The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Displayed below are some selected recent viaLibri matches for books published in 1778

        Det götheborgska Wetenskaps och witterhets samhällets handlingar.

      Wetenskaps afdelningen. I-IV. Göteborg, L. Wahlström, 1778-88. 8:o. (2),108,(1) s. & 6 grav. plr + (14),68,(1) s. & 1 utvikbar grav. plansch + 109,(2) s. & 3 utvikbara grav. plr + 88 s. + Det götheborgska Wetenskaps och witterhets samhällets handlingar. Witterhets afdelningen. I-III. Göteborg, L. Wahlström, 1778-85. 8:o. (2),113,(1) + (2),96,(1,1 blank,1) + 103,(1) s. + Nya handlingar af kongl. Wettenskaps och witterhets samhället i Götheborg. I-V. Göteborg, S. Norberg, 1808-22. 8:o. 103,(1) s. & 3 utvikbara grav. plr + (2),94 s. + extra grav. titelblad,(4),X,54 s. & 1 grav. plansch & 7 handkolorerade grav. plr + extra grav. titelblad,(2),63,(1 blank,1) s. & 1 grav. plansch. & 6 handkolorerade grav. plr + extra grav. titelblad,(2),70 s. & 6 handkolorerade grav. plr. + Götheborgs kongl. Vetenskaps och vitterhets samhälles handlingar. Ny tidsföljd. Del I-VII. Göteborg, N. J. Gumpert & comp., Hedlund & Lindskog respektive D. F. Bonnier, 1850-61. 8:o. (4),161,(1 blank,2) + (4),149,(1 blank,2) s. & 3 litograferade plr + (6),171 s. & 1 litograferad plansch + (4),252,(1) + 157,(1 blank,6) + (4),140,(1) s. & 1 utvikbar litograferad plansch & 1 inbunden rättelselapp + (4),614,(1) s. Sex ngt nötta hfrbd från ca 1860 med guldornerade och blindpressade ryggar. Grönsprängda snitt. Ryggarna ngt småfläckiga och guldorneringen delvis oxiderad. "Nya handlingar" I-II i mindre format än svitens övriga delar. Del I av "wetenskaps afdelningen" delvis lagerfläckig och del II med fläck nedtill på s. (11)-5 och upptill på s. 17-21. Del I av "witterhets afdelningen" delvis lätt lagerfläckig och inledningsvis med några småfläckar i inre marginalen. "Nya handlingar" delvis lagerfläckiga och med små svaga fuktfläckar upptill. Del III med stora fuktränder på preliminärbladen. Förlust av några bokstäver i del V på s. 66. Ungefär hälften av planscherna i Hollbergs arbete med någon mindre fläck och/eller vita pappersfragment som fastnat då koloreringen uppenbarligen inte tillåtits torka ordentligt. Enstaka blyertsanteckningar i del II av "ny tidsföljd" och planscherna med respektive arts latinska namn prydligt införda i bläck. Med blåstpl "G. N. Museum" på titelbladet till del IV av "nya handlingar" och med L. F. Rääfs exlibris. Den sällsynta tabellen till Osbecks uppsats saknas i detta ex.. Krok 9 för Osbecks "Utkast til flora hallandica". Krok 7 för Holmbergers "Theorie om wäxternas kringspridande på jorden". Krok 1 för J. Flygares "En ny svensk ört". Krok 3 för Næzéns "Flora Stockholmensis". Hebbe 1583 för Alströmers "Märkvärdigheter vid boskaps-skötselen i Lombardiet, samlade under en resa i orten år 1779, jemte beskrifning på tilverkningen af parmesan-ost". Klemming Sveriges dramatiska litteratur s. 112 för Wallenbergs drama "Susanna". Av "witterhets afdelningen" utkom en fjärde och femte del 1797 respektive 1806. Del III-V av "nya handlingar" utgörs i huvudsak av Lars Hollbergs "Beskrifning öfver bohuslänske fiskarne" som av Björn Dal har kallats "ett av våra vackraste planschverk". Dess planscher graverades av August Pfeiffer och Johan August Beyer. Arbetet drogs med ekonomiska problem och Hollberg uppger i ett brev till Thunberg 1820 att endast 60-70 exemplar av första häftet då var sålda! Tryckningen av tredje delen möjliggjordes enbart genom att A. J. Hagströmer subventionerade varje exemplar med 30 riksdaler. I detta exemplar är medbundet en samtida eller nära samtida teckning i samma stil som övriga planscher. Motivet är en sandskädda och planschen är inbunden i anslutning till den beskrivande texten. I del I av "ny tidsföljd" ingår C. U. Ekströms "Kritiska anmärkningar öfver assessor Hollbergs Beskrifning öfver bohuslänska fiskarne", en uppsats som enligt Björn Dal åter gjorde Hollbergs arbete användbart. Del VII i "ny tidsföljd" utgörs i sin helhet av Niklas Westrings viktiga avhandling om svenska spindlar, "Aranae suecicae descriptae". Som exempel på samhällets vittra verksamhet kan "Sigurd och Brynhilda. Episkt försök efter Völsunga-sagan" av Eva Brag framhållas samt en översättning av Hedvig Schultz. Bland de många övriga medarbetarna kan nämnas bl.a. Sparrman, Thunberg, A. J. Retzius, Adlerbeth och Ödmann

      [Bookseller: Mats Rehnström]
 1.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  

______________________________________________________________________________


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.