes Exemplar mit den beiden seltenen Schriften in einem vorzüglichen Lederband.

      [Bookseller: Antiquariat C. Rinnelt - (Versand mit Dt]
 8.   Check availability:     ZVAB     Link/Print  


        Histoire et description du Kamtchatka. Contenant les Moeurs et les Coutumes des Habitants du Kamtchatka la Geographie du Kamtchatka et des Pays Circonvoisins

      Chez Marc-Michel Rey 1770 - - Chez Marc-Michel Rey, A Amsterdam _1770, 2 tomes en 2 Vol. in 12 (9,5x15,7cm), (4) xvj, 439pp. et (4) 492pp. (1), relié. - Première édition séparée, rare, illustrée de 6 figures et d'un tableau dépliants, manque la carte et une figure. L'exemplaire a été truffé d'un frontispice du voyage en Sibérie dont l'Histoire et description du Kamtchatka était la seconde partie et dont la première était de l'abbé Chappe ; l'ensemble parut en 1768. Demi veau blond ca 1920. Dos à nerfs janséniste. Bon exemplaire. La presqu'île de Kamtchatka est une péninsule volcanique située à l'extrême orient de la Russie, longue de 1200 km. Elle a été visitée par des explorateurs russes dès 1600 et des colons ne tardèrent pas à s'y installer. Le récit informatif conte par le menu les habitants, leurs moeurs et leurs coutumes, la seconde partie du premier volume est consacrée à la description géographique ; le second volume rapporte les duretés du climat, les caractéristiques de cette terre volcanique sujette aux séismes, la faune et la flore ainsi que le commerce et l'économie de la presqu'île, puis son histoire. La narration de voyage est très succinte mais fait la part belle à toutes sortes de descriptions et de témoignages dans un style neutre et presque administratif. Kracheninnikow prit part à l'expédition de Bering en Sibérie et au Kamtchatka, cet ouvrage est le résultat de ses observations qui permirent d'établir de nouvelles cartes plus fiables de la région. (4) xvj, 439pp. et (4) 492pp. (1) [Attributes: First Edition; Hard Cover]

      [Bookseller: Librairie Le Feu Follet]
 9.   Check availability:     AbeBooks     Link/Print  


        Verschiedene zu Entscheidung deren zwischen denen Kais. Reichs, und Kais. Kön. Tyrolischen auch Vorder - Oesterreichischen Posten obwaltenden Streitigkeiten dienende Impressa. Wien,Trattner 1770. 4°. 8 S., 77 S., 7 S., 9 S., 4 S., 12 S., 12 S., 4 S., 3 S., mit 1 (mehrf. gef.) Postrouten-Karte, Pbd. d. Zt

      . . Nicht in Giese; sehr selten, über KVK nur 2 Ex. (Hofbibliothek Thurn und Taxis Regensburg u. ÖNB) nachweisbar.- Behandelt versch. Streitigkeiten das Postwesen in Vorderösterreich (heute südliches Baden-Württemberg, Bayerisch-Schwaben u. Teile d. Schweiz) betreffend; insbesondere Streitigkeiten zwischen dem k.k. Hof-Postamt Innsbruck u. dem kaiserl. "Reichspost-Generalat" sowie dem Hause Fürstenberg über die Höhe v. Posttarifen u. dem Standort v. Poststationen.- Nur gering gebräunt, Ebd. etw. fleckig.

      [Bookseller: Antiquariat Johannes Müller]
 10.   Check availability:     ZVAB     Link/Print  


        PROSPECTUS LATERIS ARCIS EX PARTE DURIAE MAJORIS CON ILLUMINATIONE AUGUSTÆ TAURINORUM. - VÜE DE LA FAÇADE DU CHATEAU DU CÔTÉ DE LA GROSSE DOIRE AVEC L'ILLUMINATION À TURIN.

      BASSANO, REMONDINI, 1770 ca. (mm 314 x 410 ca. più marg.) - Incisione originale eseguita all'acquaforte su matrice di rame, dalla bella coloritura policroma coeva, eseguita a tempera ed acquerello; in lastra, sotto la linea marginale, titolo in latino e in traduzione francese nonché, a sinistra, sigla "X 2". La rara opera, uscita dalla celebre stamperia Remondini di Bassano del Grappa, riproduce con varianti una tavola vedutistica, parte di uno dei più bei libri di feste del Settecento italiano; il volume, intitolato "La sontuosa illuminazione della città di Torino [.]", venne pubblicato nel 1737 a Torino, per i tipi di G. B. Chais, in occasione delle nozze fra Carlo Emanuele III re di Sardegna ed Elisabetta Teresa di Lorena. L'immagine rappresenta il lato di Palazzo Madama a Torino che prospetta sulla contrada della Dora Grossa, attuale via Garibaldi, con la monumentale facciata barocca progettata da Filippo Juvarra. All'epoca di Guglielmo VII del Monferrato, al centro di piazza Castello sorgeva un fortilizio chiamato Castrum Portae Phibellone, di cui possiamo ancora oggi ammirare le due torri sul lato orientale di Palazzo Madama. Il Castello subì molteplici trasformazioni nel tempo, nel XV secolo ampliarono le costruzioni difensive, Carlo Emanuele II mutò completamente la disposizione dell'edificio e fece costruire il grande salone, infine nel 1718 Juvarra eresse la facciata di ponente ed il grandioso scalone a due rami. Imponente edificio già Porta Romana, poi Castello medioevale ed infine dimora della vedova di Carlo Emanuele II. La coloritura è tipica delle vues d'optique, destinate ad essere esposte alla luce dello strumento ottico detto "lanterna magica". Esemplare in buono stato conservativo. 0

      [Bookseller: Libreria Antiquaria Il Cartiglio]
 11.   Check availability:     AbeBooks     Link/Print  


        Johann Friedrich Schützens Gründliche Anweisung zur Hebammenkunst. Mit 37 + 1 Kupfern auf Tafeln im Anhang.

      Hildburghausen, Johann Gottfried Hanisch, 1770,. HLDr.der Zeit, [25], 416 S., [1], Kupfern, 8° mit Rückenvergoldung. Titelvignette, manche Vignetten u. Zierleisten auf Seiten. Einband etwas berieben, bestossen, abgegriffen u. beschmutzt. Seiten stellenweise wenig eselohrig u. durchlaufend gebräunt; stellenweise etwas stock- u. wasserfleckig (auch die Kupfern). Ansonst in gutem Zustand. Gut erhalten. Selten. * Our books are stored in our warehouse, not in the shop. Please notify beforehand, if you want to visit us and see a specific book. Unser ZVAB-Bücher-Bestand befindet sich in unserem Lager am Stadtrand Prags, nicht in unserem Geschäft. Bitte, teilen Sie uns vorher mit wenn Sie uns besuchen möchten und bestimmtes Buch auswählen wollten *.

      [Bookseller: Antikvariát Valentinská]
 12.   Check availability:     ZVAB     Link/Print  


        Instructions succinctes sur les accouchemens, en faveur des sages-femmes des Provinces. Faites par ordre du Ministère

      Vincent, Paris 1770 - In-12. [132 x 75 mm] Collation : XII, 168 pp., 2 planches hors, texte. Basane marbrée, dos à nerfs orné, tranches rouges. (Reliure de l'époque.). Première édition. Ce manuel pratique, publié sur ordre du Ministére, est illustré par 2 planches dépliantes montrant 12 charmantes figures, les positions de l'enfant dans la matrice. Joseph Raulin (1708-1784) conseiller-médecin ordinaire du Roi a rédigé cet ouvrage dans un "style simple & clair". Il existe trois éditions, chez Vincent à la même date. La première, comme celle-ci possède 168 pages, la "seconde édition", 252 et une autre, sans mention d'édition, 254. Bel exemplaire.

      [Bookseller: Hugues de Latude]
 13.   Check availability:     AbeBooks     Link/Print  


        Anfangsgründe der Metallurgie besonders der Chymischen.

      Leipzig, Crusius, 1770.. Aus dem Lateinischen. Mit 1 gefalteten Kupfertafel, 8 Blatt, 422 Seiten, 4 Blatt, (beigebunden10 mit alten handschriftlichen Notizen zum Thema, eventuell vom Besitzer des Buches "C.F.Habel, Giessen 1773"), Halbpergamentband der Zeit, 20 x 12,5 cm,. Einband etwas berieben, Vorsatz mit 2 Stempeln, innen etwas gebräunt.

      [Bookseller: Antiquariat H. Carlsen]
 14.   Check availability:     ZVAB     Link/Print  


        NOVELLO GIARDINO della prattica, ed esperienza di... Napoletano. Divisa in tre Libri nel primo dei quali si tratta della generazione e nobiltà del cavallo con li segni buoni e cattivi del medesimo; delle origini e delle qualità dei morbi che li accadono... Nel secondo si vede come si generano i vitelli e come si governano e domano con una serie di rimedi di molta e vera esperienza per l?infermità che alli bovi sogliono occorrere. Nel terzo descritto in dialoghi tra maestro e discepolo si insegna il modo e vera maniera di ridurre il cavallo all?esercizio cavalleresco; con altri notabili documenti raccolti da saggi autori.

      Castellano 1770 3 parti in un vol. in - 4, pp. (2), (8), 316, (8); (2), 82, (2); (2), 75, leg. p. perg. coeva. Con 3 tavv. in rame raffiguranti cavalli nelle varie fasi di addestramento. Corposo trattato di ippologia e medicina veterinaria che contiene anche nozioni di zootecnia e dove l?A. si dilunga anche sulle specie bovine, sugli asini e sui muli. Interventi di restauro alla leg. con integrazione della perg. al d. ottimamente eseguiti. Legg. brun. come in tutti gli esempl. ma buona copia. [015]

      [Bookseller: Studio Bibliografico Scriptorium]
 15.   Check availability:     maremagnum.com     Link/Print  


        Abhandlung von gelehrten Landwirthen. Breslau u. Leipzig, J. F. Korn 1764. 8°. 71 S.- Angeb.: Ders., Oekonomische Reliquien in Zehenden abgetheilet als eine Fortsetzung der Abhandlung von gelehrten Landwirthen. Erstes Zehend. Breslau, J. F. Korn 1769. 72 S., Pbd. d. Zt.

      . . Humpert 2100 u. 2102 - nicht in Kress.- Mit dem Vorsetzungsband sehr selten.- 1770 erschien noch ein weiterer Fortsetzungsband.- F. M. von Rohr (1728-1795) war "Herzogl. Würtemberg-Oelßnischer Regierungsrath." Enth. 3 Abschn.: Theorie der Landwirtschaft; Erfahrungen in der Landwirtschaft; Verfertigung der Wirtschaftsanschläge.- Der Vortsetzungsband mit 10 Kapiteln u.a. über: Geberauch der Früchte von wilden Castanien; Mitteln wider die Raude der Schafe; Von Ausdünstungen der Thiere; Wie viel ein Zug Ochsen jährlich im Ackerbau verrichten könne.- Titel verso gestempelt, leicht gebräunt, Ebd. etw. berieben.

      [Bookseller: Antiquariat Johannes Müller]
 16.   Check availability:     ZVAB     Link/Print  


        Manuel des Pulmoniques; ou, Traite Complet des Maladies de la Poitrine

      Paris: Humaire 1770 - 12mo. Contemporary mottled calf binding. 5 raised bands, gilt ruled. All edges red. Good binding and cover. 2, 319, [1]; [2], 4, 60 [i.e. 62] pages. Clean, unmarked pages. ?FIRST EDITION of Roziere's treatise on pulmonary diseases, containing the 1st French edition of Auenbrugger's 1761 Inventum novum, first describing thoracic percussion. Neither the original version in Latin nor Roziere's translation drew much notice, and Auenbrugger's discovery was largely ignored until publication of Corvisart's version in 1808.? Norman 82. Waller 8276; Wellcome II, 70, and IV, 584. ABPC 1982; Garrison Morton 2672 note. [Attributes: First Edition; Hard Cover]

      [Bookseller: Sequitur Books]
 17.   Check availability:     AbeBooks     Link/Print  


        Descrizione d'un nuovo pendolo a correzione. In: Toaldo, Giuseppe, Della vera influenza degli astri . . ., pp. 216-222.

      Nella Stamperia del Seminario, Padua 1770 - Toaldo, Giuseppe (1719-97). Della vera influenza degli astri, delle stagioni, e mutazioni di tempo, saggio meteorologico . . . 4to. [20], 222pp. Engraved plate, 4 folding printed tables. Padua: Nella Stamperia del Seminario, 1770. 255 x 193 mm. (uncut). 20th century half vellum, marbled boards, hand-lettered spine. Minor foxing and soiling, marginal tear in half-title repaired, but very good. First Edition of Toaldo’s work on the influence of the stars and planets on the Earth’s weather and atmosphere, which went through three editions in the 18th century and was translated into French. Toaldo was a professor of astronomy and meteorology at the University of Padua and the first director of the city’s astronomical observatory, which he was instrumental in having built. He began taking meteorological observations in 1766 and in 1778 founded the Giornale astro-meteorologico, a yearly journal whose purpose was to perform meteorological forecasts based on astronomical cycles and the previous years’ statistical data. He was very interested in "performing sound statistical analyses, to find teleconnections between astronomical and meteorological events, and to establish practical connections between meteorology and human health or agriculture" (Camuffo, p. 33). Included in Toaldo’s work is a brief paper by astronomer and physicist Roger Joseph Boscovich (1711-87) describing a new type of pendulum ("Descrizione d’un nuovo pendolo a correzione," pp. 216-222). Camuffo, "History of the long series of daily air temperature in Padova (1725-1998)," in Camuffo and Jones, ed., Improved Understanding of Past Climatic Variability from Early Daily European Instrumental Sources, pp. 12, 33-34. [Attributes: First Edition; Soft Cover]

      [Bookseller: Jeremy Norman's historyofscience]
 18.   Check availability:     AbeBooks     Link/Print  


        TA., Innenstadtansicht "Prospect eines Theils des sogenannten Plazes in Ravenspurg samt dem Blaserthurm und Waghaus. - Vue ...".

      . altkol. Kupferstich ( Guckkasten ) v. F. Leizel n. Gmeinder b. Acad. Imp. in Augsburg, um 1770, 27 x 41.

      [Bookseller: Antiquariat Nikolaus Struck]
 19.   Check availability:     ZVAB     Link/Print  


        TA., Römerberg, "Place du Marche a Francfort sur le Mein".

      . altkol. Kupferstich ( Guckkasten ), um 1770, 25 x 41.

      [Bookseller: Antiquariat Nikolaus Struck]
 20.   Check availability:     ZVAB     Link/Print  


        TA., Paradeplatz "Prospect des Parade u. des Promenade Plazes ..

      . altkol. Kupferstich ( Guckkasten ) v. Riedel b. Acad. Imp. in Augsburg, um 1770, 27 x 36,7. Schefold Nummer, 30406. - Schönes Blatt.

      [Bookseller: Antiquariat Nikolaus Struck]
 21.   Check availability:     ZVAB     Link/Print  


        Nouvelles Lettres Angloises, ou Histoire de Chevalier Grandisson

      Amsterdam, 1770. Amsterdam, 1770 Book. Very Good. Hardcover. A handsome French edition of Samuel Richardson's The History of Sir Charles Grandison. The History of Sir Charles Grandison, commonly called Sir Charles Grandison, is an epistolary novel by Samuel Richardson first published in February 1753. The book was a response to Henry Fielding's The History of Tom Jones, a Foundling, which parodied the morals presented in Richardson's previous novels. The novel follows the story of Harriet Byron who is pursued by Sir Hargrave Pollexfen. After she rejects Pollexfen, he kidnaps her, and she is only freed when Sir Charles Grandison comes to her rescue. After his appearance, the novel focuses on his history and life, and he becomes its central figure. It was the third of Richardson's (1689 1761) famous epistolary novels, following Pamela: Or, Virtue Rewarded (1740), Clarissa: Or the History of a Young Lady (1748). Translated by the abb Antoine Franois Prvost. Four volumes bound in two, of a total of eight volumes bound in four. Condition: In full calf bindings. Externally, sound, some slight loss of leather to mottled boards, most noticeably to front board of second volume. Spines however remain handsome with some rubbing only. Hinges are cracked but otherwisefirm. Internally, firmly bound. Pages are very bright and clean. Stylised bookplates to front pastedowns. Overall: VERY GOOD..

      [Bookseller: Rooke Books]
 22.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        Satires de Juvenal

      Paris - M. Lambert, 1770. Paris - M. Lambert, 1770 Book. Very Good. Hardcover. First edition. The uncommon first edition of Dussaulx's well-knowntranslation of Juvenal in a contemporary full calf binding. In French, with the original Latin printed on the opposite page. According to Brunet this is Dussaulx's first translation. Jean Dussaulx, 1728-1799, was a French writer and politician. He was a member of l'Academie Royale des Inscriptions et Belles-lettres. Part of his literary fame rests on his translations of Juvenal. Condition: In a full calf binding. Externally worn, with loss and lifting tothe spine. The joints are cracked, with the boards held by the cords only. Internally, firmly bound, withlight browning and foxing, prominent to the first and last few pages. There is evidence of past worming to the lower margins. There aretidemarks to thebottom and lower inner margins. Overall: GOOD ONLY..

      [Bookseller: Rooke Books]
 23.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        Gründliche Untersuchung deren Sauerbrunnen, besonders des zu Großalbertshof ohnweit der Residenz-Stadt Sulzbach in der Oberen-Pfalz neu-entdeckten Heylbrunns

      Sulzbach, Galwitz 1770.. Sulzbach, Galwitz 1770.. 8 Bll., 272 S. Lederband d. Zt. mit reicher Rückenverg. Hirsch-H. V, 84. - Nicht bei Duveen, Lentner, Osler, Pfister, Waller und in der Wellcome Library; auch nicht bei Lesky und in Wolfenbüttel. - Deckel und unteres Kapital mit etwas Wurmfraß. Minimal gebräunt. Schönes und dekorativ gebundenes Exemplar!

      [Bookseller: Antiquariat Turszynski]
 24.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        Institutiones Arabicae Linguae. Adiecta est Christomathia Arabica.

      . Ienae 1770. With engraved portrait and titlevignette. (14) + 562 + (14) pp. Contemporary half calf, top of spine lacking leather, hinges weak. * Johann Friedrich Hirt (1719 -1783), was a German Evangelist theologian and Orientalist..

      [Bookseller: Peter Grosell, Antiquarian Bookseller]
 25.   Check availability:     ZVAB     Link/Print  


        Carte de la Coste D'Arabie, Mer Rouge et Golfe de Perse.

      [Amsterdam, c. 1770].. Engraved map in contemporary hand colouring (35 x 26.5 cm).. Marvellous coloured example of the Dutch edition of Jacques-Nicolas Bellin's map of the Arabian Peninsula. - Al Ankary 173.

      [Bookseller: Antiquariat Inlibris, Gilhofer Nfg. GmbH]
 26.   Check availability:     ZVAB     Link/Print  


        Letters from the Hon. Horace Walpole to George Montagu, Esq from the Year 1736 to 1770

      1770, 1818. 1770, 1818 Book. Very Good. Hardcover. A fascinating collection of correspondence from Horace Walpole, ofsignificant social and political interest. Published for the first time from the originals in possession of the editor. Horatio Walpole, 4th Earl of Orford (24 September 1717 2 March 1797) was an English art historian, man of letters, antiquarian and Whig politician. He is now largely remembered for Strawberry Hill, the home he built in Twickenham, south-west London where he revived the Gothic style some decades before his Victorian successors, and for his Gothic novel, The Castle of Otranto. Along with the book, his literary reputation rests on these Letters. With previous owner's ink-stamped signature to front blank, and a bookplate to front pastedown of one Hugh Taylor. Title page and front free endpaper missing. Condition: Rebacked in a quarter calf binding with roan covered boards. Externally, spine is smart, though there is loss to original roan leather of boards. Internally, firmly bound, though title page andboth free endpapers are missing. Front blank has been repaired and both pastedowns are lifting along hinge and have slight loss and closed tears. Textblock is firmly bound, bright and clean. Overall: GOOD ONLY.

      [Bookseller: Rooke Books]
 27.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        TA., Brunnen, "Prospect des Hans Felbers Brunnen in Augsburg, anjezo bey St. Ulrichs Kirch gegen den Salzstadl. - Vue du Fontaine ..".

      . altkol. Kupferstich ( Guckkasten ) v. Leizel b. Acad. Imp. in Augsburg, 1770, 24 x 39. Collection des Prospects. - Schefold, Nr. 42399. - Papierausriß im unteren Rand, außerhalb der Schrift restauriert.

      [Bookseller: Antiquariat Nikolaus Struck]
 28.   Check availability:     ZVAB     Link/Print  


        Système du monde.

      Bouillon, Société Typographique 1770 - In-12 [175 x 103 mm]. Collation : 188 pp. Veau marbré, dos orné, tranches rouges. (Reliure de l'époque.) Rare première édition en français des "Cosmologische Briefe", publiées en 1761. Lambert (1728-1777) dans ces lettres cosmologiques, avait imaginé l'Univers constitué de systèmes de plus en plus vastes tournant les uns autour des autres, le plus grand d'entre eux tournant autour de son centre. Cet Univers était certainement habité par des êtres semblables aux humains, adaptés à des conditions climatiques plus sévères que sur la Terre, comme ceux qui devaient se trouver sur des comètes. Sommaire : - Comètes. Etat de permanence du système solaire. - Principes cosmologiques. - Population de l'univers. - Si les comètes sont habitables. - Nombre de comètes. - Les comètes comparées avec les planètes. - Pourquoi tant de comètes, & si peu de planètes ? - Table de Halley. - Orbites paraboliques & hyperboliques. - Mouvement des étoiles fixes. - Les étoiles fixes sont à différentes distances du soleil. - Voie lactée. Figure du ciel étoilé. - Systèmes d'étoiles fixes. - Objection. Lumière des étoiles. Jusqu'à quelle distance elle se fait sentir. - Mouvement des étoiles. Sa nature, sa vitesse, sa direction. Orbites. Mouvement universel. - Centres. - Ellipses changées en cycloïdes. Mouvement universel. - Conclusions générales. Lambert "elaborated a theory according to which the thousands of stars surrounding the sun constituted a solar system. Moreover, he considered the Milky Way as a large number of such systems, that is, a system of higher order. . The whole universe, Lambert postulated, had to be inhabited by creatures like human beings. Hence collisions of heavy bodies are not to be expected, and the wide spread fear that comets (which Lambert also supposed inhabited) might destroy the earth was unfounded." DSB VII, 598. Défaut de papier au bas de la page de titre, sinon, très bon exemplaire. First french edition. The universe had to be inhabited by creatures like human beings. // You can browse all my books on latude.net [Attributes: First Edition]

      [Bookseller: Hugues de Latude]
 29.   Check availability:     AbeBooks     Link/Print  


        Historie von Grönland enthaltend die Beschreibung des Landes und der Einwohner, insbesondere die Geschichte der dortigen Mission der Evangelischen Brüder zu Neu-Herrnhut und Lichtenfels (in 10 Büchern) - sowie - Fortsetzung der Historie von Grönland insbesondere der Missionsgeschichte der evangelischen Brüder zu Neu-Herrnhut und Lichtenfels von 1763 bis 1768 nebst beträchtlichen Zusätzen und Anmerkungen zur natürlichen Geschichte (in 4 Abschnitten / Büchern). Bücher 1-10 und Fortsetzung in 4 Abschnitten sowie die 8 Kupfertafeln in einem Buch zusammen gebunden! Selten so vollständig!

      Barby, Heinrich Detlef Ebers und in Leipzig, Weidmann Erben und Reich, 1770.. 2. erweiterte Auflage. 1 Titelblatt, 16 S. Vorrede, 4 S. Erkärung der Kupfertafeln, 1132 S. Text (1.-10. Buch), 28 S. Register, 1 Titelblatt der Fortsetzung, 10 S. Vorrede, 360 S. Fortsetzung von 1763 bis 1768 sowie Anmerkungen und Zusätze, 12 S. Register. Mit 8 ausfaltbaren gestochenen Tafeln ( Kupferstiche ) von sehr guter Erhaltung. Vollständiges Exemplar!. Privater Halbleinenband mit handgeschriebenem Rückentitel. Alte Schrift. Einband fleckig, sonst innen sauberes, vollständiges, sehr gutes Exemplar.. Zweite, um die Fortsetzung des Historie von 1763-1768 erweiterte Ausgabe des wichtigen Werkes über die Naturgeschichte, Geschichte, Geographie und Gebräuche der Eingeborenen Grönlands, sowie ausführliche Beschreibung der Missionstätigkeit der Herrnhuter Brüdergemeinde. Die ausfaltbaren Kupfertafeln zeigen: 1. General-Karte von Grönland. 2. Spezialkarte von der Westküste von Grönland von der Gegend um die Fischer-Fjorde und das Bals Revier bis an die Eis-Blinke. Grundrisse von Lichtenfels und Neu-Herrnhut. 3. Grönländer mit Kajak, Speer, Robbe und grönländischem Haus / Grönländerin mit Kind, Weibermesser, Wassereimer, Zelt und einigen Seevögeln. 4. Profil und Grundriss eines grönländischen Hauses für 3 Familien. 5. Pfeile und Harpunen für die Jagd. 6. Umiak oder Weiberboot. 7. Kajak oder Mannboot. 8. Ansichten von Neu-Herrnhut und Lichtenfels. Alle Kupfertafeln sind sehr gut erhalten!.

      [Bookseller: Versandantiquariat Elke Rehder]
 30.   Check availability:     ZVAB     Link/Print  


        Istoria Civile del Regno di Napoli

      Giovanni Gravier 1770 GIANNONE Pietro. Istoria Civile del Regno di Napoli. Con accrescimento di note, riflessioni e medaglie date e fatte dall?autore e con moltissime correzioni e citazioni di nuovo aggiunte che non si trovano in tutte le altre precedenti edizioni. Prima edizione in ottavo. Napoli, nella Stamperia di Giovanni Gravier, 1770. Sedici volumi in 16mo; pp.8n.nn., XXXXVII,392; 8n.nn.,407; 8n.nn.,330; 291; 362; 348; 8n.nn,419; 8n.nn.,396; 8n.nn.,415; 8n.nn.,360; 8n.nn.,368; 8n.nn.,430; 8n.nn.,510; 8n.nn.,310; 8n.nn.,328; 378. Al volume primo tavola spieghevole con ritratto in ovale dell?autore, strappo al margine inferiore. Una tavola con monete al vol.II pag.50. Legatura coeva in pergamena, titolo e fregi in oro ai dorsi. Brunit. Pironti, Editori Francesi in Napoli, pag.148. Treccani.it: ?Giannóne, Pietro. - Storico e scrittore politico (Ischitella 1676 - Torino 1748); gli studî giuridici, e le dispute che divampavano nel Regno di Napoli, accentrarono gli interessi di G. sul problema dei rapporti fra Stato e Chiesa, che costituiscono il filo conduttore della sua Istoria civile del Regno di Napoli, narrazione delle vicende politiche, giuridiche, culturali e religiose dell'Italia meridionale dalle origini del cristianesimo alla fine del sec. 17º.?

      [Bookseller: Studio Bibliografico Casella]
 31.   Check availability:     maremagnum.com     Link/Print  


        Solomon's Temple Spiritualized:

      London - J. Bunyan, 1770. London - J. Bunyan, 1770 Book. Very Good. Hardcover. A religious work by John Bunyan. The eleventh edition. With copperplate signatures of James Supton to title page and rear pastedown. John Bunyan (28 November 1628 31 August 1688) was an English Christian writer and preacher, who is well known for his book The Pilgrim's Progress. Though he became a non-conformist and member of an Independent church, and although he has been described both as a Baptist and as a Congregationalist, he himself preferred to be described simply as a Christian. Bound without frontispiece. Condition: In a quarter calf binding. Externally, worn with rear board detached and paper covering of boards missing. Internally, firmly bound with ink marks to front and rear blanks and the odd spot and mark throughout. Overall: GOOD ONLY.

      [Bookseller: Rooke Books]
 32.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        Gesamtans, "Moguntia. - Maynz".

      . Kupferstich ( v. 2 Platten ) n. F.I.S. ( Saur ) b. Georg Balthasar Probst in Augsburg, um 1770, 33,5 x 104. Nicht bei Fauser: Angelika Marsch, Friedrich Bernhard Werner, S. 143 ( 6. Zustand mit Privileg und Plattennummer 61) weist 3 Exemplare nach.- Monumentale Ansicht von Osten über den Rhein, mittig der Dom, links die Orangerie, rechts das Schloß. Im Himmel (mittig ) ein flatterndes Band mit dem Titel, links im Himmel das "Mainzer Rad". Unter der Ansicht Erklärungen von 1 - 40 in lat. und franz. Sprache, oben rechts in deutscher Sprache.

      [Bookseller: Antiquariat Nikolaus Struck]
 33.   Check availability:     ZVAB     Link/Print  


        Neue ganz vollständige Guitarren-Schule. Berlin, H. Wagenführ [PN155] (um 1840). 4°. Mit gest. Titel u. 36 S. mit gest. Noten, Hldr. d. Zt. mit Buntpapierbezug und Titelschild.

      . . Vgl. MGG XV, 1347.- Frühe deutsche Ausgabe von Ferdinando Carullis (1770-1841) Gitarrenschule; sehr selten (kein Ex. über KVK nachweisbar).- Carulli, in Neapel geboren, war ein sehr fruchtbarer Komponist - "weit über die Opuszahl 300. Erhalten scheint sich nur Weniges zu haben" (Eitner II. 348). Er galt als einer der besten Gitarrenvirtuosen seiner Zeit. Im April 1808 kam er nach Paris und machte dort die Gitarre "salonfähig".- Mit 1 Kupferstich "Griffbrett der Guitarre".- Nur gering fleckig, Titel mit kl. hs. Besitzvermerk, Ebd. etw. berieben u. fleckig, Rücken mit kleiner Fehlstelle.

      [Bookseller: Antiquariat Johannes Müller]
 34.   Check availability:     ZVAB     Link/Print  


        The Works of Alexander Pope, Esq

      London - C. Bathurst, W. Strahan, J. and F. Rivington et al, 1770. London - C. Bathurst, W. Strahan, J. and F. Rivington et al, 1770 Book. Very Good. Hardcover. A charming set of The Works of Alexander Pope, Esq. Complete in six volumes. With his last corrections, additions, and improvements; together with all his notes, as they were delivered to the editor a little before his death. Printed verbatim from the Octavo edition of Mr. Warburton. With engraved frontispieces. Alexander Pope (21 May 1688 30 May 1744) was an 18th-century English poet, best known for his satirical verse and for his translation of Homer. Famous for his use of the heroic couplet, he is the third-most frequently quoted writer in The Oxford Dictionary of Quotations, after Shakespeare and Tennyson. By the mid-18th century new fashions in poetry emerged. A decade after Pope's death, Joseph Warton claimed that Pope's style of poetry was not the most excellent form of the art. The Romantic movement that rose to prominence in early 19th-century England was more ambivalent towards his work. Though Lord Byron identified Pope as one of his chief influences (believing his scathing satire of contemporary English literature English Bards and Scotch Reviewers to be a continuance of Pope's tradition), William Wordsworth found Pope's style fundamentally too decadent a representation of the human condition. In the 20th century Pope's reputation was revived. Pope's work was found to be full of references to the people and places of his time, and these aided people's understanding of the past. The postwar period stressed the power of Pope's poetry, recognising that Pope's immersion in Christian and Biblical culture lent depth to his poetry. Maynard Mack thought highly of Pope's poetry, arguing that Pope's moral vision demanded as much respect as his technical excellence. In the years 19531967 the production of the definitive Twickenham edition of Pope's poems was published in ten volumes. Condition: In calf leather bindings with gilt embellishment to the spines. Externally, a trifle rubbed. Joints are starting but firm. There is some damage to the tops and tails of the spines. Internally, generally firmly bound. Hinges are slightly strained. Pages are generally bright and clean. There is an ink inscription to the recto of front free end paper in volume I. Overall: GOOD..

      [Bookseller: Rooke Books]
 35.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        l'Art de l'Indigotier from Arts & Metiers de France.

      Paris 1770 - Beauvais-Raseau, - de. L'Art de l'indigotier. Folio. [2], 118pp. 11 plates. Paris: [L. F. Delatour (colophon)], 1770. 399 x 278 mm. Half sheep, mottled boards c. 1770, a little rubbed, small cracks in hinges. Light toning, occasional soiling, but very good. First Edition. One of the 72 works in the celebrated encyclopedic Descriptions des arts et metiers (1761-89), the largest work on the mechanical and industrial arts of the eighteenth century in France, and one of the earliest such projects to be undertaken in any country. The combination of the best scientific minds and the best practical minds of the era produced in the Arts et metiers an invaluable reference work and an unparalleled social record of the artisan classes, and recorded for posterity manufacturing methods that would soon disappear with the coming of the Industrial Revolution. Like Diderot's Encyclopedie, the Arts et metiers is one of the greatest productions of the French Enlightenment, and a benchmark in social and scientific history. For further discussion of the work, see Arthur H. Cole and George B. Watts, The Handicrafts of France as Recorded in the Description des Arts et MÈtiers (1952). This volume on indigo dyeing conforms to the plan followed in all the volumes of the Arts et metiers, containing sections on materials, tools and apparatus, processes and methods, and illustrations of the metier. [Attributes: First Edition; Hard Cover]

      [Bookseller: Jeremy Norman's historyofscience]
 36.   Check availability:     AbeBooks     Link/Print  


        Istoria Civile del Regno di Napoli

      Napoli, nella Stamperia di Giovanni Gravier 1770 - GIANNONE Pietro. Istoria Civile del Regno di Napoli. Con accrescimento di note, riflessioni e medaglie date e fatte dall’autore e con moltissime correzioni e citazioni di nuovo aggiunte che non si trovano in tutte le altre precedenti edizioni. Prima edizione in ottavo. Napoli, nella Stamperia di Giovanni Gravier, 1770. Sedici volumi in 16mo; pp.8n.nn., XXXXVII,392; 8n.nn.,407; 8n.nn.,330; 291; 362; 348; 8n.nn,419; 8n.nn.,396; 8n.nn.,415; 8n.nn.,360; 8n.nn.,368; 8n.nn.,430; 8n.nn.,510; 8n.nn.,310; 8n.nn.,328; 378. Al volume primo tavola spieghevole con ritratto in ovale dell'autore, strappo al margine inferiore. Una tavola con monete al vol.II pag.50. Legatura coeva in pergamena, titolo e fregi in oro ai dorsi. Brunit. Pironti, Editori Francesi in Napoli, pag.148. Treccani.it: "Giannone, Pietro. - Storico e scrittore politico (Ischitella 1676 - Torino 1748); gli studî giuridici, e le dispute che divampavano nel Regno di Napoli, accentrarono gli interessi di G. sul problema dei rapporti fra Stato e Chiesa, che costituiscono il filo conduttore della sua Istoria civile del Regno di Napoli, narrazione delle vicende politiche, giuridiche, culturali e religiose dell'Italia meridionale dalle origini del cristianesimo alla fine del sec. 17°." [Attributes: Hard Cover]

      [Bookseller: CASELLA STUDIO BIBLIOGRAFICO ALAI-ILAB]
 37.   Check availability:     AbeBooks     Link/Print  


        Descrizione d'un nuovo pendolo a correzione. In: Toaldo, Giuseppe, Della vera influenza degli astri . . ., pp. 216-222

      Padua: Nella Stamperia del Seminario, 1770 Padua: Nella Stamperia del Seminario, 1770. Toaldo, Giuseppe (1719-97). Della vera influenza degli astri, delle stagioni, e mutazioni di tempo, saggio meteorologico . . . 4to. [20], 222pp. Engraved plate, 4 folding printed tables. Padua: Nella Stamperia del Seminario, 1770. 255 x 193 mm. (uncut). 20th century half vellum, marbled boards, hand-lettered spine. Minor foxing and soiling, marginal tear in half-title repaired, but very good. First Edition of Toaldo?s work on the influence of the stars and planets on the Earth?s weather and atmosphere, which went through three editions in the 18th century and was translated into French. Toaldo was a professor of astronomy and meteorology at the University of Padua and the first director of the city?s astronomical observatory, which he was instrumental in having built. He began taking meteorological observations in 1766 and in 1778 founded the Giornale astro-meteorologico, a yearly journal whose purpose was to perform meteorological forecasts based on astronomical cycles and the previous years? statistical data. He was very interested in ?performing sound statistical analyses, to find teleconnections between astronomical and meteorological events, and to establish practical connections between meteorology and human health or agriculture? (Camuffo, p. 33). Included in Toaldo?s work is a brief paper by astronomer and physicist Roger Joseph Boscovich (1711-87) describing a new type of pendulum (?Descrizione d?un nuovo pendolo a correzione,? pp. 216-222). Camuffo, ?History of the long series of daily air temperature in Padova (1725-1998),? in Camuffo and Jones, ed., Improved Understanding of Past Climatic Variability from Early Daily European Instrumental Sources, pp. 12, 33-34.

      [Bookseller: Jeremy Norman's Historyofscience.com ]
 38.   Check availability:     ABAA     Link/Print  


        Letter to Dr. Blackstone, By the Author of the Question Stated. To which is prefixed, Dr. Blackstone's Letter to Sir William Meredith. Eller 259

      Printed for G. Woodfall, Charing Cross [etc.], London 1770 - Modern 1/4 calf over marbled boards, a very good crisp copy; with the half-title Part of the debate whether John Wilkes should sit in Parliament, and most embarrassing for Blackstone, accused of saying one thing in his 'Commentaries' and another as a Member of Parliament, in Ian Doolittle's words "caught leaden-footed in debate" [Attributes: Hard Cover]

      [Bookseller: Meyer Boswell Books, Inc., member ABAA]
 39.   Check availability:     AbeBooks     Link/Print  


        Les Baisers, precedes du mois de mai, poeme.

      . The Hague: Lambert & Delalain 1770. With engraved frontispiece, 1 plate & 44 vignette head- and tailpieces after Charles Eisen. Titlepage printed in red and black and with engraved vignette, poem titles printed in red. 119 pp. Copy on large papier Hollande bound in contemporary half calf, spine richly gilt. Binding nicely restored at upper hinges, with minor weak stains. Contemporary notes on first free endpaper. * First edition, 1st printing, with irregular pagination in the poem "Le mois de Moi". Eisen was a master rococo book illustrator, especially known for his erotic depiction of women.<br>Cohen 308. Sander 495..

      [Bookseller: Peter Grosell, Antiquarian Bookseller]
 40.   Check availability:     ZVAB     Link/Print  


        "Le premier pas a la fortune". In einem Boudoir steht eine junge Dame in tief ausgeschnittenem, kurzen Kleid vor einem jungen Geiger, der bewundernd neben ihrem Himmelbett sitzt. Zwei Dienerinnen kümmern sich um die Dame und das Bett, eine Mohrin reicht ein Getränk.

      . Kupferstich in Crayonmanier, von mehreren Platten in Farben gedruckt bei Bonnet, Paris, um 1770, 27 x 20 cm.. Titel und Druckvermerk alt handschriftlich hinzugefügt. Gerahmt.

      [Bookseller: Peter Bierl Buch- & Kunstantiquariat]
 41.   Check availability:     ZVAB     Link/Print  


        Atlas General Methodique et Elementaire, pour l' edude de la Geographie et de l'Histoire moderne....

      Paris 1770. Prachtvoller Atlas mit 65 Karten, jede umrandet mit Ornamenten und Bordüren. Karten: 7 Amilarspheren, 3 Weltkarten,55 Karten der Welt und 1 Titelblatt. Mit prachtvollen Borduren und Beschreibung auf jeder Karte, Einband aus Hartkarton,Buchrücken aus Leder mit Goldbeschriftung und Verzierung, altkoloriert, Kupferstich, 49,5 x 66. Zustand: Perfekt, dem Alter entsprechend

      [Bookseller: Antique Sommer & Sapunaru KG]
 42.   Check availability:     ZVAB     Link/Print  


        "Prospect des Königl. Preußischen Pallastes bey Potsdam, wie sich selbiger nach Sansoucy u. Bornstaedt hin praesentiert".

      . Kupferstich (Guckkastenblatt) bei F. Riedel, Augsburg, um 1770, 28,5 x 39 cm.. In der Kaiserlichen Akademie in Augsburg erschienenes, seltenes, nicht koloriertes Guckkastenblatt von guter Erhaltung.

      [Bookseller: Peter Bierl Buch- & Kunstantiquariat]
 43.   Check availability:     ZVAB     Link/Print  


        Traite sur l'Art de la Danse

      Malpied, M. Traite sur l'Art de la Danse Dedie a [sic] Monsieur Gardel l'aine, Maitre des Ballets de l'Academie Royale de Musique. Par M. Malpied. A Paris Chez Mr. Bouin, Editeur, Rue St. Honore, pres St. Roch. Mdlle. Castagnery, rue des Prouvaires a Versailles, chez Mr. Blaisot, rue Satory. A.P.D.R. (Ca. 1770). 8vo. 19th century calf-backed boards. No signatures. Paginated [vi] 1-122. Engraved title within rococo border, signed, "Ribiere Sculp." All pages engraved, with many choreographic diagrams and musical examples. A very good copy, with slight soiling and darkening to title page and a few other spots. Paraph of the author (?) in ink at the foot of "Avis de l'editeur" leaf . Malpied's Traite is also important in that it describes, for the first time, the five positions for the arms, in conjunction with the five position of the feet. The work also notes detailed treatment of the arms, hands and fingers. Fletcher notes that Malpied's method "shows a marked advance on the work of Feuillet and Rameau in the simplification of the recording of dance steps." Beaumont concurs that Malpied's book is noted for the simplification and clarification of the Feuillet method. He adds that "there is (at p.108) a complete stenochoreographic record - with the air - of the Menuet." References: Fletcher #37; Beaumont p.120-121; RISM BV1 11 p.532; Fletcher notes that the BM copy was destroyed in WWII. Not in the Malkin collection. Provenance: Edward Tufte. Christies sale 2400, New York 2 December 2010. Lot 51.

      [Bookseller: Golden Legend, Inc.]
 44.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        Histoire des Celtes,et particulièrement des Gaulois et des Germains;Depuis les temps fabuleux,jusqu&#39;à la prise de Rome par les Gaulois. 8 volumes

      De l'Imprimerie Quillau,A Paris. 1770 ?771., sans date. De l&#39;Imprimerie Quillau,A Paris. 1770 à 1771., sans date. demi-chagrin vert dos cuir titre 8 volumes. Les bas de dos sont pour la plupart un peu usagés. Tome 2:haut de dos écorné. Un vers a visité les tomes 1 et 7 dans le haut de quelques  page sans que le texte ait été atteint. Sinon l&#39;ensemble est en très bon etat du papier sans rousseurs. Tome 1:335pp. Tome 2:539pp. Tome 3:435pp. Tome 4:542pp. Tome 5:368pp. Tome 6:320pp. Tome 7:388pp. Tome 8:429pp. Les tomes 7 et 8 sont en supplément et postérieurs au décès de l&#39;auteur.

      [Bookseller: Le Lutrin des Alpages]
 45.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        Veduta degli Avanzi del Castro Pretorio nella Villa Adriana a Tivoli. (View of the Remains of the Praetorian Fort [the Poecile], Hadrian's Villa, Tivoli).

      . Copperprint. Rome 1770. 65x37 cm. Printed on strong paper with the watermark fleur - des - lis. * When Piranesi arrived in Rome in the year 1740 he was instantly impressed by the splendour of the antique ruins in the ancient city. For almost a year he was an apprentice in the studio of Guiseppe Vasi, his later colleague and rival, where he learned the art of engraving copper plates. He began his extremely successful career depicting Rome's architectural gems (antique and contemporary) on extra large-scale single sheets: the famous "Vedute di Roma" (Views of Rome). Piranesi was an obsessed artist. Relentlessly he added plates, sometimes variations of former ones, to the collection, until, at the end of his life, there was a total of 135 views showing the majesty and the splendour of the once powerful capital of the Roman empire. Hind 94.i/iv. Luigi Ficacci 965..

      [Bookseller: Peter Grosell, Antiquarian Bookseller]
 46.   Check availability:     ZVAB     Link/Print  

______________________________________________________________________________


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.