The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Displayed below are some selected recent viaLibri matches for books published in 1742

        Masonry Dissected: Being an Universal and Genuine Description of All its Branches, from the Original to this Present Time:

      As it is deliver`d in the Constituted Regular Lodges, Both in City and Country, According to the Several Degrees of Admission: Giving an Impartial Account of their Regular Proceeding in Initiating their New Members in the whole Three Degrees of Masonry. Viz. I. Enter`d `Prentice, II. Fellow-Craft, III. Master. With A new and exact List of Regular Lodges according to their Seniority and Constitution. To which is added, The Author`s Vindication of himself. By Samuel Prichard, late Member of a Constituted Lodge. The Eight Edition. London: Printed for T. Cooper, at the Globe in Pater-Noster-Row. MDCCXLII. (1742). Later brown half morocco. Top edge gilt, else uncut. Some fading to spine. Title and decication leaf with mended tears inner margin. Page 23/24 with mended tear lower edge. Page 25/26 with two mended tears lower edge. Last leaf with mended tears inner and outer margin. Mended with japanese rice paper. 21,5 x 14 cm

      [Bookseller: Antiquaria]
 1.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        Versuch einer Critischen Dichtkunst. Durchgehend mit den Exempeln unsrer besten Dichter erläutert. Anstatt einer Einleitung ist Horazens Dichtkunst übersetzt, und mit Anmerkungen erläutert

      Leipzig, Breitkopf 1742.. Dritte und vermehrte Auflage. Mit gest. Frontispoz. 19 Bll., 778 S., 7 Bll. Lederband d. Zt. mit Rückenschild.

      [Bookseller: Antiquariat Turszynski]
 2.   Check availability:     IOBABooks     Link/Print  


        Antiquitates Christianæ: or, the History of the Life and death of the Holy Jesus: as also the Lives, Acts and Martyrdoms of his Apostles. In Two Parts. The Tenth Edition, adorn'd with curious Sculptures.

      London, Printed for J. Walthoe (et al), (1742). Folio. Cont. full calf. Raised bands. Worn and covers detached. Block good. Main title in red a. black. In all 4 titles (3 Parts). (6),L,622 pp. 2 engreved allegorical Frontispieces and 78 engraved plates (incl. frontisp. and double-numbering of some plates). Printed on good paper. Internally fine, with a few dampstains, some browning to the first and last leaves.. In this 1742-edition all the illustrations are on plates and not in the text

      [Bookseller: Lynge & Søn A/S]
 3.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        [=Half title.] Geneve, 1781.

      8vo. 208, 201-437,+ (1) pp.+ 19 fold. engr. plates. Slightly worn contemporary half calf, spine richly gilt, head of spine defective. Hirsch I, 522 (only 1 tab.). First collected edition of Rousseau's treatises on music. It was also published as part of "Oeuvre completes". Includes: Projet concernant de nouveaux signes pour la musique, lu par l'auteur à l'Academie des Sciences le 22 août 1742; Dissertation sur la musique moderne; Essai sur l'origine des langues, où il est parlé de la mélodie & de l'imitation musicale; Lettre a monsieur l'Abbé Raynal, au sujet d'un nouveau mode de musique, inventé par M. Blainville, Paris, le 30 mai 1754, au fortir du concert; Examen de deux principes avancés par M. Rameau, dans sa brochure intitulée: Erreurs sur la musique dans l'Encyclopédie; Lettre a M. Burney sur la musique, avec fragmens d'observations sur l'Alceste Italien de M. le Chevalier Gluck; Extrait d'une reponse du petit faiseur a son préte-nom, sur un morceau de l'Orphée de M. le Chevalier Gluck

      [Bookseller: Centralantikvariatet]
 4.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        Cogitationes critico philologicæ de orthographia linguæ svio gothicæ tam runica quam vulgari, a corrupto medii ævi stylo vindicanda; occasione amicæ disceptationis, de pronominum tu et illi rectiore svedica scriptione per du et de quam tu et the; quibus accesserunt non modo brevis expositio convenientiæ runarum gothicarum cum litteris ebraicis, græcis et romanis, sed et specimen extemporale harmoniæ linguæ mso et scandogothicæ; præfixis prolegomenis de initiis et migrationibus gentium scandogothicarum.

      Sthlm, L. Salvius, 1742. 4:o. (32),141,(3) s. & 1 utvikbar träsnittsplansch med tryckt text på baksidan. Häftad i gråpappomslag från omkring 1800 med blank titeletikett. Ryggen med en liten fuktfläck överst och omslaget lite nött och med ett par småfläckar på framsidan. Några blad lätt bruntonade och med några svaga fuktränder i den inre marginalen. Några diskreta lagningar och förstärkningar i de inre marginalen mot slutet.. Hammarsköld Förtekning s. 21. Warmholtz Bibliotheca historica Sueo-Gothica 8971: "Denna bok tyckes haft samma öde, som flera denne författares skrifter, neml. at icke få många läsare. Deruti har han dock gjort väl, at han uti trästick tillagt rune-texten af den namnkunnige Danaholmske grentze-skilnad, sådan som den finnes uti en i Norrige af Sparfvenfelt öfverkommen, och til k. Antiq. archivum skänkt norrsk lagbok." Eric Julius Björner (1696-1750) född i Timrå och sedermera translator och assessor i Antikvitetsarkivet, grundlade sitt intresse för fornstudier redan i ungdomen då hembygdsstudier bland Norrlandsstudenterna i Uppsala utgjorde ett viktigt ideellt inslag i nationslivet. Hans vetenskapliga verksamhet kännetecknades av en, som det står i "Svenskt biografiskt lexikon", "måhända medfödd benägenhet att stelna till i en gång antagna åskådningar." Hans källor var bibeln, de klassiska auktorerna, den isländska sagolitteraturen och de äldre svenska antikvariska forskarna med Olof Rudbeck i spetsen och hans problemställning var den samma som hans lärofäders. Hans ortografiska funderingar vände sig mot användningen av f vid v-ljudets betecknande, mot bokstavsformen w samt mot nyttjandet av tecknen t, th i begynnande d-ljud. Dessa skrivsätt hade inte något stöd i det verkligt äkta språket, runinskrifternas, och utgjorde enligt Björners åsikt endast en besvärande tillsats, som skulle försvåra för barn och utlänningar att lära sig stava. Dock genmälde kritikerna, att det invanda skrivsättet vore manligare, men Björner ställde då frågan, "om nödigt ock hedersamt vore, at et från fornt tungomål, jag vill ej sägja mandom, avvikt folk, behåller allena en eller annan så kallad mannlig stav och stavelse, lemnande dock merendels bårt månge andre, värkeliga långt mannligare och eftertryckeligare ord?"

      [Bookseller: Mats Rehnström]
 5.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        Delle sette provincie unite, del paesi bassi, degli svizzeri, grigioni, e loro alleati. in venezia, albrizzi, 1742.

      Cm. 18, pp. (14) 431 (1). Antiporta figurata, tre grandi carte geografiche e 13 belle tavole incise in rame, di cui molte più volte ripiegate fuori testo. Solida legatura coeva in piena pelle di scrofa con dorso a nervi ed impressioni a secco ai piatti. Tagli rossi e titoli in oro su doppio tassello. Ottima conservazione. Si tratta del volume undicesimo della celebre opera del Salmon: Lo stato presente di tutti i paesi, e popoli del mondo naturale, politico e morale, con nuove osservazioni, e correzioni degli antichi e moderni viaggiatori.

      [Bookseller: Studio Bibliografico Benacense]
 6.   Check availability:     maremagnum.com     Link/Print  


        Regiones ad Sinum Finnicum Accuratisseme Delineatae

      Holmiae. 1742, Plate mark 49,5 x 58 cm. The whole sheet 52,5 x 64 cm. Contemporary hand colouring. In passe partout. Green passe partout. A few minor spots and creases. Strong vibrant colours. Very nice condition.. A fine map of the gulf of Finland with southern Finland, Ingermanland, Estonia, parts of Latvia and Russia with the newly established St. Petersburg. In the lower part of the map city plans of Kexholm, Wiborg, Narva, Wilmanstrand, Fredrichshamn, Revel, Cronstadt and Petersborg (St. Petersburg). The map is a part of a work by Kongl. Landtmäteri Contoiret and its associates published in the years 1739-1793, covering parts of Sweden, Finland and the Baltic States. This was the first effort to map the country in somewhat uniform maps. The first map to be published in 1739, was the grand "Charta öfwer Mälaren" by Jacob Nordencreutz. The maps Upland, Västmanland, Södermanland, Nerike, Skåne and a general map of Sweden followed in the 1740s and early 1750s. Few copies of these early maps were sold and the endevour came to a halt due to economic difficulties. After some years, the next map to be published was the 1769 map of Medelpad. The remaining maps were then published during the next twentyfive years. The last map "Charta öfver Heinola Höfdingedöme" was issued in 1793. Many parts of Sweden were never covered (Öland, Gotland, Halland, Herjedalen and Norrbotten). Since the project was unfinished, it was never sold as a proper atlas. No title published. The few atlases that do exist are private compilations. The general map of 1747 by Biurman is a milestone in swedish carthography. It replaces Bureus1626 map as a blue print of Sweden for foreign carthographers. (In the mid 1790s Samuel Gustaf Hermelin launched a private attempt to map the country, this time with success. All of Sweden and Finland was mapped by 1818.)

      [Bookseller: Hammarlunds Antikvariat]
 7.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        Opere del padre gio. pietro pinamonti della compagnia di gesu'. con un breve ragguaglio della sua vita venezia presso niccolo' pezzana 1742

      In-8° (cm 23x18), pp. (20), 845, (7), legatura coeva in pergamena con titoli manoscritti al dorso (restauro con carta giapponese nella parte interna delle cerniere). Frontespizio in rosso e nero, con emblema dei Gesuiti. Con un ritratto del Pinamonti inciso su rame da Antonio Luciani. Al contropiatto anteriore scritta coeva a penna, cancellata; al contropiatto posteriore, scritta a penna datata 19 aprile 1764, a firma "Gio. Carugati". Alle pp. 71-72, alla seconda e alla terza riga di testo, piccolo foro di centimetri 0,6x0,2, con perdita di pochissime lettere: il testo è comunque ricostruibile e rimane assolutamente comprensibile. Qualche leggero alone d'umido, per il resto buon esemplare. Tra le altre opere, il volume contiene un interessante trattato ad uso degli esorcisti, contro le possessioni diaboliche. Indice: Breve ristretto della vita del Padre Gio. Pietro Pinamonti della Compagnia di Gesù; Esercizj Spirituali di Sant'Ignazio; La via del Cielo appianata con esporre gl'impedimenti, che vi s'attraversano, e la maniera di superarli. Opera tratta dal Libro degli Esercizi Spirituali, e disposta in dieci lezioni; La Religiosa in Solitudine, opera in cui si porge alle Monache il modo d'impiegarsi con frutto negli Esercizj Spirituali di Sant'Ignazio, e può anche servire a chiunque brama di riformare con un tal Mezzo il proprio Stato; Lo Specchio che non inganna, ovvero la Teorica, e la Pratica della cognizione di se stesso; La vera Sapienza, considerazioni utilissime all'acquisto del Santo Timor di Dio; Il Cuor Contrito. Motivi per eccitare alla Contrizione; La Croce Alleggerita. Motivi per confortarsi nelle Tribolazioni; L'Inferno aperto al Cristiano perché non v'entri. Considerazioni delle pene infernali proposte a meditarsi per evitarle; L'Albero della Vita. Pregi e frutti della S. Messa, con la maniera di parteciparne copiosamente; Il Sacro Cuor di Maria Vergine; La Causa de' Ricchi, ovvero il Debito ed il Frutto della Limosina; Le Leggi dell'Impossibile. Regole dell'Astrologia per rintracciare l'avvenire, esposte alla luce, per disinganno de' creduli; La Vocazione Vittoriosa, in cui si dimostrano gli assalti fatti alla Gioventù chiamata da Dio alla Religione, e l'Arte da ributtarli; La Sinagoga Disingannata, Via facile a dimostrare a qualunque Ebreo la falsità della sua Setta e la verità della Legge Cristiana; Compendio della Dottrina Cristiana; Bolla della Santità di Nostro Signore Papa Clemente XI a favore degli Ebrei, ed altri Infedeli convertiti alla Fede Cristiana, volgarizzata per intelligenza di ciascheduno; Breve compendio delle cose più principali che devono insegnarsi nella Dottrina Cristiana; Il Direttore. Metodo da potersi tenere per ben regolare l'Anime nella via della Perfezione Cristiana; Exorcista rite edoctus, seu accurata methodus omne maleficiorum genus probe, ac prudenter curandi.

      [Bookseller: Libreria Antiquaria Mazzei]
 8.   Check availability:     maremagnum.com     Link/Print  


        Commentaria in Hermanni Boerhaave Aphorismos de cognosendis et curandis morbis I-V.

      Lugduni Batavorum Apud Joannem et Hermannum Verbeek, 1742-72. Five volumes. Engraved frontispiece (lacks engraved portrait), titles printed in red and black with engraved vignettes. Contemporary brown half leather, worn, somewhat faded spines in five compartments, some damages at head and foot. Some foxing and spotting. 25,5 X 20,5 cm. Signatures on inside of upper covers. Traces of removed bookplate on inside of upper covers.. Volume V with index auctorum, index rerum and "De materie Medica". Our copy lacks the 1776 published Supplement. Vol II, III and IV lacks half title

      [Bookseller: Antikvariat Röda Rummet AB]
 9.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        Farriery Improv´d: Or, A Compleat Treatise Upon the Art of Farriery. Wherein is fully explain´d, the Nature, Structure, and Mechanism of that Noble and Useful Creature, A Horse, the Diseases and and Accidents he is liable to, and Method of Cure [...].

      London, J. Clarke at the Golden Ball, 1742. The Fourth Edition. VIII + (2) + 363 + (29) p. Contemporary worn full calf. 17 X 10 cm. Broken hinges. Worn at top of spine. Clean interior with only a few spots

      [Bookseller: Antikvariat Röda Rummet AB]
 10.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        A Map of the British Empire in America with the French, Spanish and the Dutch Settlements adjacent thereto

      Amsterdam: printed for John Covens and Cornelius Mortier, [n.d. c. 1742]. Copper-engraved map on four sheets, key map, sheet of harbor maps all hand- coloured in outline; 4 engraved views of Quebec, New York, Niagara Falls. Seven sheets, each 26 x 21 1/2 inches. An important association copy of the Covens and Mortier edition of the famous Popple map, annotated by Peter Wraxall: a man intimately associated with the establishment and setting of boundaries in colonial America. Henry Popple produced this map under the auspices of the Lord Commissioners of Trade and Plantations to help settle disputes arising from the rival expansions of English, Spanish and French colonies. "France claimed not only Canada, but also territories drained by the Mississippi and its tributaries - in practical terms, an area of half a continent" (Goss The Mapping of North America p.122.) The thrust of British mapmaking after 1718 was to establish her presence cartographically on the French. Hence the title "The British Empire in America..."Nevertheless, in making the map, Popple used the best available geographical information: Colonel Barnwell's map of the southeast; De L'Isle's "Carte de la Louisiane"; Cadwallader Colden's map of the Iroquois nations, and seems to have come up with a map that did not please imperialistic British viewers as much as it did those who only wanted an accurate depiction. The result was and is a vast map of North America never before delineated in such detail, and a source of delight and intrigue. The map was eventually very successful and there were several editions. Babinksi notes that George Washington owned a copy of the Key map (Popple's abbreviated version) and Benjamin Franklin ordered two copies for the Pennsylvania Assembly in 1746 and another in 1752. The Popple and Mitchell (1755) maps were the most important maps of North America made in the 18th century and were widely known and referred to throughout the formation of the United States. This example is the second state of the edition published by Covens and Mortier in Amsterdam, circa 1742. Covens & Mortier was a highly respected Amsterdam map publishing firm, which, more than any of their colleagues, maintained the high standards established by the Dutch and French cartographers of the previous century. The seven page Popple map appeared in the Covens & Mortier edition of De l'Isle's Atlas Nouveau. The Covens and Mortier version of Popple offers in a rather more manageable and accessible form all the geographical and political material of the original, including the depiction of Wager's sea battle with the Spanish near Cartagena in 1707. The region in question, the Eastern half of North America and a portion of northern South America, is laid out on four sheets, which joined would be roughly 43 x 52 inches. Each sheet is titled with its content. In addition to this are three more sheets: the Key map, a sheet with four views: Mexico City, New York, Quebec and Niagara Falls, and a sheet with eighteen harbor and island plans from Annapolis Royal in Nova Scotia to Porto Bello in Panama. It is unusual to have the Key map, as it was frequently separated from the others and framed by itself. This copy is further individualized in that it is the Wraxall-Dunkin-Van Rensslaer copy. It originally belonged to and was annotated by Peter Wraxall (d. 11 July 1759). He was an Englishman, who settled in New York and became involved in the relations between the Colony and the Iroquois Confederacy, which was a critical element in Britain's rivalry with France, writing several reports on the history of relations between whites and Iroquois in New York. Wraxall was William Johnson's secretary and, in battle, aide-de- camp, for the first two years of the French and Indian War. The atlas from which this map was removed subsequently passed to Elizabeth Dunkin (d.1846, niece of Wraxall's wife Elizabeth), who gave it to her son-in-law John Sanders Van Rensslaer (1792-1868). Wraxall limits his annotations to the upper left sheet; he notes in the lower left corner of the margin that the so-called 'Lake Illinois' "in the Maps published by Jefferies 19th Feby. 1753 this Lake is named Mishigan & he runs the limits of the 6 Nations to the Branch of the Missisipi called in the above Map River Msingona". In addition he has added a sub-title (Native American name) to Lake Erie. Mark Babinski Henry Popple's 1733 map (New Jersey, 1998) (ref); Cumming, The Southeast in Early Maps 249; E. McSherry Fowble Two Centuries of Prints in America 1680-1880 (1987), 6, 7; cf. John GossThe Mapping of North America (1990) 55 (key map only); Graff 3322; Howes P481, "b"; Lowery 338; McCorkle, et al. America Emergent 21; McCorkle, New England 741.3; Phillips Maps 569; Sabin 64140; Schwartz & Ehrenberg p.151; Streeter Sale 676; Stephenson & McKee Virginia in Maps, map II-18A-B; American National Biography.

      [Bookseller: Donald Heald Rare Books]
 11.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        THE HARMONY OF ALL RELIGIONS WHICH GOD EVER PRESCRIBED: CONTAINING A BRIEF SURVEY OF THE SEVERAL PUBLICK DISPENSATIONS OF GOD TOWARD MAN, OR HIS APPOINTMENT OF DIFFERENT FORMS OF RELIGION IN SUCCESSIVE AGES

      London: Printed for James Brackstone, 1742.. xii,102,[6]pp. Octavo. Extracted from bound pamphlet volume. Residue of old spine, faint trace of dustiness and minor foxing, but a very good, crisp copy. First edition, published anonymously. An interpretive work, aimed particularly at delineating and reconciling the different views of the relation of Judaism to Christianity. ESTC locates six copies in North America. Not in NCBEL. ESTC T82972..

      [Bookseller: William Reese Company - Literature ABAA-]
 12.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        A COLLECTION OF THE STATE PAPERS OF JOHN THURLOE, ESQ., 7 VOLUMES

      1742. Good. THURLOE, John. A COLLECTION OF THE STATE PAPERS OF JOHN THURLOE, ESQ.; SECRETARY, FIRST, TO THE COUNCIL OF STATE, AND AFTERWARDS THE TWO PROTECTORS, OLIVER AND RICHARD CROMWELL ... TO WHICH IS PREFIXED, THE LIFE OF MR. THURLOE...BY THOMAS BIRCH; 7 VOLUMES. London: Printed for the Executor of the late Mr. Fletcher Gyles; Thomas Woodward and Charles Davis, 1742. var pp. Folio, original calf with raised bands, gilt spines and dentelles. Joints cracked, spines chipped, boards quite worn. Volume VII's front board is detached. Internally very good, a few creased preliminaries, frontispiece engraving in Vol. I detached, laid in, with light foxing to margins. Complete, good overall. Extra postage required.

      [Bookseller: Boston Book Company]
 13.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        A Collection of the State Papers of John Thurloe

      London: Mr Fletcher Gyles, Thomas Woodward, 1742. A collection of the state papers of John Thurloe, Esq.; secretary, first, to the Council of State, and afterwards to the two Protectors, Oliver and Richard Cromwell : In seven volumes. Containing authentic memorials of the English affairs from the year 1638, to the Restoration of King Charles II / Published from the originals, formerly in the library of John Lord Somers, Lord High Chancellor of England; and since in that of Sir Joseph Jekyll, Knt. late master of the Rolls. Including also a considerable number of original letters and papers, communicated by His Grace the Archbishop of Canterbury from the library at Lambeth, the Right Honourable the Earl of Shelburn, and other hands. The whole digested into an exact order of time. To which is prefixed, The life of Mr. Thurloe: with a complete index to each volume. By Thomas Birch. Complete in 7 volumes, bound in later half calf, linen boards, raised bands, gilt title lettering, very lightly rubbed on corners of boards, but all bindings in excellent clean condition, without any hinge joint wear. Internally, Writers library bookplate on fixed endpapers, some general very light browning/spotting, text in very good clean condition throughout. Overall an excellent complete 7 volume collection of State Papers, in very good clean solid bindings.. First Edition. Hardcover. Very Good Plus. Folio - over 12" - 15" tall.

      [Bookseller: George Jeffery Books]
 14.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        A Collection of the State Papers of John Thurloe, Esq; Secretary, First to the Council of State, and Afterwards to the Two Protectors, Oliver and Richard Cromwell. In seven volumes

      London - Mr. Fletcher Gyles, Thomas Woodward and Charles Davis, 1742 Book. Very Good. Hardcover. First edition. A first edition and complete set of this impressive collection of the papers of Cromwell's statesman, John Thurloe. An iimportant source work for the civil war. Scarce and in the original bindings, needing a reback and priced to allow for this. Very good internally. First Edition. Complete in seven volumes. 'Containing authentic memories of the English affairs from the year 1638, to the restoration of King Charles II. Published from the originals, formerly in the library of John Somers, Lord High Chancellor of England; and since in that of Sir Joseph Jekyll, Knt. late Master of the Rolls'. 'Including also a considerable number of original letters and papers, communicated by His Grace the Archbishop of Canterbury from the library at Lambeth, the Right Honourable the Earl of Shelburn, and other hands'. 'The whole digested into an exact order of time. To which is prefixed, the Life of Mr. Thurloe: with a complete index to each volume'. Volume I features an engraved portrait frontispiece. The papers are organised as follows:Volume I: 1638-1653; Volume II: 1653-1654; Volume III: 1654-1655; Volume IV: 1655-1656; Volume V: 1655; Volume VI: 1657-1658; Volume VII: 1658-1660. Thomas Birch (17051766), compiler of histories and biographer, was born on 23 November 1705. In 1732 Birch was appointed to the General Dictionary, Historical and Critical, an expanded version of the earlier English translation of Pierre Bayle's Dictionnaire historique et critique. Although he was one of three chief editors Birch undertook the vast majority of the new biographical entries in the ten-volume edition issued from 1734 to 1741. This work was not only a major achievement but also provided numerous contacts in the learned and scientific worlds from whom Birch gained help in his historical work. His election to the Royal Society on 20 February 1735 and to the Society of Antiquaries on 11 December 1735 owed much to these contacts. Separate historical works also grew out of the General Dictionary. First came The Works of Mr John Greaves (1737) followed by the complete collection of the works of John Milton (1738) and the massive seven-volume compilation of the state papers of John Thurloe (1742). DNB. Condition: In full calf bindings. Externally, worn. Nine boards detached but present and four boards held by the cords only. One front board missing. Spine labels of the second compartments missing. Internally, firmly bound except for the endpapers, several of which are detachedbut present. Some scattered foxing. Overall: FAIR with a very good interior..

      [Bookseller: Rooke Books]
 15.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        Les Curiositez de Paris

      de Versailles, de Marly, de Vincennes, de Saint Cloud, et des environs; avec les antiquitez justes & précises sur chaque sujet. Nouvelle edition, revûe, corrigée & augmentée. 2 vols. Paris 1742-53. With 29 plates of which 21 are folded. VIII + 456; 397 + (6) pp. Contemporary full mottled calf richly decorated with gold on spine. Headbands and joints weakly marked of use

      [Bookseller: Peter Grosell's Antikvariat]
 16.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        Carte des Côtes de Malabar et de Coromandel Presentée au Roy

      Amsterdam: Covens & Mortier, [1742]. Engraving with period outline colour. Some mild soiling. Mild discolouration at centerfold.19 1/4 x 22 1/4 inches. 21 1/2 x 25 3/4 inches. A richly detailed map of southern India by one of the greatest French mapmakers Guillaume de l'Isle (1675-1726) was the son of a cartographer and pupil of Jean Dominique Cassini, who, among other important contributions, aligned the study of astronomy to the study of geography. Under Cassini's direction, observations were made from locations all over the world that enabled longitudinal calculations to be made with much greater accuracy. De l'Isle carried on this exacting work with remarkable dedication and integrity, constantly revising and improving his maps. While precision was his primary goal, his maps are invariably elegant and attractive. Jean (Johannes) Covens and Corneille (Cornelius) Mortier were brothers-in-law, who carried on the book publishing business established by Pierre Mortier in Amsterdam in 1685. Pierre Mortier's company owed much of its success to his access to French publishers, whose publications he re-issued in handsome editions.The elder Mortier died in 1711; his wife continued the firm until she died in 1719. In 1721, Covens and Mortier formed a partnership, Covens having married Agatha Mortier in the same year. They continued the business by publishing enlarged editions of Sanson, Jaillot, and De L'Isle, as well as some of the later Dutch cartographical masters such as De Wit and Allard, and of course Pierre Mortier. This map is from an edition of De L'Isle entitled, Atlas Nouveau, Contenant Toutes Les Parties Du Monde, Ou sont exactement Remarquées les Empires, Monarchies, Royaumes, Etats, Republiques &c. Par Guillaume de l'Isle. Premier Géographe de sa Majesté. It delineates with great care the coastal regions of southern India. Also indicated, where appropriate, are the names of the European countries in power in a particular port city, for example "Cochin aux Hollandois"; "Pondichery aux Francois". Koeman, C&M 7, #90

      [Bookseller: Donald Heald Rare Books]
 17.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        HISTOIRE DU CIEL, où l'on recherde l'originale de l'idolatrie, et la méprise de la philosophie, sur la formation des corps célestes, & de toute la nature. Troisiéme edition..

      Estienne, Paris, 1742. Third edition. In French. 37+3+518+495 p. 2 vol. Contemporary full-leather binding. Gilt-Ornamented Spine. Raised bands. Marbeled endpapers. Coloured edge. Contemporary bookmarks. Vol 1 : Engraved frontespiece and vignettes + 25 fullside engravings. In very good condition.. The classsical professor N.A. Pluche, 1688-1761, here tries to discuss the mythology and influence of celestial bodies as solar symbols and figures. First edition printed 1738, and the second, 1740

      [Bookseller: Jones Antikvariat]
 18.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        Opera omnia medica et physiologica.

      Opera omnia medica et physiologica. In duos tomos distributa. Editio quinta. Accessit vita auctoris a Barthol. Ramazzino Med. Doct. ejus ex fratre nepote scripta. Cum figuris, et indicibus necessariis. Londini, apud Paulum et Isaacum Vaillant, 1742. Due tomi in un volume in 8vo; pp. 10, 292; 4, 236. Cinque tavole di cui due spieghevoli. Fioriture. Pergamena coeva, titolo calligrafato al dorso. Ex libris. Brunet IV,1093. Garrison Morton, 2121 riguardo la sua opera più importante ?De Morbis artificum diatriba?: ?Ramazzini was the first to deal adequately with occupational diseases; his book was the first systematic treatise on the subject. It deals with pneumoconiosis and other diseases of miners, with lead poisoning in potters, with silicosis in stonemasons, diseases of among metal workers, and even a chapter devoted to the ?diseases of learned men?.

      [Bookseller: Studio Bibliografico Casella]
 19.   Check availability:     maremagnum.com     Link/Print  


        Rariorum stirpium historia ex parte olim edita. nunc centum plus tabulis, ex commentariis auctoris ab ejusdem nepotibus ampliata opus universum digessit, latine reddidit, supplevitque cajetanus montius.

      Bononiae, Ex Typographia Lealii a Vulpe, 1742. Folio (390 x 260mm). pp. (40), 247, with an engraved allegorical frontispiece and engraved portrait of Jacobus Zanonius, both engraved by Joseph de Benedictis after drawings by Dominicus Maria Fratta with 185 fine engraved plates. Recent vellum, with red and black lettering on spine. A fine large uncut copy, with some contemporary marginalia in the outer margin. The first Latin and best edition. The Italian edition was first published in 1675 with only 80 plates. The present much enlarged edition contains an extensive biography of the author by Gaetano Monti, and deals to a large extent with rare species of Malabar (India). The descriptions of oriental plants are taken from a manuscript called "Plantarum imagines guas frater Mattheus a S. Joseph extraxit ex libro Saladini Artafa in urbe Balsora Indiarum Orientalium". Zanoni was director of the Bologna botanic gardens. Nissen BBI, 2194; Pritzel 10459; Hunt 520.

      [Bookseller: Antiquariaat Junk B.V.]
 20.   Check availability:     maremagnum.com     Link/Print  


        Le Parfait Ingenieur Francois, ou la Fortification offensive et Défensive; contenant la Construction, L'Attaque et la Défense des Places Régulieres & Irregulieres, selon les Méthodes de Monsieur de Vauban, & des plus Habiles Auteurs de l'Europe, qui ont écrit sur cette Science. Nouvelle Edition, Corrigée & augmentée de la Relation du Siege de Lille, & du Siége de Namur, & enrichie de plus cinquante Planches.

      Paris, C.-A. Jombert, 1742. 4to. Cont. full calf, raised bands and back richly gilt. Titlelabel in leather on back, gilt. Engraved frontispiece. XIV,(2),336,(4) pp. and 50 large folded engraved plates, 4 large engraved vignettes. Small stamp on title and verso. printed on good paper, clean and fine.. This third edition of the wellknown French mathematician, having 2 fine textengravings depicting the siege of Namur and Lille. - Klaus Jordan No 846

      [Bookseller: Lynge & Søn A/S]
 21.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        A Collection Of The Laws of the Customs Now in Force, To prevent Frauds and Abuses in the Revenue . . . Being An Abridgement of several Acts of Parliament . . . Wherein are contained The Powers given by the Laws now in Force [etc.]. Goldsmiths 7924

      A rare work, seeking to provide "outdoor officers" with sufficient legal knowledge to stem fraud, digesting the laws from the 14th century onwards, providing opinions of counsel on doubtful points, and listing the legal wharfs; three copies in RLIN. ?Later 1/2 calf, rubbed, title clipped, else a good untrimmed copy. Printed by Thomas Baskett . . . for Robert Vincent [etc.], London, 1742.

      [Bookseller:  Meyer Boswell Books, Inc.]
 22.   Check availability:     Direct From Bookseller     Link/Print  


        Lettres Juives, ou Correspondance Philosophique, Historique Critique. Nouvelle edition augmentée de XX Nouvelles Lettres. 6 vols.

      A la Haye, Pierre Paupie, 1742. Small 8vo. Bound in 6 cont. full vellum 6 engraved titlevignettes and 2 engraved plates

      [Bookseller: Lynge & Søn A/S]
 23.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        A General Abridgment of Law and Equity, Alphabetically digested under proper Titles, with Notes and References to the Whole. Folio

      Once the copy of Elias Boudinot, the Philadelphia-born lawyer and President of the Continental Congress in 1782-83, who "exemplified the civic virtue so highly prized in the new nation", with his elaborate ownership signature on the front blank. Contemporary calf, neatly rebacked, rubbed, light browning, but quite a good copy. Printed for the Author, by Agreement with the Law-Patentees, Adlershot in Hampshire near Farnham in Surry, 1742.

      [Bookseller:  Meyer Boswell Books, Inc.]
 24.   Check availability:     Direct From Bookseller     Link/Print  


        Histoire Romaine depuis la fondation de Rome jusqu` a la bataille d`Actium:

      C`est-à-dire jusqu` à la fin de la République. Tome I-XVI. A Amsterdam, Chez J. Wetstein 1742-49. 8:o. Engraved portrait,(2),XCII,(16),528 pp. + 2 engraved folding maps; (2),XL,511,(1 blank) pp. + engraved folding map; (2),LXXVI,448 pp. + engraved folding map; (2),XVI,(8),443,(1 blank) pp. + engraved folding plate + engraved folding map; (16),533,(3) pp. + 2 engraved folding maps + engraved folding plan; (24),504 pp. + engraved folding map; (16),488 pp. + engraved folding map; LXV,447,(1 blank) pp. + engraved folding map; XXXVI,509,(5) pp. + engraved folding map; (36),435,(9) pp. + engraved folding map; (36),435,(9) pp. + engraved folding map; (20),482,(2) pp. + engraved folding map; (24),444,(4) pp. + engraved folding map + engraved folding plate; (24),456 pp. + 2 engraved folding maps; (20),428,(8) pp. + 2 engraved folding maps; (20),418,(6) pp. + 2 engraved folding maps; (12),407,57,(1 blank) pp. Contemporary full calf, spine richly gilt and with double lettering-pieces, red and green. Marbled endpapers. Red coloured edges. Slight rubbing. Vol I-II with light water-soiling to upper part of spine and very light soiling to upper and lower board respectively and two small spots lower board vol IV. Light soiling pages 25-47 vol VI. 17 mm crack lower outer joint vol VIII. Light watersoiling to upper margin page 1-24 vol XVI. 17 x 10,5 cm. A lovely clean set.. Tome VIII and IX Revu, depuis la mort de l`Auteur par Mr. Crevier. Tome X-XVI Par M. Crevier..., pour servir de Continuation à l`Ouvrage de M. Rollin

      [Bookseller: Antiquaria]
 25.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  

______________________________________________________________________________


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.