The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Displayed below are some selected recent viaLibri matches for books published in 1757

        Iter Palæstinum eller resa til heliga landet, förrättad ifrån år 1749 til 1752, med beskrifningar, rön, anmärkningar, öfver de märkvärdigaste naturalier, på hennes kongl.

      maj:ts befallning, utgifven af Carl Linnæus. Sthlm, L. Salvius, 1757. 8:o. (16),209,230-619,(1) s. Ngt nött samtida hfrbd med upphöjda bind, mörkröd titeletikett av marokäng och stänkta snitt. Främre yttre falsen med mindre spricka nedtill på grund av maskangrepp. Några små ytliga maskhål även i det nedre bakre pärmhörnet. Bra inlaga med endast enstaka obetydliga småfläckar. Några vikta hörn. Titelbladet har ett par mindre fuktfläckar. Med Adam Lewenhaupts exlibris.. Soulsby A catalogue of the works of Linnæus 3577. Pritzel 4207. Krok Svensk botanisk litteratur 3. Företalet är av utgivaren Linné vars eventuella inflytande på redigeringen av Hasselquists text har diskuterats. Hasselquists naturaliesamlingar och hans arabiska manuskript förvärvades av Lovisa Ulrika till Drottningholmssamlingarna efter att han dött av tuberkulos i Smyrna 1752, endast 30 år gammal. Arbetet är en av de första naturalhistoriska beskrivningarna över Palestina och översattes till engelska och tyska 1766, till franska 1768 och 1769 samt till holländska 1771. Fredric Hasselquist (1722-52) var prästson och hade 1747 disputerat på en avhandling om växternas verkan under Linnés presidium. Riksheraldikern m.m. Adam Lewenhaupt (1861-1944) byggde vidare på sin fars fina samlingar på Sjöholm i Södermanland och ägnade sig åt ett omfattande personhistoriskt författarskap

      [Bookseller: Mats Rehnström]
 1.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        Manoscritto di medicina recante il titolo "promptuarium medicum / sive / expositio formularum ad medicam praxim spectantium, / qua primu in bononiensis nosocomiis / s. maria de vita, et de morte / ann. 1757 1758 1759 / summo labore collegit / dein anno 1760 / in celebri nosocomio florentino s. maria nova / emendavit et auxit / io. petrus fiorio / m. d.". s.l.n.d. fine xviii sec.

      manoscritto cartaceo in-8 gr. (mm. 215x160), pp. 235 numerate, 2 cb, pp. 25 di aggiunte e pp. 18 non numerate per gli indici. Sono inseriti alcuni foglietti volanti presumibilmente della stessa mano, e una carta in folio ripiegata e rilegata al fine con il titolo "Rimedio per far aprire l'utero ad una donna di parto". L'opera è attribuibile a Giovanni Pietro Fiorio, come si evince dal titolo. Bell'ex libris. Picc. strappo del cartone al d. [140]

      [Bookseller: Studio Bibliografico Scriptorium]
 2.   Check availability:     maremagnum.com     Link/Print  


        Iter Palæstinum eller resa til Heliga Landet, förrättad ifrån år 1749 til 1752, med beskrifningar, rön, anmärkningar, öfver de märkvärdigaste naturalier, på Hennes Kongl. Maj:ts befallning, utgifven af Carl Linnæus.

      Stockholm, Lars Salvius, 1757. (16) + 619 + (1) s. Samtida halvskinnband med nött, guldornerad rygg och röda snitt. 19,5 X 12,5 cm Inlagan med enstaka fläckar. Främre yttre falsen delvis sprucken i överkant

      [Bookseller: Antikvariat Röda Rummet AB]
 3.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        BARON LUDVIG HOLBERGS UNIVERSAL-HISTORIE TILDEELS OVERSAT EFTER DET AF HAM SELV UDGIVNE LATINSKE COMPENDIUM, MEN DOG DERHOS OVERALT MEGET FORBEDRET; TILLDEELS OG MED FLERE EUROPÆISKE RIGERS HISTORIER FORøGET SAA OG CONTINUERET INDTIL NÆRVÆRENDE TIID / DEN BERøMMELIGE NORSKE HANDEL=STAD BERGENS BESKRIVELSE I-II.

      Kjøbenhavn, Thomas Larsen Borup /Berlingske Arvingers Bogtrykkeri, 1757, (20)+512+(8) + (8)+311s. Två verk sammanbundna i ett välhållet samtida skinnband på fem bind med förgylld ornering, två förgyllda skinnryggtitlar, rikt förgylld ryggfältsornering, röda vaxade snitt, kammarmorerade försätts, grönt läsband; M S' exlibris, smärre ytliga nötningsdefekter på binden, obetydligt nötta ytterfalsar, två svaga fläckar i översnittet, i övrigt är bandet mycket fint, inlagan jungfrulig.. Första verket (Universal-historie) 1.upplagan utgiven av Nicolai Jonge med företal av Johan Christian Kall; andra verket (Bergen) 3.upplagan (1.upplagan utkom 1737). Felpagineringar: Universal-historie: s 335 (299); Bergen: s 47 (45), s 165 (156)

      [Bookseller: Antikvariatet i Norrköping]
 4.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        Insieme di quattro carte geografiche. s. ed. (germania). (meta' del xviii secolo).

      4 carte del geografo e cartografo francese Bellin. Idrografo presso l'Ufficio Idrografico francese, fu membro della Académie de Marine e della Royal Society di Londra. In oltre cinquant'anni di carriera produsse un gran numero di carte di particolare interesse per il Ministère de la Marine. Le sue mappe del Canada e dei territori francesi in America del Nord (Nuova Francia, Acadia, Louisiana) sono particolarmente preziose. Le prime tre carte misurano cm 21 x 31 circa alla battuta, la quarta cm 26 x 34. (1) Karte von der Bay Chesapeack und den benachbarten Landen. Aus den besten engloendischen Karten gezogen (Chesapeak Bay ed i territori adiacenti della Virginia e del Maryland, con la Pennsylvania ed il New Jersey verso nord); (2) Karte von den Seen in Canada, zur allgemeinen Historie der Reisen (1757) (zona dei grandi laghi del Canada); (3) Karte von dem laufe des Flusses St. Laurenz von seiner Mündung an bis über Quebec, zur allgemeinen Historie der Reisen (1757) (carta dell'insenatura del fiume St.Laurence in Québac); (4) Karte Von Der Insel Montreal und den Gegenden Umher nach den Manuscripton der Karten Grundrisse und Tagebucher beij der Marine entworfen (1744) (mappa dell'area di Montreal, basata sulla carta originale del Bellin). Alcune fioriture e bruniture, più evidenti al retro ed ai margini bianchi. Antichi segni di piegatura. Bell'insieme, assai raro.

      [Bookseller: Daris]
 5.   Check availability:     MareMagnum     Link/Print  


        Il decamerone. londra (ma paris), s.n., 1757.

      Cinque volumi di cm. 18,4, pp. xi (1) 292; 271 (1); 195 (1); 261 (1); 247 (1). Ritratto di Boccaccio al primo volume, cinque frontespizi illustrati, 97 cul-de-lampe e 110 tavole fuori testo. Il tutto finemente inciso in rame da Cochin, Gravelot, Boucher, Eisen e altri. Legatura coeva in pieno pelle bazzana, dorsi lisci con titoli e ricchi fregi in oro, piatti inquadrati da tre ordini di filetti. Tagli e sguardie marmorizzati. Qualche superficiale segno d'uso alle cerniere. Esemplare peraltro genuino e senza arrossature, ben conservato. Edizione in prima tiratura delle incisioni per quest'opera che rappresenta uno dei gioielli della tipografia francese del '700. Cfr., tra gli altri, Cohen (158-160): ""Un des livres illustrés des plus réussis de tout le XVIII siècle"".

      [Bookseller: Studio Bibliografico Benacense]
 6.   Check availability:     maremagnum.com     Link/Print  

______________________________________________________________________________


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.