The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Displayed below are some selected recent viaLibri matches for books published in 1747

        Gothländska samlingar, allestädes med flit upsökte, wid ledige stunder utarbetade, och efter hand til trycket utgifne.

      I-II. Sthlm, P. Momma, 1747 respektive Göteborg, L. Wahlström, 1776. 4:o. (6),274 s. & 5 utvikbara grav. plr + (14),202 s. & 1 utvikbar tryckt tabell & 1 utvikbar grav. karta. Med träsnittsillustrationer i texten i del I. Två samtida ngt nötta stänkdekorerade hfrbd med upphöjda bind och infärgade svarta titelfält. Stänkta snitt. Första volymen med mindre skador upp- och nedtill på ryggen samt med nött titelfält. Titelbladet till del I lätt solkigt. Del II delvis lätt lagerfläckig. Med A. A:son Hülphers namnteckningar, daterade 1763 respektive 1776, samt L. F. Rääfs exlibris. Trevligt ex.. Warmholtz 509. Setterwall 5759 för del II. Molér Bidrag till en gotländsk bibliografi 316. Del II utgiven av författarens son M. G. Wallenstråle. Innehåller bl.a. kapitel om Gotlands vapen och sigill, Visbys gamla kyrkor, Roma kloster och Solbergs nunnekloster samt förtecknar öns superintendenter, till vilkas skara även författaren själv kunde räkna sig åren 1736-45. Georg Wallin (1686-1760) hade tidigare varit verksam som universitetsbibliotekarie i Uppsala och slutade som biskop i Göteborg. G. Fritzell skriver apropå Wallin i en inledning till en nyutgåva: "Han är utan tvekan bäst i de rent historiska kapitlen, där han har ett fast urkundsmaterial till sitt förfogande, medans hans teorier om de gotländska ortnamnen i en total avsaknad av vetenskaplig metod och kritik blir till ett allmänt resonemang där tyckandet satts i system. Även dessa partier som saknar vetenskapligt värde innehåller emellertid på grund av den rudbeckianska inställningen ofta roande och spexartade inslag." Som ett utslag av denna anda får väl även den bifogade kartan över Gotland betraktas, som tjänar till att stärka författarens tes att Gotland är identiskt med Platons Atlantis. Fritzell understryker att "Gothländska samlingar" under alla omständigheter bygger på "ett stort primärmaterial från 1700-talet, som endast på detta sätt bevarats." Handelsmannen i Västerås Abraham Abrahamsson Hülphers (1734-98) är en av de flitigaste och mest betydelsefulla topografiska författarna i Sverige under 1700-talet. De delar av hans stora bibliotek som inte skänktes till Västerås stiftsbibliotek såldes på auktion 1805, ett årtal som sammanfaller med L. F. Rääfs studietid i Uppsala. Av Rääfs efterlämnade bibliotek att döma gjorde han stora förvärv vid detta tillfälle

      [Bookseller: Mats Rehnström]
 1.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        The Oceana, and other Works of... Collected, Methodiz'd, and Review'd, with an Exact Account of his Life Prefix'd by John Toland. To which is added, an Appendix, containing all the Political Tracts wrote by this Author...

      London: Printed for A. Millar, 1747.. Third edition, folio, (ii), xliv, 632, (14 Index), xlv-xlvi pp, with the final leaf of the preliminaries (Contents) bound at the end. Frontispiece, engraved portrait and one further plate (showing the Venetian Ballot), some very occasional light browning and foxing, armorial bookplates of W.H. Thompson and Henry Babington Smith, the latter being a senior civil servant who among other posts was private secretary to Lord Elgin and President of the National Bank of Turkey. Contemporary calf with some wear, rebacked in a lighter calf. A famous political work first published in 1656 during the Interregnum, which was described by David Hume as the "only valuable model of a commonwealth". Influenced by a visit to Venice as a young man, "Oceana" is a fictional history of England where a new constitution has been formed, based upon property rights, and legislators are voted in and removed in a complicated rotation system. Pleasing neither side, Cromwell ordered the work seized, and Harrington was later imprisoned by Charles II.

      [Bookseller: Bow Windows Bookshop, ABA, ILAB]
 2.   Check availability:     UKBookworld     Link/Print  


        Speculum vitæ Aulicæ

      Eller den fordanskede Reynike Foss, hvori under Dyrenes og andre forblummede Navne moraliseres over det Menniskelige Levnet i Almindelighed og Hof-Levnet i Særdeleshed. Deelt udi fire Bøger, Men Indholdet af hver Bog og syndige Moralier over hver Fabel. Skrevet først paa Tydsk, siden i det Danske Sprog oversat af Herman Weigere; men nu sat paa gandske nye Danske Vers af den, der undertiden søger sin Fornøyelse I Historiske Haandtegninger. Kbhvn.: Christoph Georg Glasing 1747. Med træskåret frontispice og vignetter. (36) + 585 + (21) s. Senere hlvldr. (1800-tallet) med farvet skindtitelfelt og rig rygforgyldning.. 4. udg., udgivet af Jac. Høyer, og også af stor sjældenhed. 1. udg. udkom 1555, 2. udg. 1656 og 3. udg. ca. 1730. Bibl. Dan. IV, 267

      [Bookseller: Peter Grosell's Antikvariat]
 3.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        Reflexions sur la Cause Generale des Vents. Piece qui a remporté le Prix proposé par l'Academie Royale des Sciences de Berlin, pour l'année 1746. 2 Parts (French and Latin). (Latin title: Meditationes de Generali Ventorum Causa...).

      Paris, David l'aine, 1747. 4to. Cont. full calf, raised bands. Rebacked in old style. Inner hinges strenghtened. Corners restored. Engraved title-vignette and 1 large engraved vignette in the text. (8),XXVIII,194,138 pp. and 2 engraved folded plates (all). First 4 and last 6 leaves waterstained in margins. Occational marginal dampstaining.. First edition, issued in the same year in both Paris and Berlin, but only the Paris-edition also has the Latin text, which was translated into French by d'Alembert himself.The work is highly important, as it is the first work at all in which the general use of partial differential equations in mathematical physics appeared. D'Alembert discusses the mathematical theory of vibrations of cords and hereby he was led to partial differential equations which he applied to the "Theory of Winds" and laid the base of a scientific meteorology. He rejected the conception of Edmund Halley that the general circulation of the atmosphere is significantly controlled by the distribution of solar heating, and applies a mathematical theory, based on Newton's law of gravitation, thus explaining the winds by means of the gravitational forces from the sun and moon. - D'Alembert's name survives in the mathematics of today, the "Dalabertian" for wave equation, D'alembert's paradox in hydrodynamics etc

      [Bookseller: Lynge & Søn A/S]
 4.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        Esposizione anatomica della struttura del corpo umano... tradotta dal francese. si aggiungono gli opuscoli tratti dalle memorie dell'accademia delle scienze di parigi, una dissertazione sopra l'incertezza de' segni della morte e cinque tavole dell'antropologia del drake... prima edizione veneta accresciuta, e diligentemente corretta. venezia, appresso tommaso bettinelli, 1747.

      Due volumi di cm. 24, pp. (8) 384; 374. Belle vignette al centro dei due frontespizi, testate e capolettera in xilografia e 16 grandi tavole nitidamente incise in rame e più volte ripiegate fuori testo. Leg. coeva in cart. alla rustica con dorsi ricoperti in carta marmorizzata e titoli ms. ai dorsi su tasselli recenti. Una macchietta chiara al margine bianco di parte del primo volume, peraltro esemplare marginoso e ben conservato. Ottima edizione di questa celebre opera che racchiude l'esperienza scientifica raccolta durante la lunga carriera del medico danese, uno dei più rappresentativi anatomisti del suo tempo. Prima edizione italiana, non comune.

      [Bookseller: Studio Bibliografico Benacense]
 5.   Check availability:     maremagnum.com     Link/Print  


        Mineralogia, eller mineralriket indelt och beskrifvit.

      Med kopparstycken. Sthlm, L. Salvius, 1747. 8:o. (38),479 s. & 1 utvikbar grav. plansch. Titelbladet tryckt i rött och svart. Ngt nött samtida skinnbd med upphöjda bind, guldornerad rygg, röd titeletikett och stänkta snitt. Ryggen torr och titeletiketten blekt och ytligt sprucken. Övre främre pärmhörnet lite stukat. Försättsbladet solkigt och med övre hörnet avrivet. Eftersättsbladet har ett större hål. Inlagan med sporadiska lager-, rost- och småfläckar och även en liten fuktfläck i övre marginalen. Några enstaka gamla marginalanteckningar. En pappersförlust i nedre marginalen på s. 83. Från Ericsberg.. Bibliotheca Walleriana 12190. Genom "Mineralogia" blev Wallerius känd över hela Europa och hans arbete översattes till tyska, franska och ryska. Wallerius använde sin egen stora mineralsamling omfattande "öfwer 4000 specimina, utom petrificater och concreta" som källa. Vidare var samarbetet med Daniel Tilas fruktbart. Mineralerna är indelade i fyra klasser eller "flockar": jordarter, stenarter, malmarter och "stenhårdningar"

      [Bookseller: Mats Rehnström]
 6.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        La Physique Occulte, ou Traite de la Baguette divinatoire. 2 vols.

      A la Haye, Adrien Moetgens, 1747. Small 8vo. 2 cont. full mottled calf. Richly gilt backs. Gilt leather tome-and titlelabels. Spine ends lightly rubbed. Light cracking to leather along hinge on volume 2, but not loosening. Corners a bit bumped. Htitle, engraved frontispiece, (26),275;(4),246 pp. and 24 engraved plates (all). Very light browning to lower margins of a few leaves. Otherwise a clean and fine copy, printed on good paper.. Interesting work dealing with all aspects of the divining-rod's functions in the search of minerals, water, hidden treasures, stolen goods, thieves, run-away murderers etc. etc. (Barbier III:885)

      [Bookseller: Lynge & Søn A/S]
 7.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        La istoria universale provata con monumenti, e figurata con simboli degli antichi. opera di monsignor.... veronese prelato domestico di sua santita' e patrizio romano. dedicato alla sacra maesta' cristianissima de lodovico xv re di francia e di navarra and c. da antonio giuseppe barbazza pittore e incisore romano. roma, de' rossi, 1747

      gr. vol. in-4, pp. (28), 572, (22), bella leg. p. perg. coeva con tit. oro al d. Front. a due colori. Con 12 tavv. in rame, anche ripp., raffiguranti obelischi, antichità, figure di vasi, carte geografiche, medaglie e sepolcri. Con moltiss. incis. in rame anche n.t. tra cui 32 "immagini", una per capitolo. Ritr. dell'A. inc. in rame a pag. 1. Bell'antip. in rame e vignetta al front. Fregi, testat. e final. xilogr. Dedicat. a Lodovico XV Re di Francia. Seconda ediz. curata da Antonio Giuseppe Barbazza che vi premette anche una biografia dello scrittore veronese tratta dalla Verona illustrata del Maffei. Data la rarità degli esemplari dell'ediz. orig. del 1697 il Barbazza ritenne necessario curarne una ristampa riproducendo gli stessi rami della prima, alcuni intagliati da Pietro Sante Bartoli e andati distrutti nel tempo. Importante opera archeologica sulla storia del mondo in cui l'A. si sofferma soprattutto sui monumenti dell'antichità, specialmente delle civiltà assira ed egiziana. L'opera rimase incompiuta dovendo arrivare fino a Carlo V. Fabia Borroni 18.2. Belliss. esempl. [180]

      [Bookseller: Studio Bibliografico Scriptorium]
 8.   Check availability:     maremagnum.com     Link/Print  


        Les Principales Aventures de L'Incomparable Chevalier Errant Don Quichotte de la Manche

      Jacques Francois Chereau Paris: Jacques-François Chereau, (c. 1747). Large folio. (1), (25)ff., plates. A reissue or reimpression published after the artist, Charles-Antoine Coypel, was named "Premier Peintre du Roi" in 1747; this series of twenty-five engravings was first presented as a deluxe portfolio in Paris, in 1724. The engravings were done after a series of paintings illustrating scenes from Don Quixote that Coypel had designed for a popular set of tapestries, which were woven continuously between 1714 and 1794. Coypel supervised the portfolio's production, and, according to the title page, the engravings were done by "les plus habiles artistes en ce genre." These artists included L. Surugue, F. Joullain, C. N. Cochin, and eight other engravers, who sign the plates. Coypel's depictions of scenes from Don Quixote differed significantly from previous illustrations of Cervantes's classic in that they were less focused on humor, and were more courtly and sophisticated, taking into account the eighteenth-century French taste for the Fête Galante and romanticized depictions of aristocrats in baroque rural settings. The scenery of these illustrations is much more lush Versailles than arid La Mancha. In addition, Coypel's illustrations were never intended to accompany a text, but instead were meant to be admired as decorative pieces. Bound in nineteenth-century half dark blue morocco over marbled boards. The spine bears a crimson lettering piece with gilt lettering. Wear to corners and head and foot of spine, front hinge starting, covers rubbed in spots, some faint marginal foxing, else a very good copy.

      [Bookseller: Bromer Booksellers ]
 9.   Check availability:     ABAA     Link/Print  


        Mineralogia, eller mineralriket indelt och beskrifvit.

      Sthlm, L. Salvius, 1747. 8:o. (38),479 s. & 1 utvikbar grav. plansch. Titelbladet tryckt i rött och svart. + WALLERIUS, JOHAN GOTSCALK. Hydrologia, eller watturiket, indelt och beskrifvit, jämte anledning til vattuprofvers anställande. Sthlm, L. Salvius, 1748. 8:o. (18),134 s. & 1 grav. plansch. Titelbladet tryckt i rött och svart. Samtida obetydligt nött hfrbd med upphöjda bind med enkla blindpressningar. Med ny ljusbrun titeletikett och tryckåren senare präglade i guld nederst på ryggen. Stänkta snitt. Ryggen med liten skada överst och med gammal textad ryggtitel i två av fälten. Första arbetet med fläckar på s. 169 och 208 och de avslutande bladen med flottfläckar, mest i nedre hörnet. Andra arbetet bitvis obetydligt solkigt och med spridda småfläckar, främst i marginalerna, samt med bläckplump på s. 69. Fin volym med stpl "F M" på första arbetets titelblad.. Genom "Mineralogia" blev Wallerius känd över hela Europa och boken översattes till tyska, franska och ryska. Wallerius använde sin egen stora mineralsamling omfattande "öfwer 4000 specimina, utom petrificater och concreta" som källa. Vidare var samarbetet med Daniel Tilas fruktbart. Mineralerna är indelade i fyra klasser eller "flockar": jordarter, stenarter, malmarter och "stenhårdningar". I "Hydrologia" försöker Wallerius utöka naturens tre riken med ett fjärde, vatturiket, som delas in efter samma mönster som tidigare tillämpats på djur-, växt- och mineralriket. Man lär sig bl.a. att i släktet "stående jordvatten" skilja mellan arterna pussvatten och träskvatten, att släktet is kan indelas i våris och höstis etc. "Hydrologia" får väl anses som ett pionjärarbete i sitt slag, men till skillnad från "Mineralogia" har den inte fått några efterföljare. Den står ensam som ett monument över hur det kunde se ut när det wolffianska och linneanska systematiseringsniten drevs in absurdum

      [Bookseller: Mats Rehnström]
 10.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  

______________________________________________________________________________


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.