The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Displayed below are some selected recent viaLibri matches for books published in 1747

        Les Principales Aventures de L'Incomparable Chevalier Errant Don Quichotte de la Manche

      Jacques Francois Chereau Paris: Jacques-François Chereau, (c. 1747). Large folio. (1), (25)ff., plates. A reissue or reimpression published after the artist, Charles-Antoine Coypel, was named "Premier Peintre du Roi" in 1747; this series of twenty-five engravings was first presented as a deluxe portfolio in Paris, in 1724. The engravings were done after a series of paintings illustrating scenes from Don Quixote that Coypel had designed for a popular set of tapestries, which were woven continuously between 1714 and 1794. Coypel supervised the portfolio's production, and, according to the title page, the engravings were done by "les plus habiles artistes en ce genre." These artists included L. Surugue, F. Joullain, C. N. Cochin, and eight other engravers, who sign the plates. Coypel's depictions of scenes from Don Quixote differed significantly from previous illustrations of Cervantes's classic in that they were less focused on humor, and were more courtly and sophisticated, taking into account the eighteenth-century French taste for the Fête Galante and romanticized depictions of aristocrats in baroque rural settings. The scenery of these illustrations is much more lush Versailles than arid La Mancha. In addition, Coypel's illustrations were never intended to accompany a text, but instead were meant to be admired as decorative pieces. Bound in nineteenth-century half dark blue morocco over marbled boards. The spine bears a crimson lettering piece with gilt lettering. Wear to corners and head and foot of spine, front hinge starting, covers rubbed in spots, some faint marginal foxing, else a very good copy.

      [Bookseller: Bromer Booksellers ]
 1.   Check availability:     ABAA     Link/Print  


        Mineralogia, eller mineralriket indelt och beskrifvit.

      Sthlm, L. Salvius, 1747. 8:o. (38),479 s. & 1 utvikbar grav. plansch. Titelbladet tryckt i rött och svart. + WALLERIUS, JOHAN GOTSCALK. Hydrologia, eller watturiket, indelt och beskrifvit, jämte anledning til vattuprofvers anställande. Sthlm, L. Salvius, 1748. 8:o. (18),134 s. & 1 grav. plansch. Titelbladet tryckt i rött och svart. Samtida obetydligt nött hfrbd med upphöjda bind med enkla blindpressningar. Med ny ljusbrun titeletikett och tryckåren senare präglade i guld nederst på ryggen. Stänkta snitt. Ryggen med liten skada överst och med gammal textad ryggtitel i två av fälten. Första arbetet med fläckar på s. 169 och 208 och de avslutande bladen med flottfläckar, mest i nedre hörnet. Andra arbetet bitvis obetydligt solkigt och med spridda småfläckar, främst i marginalerna, samt med bläckplump på s. 69. Fin volym med stpl "F M" på första arbetets titelblad.. Genom "Mineralogia" blev Wallerius känd över hela Europa och boken översattes till tyska, franska och ryska. Wallerius använde sin egen stora mineralsamling omfattande "öfwer 4000 specimina, utom petrificater och concreta" som källa. Vidare var samarbetet med Daniel Tilas fruktbart. Mineralerna är indelade i fyra klasser eller "flockar": jordarter, stenarter, malmarter och "stenhårdningar". I "Hydrologia" försöker Wallerius utöka naturens tre riken med ett fjärde, vatturiket, som delas in efter samma mönster som tidigare tillämpats på djur-, växt- och mineralriket. Man lär sig bl.a. att i släktet "stående jordvatten" skilja mellan arterna pussvatten och träskvatten, att släktet is kan indelas i våris och höstis etc. "Hydrologia" får väl anses som ett pionjärarbete i sitt slag, men till skillnad från "Mineralogia" har den inte fått några efterföljare. Den står ensam som ett monument över hur det kunde se ut när det wolffianska och linneanska systematiseringsniten drevs in absurdum

      [Bookseller: Mats Rehnström]
 2.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  

______________________________________________________________________________


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.