viaLibri Requires Cookies CLICK HERE TO HIDE THIS NOTICE

Displayed below are some selected recent viaLibri matches for books published in 1702

        Biblia, Das ist: Die gantze Heilige Schrift dess Alten und Neuen Testaments. Wie solche von Herrn Doctor Martin Luther Seel. Im Jahr Christi 1522. in unsere Teutsche Mutter-Sprach zu übersetzen angefangen, Anno 1534. zu End gebracht, und Vor einigen Jahren bereits Mit den Summarien Herrn Johann Saubern Seel. auch mit dem Vielfa?ltigen und Lehrreichen Nutzen, u?ber alle Capitel, des Herrn D. Salomon Glassens Seel. ausgefertiget, Mit denen dreyen bey vielen Editionen manglenden Bu?chern der Apocryphorum Ecclesiasticorum zu End des Alten Testaments vermehret, und mit scho?nen Kupffern und Figuren, auch unterschiedlich dazu beno?thigten Registern gezieret, item mit denen am Rand beygesetzten Jahren der Welt versehen und verbessert, dann von denen vorhin eingeschlichenen Druck-Fehlern auf das fleissigste gereiniget. U?ber dieses anjetzo nicht allein des seel. Hn. Lutheri und seines Geschlechts warhaffte und aus uralten Gema?hlden genommene Bildnisse und kurzgefasster Lebenslauf beygefu?get, sondern auch das gantze Werck durch und durch in die gewo?hnliche Versicul eingetheilet, und zu End desselben neben den Christlichen Haupt-Symbolis, ein kurtzer und nu?tzlicher Bericht von der Augspurgischen Confession selbsten, wie mach sie in dem rechten Original, im Jahr 1530. Käyser Carl dem Fu?nfften u?berantwortet, beygedruckt worden. Samt einer Vorrede Herrn Johann Michael Dilherrns. Mit Ro?mischer Ka?yserl. Ma?jesta?t auch Ko?nigl. Polnischem und Chur-Fu?rstl. Sa?chs. allergna?digsten Privilegiis. (Biblia/Bijbel).

      Nürnberg, Johann Andreas Endter 1702. (frontispiece, 52, portraits, 10) (frontispiece) 194 (frontispiece) 195-558 (frontispiece) 559-786 (frontispiece) 787-948, (frontispiece, 2) 951-1104 (frontispiece) 1105-1227 (21) p. Contemporary blind-stamped Leather with 5 raised bands, 8 corner-pieces and 2 clasps, Folio H. 39 x L. 26 x W. 12,5 cm. (Waterstains in the bottom margins at some places. Beautiful German-language edition of the Luther Bible, also called the 'Dillher Bible' after the theologian Johann Dilherr 1604-1669 who wrote the preface. Contains the Old and New Testament and the Apocrypha. Bound in a beautifully blind-stamped leather binding over wooden boards, illustrated with a portrait engraving depicting Luther and his family, 7 different frontispieces for each part of the Bible and numerous engravings within the text.) Darlow, T.H./Moule, H.F. (1963). Historical Catalogue of the Printed Editions of Holy Scripture, 4225: Vol.II 1 p. 502.

      [Bookseller: Antiquariaat De Roo]
 1.   Check availability:     NVvA     Link/Print  


        Biblia, Dat is, De gantsche H. Schriftuure vervattende alle de Boeken des Ouden ende Nieuwen Testaments. Nu van nieuws uyt D. M. Luthers Hoogduitse Bybel in onze Nederlandsche Taale getrouwelyk overgezet, Tot dienst van de Christelyke Gemeynten, d'Onveranderde Augsburgsche Confessie toegedaan in deeze Nederlanden. INTERLEAVED WITH: Alle de Voornaamste Historien des Ouden en Nieuwen Testaments. Verbeeld in uytsteekende Konst-Platen, Door den Wyd-beroemden Heer, en Mr. Romeyn de Hooge. Met omstandige verklaring der Stoffen, en seer beknopte Punt-Digten, van den Eerw. Godsgel. Heer Henricus Vos. Waar by ook gevoegt zyn Nieuwe Kaarten, tot opheldring der zaaken nodig. (Biblia/Bijbel).

      Amsterdam, Jacob Lindenberg 1702/1703. 2 works in 1 binding, Bible: (frontispiece, 2, portrait, 15) 278, 112, 70, (frontispiece with explanation) 132 folia. De Hooghe: (frontispiece with explanation, 1) 69 folia. Contemporary blind-stamped Leather with 6 raised bands, 8 corner-pieces and 2 clasps, Folio H. 47,5 x L. 32 x W. 12 cm. (Dutch Luther Bible containing the Old and New Testament and the Apocrypha. This edition is translated from the German by Nicolaes Biestkens and is revised by Adolf Visscher. Adolf Visscher revised the Mennonite translation of Biestkens and his translation became the standard Bible for the Dutch Lutherans. The Bible is interleaved with the work of Romeyn de Hooghe which contains a frontispiece with explanation, a titlepage, 5 maps and 69 folia, each with 2 engravings and marginal notes. This set of Bible illustrations was bound in a number of different translations and editions of the Bible during this period. The total work contains 3 frontispieces, a portrait, 5 maps and 138 engravings with ca. 800 illustrations on them. All of the frontispieces, maps, engravings, vignettes and capital letters are beautifully handcoloured and heightened with gold by the uncrowned master of the late 17th century Dutch colourists, Dirk Jansz. van Santen. Van Santen was an unsurpassed artist and made beautiful pieces of art out of numerous book illustrations. Typical for his colouring is the abundant use of gold and the use of vivid colours for both the borders and the engravings and maps itself. On the 11th of February 1982, prof. H. de la Fontaine Verwey, who thoroughly explored Van Santen?s oeuvre, inspected this Bible, and certified that the colouring is undoubtedly by the hand of Van Santen. The work has not been for sale before. For generations it has been the property of a private family in Haarlem and the last 30 years it has been in the hands of a private collector. An exceptionally beautiful copy. What makes it even more exclusive is the fact that the engravings by De Hooghe, although very appreciated, were almost never coloured. This was due to the numerous details and the almost impressionistic design of his engravings which made it almost impossible for the colourists to colour the prints without creating chaos. However, Van Santen was able to give even the prints by De Hooghe extra quality and the splendid colouring proves his unmistakable expertise.) 2 werken in 1 band, Bijbel: (titelprent, 2, portret, 15) 278, 112, 70, (titelprent met verklaring) 132 folia. De Hooghe: (titelprent met verklaring, 1) 69 folia. Origineel Leer met ribben, stempels, 8 hoekstukken en 2 sloten, Folio H. 47,5 x B. 32 x D. 12 cm. (Nederlandse Lutherbijbel bevattende het Oude en Nieuwe Testament en de Apocriefen. Deze uitgave is door Nicolaes Biestkens uit het Duits vertaald en werd bewerkt door Adolf Visscher. Adolf Visscher herzag de Doperse vertaling van Biestkens en zijn vertaling werd de standaard Bijbel voor de Nederlandse Luthersen. De Bijbel is doorschoten met het werk van Romeyn de Hooghe dat bestaat uit een titelprent met verklaring, een titelpagina, 5 kaarten en 69 folia met op elk 2 gravures met bijschrift. Deze set van bijbelillustraties werd in een verschillend aantal van vertalingen en edities van de Bijbel gebonden rond deze periode. Met in totaal 3 titelprenten, een portret, 5 kaarten en 138 gravures met daarop ca. 800 afbeeldingen. Al de titelpagina's, kaarten, gravures, vignetten en kapitalen zijn fraai handgekleurd en opgehoogd met goud door de ongekroonde meester van de laat 17e eeuwse Nederlandse kleurders of 'afsetters' Dirk Jansz. van Santen. Van Santen was een weergaloos artiest en maakte van talloze prenten en boekillustraties prachtige kunststukken. Kenmerkend voor zijn kleuring is de rijkelijke toepassing van goudverf en het gebruik van levendige kleuren voor zowel de randen als de gravures en kaarten zelf. Op 11 februari 1982 heeft prof. H. de la Fontaine Verwey, die het werk van Van Santen uitgebreid heeft bestudeerd, deze Bijbel geinspecteerd en vastgesteld dat de kleuring van de prenten zonder twijfel van de hand van Van Santen is. Het werk is tot op heden niet in de openbare verkoop geweest, en was generaties lang in bezit van een particuliere familie in Haarlem en de laatste 30 jaar is het in het bezit geweest van een eveneens particuliere verzamelaar. Een uitzonderlijk fraai exemplaar en wat het nog exclusiever maakt, is dat de gravures van De Hooghe, hoewel zeer geliefd, vrijwel nooit ingekleurd werden. Dit vanwege de vele details en de haast impressionistische vormgeving van zijn prenten, welke het voor de kleurders bijna onmogelijk maakte om de prenten te kleuren zonder een chaos te creëren. Van Santen wist echter ook de prenten van De Hooghe extra kwaliteit te geven en uit de fraaie kleuring blijkt zijn uitgesproken vakmanschap.)Goedings, T. (1992). A composite atlas coloured by Dirk Jansz. van Santen / Horst, K. van der ed. (2011). The Atlas Blaeau-van der Hem. History of the Atlas and the making of the facsimile, p. 101-105 / Long, Isaac le (1764). Boek-Zaal der Nederduitsche Bybels, p. 664-703 / N.N. (2002). Sweeter Than Honey: The Bible in Print exhibit catalogue, p. 2 / Poortman, W.C. (1986). Bijbel en Prent. Deel I: Boekzaal van de Nederlandse Bijbels, p. 106-120 / Poortman, W.C. (1995). Kaarten in Bijbels, p. 224-229 / Verhoeven, G. (2011). Papieren pracht uit de Amsterdamse Gouden Eeuw, p. 59-67 / Spaans, J. & Goedings, T. (2008) Romeyn de Hooghe. De verbeelding van de late Gouden Eeuwe, p. 48-57, 204-221.

      [Bookseller: Antiquariaat De Roo]
 2.   Check availability:     NVvA     Link/Print  


         Paris.

      Amsterdam Pierre Mortier 1702 235 x 295 mm. Magnifique plan de Paris orné des armoiries de France et de la ville de Paris, issu de l'atlas Les Forces de l'Europe, réunissant des plans de villes fortifiées européennes, paru en huit livraisons entre 1690 et 1695. L'atlas fut augmenté et réédité par Pierre Mortier à Amsterdam en 1702. Bel exemplaire brillamment colorié à l'époque. Rare dans de tels coloris.

      [Bookseller: Librairie Le Bail]
 3.   Check availability:     Livre-rare-book     Link/Print  


        Le Nouveau Traité de la pluralité des mondes

      Jean MoreauParis Ed. originale 1702 In-12 (16,7 x 10,2 cm), (24)-277-(9) pages. Plein veau d'époque, dos à cinq nerfs richement orné, armes dorées sur les plats. EDITION ORIGINALE en français de cet ouvrage paru pour la 1ère fois en latin en 1698 (Cosmotheoros, sive de terris coelestibus, earumque ornatu, conjecturae - La Haye).. Le célèbre mathématicien, physicien et astronome néerlandais s'appuie sur ses observations de Saturne, dont il découvrit le satellite Titan ainsi que la nature rocheuse des anneaux, de la nébuleuse Orion, qu'il différencia en étoiles distinctes, et d'autres corps célestes, pour envisager la possibilité d'autres formes de vie dans un univers où chaque système solaire est un autre monde. Huygens y évoque également notre propre observation par des peuples extra-terrestres.. COMPLET DES 5 PLANCHES dépliantes gravées sur cuivre en fin de volume. PRECIEUX EXEMPLAIRE AUX ARMES DE LOUIS URBAIN LEFEBVRE (ou Le FEVRE) DE CAUMARTIN (1653-1720), marquis de Saint-Ange, comte de Moret, Conseiller du Roi et iIntendant des finances de Louis XIV. Loué à la fois par Boileau et Saint-Simon, il protetégea le jeune Voltaire, sauvegarda les Mémoires du Cardinal de Retz et constitua une importante et célèbre bibliothèque. Coiffe supérieure élimée, un coin émoussé. Bel exemplaire d'excellente provenance.

      [Bookseller: Librairie Pottier]
 4.   Check availability:     Livre-rare-book     Link/Print  


         L'Isle de Ré de basse marée située dans la mer Océane située sur la coste occident. de France, devant la ville de la Rochelle et du gouvernem. du pais d'Aunex.

      Amsterdam Pierre Mortier 1702 216 x 273 mm. Très belle carte de l'île de Ré, issue de l'atlas Les Forces de l'Europe, réunissant des plans de villes fortifiées européennes, paru en huit livraisons entre 1690 et 1695. L'atlas fut augmenté et réédité par Pierre Mortier à Amsterdam en 1702. Bel exemplaire brillamment colorié à l'époque. Rare dans de tels coloris.

      [Bookseller: Librairie Le Bail]
 5.   Check availability:     Livre-rare-book     Link/Print  


        Traité des aliments.

      1Chez J.B. Cusson et P. Witte, Paris, 1702. Ed. originale. In-12, rel. cuir marron, 544 pp. Dos nervuré, titrage et entre-nerfs dorés. Rare. Etat correct, qqs écritures sur les premières pages, qqs mouill. FRANCO DE PORT POUR LA FRANCE (envoi en colissimo). Nous sommes ouverts tous les jours, fériés inclus sauf le mardi. Pour les frais de port ailleurs qu'en France, nous consulter.

      [Bookseller: Le trouve tout du Livre SARL]
 6.   Check availability:     Livre-rare-book     Link/Print  


        Mémoires de la dernière révolution d'Angleterre, contenant l'abdication de Jacques II., l'évènement de S. M. le roi Guillaume III a la couronne, & plusieurs choses arrivées sous son règne. Par Mr. L.B.T

      Chez les frères l'Honoré, 1702. - Chez les frères l'Honoré, A La Haye 1702, 2 tomes in 12 (9,3x16cm), (22) 712pp. ((18) et (2) 729pp. (7), deux volumes reliés. - Prima edizione, rara. Illustrato con un frontespizio, 8 ritratti per Volume I, e 3 per il secondo (non incluso nel impaginazione). Frontespizi in rosso e nero. Vitello bionda periodo completo lucido. Torna a nervi ornato. Parte del titolo e numero del volume in marocchino rosso. Piccole lacune nella caps. La mancanza di una mascella cm più basso in carena. Angoli urtato. Slip coprono 1649-1689 anni, gli ultimi tre anni che occupano la maggior parte del libro. Abbiamo trovato numerosi documenti tradotti dall'inglese in due volumi. Ottima storia, ben composto e scritto. Copiare dalla biblioteca del Lebailly Vieuville colpito con questa scritta in lettere d'oro su due campi: Libro della biblioteca del signor Lebailly del Vieuville, che era un grande collezionista e bibliofilo della fine del XVII secolo, tra cui grandi raccoglitori sono il museo Condé. - [FRENCH VERSION FOLLOWS] Edition originale, rare. Illustrée d'un frontispice, de 8 portraits pour le tome I, et de 3 pour le second (non compris dans la pagination). Pages de titre en rouge et noir. Reliures en plein veau blond glacé d'époque. Dos à nerfs richement orné. Pièce de titre et de tomaison en maroquin rouge. Petits manques en coiffes. Un manque d'un cm au mors inférieur en coiffe. Coins émoussés. Les mémoires couvrent les années 1649 à 1689, les trois dernières années occupant l'essentiel de l'ouvrage. On trouvera de très nombreux documents traduits de l'anglais dans les deux tomes. Excellente histoire, bien composée et rédigée. Exemplaire provenant de la bibliothèque de Lebailly de la Vieuville avec cette inscription frappée en lettres d'or sur les deux plats : Livre de la bibliotheque de Mr. Lebailly de la Vieuville, lequel fut un grand collectionneur et bibliophile de la fin du XVIIème siècle, dont de grandes reliures sont au musée Condé.

      [Bookseller: Librairie Le Feu Follet]
 7.   Check availability:     maremagnum.com     Link/Print  


        VOYAGE NOUVEAU DE LA TERRE-SAINTE, enrichi de plusieurs remarques particulières qui servent à l'intelligence de la Sainte Écriture.

      1702Paris, André Pralard, 1702. In-12 veau fauve marbré, dos cinq nerfs, caissons dorés, pièce de titre maroquin grenat, tranches marbrées (reliure de l'époque). Infimes traces d'encre en tête du feuillet de titre, probables restes d'un ex-libris manuscrit en grande partie effacé. DEUXIÈME ÉDITION, considérablement augmentée par rapport à l'édition originale de 1679, de cet «ouvrage curieux et non moins édifiant qu'utile» (Michaud). Le père jésuite Michel NAUD (1633-1683) enseigna la grammaire, les humanités et la rhétorique avant de partir en 1665 pour les missions du Levant. Animé d'une foi inébranlable en sa mission d'évangélisateur, il parcourut la Mésopotamie, la Syrie, la Perse et l'Arménie et revint en France en 1682, épuisé par ses voyages. Il mourut peu de temps après à Paris. (Hage-Chahine, n°3393 - Sommervogel, V, 799 - Michaud, XXX, pp. 236/237). BEL EXEMPLAIRE en reliure d'époque. FINE COPY. PICTURES AND MORE DETAILS ON REQUEST.

      [Bookseller: Librairie ancienne & Moderne Eric Castér]
 8.   Check availability:     Livre-rare-book     Link/Print  


        Characters of the Royal Family, Ministers of State, and of all the Principal Persons in the French Court, with a Short Account of the French King's Revenue, and of his Land and Naval Forces.

      London: Printed for Francis Coggan, Sold by John Nutt, 1702. First edition. [iv], 28 pp (A-H2). 4to. A very good copy, disbound, light soiling on title, crease at lower right corner. Housed in a blue buckram portfolio with ribbon ties. First edition. [iv], 28 pp (A-H2). 4to. A second edition was published in 1705. Kress 3929; ESTC T146861. Provenance: Robert S. Pirie (bookplate)

      [Bookseller: James Cummins Bookseller]
 9.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        La Géométrie pratique. Livre I : Elémens de la Géométrie pratique. Livre II : Trigonométrie.

      Paris, Anisson, 1702. 2 tomes grand in-8 reliés en un volume, (26)-346-(2) ; (12)-337-(1) pp., reliure de l'époque plein veau brun, dos orné (dos frotté, manque de cuir en pied du dos ; mouillure sur env. 200 pp.). Tomes 1 et 2 (sur 4) reliés en un volume, comprenant un portrait et 257 planches gravées en taille-douce (manque un portrait). * Cohen, II, 674. * Voir photographie(s) / See picture(s).* Frais de port en sus. * Membre du SLAM et de la LILA / ILAB Member. * La librairie est ouverte du mardi au samedi de 14h à 19h. * Si vous souhaitez passer à la librairie pour un livre, merci de nous prévenir au préalable, l'ensemble du stock visible en ligne n'étant pas immédiatement consultable. *

      [Bookseller: Chez les Libraires Associés]
 10.   Check availability:     Livre-rare-book     Link/Print  


        Dictionnaire de marine contenant les termes de la navigation et de larchitecture navale avec les règles et proportions qui doivent y être observées. [Suivi de] Le portulan de la mer mediterranée, ou le vray guide des pilotes côtiers. Dans lequel on verra la véritable maniere de Naviguer le long des Côtes d'Espagne, Catalogne, Provence, Italie, les Isles d'Yvice, Mayorque, Minorque, Corse, Sicile & autres. Avec une ample description de tous les Ports, Havres, leur reconnoissance & la manière d'y entrer, des dangers qu'il y a aux environs, & le long des Côtes, Les sondes & profondeurs d'eau qui s'y trouvent, avec les différentes especes des fonds, la Latitude de chaque lieu, la variation de la Boussole, la distance qu'il y a d'un lieu à l'autre, & plusieurs autres Remarques très-nécessaires à la Navigation.

      I. Amsterdam, Pierre Brunel. 1702 - II. Amsterdam, Mortier, 1709. 1702 2 ouvrages réunis en 1 vol. in-4° de [7] ff., 776 pp. et 1 frontispice gravé, 1 planche d'armoiries du baron dAldenbourg (dédicataire de louvrage), 18 planches hors-texte dont certaines dépliantes, 12 pl. donnant 88 pavillons, et 126 figures dans le texte (I.) - [2] ff., 175 pp., 1 vignette de titre et 1 planche repliée hors-texte (II.). Demi-basane d'époque rose, titrage à l'encre, exemplaire à toutes marges, non rogné. 2 ouvrages réunis en un volume. I. Edition originale de ce célèbre dictionnaire de marine français. (autres éd. : 1722, 1736). Nicolas Aubin, né à Loudun en 1655, était pasteur de l'Eglise Réformée quand la Révocation de l'Edit de Nantes le contraignit à chercher refuge en Hollande. Il y travailla plusieurs années avant de gagner l'Angleterre où il mourut à Londres, à une date incertaine. En 1698, il avait traduit en français « La vie de Michel de Ruiter » de G. Brandt. Le présent dictionnaire fut peut-être une commande de libraire. Pour le rédiger, Aubin utilisa les travaux de ses prédécesseurs de langue française, mais aussi les ouvrages hollandais de marine dont il traduit d'abondants extraits. Dans sa préface, il souligne la richesse et l'extrême diversité du vocabulaire maritime en raison de ses variantes provinciales et même locales. Il avoue avoir limité la part du Levant et avoir privilégié les termes « usités dans les livres et dans les Ordonnances », ainsi que le vocabulaire des côtes du pays d' Aunis, de Saintonge et de Gascogne « comme étant les Provinces qui ont le plus d'étendue le long de la mer et où il y a le plus de gens de la Marine ». Pour son dictionnaire, Aubin s'est beaucoup servi de louvrage du hollandais Nicolas WlTSEN (qu'utilisa aussi abondamment Allard dans son « Art de bâtir les vaisseaux ») qui parut à Amsterdam en 1671 avec le titre: « Aeloud en hedendaegsce scheeps-bouw en bestier... » et dont Aubin dit dans son avertissement: « ... où l'on trouve tout ce qui regarde la Marine des Anciens & celle d'aujourd'hui. Livre qui est devenu si rare & recherché qu'il n'a point de prix, & qui aïant été mis dans la bibliothèque du Louvre, comme une précieuse pierre d'attente, jusques-à-ce qu'on en puisse avoir l'explication, y est l'objet des desirs de tous les curieux, qui ne laissent passer aucune occasion d'en rechercher l'intelligence ». Les trois dictionnaires de marine français dont s'est inspiré Aubin sont : Le dictionnaire de Georges Guillet de Saint-George intitulé « Les arts de lhomme d'épée ou le dictionnaire du gentilhomme », ouvrage publié à Paris en 1678 et à La Haye en 1680. Le « Dictionnaire des termes de marine » de Desroches, publié à Paris en 1687. Le « Dictionnaire mathématique » de Jacques Ozanam, édité à Paris en 1691. 2 exemples de définitions: "BISCUIT. Twee-bak, Bischuit, Broodt, Hardt broodt. C'est du pain que l'on cuit deux fois pour les petits voiages, & quatre fois pour les voiages de long cours, afin qu'il se conserve mieux. On le fait six mois avant l'embarquement, & sur les vaisseaux du Roi de France il est de farine de froment, épurée de son, & de pâte bien levée. Nôtre bischuit n'est pas bien conditionné, ce n'est que de la machemourre. Il faut sécher quelquefois le biscuit, & lui faire prendre l'air. FAIRE du biscuit. Aller faire du biscuit. C'est aller en faire provision. Tout le biscuit aiant été consumé, il falut que nôtre chaloupe allât à terre en faire de nouveau". "YACHT. ou Yac, Yagt. Yacht, Jagt, Speel-jagt, Advys-yacht. C'est un bâtiment ponté & mâté en fourche, qui porte ordinairement un grand mât, un mât d'avant, & un bout de beaupré, avec une corne comme le heu, & une voile d'étai. Il tire fort peu d'eau & est excellent pour de petites bordées. On a coutume de s'en servir à des promenades & à de petites traversées". Les 30 planches hors-texte gravées sur cuivre représentent différents types de navires, des instruments de navigation, des pavillons, etc... II. Seconde édition de ce recueil dinstructions nautiques des côtes méditerranéennes (E.O. : Marseille, P. Mesnier, 1703). Originaire de Saint-Malo, Henri Michelot servit à partir de 1670 sur les galères du Roi, en qualité de pilote hauturier. Il fut également professeur d'hydrographie à Marseille. Il réalisa ses premiers travaux cartographiques dès les premières années du 18ème siècle. Souvent associé aux frères Laurent et Jean-André Bremond, également cartographes et professeurs d'hydrographie, il publia avec eux, en 1718, pour la première fois en France, une carte de la Méditerranée en trois feuilles. 2 books bound in 1 vol. 4to. 1 engraved frontispiece, 1 arms plate, 18 plates (some folding) (I.) - 1 folding plate (II.). Contemporary half pink sheep, uncut copy. Original edition of this important and beautifully illustrated maritime dictionary with nautical terms in French and Dutch and explanations given in French, first published in 1702. The dictionary is comprehensive, covering naval architecture and ship construction, types of ship, instruments, flags, tools and the duties of naval officers. The author Aubin had fled to the Netherlands following the revocation of the Edict of Nantes - The plates show different types of ships, navigation instruments and flags. II. Second edition, first published at Marseilles in 1703. - Famous and later on frequently reissued pilot book for the Mediterranean. Polak, 225/6703.

      [Bookseller: Les Trois Islets]
 11.   Check availability:     Livre-rare-book     Link/Print  


        LES VERITEZ PLAISANTES, OU LE MONDE AU NATUREL.

      A Rouen, chez Maurry, Imprimeur du Roy & de Monseigneur l'Archevêque, 1702, reliure pleine peau, dos à 5 nerfs, titre et caissons dorés, 9,5x17 cm, Epistre à Monsieur de*** : 8 pages - avertissement et privilège : 8 pages - tables : 9 pages - portrait de l'auteur à sa maîtresse : 8 pages. + 524 pages. Reliure légèrement défraichie, quelques rousseurs dans le texte. (voir photos). Tables : des Entretiens (la fille à marier - la femme mariée - la veuve - l'abbé - l'homme d'épée - le financier - la fausse dévote - la coquette - la plaideuse - le marchand - le juge de village - le païsan) - des Jeux ( Colin-Maillard ou le jeu de l'amour - le trente & un - les cartes - les dames - le bâtonnet - le balon - le billard - le trictrac - le toton - le volant - la paume - les dez - la boule - les quilles - les echets - le mail - l'oye) - des Amours ( l'amant respectueux, l'amant rebelle, etc...) - des Galanteries ( la femme sage, sur le fard des coquettes, etc...) - des Pièces sérieuses ( sur la mort de Tellier, sur la mort de M. de Turenne, etc...)

      [Bookseller: Le Barde Bourguignon]
 12.   Check availability:     Livre-rare-book     Link/Print  


        Traité pour la pratique des Forces Mouvantes, qui fait connoistre l'impossibilité du Mouvement perpétuel par la necessité de l'Equilibre. Et une supputation de la pesanteur du Globe de la Terre, avec un moyen pour le soûtenir par Demonstration.

      Paris, J.B. Delespine, 1702. 4to, contemporary red morocco, french fillets and gilt arms on the covers, gilt spine, gilt turns-in, all edges gilt. First edition, with numerous figures in the text. Gobert, among the greatest scientists and engineers of its time, was the Architect of the King Louis XIV of France. Among other chapters of great interest, Gobert provides a lengthy description of the method he developed to tap the waters of neighboring lakes and rivers in order to feed the monumental fountains of the Palace of Versailles. Very fine copy, in a contemporary morocco binding bearing the arms of the Louis of France, Grand Dauphin,(1661-1711), the eldest son and hair of Louis XIV king of France (Olivier, 2522, n° 6). Light damstaining on the first few leaves. Bookplate of Richard de Ruffey.Poggendorff, I, 918.

      [Bookseller: OSLO RARE BOOKS]
 13.   Check availability:     Livre-rare-book     Link/Print  


        Veelderhanden Schepen.

      1702 - Frame dimensions: 430 × 510 mm (17 × 20 inches). A highly decorative frontispiece? in sepia manuscript, housed within a handsome frame, together with a wash line mount with gilt. Good condition. A beautiful and most uncommon item. In some detail, the manuscript depicts a boy, lying down, blowing hard on a conch shell. To his right Poseidon is viewed, trident in his left hand, looking hard at a Dutch merchant and maiden, who are in converstaion with each other. All stand either side of a solid plinth. Within the plinth a small, crude map of the English Channel is seen, showing the a portion of the southern English coast, The Isle of Wight, part of the northern French coasline and The Channel Islands. The map is overlaid with lettering in Dutch, a date and probable name of the artist and his naval rank. Sitting on the top of the plinth are are a pair of maidens and a wealthy nobleman, gazing intently upon a beautiful celestial globe of the heavens. One maiden, adorned with the symbol of the sun and the moon upon each breast, is seen holding a pair of dividers. One is measuring a distance upon the heavenly globe, whilst the other is held loosely in her other hand. In the foreground a set square and compass, a sextant, and anchor are viewed, together with a collection of other assorted nautical instuments. In the background, a fine pair of Dutch merchant ships are featured, with the their sails full, and their pennants and flags flying proudly in the wind. [Attributes: Hard Cover]

      [Bookseller: Shapero Rare Books]
 14.   Check availability:     ZVAB     Link/Print  


         Les Merveilles de Pozzoli ou Pouzzol Cume et Baia ou Bayes dans le voisinage de Naples.

      Amsterdam Pierre Mortier 1702 220 x 328 mm. Très belle carte des environs de Pozzuoli, Cuma et Baia, en Campanie, sur laquelle figurent également les îles de Nisida, Procida et Ischia, la Solfatara ou soufrière, et le palais de Cicéron. Elle est issue de l'atlas Les Forces de l'Europe, réunissant des plans de villes fortifiées européennes, paru en huit livraisons entre 1690 et 1695. L'atlas fut augmenté et réédité par Pierre Mortier à Amsterdam en 1702. Bel exemplaire brillamment colorié à l'époque. Rare dans de tels coloris.

      [Bookseller: Librairie Le Bail]
 15.   Check availability:     Livre-rare-book     Link/Print  


        Dictionnaire historique et critique par Mr. Pierre Bayle. Seconde édition, revuë, corrigée et augmentée par l'auteur.

      Rotterdam, Reinier Leers, 1702. Quatre volumes in-folio (390 x 255 mm). T.I : (2)ff., XVIII pp., (4)ff. (liste alphabétique), 1096 pp., plus 6 pp. (sur 7) constituant une addition à l'article sur David et XIV pp. (sur XV) d'addions et corrections. Les 2 ff. manquants ont été arrachés. T.II. : Titre, [1097] - 2170 pp., XVI pp. d'additions. T.III. : [2171] - 3190 pp., (45)ff. de table. T.IV. : VIII pp., LVI pp. d'Histoire de Bayle et de ses ouvrages, 402 pp. Jolie vignette sur le titre de chaque volume. Quelques fines rousseurs, plus prononcées au tome II. Plein veau brun, dos à nerfs orné de caissons dorés, pièce de titre de maroquin rouge, triple filet doré d'encadrement sur les plats, roulette dorée sur les coupes et les chasses. Cinq mors fendus ( trois de 5 cms et deux de 8 cms), accrocs à cinq coiffes, coins du tome I usés, deux plats tachés. Reliure de l'époque. Publié pour la première fois en 1696, le dictionnaire de Bayle occupe une place de marque dans l'histoire de la pensée encyclopédique, appelé l'"Arsenal des Lumières". L'auteur l'avait conçu à l'origine comme une réplique aux erreurs du Grand dictionnaire historique de Moreri. Les articles biographiques, consacrés à de grandes figures de l'histoire du savoir et de l'humanité, sont, pour la grande majorité, formés de deux parties, la première proposant une biographie en tant que telle, suivie de remarques critiques et de réflexions diverses. Le IVème volume (Genève, Barrillot, 1722) forme le supplément aux éditions de 1702 et 1715. Dans les Éclaircissements publiés en appendice à la deuxième édition de son Dictionnaire historique et critique en 1702 (T. III p.3136 à 3177), Bayle se défend contre les accusations lancées par le consistoire de lÉglise wallonne de Rotterdam, rappelle lesprit dans lequel il a conçu son Dictionnaire et propose quatre développements : Éclaircissement sur les athées, Éclaircissement sur les manichéens, Éclaircissement sur les pyrrhoniens, Éclaircissement sur les obscénités. Cet ensemble de remarques justificatives constitue un corpus dont linterprétation est déterminante pour la compréhension de la pensée de Bayle. Provenance : De la Bibliothèque de Bourlon de Rouvre avec son ex-libris armorié de aux contreplats. Bel exemplaire malgré les petits défauts d'usage affectant surtout le Ier volume et ses 2 feuillants d'additions manquants. Brunet, I,711.

      [Bookseller: Librairie Bertran]
 16.   Check availability:     Livre-rare-book     Link/Print  


         Plan de la citadelle de Perpignan - Plan de la ville de Ville-Franche de Conflan - Plan des villes d'Elne.

      Amsterdam Pierre Mortier 1702 229 x 334 mm. Planche figurant les villes forteresses de Perpignan, Villefranche-de-Conflent et Elne. Le plan très détaillé de Perpignan est accompagnée d'une grande table de renvois. La planche est issue de l'atlas Les Forces de l'Europe, réunissant des plans de villes fortifiées européennes, paru en huit livraisons entre 1690 et 1695. L'atlas fut augmenté et réédité par Pierre Mortier à Amsterdam en 1702. Bel exemplaire brillamment colorié à l'époque. Rare dans de tels coloris.

      [Bookseller: Librairie Le Bail]
 17.   Check availability:     Livre-rare-book     Link/Print  


        Contes et Nouvelles de Bocace Florentin. Traduction libre, Accomodée au goût de ce temps, seconde édition dont les Figures sont nouvellement gravées par les meilleurs Maîtres sur les desseins de Mr. Romain de Hooge.

      A Cologne chez Jacques Gaillard 1702 2 vol. petit in-8 de (14)-344-(10) pp. ; 427- [7p pp., maroquin rouge, triple filet, dos très ornéorné à nerfs, dentelle intérieurre, roulette sur les coupes, tranches dorées sur marbrure (reliure de l'époque). Troisième tirage de cette célèbre édition des Contes et Nouvelles, ornée d'un titre-frontispice, de 99 vignettes à mi-page, et une en tête, gravées d'après Romain de Hooghe. Le premier tirage parut en 1697, suivi d'un retirage en 1699. Bel exemplaire dans une fine reliure de l'époque. Cerne claire angulaire sur une partie de premier volume.

      [Bookseller: Bonnefoi Livres Anciens]
 18.   Check availability:     Livre-rare-book     Link/Print  


        Dictionnaire de marine contenant les termes de la navigation et de l'architecture navale, avec les règles & proportions qui doivent y être observées. Ouvrage enrichi de figures représentant divers vaisseaux, les principales pièces servant à leur construction,les différens pavillons des nations, les instruments de mathématique, outils de charpenterie & menuiserie concernant la fabrique ; avec les diverses fonctions des oficiers.

      Amsterdam, Pierre Brunel, 1702, 1 volume, fort in-4, relié, [11]-[1 bl.]-776 p.. Edition originale. Frontispice de Lams, 1 planche d'armoiries (Anthoine, comte du Saint Empire, baron d'Aldenbourg...), 17 planches dont 1 dépliante, 14 planches représentant 104 pavillons, environ 200 figures dans le texte. Reliure d'époque, plein veau brun, dos à nerfs avec caissons et fleurons dorés, pièce de titre de maroquin rouge, roulette dorée sur les coupes. Coiffes accidentées, mors du premier plat fendu dans toute sa longueur, second mors en partie fendu, usure aux angles, manque de cuir sur les coupes, petite déchirure sans manque à la page 171/172, quelques feuillets ternis en fin de volume. Le nombre de planches diffère de la description habituelle, il y a une planche de moins et deux planches de pavillons en plus, le nombre de figures in-texte est aussi plus important. Rare exemplaire en reliure pleine d'époque. Nicolas Aubin est aussi l'auteur de l'Histoire des diables de Loudun (1693), il s'expatria en Angleterre à la révocation de l'Edit de Nantes, il est mort à Londres à une date indéterminée. Bon état. ************* PROMO : Envoi gratuit en courrier suivi et assurance à partir de 20 € d'achat (France seulement), remise 20 % pour commande supérieure à 60 €.

      [Bookseller: Yves Oziol]
 19.   Check availability:     Livre-rare-book     Link/Print  


        Consilium Aetiologicum. De casu quodam epileptico : Quo respondetur Epistolae Doctissimi Viri, Thomae Hobart, M.D. Annexâ disquisitione de Perspirationis insensibilis materiâ, et peragendae ratione.

      Londini, H. Rhodes, 1702 ; grand in 8, veau brun, dos à nerfs muet, décor à froid à la duseuil sur les plats (reliure d'époque) ; portrait gravé par R. White en frontispice, XV, 151, [3] pp.Edition originale. Médecin de l'université d'Oxford, il fit ensuite le Royal Collège of Physicians (Elu en octobre 1712). Sydenham lui a dédié son "Dissertatio Epistolaris". Bon exemplaire. Le premier vrai traité médical sur l'épilepsie est attribué à Hippocrate (De la maladie sacrée). Au moyen-âge, la maladie fut appelée "mal de Saint Jean" au fait que Salomé pratiqua la "danse des sept voiles", frénétique (assimilable à une crise d'épilepsie) devant son beau-père Hérode Antipas afin d'obtenir la tête de Saint-Jean le Baptiste. (Wellcome II - 369).

      [Bookseller: Librairie Ancienne Clagahé]
 20.   Check availability:     Livre-rare-book     Link/Print  


        Gesamtansicht ('Upsal, Een Aerts-bischoppelyke Stad in Zweden, beroemt door hare Academie. - Upsala, Urbs Archiepiscopalis in Suecia, Academia sua nobilis. - Pet. Schenk - Amstel. C.P.').

      - Kupferstich mit Bordüre v. Petrus Schenk aus Hecatompolis . b. Petrus Schenk in Amsterdam, 1702, 21,3 x 25,6 Fauser, Repertorium älterer Topographie. Druckgraphik von 1486 bis 1750, Bd. II, S. 816, Nr. 14497. - Die Vedute zeigt eine Gesamtansicht der Universitätsstadt Uppsala in Schweden. - Unter der Ansicht niederländisch-lateinische Bildunterschrift; daneben links u. rechts Verlegeradresse von P. Schenk. - Seltene Vedute in tadelloser Erhaltung.

      [Bookseller: Antiquariat Norbert Haas]
 21.   Check availability:     IberLibro     Link/Print  


        Primera Parte y Segunda Parte del Teatro de los Dioses de la Gentilidad.

      1702. Barcelona, en la Imprenta de Juan Pablo Marti, por Francisco Barnola Impressor, 1702. Dos volúmenes en 4to.; 4 hs., 679 pp., 4 hs. + 2 hs., 590 pp., 3 hs. Pérdida puntual de alguna letra en el margen inferior interno de peliminares y ocho páginas iniciales del tomo segundo. Encuadernación en pergamino de la época. Lomera perdida en el segundo tomo.

      [Bookseller: Hesperia Libros]
 22.   Check availability:     maremagnum.com     Link/Print  


        Esope à la cour, Comédie héroïque.

      Paris Damien Beugnié 1702 1 In-12 Basane mouchetéeIn-12 de (10) ff. le premier blanc, 97 pp., (1) p.bl., (1) f. bl. Relié en plein basane mouchetée de l'époque, dos à nerfs orné de fleurons dorés, coupes décorées, tranches jaspées. Reliure de l'époque. RARE EDITION ORIGINALE POSTHUME DE CETTE COMEDIE DE BOURSAULT QUI FUT REPRESENTEE POUR LA PREMIERE FOIS APRES SA MORT, EN 1701. Ésope à la cour est une comédie en 5 actes et en vers à l'esprit vif, au comique franc et au style naturel. S'il était un protégé du roi, l'auteur d'Esope à la cour dû retirer quelques passages de sa pièce qui contenaient des allusions injurieuses à l'égard de Louis XIV. Il y a en fait eu deux tirages différents en 1702, l'un à l'adresse de Damien Beugnié, l'autre à celle de la Veuve de Clément Gasse. Esope à la cour permit à son auteur de remettre la fable au goût du jour et d'élever quelques objections à la personne de Louis XIV. Bel exemplaire grand de marges de cette rare comédie, conservé dans sa pleine reliure de l'époque. Nos recherches nous ont permis de localiser des exemplaires de ce tirage dans 3 Institutions publiques françaises : à la B.n.F., à la Bibliothèque de Rennes et à celle de Paris Sorbonne. L'exemplaire conservé à la B.n.F. présente cependant une collation différente du notre et il ne comporte pas le très intéressant Privilège du Roy qui occupe 3 pages de notre exemplaire.*** RARE POSTHUMOUS FIRST EDITION OF THIS COMEDY BY BOURSAULT WHICH WAS REPRESENTED FOR THE FIRST TIME AFTER HIS DEATH, IN 1701.Ésope à la cour is a comedy in 5 acts and in verses with a vivid spirit, with a frank comedy and a natural style. As he was a protégé of the king, the author of Esope à la cour was obliged to withdraw a few passages of his play that contained abusive allusions towards Louis XIV.A BEAUTIFUL WIDE-MARGINED COPY OF THIS RARE COMEDY, PRESERVED IN ITS CONTEMPORARY FULL MOTTLED ROAN BINDING. *** Très bon

      [Bookseller: Librairie Camille Sourget]
 23.   Check availability:     Livre-rare-book     Link/Print  


        Dictys cretensis et Dares Phrygius De bello et excidio trojae in usum Serenissimi Delphini cum interpretatione Annae Daceriae. Accedunt in hac Nova Editione Notae Variorum integrae nec non Josephus Iscanus cum Notis Sam. Dresemii. Numismatibus et Gemmis Historiam illustrantibus exornavit. LUD.SMIDS M.D. Dissertationem de Dictye cretensi praefixit Jac. Perizonius.

      Apud Georgium Gallet, 1702. 245x215mm Tagli marmorizzati ex libris al contropiatto lieve difetto ad una cerniera naturali bruniture esemplare marginoso e ben conservato All'antiporta due belle incisioni a piena pagina iniziano l'opera. Frontespizio bicromatico frontalini e finalini ornati testatine istoriate. Sei tavole ripiegate raffiguranti antiche monete e personaggi mitilogici terminano questo pregevole testo storico settecentesco.

      [Bookseller: Libreria Antiquaria Giulio Cesare]
 24.   Check availability:     maremagnum.com     Link/Print  


        Le Royaume de Naples..

      1702. Il Nolin installò l'attività editoriale di famiglia a Parigi, in via Rue St. Jacques, dove incise e vendette numerose mappe; su molte di queste, riportò erroneamente la dicitura di "incisore del Re" e "geografo del Duca di Orleans". Il concorrente Guillaume De L'Isle lo accusò e lo fece condannare per plagio, ma la sua attività continuò ad espandersi. L'opera è tratta dal celebre Theatre de la guerré en Italie.., per la prima volta edito nel 1691. Incisione in ramei, alcune pieghe di carta, coloritura coeva dei contorni, in buono stato di conservazione. Parigi Paris I. Principe "Carte geografiche di Calabria nella raccolta Zerbi", p. 86 470 570

      [Bookseller: Libreria Antiquarius]
 25.   Check availability:     maremagnum.com     Link/Print  


        Le Grand Dictionaire Historique, ou le melange curieux de l'histoire sacree et profane, qui contient en abregé les vies et les actions remaquables des Patriarches, des Juges, des Rois des Juifs, des Papes, des saint Peres et ancien Docteurs orthodoxes; des Eveques, des cardinaux et autres Prelats celebres, des Heresiarques et des Schismatiques...

      aux Dépens de la Compagnie, 1702. Quattro parti in due volumi di cm. 39, pp. 2.200 ca. complessive. Bell'antiporta allegorica, frontespizi in rosso e nero ed alcune eleganti testate. Solida ed elegante legatura coeva in piena pelle, dorsi a nervi con titoli e ricchi fregi in oro. Esemplare genuino e ben conservato, come è raro per un'opera che, a causa della frequente consultazione, si trova spesso in mediocre stato. Nona edizione di questo classico della storiografia francese ancor'oggi consultato con profitto soprattutto nel campo delle ricerche biografiche ed araldiche.

      [Bookseller: Studio Bibliografico Benacense]
 26.   Check availability:     maremagnum.com     Link/Print  


        ARRESTEZ DE MR LE P. P. DE L. Arrestez ou Loix Projette'es dans des Conférences de Mr. le P. P. de L. pour le pays oûtumier de France, & pour les Provinces qui s'y régissent par le Droit Ecrit.

      1702 - 1702 s.l.s.éd. COMPLET DES 2 TOMES EN UN VOLUME Etiquette de provenance de la Bibliothèque de Michel de Bourges au contreplat, - In-quarto plein veau , dos à cinq nerfs, pièce de titre, entreners ornés de fleurons dorés, petit accroc à la coiffe, déchirure du cuir au mors droit sans atteinte à la solidité de l'ouvrage. - garde, 1 f. 1 f, p. de titre avec cachets humide rond annulés et ex-libris manuscrit, 8 ff. pour la Table des Matières et la lettre d'Auzannei, 512 pages, p. de titre du tome second de même année, 1 f. nn. pour la Table, 384 pages de recueil des arrêts de Lamoignon. - EXEMPLAIRE PROVENANT DE LA BIBLIOTHEQUE DE MICHEL DE BOURGES (Etiquettes de provenance sur le contreplat du 19/10/1957 de l'Hôtel des ventes de Bourges. EDITION ORIGINALE. BEL EXEMPLAIRE TRES FRAIS DE RELIURE ET DE TEXTE. Fissure de cuir au mors droit sans atteinte à la solidité de l'ouvrage. - Louis-Chrysostome Michel, dit MICHEL DE BOURGES (né à Pourrières, Var, en 1797, mort à Montpellier en 1853) avocat et homme politique français. - Dans l'histoire littéraire, Michel de Bourges est connu pour avoir été, de 1835 à 1837, l'amant de George Sand, dont il défendait les intérêts comme avocat. [Attributes: First Edition; Hard Cover]

      [Bookseller: LIBRAIRIE ANCIENNE BERNARD MARIE ROLIN]
 27.   Check availability:     AbeBooks     Link/Print  


        Archeologia graeca sive veterum graecorum praecipue vero atheniensium, ritus ciciles, religiosi, militares et domestici

      Excudit Petrus Vander, 1702. - Excudit Petrus Vander, Lugdunum Batavorum(Leyde) 1702, in-folio (41x26cm), (5f.) 394pp. (7f.)., relié. - Prima edizione latina. 1 frontespizio illustrato e 9 grandi lastre non sono incluse nella paginazione con 41 figure, raffiguranti scene di battaglie, navi, macchine da guerra ... tempo Pergamena pieno, torna a nervi giansenisti (come in penna nera) , grande medaglione centrale sui piatti con cornici fredde e gigli nei pennacchi. Attività cuscinetti velina. Alcune pagine sono pitting e tracce di foxing giallo margine inferiore. Mascella superiore suddiviso in gran parte inferiore della coda divisa mascella, senza perdere una lacrima per una scatola, nonostante questi difetti bella copia. Dopo aver pubblicato appunti su Plutarco e Basil Potter (1674-1747) ha pubblicato il suo graeca archeologia 2 in 8 volumi in inglese nel 1698. Il libro è stato un riferimento per l'archeologia greco fino alla metà del XIX secolo. Questo ellenistica in seguito divenne arcivescovo di Canterbury. - [FRENCH VERSION FOLLOWS] Première édition latine, rare, et illustrée de 1 frontispice et 9 grandes planches non comprises dans la pagination comportant 41 figures, représentant des scènes de luttes, des navires, des machines de guerre... Impression sur deux colonnes numérotées. Reliure en plein vélin d'époque, dos à nerfs janséniste (titre à la plume noire), grand médaillon central sur les plats à froid avec encadrement et fleurs de lys dans les écoinçons. vélin portant des tâches. Quelques pages portent des piqûres et des traces de mouillures jaunes en marge basse. Saut de la colonne 661 à 736 sur la même page, sans manque. Mors supérieur fendu en grande partie, mors inférieur fendu en queue, une déchirure sans manque à un caisson, malgré ces défauts bel exemplaire, à l'aspect tout à fait appréciable. Après avoir publié des notes sur Plutarque et Basil, Potter (1674-1747) fit paraître son archeologia graeca en 2 volumes in 8 en anglais en 1698. Le livre fut une référence pour l'archéologie grecque jusqu'au milieu du XIXe siècle, il étudie finement les institutions grecques, et notamment athéniennes, les moeurs, la médecine, l'armée, la divination et le rôle des Dieux... Cet helléniste devint plus tard archevêque de Cantorbery.

      [Bookseller: Librairie Le Feu Follet]
 28.   Check availability:     maremagnum.com     Link/Print  


        NOVISSIMA PRATTICA D'ARITMETICA MERCANTILE COMPOSTA DAL R. DON DOMENICO GRIMINELLI SACERDOTE DA CORREGGIO A BENEFICIO UNIVERSALE

      APPRESSO MASCARDI - ROMA, 1702. Vol. in 16° (mm 165 x 110), pp. 8 n.n. + 431 + 8 n.n. Legatura piena pelle coeva, titolo manoscritto nel dorso, numero a china nel taglio centrale. Legatura stanca, vecchi appunti a china negli sguardi, a verso del frontespizio, nell'ultima pagina, bruniture sparse, strappo con mancanza nella pelle del piatto anteriore.

      [Bookseller: Hobbylibri]
 29.   Check availability:     maremagnum.com     Link/Print  


        Labyrinthus commercii terrestris, et navalis, e patrio hispano idiomate in latinum versus, in quo breviter agitur de mercatura, et negociatione terrestri, atque maritima: tractatus utilis, et fructuosus tum mercatoribus, et negociatoribus, navigantibus,.. tum justicia administrantibus, professoris juris,..

      Pietro Antonio Brigonci, 1702. In folio (cm 32,5), senza legatura, pp. (8), 203, 164. Ottima copia fresca e marginosa. Unica versione latina di questo importante trattato sul commercio che, apparso originariamente a Lima nel 1617, ebbe grande divulgazione e un gran numero di ristampe fino alla metà  del XIX secolo. La prima parte riguarda il commercio terrestre, con capitoli sul cambio e le banche, la moneta, i pesi e le misure, le gabelle, l'usura, l'interesse, le frodi commerciali e i libri contabili, la seconda tratta del commercio marittimo con osservazioni sulle dogane, i noli, le assicurazioni marittime, i naufragi ecc. ICCU, ITICCUMILE05372.

      [Bookseller: Libreria Govi Alberto]
 30.   Check availability:     maremagnum.com     Link/Print  


        Les veritez plaisantes, ou le monde au naturel

      Rouen, Maurry, 1702. (4), 524 pages, (2) reliure veau vert, dos à 4 nerfs, titre et tranche dorés, signée de Meuthey 1702, 1702, in - 12, (4), 524 pages, (2), reliure veau vert, dos à 4 nerfs, titre et tranche dorés, signée de Meuthey, Première édition. Ouvrage rare. Anonyme, mais le plus souvent attribué Dutuit, avocat au Parlement de Normandie. Recueil de pièces et contes en vers, il comporte cinq parties intitulées entretiens, jeux, amours, galanterie et pièces sérieuses. Signatures: à par 3; g par 8; A, C, E, G, I, L, N, P, R, T, X, Z par 8; Bb, Dd, Ff, Hh, Kk, Mm, Oo, Qq, Ss, Vv par 8; B, F, H, K, M, O, Q, S, V, Y par 4; Aa, Cc, Ee, Gg, Ii, Ll, Nn, Pp, Tt par 4. Rr PAR 5; Xx par 2 (dernier feuillet blanc). Ex - libris papier portant la devise "baud immemor". Rousseurs claires

      [Bookseller: Librairie Alain Brieux]
 31.   Check availability:     maremagnum.com     Link/Print  


        Les campagnes d'Italie en 1701 et 1702.

      1702. Incisione in rame, dipinta d'epoca, 440x630 rara pubblicazione d'occasione relativa al teatro della guerra di successione spagnola :raffigura il territorio fra Cremona, Brescia, Cologna Veneta e Mirandola, pieghe e qualche piccola mancanza, rifilata e riportata su foglio di supporto antico.

      [Bookseller: Libreria Antiquaria Perini s.a.s.]
 32.   Check availability:     maremagnum.com     Link/Print  


        Nouveau voyage d'Italie, avec mémoire contenant des avis utiles à ceux qui voudront faire le meme voyage. Quatrième édition. Plus ample et plus correcte que les précédentes et enrichie de nouvelles figures.

      chez Van bulderen, 1702. Tre volumi di cm. 16, pp. (20) 339 (21); 356 (24); (18) 414 (20). Frontespizi in rosso e nero con vignetta centrale incisa, antiporta figurata al primo volume e 77 tavole incise in rame, 40 delle quali ripiegate fuori testo. Buona legatura coeva in piena pelle, dorsi a nervi con titoli e ricchi fregi in oro, tagli marmorizzati ed armi impresso in oro al piatto del primo volume. Alcune note ms. di possesso coeve, radi segni a matita nel testo e pochi segni d'uso al dorso. Esemplare complessivamente genuino e ben conservato. Certamente di una delle più classiche descrizioni dell'Italia del tempo, abbondantemente celebrata dalle bibliografie tematiche. Si dice che fu la guida preferita per Goethe, De Brosses e Montesquieu nelle loro peregrinazioni italiane. Cfr. Fossati - Bellani (che menziona solo 73 tavole) e Rossetti.

      [Bookseller: Studio Bibliografico Benacense]
 33.   Check availability:     maremagnum.com     Link/Print  


        L'Isle et Royaume de Sicile ..

      1702. Dedicata a Filippo V, questa carta geografica dell'isola deriva nella toponomastica dalla precedente opera di Giacomo Cantelli. L'opera è tratta dal Theatre de la guerre en Italie che il Nolin pubblicò per la prima volta nel 1701 e che ebbe una successiva ristampa. Incisione in rame, coloritura coeva dei contorni, in buono stato di conservazione. This map of the island, dedicated to Filippo V, takes inspiration from Giacomo Cantelli's previous work, especially from a toponimical point of view. This work is taken from Teatre de la guerre en Italie, which Nolin published for the first time in 1701 and reissued afterwards. Copperplate, contemporary color of the borders, in good condition. Parigi Paris L. Dufour - A. La Gumina, "Imago Siciliae", p. 166; Sicilia 1477 - 1861 - La collezione Spagnolo - Patermo, n. 167 550 435

      [Bookseller: Libreria Antiquarius]
 34.   Check availability:     maremagnum.com     Link/Print  


        Le cours du Po

      1702 - 1704/1734. incisione in rame in cinque lastre, ognuna circa mm 400x490 (misura totale mm 400x 2450), incise da Charles Amadeus de Berey, come riportato in lastra su più fogli "gravé par Berey" ed al centro in basso nel primo foglio " A Paris chez Berey graveur rue St. Jacques devant la fontaine St. Severin a la Princesse de Savoye" La più lunga carta del Po mai pubblicata e la prima che raffigura in effetti il solo corso del fiume, senza allargarsi ai territori adiacenti. Ogni foglio con proprio titolo in alto: "La source du Po et les passages de France en Piemont", "Le cours du Po dans le Piemont et le Monferrat", "Le cours du Po dans le Milanez", "Le cours du Po dans le Duché de Mantoue", "Le cours du Po dans le Duché de Ferrare et les Etats de Venise". Secondo stato pubblicato nel 1734. Ottimo esemplare a fogli uniti con buoni margini. Terre di Langobardia, La "Lombardia", il corso del Po e il Ducato Estense nell'antica cartografia a stampa 1520 - 1796, n. 86; Arrigoni Bertarelli, 616 (ediz. 1734)

      [Bookseller: Libreria Antiquaria Perini s.a.s.]
 35.   Check availability:     maremagnum.com     Link/Print  


        De Civitate et Ecclesia Setina

      Novis Typis, & Fusoria Cajetani Zenobj, 1702. 4to (cm. 21), 4 cc.nn., 204 pp. con belle iniziali ornate, fregi e finalini n.t. Buon cartonato recente. Tagli colorati a spruzzo. Alcune ingialliture e ondulazioni della carta, altrimenti esemplare in ottimo stato di conservazione. Raro. Lozzi, n. 5004. Non in Br. Libr., né in Ranghiasci.

      [Bookseller: Libreria Antiquaria Ex Libris s.r.l.]
 36.   Check availability:     maremagnum.com     Link/Print  


        The Blessedness of those who die in the Lord, a practical discourse occasioned by the death of King William

      Londres, A. Bell, 1702. 2 tomes en 1 vol : 1 front., XVI pp., 2 ff., 199 pp., 37 pp., 3 ff reliure de deuil en maroquin noir de l'époque, à décor doré d'une frise en encadrement et de fleurons, avec motifs floraux estampés à froid, tranches noires à décor ciselé de motifs dorés 1702, 1702, in - 8, 2 tomes en 1 vol : 1 front, XVI pp, 2 ff, 199 pp, 37 pp, 3 ff, reliure de deuil en maroquin noir de l'époque, à décor doré d'une frise en encadrement et de fleurons, avec motifs floraux estampés à froid, tranches noires à décor ciselé de motifs dorés, Première édition des déplorations de Robert Fleming sur la mort du roi Guillaume III. Robert Fleming dit le jeune, théologien et ardent polémiste, fut appelé en Angleterre par Guillaume III et devint conseiller du roi pour les affaires ecclésiastiques. Il prédit la fin de la Monarchie Française au plus tard en 1794 et qu'un coup fatal sera porté à la papauté en 1848, ces prédications furent rééditées plusieurs fois en Angleterre pendant la Révolution Française, puis en 1848. Le second livre est un essai poétique funèbre en l'honneur du roi défunt. L'ouvrage est agrémenté d'un joli frontispice et d'une belle reliure de deuil ouvragée

      [Bookseller: Librairie Alain Brieux]
 37.   Check availability:     maremagnum.com     Link/Print  


        Acta omnia congregationum ac disputationum quae coram SS. Clemente VIII. et Paulo V. summis pontificibus sunt celebratae in causa et controversia illa magna de auxilis divinae gratiae

      Lovanii (Louvain): Apud Aegidium Denique 1702 - Folio; 32 cm. 1st ed. Full contemporary leather binding. 7 spine compartments. Chip, with a fault-line crack along four bottom spine comparments. [8], xij pages, 1364 columns, [8] pages. Marbled end pages. Title in red and black with engraving of the Pope issuing a Bull. Old institional stamps on title, fep. Pages generally clean, unmarked besides. This is an oversized or heavy book, that requires additional postage for international delivery outside the US. Tomas de Lemos was a Spanish Dominican theologian and controversialist. He is best know for his strong public arguments for Augustine and Thomas Aquinas against the perceived reforms of the Jesuits. "His ability and success prompted the general of his order to send him to Rome to assist his confrere, Father Alvarez, in defending the teaching of his order against the Molinists before the Congregatio de Auxiliis established by Clement VIII to settle the controversy. Upon his arrival he was given first place in the defence, which he held till the termination of the Congregation (26 Feb., 1606). For four years, in forty-seven public conferences, in the presence of Clement VIII and Paul V, he defended the teaching of St. Thomas with extraordinary skill against five no less able adversaries, the elite of the great Jesuit theologians of the time. Referring to this event he himself writes: "Fuit ista Congregatio celebris, de qua multi mirati sunt, quod tot ac tantis, ubi fecerunt summum proelium patres Societatis, sic ex tempore fuisset responsum. Sed gratia Dei sum id quod sum" (Acta Congreg., 1231)." - Schroeder, H.J. Thomas de Lemos. The Catholic Encyclopedia, 1910. Significantly, Lemos also asked to participate in the first trial against Galileo in 1616. Lemos was chosen for his brilliance and exhaustive knowledge of the holy fathers. [Attributes: Hard Cover]

      [Bookseller: Sequitur Books]
 38.   Check availability:     AbeBooks     Link/Print  


        Arabien theilet sich:':.

      - Kupferstich aus Müller, J.U.: Neu-außgefertigter Kleiner Atlas . b. Johann Philipp Andrea in Frankfurt a.M., 1702, 6,5 x 8 (16,5 x 10) Khaled Al Ankary, The Arabian Peninsula in Old European Maps, 98 (page 145); Tooley's Dic. of Mapm., S. 453 (Johann Ulrich Müller, 1633-1721. Geographer and cartograher. .); Tooley's Dic. of Mapm. Rev. Ed. A - D, S. 30 (P. Andrea. Publisher of J.U. Müller's "Neu-außgefertigter Kleiner Atlas .", Frankfurt am Main 1702.). - Zeigt Arabien. - Oben rechts Titelkartusche. - Unter der Karte 13 zeiliger deutscher beschreibender Text. The map shows the Arabia. - Top right titlecartouche. - Rare map.

      [Bookseller: Antiquariat Norbert Haas]
 39.   Check availability:     ZVAB     Link/Print  


        Indien jenseits deß Ganges theilet sich':.

      - Kupferstich aus Müller, J.U.: Neu-außgefertigter Kleiner Atlas . b. Johann Philipp Andrea in Frankfurt a.M., 1702, 6,5 x 8 (16,5 x 10) Tooley's Dic. of Mapm., S. 453 (Johann Ulrich Müller, 1633-1721. Geographer and cartograher. .); Tooley's Dic. of Mapm. Rev. Ed. A - D, S. 30 (P. Andrea. Publisher of J.U. Müller's "Neu-außgefertigter Kleiner Atlas .", Frankfurt am Main 1702.). - Zeigt Thailand bis Singapore im Süden. - Unterhalb der Karte beschreibender 17 zeiliger deutscher Text. - Seltene Karte. - Rare map.

      [Bookseller: Antiquariat Norbert Haas]
 40.   Check availability:     ZVAB     Link/Print  


        China':.

      - Kupferstich aus Müller, J.U.: Neu-außgefertigter Kleiner Atlas . b. Johann Philipp Andrea in Frankfurt a.M., 1702, 6,5 x 8 (16,5 x 10) Tooley's Dic. of Mapm., S. 453 (Johann Ulrich Müller, 1633-1721. Geographer and cartograher. .); Tooley's Dic. of Mapm. Rev. Ed. A - D, S. 30 (P. Andrea. Publisher of J.U. Müller's "Neu-außgefertigter Kleiner Atlas .", Frankfurt am Main 1702.). - Zeigt China mit den Inseln Formosa u. Hainan, den Okinawa Inseln und Korea als Insel dargestellt im "Golf de Nanquin". - Oben rechts Titelkartusche; die Karte links genordet; unterhalb der Karte beschreibender dreizehnzeiliger deutscher Text. - Seltene Karte. Rare German map from China with text "China theilet sich:" from 1 - 6. - Here the 4th edition with "X. a" and German text below (see: Jason C. Hubbard - Japoniae Insulae - The mapping of Japan, N° 58 - there you find all 5 different editions with pictures from the maps of the Muller atlas from Japan).

      [Bookseller: Antiquariat Norbert Haas]
 41.   Check availability:     ZVAB     Link/Print  


        THE GOVERNMENT OF THE TONGUE

      Oxford: At the Theatre, 1702. Sixth Impression n. This is a very attractively bound copy of one of a series of popular moral works by (or attributed to) the well-known clergyman and author Allestree (1619-81), professor of divinity at Oxford and provost of Eton College. The text warns against criticizing, complaining, and lying, and condemns flattery, boasting, and obscenities. As DNB notes, "Allestree's influence on the late seventeenth-century church may owe less to his preaching or his university lectures than to the series of moral and devotional works" containing "sober, orthodox, common-sense advice pitched at the level of ordinary Anglican parishioners.". 191 x 121 mm. (7 1/2 x 4 3/4"). 8 p.l., 224 pp. Sixth Impression. Pleasing contemporary black morocco, covers gilt in an intricate panel design with floral sidepiece adornments and oblique floral spray cornerpieces, raised bands, spine compartments gilt with either filigree lozenge or fleuron at center, gilt turn-ins, marbled endpapers, all edges gilt. With engraved allegorical frontispiece. Front flyleaf with contemporary ownership inscription of Ann Clarke. Spine a bit faded, lower cover with a half dozen small patches of patina loss, title page lightly soiled, other trivial imperfections, but a really excellent copy, the text clean and quite fresh, and the unrestored contemporary binding entirely solid and with nothing approaching significant wear. This is a very attractively bound copy of one of a series of popular moral works by (or attributed to) the well-known clergyman and author Allestree (1619-81), professor of divinity at Oxford and provost of Eton College. The text warns against criticizing, complaining, and lying, and condemns flattery, boasting, and obscenities. As DNB notes, "Allestree's influence on the late seventeenth-century church may owe less to his preaching or his university lectures than to the series of moral and devotional works" containing "sober, orthodox, common-sense advice pitched at the level of ordinary Anglican parishioners."

      [Bookseller: Phillip J. Pirages Fine Books and Mediev]
 42.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        Mezzotint engraving by John Smith (1654-1720) after Pierce Tempest (1653-1717) depicting a group of putti, one playing the cello

      London, 1702. An Italian violinist and composer, "Cosimi had only two students before the publication on 9 November 1702 of his Sonate da camera a violino e violone o cembalo op.1, but had 20 after its publication." Lowell Lindgren in Grove Music Online.. 194 x 248 mm. This fine engraving was used as the title to Nicola Cosimi's chamber sonatas, op. 1. It depicts three musical putti, one playing the cello, one holding a violin, and the other singing while from an open book of music. An angel points to the titling of the work on a stone plinth with one hand while holding an oval coat of arms (possibly that of the dedicatee, The Duke of Bedford) and a keyless trumpet in the other. Slightly worn and abraided at corners; slightly unevenly trimmed to plate mark; remnants of hinges to upper corners of verso.

      [Bookseller: J & J Lubrano Music Antiquarians LLC]
 43.   Check availability:     IOBABooks     Link/Print  


        Neu=Mexico haelt in sich: - Californiam, so eine Insul':.

      - Kupferstich aus Müller, J.U.: Neu-außgefertigter Kleiner Atlas . b. Johann Philipp Andrea in Frankfurt a.M., 1702, 6,5 x 8 (16,5 x 10) Burden, The Mapping of North America II, 692, 2. state; Tooley's Dic. of Mapm. Rev. Ed. A - D, S. 30 (P. Andrea. Publisher of J.U. Müller's "Neu-außgefertigter Kleiner Atlas .", Frankfurt am Main 1702.). - Zeigt Kalfornien mit dem Norden von Mexiko. - Unter der Karte 10 zeiliger deutscher beschreibender Text. - Seltene Karte. The map shows California as an Island with the northern part of Mexico. - Rare map.

      [Bookseller: Antiquariat Norbert Haas]
 44.   Check availability:     ZVAB     Link/Print  


        Some memorandums of matters of fact, relating to the original and preliminaries of a suit in Doctors-Commons,

      4to., (2) 55 (1)pp., lower margin of title rather soiled, contemporary ink signature of "Dr Jane" in upper margin, bound in 19th century quarter calf over marbled card covers. A good copy. A fascinating case of an evident serious breakdown in relations between a country clergyman and both his patron and his parishioners. Sir Hugh Everard (ca. 1654-1706), 3rd Baronet of Much Waltham in the County of Essex seems - according to the Rev. John Oswald's perhaps partial account - to have wanted to get rid of Oswald from the living. Everard charges Oswald with a menu of serious malpractices which he considers provided sufficient evidence for the Vicar to be ejected from the parish. Among the allegations reference is made to the refusal of administering the Holy Sacrament to about 80 parishioners, and financial bullying (demanding unpaid tithes including those owed by Sir Hugh Everard himself). Oswald notes that on one occasion the vicarage itself was attacked at night by "confederates" of those who wanted the vicar driven out. When all this failed, Oswald alleges that he was then subjected to a blizzard of unsubstantiated accusations, all untrue. "That the said petition proving ineffectual to get their ends of J. Oswald, and turn him out of his living, they proceeded farther to draw up articles against him, charging him with the crimes of adultery, fornication, (tho' neither of these is deposed by any of the witnesses), incontinency, drunkenness, and several neglects of his ministerial office, as vicar of the parish of Much-Waltham". The case eventually went to the Court of Arches, the costs of ?40 being paid by a general meeting of parishioners. Oswald's defence rested in part on the legal rights of the clergy - which he argued he had properly relied on - and the improper levying of legal costs on to parishioners. But he also adds the human plea that it was grossly unfair for him to be the subject of a "narrow and diligent search into the privacies of his life for the space of fourteen or fifteen years past". It was, Oswald declared, "contrary to the common interest of humane society, that such rigid enquiries should be made into men's lives, especially into clergymen's whereby their reputation is expos'd to all the slanderous reports of ill-minded and indigent persons".

      [Bookseller: John Drury Rare Books]
 45.   Check availability:     Direct From Bookseller     Link/Print  


        Biblia, Das ist: Die gantze Heilige Schrift dess Alten und Neuen Testaments. Wie solche von Herrn Doctor Martin Luther Seel. Im Jahr Christi 1522. in unsere Teutsche Mutter-Sprach zu übersetzen angefangen, Anno 1534. zu End gebracht, und Vor einigen Jahren bereits Mit den Summarien Herrn Johann Saubern Seel. auch mit dem Vielfa?ltigen und Lehrreichen Nutzen, u?ber alle Capitel, des Herrn D. Salomon Glassens Seel. ausgefertiget, Mit denen dreyen bey vielen Editionen manglenden Bu?chern der Apocryphorum Ecclesiasticorum zu End des Alten Testaments vermehret, und mit scho?nen Kupffern und Figuren, auch unterschiedlich dazu beno?thigten Registern gezieret, item mit denen am Rand beygesetzten Jahren der Welt versehen und verbessert, dann von den

      Nürnberg, Johann Andreas Endter 1702 - (frontispiece, 52, portraits, 10) (frontispiece) 194 (frontispiece) 195-558 (frontispiece) 559-786 (frontispiece) 787-948, (frontispiece, 2) 951-1104 (frontispiece) 1105-1227 (21) p. Contemporary blind-stamped Leather with 5 raised bands, 8 corner-pieces and 2 clasps, Folio H. 39 x L. 26 x W. 12,5 cm. (Waterstains in the bottom margins at some places. Beautiful German-language edition of the Luther Bible, also called the 'Dillher Bible' after the theologian Johann Dilherr 1604-1669 who wrote the preface. Contains the Old and New Testament and the Apocrypha. Bound in a beautifully blind-stamped leather binding over wooden boards, illustrated with a portrait engraving depicting Luther and his family, 7 different frontispieces for each part of the Bible and numerous engravings within the text.) Darlow, T.H./Moule, H.F. (1963). Historical Catalogue of the Printed Editions of Holy Scripture, 4225: Vol.II 1 p. 502 [Attributes: Hard Cover]

      [Bookseller: Antiquariaat de Roo]
 46.   Check availability:     ZVAB     Link/Print  

______________________________________________________________________________


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.