The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Displayed below are some selected recent viaLibri matches for books published in 1691

        HISTORY OF THE REBELLIONS IN ENGLAND, SCOTLAND AND IRELAND

      1691. MANLEY, Roger. THE HISTORY OF THE REBELLIONS IN ENGLAND, SCOTLAND AND IRELAND: wherein, the most Material Passages, Sieges, Battles, Policies and Stratagems of War, are impartially Related on both Sides; from the Year 1640. to the Beheading of the Duke of Monmouth in 1685. In three parts. London: Printed for L. Meredith at the Angel in Amen-Corner, and T. Newborough at the Golden Ball in St. Paul's-Church-Yard, 1691. First English-language edition (it was originally published in 1686 in Latin with the title 'Commentariorum de Rebellione Anglicana...'), but with a cancel title-leaf on which line 14 of the title has been corrected to read "1685." Frontispiece portrait of Charles I engraved by R. White. Octavo. An incomplete copy lacking text pages 201-208: [16],159,[1],169-200,209- 348,[4] pp. The last four pages are publisher's ads. Early ink ownerships on ffep. (Richard Burrow), on first 'Contents' page (Wm. Burrow), and on the last ad page (Wm. Turbutt). In a worn contemporary binding with cracked joints, though the boards are still tenuously attached. The leather has darkened and is dried and scaling in places, with cracked joints. The frontispiece and text leaves are generally clean but for some scattered minor foxing or, occasionally, a small blemish. A scarce title, it is offered as is due to the missing text pages. (Wing M440; Arber's Term Cat. II 346; Graesse IV 366; Lowndes (1871) II 1464).

      [Bookseller: Boston Book Company ]
 1.   Check availability:     ABAA     Link/Print  


        Histoire du roy louis le grand par les medailles, emblemes, devises, jettons, inscriptions, armoiries, et autres monuments publics. a paris, i.b. nolin, 1691.

      Cm. 31, frontespizio figurato, una carta di dedica, una grande veduta ripiegata della Place des Victoires + 62 tavole incise. Solida legatura coeva in piena pelle, dorso a nervi con titoli e fregi in oro. Esemplare genuino ed in ottimo stato di conservazione.

      [Bookseller: Studio Bibliografico Benacense]
 2.   Check availability:     maremagnum.com     Link/Print  


        Saga om k.

      Oloff Tryggwaszon i Norrege hwilken hafwer warit den berömligste och lofligste konungh i Norlanden/ och därsammestädes christendomen först och lyckeligst utwidgat. Sammanskrefwen på gammal swenska eller gothiska af Odde Munck som war i Omgeyrum wid Watns-dal norr i Islandh. Nu på nya swenskan/ sampt det latiniske språket öfwersatt af Jacob Jsthmen Reenhielm åhr effter Christi bördh 1691. Historia Olai Tryggwæ filii in Norrigia. Laudatissimi olim & maxime incluti in septentrione regis, qui omnium primus atque maximo cum successu christianam religionem ibidem propagasse fertur. Idiomate gothico s. suevico vetusto primum condita ab Oddo Monacho Islando nunc in linguam hodiernam sueticam, quin & latialem translata a Jacobo Jstmenio Reenhielm. Uppsala, (H. Keyser II), 1691. 4:o. (8),285,(29),1-4,7-116 s. Med en träsnittsillustration i texten på s. 76 i andra pagineringsföljden. Trasigt samtida hfrbd med upphöjda bind. Maskangrepp på ryggen och delvis bortnött pärmpapper. Pärmhörnen är defekta och bakre pärmens trä bräckt uppifrån och ned. Försättsbladet saknas. Inlagan med ställvisa maskangrepp och sporadiska bläck-, fukt- och solkfläckar. En kraftig rostfläck med obetydlig bokstavsförlust på s. 131-32 och några små maskangrepp i texten på s. 181-95. Några blad felbundna i början. Gammal namnteckning (Ulfsparre) på titelbladet och John Edvard Berghs namnteckning på insidan av främre pärmen.. Collijn Sveriges bibliografi 1600-talet 661. Fiske Catalogue of the Icelandic collection s. 434. Warmholtz Bibliotheca historica Sueo-Gothica 2605. Bibliotheca Rudbeckiana 741. Varken i Collijn eller Fiske är hoppet i andra pagineringsföljden uppmärksammat. Utgiven av Olof Rudbeck och enligt Johannes Rudbeck tryckt på hans tryckeri. Collijn anger däremot Keyser. Reenhielms avslutande noter ska enligt Warmholtz ha tryckts redan 1683. Med en hyllningsvers på isländska av Gudmundur Olofsson på den sista sidan av preliminärbladen

      [Bookseller: Mats Rehnström]
 3.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        PITTURE SCELTE E DICHIARATE.

      In-4 gr. (mm. 375x246), p. pelle bazana coeva (lievi abras.), dorso a cordoni con decoraz. e tit. oro ai riquadri, pp.num. 222, con bella antiporta allegorica e grande vignetta sia al frontesp. che alla dedica ("Alla serenissima Repubblica di Venezia") inc. in rame; ornato da grandi capilett., testate e finali inc. su legno. Importante raccolta di 40 bellissime tavole, di cui 19 a doppia pag. - inc. in rame per lo più da N.R. Cochin - che riproducono soprattutto capolavori della pittura veneziana (Calliari, Tiziano, Tintoretto, Contarini..). Ogni tav. è dettagliatamente descritta dall'autrice, figlia del celebre medico-numismata parigino Charles Patin. Cfr. Brunet,IV,439 e Cicognara,3432 che citano l'ediz. in latino, pubblicata sempre nel 1691 ma a Padova: "Contiene un numero considerabile di stampe tratte da quadri.. Sono 40 tavole difficili a trovarsi" - Schlosser Magnino, p. 500 - Michel,VI, p. 87 precisa: "Charlotte-Catherine Patin (XVII sec.), de Paris, résidant a Padoue, Accademica Ricovrata di Padova, detta la Diserta". Bella ediz. su carta pesante. Nel ns. esempl. aloni al marg. interno bianco sulle ultime 4 cc. (2 sono state anche rinforzate), altrim. ben conservato.

      [Bookseller: Libreria Antiquaria Malavasi]
 4.   Check availability:     maremagnum.com     Link/Print  


        Oloff Tryggwasson i Norrege hwilken hafwer warit den berömligste och lofligste konungh i Norlanden, och därsammestädes christendomen först och lyckeligst utwidgat.

      Sammanskrefwen på gammal swenska eller gothiska af Odde Munck som war i Omgeyrum wid Watns-dal norr i Islandh nu på nya swenskan, samt det latinske språket öfwersatt at Jacob Isthmen Reenhielm regni antiquario åhr effter Christi bördh 1691. Historia Olai Tryggwæ filii in Norrigia laudatissimi olim & maxime incluti in septentrione regis, qui omnium primus atque maximo cum succes[su] christianam religionem ibidem propagasse fertur idiomate gothio f. svevico vetusto primum condita ab Oddo Monacho Islando [nunc] in lingvam hodiernam sveticam, quin & latialem translata a Jacobo Istmenio Reenhielm regni antiquario. Uppsala, (H. Keyser), 1691. 4:o. (8),+ 285,+ (29),+ 1-4, 7-116 s. Träsnittsillustration på sid. 76 i kommentarerna. Titelbladet lagat med liten textförlust på ett ord och två bokstäver, vilka är ersatta av äldre bläckhandskrift. Enstaka fläckar, något fulare på sid. 131-132 och 235. Välbevarat hfrbd från mitten av 1700-talet med guldornerad rygg och röd titeletikett, stänkmarmorerade snitt. Med J. Falckmans äldre överstrukna namnteckning på titelsidan, J. Björnstiernas namnteckning i bläck på frampärmens insida och L. F. Rääfs exlibris. Collijn sp. 661f. Fiskes. 434. Warmholtz 2605. Bibl. Rudbeckiana 741. Schück III, s. 78ff. Varken i Collijn eller Fiske är hoppet i andra pagineringsföljden uppmärksammat. Utgiven av Olof Rudbeck och, enligt Johannes Rudbeck, tryckt på dennes tryckeri. Collijn anger däremot Keyser som tryckare. Reenhielms avslutande noter, som är dedicerade till verkets finansiär, drottning Kristina, ska enligt Warmholtz ha tryckts redan 1683, men, som Schück påvisar, kan de inte ha trycks före 1690. Detta är den andra utgåvan av den isländska originaltexten, och med en svensk och latinsk översättning samt med Reenhielms kommentarer och register. Den första upplagan av den isländska texten var Theodor Thorlacius utgåva, tryckt 1689 i Skalholt på Island. Reenhielms styvfar, Olof Verelius, gav dock redan 1665 ut ett urval av den isländska texten, men endast sex kapitel. En avskrift av det isländska manuskriptet gjordes även av Jonas Rugman, enligt Reenhielm endast åtta kapitel, och Reenhielm bedyrar i företalet att han inte använt sig av denna för sin utgåva. Schück visar dock att Rugman hade avskrivit hela texten i Köpenhamn 1665 efter en av Worm ägd kodex, och dessutom att denna kompletta avskrift via Verelius kommit i Reenhielms ägo, varför den isländska texten bör betecknas som Rugmans. Även översättningen till svenska är troligen delvis utförd av Rugman

      [Bookseller: Centralantikvariatet]
 5.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        VOCABOLARIO DEGLI ACCADEMICI DELLA CRUSCA in questa terza impressione Nuovamente corretto, e copiosamente accresciuto.

      In Firenze Nella Stamperia dell'Accademia della Crusca 1691 3 volumi in folio. pagine 1 carta bianca + occhietto + III + 374 + 1 carta bianca + 1 carta bianca + occhietto + 926 + 1 carta bianca + 1 carta bianca + occhietto + 907 + 1 carta bianca. Le pagine del secondo e del terzo volume sono numerate prograssivamente ed in totale 1834. Legatura 900esca in mezza pelle marrone. Titolo oro e nervature al dorso. Piatti marmorizzati. Testo su due colonne. Frontespizio con grande impresa della Crusca (il "frullone") incisa da Francesco Nacci e recante il motto "Il più bel fior ne coglie". Ex-Libris ad ogni volume. Ottima e fresca copia marginosa. Cfr. Gamba p. 487 N° 2264   L'Accademia della Crusca venne fondata verso il 1580 a Firenze da un gruppo di persone (fra i quali ricordiamo Anton Francesco Grazzini e Lionardo Salviati) come risposta alla pedanteria dell'Accademia fiorentina. Il loro intento era quello di separare il fior di farina (la buona lingua) dalla crusca. Il frullone, che i mugnai utilizzano per operare questa separazione, venne adottato come simbolo dell'Accademia; il famoso verso di Petrarca "il più bel fior ne coglie" ne divenne invece il motto. Assumendo Dante, Petrarca e Boccaccio come riferimento (ma anche autori successivi o non fiorentini), svilupparono un vocabolario (1590 - 1612) che, da allora, venne preso a riferimento come modello dell'italiano letterato. La prima edizione, venne stampata a Venezia del 1612 da Giovanni Alberti. Il successo andò oltre ogni aspettativa: questa realizzazione, che era di fatto la prima opera lessicografica dedicata ad una lingua moderna, si impose molto velocemente in Italia e all'estero. Il vocabolario venne riedito più volte nei secoli successivi fino al 1923, quando Giovanni Gentile (Ministro della Pubblica Istruzione) ordinò l'interruzione della compilazione e della stampa del vocabolario.

      [Bookseller: Libreria Segni nel Tempo]
 6.   Check availability:     IOBABooks     Link/Print  


        Histoire Ecclesiastique

      1691. Very Good. Fleury, Claude (and Jean Claude Fabre). HISTOIRE ECCLESIASTIQUE, par Mr. Fleury, Pretre, Abbe de Loc-Dieu, sous-precepteur de Monseigneur le Duc de Bourgogne & de Monseigneur le Duc d'Anjou. Paris: Pierre Emery (etc.), 1691(-1738). Quarto. 36 volumes. First edition. A beautiful set in full mottled calf, gilt, with lettering-pieces and five raised bands to spines. Probably bound at publication of the final volume. Title woodcut, and copper-engraved headpiece with history scene to each volume, mostly by Sebastien LeClerc. Volumes 21-36, by Fabre, are subtitled "Pour servir decontinuation a celle de Monsieur l'Abbe Fleury." Beginning with Volume 20 the imprints vary to include Jean Mariette, Saugrain, Pierre Martin, and Hippolyte-Louis Guerin. A thorough theological, historical, and anecdotal chronicle of the Catholic Church from the time of the Evangelists to 1595. A standard work, first published in 1691 and reprinted many times. Small losses to three spine ends, wear to extremities, and small superficial cracks to hinges of six volumes; occasional light waterstaining, but on the whole a very good copy. The OCLC shows only one other copy of the first edition, at Yale.

      [Bookseller: Boston Book Company]
 7.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        Observationum Anatomico-Chirurgicarum Centuria Accedit Catalogus Rariorum, quae in Museo Ruyschiano asservantur

      Amsterdam: H. en Weduwe T. Boom, 1691 Book. Very Good. Hardcover. 1st Edition. 4to - over 9¾ - 12" tall. Observationum Anatomico-Chirurgicarum Centuria Accedit Catalogus Rariorum, quae in Museo Ruyschiano asservantur..., two parts in one. Amsterdam: H. en Weduwe T. Boom, 1691, 4to. (233 x 183 mm), [16], 138, [2] pp.; [4], 3-120 pp., first title-page printed in red and black, woodcut device on both titles, 46 engr. plates (including two folding) and some woodcuts in text, ink library stamps to titles and plates, occasional fraying to edges of some plates, contemp. vellum, spine lettered in manuscript. ---- DSB XIII, pp. 40-41; Wellcome IV, p. 597; Osler 3868; Waller 8337; Krivatsy 10071; Hirsch-H. IV, 934. - First edition. The first part containing 100 anatomicial and surgical observations by Ruysch, and the second part containing the first descriptive account of his famous anatomical museum. Displayed in several rented houses in Amsterdam, the museum was a major attraction for foreign visitors. In 1717, Ruysch sold his collection to Peter the Great for 30,000 guilders. In this text of practical observations in medicine and surgery, Ruysch presents the results of one hundred studies and illustrates many of them with excellent engravings, many of which are undoubtedly enhanced by his injection techniques (H.o.H. 613)..

      [Bookseller: Milestones of Science Books]
 8.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        VOCABOLARIO DEGLI ACCADEMICI DELLA CRUSCA in questa terza impressione Nuovamente corretto, e copiosamente accresciuto.

      In Firenze Nella Stamperia dell'Accademia della Crusca 1691 3 volumi in folio. pagine 1 carta bianca + occhietto + III + 374 + 1 carta bianca + 1 carta bianca + occhietto + 926 + 1 carta bianca + 1 carta bianca + occhietto + 907 + 1 carta bianca. Le pagine del secondo e del terzo volume sono numerate prograssivamente ed in totale 1834. Legatura 900esca in mezza pelle marrone. Titolo oro e nervature al dorso. Piatti marmorizzati. Testo su due colonne. Frontespizio con grande impresa della Crusca (il "frullone") incisa da Francesco Nacci e recante il motto "Il più bel fior ne coglie". Ex-Libris ad ogni volume. Ottima e fresca copia marginosa. Cfr. Gamba p. 487 N° 2264   L'Accademia della Crusca venne fondata verso il 1580 a Firenze da un gruppo di persone (fra i quali ricordiamo Anton Francesco Grazzini e Lionardo Salviati) come risposta alla pedanteria dell'Accademia fiorentina. Il loro intento era quello di separare il fior di farina (la buona lingua) dalla crusca. Il frullone, che i mugnai utilizzano per operare questa separazione, venne adottato come simbolo dell'Accademia; il famoso verso di Petrarca "il più bel fior ne coglie" ne divenne invece il motto. Assumendo Dante, Petrarca e Boccaccio come riferimento (ma anche autori successivi o non fiorentini), svilupparono un vocabolario (1590 - 1612) che, da allora, venne preso a riferimento come modello dell'italiano letterato. La prima edizione, venne stampata a Venezia del 1612 da Giovanni Alberti. Il successo andò oltre ogni aspettativa: questa realizzazione, che era di fatto la prima opera lessicografica dedicata ad una lingua moderna, si impose molto velocemente in Italia e all'estero. Il vocabolario venne riedito più volte nei secoli successivi fino al 1923, quando Giovanni Gentile (Ministro della Pubblica Istruzione) ordinò l'interruzione della compilazione e della stampa del vocabolario.

      [Bookseller: Libreria Segni nel Tempo]
 9.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        Kalendarium Hortense, Or, The Gard'ners Almanac, Directing What He is to do Monthly Throughout the Year, And What Fruits and Flowers are in Prime

      London: Printed for R. Chiswell in St. Paul&#39;s Church-yard, 1691. Early Edition. Hardcover. Very good. The eighth edition, with many useful additions. 12mo. (xxii0<175(xv)pp. Title page in red and black, and with an engraved frontispiece-title. Index. Contemporary full sprinkled calf; spine in 5 compartments with raised bands, gilt, and gilt title. With a full page engraving at p. 157 illustrating the construction of a greenhouse. Light wear to edges,dampstain affecting the bottom of the endpapers,. a few small marginal wormholes, two ownership names on preliminary blanks else a very good copy. ETSC R294. Wing #3498.

      [Bookseller: Thorn Books]
 10.   Check availability:     IOBABooks     Link/Print  


        Kalendarium Hortense: or, The Gardeners Almanac, Directing what he is to do Monthly throughout the Year. And What Fruits and Flowers are in Prime

      London : R Chiswell in St Paul&#39;s Churchyard, T Sawbridge in Little-Britain and R Bentley in Russell-Street in Covent Garden, 1691 A very good copy of the 8th edition of Evelyn&#39;s classic work which was the first calendar produced for english gardeners (first published in 1664). John Evelyn (1620-1706) was, among other talents, a noted horticulturalist. In what appears to be the original binding which has been repaired so that it has a newer spine. The spine has a red title label and gilt lettering and decoration around raised bands. There is some wear to the edges of the boards but the binding is otherwise in very good condition. Internally the free endpapers look to have been replaced at some point. There is a black and white engraved frontispiece and title page with red and black inks. There is an ink marking at the top of the title page which has blotted onto the top of the frontispiece. With dedication to Abraham Cowley Esq; a dedicated poem by Abraham Cowley called &#39;The Garden&#39; to John Evelyn (which has 2 ink signatures of A Cowley at the end - it seems unlikely that these are original); introduction to the Kalendar; and the Kalendar arranged in months. Each month has 2 title sections with its name in red capitals with an astrological sign - the first section covers the Orchard and Olitory Garden; the second the Parterre and flower garden. There is a section on the new conservatory or green-house illustrated with an engraving; a section on the best fruit varieties; a detailed index and an errata page. There is another ink signature at the rear. The contents are in very good condition bar the occasional brown spot. 175 pp plus the index and errata page

      [Bookseller: E C Books]
 11.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        Méthode pour apprendre facilement la Géographie. Contenant un Abbrégé de la Sphère, la division de la Terre en ses Continens, Empires, Royaumes, États, Républiques, Provinces, &c. Avec les tables des villes les plus notables de chaque province. Tome Premier [sur deux]

      À La Haye, chez Henri Van Bulderen, 1691. 8vo.; frontispicio grabado en cobre, 11 hojas, 575 pp., 8 hojas y 14 mapas plegados, dibujados por Nicholas de Fer (1646-1720) y grabados en cobre por De Winter. Encuadernación de época en piel, con lomera profusamente ornada. Este Tomo Primero contiene: Mapamundi, y los mapas de Europa, Francia, Imperio de Alemania, Países Bajos, Polonia, Rusia Blana, Suecia y Noruega, Dinamarca, Islas Británicas, España, Italia, Grecia (como la parte meridional de Turquía en Europa) y Hungría (como la parte septentrional de Turquía en Europa). # Chadenat, 681 : «Ce traité de géographie est intéressant et peu commun».

      [Bookseller: Hesperia Libros]
 12.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        Isagoge ad historiam chersonesi cimbricæ...

      1-4. [Nytt titelblad:] Introductio in ducatum Cimbricorum slesvicensis et Holsatici, historiam, chorographicam, naturalem, antiquriam, civilem, genealogicam /.../ accedit præfatio nova, tum alia scripti hujus exhibens paraleipomena, tum Chersonesi imprimis jutico-Holsaticæ priscum cimbricæ, agnomen, contra Olaum Rudbeckium & Joh. Dan. Majorem, inclytam Cimbrorum veterum gentem, in fines Sveciæ extremos, perperam relegare ex illa conatos, breviter quidem, sed folide tamen afferens. Hamburg, Gothofr. Liebezeitii, (1691)-99. 8:o. 64; (30),+ 292,+ (4),+ 224,+ (16),+ 225-648 s. Titelbladet lagat efter bortklippta namnteckningar med minimal bokstavsförlust. Något nött nära samtida skinnband, rikt guldornerad rygg med upphöjda bind och röd titeletikett, stänksnitt. Spår av pappersetikett från bokauktion på främre pärmens insida. Ur Ericsbergs bibliotek. VD17 23:299000E. Warmholtz 1305 not (samt företalet not 2). Ny titelutgåva, med endast nytt företal och gemensamt titelblad tryckta 1699. Huvudtexten "Isagoge ad historiam" i fyra delar tryckt 1691-92. Mollerus var motståndare mot Rudbeck och J. D. Major vad gällde uppfattningen om cimbrernas/ cimmerernas ursprung. I fjärde delen av Isogage, som utkom 1692, gick han till hårt angrepp mot Majors "Prodromus atlantica". Major svarade hätskt i en tysk utökad översättning samma år. I den nya inledningen angriper Mollerus åter Major, och Rudbeck. Denna trycktes även samma år i hans "Bibliotheca septentrionis eruditi", tillsammans med bl.a. ett nytryck av Schefferus Svecia literata. Johannes Mollerus (1661-1725) var rektor i Flensburg, och lärd bibliograf och denna bok liksom hans övriga hyllas av Warmholtz i företalet till dennes bibliografi

      [Bookseller: Centralantikvariatet]
 13.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        Dialogus de patriis illustrium doctrina et scriptis virorum, omnium ordinum ac facultatum, qvi ab initio mundi per universum terrarum orbem usq.

      ad annum reparatæ gratiæ M. DC. clarerunt; exhibens simul plerorumq. doctorem encomia, præcipua scripta & ætatem; itemq. regionum ac urbium per Europam, Asiam & Africam descriptiones, autore Joh. Andrea Qvenstedt. Editio secunda. Wittenberg, Johannes Wilckius, 1691. 4to. Engr. extra titel,+ (14),+ 688,+ (39) pp. Contemporary full calf, spine with raised bands, red marbled boards. From the library of Anders Anton von Stiernman, with his engraved book plate (version 1) and the date 1746. From the library of Ericsberg. VD17 39:129579W. Carlander II, 332ff. Second edition, first published in 1654. Johanns Andreas Quenstedt (1617-88) was a German lutheran dogmatic theologist. Beside theological works he also wrote this history of learning and learned men, geographically ordered, from both Europe (Denmark on pp. 247-250, Sweden 250-252), Asia and Africa. Kanslirådet, historikern m.m. Anders Anton von Stiernman (1695-1765) byggde upp ett ansenligt bibliotek. Detta övergick sedermera huvudskligen i svärsonen Olof Celsius ägo

      [Bookseller: Centralantikvariatet]
 14.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  

______________________________________________________________________________


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.