The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Displayed below are some selected recent viaLibri matches for books published in 1738

        LO STATO PRESENTE DI TUTTI I PAESI, E POPOLI DEL MONDO. Naturale, politico, e morale, con nuove osservazioni e correzioni degli antichi, e moderni viaggiatori. Edizione seconda. Volume IV: DEI REGNI DEL PEGU?, O AVA, ARRAKAN, ACHAM, O ASEM; DEL VASTO DOMINIO DEL GRAN MOGOL, CH?E? LA VERA INDIA; DELLE ISOLE DI CEYLAN, E DI MALA, O MALDIVE.

      In-16 gr. (mm. 183x119), p. pergam. coeva, tit. oro su tassello al dorso, 8 cc.nn. (compresa la bella antiporta allegorica inc. in rame), 469 pp.num.; testata alle armi di Pier Andrea Capello, alla dedica. Il vol. è molto ben illustrato da 20 tavv. inc. in rame, tra cui 2 grandi carte geografiche (di Isaac Tirion), più volte ripieg.: ?Imperio del Gran Mogol e Isola di Ceylan?. Cfr. Morazzoni, p. 253. Solo qualche lieve fiorit., altrim. ben conservato.

      [Bookseller: Libreria Antiquaria Malavasi]
 1.   Check availability:     maremagnum.com     Link/Print  


        A New Abridgement and Critical Review of the State Trials, and Impeachments for High-Treason . . . The Whole containing, I. The Substance of the Indictment or Charge. II. The Evidence. III. The Prisoner's Defence. IV. The several Points of Law [etc.] Folio

      A major abridgement of the first edition of the state trials, undertaken by the latter's editor, Thomas Salmon, and itself a substantial folio of over 900 pages reporting trials spanning more than three centuries and adding a critical apparatus. Modern 1/4 calf over boards, unevenly faded, some browning and occasional foxing, yet a good copy. Printed for J. and J. Hazard [and six others] [etc.], London, 1738.

      [Bookseller:  Meyer Boswell Books, Inc.]
 2.   Check availability:     Direct From Bookseller     Link/Print  


        Serta florea svecana, eller: swenske örte-krantz.

      Sammanflätad. Men nu å nyo uplagd och förbättrad, samt wid slutet försedd med en wacker tilökning af många härliga och hälsosamma örter. Af J. B. Steinmejer. Sthlm, J. L. Horrn, 1738. 8:o. (8),282,(62),1-118,(10) s. Titelbladet tryckt i rött och svart. Hårt nött samtida skinnbd. Ryggen förstärkt och lagad i gammal tid med påklistrad svinläderremsa. Smärre maskhål i de bakre falsarna. Den solkiga och fläckiga inlagan visar tydligt att boken varit flitigt använd. En och annan mindre reva i marginalen. Gamla lagningar i yttermarginalen på s. 79 i den första pagineringsföljden och några maskhål i övre marginalen på s. 123-30. Titelbladet har de gamla initialerna "AS" i nedre hörn.. Krok Bibliotheca botanica suecana 1, noten. Bibliotheca Walleriana 11700. Omtryck av tredje upplagan som utkom första gången 1733. I denna upplaga är Palmbergs företal och illustrationerna uteslutna. Appendixet är översatt av "medicinæ studiosus Olai Brune". "Serta florea svecana" är ingalunda som man skulle kunna tro en svensk flora utan en medicinsk örtabok av traditionellt slag med beskrivningar av växternas utseende och botande dygder hämtade ur den lärda litteraturen

      [Bookseller: Mats Rehnström]
 3.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        Ichthyologia sive opera omnia de piscibus scilicet: Bibliotheca ichthyologica.

      Philosophia ichthyologica. Genera piscium. Synonymia specierum. Descriptiones specierum. Omnia in hoc genere perfectiora, quam antea ulla. Posthuma vindicavit, recognovit, coaptavit & edidit Carolus Linnæus. Leiden, C. Wishoff, 1738. 8:o. (24),66,(6),1-80,71-92,(8),1-84,(8),1-118,(21,1 blank,2),1-112,(2) s. Häftad i nött gammalt gråpappomslag. Ryggen ytligt trasig. I bra pergamentryggkassett med blått infärgat titelfält (Johanna Röjgård). Främre omslagets insida med anteckningar. Ett par medhäftade blad på slutet med gamla anteckningar. På titelbladet liten fläck orsakad av lack eller lim. Inlagan med tydliga bruksspår och med en del marginalanteckningar och understrykningar. Fuktfläckar i de övre och inre marginalerna på sina håll. För övrigt en del lager- och småfläckar. Med J. H. Forshælls namnteckning med uppgiften att han fått boken av fil. dr Brandsten den 19 december 1861 och Emil Hougbergs namnteckning daterad 1893.. Soulsby Catalogue of the works of Linnæus 3563. Lundberg Sveriges ichthyologiska literatur s. 1. Medicinaren Petrus Artedi, född 1705, lärde känna Linné 1729 och en nära vänskap och idéutbyte uppstod. Artedis specialitet var iktyologin och efter hans oväntade död 1735 - han drunknade i en av Amsterdams kanaler - lyckades Linné rädda Artedis kvarlåtenskap. Lindroth skriver: "Några år senare publicerade han det i Leiden under titeln Ichtyologia (1738), utökat med en varmhjärtad levnadsteckning över Artedi. Genom sin postuma handbok framstår denne som banbrytande i zoologins historia. Hans enda föregångare av betydelse var engelsmannen Francis Willoughby, vars 'fiskarnas historia' efter hans död utgavs av Ray. [...] Fullt medveten om skillnaden mellan ett artificiellt och ett naturligt system ville han i Ichtyologia ordna fiskarna i en från toppen till botten naturlig hierarki. Allt detta är obestridligen Artedis andliga egendom. Linné kan vid tryckläggningen bara ha gjort obetydliga tillägg. Det innebär, att Linné och Artedi alltifrån 1729/30 sida vid sida omgestaltade naturalhistorien i samma anda; under gemensamma diskussioner framväxte den reform av den botaniska och zoologiska systematiken som bär Linnés namn." Björn Dal skriver i "Sveriges zoologiska litteratur" att Artedis arbetes femte del innehåller "en ytterst detaljerad beskrivning på de flesta svenska och åtskilliga utländska fiskarter." Johan Hindrik Forshæll (1799-1877) var apotekare och slutligen godsägare. Emil Hougberg (1857-1909) var läkare och en ivrig bok- och fågeläggssamlare

      [Bookseller: Mats Rehnström]
 4.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        Genstig til proberkonsten, eller then berömde och mycket namnkunnige professorens och chymistens Olai Borrichii Dissertatio de docimastice metallica, på swenska öfwersatt, och tillika med et kort bihang, huru pro-centen, samt marker och lod, uti prof-attester, böra förstås.

      Framgifwen af Jacob Fischer. Sthlm, P. J. Nyström, 1738. 8:o. (16),94,(1) s. Häftad i ngt nött samtida marmorerat omslag. Blåstänkta snitt. Ryggen trasig och med spår av handskriven titel. Ren inlaga. En rättelse införd på s. 6 och en liten fuktfläck i nedermarginalen från s. 93 till slutet. Från Ericsberg.. Bibliotheca danica II:148. Originalet trycktes första gången i Köpenhamn 1677. En tysk översättning utkom tre år senare. Proberkonsten innebar att man med hjälp av smältning eller på annat sätt särskiljde de ämnen som ingår i salter, malmer och mineral. Denna primitiva form av kemisk analys gav visserligen osäkra resultat, men fick stor betydelse inom bergshanteringen

      [Bookseller: Mats Rehnström]
 5.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        Elémens de la philosophie de Neuton

      Mis à la portée de tout le monde. A Amsterdam, Chez Etienne Ledet & Compagnie 1738. 8:o. Engraved portrait of Voltaire, engraved frontispiece with allegorical portrait of Newton, (2),399,(1) pp + 6 engraved plates + engraved folding table. Numerous engraved head- and tailpieces, vignettes and diagrams. Contemporary calf, red morocco label. Red coloured edges. Rubbing to boards. Portrait and frontispiece smaller, probably taken from other copy. Internally with wide margins, just a few small stains. 20,5 x 13 cm.. First edition, with the imprint of Amsterdam publisher Ledet, to whom Voltaire had sent the manuscript when he was a refugee in Holland. The work is dedicated to Madame la Marquise du Châtelet and was intended to explain Newton`s Principa to women

      [Bookseller: Antiquaria]
 6.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  

______________________________________________________________________________


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.