The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Displayed below are some selected recent viaLibri matches for books published in 1691

        ROTTERDAM, OPROER 1690 Bundel van 18 gedrukte stukken en één stuk in handschrift betreffende het Rotterdams oproer van 1690, gebonden in een halfleren 4º band.

      "Bij het oproer werden de huizen van de (zeer slecht bekende staande ) baljuw van Rotterdam, Jacob van Zuijlen van Nijevelt, en van belastingpachter Pieter van der Steen gesloopt. Aanleiding was de onthoofding van wijnhandelaar Costerman wegens het doodsteken van een commies. Het volk geloofde echter niet in zijn schuld. Onvrede over de zware belastingdruk speelde wellicht ook een rol. Bundeling van, deels zeer zeldzame, gedrukte stukken betreffende het oproer: Waerachtig verhael, deel I, R'dam, G. v. Wyen, 1691, Kn. 13650. Waerachtig verhael deel II, R'dam 1690, Kn. 13526. De schriklijken oproer die t'Rotterdam is geweest, R'dam, Pieter Jooste, z.j., plano, met houtsneden, niet in Knuttel. Een nieuw kluchtigh liedt, Rotterdam, Pieter Pietersz, 1690, plano, niet in Knuttel. Samenspraak tusschen Jacob van Zuylen en Lucifer, z.p., z.j., plano, niet in Knuttel Remonstrantie van mr. Ericus Walten, Kn. 13802. Dit is de copye van het lof-dicht dat op den 5 October 1690 stont aengeplakt, z.p., z.j., plano, niet in Knuttel. Klugte van Jan Stoffelsz aen Neeltje Jans, z..p., z.n., plano, Kn. 13530. De naekte waerheyt, Dordrecht, Jacob van Lingen, 1690, plano, niet in Knuttel. De balliuw van Rotterdam in zijn hemt, door H. Francolini, Smeer-maeze 1685, plano, niet in Knuttel. Versameling van eenige stucken en bewijsen, Dordrecht, Jacob van Lingen, 1690, Kn. 13528 (incpt). Doodt stuype, of Eggo-klacht die Jaep Zuyle over sijn ongeval doet, z.p., z.j., plano, niet in Knuttel. Eenige nootsaeckelijcke stucken en bewijsen ...., A'dam, C. Divoort, 1691, Kn. 13651. Mijn alderliefste hartje ..., plano, 2 p., niet in Knuttel. Missive van een Amsterdamsch heer, Kn. 13652. Criminelen eysch van den procureur generaal, Delft, D. Hoogstraeten 1691, Kn. 13653. Conclusie van antwoord ..., 's Gravenhage, B. Doll, 1691, folio, Kn. 13655. Verdediging van James Washington, fol., niet in Knuttel. Voorts in handschrift: Droom ofte Tijding van Parnassys met de nieuwe privilegien der stadt Moordam, 4º, 16 p., gedateerd 3-10-1690 en gesigneerd I.D.B.B.V. Moordam. Cornelis Costerman, een wijnhandelaar uit Rotterdam en tevens vaandrig bij de Rotterdamse schutterij, was samen met enkele vrienden van het korps door de gebroeders van der Steen (pachters van de impost op wijn) en de commiezen Cloot en Kerry betrapt bij het smokkelen van een vat wijn. Er ontstond een gevecht, waarbij de kommies Kerry met een degen werd gedood. Costerman werd gearresteerd en in opdracht van de baljuw Jacob van Zuijlen gemarteld tot hij schuld bekende. Hij werd ter dood veroordeeld. Het volk echter geloofde niet in zijn schuld en bij de onthoofding waren de protesten zo hevig dat de beul nerveus werd. Hij had maar liefst vijf slagen nodig om het hoofd van Costerman van de romp te scheiden. De woede over de onthoofding, mogelijk in samenhang met de onvrede over de belastingdruk, uitte zich in een oproer waarbij de huizen van de belastingpachter Pieter van der Steen en de baljuw Jacob van Zuijlen van Nijevelt werden gesloopt. De stadsbaljuw Jacob van Zuijlen van Nijevelt stond zeer slecht bekend. Hij legde wetten op zijn manier uit om vooral zijn eigen zak te vullen. Terwijl de voordeur van zijn huis werd beschoten met een kanon ontsnapte de baljuw via de achterdeur van zijn huis. Om niet herkend te worden, droeg hij soldatenkleding. Hij vluchtte naar Den Haag. Vgl. C. Mees Az, Het Rotterdamsche oproer van 1690, Amsterdam 1869, 121 p.; Impost, nr 24 (november 2001) p. 20. ".M5239

      [Bookseller: Antiquariaat A.G. VAN DER STEUR]
 1.   Check availability:     NVvA     Link/Print  


        Chur-Brandenburgische/Märckische.Chronica, Ammersbach H., 1684

      Ammersbach Heinrich, 1632-1691 - Chur-Brandenburgische/Märckische.Chronica, Ammersbach Heinrich, 1684 Chur-Brandenburgische/ Märckische/ Magdeburgische und Halberstädtsche Chronica : Darinnen auch beiläuffig von vielen andern/ sonderlich angrentzenden Herrschafften gehandelt/ Autor: Heinrich Ammersbach (1632-1691) Lit./künstl./mus. Beiträger: Christoff Entzelt Verleger: Müller, Johann Daniel Erscheinungsjahr: 1684 Erscheinungsort: Magdeburg Verlag: Müller Schlagwörter: Chronik Anmerkungen: Zur höchstnötigsten Nachricht . heraus gegeben. Von Henrico Ammersbach, . Anmerkungen: Enth. u.a.: Chronicon. oder Kurtze einfeltige vor zeichnüs/ darinne begriffen/ Wer die Alte Marck/ und nechste Lender darbey sind der Sündfluth bewonet hat/ . / Christophorus Entzelt. - Chronica Des Hochlöblichsten Keyserfreyen Ertz und Primat Stiffts Magdeburg / Andreas Werner Umfang: [6] Bl., 169 S., [1] Bl., 221 S ; 8°, 20x16 cm., neuer Pergamenteinband Heinrich Ammersbach (* 1632 in Halberstadt; † 17. Juli 1691 ebenda) war ein evangelischer Pfarrer und Schriftsteller. Nach dem Studium in Jena wurde Ammersbach 1658 Pfarrer an St. Peter und Paul in seiner Heimatstadt. Als Anhänger Johann Arndts, Christian Hoburgs, des mystischen Spiritualismus und des Chiliasmus veröffentlichte er, auch unter den Pseudonymen Heinrich Hansen und Christian Warner, etliche polemische Schriften gegen die lutherische Orthodoxie und ein verweltlichtes Christentum. Dies rief wiederum Entgegnungen von Amtskollegen und eine förmliche Verurteilung durch das Ministerium Tripolitanum der Reichsstädte Hamburg, Lübeck und Lüneburg hervor. Ammersbach versuchte erfolglos, Philipp Jacob Spener auf seine Seite zu ziehen, blieb aber dank des Schutzes des brandenburgischen Kurfürsten Friedrich Wilhelm (Brandenburg) unangefochten in seiner Pfarrstelle. [Attributes: Hard Cover]

      [Bookseller: Hammelburger Antiquariat]
 2.   Check availability:     ZVAB     Link/Print  


        La regle de S Augustin expliquée par le vénérable Docteur Hugues de S Vi

      A Paris: Chez Guillaume Desprez , 1691. Fine. Chez Guillaume Desprez , A Paris 1691, In-12 (9x16cm), relié. - New edition. Copy the arms of the library of Madame de Maintenon at St. Cyr. Binding in full brown sheepskin contemporary. Back with nerves decorated. As Exhibit brown sheepskin. Suéprieure cap, joint and corners skilfully restored. - [FRENCH VERSION FOLLOWS] Edition originale réalisée et traduite par Charles de la Grange. Exemplaire provenant de la bibliothèque de Madame de Maintenon à Saint Cyr. Reliure en pleine basane brune d'époque. Dos à nerfs orné. Pièce de titre de basane brune. Plats frappés de la croix de l'école de Saint Cyr. Coiffe supérieure, mors et coins adroitement restaurés. A la fin du IVe siècle, Saint Augustin convertit son palais épiscopal en monastère et imposa aux clercs de son église une vie en commun sur laquelle il écrivit un certain nombre de règles. Hugues de Saint Victor fut un prestigieux professeur au XIIe siècle au sein de la congrégation de Saint Victor fondé par Guillaume de Champeaux ; il a donné une importante synthèse des règles de saint Augustin sur la vie canonniale. On assista au XVIIe siècle à un profond renouveau chez les chanoines de Saint Augustin et à une volonté de retour aux règles originelles, et il n'est pas étonnant, vu l'ampleur du phénomène, que ce livre ait pris place dans la bibliothèque de Madame de Maintenon à Saint-Cyr, puisque la règle y fut appliquée. NB : Cet ouvrage est disponible à la librairie sur demande sous 48 heures.  

      [Bookseller: Librairie Le Feu Follet]
 3.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        L'Allée de la seringue ou les Noyers poème hérosatyrique en 4 chants par EDITION ORIGINALE

      à Francheville,|à Paris: Chez Eugene Alethophile, chez Claude Mazuel, 1691. Fine. Chez Eugene Alethophile, chez Claude Mazuel, à Francheville, à Paris 1694, In 12 (9x15cm), 47, 44, 60pp. (1) , (2bc) (2) 24pp., relié. - first editions of these two works. Rare. Heresy is destroyed rated second edition. Full contemporary calf. Back tooled raised the Grotesque. Part of title in red morocco. Nets border on covers. Gilt edges. Upper cap threadbare. Upper joint split in head and lower joint split tail. A dark spot on the lower flat. Recent handwritten notes on the first page, stating that the driveway of the syringe, a satirical poem, is in imitation of the Lectern Boileau, the Fradine is also a satire against an apothecary, and destroyed the heresy a celebration of the revocation of the Edict of Nantes. The last text in prose is a strange staging gods of Parnassus and symbols of literature that will crown Ms. Deshoulières tenth muse. The text is dedicated to miss the Scudery in competition with madapme Deshoulières because she also wanted a muse letters. Eustache Lenoble (1643-1711), Baron Tenelière is well known for his political satires and other curious productions he has produced (most of his works are rare). --- Please note that the translation in english is done automatically, we apologize if the formulas are inaccurate. Contact us for any information! - [FRENCH VERSION FOLLOWS] Editions originales de ces deux ouvrages. Rare. L'hérésie détruite est notée seconde édition. Reliure en plein veau d'époque. Dos à nerfs orné à la Grotesque. Pièce de titre en maroquin rouge. Filets d'encadrement sur les plats. Tranches dorées. Coiffe supérieure élimée. Mors supérieur fendu en tête et mors inférieur fendu en queue. Une tâche sombre sur le plat inférieur. Annotations manuscrites récentes sur la première page de garde, stipulant que L'allée de la seringue, poème satirique, est à l'imitation du Lutrin de Boileau, que la Fradine est également une satire contre un apothicaire, et que L'hérésie détruite est une célébration de la révocation de l'édit de Nantes. Le dernier texte, en prose est une étrange mise en scène des Dieux du Parnasse et des symboles de la littérature qui vont sacrer madame Deshoulières dixième muse. Le texte est dédié à mademoiselle de Scudery, en concurrence avec madapme Deshoulières, car elle se voulait également une muse des lettres. Eustache Lenoble (1643-1711), baron de Tenelière, est bien connu pour ses satires politiques et autres productions curieuses qu'il a produit (la plupart de ses oeuvres sont plutôt rares).

      [Bookseller: Librairie Le Feu Follet]
 4.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        Le virgile travesti en vers burlesques

      A Paris: Chez Guillaume de Luyne, 1691. Fine. Chez Guillaume de Luyne, A Paris 1691, In-12 (9x15,8cm), (18) 360pp. et (8) 299. (1), 2 tomes en 2 volumes reliés. - New edition. Binding in full morocco old vintage red. Back with nerves decorated with boxes with small angular florets, tail wheel. Mentoring net on the boards. Lace on cups and interior. Gilt edges. Very nice copy. - [FRENCH VERSION FOLLOWS] Nouvelle édition. Les sept premiers livres ont paru successivement de 1648 à 1653, et le huitième livre, qui n'est sasn doute pas de Scarron, en 1659. reliure en plein maroquin vieux rouge d'époque. Dos à nerfs orné de caissons avec petits fleurons angulaires, roulette en queue. Filet d'encadrement sur les plats. Dentelle sur les coupes et intérieure. Tranches dorées. Les feuillets de l'épitre ont été reliés dans le second volume, ce qui explique que le premier feuillet préliminaire du tome I commence à vj. Très bel et rare exemplaire. NB : Cet ouvrage est disponible à la librairie sur demande sous 48 heures.

      [Bookseller: Librairie Le Feu Follet]
 5.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        Histoire secrette de la Duchesse de Portsmouth

      Traduit de la copie angloise imprimée à Londres: Richard Baldwin, 1691. Fine. Richard Baldwin, Traduit de la copie angloise imprimée à Londres 1691, in-12 (7,5x14cm), (10) 240pp., relié. - Rare Dutch infringement on that date, with the mark of the sphere (not quoted by Willems and not reproduced by Rahir mark). The original appeared in 1690. Binding post (XIX) in the open shagreen lemon. Back with five nerves decorated boxes, nets, golden florets and dotted lines, as well as parts of title and volume number of blue morocco night. Net gilded underscore cuts and caps. Golden lace coaching contreplats. All edges gilt. Some foxing. - [FRENCH VERSION FOLLOWS] Rare contrefaçon hollandaise à cette date, portant la marque de la Sphère (non citée par Willems et marque non reproduite par Rahir). L'originale parut en 1690. Reliure postérieure (XIXème) en plein chagrin citron. Dos à cinq nerfs orné de caissons, filets, fleurons et pointillés dorés, ainsi que de pièces de titre et de tomaison de maroquin bleu nuit. Filet doré en soulignement des coupes et des coiffes. Dentelles dorées en encadrement des contreplats. Toutes tranches dorées. Quelques rousseurs. Louise Renée de Penancoët de Keroual (1649-1734), duchesse de Portsmouth et d'Aubigny, originaire de Bretagne, fut la maîtresse du roi Charles II d'Angleterre pendant une quinzaine d'années, de 1671 à 1685, mais aussi l'agent secret de Louis XIV.

      [Bookseller: Librairie Le Feu Follet]
 6.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        Nomo-Lexicon, A Law-Dictionary. Interpreting such Difficult and Obscure Words and Terms . . . in Our . . . Ancient or Modern Lawes. With References to the . . . Law-Books . . . Wherein the Words are used [etc.]. Second Edition. Wing B3341; Cowley 180

      London: Printed for H. Herringman, T. Newcomb, R. Chiswel [etc.], 1691. Contemporary calf, crimson morocco label, gilt, lightly rubbed, else especially clean and well-preserved; the Taussig copy The last 17th century edition of a significant contribution to English legal lexicography, superseding Rastell's effort and praised by Holdsworth and Cowley, who term it, respectively, "more elaborate" than its predecessors and "scholarly

      [Bookseller: Meyer Boswell Books, Inc.]
 7.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        Auctarium Amplissimum Bibliothecae Manualis Concionatoriae : Novis Titvlis Adavctvm, Selectissimis SS. Patrum Et Doctorum Sententiis illustratum, rarioribus quoque & fusius enarratis historijs, similitudinibus, motivis, medijs, & Doctrinis Asceticis locupletatum ; nec non ingeniosioribus pro formanda concione conceptibus, ... Ac Indice Quadruplici Adornatum; ... In gratiam & subsidium omnium Verbi Divini praeconum, exhortatorum, & ascetarum, patrúmque spiritualium, magnâ industriâ & labore collectum, & publicae luci datum à R. P. Tobia Lohner, Soc. Jesu presbytero et theologo

      Dilingae: J. C. Bencard, 1691. First edition.. Hardback. 4to. (13 x 8.25 inches). pp.(viii), 976, 79. Contemporary tooled pigskin, soiled, stained, blackened to spine, with snag to head of spine, though pigskin largely present. Large brown stain affecting most of lower board. Lacks ties to boards (remnants only in place). All edges stained blue, rubbed. Half-title in black, with some early owner's name and date (1733) in ink, crossed out. B/w engraved title page. Title page in red and black, with vignette. Scattered spotting, browning, marks, signs of use. Worming and staining at gutter from about p.707 onwards, distinctly worse from about 910 onwards, with heavier staining, creasing to pages and insect holes affecting fore-edges from about p.69 onwards of the Index , with last few leaves badly stained, worm-eaten and tatty. Rear endpapers badly stained. O/w contents and binding Very Good. Printed in 2 columns. Text in Latin. Heavy book, requiring eye-watering and prohibitive amounts of extra postage overseas. Too heavy for some territories. Courier in UK. Rare. We reduce the default shipping charge for lighter books or use it for a tracked service if books are expensive or uncommon. We pack books securely in boxes, or corrugated card or cardboard, and protect corners with bubble-wrap.

      [Bookseller: John Taylor Books P.B.F.A.]
 8.   Check availability:     IOBABooks     Link/Print  


        Du royaume de Siam ... envoyé extraordinaire du Roy auprès du Roy de Siam en 1687 et 1688

      Amsterdam: Abraham Wolfgang, 1691 Volume two only of two. [ii]+324 pages with 15 engraved plates (7 folding) and title vignette. Duo decimo (6" x 3 3/4") bound in full leather with raised spine bands with rich gilt spine and red spine label with ribbon book mark. From the library of Lothar Schmid (Bibliotheca Van der Linde-Niemeijeriana: 4740; Graesse IV, 81) First Dutch edition.Simon de la Loubère led an embassy to Siam (modern Thailand) in 1687 (the "La Loubère-Céberet mission"). The embassy, composed of five warships, arrived in Bangkok in October 1687 and was received by Ok-khun Chamnan. de la Loubère returned to France on board the Gaillard on 3 January 1688, accompanied by the Jesuit Guy Tachard, and a Siamese embassy led by Ok-khun Chamnan. Upon his return, de la Loubère made a precise description of his travels, as he had been requested by Louis XIV, published under the titleDu Royaume de Siam. De la Loubère also brought to France from his Siamese travels a very simple method for creating n-odd magic squares, known as the "Siamese method" or the "de la Loubère method", which apparently was initially brought from Surat, India by another Frenchman by the name of M. Vincent, who was sailing on the return ship with de la Loubère. This volume contains a chapter of the "Jeu des Echecsw of Chinois". The panels show, inter alia, an illustration for Echiquier's Chinois and a coconut tree.Lothar Maximilian Lorenz Schmid (10 May 1928 ?" 18 May 2013) was a German chess grandmaster. He was born in Radebeul near Dresden into a family who were the co-owners of the Karl May Press, which published the German Karl May adventure novels. He was best known as the chief arbiter at several World Chess Championship matches, in particular the 1972 encounter between Bobby Fischer and Boris Spassky at Reykjavic. He was also an avid collector of chess books and paraphernalia. It was reputed that he owned the largest known private chess library in the world, as well as a renowned collection of chess art, chess boards and chess pieces from around the globe.Condition:Bookplate on front paste down, label of Lothar Schmid, some light foxing, leather scuffed, spine heal chipped else a very good copy.

      [Bookseller: The Book Collector]
 9.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        NOUVELLE RELATION DE LA GASPESIE, QUI CONTIENT LES MOEURS & LA RELIGION DES SAUVAGES GASPESIENS PORTE-CROIX, ADORATEURS DU SOLEIL, & D'AUTRES PEUPLES DE L'AMERIQUE SEPTENTRIONALE, DITE LE CANADA

      Paris. 1691.. [28],572pp. 12mo. Contemporary calf, spine gilt extra. Outer hinges worn but cords sound, bit chipped at head and toe of spine. Small ink note on titlepage. Else a very good, clean copy. In a half morocco box. The first edition, first issue of this valuable firsthand account of later Recollet missionary activity in northeastern Canada and New Brunswick, generally considered one of the best descriptions of Indian culture in Canada. Le Clercq provides detailed information about the Micmac Indians of the Gaspé peninsula, based on the twelve years from 1675 to 1686 which he spent as a missionary with the tribe. The book also includes the first detailed account of the Gaspé peninsula. Le Clercq invented the system of hieroglyphics used to transliterate the Micmac language. BELL L133. FIELD 902. EUROPEAN AMERICANA 691/77. CHURCH 717. LANDE 517. HARRISSE 170. JCB II:1415. PILLING, PROOF-SHEETS 2235. PILLING, ALGONQUIAN 305. STREETER SALE 3633. TPL 110. SABIN 39649.

      [Bookseller: William Reese Company - Americana]
 10.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        Oraisons funebres EDITION ORIGINALE

      à Paris: Chez Antoine Dezallier, 1691. Fine. Chez Antoine Dezallier, à Paris 1691, 2 tomes en 2 Vol. in-12 (9x16,3cm), reliés. - first edition. A title vignette repeated by Mariette contained a crowned muse wearing a caduceus, symbolizing eloquence. Binding in full black morocco from the late nineteenth Capé signed. Back to Jansenist nerves. Title, volume number and golden time. Rich inner frieze. Gilt edges. Petty friction traces in tail. Very nice copy in a suitable binding text. - [FRENCH VERSION FOLLOWS] Edition originale. Une vignette de titre répétée par Mariette figurant une muse couronnée portant un caducée et symbolisant l'éloquence. Reliures en plein maroquin noir de la fin du XIXe signée Capé. Dos à nerfs janséniste. Titre, tomaison et date dorés. Riche frise intérieure. Tranches dorées. Menues traces de frottements en queue. Très bel exemplaire, dans une reliure appropriée au texte. Valentin Esprit Fléchier fut unanimement considéré comme un des plus grands orateurs de son siècle, outre qu'il était un prêtre et un prédicateur. Les oraisons funèbres qu'il prononcera en chaire lui valurent rapidement son entrée à l'Académie française. Dans un exercice telle que l'oraison funèbre, Fléchier a le mérite de ne jamais tomber dans la vaine louange, mais dans un style élégant, de dresser un portrait juste. Les deux volumes rassemblent les oraisons de la Duchesse de Montausier, Madame d'Aiguillon, Monsieur de Turenne, Marie-Thérèse d'Autriche, le chancellier Le Tellier, Madame la Dauphine, Monsieur de Montausier.

      [Bookseller: Librairie Le Feu Follet]
 11.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        Les caracteres de Theophraste traduits du grec : avec les caracteres ou les EDITION ORIGINALE

      à Paris: Chez Etienne Michallet, 1691. Fine. Chez Etienne Michallet, à Paris 1691, Fort in 12 (9x16,5cm), (32) 587pp. (4), relié. - Sixth edition partly original. It contains 54 new comments from previous editions. Full Sheepskin brown time. Back tooled raised. Part of title in red morocco. Friction. The last cover page was pasted on the privilege. 3 wormholes on the back. The characters were Heather implement a dynamic, constantly in motion. While the first edition puts more value in the translation of Characters of Theophrastus, editions from the 1689 fourth behave very many additions, and the fourth (first edition have been completed) has 764 points against 420 in the first The sixth that we propose will have 997 from the original 420. The sixth edition (1691) provides for the first time a Preferred Characters place by printing his translation of Theophrastus in smaller type and explicitly signing his work: in note 14 of chapter In some uses, it replaces "Geoffroy D by *** "Geoffroy de la Bruyère" alleged ancestor of high birth of the author. --- Please note that the translation in english is done automatically, we apologize if the formulas are inaccurate. Contact us for any information! - [FRENCH VERSION FOLLOWS] Sixième édition en partie originale. Elle contient 54 nouvelles remarques par rapport aux précédentes éditions. Reliure en pleine basane brune d'époque. Dos à nerfs orné. Pièce de titre en maroquin rouge. Frottements. La dernière page de garde a été contrecollée sur le privilège. 3 trous de ver sur le dos. Les Caractères de La bruyère furent une oeuvre dynamique, sans cesse en mouvement. Alors que la première édition met plutôt en valeur la traduction des Caractères de Théophraste, les éditions à partir de la quatrième de 1689 comporteront de très nombreux ajouts, ainsi la quatrième (première édition à avoir été complétée) possède 764 remarques contre 420 dans la première, la sixième que nous proposons en comptera 997 par rapport aux 420 originaux. La sixième édition ( 1691) accorde pour la première fois une place privilégiée aux Caractères, en faisant imprimer sa traduction de Théophraste en caractères plus petits et en signant explicitement son oeuvre : dans la remarque 14 du chapitre De quelques usages, il remplace " Geoffroy D*** par " Geoffroy de la Bruyère", prétendu ancêtre de haute naissance de l'auteur.

      [Bookseller: Librairie Le Feu Follet]
 12.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        Oraisons funebres

      Chez Antoine Dezallier 1691 - - Chez Antoine Dezallier, à Paris 1691, 2 tomes en 2 Vol. in-12 (9x16,3cm), reliés. - Edition originale. Une vignette de titre répétée par Mariette figurant une muse couronnée portant un caducée et symbolisant l'éloquence. Reliures en plein maroquin noir de la fin du XIXe signée Capé. Dos à nerfs janséniste. Titre, tomaison et date dorés. Riche frise intérieure. Tranches dorées. Menues traces de frottements en queue. Très bel exemplaire, dans une reliure appropriée au texte. Valentin Esprit Fléchier fut unanimement considéré comme un des plus grands orateurs de son siècle, outre qu'il était un prêtre et un prédicateur. Les oraisons funèbres qu'il prononcera en chaire lui valurent rapidement son entrée à l'Académie française. Dans un exercice telle que l'oraison funèbre, Fléchier a le mérite de ne jamais tomber dans la vaine louange, mais dans un style élégant, de dresser un portrait juste. Les deux volumes rassemblent les oraisons de la Duchesse de Montausier, Madame d'Aiguillon, Monsieur de Turenne, Marie-Thérèse d'Autriche, le chancellier Le Tellier, Madame la Dauphine, Monsieur de Montausier. [AUTOMATIC ENGLISH TRANSLATION FOLLOWS] first edition. A title vignette repeated by Mariette contained a crowned muse wearing a caduceus, symbolizing eloquence. Binding in full black morocco from the late nineteenth Capé signed. Back to Jansenist nerves. Title, volume number and golden time. Rich inner frieze. Gilt edges. Petty friction traces in tail. Very nice copy in a suitable binding text. [Attributes: First Edition; Signed Copy; Hard Cover]

      [Bookseller: Librairie Le Feu Follet]
 13.   Check availability:     AbeBooks     Link/Print  


        Triumphs of the Reformed Religion, in America. The Life of the Renowned John Eliot ... a Memorable Evangelist among the Indians, of New England

      Boston: Printed by Benjamin Harris, and John Allen, for Joseph Brunning, 1691. First edition. A rare family presentation copy of Mather's 1691 biography of John Eliot, in which he describes Eliot's translation of the bible into the Massachusett language. Eliot's Indian Bible, printed between 1660 and 1663, was the first complete bible printed in the Americas. This book was given by the author to his brother-in-law, Nehemiah Walter, with Walter's signature on the title page and: "Ex dono reverendi [Au]-thoris" (slightly obscured by worming) in the same hand (which translates roughly to: "revered gift from the author"). Nehemiah Walter married the Cotton Mather's sister, Sarah Mather in 1691. In addition, Nehemiah "spent some time ... as John Eliot's colleague in missions to the Indians," between graduating from Harvard in 1684 and assuming ministerial duties at Roxbury in 1688. Nehemiah's son, Thomas Walter, was close with his uncle, and Cotton Mather delivering a moving commemoration of him after his passing in a work titled: "Christodulus..." published in Boston in 1725. A rare, complete copy of this early American imprint in an unrestored contemporary binding. Some marginal worming and toning, as expected, but otherwise in exceptional condition. Several other ownership signatures to the front end-paper from the 18th and 19th centuries complete the chain of provenance. The last complete copy at auction brought $15,000 in 1999 (Sotheby's), and that was washed and in a modern binding. A copy lacking the title page sold at Heritage in 2014 for over $10,000. Neither of those copies with the outstanding connection both to the author and to someone personally connected to John Eliot and his missionary work with the Indians. Safe to say, this is the most desirable copy of this work to surface in quite some time. Evans 568; Wing M1163; Sabin 46561.

      [Bookseller: Whitmore Rare Books]
 14.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        Les heros de la Ligue

      1691. DUSART, Cornelius. Les Héros de la Ligue. Ou La Procession Monacale. Conduitte par Louis XIV, pour la Conversion des Protestants de Son Royaume. Comprising 26 leaves, including an engraved title-page and an engraved Sonnet. Illustrated with 24 mezzotints with contemporary hand-colouring, engraved by J. Gole after Dusart and Picart. 4to., 220 x 165 mm, bound in contemporary 3/4 Dutch tan calf, speckled paper over boards, red leather title-label on spine. A Paris: Chez Père Peters, 1691. |~||~||~||~||~||~||~| |~||~||~| First Edition. Dutuit state one, with the date on title. This is the only copy we could locate of this rare book with the plates in contemporary colour. Normally, if the book can be found, the mezzotints appear in black and white only. Les Héros de la Ligue carries a fictitious imprint of "A Paris" and lists an imaginary printer "Père Peters." It was, in fact, printed in Holland as a virulent anti-Catholic satire during the turbulent times of Louis XIV's revocation of the Edit of Nantes. Cornelius Dusart (1660-1707) worked in the genre of his master/teacher Adriaen van Ostade, the celebrated painter and engraver of portraits and Dutch peasant life. Byran's Biographical Dictionary of Painters and Engravers II, 107 states that Dusart "executed some very spirited etchings, and a few plates in mezzotint, which are full of humorous character." The preface, only published in the later 1693 Amsterdam edition, describes at length the source of inspiration for Dusart's satirical portraits, which certainly follow in the tradition set by Dusart's fellow countryman Erasmus in "The Praise of Folly." The grotesque mezzotint portraits depict Bishops, clerics, monks, i.e. Jesuits, in unflattering poses, each emphasizing a specific vice: drunkenness, avarice, lust, etc. The first eighteen portraits portray individuals identified in French at the top of the plate, such as Guilleaume de Fustemberg, the Archeveque de Rheims, the Archeveque de Paris, Marillac- Intendant de Poitou, Madame de Maintenon- Veuve de Scarron, etc. At the bottom of each plate appears a quatrain of satirical verse, ridiculing the particular faults of the individual portrayed. The final six plates are more generic portraits of Jesuit monks with two lines of descriptive text in Dutch at the head of the plate and the satirical quatrain in French at the foot. Hollstein cites that 12 of the original coloured drawings for this book are preserved in Leiden. According to Hollstein these mezzotints were executed by Jacob Gole after drawings by Dusart and Picart. Cliff Ackley states in his work Printmaking in the Age of Rembrandt, "it is difficult to determine how many mezzotints were executed by Dusart himself because of his close collaboration with his friend Jacob Gole, the Amsterdam mezzotinter and publisher, who made a large number of mezzotints after Dusart's designs." Ackley goes on to state that "Dusart's style was primarily formed by his teacher's art (Adriaen van Ostade) and by the more caricatural, satirical art of the painter Jan Steen." (Ackley p. 287). A fine copy with exceptional colouring to these powerful works of seventeenth-century graphic art. Quite Rare in black and white as well. Hollstein, F.W.H. Dutch and Flemish Etchings, Engravings and Woodcuts 1450-1700, VI, 63-88. Thieme-Becker X, 224. Dutuit IV, 145-147.

      [Bookseller: Ursus Rare Books]
 15.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        L'architecture Pratique, Qui Comprend Le Détail Du toisé, & Du Devis Des Ouvrages De Maffonnerie,.avec Une explication De La Coutume.

      Chez Estienne Michallet, Paris 1691 - Avec Privilege du Roy, titre, avant-propos, privilege, 392p, table, illustré de 12 gravures pleine page gravées à l'eau-forte par Levesque, et de très nombreuses gravures in texte. Complet. Reliure plein velin, dos à faux nerfs titres manuscrits. Size: In 8 [Attributes: First Edition; Hard Cover]

      [Bookseller: Rossignol]
 16.   Check availability:     AbeBooks     Link/Print  


        Dyonisii Halicarnassei scripta quae extant omnia et historica et rhetor

      Lipsiae (Leipsig): Impensis Mauritii Georgii Weidmanni, 1691. Fine. Impensis Mauritii Georgii Weidmanni, Lipsiae (Leipsig) 1691, 2 parties en un Vol. In folio (24x38cm), (16) 792pp. 169pp. (1) (2bc.) ; (12) 280pp. 94pp., relié. - New edition whose achievement is due to Friedrich Sylburg; the first edition of Sylburg seems to have appeared in 1586 in Frankfurt. Two title pages shown in red and black with a large thumbnail title, brand Weidmann printer. Bilingual edition in double column with the Latin look. This edition also contains the chronology of Glarean. Copy of arms of the city of Venice struck on the dishes. Bound in full vellum gilded. Back with nerves decorated with jewels and nets. As an exhibit in red morocco. Double frame net with angular irons, mentoring and second with double net. Vellum dirty, crumpled title page bearing a thin tear without missing foxing and browning scattered, sometimes quite marked. Despite vellum wearing uniforms dirt wove splendid golden weapons of Venice. Hellenistic deemed the sixteenth century, Sylburg was director of Latin and Greek editions of the printing of Wechel in Frankfurt; publishing works of Halicarnassus in Greek and Latin, with many comments, is one of his best achievements. If Antiquities of Rome's most famous work of Halicarnassus (where the author attempts to connect the first Rome to Greece), bears the Latin translation next to Sylburg, it is not just the rhetoric, only in Greek. - [FRENCH VERSION FOLLOWS] Nouvelle édition dont la réalisation est due à Friedrich Sylburg ; la première édition de Sylburg semble avoir paru en 1586 à Francfort. Deux pages de titre en rouge et noir illustrées d'une grande vignette de titre, marque de l'imprimeur Weidmann. Edition bilingue sur double colonne avec le latin en regard. Cette édition contient également la chronologie de Glaréan. Exemplaire aux armes de la ville de Venise frappées sur les plats. Reliure en plein vélin doré d'époque. Dos à nerfs orné de fleurons et de filets. Pièce de titre en maroquin rouge. Double filet d'encadrement avec fers angulaires, et second encadrement avec double filet. vélin sali, page de titre froissée portant une mince déchirure sans manque, rousseurs et brunissures éparses, parfois assez marquées. Malgré un vélin portant des salissures uniformes, splendide vélin doré aux armes de Venise. Helléniste réputé du XVIème siècle, Sylburg fut directeur des éditions latines et grecques de l'imprimerie des Wechel à Francfort ; l'édition des œuvres d'Halicarnasse en grec et en latin, avec ses nombreux commentaires, est l'une de ses meilleures réalisations. Si les Antiquités de Rome, œuvre la plus célèbre d'Halicarnasse (où l'auteur tente de relier la première Rome à la Grèce), porte la traduction latine en regard de Sylburg, il n'en est pas de même de la Rhétorique, uniquement en grec. 

      [Bookseller: Librairie Le Feu Follet]
 17.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        Historia moderna Europae, Oder eine Historische Beschreibung deß heutigen Europae; Welche zum Anfang und Fundament hat den Münsterischen Frieden-Schluß, und von dar an fortfähret, Unpartheyisch zu beschreiben, dieses Letztere Semi-Seculum Mirabile. (Band 1 [von 2 Bdn.]). Mit 1 gest. Frontispiz, 4 doppelblattgr. gest. Karten, 9 (statt 10) doppelblattgr. Kupfertafeln und 24 gest. Porträts.

      Ulm Matthaeus Wagner 1691 - 10 Bll., 968 S., 17 Bll. 4°. Ldr. d. Zt. auf 6 Bünden mit RSchild und RVergoldung (dieser mit Gebrauchsspuren). Vgl. VD 17, 14:697950M (für den Erstdruck, hier mit abweichendem Titelblatt in Rot und Schwarz). - Dünnhaupt 21.I. - Faber du Faur 867. - MNE I, 298. - Erschienen im Jahr der Erstausgabe. - Postum veröffentlichte Chronik der Jahre 1648-72, ein undatierter und nur in wenigen Ex. nachgewiesener zweiter Teil erschien in Hamburg bei Wierings Erben 1722. - Vorliegende Ausgabe liegt zwischen dem Erstdruck und der zweiten offiziellen Ausgabe. Erschienen im Jahr der Erstausgabe mit dem Erscheinungsjahr 1691, jedoch schon mit dem Titel in Rot und Schwarz der zweiten Ausgabe von 1692 (siehe für die 2. Ausgabe: VD 17, 3:311570U). Der Erstdruck erschien ohne Kupfer unter dem Titel "Historia Moderna Europae Oder Eine Historische Beschreibung Europae." einfarbig und ohne die weiteren unnum. Blätter mit Widmung, Vorrede und Katalog der Werke Happels u.a. (1 Bl., 968 S., 17 Bll.). - Man kann davon ausgehen, daß vorliegende Ausgabe in kleiner Stückzahl im späten Verlaufe des Jahres 1691 mit dem neuen Titelblatt (hier erstmalig genannt: "Mit schönen Conterfaiten und andern Kupffern durchgehends gezieret.") und mit Kupfern, Porträts und Karten erweitert, erschien. Wobei die etwas spätere Ausgabe von 1692 10 (statt hier 9) Kupfertafeln enthält. Ein weiteres Exemplar mit den Merkmalen unserer Ausgabe ist in den Bibliotheken nicht nachweisbar. - Mit der von H. Irnsinger gestochenen Weltkarte in zwei Blättern (Kalifornien ist noch als Insel dargestellt; siehe: Shirley 1984, Nr. 535 A. - Burden, Mapping of Northamerica, Bd. II, Nr. 627) sowie Karten von Deutschland und Ungarn. Die Tafeln zeigen Heidelberg (vier Ansichten auf einem Doppelblatt), Festlichkeiten zur Kaiserwahl Leopolds I. in Frankfurt 1658 sowie die Belagerungen von Stettin, Kopenhagen und Heraklion. Die 24 gest. Porträts zeigen Leopolds I., seine Gemahlin, Happel sowie europäische Herrscher, Staatsmänner und Feldherren. - Einband berieben und bestoßen. Ecken und Kapitale gestaucht, die Kapitale zusätzlich mit Fehlstellen im Lederbezug. Innengelenke oberflächlich aufgeplatzt (Gelenkfunktion nicht betroffen). Text, Karten und Tafeln in sehr guter Erhaltung. Die letzten Lagen mit kleinem, unscheinbarem Wasserrand in unterer Außenecke, wenige Textblätter mit Marginalien von alter Hand. Vorsatzblatt mit Besitzvermerk. - Im Gesamteindruck sehr ordentlich erhaltene Ausgabe. - *** 83 Jahre Antiquariat Arno Adler (1932-2015) *** [Attributes: First Edition; Hard Cover]

      [Bookseller: ARNO ADLER - Buchhandlung u. Antiquariat]
 18.   Check availability:     AbeBooks     Link/Print  


        Publii Virgilii Maronis opera

      1691. relié. DeCollection. Typographia Regia, Parisiis, 1691. In folio (38 x 27 cm) reliure plein veau à la Duseuil, doubles filets et écoinçons doré sur les plats, dos à nerfs à fleurons et titre dorés, doré sur les trois tranches; 2 f., belle page de titre gravée, 498 p., bandaux, lettrines historiées, culs de lampes, large collophon gravé. Reliure défraîchie avec des manquants, cependant feuillets très frais ; un petit manque de papier en bordure de la page de titre sans atteinte à la gravure. Fo in full calf "à la Duseuil", ribbed spice with gilt flowerheads, double filets & gilt cornerpieces, gilt edges, [2], nice engraved title page, 498 p., head-bands, historical letters, tail pieces, large imprint. Damaged binding with missing pice of calf on spine, but very nice paper (just a loss of papier on border of the title page).

      [Bookseller: Librairie]
 19.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        Recueil de plusieurs pièces d'éloquence et de poésie présentées à l'Académie françoise pour les prix de l'année 1691

      Collection of poetic pieces, says Code of the French Academy, including two in which we find important texts by Charles Perrault (pp. 121-172) the reprinting of La Marquise de Salusses initially tale published in the same collection in 1691, and the second edition of La Chasse (pp. 549-578).Contemporary binding in full sheepskin textured. Back with five nerves decorated with boxes and gilded florets and a title of a piece of red morocco. Golden roll on turns. All red sprinkled edges.A wormhole on the back and a restored corner. Veuve de J. B. Coignard et Jean-Baptiste Coignard fils Paris 1691 [1693] in-12 (9x15,5cm) relié

      [Bookseller: Librairie Le Feu Follet]
 20.   Check availability:     Direct From Bookseller     Link/Print  


        Les Environs de Paris Par Nicol. Person . 1691 - B 25':.

      - Kupferstich v. Nicolas Person aus Quotidiani Martis Labores . b. Nicolas Person in Mainz, dat. 1691, 18 x 27,5 Meurer, Das Festungsbuch des Nicolas Person, Nr. 57. - Zeigt einen Stadtplan von Paris mit Karte der Umgebung. - Unten rechts Titelkartusche. - Detaillierte Karte der Umgebung von Paris mit dem Gebiet zwischen von St. Denis, Antony, Le Port-Marly und Gournay-sur-Marne. - Seltene Karte (rare map)! (Bilder zum Artikel auf meiner Homepage, oder bei Anfrage - pictures on my homepage or after request)

      [Bookseller: Antiquariat Norbert Haas]
 21.   Check availability:     AbeBooks     Link/Print  


        Annus et epochae Syromacedonum in vetustis urbium Syriae nummis praesertim Mediceis expositae. Additis Fastis consularibus anonymi omnium optimis. Accesserunt nuper Dissertationes de paschali Latinorum cyclo annorum LXXXIV. Ac Ravennate annorum XCV

      Florentiae [Florence], Typis Sereniss. Magni Ducis, 1691.. Three parts in one volume. Quarto (310 x 230mm). Part I: Pp. (xiv), Dissertations I-V: 472 (including 4 blank pages in dissertation IV as issued, probably a printer's fault), 473-494 Addenda, (2) Errata, (16) (verso blank) Index. Part II: Fasti consulares: lxii, (2) (blank), Diagramma: (viii); Disseratio de paschali latinorum cyclo annorum LXXXIV: 51 (verso blank); Dissertation II de cyclo paschali ravennate annorum XCV: (3), 56-134; Approbationes: (2) (verso blank). Woodcut title vignette, title page printed in red and black. With numerous copper-engraved illustrations of coins throughout. Woodcut head-pieces with de Medici family crest, woodcut initials and tail-pieces. Small chip to lower corner of one leaf, well away from text. Hardcover, bound in contemporary half calf and matching paper covered boards, spine with raised bands, gilt morocco label, sprinkled edges, boards and corners chafed and rubbed. A wide margined copy, printed on handsome laid paper, with a crisp and fresh interior in exceptionally fine condition. ~ Noteworthy is Brunet's remark about the Leipzig 1696 edition: ?L'édition de Leipzig, 1696, in-4, est moins chère que celle de Florence?. Cardinal Enrico Noris (1631-1704). Lipsius p. 287. Brunet IV, p. 102.

      [Bookseller: Librarium of The Hague]
 22.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        Ocios Morales.

      Mazzarino, por Juan Vanberge, Flamengo, 1691. - Petit in-4. (le feuillet *1 n'existe pas) 7ff. 285pp. Plein veau, dos à nerfs orné (rleiure du 18e siècle, frottée). Edition Originale extrêmement rare, publiée à Mazzarino en Sicile. Cet ouvrage curieux fut publié à la mort de l'auteur par son ami Diego Vicencio de Vidania, célèbre bibliophile et numismate originaire de Huesca (Aragon). Il est divisé en deux parties. La première (pp.1-130) est un exercice littéraire de symbolisme, dans lequel l'auteur s'attache à décrire les concepts en termes poétiques, pour leur donner ensuite une interprétation symbolique. Ainsi la "Descripcion de la felicidad" est suivie de "El Microscopio, simbolo de la felicidad ", la "Descripcion del Tiempo" de "El Tiempo, simbolo de la Prudencia", la "Descripcion de los sueños" de "Simbolo de los sueños fue el capricho de Pintor celebre en un quadro, que por un lado se descubria un Leon, por otro una Aguila y mirandole de medio a medio se veia un Hombre", etc. La deuxième partie (pp.131-285) est un recueil de 33 déclamations prenant pour thème divers épisodes remarquables de l'histoire ou de la mythologie, autant de situations dont l'auteur s'exerçait à exprimer les ressorts tragiques sous forme de courtes déclamations de quelques pages. Felix de Lucio Espinosa y Malo (1646-1691) vécut la plus grande partie de sa vie en Italie. Il fut mémorialiste de la couronne d'Aragon, de celle de Castille et secrétaire d'état du roi Carlos II en Sicile, où il mourut en 1691 laissant une œuvre remarquable par son érudition et par sa diversité: histoire, poésie, histoire des arts, etc. Rarissime impression de la petite ville sicilienne de Mazzarino où le premier livre ne fut imprimé qu'en 1687 (cf. Deschamps), chez le même imprimeur qui était flamand d'origine. L'ouvrage fut réimprimé en 1693 à Saragosse. Reliure manipulée mais bon exemplaire, l'un de ceux tirés sur papier fort auxquels Palau fait allusion. Palau, 82801: "Hay ejemplares en papel fuerte". 3 exemplaires seulement au catalogue collectif espagnol et 4 exemplaires au catalogue collectif italien (les deux donnent un collationnement identique au nôtre, sans le feuillet *1). [Attributes: First Edition; Hard Cover]

      [Bookseller: Librería Comellas]
 23.   Check availability:     IberLibro     Link/Print  


        Georg Simon Winters von Adlersflügel/ Curioser Stallmeister oder vollständige Roß-Artzney-Kunst/ In dreyen Büchern verabfasset: Deren I. Von der Pferde Complexion, Erkennung deß Alters/ und allen innerlichen Haupt-Kranckheiten. II. Von allen innerlichen Kranckheiten der Brust/ und deß Schmeerbauchs; wie auch von allerhand Pferd-Purgationen; von der Gras-Fütterung; von unterschiedlicher Art Clystiren und Laxir-Zapffen; Ferner von Fiebern und der Pest. III. Von allerhand Salben; Oelen; Balsamen und Pflastern ins gemein; wie auch von allen äusserlichen Schäden und Huff-Mängeln insonderheit; so dann endlich auch von unterschiedlichen zur Heilung dieser Gebrechen benöthigten Medicaments-Formuln; vom Aderlassen/ Nerven-Gebrechen/ etc. handelt. Nicht allein aus den bewerthesten Authorn zusammen getragen/ sondern auch aus eigener Erfahrung zu diesem Stand gebracht/ und mit vielen Kupffern der Patienten ausgezieret.

      Ohne Ort (Halberstadt), Selbstverlag, 1691.. Ca. 17 x 11 cm. Gestochenes Frontispiz, 12 Blätter, 980 Seiten, 10 Blätter (letztes Blatt Errata), mit 45 (1 gefaltete) Kupfertafeln. Lederband der Zeit.. Mit Unterschrift "Geörg Simon Winter von Adlerßflügel" unter der Vorrede verso Titelblatt, die das Buch als rechtmäßigen Druck ausweist (vgl. letzten Satz der Vorrede). Die in manchen Exemplaren vorhandenen 3 Widmungsblätter wurden hier nicht beigebunden. Einband berieben und fleckig, Kapitale mit ergänzten Fehlstellen, Ecken bestoßen, Schnitt fleckig, vereinzelt mit kleinem Feuchtigkeitsrand und teils gebräunt, wenige Marginalien oder Fleckchen, S. 947/948 mit Eckabriß (ohne Buchstabenverlust).

      [Bookseller: Antiquariat Rainer Schlicht]
 24.   Check availability:     ZVAB     Link/Print  


        Description du cerveau, des principales distributions de ses dix paires de nerfs, et des organes des sens.Paris: Guillaume De Lüyne, 1691.

      First edition, very rare, and a fine copy, of this important work on the brain and the sense organs.<br/><br/> ❧Heirs of Hippocrates 700; Krivatsy 3404; Wellcome II, p 487.<br/><br/> "Drouin enjoyed an excellent reputation as a skilled surgeon in the French army and returned to private life to become chief surgeon at Des Petites Maisons in Paris. This work, important in the development of neuroanatomy during the late seventeenth century, is the result of keen observation and careful dissection. In it, Drouin discusses the skull, the brain and its circulation, and the structure of the nose, eye, tongue, and ear. The nine folding plates were engraved from Drouin's own drawings" (<i>Heirs of Hippocrates<i>).. 12mo (153 x 85 mm), contemporary French mottled calf with richly gilt spine and five raised bands, capitals and corner with light wear, a fine and unrestored copy. Internally fine and fresh, plates clean and crisp, small closed tears in foldings not going into the plate boarder. pp. [16], 125, [3:errata] and 9 finely engraved folding plates. Rare, and especially in such fine condition

      [Bookseller: Sophia Rare Books]
 25.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        C. Suetonius Tranquillus, ex recensione Joannis Georgii Graevii cum eiusdem animadversionibus ut et commentario integro Laevini Torrentii, Isaaci Casauboni & Theodori Marcilii nec non selectis aliorum. Editio secunda auctior & emendatior

      Hagae-Comitis: Apud Johannem a Velsen. Good. 1691. Hard Cover. [xvi], 822, 110, [154] pages + 12 full page plates. With an extra engraved title page. There are two folding pages - 763 and 764. Pages are browned throughout. Bound in old full vellum, lacking the ties. Joints split, particulalry the front joint. With a gilt decoration of a bird catching a worm or snake to both boards. Lacks the lettering piece to the spine. Vellum darkened and discoloured. Ink owner's inscription - Richard Wooler, Holmsdale to the front free end paper and the title page. 3 other ink notes to the title page also. A heavy volume - extra postage will be required to send it outside the UK .

      [Bookseller: Stephen Rench]
 26.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        Pratique de la géométrie, sur le papier et sur le terrain.

      Paris bzw. Amsterdam, Mortier, 1691. - (15 x 9 cm). (6) 185 (7) S. Mit gestochenem Titel, Holzschnitt-Titelvignette und 82 nahezu ganzseitigen Textkupfern. Lederband der Zeit. Eines der schönsten Mathematik-Lehrbücher seiner Zeit. - Die hübschen Kupfer gehören zu den reizvollsten Beispielen wissenschaftlicher Barockillustration. Die geometrischen Darstellungen sind durch reizende Landschaften und Gebäude, meist mit figürlicher Staffage verziert. - "Le Clerc war ein sehr geschickter Kupferstecher und liebte es, die geometrischen Figuren mit Landschaftsbildern zu verquicken. Das verleiht seinem Buche. einen gewissen Wert für Freunde absonderlicher Drucke" (Cantor). - Titel mit Besitzvermerk von alter Hand. Vorsätze etwas fleckig bzw. leimschattig. Kapitale mit Wurmspuren. Insgesamt gut erhalten. 1694 erschien noch ein zweiter Teil. - Cantor III, 19 [Attributes: Hard Cover]

      [Bookseller: Antiquariat Gerhard Gruber]
 27.   Check availability:     IberLibro     Link/Print  


        Sermon panegyrico. Predicado, à la solemnidad de el patrocinio de N. Señora, en la iglesia del Real, y Religiosissimo Convento de Jesus Maria; de esta imperial ciudad de Mexico; en concurso de la primera missa que en dicho dia, è iglesia, cantó el Br. D. Antonio Bernardino Dominguez, Zamudio

      Mexico: Por Doña Maria de Benavides, viuda de Juan de Ribera Small 4to. [5], 7 ff.. 1691 The Convent of Jesus Maria was established in the late 16th century in Mexico City for the granddaughters and great-granddaughters of conquistadors and other early settlers who lacked dowries that would allow them to marry in their station. Later the requirement of ties to conquerors and early settlers was relaxed. The present sermon was preached on the occasion of the special event in the church of the convent that is mentioned in the title of this work. => It came from the press of one of the great woman printers / printing entrepreneurs of colonial Mexico. Searches of NUC, WorldCat, COPAC, CCBP, and the OPACs of the national libraries of Mexico and Spain locate only the copy at the John Carter Brown Library, but we have an unverified report of another in the Lafragua Collection at Mexican National Library. Mid-20th-century red pebbled morocco, gilt spine. Partial marca de fuego on top and bottom edges. Wormtrack into text, touching but not costing words; generally quite clean with just an old spot or two to title-page. Very good.

      [Bookseller: SessaBks, A Division of the Philadelphia]
 28.   Check availability:     IOBABooks     Link/Print  


        [three lines in Greek, then] Flavii Josephi hierosolymitani sacerdotis Opera quae extant omnia

      Coloniae: Sumptibus Mauritii Georgii Weidmanni Folio. 38 ff., 1102 pp., 4 ff., 68 pp., 13 ff.. 1691 Josephus (b. A.D. 37) provides one of the very few non-biblical sources of Jewish history. This scholarly Cologne edition, in handsome => folio, offers a complete compilation of his works presented in the original Greek with Latin translation side-by-side on each page. The volume begins with the Antiquities of the Jews, translated into Latin and edited by Sigmund Gelen (1497?-1554), who also offers a biography of Josephus, based on his works, and the Against Apion. The Jewish War appears as translated and edited by Rufinus of Aquileia (A.D. 345?-410), and Josephus's history of the Maccabean Rebellion is translated and edited by => Erasmus of Rotterdam. In the five-part appendix are the Aristeas de LXX Interpretibus in Greek and Latin, translated into the latter by Matthias Garbatius; Ad Epitomen Aristeæ; a variorum of Book VII of the Jewish War and the Maccabean Rebellion based on the MSS. in the Leipzig collection; a Latin version of the Libelli de Maccabæis by Francisco Combesis; and fragments from the p e r i p a n t a V , ascribed to Josephus, edited by David Hoeschel based upon the work of Stephan le Moyne. Sidenotes refer the reader to important historical details and parallel biblical passages. This edition was compiled from MSS. in the Palatine library and is a revised and improved version of the Geneva edition of 1591. According to Dibdin, Thomas Ittigus, the editor, was "a man sufficiently conversant in Jewish antiquities, and an able reviewer of the MSS. and previous editions of his author." As far as Dibdin was concerned, this more than made up for imperfections in type and in paper quality (the paper is strong but inclined to browning). The title-page is handsomely printed in red and black, with engraved printer's device; there is a scattering of ornamental initials and head- and tailpieces. Full vellum over boards. Round spine with author's name and "Opera" in sepia ink at top. Inked personal ownership inscription on front fly-leaf; rather pleasing old library ownership stamp on verso of title-page. Lower corner of one leaf (H6) torn away without loss of text. Paper inclines to brown, as above, and there is the odd spot or underlining. => A substantial, significant volume.

      [Bookseller: SessaBks, A Division of the Philadelphia]
 29.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        MEMORABLE ACCIDENTS, AND UNHEARD OF TRANSACTIONS, containing an account of several strange events: as the deposing of tyrants, lamentable shipwrecks, dismal misfortunes, stratagems of war, perilous adventures, happy deliverances

      with other remarkable occurrences, and select historical events, which have happened in several countries in this last age. Translated from the French, printed at Brussels in 1691. and dedicated to his present Majesty William King of England, &c. Published in English by R. B. FIRST ENGLISH EDITION 1693, 12mo, approximately 145 x 85 mm, 5¾ x 3¼ inches, splendid frontispiece of William III on horseback engraved by F. H. V. Hove, pages: [6], 174, [12] - catalogue of books printed for Nathaniel Crouch, Dedicatory Epistle to King William signed by T. Leonard. Bound in full early leather, raised bands to spine and 2 gilt lettered red morocco labels. Corners slightly worn, other extremities slightly rubbed, armorial bookplate of the Irish Comerford family with the name James Comerford on the front pastedown plus tiny early bookseller's label, title page and frontispiece slightly browned, small ink name at top of title page, small old paper repair to reverse of fore - edge of title page, margins slightly trimmed, occasionally affecting a catchword, 3 tiny corners missing, 2 with loss of 1 word but easily understandable, all pages lightly age - browned. A good tight copy of a rare interesting book. Possibly translated by Nathaniel Crouch whose pseudonym was Richard or Robert Burton or R. B. The author claims that all the events narrated are true history taken from the best histories, memoirs, voyages, and other famous works that had lately appeared. The narratives concern the Chinese, the Turks, Transylvania, the European Emperor, the French and the Spaniards in the Virgin Isles, the Dutch and the Algerians in sea battles, several eventful voyages to the East Indies, China, Canada, West Indies and various wars. MORE IMAGES ATTACHED TO THIS LISTING, ALL ZOOMABLE. FURTHER IMAGES ON REQUEST. POSTAGE AT COST.

      [Bookseller: Roger Middleton P.B.F.A.]
 30.   Check availability:     maremagnum.com     Link/Print  


        ANATOMY IMPROV'D AND ILLUSTRATED WITH REGARD TO THE USES THEREOF IN DESIGNING: NOT ONLY LAID DOWN FROM AN EXAMEN OF THE BONES AND MUSCLES OF THE HUMAN BODY, BUT ALSO DEMONSTRATED AND EXEMPLIFIED FROM THE MOST CELEBRATED ANTIQUE STATUES IN ROME

      ITALIANO Legatura in piena pelle moderna, filettatura in oro ai piatti e al dorso, titolo in oro su tassello rosso al dorso. 60 cc., tavv. XLII. Vignette in rame al frontespizio, emblema nobiliare a c.3 (J. Sturt sculpsit). Firma di appartenenza al frontespizio. Prima edizione inglese, la prima in assoluto fu in italiano nel 1691 sotto il titolo "Anatomia per uso et intelligenza del disegno". Le belle tavole anatomiche rappresentano dissezioni del corpo umano descritti da Genga e da Lancisi. Un'opera di grande utilità per statuari, pittori e scultori del tempo. Genga fu un rinomato anatomista e chirurgo romano che sottolineò l'importanza della conoscenza anatomica per la pratica chirurgica. Esemplare in lieve e uniforme ossidazione, con foxing diffuso ad alcune tavole, tracce di sciupatura al verso dell'ultima carta d'indice.

      [Bookseller: Libreria Antiquaria Il Cartiglio di R. C]
 31.   Check availability:     maremagnum.com     Link/Print  


        [three lines in Greek, then] Flavii Josephi hierosolymitani sacerdotis Opera quae extant omnia

      Coloniae: Sumptibus Mauritii Georgii Weidmanni Folio. 38 ff., 1102 pp., 4 ff., 68 pp., 13 ff.. 1691 Josephus (b. A.D. 37) provides one of the very few non-biblical sources of Jewish history. This scholarly Cologne edition, in handsome => folio, offers a complete compilation of his works presented in the original Greek with Latin translation side-by-side on each page. The volume begins with the Antiquities of the Jews, translated into Latin and edited by Sigmund Gelen (1497–1554), who also offers a biography of Josephus, based on his works, and the Against Apion. The Jewish War appears as translated and edited by Rufinus of Aquileia (A.D. 345–410), and Josephus's history of the Maccabean Rebellion is translated and edited by => Erasmus of Rotterdam. In the five-part appendix are the Aristeas de LXX Interpretibus in Greek and Latin, translated into the latter by Matthias Garbatius; Ad Epitomen Aristeæ; a variorum of Book VII of the Jewish War and the Maccabean Rebellion based on the MSS. in the Leipzig collection; a Latin version of the Libelli de Maccabæis by Francisco Combesis; and fragments from the p e r i p a n t a V , ascribed to Josephus, edited by David Hoeschel based upon the work of Stephan le Moyne. Sidenotes refer the reader to important historical details and parallel biblical passages. This edition was compiled from MSS. in the Palatine library and is a revised and improved version of the Geneva edition of 1591. According to Dibdin, Thomas Ittigus, the editor, was "a man sufficiently conversant in Jewish antiquities, and an able reviewer of the MSS. and previous editions of his author." As far as Dibdin was concerned, this more than made up for imperfections in type and in paper quality (the paper is strong but inclined to browning). The title-page is handsomely printed in red and black, with engraved printer's device; there is a scattering of ornamental initials and head- and tailpieces. Full vellum over boards. Round spine with author's name and "Opera" in sepia ink at top. Inked personal ownership inscription on front fly-leaf; rather pleasing old library ownership stamp on verso of title-page. Lower corner of one leaf (H6) torn away without loss of text. Paper inclines to brown, as above, and there is the odd spot or underlining. => A substantial, significant volume.

      [Bookseller: SessaBks, A Division of the Philadelphia]
 32.   Check availability:     IOBABooks     Link/Print  


        Dyonisii Halicarnassei scripta, quae extant, omnia, et historica, et rhetorica

      New edition whose achievement is due to Friedrich Sylburg; the first edition of Sylburg seems to have appeared in 1586 in Frankfurt. Two title pages shown in red and black with a large thumbnail title, brand Weidmann printer. Bilingual edition in double column with the Latin look. This edition also contains the chronology of Glarean. Copy of arms of the city of Venice struck on the dishes. Bound in full vellum gilded. Back with nerves decorated with jewels and nets. As an exhibit in red morocco. Double frame net with angular irons, mentoring and second with double net. Vellum dirty, crumpled title page bearing a thin tear without missing foxing and browning scattered, sometimes quite marked. Despite vellum wearing uniforms dirt wove splendid golden weapons of Venice. Hellenistic deemed the sixteenth century, Sylburg was director of Latin and Greek editions of the printing of Wechel in Frankfurt; publishing works of Halicarnassus in Greek and Latin, with many comments, is one of his best achievements. If Antiquities of Rome's most famous work of Halicarnassus (where the author attempts to connect the first Rome to Greece), bears the Latin translation next to Sylburg, it is not just the rhetoric, only in Greek. Impensis Mauritii Georgii Weidmanni Lipsiae (Leipsig) 1691 2 parties en un Vol. In folio (24x38cm) (16) 792pp. 169pp. (1) (2bc.) ; (12) 280pp. 94pp. relié

      [Bookseller: Librairie Le Feu Follet]
 33.   Check availability:     Direct From Bookseller     Link/Print  


        Les Oeuvres de M. Francois Rabelai

      Rebelais, F. Les Oeuvres... Dont le contenu se voit à la pag. 23° suivante. Augmentées de la vie de l' Auteur & de quelques Remarques sur la vie & sur l' histoire. Avec l' explication de tous le mots difficiles. Eta la Clef nouvellament augmentée. (La Sphére), 1691. 2 volumi legati assieme in - 12°, bellissima legatura in marocchino rec., con dorso a 5 nervi e titolo in oro, tagli marezzati. (24), 488, (14); (2), da pag. 489 a 946, (8), (num. progr. dal I° vol.). Titolo in rosso e nero al front. del primo volume, alcuni fregi e iniziali silografiche nel tit. Ristampa dell' edizione Elzevir del 1663,ove allo stesso modo, si trovano ripetute le pp. 215 / 216, e dove, dopo la pagina 488, si trova la "Clef", citata come mancante da Brunet e Graesse, in questa come nelle edizz. precedenti. Verso la fine del secondo volume la silografia con la celebre figura della "dive bouteille". Scheda provvisoria.

      [Bookseller: Brighenti libri esauriti e rari]
 34.   Check availability:     maremagnum.com     Link/Print  


        Presbyterian inquisition as it was lately practised against the professors of the Colledge [i.e. College] of Edinburgh, August and September, 1690: in which the spirit of Presbytery and their present method of procedure is plainly discovered, matter of fact by undeniable instances cleared, and libels against particular persons discussed

      London: Printed for J. Hindmarsh, 1691. FIRST EDITION. Some dust soiling, but overall IN VERY GOOD CONDITION. Small quarto: [2], 106 pp. Bound in modern half calf antique over marbled boards, old wrappers bound in at end (upper wrapper with early booksellers description and evidence of previous library shelf-marks) FIRST EDITION -- DAVID LAING'S COPY. Laing was one of the foremost Scottish antiquarians and bibliographers; he was a learned bookseller and, from 1837 to his death in 1878, keeper of the library of the Writers to the Signet, Edinburgh. He edited a large number of works of Scottish poetry and prose collectors, and formed a spectacular collection of Scottish historical materials which were dispersed posthumously through four huge sales at Sotheby's (1879-1881). The present pamphlet was lot 2988, and features Laing's autograph in pencil inside the front wrapper. This pamphlet contains the testimony and response of Alexander Monro in answer to charges of "misconduct of office" and also of "Popery." In December 1685 he was appointed principal of Edinburgh University and minister of the high church, succeeding Andrew Cant in both offices. "Monro, though professedly Presbyterian, had strong leanings towards episcopacy, and was strongly attached to the cause of James II. Consequently, when the Presbyterians came into power at the revolution, he resigned his ministerial charge, and was forced to demit his office of principal. In 1688 he was nominated bishop of Argyle by the influence of Viscount Dundee, but he was neither elected nor consecrated. The commission appointed to see the Privy Council Act of 1690 carried out in the Scottish universities made many charges against Monro, and his replies, given in his anonymously published 'Presbyterian Inquisition' (London, 1691), throw much light on the internal condition of Edinburgh University. It was one of the singular circumstances of the case that the declaration of the Prince of Orange was conveyed to the Edinburgh magistrates by Monro, instead of being sent directly to them by the government." The charges brought against Monro by the Presbyterians basically destroyed his career; Monro's life subsequent to September 1690 cannot be definitely ascertained. Of the two settings of leaf O1 identified by ESTC, the present copy conforms to setting 1, namely: leaf O1r is signed "O" and O1v has the errata. REFERENCE: Wing (2nd ed.); M2443. ESTC R5724. LITERATURE: David Murray, "David Laing, Antiquary and Bibliographer" (Glasgow, 1915) passim.

      [Bookseller: Michael Laird Rare Books LLC ]
 35.   Check availability:     ABAA     Link/Print  


        MANUALE DEGLI INVITATORJ. Co' suo' Salmi da cantarsi nell'Ore Canoniche per ciascuna Festa, e Feria di tutto l'Anno: nell'Ufizio paruo della Beatissima Vergine, e de' Morti. Coll'aggiunta delle Sequenze, e lor Canto, e Antifone da cantarsi alla distribuzione delle Candele, e delle Palme.

      Per Vincenzio Vangelisti 1691 Cm.14,6x9,7. Pg.196. Legatura in piena pergamena semirigida, con minima abrasione al capitello inferiore. Tagli spruzzati. Contiene i "Salmi degli Invitatorj de' Mattutini di tutto l'Anno" in tetagramma con notazione quadrata L'Autore (Firenze, 1638 - 1703), Sacerdote fiorentino, fu organista e cantore del Duomo

      [Bookseller: Studio Bibliografico Pera]
 36.   Check availability:     maremagnum.com     Link/Print  


        The MORALS Of CONFUCIUS, A Chinese Philosopher. Who flourished about five Hundred Years before the coming of Christ. Being one of the choicest Pieces of Learning remaining of that Nation

      London:: Printed for Randal Taylor,. 1691 [1780].. 12mo: a^10 A - G^12 H^6 I^2. 6-3/4" x 4". 1st edition thus, a spurious 18th C imprint copying the original 1691 date of publcation (cf. Wing C-5806 for the first edition of 1691; ESTC T213641 for this 18th C. edition). xx, 183, [1 (blank)] pp.. Period full leather boards, with modern respiniing to style. Renewed eps. Raised bands. Red leather title label in second compartment. Date gilt stamped at spine base.. Corners rounded. Pencil annotation a1v; occasional period pen trials. to margins & rear blank. Old marginal dampstain in last 2. gatherings. Withal, A Very Good copy.. Head- tailpieces. Lacks frontis plate.

      [Bookseller: Tavistock Books, ABAA ]
 37.   Check availability:     ABAA     Link/Print  


        Essays on Several Subjects.

      London: Printed for Richard Bently, in Russel-Street in Covent-Garden, 1691. - Octavo. [vi], 179, [i]pp. A3, B8-M8, N2. First edition. Contemporary calf, reapired. Wing B3348. With the bookplates of Stephen J. W. Tabor (motto: Otium sine literis mors est) and Russell D. Smith (motto: Vincit qui se vincit).

      [Bookseller: Sam Gatteno Books]
 38.   Check availability:     AbeBooks     Link/Print  


        A Declaration of Independence Signer's Copy of Signed Cicero

      Amsterdam 1691 - Signed Book. Cicero's M. Tullii Ciceronis de Officiis Libri Tres, Henricum Wetstenium, Amsterdam, 1691. Hardcover Binding (Full Leather). Octavo (8vo). Also signed by his son Charles Jackson Paine. With the Republic ended after Caesar's death and the Senate abolished, Cicero wrote what he considered to be his masterpiece-a work on ethics that emulated Greek philosophers as Romans had little native-grown philosophy. Among its most important elements is the "Treatise on Moral Duties," written as a letter to Cicero's then-twenty-one-year-old son who was in university studies. In addition to being signed by Massachusetts Declaration of Independence Signer Robert Treat Paine on the title, it is countersigned by his son Charles Jackson Paine on the front pastedown. Charles dated his signature 1843, which placed him at 10 years of age, no doubt making this an instructional volume. Charles went on to become a railroad magnate, Civil War general and famous sportsman, perhaps by incorporating Cicero's practical application of ethics in his ventures.In a thick paper folded school-type cover that appears to be contemporaneous with the CJ Paine signature. ConditionVery Good. Endpapers browned, text has scattered foxing, but mostly clean. Full early calf modest wear at the corners, rubbing and few surface marks and a small drip of wax or paint, inner joint cracked. Scattered browning but mostly quite clean internally. [Attributes: Hard Cover]

      [Bookseller: Seth Kaller Inc.]
 39.   Check availability:     AbeBooks     Link/Print  


        An Account of the English Dramatic Poets

      - LANGBAINE, Gerard. AN ACCOUNT OF THE ENGLISH DRAMATICK POETS. Or, some observations and remarks on the lives and writings, of all those that have publish¿d either comedies, tragedies, tragi-comedies, pastorals, masques, interludes, farces, or opera¿s in the English tongue . Oxford, printed by L.L. for George West, and Henry Clements. An. Dom., 1691. 8vo, pp. [xvi], 556, [32] index, [1] blank, [1] errata; . First edition. A classic book, the first attempt to write biographies of English playwrights, and an important source of information about them and their works. 266a; Pforzheimer 577; Arnott & Robinson 10. This is an original 1691 copy beautifully rebound [Attributes: First Edition; Hard Cover]

      [Bookseller: Cuffern Books]
 40.   Check availability:     AbeBooks     Link/Print  


        Publii Virgilii Maronis opera

      Typographia Regia, Parisiis, 1691. In folio (38 x 27 cm) reliure plein veau à la Duseuil, doubles filets et écoinçons doré sur les plats, dos à nerfs à fleurons et titre dorés, doré sur les trois tranches; 2 f., belle page de titre gravée, 498 p., bandaux, lettrines historiées, culs de lampes, large collophon gravé. Reliure défraîchie avec des manquants, cependant feuillets très frais ; un petit manque de papier en bordure de la page de titre sans atteinte à la gravure. Fo in full calf "à la Duseuil", ribbed spice with gilt flowerheads, double filets & gilt cornerpieces, gilt edges, [2], nice engraved title page, 498 p., head - bands, historical letters, tail pieces, large imprint. Damaged binding with missing pice of calf on spine, but very nice paper (just a loss of papier on border of the title page). Français relié DeCollection

      [Bookseller: Livres Anciens Lucas Philippe]
 41.   Check availability:     maremagnum.com     Link/Print  


        Presbyterian inquisition as it was lately practised against the professors of the Colledge [i.e. College] of Edinburgh, August and September, 1690: in which the spirit of Presbytery and their present method of procedure is plainly discovered, matter of fact by undeniable instances cleared, and libels against particular persons discussed

      London: Printed for J. Hindmarsh, 1691. FIRST EDITION. Some dust soiling, but overall IN VERY GOOD CONDITION. Small quarto: [2], 106 pp. Bound in modern half calf antique over marbled boards, old wrappers bound in at end (upper wrapper with early booksellers description and evidence of previous library shelf-marks) FIRST EDITION -- DAVID LAING'S COPY. Laing was one of the foremost Scottish antiquarians and bibliographers; he was a learned bookseller and, from 1837 to his death in 1878, keeper of the library of the Writers to the Signet, Edinburgh. He edited a large number of works of Scottish poetry and prose collectors, and formed a spectacular collection of Scottish historical materials which were dispersed posthumously through four huge sales at Sotheby's (1879-1881). The present pamphlet was lot 2988, and features Laing's autograph in pencil inside the front wrapper. This pamphlet contains the testimony and response of Alexander Monro in answer to charges of "misconduct of office" and also of "Popery." In December 1685 he was appointed principal of Edinburgh University and minister of the high church, succeeding Andrew Cant in both offices. "Monro, though professedly Presbyterian, had strong leanings towards episcopacy, and was strongly attached to the cause of James II. Consequently, when the Presbyterians came into power at the revolution, he resigned his ministerial charge, and was forced to demit his office of principal. In 1688 he was nominated bishop of Argyle by the influence of Viscount Dundee, but he was neither elected nor consecrated. The commission appointed to see the Privy Council Act of 1690 carried out in the Scottish universities made many charges against Monro, and his replies, given in his anonymously published 'Presbyterian Inquisition' (London, 1691), throw much light on the internal condition of Edinburgh University. It was one of the singular circumstances of the case that the declaration of the Prince of Orange was conveyed to the Edinburgh magistrates by Monro, instead of being sent directly to them by the government." The charges brought against Monro by the Presbyterians basically destroyed his career; Monro's life subsequent to September 1690 cannot be definitely ascertained. Of the two settings of leaf O1 identified by ESTC, the present copy conforms to setting 1, namely: leaf O1r is signed "O" and O1v has the errata. REFERENCE: Wing (2nd ed.); M2443. ESTC R5724. LITERATURE: David Murray, "David Laing, Antiquary and Bibliographer" (Glasgow, 1915) passim.

      [Bookseller: Michael Laird Rare Books LLC]
 42.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        Pensées sur le Royaume de Dieu, et sa Justice -

      Paris: Edme Couterot, rue saint Jaqcues, au bon Pasteur, 1691 - (BINDING, FRENCH) 12mo. . Contemporary full black French morocco gilt with arms of Adrien-Alexandre Hannivel, comte de Mannevillette, Marquis de Crevecoeur on boards, spine gilt with armorial motifs, citron morocco doublures, gold flyleaves, a.e.g. Bookplate of Lucius Wilmerding. Invisibly rebacked preserving original spine. Two leaves with paper repair in gutter. Fine in cloth slipcase. Not in OCLC, RLIN [Attributes: Hard Cover]

      [Bookseller: James Cummins Bookseller, ABAA]
 43.   Check availability:     AbeBooks     Link/Print  


        Pensées sur le Royaume de Dieu, et sa Justice ?

      Paris: Edme Couterot, rue saint Jaqcues, au bon Pasteur, 1691. 1 vols. 12mo. Contemporary full black French morocco gilt with arms of Adrien-Alexandre Hannivel, comte de Mannevillette, Marquis de Crevecoeur on boards, spine gilt with armorial motifs, citron morocco doublures, gold flyleaves, a.e.g. Bookplate of Lucius Wilmerding. Invisibly rebacked preserving original spine. Two leaves with paper repair in gutter. Fine in cloth slipcase. Distinctive 17th Century French Binding, Wilmerding Copy

      [Bookseller: James Cummins Bookseller]
 44.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        Naval Speculations, and Maritime Politicks; Being a Modest and Brief Discourse of the Royal Navy of England: of its Oeconomy and Government, and a Projection for an Everlasting Seminary of Seamen, by a Royal Maritime Hospital. With, a Project for a Royal Fishery. Also Necessary Measures in the present War with France, &c

      London: Printed for William Bonny, and Sold by Sam. Manship ., 1691. First edition. Engraved frontispiece portrait by Van Hove. [16] leaves, including blank a8; 348 pp., final leaf of errata; lacking final blank leaf. 1 vols. 8vo. Contemporary panelled calf, rebacked. With the bookplate of Hugh Cecil Lowther, 5th Earl of Lonsdale. In the Steps of Pepys Published a year after Pepys' classic MEMOIRES RELATING TO THE STATE OF THE ROYAL NAVY OF ENGLAND. Although he occasionally strays into strange waters (e.g., his suggestion that the Navy patrol fishing grounds off Newfoundland, capture French sailors and put them to work fishing), Maydman's book is an elaborate, detailed plan for the organization of a strong Royal Navy. Indeed, the motto beneath his superb portrait reads: "When England's Rule in British Seas doth Cease / Farewell their Wealth, their Glory, and their Peace"

      [Bookseller: James Cummins Bookseller]
 45.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        Pensées sur le Royaume de Dieu, et sa Justice ?

      Paris: Edme Couterot, rue saint Jaqcues, au bon Pasteur, 1691. 1 vols. 12mo. Contemporary full black French morocco gilt with arms of Adrien-Alexandre Hannivel, comte de Mannevillette, Marquis de Crevecoeur on boards, spine gilt with armorial motifs, citron morocco doublures, gold flyleaves, a.e.g. Bookplate of Lucius Wilmerding. Invisibly rebacked preserving original spine. Two leaves with paper repair in gutter. Fine in cloth slipcase. Distinctive 17th Century French Binding, Wilmerding Copy

      [Bookseller: James Cummins Bookseller ]
 46.   Check availability:     ABAA     Link/Print  


        Naval Speculations, and Maritime Politicks; Being a Modest and Brief Discourse of the Royal Navy of England: of its Oeconomy and Government, and a Projection for an Everlasting Seminary of Seamen, by a Royal Maritime Hospital. With, a Project for a Royal Fishery. Also Necessary Measures in the present War with France, &c

      London: Printed for William Bonny, and Sold by Sam. Manship ., 1691. First edition. Engraved frontispiece portrait by Van Hove. [16] leaves, including blank a8; 348 pp., final leaf of errata; lacking final blank leaf. 1 vols. 8vo. Contemporary panelled calf, rebacked. With the bookplate of Hugh Cecil Lowther, 5th Earl of Lonsdale. In the Steps of Pepys Published a year after Pepys&#39; classic MEMOIRES RELATING TO THE STATE OF THE ROYAL NAVY OF ENGLAND. Although he occasionally strays into strange waters (e.g., his suggestion that the Navy patrol fishing grounds off Newfoundland, capture French sailors and put them to work fishing), Maydman&#39;s book is an elaborate, detailed plan for the organization of a strong Royal Navy. Indeed, the motto beneath his superb portrait reads: "When England&#39;s Rule in British Seas doth Cease / Farewell their Wealth, their Glory, and their Peace"

      [Bookseller: James Cummins Bookseller ]
 47.   Check availability:     ABAA     Link/Print  

______________________________________________________________________________


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.