The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Displayed below are some selected recent viaLibri matches for books published in 1755

        Ritningar pÃ¥ fyratio wÃ¥ningshus af sten, och trettio af träd, samt Ã¥tskilliga lusthus m. m. för högloflige ridderskapet och adelen samt andra stÃ¥ndspersoner pÃ¥ landet uti 25 kopparstycken med bifogad förklaring och uträkning. + Ytterligare tilökning af ritningar pÃ¥ wÃ¥ningshus, sextio af sten och tiugu af träd, samt hwarjehanda flygel-byggnader och pavillons, med anmärkningar ledande til et fördelaktigt och sparsamt desse byggnaders utförande, sÃ¥som ock uträkning pÃ¥ de förnämsta härtil hörande materialier, hwarjämte följer, anwisning till de i detta wärk nyttjade toscaniske, doriske och joniske ordernes indelning och bruk, tillika med particuliere ritningar pÃ¥ gÃ¥rds- och hus-portar samt fönster; ännu tio utkast af general-planer, gÃ¥rdar til behörig beqvämlighet, ordning och skick at anlägga, jämwäl ock til mält-brygg- och brännhus samt iskiällare, med flere inrättningar för landthushÃ¥llningen: uti 26 kopparstycken anwist, högloflige ridderskapet och adelen, samt andra stÃ¥nds-personer pÃ¥ landet, til tienst och nytta.

      Stockholm, Pet. Momma, 1755-56. De första tvÃ¥ delarna av Byggnadskonsten bundna i en volym, Frontispis + (22) s. + 24 dubbelsidiga graverade planscher (av 25, här saknas plansch nr 12) + 1 utvikbar tabell; (56) s. + 27 dubbelsidiga graverade planscher (XXVI-LII). Volymen är interfolierad, genomgÃ¥ende paginering med bläck (även de blanka sidorna paginerade). Här saknas de tre Bihangen. Samtida halvskinnband. 25 X 19 cm. TvÃ¥ exlibris (Axel Lundström och Kurt Winberg). Anteckningar med bläck och blyerts pÃ¥ pärmarnas insidor, samt inklistrad lapp ur antikvariatskatalog

      [Bookseller: Antikvariat Röda Rummet AB]
 1.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        Ritningar på fyratio wåningshus af sten, och trettio af träd, samt åtskilliga lusthus m.m. ... uti 25 kopparstycken med bifogad Förklaring och Uträkning. (Första delen av Byggnadskonsten) tillsammans med Ytterligare tilökning af ritningar på wåningshus, sextio af sten och tiugo af träd, samt hwarjehanda flygel-byggnader och pavillons, med anmärkningar ledande til et fördelaktigt och sparsamt desse byggnaders utförande, såsom ock uträkning på de förnämsta härtil hörande materialier, hwarjemte följer, anwisning til de i detta wärk nyttiade toscaniske, doriske och joniske ordernes indelning och bruk, tillika med particuliere ritningar på gårds- och hus-portar samt fönster; ännu tio utkast af general-planer, gårdar til behörig beqwämlighet, ordning och skick at anlägga, jämwäl ock til mält- brygg- och bränhus samt iskiällare, med flere inrättningar för landthushållningen: uti 26 kopparstycken anwist. (Andra delen av Byggnadskonsten).

      Tryckt uti Kongl. Tryckeriet, hos Directeuren Pet. Momma, Stockholm, 1755, 1756. Liten 4:o. Graverad frontespis, (22) + (52) s. Illustrerad med 51 dubbelsidiga graverade planscher + 2 utvikbara tabeller. Originalupplaga. Samtida skinnband. Titelbladet till del 1 reparerat med minimal textförlust. Några av kopparsticken delvis handkolorerade. Inlagan lätt åldersfläckad samt några blad med fuktränder. Bandet hårt nött.. De tre bihangen som också utkom med totalt 6 dubbelsidiga graverade planscher saknas som vanligt

      [Bookseller: Aspingtons Antikvariat]
 2.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        "opere postume... in difesa della sua storia civile del regno di napoli; con in fine al di lui professione di fede dedicate a sua eccellenza la nobil donna fiorenza ravagnini vendramin." palmyra (ma lucca?), all'insegna della verita', 1755.

      Cm. 25,5, pp. xii, 303 (1) 84 (48). Frontespizio in rosso e nero ed un bel ritratto a piena pagina inciso in rame. Solida legatura coeva in piena pergamena rigida, dorso a piccoli nervi con titoli su tassello in marocchino rosso. Lievi bruniture uniformi limitate alle prime carte, peraltro esemplare genuino, marginoso e ben conservato. Ex libris nobiliare. Si tratta della rara edizione originale delle Opere Postume, da non confondersi con la ristampa del 1760. La nostra copia è completa della Professione di Fede che, come ci avverte Brunet (I,1584), non è presente in tutti gli esemplari.

      [Bookseller: Studio Bibliografico Benacense]
 3.   Check availability:     maremagnum.com     Link/Print  


        Lâ??Office de la Quinzaine de Pasque, Latin-Francois, a lâ??Usage de Rome et de Paris, pour la Maison de Monseigneur le Duc dâ??Orleans, Premier Prince du Sang

      chez dHoury seul Imprimeur Librare de Monseigneur le Duc dOrleans Paris: chez dâ??Houry, seul Imprimeur-Librare de Monseigneur le Duc dâ??Orleans, 1755. First edition. Slight rubbing of edges and spine bands, else fine. Octavo.

      [Bookseller: Randall House Rare Books ]
 4.   Check availability:     ABAA     Link/Print  


        Hebammenkunst

      Altenburg, Paul Emanuel Richter, 1755,. RARE: Antiquarian book in Old German Gothic Script. Hebammenkunst is Midwifery. Size: 7.00 x 4.00 inches approx. Not knowing German or the Gothic script it is difficult to know the exact translation of the title but it could be A Treatise on the Theory and Practice of Midwifery which is an antiquarian publication in English. Well used boards with background staining, (hardback) name of a previous owner to front endpaper dated 1927, some browining but thoroughly readable, engraved vignette to title page, 492 numbered pages, engraved embellishments, all edge red, full of character. Smellie, William, Theoretical and practical treatise on the art of midwifery. Translated from English by Johann Ernst Zeiher. VIII, 492 pages, . Altenburg, PE, Richter, 1755. Extracted from the internet: 'First German edition of the classic work on obstetrics. -. "Smellie (1697-1763), contributed more to the fundamentals of obstetrics than virtually any individual in his, Treatise 'he more accurately than any previous Described the mechanism of parturition writer, stressing the importance of exact measurement of the pelvis Hey. was the first to lay down rules regarding the safe use of forceps, and personally Introduced the steel-lock, the curved, and the double forceps. He invented the, Smellie maneuver 'to deliver breech cases. " (Garrison / Morton 6154, the original-outputs. 1752). - Smellie, "is rightly considered the father of natural childbirth help ... The op surgery he tried to limit as much as possible" (Hirsch).'

      [Bookseller: WWW.HORSHAMRAREBOOKS.COM]
 5.   Check availability:     UKBookworld     Link/Print  


        Stralsund und Greifswald, Johann Jacob Weitbrecht, 1758.

      8:o. (16),+ 856,+ (30) s. Fläckig inledningsvis och på de sista bladen, samt med en större fläck på sid. 403-404. Samtida skinnband med blindpräglad rygg och blekt röd titeletikett. L. F. Rääfs exlibris. Fint exemplar. Warmholtz 6357 not. Lundstedt I, 62 not. En ovanlig tysk översättning avsedd för Sveriges tyska provinser av Niklas von Oelrichs politiska veckoskrift "En ärlig swensk", som utgavs under riksdagen 1755-56. Översättare var bibliotekarien vid Greifswalds universitet Johann Carl Dähnert. Warmholtz och Lundstedt nämner denna tyska översättning som utgiven i 4:o

      [Bookseller: Centralantikvariatet]
 6.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        Receipt for payment of goods shipped from Boston to Nova Scotia by Thomas Hancock who was employing his 18-year-old nephew John Hancock as a clerk

      Autograph Document Signed “J. Winslow,” 1p, 7.75” x 4.75”. Fort Lawrence [Nova Scotia], December 10, 1755. Folds. Professionally mounted on heavier paper of the same size. Fine condition. In full, “Fort Lawrence 10th December 1755. Then Received of Capt. Nathaniel Perry, the Sum of Twenty One Pounds Eighteen Shilling & Eight Pence half penny, Lawfull Money of the Massachusetts Bay. On Account of Thomas Hancock Esqr. Merchant in Boston. £21..18..8½ .” In 1754, Thomas Hancock hired as a clerk, his 17-year-old nephew John who had just graduated from Harvard. In 1763, John became a full partner in his uncle’s shipping business. When Thomas Hancock died in 1764, John Hancock inherited the business and his uncle’s estate, becoming one of the wealthiest men in the colonies. Nathaniel Perry (1713-1756) was commissioned a Captain in the militia under Colonel John Winslow in 1742. On November 6, 1754, he had a company of 46 enlisted men and the next month received a warrant for further enlistments. On May 29, 1755, he raised a company of 96 men (2nd battalion, Governor Shirley’s Regiment) for “removing the French encroachments from His Majesty’s Government in Nova Scotia.” Capt. Perry was 44 when he died of illness At Fort Cumberland on June 17, 1756.

      [Bookseller: University Archives ]
 7.   Check availability:     ABAA     Link/Print  


        Herr Montesquious tankar öfwer orsakerne til de romares wälde och fall. Af fransöskan öfwersatte efter Hennes Maj:t Drottningens nådiga befallning och Kongl. Witterhets-Academiens åstundan av O. v. D.

      Stockholm, Kongl. Tryckeriet, 1755. (4) + 214. Sammanbunden med: En skälig critique. Anstäld til et försök, i anledning af en nyligen utkommen öfwersättning. Stockholm, Kongl. tryckeriet, 1755. 14 s. Samtida nött halvskinnband. Titelsidan och inlagan smutsiga. Brunfläckig. Gamla namnteckningar och bläckkladd på pärmarnas insidor.. Översättning av Olof von Dalin. Författare till den anonyma skriften En skälig critque var Carl Rudenschöld (1698-1783)

      [Bookseller: Antikvariat Röda Rummet AB]
 8.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        Psychologia empirica, ea continens, quæ de anima humana indubia experientiæ fide cognoscuntur, methodo scientifica pertractata.

      Auctore Nicolao Wallerio, S. S. theol. doct. ejusdemque ad Reg. Acad. Upsaliensem profess. regio, ord. & Kalseniano: Nec non Reiæ Academ. Scient. Stockholmiensis Membro. Stockholmiæ, apud Laurentium Salvium, 1755. 8:o. (7),4-876,(22) s. Samtid halvskinnband i kalv, nötta pärmsidor. Sänkfärgade snitt. Gammal bläcktillskrift på försättbldet och nummer på främre pärms spegel. Namnteckningar M. Flinck och Ander Peter Stobaeus på titelbladet. Några blad med liten bläckfläck övre yttre hörn samt några med samma i nedre yttre hörn. 18 x 11 cm.. Wallerius, Nils (1706-1764). Matematiker, experimentalfysiker, senare (1746) professor i logik och metafysik och till sist teolog. Mycket lärd och flitig svarade han för inte mindre än 200 disputationer. Han var en skarpsinnig försvarae av den lutherska ortodoxien och med honom nådde kampen mot upplyningstidens idéer in höjdpunkt under frihetstiden. (Sten Lindroth, Svensk lärdomshistoria III)

      [Bookseller: Antiquaria]
 9.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        The Journal of a Voyage to Lisbon, by the late...

      London: A. Millar, 1755.. First edition, 12mo, (ii), iv, xviii, (i), 240, 193-228 pp, with the usual mispagination and lacking the half title. Contemporary armorial bookplate to paste down, recent booklabel to fly leaf. Contemporary calf, double gilt rules, subtle restoration to joints and spine ends. Fielding died in Lisbon in October 1754 after a 2 month stay. Rothschild 857. This is the issue with edited text, which appeared first but was printed second - a section concerning the Lisbon earthquake having been initially suppressed.

      [Bookseller: Bow Windows Bookshop, ABA, ILAB]
 10.   Check availability:     UKBookworld     Link/Print  


        Poesie.... (Poems of Mr. Abbot Peter Metastasio)

      Presso La Vedova Quillau/Presso G.C. Molin Parigi (Paris), 1755-1769: Presso La Vedova Quillau/Presso G.C. Molin Complete in 10 volumes, text in Italian. Each volume has engraved title page. Vol. 1 has frontispiece by D. Sornique after C. Eisen, and vignette headpiece by N. Le Mire after C.N. Cochin. Vol. 1-9, 1755; Vol.. 10, Parigi: Presso G.C. Molini, bookseller, 1769. All uniformly bound in vellum, spines fully decorated in gilt, double red morocco spine labels gilt, all edges speckled red, evidence of early owner bookplate removal to each volume, with short split to upper joint of volume one, usual soiling to the vellum. A very nice set and scarce with tenth volume. A favorite of Thomas Jefferson (who only had volumes 1-8) see Sowerby Catalogue.. Small Octavo.

      [Bookseller: Alcuin Books, ABAA-ILAB ]
 11.   Check availability:     ABAA     Link/Print  


        1755 'Partie occidentale de la Nouvelle France ou Canada'. Issued by Homann Heirs

      Homann Erben Atlas compendiarivs book, 1755. No binding. Very Good. Excellent condition: AAA Colour: Hand colour. Size: 21 x 17 inches The colour is certainly in a period style but is probably modern., A cartographic landmark of the region. Noteworthy for the introduction of the islands in Lake Superior, which would remain on maps for nearly a century. The map summarizes the French knowledge of the region and shows the river systems discovered by French explorers, forts and settlements, and Indian Villages. The chart incorporates the work of Sieur de La Verendrye, the last of the great French explorers in North America. This map shows the geographic relationships between the European colonial spheres of power on the eve of the Seven Years War. Three European nations shared the North American continent: France occupied the north and centre, England the east coast, and Spain, the south. First issued by Bellin in 1745 and re-issued by the Homann Heirs on the eve of the French & Indian War.

      [Bookseller: Lord Durham Rare Books Inc. (IOBA)]
 12.   Check availability:     IOBABooks     Link/Print  


        Map- Canada et Louisiane - Colonial Canada and United States

      Paris: Recueil Contenant Cartes Nouvelles, [1755]. 1st. No binding. Good. Condition: B Color: hand color Size: 19.5 x 24.3 inches, 49.6 x 61.8 cm There is a small, unobtrusive hole in a blank area near Cape Cod and some short tears in the margins and the centerfold. The map has been backed with 18th century paper, apparently for binding into a composite atlas. The backing repairs all the flaws. , This important map was issued at the outbreak of hostilities in the French and Indian War. The detailed map depicts the entire eastern seaboard from northern Florida to the Strait of Belle Isle, and the Great Lakes region up to Lake Michigan and eastern Lake Superior. The American interests of France, England and Spain are shown in great detail and color-coded. Fort Duquesne is shown in two different places on the map - according to D'Anville and also to Jefferys. A large inset shows the upper Mississippi River valley with the important frontier forts. A smaller inset shows the lower Mississippi and Gulf Coast. A small vignette of Niagara Falls adds further interest to this fascinating map. This is the first state of four. The later issues have revised titles. Ref: McCorkle #755.23; Sellers and Van Ee #33.

      [Bookseller: Lord Durham Rare Books Inc. (IOBA)]
 13.   Check availability:     IOBABooks     Link/Print  


        Le Mouton Favori

      Paris: chez l'Auteur, rue S. Jacques, au dessus des Jacobins, circa 1755. Engraving. Printed on laid paper with watermark. In excellent condition with the exception of being trimmed on the bottom margin below the publication line. Small tear on right margin. Trimmed just outside platemark on top edge. Image size: 17 3/16 x 14 1/16 inches. 19 5/8 x 15 5/16 inches. A charming Rococo print by the Parisian engraver Robert Gaillard, after the celebrated genre painter Charles Eisen. Charles Eisen (1720-1778) was renowned for his charming genre paintings, which were immensely popular with an art market eager for romantic images. Eisen's charm and grace, as well as his considerable talent, brought him to the attention of the King's mistress, Madame du Pompadour. Through her influence Eisen soon became a popular Court painter and a professor at the Acadèmie de Saint-Luc. Eisen was granted the honor of instructing Madame Pompadour in drawing, a privilege, which insured court favours as well as aristocratic patronage.Like Boucher, Eisen rejuvenated the 'pastoral tradition' in French art. His idealic images are wonderful examples of the decorative paintings and prints that would have adorned the walls of aristocratic homes across France. Here, Eisen depicts a young couple seated in a woodland setting, clearly enthralled with one another The man, who is obviously a shepherd, places a rose into his lover's hair while she threads a ribbon around the neck of the favored lamb. A goat wither her kids resting on her on one side, a devoted dog on the other, add to the general atmosphere of affection. All of nature seems to yearn for the happiness and union of the young couple, and so, like many Rococo pastoral scenes, it is symbolic rather than literal, an emblem of the transformative power of love. The common view that scenes like these are saccharine and sentimental completely misses the point. Le Blanc, Manuel de L'Amateur D'Estampes, p. 261, No. 47

      [Bookseller: Donald Heald Rare Books ]
 14.   Check availability:     ABAA     Link/Print  


        "The Natural History of Norway"

      Den komplette boken. Folio, 36,5x23,2cm. Samtidig skinnbind med rikt dekorert rygg opphøyd med seks bind og med rødt tittelfelt. På fordekkelet super-ex-libris tilhørende "Edward Montagne Stuart Granville. Earl of Wharncliffe" (ryggen er profesjonelt forsterket langs falsene) London 1755 Erich Pontoppidan var dansk-norsk teolog og biskop i Bergen. Erfaringene herfra ble grunnlaget for boken som første gang kom på dansk i 1752-53. Den engelske utgaven er forøket og med nye kart og kobberstikk. For full beskrivelse av boken, se vår katalog 25 del II nummer 240.. W. B. Ginsberg "Maps and Mapping of Norway 1602 - 1855" Entry 19, Eiler H. Schiøtz "Utlendingers Reiser i Norge" bind II, nr. 816

      [Bookseller: Kunstantikvariat PAMA AS]
 15.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        A View of New Palace Yard Westminster: Veüe de New Palace Yard a Westminster

      London: Published by John Boydell Engraver at the Unicorn the corner of Queen Street in Cheapside, circa 1755. Engraving with original colour. Very good condition. 10 3/8 x 16 7/8 inches (visible). Wood and gold frame. Frame size: 17 1/2 x 23 5/8 inches. A wonderful "vue d'optique" of Westminster London with stunning early colour. During the eighteenth century "vues d'optique" or "perspective views" became extremely popular in England and Europe. Like other optical prints they capitalized on a connoisseur market eager for the latest novelty. English publishers such as John Bowles and Robert Sayer had great success with these optical views, which quickly developed into a collecting craze that swept through print shops on both sides of the Channel. "Vues d'optiques" were specifically designed to create the illusion of perspective when viewed with a zograscope or perspective glass. These viewing devices used a series of reflecting mirrors to enhance the illusion of depth in the print, creating a veritable "view" for the onlooker. Typically these prints depicted city or landscape views, and were horizontal in format. They had roughly the same dimensions and were sold with heavy opaque colouring, so as to show the tints when viewed through the lens. In their heyday, optical prints were a technical revolution; they could be seen in almost every fashionable drawing room, and were enjoyed by the poorer classes in print shops or at traveling fairs. For a small fee the citizens of Europe and England could travel the world without leaving their village. The "vue d'optique" was the first medium to bring the visible appearance of the wider world to a large European public. Ironically the artists and engravers who created these prints rarely had first hand knowledge of the scenes depicted, hence the views were often not as accurate as they were advertised to be. As a result of their constant handling optical prints such as these are rare, especially in good condition. They are not only beautiful images but also a fascinating glimpse into the history of printmaking. John Boydell was one of the most influential figures in the history of English printmaking. He was not only an accomplished engraver and an industrious publisher, but also a print seller who came to dominate the English print trade. He is best known as the originator of the Shakespeare Gallery, which made him one of the most successful print-sellers of his time. Clayton, The English Print 1688-1802, 140-14.

      [Bookseller: Donald Heald Rare Books ]
 16.   Check availability:     ABAA     Link/Print  


        Carte De La Virginie Et Du Maryland Dressee Sur La Grande Carte Angloise De Mrs. Josue Fry et Pierre Jefferson

      Paris: Gilles Robert De Vaugondy, 1755. Sheet is approximately 30.5" x 22"; map is approximately 26" x 20". Bright, fresh color. Very light toning and wear. The 'dark' upper maringal area in the accompanying image is a photo shadow; there is no discoloration on the map. This is an exceptionally nice example of De Vaugondy's beautiful single-sheet interpretation of the famous Fry-Jefferson map and one of the most sought after 18th Century maps of Virginia and Maryland. No other contemporary maps provided an equally detailed view of the region, which extends as far east as New Jersey, as far north as Philadelphia, as far south as North Carolina, and as far west as the Alleghany Mountains. Although the title is in French, almost all other text is in English. De Vagoundy first published this map in 1755, however this fifth state printing (no date in the cartouche) was produced in the mid to late 1770s. . Map. Near Fine.

      [Bookseller: Read'Em Again Books]
 17.   Check availability:     IOBABooks     Link/Print  


        Historia delle guerre civili di francia... nella quale si contengono le operationi di quattro re', francesco ii. carlo ix. henrico iii, et henrico iv. con l'indice copioso delle cose notabili. aggiuntevi, oltre alle memorie della vita dell'autore, e della sua casa, le annotationi di giovanni balduino nel margine. in londra, appresso t. payne, d. wilson e t. durham, 1755.

      Due volumi di cm. 29, pp. (4) xxxvi, 643 (1); (4) 626 (2) 25 (1). Frontespizi in rosso e nero. Bella e solida legatura coeva in piena pelle bazzana, dorsi a nervi con titoli e ricchi fregi in oro. Sguardie e tagli marmorizzati. Bell'esemplare, genuino e marginoso. Si tratta senz'altro della migliore e più bella edizione di questo classico della storiografia. Cfr. Brunet: ""belle et peu commune."".

      [Bookseller: Studio Bibliografico Benacense]
 18.   Check availability:     maremagnum.com     Link/Print  


        Nouveau dictionaire françois-suedois et suedois-françois.

      En ny frantzösk och swensk samt swensk och frantzösk lexicon, eller orda-bok, i hwilkens första del alla frantzöska ord och besynnerliga tale-sätt, som ej allenast i dageligit tal, utan ock i allehanda konster och wettenskaper förekomma, äro efter de fullkomligaste orda-böcker, och isynnerhet Frischens Dictionaire des passagers, på swenska förklarade. Och i andra delen alla swenska ord efter de ordrikaste register på frantzöska öfwersatte, utgifwen. Greifswald, H. J. Struck, 1755. 4:o. Grav. front,(6) s.,1198,1201-1600,1-320 spalter. Titelbladet tryckt i rött och svart. Nött men trevligt samtida hfrbd med upphöjda bind och infärgat svart titelfält samt stänkta snitt. Ryggen lätt naggad överst och med mindre skada nederst. Ytliga sprickor på ryggen och ytterfalsarna. Pärmarna slitna och lite fläckiga. Ett litet maskhål i övre hörnet av titelfältet. Bakre inre fals med maskhål. Den första pagineringsföljden med enstaka mindre bläckfläckar, t.ex. på spalt 371 och 374, 739, 742, 959 och 962 och i nedre marginalen på spalt 1215 och 1218. Ett litet hål i numreringen av spalt 757 och 760 med förlust av deras numrering. I del II är bläckfläckarna fler, t.ex. i yttermarginalen vid spalt 11, 14, 35, 38, 39, 42, 46, 187, 190, 239 och 242. En tuschfläck i texten i spalt 65-66. Ett avrivet nedre hörn i första pagineringsföljden vid spalt 426 och i den andra vid spalt 170 och 198. Med C. F. Mennanders respektive C. F. Fredenheims exlibris. Från Östanå.. Första upplagan utkom 1745. Den graverade frontespisen, signerad Sysang, föreställer en bokhandel med Stockholmsvy i bakgrunden. Enligt uppgift ska det vara Gottfried Kiesewetters boklåda. Denne var förläggare till denna bok och hans initialer återfinns nederst till vänster på frontespisen. Levin Möller (1709-68) blev magister i Lund 1734, docent där året efter, 1742 professor i logik och senare även i teologi i Greifswald, samt 1763 domprost i Linköping. I företalet till "Nouveau dictionaire", den första större svensk-franska ordboken, uppger Möller att han använt sig av "mag. Linds orda-bok" och att den svensk-franska avdelningen, som upptar andra pagineringsföljden, till stor del är "plöjd med ens annans kalf" och utarbetad av Carl Wilhelm Victorin. Lena Rogström skriver i sin avhandling om Jacob Serenius lexikon att Möllers förebild var Olof Linds svensk-tyska ordbok från 1738 och tillägger att det är "anmärkningsvärt att lexikografen ifråga, Levin Möller, inte kunde franska men ändå kompilerade en ordbok innehållande detta språk"! Carl Fredrik Mennander, adlad Fredenheim, var son till ärkebiskopen med samma namn

      [Bookseller: Mats Rehnström]
 19.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        Merlin's Life and Prophecies, who flourish'd in the Fifth Century, and foretold the Fates and Fortunes of all the Kings

      London: M. Cooper; W. Reeve; et al., 1755. Hardcover. Very good. 8vo. 72pp. Title page in red and black. Woodcut of Merlin, seated, and presumably prophesying to a group of people. Bound to style in full calf tooled in blind in 'Cambridge' style; spine in six compartments with raised bands; red leather lettering label, gilt marbled endpapers. The title page is soiled, was trimmed close at an early date, and lacks the bottom corner, clipping off the date of publication. ESTC T90064. The title continues: (Merlin) 'foretold the Fates and Fortunes of all the Kings and Queens that have sat on the British Throne, from Vortigern down to his present Majesty; His Prediction relating to the late Contest of Richmond Park. With Some other Events relating thereto, not yet come to pass, but no less wonderful than those that have already happened.' Title page defects noted above; the text block was trimmed closely at the bottom sometimes affecting the catchwords, and occasionally the final line of text, else this is a very good copy of rare book in a fine binding of contemporary style.

      [Bookseller: Thorn Books]
 20.   Check availability:     IOBABooks     Link/Print  


        Journal of a Voyage to Lisbon, By the late Henry Fielding, Esq

      London: A. Millar, 1755. First edition. Hardcover. Very good. Yes. First edition. 12mo. (4),(xviii,)(19)-(276)pp. (Pp. 241-276 misnumbered 193-228.) Full sprinkled calf, probably 19th century; Spine in six compartments, gilt. Red and green lettering labels, gilt. Marbled endpapers. Half title present. Hinges rubbed and cracked but firm; tip of spine worn; a few lower text margins near the end slightly soiled, not affecting the text; else a very nice copy. With the Gustavia A. Senff bookplate on the front pastedown. This is the Doheny copy, with her leather gilt bookplate on the front free endpaper. Two versions of this work were printed in 1755. This is the version edited by Fielding's half-brother John. The unedited version was printed first but suppressed in favor of the edited version, which, though printed later, was the first version issued. Rothschild 857; Cross III, 326-7; Warde 28. T131333.

      [Bookseller: Thorn Books]
 21.   Check availability:     IOBABooks     Link/Print  


        Hrsg.). Allgemeine Historie der Reisen zu Wasser und zu Lande; oder Sammlung aller Reisebeschreibungen, welche bis itzo in verschiedenen Sprachen von allen Völkern herausgegeben worden ... Worinnen der wirkliche Zustand aller Nationen vorgestellet, und das Merkwürdigste, Nützlichste und Wahrhaftigste in Europa, Asia, Africa und America ... enthalten ist ... durch eine Gesellschaft gelehrter Männer im Englischen zusammen getragen. Bd. 13. Leipzig, Arksee u. Merkus, 1755. XX S., 1 Bl., 696 S., 16 Bll. Mit 12 (6 gefalt.) gestoch. Karten und 15 (4 gefalt.) Kupfertafeln. Gr.-8°. Hldr. d. Zt. (stellenw. beschabt u. bestoßen).

      Graesse III, 307.- Engelmann 107.- Erste Ausgabe.- Der 13. Band der deutschen Ausgabe dieses Sammelwerkes beschreibt die ersten Reisen, Entdeckungen und Niederlassungen der Europäer in Amerika, darunter die Reisen von Christoph Columbus, Hernandez von Cordua und Ferdinand Cortez sowie die Entdeckungen von Florida, Haiti und Mexiko.- 1 Blatt nahezu gelöst (etwas Textverlust).

      [Bookseller: Antiquariat Schramm]
 22.   Check availability:     antiquariat.de     Link/Print  


        SIMPSON (Thomas) ..On the Advantage of Taking the Mean of a Number of Observations, in Practical Astronomy; WITH: FRANKLIN (Benjamin) Electrical Experiments, &c

      SIMPSON (Thomas) A Letter to the Right Honourable George Earl of Macclesfield, President of the Royal Society, on the Advantage of Taking the Mean of a Number of Observations, in Practical Astronomy, First Edition, pp.82-93, in the complete volume for 1755, vol 49, Part I, of The Philosophical Transactions of the Royal Society, xiv, 444pp small quarto, a very good copy, bound in early 20th two-colour buckram, neat small embossed library name at foot of general title, with 14 fine extending copper engraved plates, London, [The Royal Society], 1755. * Simpson was the first to attempt to prove mathematically that the mean result of several observations is nearer to the truth than any single observation (the law of large numbers). A key feature of his paper was that Simpson chose to focus "not on the observations themselves . . . but on the errors made in the observations, on the differences between the recorded observations and the actual position of the body being observed… [This] was the critical step that was to open the door to an applicable quantification of uncertainty" (Stigler, Hist. Statistics, pp. 90-91; see also pp. 88-94). "Simpson was the first to characterize the errors in observations as independent events, taking positive and negative values with equal probabilities, and the first to provide a mathematical expression for the probability that the error in the mean result will lie between assigned limits" (Todhunter, Hist. Probability, p. 309). Simpson's paper, which he revised in 1757 in response to criticism by Thomas Bayes, is considered a milestone in statistical inference, as well as the earliest formal treatment of any data-processing practice. DSB. This paper is a forerunner of Legendre-Gauss's Least Squares, and "the earliest statistical advice from a mathematician to experimental science" (Stigler, p. 93). In modern terms, we can view this paper as the earliest formal treatment of any data-processing practice. * Bound with 88 further papers, FULL LIST SENT ON REQUEST. * Other papers include: SIMPSON (Thomas) An Investigation of a General Rule for the Resolution of Isoperimetrical Problems of All Orders, pp.4-15; FRANKLIN (Benjamin) Electrical Experiments, Made in Pursuance of Those by Mr. Canton, With Explanations by Mr. Benjamin Franklin, Communicated Mr. Peter Collinson, pp. 300-305; FRANKLIN (Benjamin) Extract of a Letter concerning Electricity, from Mr. B. Franklin to Mons. Delibard, Inclosed in a Letter to Mr. Peter Collinson, F. R. S., pp.305-309; WATHEN (Jonathan) A Method Proposed to Restore the Hearing, When Injured from an Obstruction of the Tuba Eustachiana, pp.213-222; HALES (Stephen) An Account of the Great Benefit of Ventilators in Many Instances, in Preserving the Health and Lives of People, in Slave and Other Transport Ships, pp.332-339.

      [Bookseller: Jeffrey Stern Antiquarian Bookseller]
 23.   Check availability:     UKBookworld     Link/Print  


        Fables choisies

      1755. One of the Most Ambitious and Successful of All Illustrated Books"The Oudry Edition, A Large Paper Copy in a Contemporary French Binding LA FONTAINE, J[ean] de. Fables choisies, mises en vers par J. de la Fontaine. Paris: Chez Desaint & Saillant [et] Durand, De l’Imprimerie de Charles-Antoine Jombert, 1755-1759.Large paper issue. Four large folio volumes (19 7/16 x 12 15/16 inches; 494 x 328 mm.). [4], xxx, xviii, 124; [4], ii, 135, [1, blank]; [4], iv, 146; [4], ii, 188 pp. Engraved frontispiece and 275 engraved plates after Jean-Baptiste Oudry by Cochin, Tardieu, Prévost, Chedel, Lempereur, and others, and 209 woodcut title vignettes and head- and tail-pieces by Lesueur after Bachelier. Inserted as frontispiece in Volume I is the portrait of Oudry engraved by J. Tardieu after Nicolas de Largillière (“N. de L’argilliiere”), found in some copies, but not integral. The first plate for Fable CLXXII, “Le Singe et le Léopard” (facing p. 111 in Volume III), is in the second state, with the addition of the words “Le Léopard” on the banner.Contemporary French red morocco. Covers with gilt triple fillet border with tiny gilt corner ornaments enclosing four larger floral/vase corner ornaments, spine elaborately tooled in gilt in compartments (with same floral/vase ornament in the center of each of the five compartments) with seven raised bands and two brown morocco gilt lettering labels, board edges ruled in gilt, turn-ins decoratively tooled in gilt, all edges gilt, blue endpapers. Binding expertly touched up by James Brockman. Very small amount of light margin soiling. Very small rough spot affecting text on pp. vii-viii in Volume I. A wonderful, extremely large copy (the copy described by Ray measured 15 7/8 x 10 3/4 inches)“In his humble beginnings, when [Jean-Baptiste] Oudry [1685-1755] became a skilled engraver, it is said that he was reduced to etching rebuses for children. He then studied with the painter Largillière, who treated him as a friend as well as a pupil. His first successes were with portraits, and he was elected to the Royal Academy in 1719 as a historical painter…It was after he became director of the Beauvais tapestry factory that he began to amuse himself with subjects from La Fontaine’s Fables. He made 276 sketches in all between 1729 and 1735…The subjects that they presented, landscapes and animals, were those which Oudry found most congenial, and his fellow feeling for their author was such that he could be called the ‘La Fontaine of Painting”…[Charles-Nicolas] Cochin [1715-1790] undertook the responsibility of turning these freehand drawings into finished prints. A necessary first step was his redrawing of Oudry’s originals…In effect Cochin performed much the same service for Oudry’s designs that R. Catterson-Smith through his redrawing and W.H. Hooper by his engraving were to perform for the designs of Burne-Jones in the Kelmscott Chaucer…In summary, the illustrations offer a world of their own, to which the reader may return again and again for delight and instruction. With such an embarrassment of riches in the plates, it is not surprising that little attention has been paid to the varied and ingenious fleurons appearing at the end of each fable. These constitute almost the only significant series of wood engravings for the adornment of French books during the eighteenth century…The format of these four folio volumes is luxurious. Each of the fables has its own title page and one or more plates in addition to the emblematic and floral ornaments…Indeed, this is one of the most ambitious and successful of all illustrated books. From the time of its appearance collectors have vied with each other in commissioning sumptuous bindings for its fine-paper issues…" (Ray, The Art of the French Illustrated Books, pp. 16-20).Cohen-de Ricci, cols. 548-550. Huntington Library, Great Books in Great Editions, 21. Ray, The Art of the French Illustrated Book, 5.

      [Bookseller: David Brass Rare Books, Inc.]
 24.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        Fables choisies, mises en vers,

      Paris: Charles-Antoine Jombert for Desaint & Saillant and Durand,, 1755–9. edited by C. P. de Monthenault d'Egly. 4 volumes, large folio (485 × 325 mm). Contemporary French red morocco, spine compartments with morocco labels and large gilt urn device surrounded by small tools, triple gilt fillet round sides, floral urn at inner corners, gilt turn-ins, blue endpapers, gilt edges. Engraved portrait of Oudry by Tardieu after Largillière, portrait of La Fontaine by Cochin fils after Oudry and 275 plates by Cochin, Tardieu, Prévost, Chedel, Lempereur and others after Jean-Baptiste Oudry, 209 woodcut title-vignettes, en-têtes and culs-de-lampe by Bachellier, half-titles. A very little skilful restoration to extremities, the occasional insignificant mark internally, but an excellent and very large copy in a fine contemporary binding. First edition, large-paper issue of one of the most ambitious and successful of all illustrated books, the zenith of the 18th-century decorated book in France. In his Avertissement de l'éditeur Monthenault draws attention to the skill with which Cochin adapted Oudry's loose drawings into a state ready for the engraver: "Il ne falloit pas moins que son secours pour donner à celles-ci le degré de perfection qu'elles ont atteint non seulement par la maniere dont les originaux sont rendus, mais encore par la correction ajoutée aux figures qu'ils contiennent. Cette partie étoit négligée, & M. Oudry reconnoît lui-même le nouveau mérite qu'elle a acquis en passant par les habiles mains de son illustre Confrere." He also relates how Oudry came to execute the drawings and gives a brief history of the publication of the book. As in only a minority of large-paper copies, this copy has "Le singe et le léopard" plate in the second state with writing on the banner.

      [Bookseller: Peter Harrington]
 25.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        FABLES CHOISIES, MISE EN VERS. SECOND EDITION !! LA FONTAINE

      Paris, Desaint & Saillant, & Durand, de l’imprimerie de C. A. Jombert 1755-1759.** . Oudry. 4 volumes, 1755-1759. I: (2), xxx, xviii, 124pp. II: (2), ii, 135pp,(1)pp. III: (2), iv, 146pp. IV: (2), ii, 188pp. folio. Original calf binding, gilt titles , raised bands, marbled endpapers. Second edition (with portret Oudry et inscription le leopard !! With fine engraved frontispice and 275 plates horse texte by Oudry engraved by Aubert, Aveline, Baquoy, Beauvais, Cars, Chedel, Chenu, Chevillet, Cochin, Cousinet, Dupuis, Elisabeth, Duret, de Fehrt, Fessart, Flipart, Floding, Gaillard, Galimard, Lebas, Legrand, Le Mire, Lempereur, Marvie, Menil, Moitte, Ouvrier, Pasquier, Pelletier, Pitre-Martenasie, Poletnich, Prevost, Radigues, Riland, Rode, Salvador, Sornique, Sewerage, Tardieu & Teucher, numbered continuously as Fables I-CCXLV through the 4 volumes + 30 bis plates. Beautifull edition; a monument !

      [Bookseller: ERIK TONEN BOOKSELLER]
 26.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        Traité Des Arbres Et Arbustes Qui Se Cultivent En France En Pleine Terre

      Paris: Chez H. L. Guerin & L. F. Delatour 1755, 1755. a fine set with clean crisp pages and wide margins; pp. vol. I: [iv], lxii, 368; vol. II: [iv], 387, [i]; both volumes with half-titles. 250 woodcut plates, 4 folding copper plates and 190 copper plates in text, tailpieces . Contemporary full calf bindings with later calf spines incorporarting original title labels; bindings very good with slight wear/rubbing only. Contents clean and tight, no inscriptions, half-title of vol. II slightly marked and the top outer corner of first few leaves very slighty damaged, otherwise fine. An outstanding copy of this landmark work. Duhamel-Dumonceau's first book on trees; The large woodcuts are in part printed from blocks made by Giogio Liberale and Wolfgang Meyerpeck for Matthioli's great herbal two centuries earlier and which Duhamel had acquired for use in this work. They contrast dramatically with the delicate oblong copper plate vignettes of the anatomical details of of the trees described. He was the greatest agronomist, or rural economist of the 18th century. Although he did not have the scientific genius of his younger contemporary Lavoisier, both studied separately the physiology of vegetables. He applied the extent and variety of his researches to agriculture, commerce and the navy. Although he wasa prolific writer, this book remains, in the words of Davy de Virville, "son ouvrage fondamental." It is the indispensible guide to the trees of France, indigenous and exotic, during the Ancien Regime: over 1000 species, alphabetically arrangedare described and illustrated. He uses the classification first of Tournefort and then Linnaeus. The engraved vignettes, referred to above, were specially done to show the details of frutification, until then hardly illustrated. This beautiful edition soon sold out, to be followed by the famous seven volume edition illustrated by Redoute and Bessa, which has nothing in common with this book except in title.. First Edition. Hard Cover. Fine/No Dust Jacket. 4to (21 x 27cm).

      [Bookseller: Loe Books]
 27.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        A View of Hamoze and Plymouth Dock from Mount Edgcumbe

      [London: Published J. Boydell, C. Bowles, R. Wilkinson and R. Sayer & Bennett, circa 1755]. Hand-coloured copper engraving, heightened by touches of gum arabic. Printed on fine laid paper. Very good condition apart from some minor foxing in the margins. 14 1/2 x 22 3/8 inches. 17 x 23 3/8 inches. A panoramic view of the Hamoze estuary, which flows into the Plymouth Sound and joins the River Plym. This vibrantly coloured plate is from a series of five prints depicting the celebrated scenery of Mount Edgcumbe. Taken from the pinnacle of Mount Edgcumbe peering over the verdant canopy of trees, this beautiful print affords a clear view of the busy Plymouth dockyard. Established in 1690, the docks have an extensive naval history and, by the late 1700s, were one of the principal bases of the Royal Navy. Fleets as well as solitary naval vessels were stationed there, and the dockyard was also actively engaged in the manufacturing of new ships. Situated in Cornwall on the slopes of the Rame peninsula overlooking the River Tamar and the Plymouth Sound, Mount Edgcumbe was the family seat of the Earls of Mount Edgcumbe. Amidst the lush parklands and eighteenth-century gardens for which Edgcumbe is famous, sits Mount Edgcumbe House, an impressive Tudor-style residence erected by Roger Palmer in 1547-53 at the behest of Sir Richard Edgcumbe of Cotehele. Cf. Dictionary of National Biography

      [Bookseller: Donald Heald Rare Books]
 28.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        The works of Jonathan Swift, D.D. Dean of St. Patrick's, Dublin,

      London: printed for C. Bathurst, C. Davis, C. Hitch and L. Hawes, J. Hodges, R. and J. Dodsley, and W. Bowyer,, 1755. Accurately revised In Six Volumes, Adorned with Copper-Plates; with Some Account of the Author's Life, and Notes Historical and Explanatory, by John Hawkesworth. 6 volumes, quarto (280 × 216 mm), each in 2 parts. Attractively bound about 1800 in full diced russia; spine divided into six compartments by double raised bands with decorative gilt roll between, gilt-lettered direct in two compartments and placed and dated at foot, elaborate gilt centrepieces in others, quatrefoil blind roll at head and tail; covers with border of palmette blind roll enclosing gilt two-line panel, flower-head tools, circles, and dots at corners, with inner panel formed by leaf tools at corners and an oval dotted roll; turn-ins decorated all round with gilt rules and blind decorative roll; drab endpapers, gilt edges, brown silk page markers. 25 engraved plates (of which 4 are imaginary maps), the figurative plates by J. S. Müller. Each part, except vol. 1, pt. 1, with separate title page; general title and titles to first parts of vols. 2–6 in red and black. Light rubbing, superficial worm to rear cover of vol. 1 with small area of more intrusive worm at foot of that joint, a fine set in a handsome Regency binding. First Hawkesworth edition, which "for a long period supplanted Faulkner's Dublin edition (1735) as the authoritative text of Swift … The life of Swift prefixed to the first volume was a milestone in literary biography, being the first attempt at a balanced and judicious assessment of an author's character" (ODNB). Parts of vols. 1, 3, 4, and 6 were printed by William Bowyer; his records show 500 copies printed. Supplementary volumes were published in later years, but this is the complete set as first published, containing the great majority of his most important works, including Gulliver's Travels and A Tale of A Tub.

      [Bookseller: Peter Harrington]
 29.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        GEOGRAPHICAL, HISTORICAL, POLITICAL, PHILOSOPHICAL AND MECHANICAL ESSAYS. THE FIRST, CONTAINING AN ANALYSIS OF A GENERAL MAP OF THE MIDDLE BRITISH COLONIES IN AMERICA; AND OF THE COUNTRY OF THE CONFEDERATE INDIANS: A DESCRIPTION OF THE FACE OF THE COUNTRY; THE BOUNDARIES OF THE CONFEDERATES; AND THE MARITIME AND INLAND NAVIGATIONS OF THE SEVERAL RIVERS AND LAKES CONTAINED THEREIN...The Second Edition

      Philadelphia: B. Franklin and D. Hall, 1755.. Folding handcolored engraved map by James Turner after Lewis Evans. Quarto. Full tan polished tree calf by Riviere, covers with a gilt roll tool border, spine in six compartments with raised bands, red morocco label in the second compartment, the others with an overall repeat decoration in gilt, marbled endpapers, a.e.g. Map backed on linen. Very good. One of the most important maps of the British colonies done prior to Independence, a landmark in American cartography and an important Franklin printing. Lewis Evans' map, titled "A General Map of the Middle British Colonies in America," shows the east coast of North America from Montreal and New England to the northern border of North Carolina, and also includes the Ohio valley in the west. The Evans map appeared in 1755, the same year as John Mitchell's famous map, with Evans drawing from his original surveys and Fry and Jefferson's 1753 map of Virginia. Evans' map acknowledges French claims to all lands northwest of St. Lawrence Fort, resulting in criticism from New York, notably the New York Mercury. Despite the controversy, Evans's work was very popular (there were eighteen editions between 1755 and 1814), and was famously used by General Braddock during the French and Indian War. Evans gives a detailed geographical description of the middle and southern colonies, particularly notable for an early description of the Ohio country, and gives a good description of the Carolina back country. Evans was also eager for the British to expand into the South, especially West Florida, to challenge the French and Spanish in the Gulf. According to Governor Pownall, writing in 1776, the map was the authority for settling boundary disputes in the region as it so accurately depicted the region. The present example is a very fine copy of the second edition, first issue of the text published by Benjamin Franklin (i.e. without an additional London imprint below Franklin's) and contains a rare example of the first issue of the map (i.e. without "The Lakes Cataraqui" just north of Lake Ontario). Significantly, the map present in this copy is with lovely full period hand-coloring. Sabin notes that many copies of Evans' tract do not include the map, and that only some copies are fully colored, as is this copy. On this second edition of the text, published the same year as the first, Miller notes: "This revised second edition of Evan's analysis of his General Map of the Middle British Colonies is virtually a page-for-page resetting of the first edition with sub- titles added on pp. 6 and 11, and the numeral 2 inserted to the left of the signature on the directional line of the first two leaves of each quire in fours." "The map is considered by historians to be the most ambitious performance of its kind undertaken in America up to that time, and its publication was a milestone in the development of printing arts in the colonial period" - Schwartz & Ehrenberg. MILLER 606. CAMPBELL 543. EVANS 7412. SABIN 23175. HOWES E226. CHURCH 1003. WHEAT & BRUN 298. BROWN, EARLY MAPS OF THE OHIO VALLEY 41. CRESSWELL, "COLONY TO COMMONWEALTH," pp.53-54, 82. DEGREES OF LATITUDE 34. GARRISON, CARTOGRAPHY OF PENNSYLVANIA, pp.269-74. PHILADELPHIA: THREE CENTURIES OF AMERICAN ART, pp.64-67. SCHWARTZ & EHRENBERG, p.165. STEPHENSON & McKEE, VIRGINIA IN MAPS, p.82. SUAREZ, SHEDDING THE VEIL 57. THE WORLD ENCOMPASSED 255. Klinefelter, "Lewis Evans and his Maps" in TRANSACTIONS OF THE AMERICAN PHILOSOPHICAL SOCIETY, Vol. 61, no. 7 (1971). Stevens, LEWIS EVANS AND HIS MAP (London, 1905).

      [Bookseller: William Reese Company - Americana]
 30.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        Partie de l'Amerique Septent qui comprend la Nouvelle France ou le Canada

      Paris, 1755. 1st Edition. No binding. Very Good. Size: 18.9 x 23.8 inches. 48.0 x 60.5 cm. Coloured. Dark and strong impression. Creases lower centerfold. Else very good condition. , Robert de Vaugondy's superb map of French Canada with an inset on the lower left of the still not completely defined Great Lakes. The highly decorative title cartouche features a woodland scene with a canoe and a fierce-looking beaver and in the distance an Indian village.

      [Bookseller: Lord Durham Rare Books Inc. (IOBA)]
 31.   Check availability:     IOBABooks     Link/Print  


        Mapa Maritimo del Golfo de Mexico e Isles de la America para el uso de los navegantes en esta parte del mundo, construido sobre las mexores memorias, y observaciones astronomicas de longitudes, y latitudes

      [Madrid]: Tomás López & Juan de la Cruz Cano y Olmedilla, 1755. Copper- engraved map. Small expert marginal repairs. 23 x 32 1/8 inches. A beautiful and very rare Spanish maritime chart of Florida, Louisiana, parts of Texas and the whole of the Caribbean. Tomás López, one the most important Spanish map-makers, was the official cartographer to the King of Spain during the second half of the eighteenth-century.The present map is one of a small handful relating to North America to be published in Spain during this period: it was published by Lopez and and Juan de la Cruz in Madrid in 1755 and is based on d'Anville's work. Unusually, this particular example is on a large single sheet rather than the more usual two sheets or two joined sheets. The geographical area depicted extends beyond the Caribbean to include Central America and the Caribbean, including the northern coast of South America. As is to be expected with a maritime chart the northern portion of the gulf shows only coastal features (with some inlets, bays and river-mouths), with Florida drawn as a series of closely associated islands on the eastern and southern tip. The land region of the northern gulf is labeled "Luisiana"; and Mexico is noted as "Nueva Espana". The sea areas are criss-crossed with rhumb lines and compass roses. There is an elaborate and very attractive rococo cartouche with the title including a dedication to Ferdinand VI of Spain, and the Spanish Royal coat of arms, fruits and vegetables from the New World, a bow and quiver with arrows and a native headdress, as well as an European sword and shield. The publication date of 1755 is significant as it marks the second year of the French and Indian War (or Seven Year's War as the conflict as a whole was known in Europe). By the war's end, France was compelled to relinquish virtually the entirety of its American empire. Canada and the Ohio Valley were ceded to Great Britain, and all of Louisiana west of the Mississippi was transferred to Spain. López published this map to allow an overview of the numerous islands and southern coastal regions that were being fought over by the three main combatants. NMM (Duff Colllection) 245:I ; Antonio López Gómez & Carmen Manso Porto Cartografía del siglo XVIII: Tomás López en la Real Academia de la historia (Madrid, 2006), p.82; Phillips Maps 685; D. Reinhartz & G.D. Saxon Mapping and Empire (University of Texas Press, 2005) p.16.

      [Bookseller: Donald Heald Rare Books]
 32.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        A NEW UNIVERSAL ETYMOLOGICAL ENGLISH DICTIONARY : CONTAINING NOT ONLY EXPLANATIONS OF THE WORDS IN THE ENGLISH LANGUAGE; ... BUT ALSO THEIR ETYMOLOGIES FROM THE ANCIENT AND MODERN LANGUAGES ... [11PLATES]

      London: and J. Ward,. Very Good with no dust jacket. 1755. 1st Edition corrected and expanded. Hardcover. Folio, 16 x 10.5 x 3.75"; A NEW UNIVERSAL ETYMOLOGICAL ENGLISH DICTIONARY : CONTAINING NOT ONLY EXPLANATIONS OF THE WORDS IN THE ENGLISH LANGUAGE; ... BUT ALSO THEIR ETYMOLOGIES FROM THE ANCIENT AND MODERN LANGUAGES ... [engraved frontispiece and 11plates]. Bound in contemporary sheep leather spine sturdily reinforced by cloth. Contents Good-VG with text block tight. Provenance - James Graham Domville Bart, armorial bookplate. .

      [Bookseller: poor mans books]
 33.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        Carolinae Floridae nec non Insularum Bahamensium cum partibus adjacendibus delineato ad exemplar Londinense in lucem edita a..., Seligmann

      Nuremberg: Seligmann, 1755. Copper-engraved map, with full original colour, in good condition apart from an expertly repaired split to an old fold. 19 1/2 x 25 5/8 inches. A fine copy of the first and only Continental edition of a Map of Carolina, Florida, and the Bahama Islands, here with particularly fine period hand-colouring. The English edition of this map (first published in Vol.II of Mark Catesby's Natural History of South Carolina, and the Bahama Islands, London, 1743) is now virtually unobtainable. This has greatly increased the desirability of this fine Continental version, which is itself quite scarce. Seligmann's Sammlung verschiedener auslaendischer und seltener Vögel was published in nine parts between 1749 and 1776, and included a German translation of Catesby's work with re-engraved versions of his images, including the present map. Catesby's work was the first natural history of American flora and fauna. Catesby scholar G.F. Frick calls this map "a good representation of the better English ideas about the geography of North America" in the period. It is not generally recognized that the English version of this map appeared in two states. On the first state of 1743, the territory on both sides of the Mississippi was coloured green, to indicate that the entire region was in the hands of the French. A second state was included in the third edition of the Natural History in 1771, altered to show the political realignment brought about by the Treaty of Paris in 1763. The territory on the east bank of the Mississippi, which had been acquired by Britain, was now coloured green; the territory to the West, which now belonged to Spain, was coloured blue. The present German edition corresponds with the English first state. The map shows Southeastern North America as far west as the Mississippi River, plus the nearby Caribbean islands of the Bahamas, Cuba, Jamaica, and Hispaniola. Cf. Cumming, The Southeast in Early Maps (1998 ed.), 210 & 292

      [Bookseller: Donald Heald Rare Books]
 34.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        "A New Map of Nova Scotia, and Cape Britain with the adjacent parts of New England and Canada composed from a great number of actual surveys..."

      London: Thomas Jefferys, 1755. THOMAS JEFFERYS' EXCELLENT MAP OF NOVA SCOTIA. PRODUCED ONE YEAR AFTER THE START OF THE FRENCH AND INDIAN WAR AND PUBLISHED POSTHUMOUSLY IN HIS FAMOUS AMEICAN ATLAS. Published in The American Atlas (1755-1781) Engraving with hand color Framed size: 28" x 33 3/4" Sheet size: 18 3/4" x 24 5/8" Thomas Jefferys, preeminent British publisher of the late eighteenth century, published many of the most authoritative maps of North America at the time of the War for Independence. However, British interest in the production of precise and accurate North American maps began much earlier than the 1770s. After the British achieved victory in the French and Indian War (1756-1763), and in accordance with the terms of the 1762 Treaty of Fontainbleau and the Treaty of Paris signed the following year, Britain's colonial empire grew to encompass all of the lands east of the Mississippi River. The British recognized quickly that the potential for trade and development in this newly acquired territory was enormous. As such, scientific surveys were undertaken which not only recorded the topography of the land but also documented the locations of roads, towns, mills, and any other features that might be of practical use to the Empire. Thus, for the first time the North American interior, and not just the coast, was explored and mapped by the British. . Book.

      [Bookseller: Arader Galleries]
 35.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        Poesie.... (Poems of Mr. Abbot Peter Metastasio)

      Parigi (Paris), 1755-1769: Presso La Vedova Quillau/Presso G.C. Molin Complete in 10 volumes, text in Italian. Each volume has engraved title page. Vol. 1 has frontispiece by D. Sornique after C. Eisen, and vignette headpiece by N. Le Mire after C.N. Cochin. Vol. 1-9, 1755; Vol.. 10, Parigi: Presso G.C. Molini, bookseller, 1769. All uniformly bound in vellum, spines fully decorated in gilt, double red morocco spine labels gilt, all edges speckled red, evidence of early owner bookplate removal to each volume, with short split to upper joint of volume one, usual soiling to the vellum. A very nice set and scarce with tenth volume. A favorite of Thomas Jefferson (who only had volumes 1-8) see Sowerby Catalogue.. Small Octavo.

      [Bookseller: Alcuin Books, ABAA-ILAB]
 36.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        Theorie von den Vorhersehungen und Ahndungen der menschlichen Seele nebst einer praktischen Anwendung derselben.

      6 Bll., 179 S. HLdr. d. Zt. mit rotem Rückenschild. ADB XXXIII, 651: "verknüpft in (seinen) Schriften psychologische Beobachtungen mit moralischen Problemen auf dem Boden der theologia naturalis, in dem Schematismus seinem philosophischen Vorbild (Siegmund Jacob Baumgarten) gleich, an religiöser Innigkeit ihm überlegen". - Oberes Kapital bestoßen. Etwas berieben.

      [Bookseller: Antiquariat Turszynski]
 37.   Check availability:     antiquariat.de     Link/Print  


        CANON MISSAE AD USUM EPISCOPORUM AC PRAELATORUM SOLEMNITER VEL PRIVATE' CELEBRANTIUM.

      Venetiis, ex Typographia Balleoniana, Anno 1755. In folio; pp.140. Antiporta e 14 tavole a piena pagina incise in rame di Suor Isabella Piccini. Frontespizio e testo in caratteri neri e rossi. Capilettera e finaletti figurati. Molte pagine con musica. Legatura coeva in pelle, stemma in oro ai piatti incorniciati da ricchi fregi. Lievi tracce d'umido. 4 immagini allegate

      [Bookseller: Studio Bibliografico Casella]
 38.   Check availability:     maremagnum.com     Link/Print  


        Discours sur l'origine et les fondemens de l'inegalité parmi les hommes.

      Amsterdam, Marc Michel Rey, 1755. 8vo. Very nice contemporary full mottled calf with richly gilt spine. A bit of wear to capitals, hinges, and corners, Book plate to inside of front board. Title-page printed in red and black, engraved title-vignette, engraved frontispiece (by Eisen, engraved by Sornique), 1 large engraved vignette and a few woodcut vignettes. Minor occasional brownspotting. Overall a very fine copy, with good margins, and printed on good paper. Frontispiece + LXX, (2), 262, (2, -errata & avis au relieur) pp.. First edition, first issue, of one of Rousseau's main works and one of the most important works of political thought in general. The "Discourse on the Origins of Inequality" is considered Rousseau's first important work and the work that lays the foundation for his later thought.The present copy is with all the first issue pointers (e.g. the erroneous spelling of "Jaques", the accent aigu in "conformé" added by hand by M.M. Rey on p. 11) and the three cancels (pp. LXVII-LXVIII, 111-112, and 139-140). According to Tchemerzine, there were copies on thick, heavy paper ("Il existe des ex. en papier fort"), of which this is presumably one. At least the dedication (LXX pp.) in the present copy is printed on very thick paper, whereas the paper of the remaining leaves is a bit less heavy. The present copy has nice, wide margins. According to Dufour there are five counterfeit-editions bearing the same date (they are easily distinguishable from the first issue). Like his "Discourse on the Sciences and Arts " from 1750, the "Discourse on the Origins of Inequality" was written as a response to an essay competition from the Academy of Dijon. This work is thus often referred to as the "Second Discourse". Unlike the first, this did not win him a prize, even though it is was also at the time considered a far more accomplished work and now counts as one of his three main works (together with the "Contract Social" and "Émile"). It is in the present work that Rousseau begins to develop his theories of human social development and moral psychology and it is furthermore this work that for the first time clearly divides him from the Encyclopédiste mainstream of the French Enlightenment. The work is famous for Rousseau's portrayal of a multi-stage evolution of humanity from the most primitive condition to something like a modern complex society, which has gone down in history as one of the most important portrayal of man and society. But furthermore the work is famous for its long preface.When Rousseau had converted to Catholicism, he also lost his rights to the status of Citizen of Geneva. This right was regained in 1754, though, when he reconverted to Calvinism, and a large part of his "Discourse on the Origins of Inequality" consists in a dedication to the state of Geneva. This preface is probably one of the most famous prefaces in the history of modern thought as it constitutes, not only a highly ironical and satirical praise of his birthplace, but also a masterpiece of utopian political thought. Geneva is praised as the good republic worthy of admiration for the stability of its laws and institutions, the common spirit of its inhabitants, the well behaved women that inhabit it, and the good relations with neighbouring states. Not only is this piece of political fiction that provides us with an imminent insight into how a state should ideally be according to Rousseau an ironical description of what Geneva was not, it was also a fierce attack on Paris. Tchemerzine X:32

      [Bookseller: Lynge & Søn A/S]
 39.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        Lettre à un amateur de la peinture avec des eclaircissemens historiques sur un cabinet et les auteurs des tableaux qui le composent.

      Ouvrage entremêlé de digressions sur la vie de plusieurs peintres modernes. Dresden, chez G. C. Walther, 1755. 8:o. Grav. front,(2),368,(14) s. Samtida skinnbd med upphöjda bind, rikt guldornerad rygg och röd titeletikett. Röda snitt. Ryggen skadad överst och ngt nött. Spricka i övre delen av främre falsen. Liten fläck i yttermarginlen på s. 115-20. Ljus fläck, som delvis går in i texten, på s. 241-50. Med C. Eichhorns, G. G:son och Folke S:son Wennerbergs exlibris.. Det inledande brevet på s. 1-20 är skriven av Janneck och de omfattande kommentarerna är skrivna av Hagedorn

      [Bookseller: Mats Rehnström]
 40.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        Essai de psychologie; ou considerations sur les operations de l'ame, sur l'habitude et sur l'education. Auxquelles on a ajouté des Principes philosophiques sur la cuuse premiere et sur son effet.

      London, 1755. 8vo. Bound in a very nice cont. full mottled calf binding with five raised bands to richly gilt spine. Front hinge a bit weak, upper capital w. minor loss. Internally very nice and clean. LXII, 390 pp.. The rare first edition of Bonnet's important first work on psychology, in which he develops his views regarding the physiological conditions of mental activity and thus anticipates physiological psychology (biological psychology or behavioral neuroscience). Bonnet's movement or "vibration" model, which is presented in the present work for the first time, constitutes a much elaborated model of the internal representation of ideas that Newton had also discussed. His contributions to the field of neuro-psychology were highly original, and his theories which included the idea that the understanding of human (and animal) behavior presupposes knowledge of the nervous system and its functions caused quite a stir at the time of their appearance.With the present work, Bonnet became a pioneer in the study of the physiological bases of behavior, and his theories and experiments on the relationship between psychological and physiological processes were much ahead of his time."Bonnet is considered one of the fathers of modern biology. He is distinguished for both his experimental research and his philosophy, which exerted a profound influence upon the naturalists of the eighteenth and nineteenth centuries. " (D.S.B. II: 286).After at the age of 26 having discovered the parthenogenesis of the aphid (plant lice), which established virginal generation, having written important works in the field of regeneration of rainwater worms, a groundbreaking work on insectology, which "entitles him consideration as an early exponent of experimental entomology" (D.S.B. II: 286), a work which established him as one of the first naturalists to investigate photosynthesis, and several other works of interest, the Swiss natural historian, biologist and philosopher Charles Bonnet (1720-1793) began concentrating on philosophy and methodology. "A true theoretician of biology, he exercised an enormous influence in this field and maintained a correspondence with almost all the scientists of his time. He published works that caused a considerable stir - among them "Essai de psychologie"..." (D.S.B. II: 286)

      [Bookseller: Lynge & Søn A/S]
 41.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        Et in eum Ioannis Passeratii praelectiones solennes, sive Commentarii; aliquantum contracti: Iani Broukhusii notae selectae; Notæ selectæ: Joannis Vulpii Antonii Vulpii. 2 vol.

      Patavii (Padua), 1755. Engraved titlepage, (8) + lXVIII + 1290 pp. (paged continuously). Vol. 2 only half-title. Bound in cont. vellum. Red-spotted pageedges.. Excellent and sound edt. on heavy paper. No foxing. Bibl. Britannica, 788

      [Bookseller: Bøger & Kuriosa]
 42.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        The natural history of Norway : containing, a particular and accurate account of the temperature of the air, the different soils, waters, vegetables, meatls, minerals, stones, beasts, birds, and fishes ; together with the dispositions, customs, and manner of living of the inhabitants : interspersed with physiologicalnotes from eminent writers, and transactions of academies. In two parts. Translated from the Danish original of the Right Revd. (...), Bishop of Bergen in Norway, and member of the Royal Academy of Sciences at Copenhagen. Illustrated with copper plates, and a general map of Norway.

      Ldn., Printed for A. Linde. 1755. Folio. Noe senere skinnryggbind med blinddekor og opphøyde ryggbånd. Nyere marmorerte dekler.. Rebacked. Forsterket i indre falser. xxiii, 206; vii, 291, (1), (11) s. Med foldet grensekolorert kart over Norge og kobberstikk i teksten. Folio. Later half calf, spine blindtooled, raised bands. Rebacked with use of old spine and covers. Inner hinges strengthened. xxiii, 206, vii, 291, (1), (11) pp. With folding map of Norway coloured in outline.. Materien ren og fin. Internally very good

      [Bookseller: Damms Antikvariat]
 43.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        Telliamed Ou Entretiens D'Un Philosophe Indien, Avec Un Missionnaire Francois Sur la diminution de la Mer: 2 Vols. in 1; (In French);

      Paris, Chez Duchesne, 1755.. Hardback, recent half-calf with marbled boards, raised bands on spine, pp. viii, 24, j-lxviii, 240, viii, 310, sm. 8vo. (6.5" x 3.75"), some browning of a few pages, old (non-active) worm holes affecting upper margins in first half of vol. 1, otherwise a fine copy.

      [Bookseller: Baldwin's Scientific Books]
 44.   Check availability:     UKBookworld     Link/Print  


        Le pitture di bologna che nella pretesa, e rimostrata fin'ora da altri maggiore antichita', e impareggiabile eccellenza nella pittura, con manifesta evidenza difatto rendono il passeggiere disingannato, ed istrutto dell'ascoso accademico gelato. quarta edizione con nuova e copiosa aggiunte. in bologna, longhi, 1755.

      Cm. 15,5, pp. (36) 396. Fregio al frontespizio e capolettera istoriati. Leg. coeva in piena pergamena semirigida con titolo ms. al dorso. Esemplare fresco e genuino, in eccellente stato di conservazione. Classico della storiografia artistica bolognese la cui stampa originale risale al 1686.

      [Bookseller: Studio Bibliografico Benacense]
 45.   Check availability:     maremagnum.com     Link/Print  


        Essai sur la Nature du Commerce en général. Traduit de l'anglois.

      A Londres, Chez Fletcher Gyles, dans Holborn, 1755. 12mo (binding ab. 17x10 cm). Bound in a very nice, contemporary full mottled calf binding with five raised bands to richly gilt spine. All edges of boards with a single gilt line-decoration. Beautiful marbled edges. Very neat and professional restorations to hinges and upper capital. A single tiny worm-hole to middle of spine and a supeficial, barely noticeable, crack down the middle. Old paper-label to lower compartment of spine. One corner a bit worn. Small ex libris to inside of front board, ex libris stamp to half-title. Contemporary owner's name crossed out at title-page. Internally exceptionally nice and clean. Small worm-hole to inner margin of about 60 leaves towards the end, only just touching the edge of a very few letters, otherwise not affecting lettering at all. (4), 430, (6, -Table des Chapitres) pp.. The exceedingly rare first edition of one of the most important and influential works of economic literature, as well as being one of the scarcest. The author is considered a pioneer of economic theory who anticipated and influenced the likes of Smith, Malthus, Turgot, Quesnay, Mirabeau, etc., etc. and this, his only published work (!), is considered the first actual work of theoretical economics, an absolutely ground-breaking work which by Jevons was characterized as the "Cradle of Political Economy".Richard Cantillon (1680-1734), though his name is probably of Spanish descent, was an Irishman, and he spent most of his life in France. He was a man of secrecy, and little is known about his life and work. He wrote his only published book, the seminal "Essai sur la Nature du Commerce en Général" between 1730 and 1734 but never saw it published, as he was murdered in 1734 (when he was robbed and his house was set on fire, presumably by his former cook whom he had dismissed ten days earlier), and the book had to await posthumous publication. There is evidence that Cantillon wrote much more than this single work, but the "Essai" seems to be the only one that survived the fire in his house on the night of his death. The work was finally published for the first time in French, anonymously, in 1755, and it is not known whether Cantillon actually wrote the manuscript in French and that the mention of translation on the title-page is false (e.g. to avoid French censorship), or whether he wrote the manuscript in English and translated it into French himself; in all cases, the work circulated in French manuscript form, before it was published, and an English manuscript has never been found. "In any case, the "Essai" is a work of genious, and it was undoubtedly written by Cantillon" (Brewer, p. 19). After having had an immense influence on the Physiocrats and the French School, directly influencing Anne-Robert-Jacques Turgot , François Quesnay, Jean-Baptiste Say, Victor de Riquetti marquis de Mirabeau, Adam Smith, etc., the "Essay..." soon sank into obscurity only to be rediscovered by Jevons in the 1880'ies, and throughout the late 19th and the 20th century it has become increasingly evident that the present work is indeed a pioneering work, which directly and indirectly influenced almost all later economic theory. "Richard Cantillon was a key figure in the early development of economics. He was one of the first to see economy as a single inter-connected system and to try to explain how it worked, and the first to present a coherent theory of prices and income distribution. He made major contributions to monetary theory and to the theory of balance of payments adjustment. The Physiocrats, writing only a few years after the (delayed) publication of Cantillon's one surviving work, the "Essai sur la nature du commerce en general", took many of their ideas very directly from it. Adam Smith probably learnt from Cantillon's "Essai" , as well as from the Physiocrats. There is thus a direct line of intellectual descent from Cantillon's "Essai" to Smith's "Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations", and to modern economics." (Brewer, p. 1). "Cantillon predated the Physiocrats in two ways. First, he used the term "entrepreneur" and emphasized the role of this figure in economic life. Business people, Cantillon said commit themselves to definite payments in expectation of uncertain receipts; this risk taking is remunerated by profit, which competition tends to reduce to the normal value of the entrepreneurs' services. Second, writing a generation before Quesnay constructed his "Tableau Economique", Cantillon stated: "Cash is therefore necessary, not only for the Rent of the landlord... but also for the City merchandise consumed in the country... The circulation of this money takes place when the Landlords spend in detail in the City the rents which the farmers have paid them in lump sums, and when the Entrepreneurs of the Cities, Butchers, Bakers, Brewers, etc. collect little by little the same money to buy from the Farmers in lump sums Cattle, Wheat, Barley, etc."Cantillon developed a theory of value and price. His emphasis on the role of land and labor, on supply and demand, and on the fluctuations of price around intrinsic value makes him a direct forerunner of classical economists... Cantillon anticipated classical economic thought in several other ways. For example, he stated, "Men multiply like mice in a barn if they have unlimited Means of Subsistence." The classical economist Thomas Malthus held a similar view. Also, Cantillon analyzed interest as a reward for the risk taken in lending, based on profits that the entrepreneurs can make by borrowing and investing... In addition, Cantillon focused on the productivity of a nation's resources..." (Brue, pp. 59-60).See: Anthony Brewer, Richard Cantillon: Pioneer of Economic Theory, 1992Stanley L. Brue, The Evolution of Economic Thought. Sixth Edition, 2000Kress: 5423; Einaudi: 846

      [Bookseller: Lynge & Søn A/S]
 46.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        Das Leben des Herrn von Haller.

      8°. 19 n.n. Bl., 430 S., 1 S. Druckfehler. Mit einer gestochen Titelvignette von Johann Rudolf Holzhalb. Halblederband der Zeit mit rotem, goldgeprägtem Rückenschild und floraler Rückenvergoldung. Goedeke IV/I, 482,3 und IV/I, 22,1Aa. - Haller II, 882 (der selbst Materialien zum Buche lieferte). - Blake 499. - Erste Ausgabe der ersten Biographie. Die erste selbständige schriftstellerische Arbeit von Johann Georg Zimmermann. Seite 418-430 mit einem Verzeichnis der Schriften von Haller. - Fleckenloses Exemplar auf starkem Papier. - Titel mit kleinem Besitzerstempel. Der hübsche Einband mit kleinerem Abriss am oberen Kapital.

      [Bookseller: EOS Buchantiquariat Benz]
 47.   Check availability:     antiquariat.de     Link/Print  


        AVILER, AUGUSTIN CHARLES d'. Dictionnaire d'architecture civile et hydraulique, et des arts qui en dépendent: comme la maçonnerie, la charpenterie, la menuiserie, la serrurerie, le jardinage, &c.

      la construction des ponts & chaussées, des ecluses, & de tous les ouvrages hydrauliques. Ouvrage servant de suite au Cours d'architecture du même auteur. Nouvelle édition corrigée, & considérablement augmentée. Paris, chez C. A. Jombert, 1755. Stor 4:o. XIV,366,(2) s. & 1 tryckt tabell. Samtida ngt nött marmorerat skinnbd med upphöjda bind, rikt guldornerad rygg och brun titeletikett. Röda snitt. Spricka överst i främre ytterfalsen och några maskhål nederst på ryggen. Enstaka spridda lager- och småfläckar. Några sidor lätt bruntonade. Med Åke Setterwalls namnteckning daterad 1939.. Brunet II 540. Komplett. Första separata utgåvan. Boken hade tidigare publicerats som en del av författarens "Cours d'architecture" under titeln "Explication des termes d'architecture."

      [Bookseller: Mats Rehnström]
 48.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        Flora Svecica

      Exhibens plantas per Regnum Sveciae crescentes, systematice cum Differentiis... Editio Secunda Aucta et Emendata. Laurentius Salvius, Stockholm 1755. 8:o. (4),XXXII,464,(30) s. + en utvikbar graverad plansch. Något nött samtida skinnband med rikt förgylld rygg, liten insektsskada vid ryggens fot. Planschen klippt i nedre kant utanför plåtkanten. Fuktfläckar i inre marginalen från början till sidan XXVIII, i nedre marginalen sidan 447 till slutet samt i yttre marginalen sista 10 blad. En del gamla bläckanteckningar i texten. Främre pärms spegel med rester av lacksigill samt delvis raderad namnteckning. E. Lundgren 1890 på titelbladets verso. 21 x 13 cm

      [Bookseller: Antiquaria]
 49.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  

______________________________________________________________________________


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.