The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Displayed below are some selected recent viaLibri matches for books published in 1706

        Actorum laboratorii Stockholmensis parasceve.

      Eller förberedelse til de undersökningar/ som uthi kongl. laboratorio äro genomgångne/ samt underrättelse om de förnämbste grundstycken uthi chymien. Sthlm, M. Laurelio, 1706. 4:o. (2),60,(2) s. + BENNET, STEPHEN. Berättelse om lins planterande, beredande, spinning, wäfnad och öfriga tilberedning, til allmän nytta genom trycket utgifwen. Sthlm, Merckells enkia, 1738. 4:o. (80) s. + BROMAN, OLOF. Underrättelse om lin. (1735?). 4:o. (16) s. + (HAMMARBERG, HENRIK) Den beständiga herdinnan/ uti en comoedia under twenne öpningar på swenska rim framstäld. Sthlm, Kongl. tryckeriet hos P. Momma, 1741. 4:o. 67 s. + (ÖHRLIN, OLOF PETRI) Nödig undersökning om the uti wår lutherska församling nu för tiden mäst gängse theologiske stridigheter, hwaruti först uptages then danske Menozæ willosatser besynnerligen then uti thesz beskrifning om saliggiörande tron. Hwilket arbete kommer arketals at utgifwas. Af Alethophilus. [I-VI]. Sthlm, Kongl. tryckeriet, 1749. 4:o. (8),48 s. + Stockholms stads consistorii ordning, til rättelse för klåckarne wid kyrkorne här i kongl. residentsstaden. Gifwen Stockholm den 5 augusti 1746. Sthlm, P. J. Nyström, 1750. 4:o. (24) s. + (BRAUNER, JOHAN) Underrättelse om tillmäskning och brännwins brännande/ till förekommande af den stora sädsspillning som allmänt sker i landet. Uppsala, (Ziervogel, ca 1760). 4:o. (8) s. Enkelt hfrbd med upphöjda bind från 1700-talets mitt. Stänkta snitt. Pärmarna nötta med flera skrapmärken. Försättsbladet utskuret och eftersättsbladet med bläckkladd. Inlagan genomgående lätt bruntonad och med spridda småfläckar. Andra arbetet med reva i inre marginalen på s. 39-42. Sista arbetet ngt fläckat. "Nödig undersökning" saknar de sista åtta delarna. Märklig samlingsvolym med L. F. Rääfs exlibris.. Hiärne hade planer att fortlöpande låta publicera de kemiska upptäckter som gjordes i det av honom ledda Laboratorium chymicum på Kungsholmen i Stockholm. "Actorum laboratorii Stockholmensis paraceve" var en förberedande volym som bl.a. beskriver laboratoriet, vetenskapens grunder och terminologi samt presenterar en rad ämnens "chymiske characteres". Hebbe 970 vad gäller det andra arbetet. Detta är försett med ett förord av E. Salander. Stephen Bennet (1691-1757) var född i Leicester men smugglades av J. Alströmer 1723 till Sverige, tillsammans med diverse modern teknisk utrustning, för att konstruera maskiner och så småningom leda arbetet vid Alingsås manufakturverk. Han flyttade sedan till Hälsingland och arbetade med Flors linnefabrik. Texten till hälsingeprästen Bromans arbete ingick ursprungligen i Anders Celsius almanackor för åren 1733-35. Klemming Sveriges dramatiska litteratur s. 82. för Hammarbergs arbete. Författaren var "Stenbocks kurir". Lundstedt 49 för "Nödig undersökning" som utgavs arkvis i 14 delar varefter den förbjöds. Detta är alltså bara de sex första delarna

      [Bookseller: Mats Rehnström]
 1.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        Deliciae sive Amoenitates Regnorum Daniae, Norwegiae, Slesvici, Holsatiae, omniumque ad ea pertin entium Regionum. Ubi horum Ortus, Antiquitas, Fundamen, Incrementum, Situs locorum & Distantia , Morespopuli, aliaque memorabilia accurate & jucunda brevitate enarrantur.

      Leiden, Joh. du Vivie & Is Severinus, 1706. (6) + 1255 pp. + index. Bound halfleather with marbled paperboards.. With 23 folded copparprints over cities in Denmark and the northern part of Germany and 1 from Bergen. Still with the folded map of Denmark on page 1. Pages very nice and clean. Weak spot on 1 frontedge and small wear on binding. Unreadable titlelabels on spines. (Porto kr. 40,- på brevforsendelser i Danmark)

      [Bookseller: Bøger & Kuriosa]
 2.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        Avec le récit de diverses avantures de ce Roy.

      (1)-2. Amsterdam, Jacques des Border, 1706. 12mo. Engr. front.+ (22),+ 168 pp.+ 2 folded leaves with engraved music, one torn; engr. front.+ (2),+ 5-192 pp.+ traces of a fold. leaf with engr. music. Titles printed in red and black. Spotting in margins and some browning. First title-leaf with ink-traces of an erased owner's signature. Worn contemporary full calf, spine richly gilt. From the library of L. F. Rääf at Forsnäs, with its bookplate. Amsterdam reprint of the first edition, published in Paris in 1705. A second Amsterdam edition was published in 8vo in 1708. With two and a half leaves with music, probably out of five. Marie-Jeanne l'Héritier de Villandon (1664-1734), writer of novels and fairy tales, niece of Perrault. Anteckning på franska på bakpärmen av Christina Magdalena Rehbinder, daterad i Torino 1720, att hon fått boken av sin älskade pappa

      [Bookseller: Centralantikvariatet]
 3.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        Voyages du Baron de La Hontan dans l'Amerique Septentrionale ... [Second volume title: Memoires de l'Amerique Septentrionale, ou la suite des Voyages ..] Seconde edition, revue, corrigé, & augmentée

      The Hague: chez Charles Delo, 1706. 2 volumes, 12mo. (6 x 3 5/8 inches). Titles in red and black. Engraved additional title, 26 plates and maps (including 2 large folding maps, 22 other folding plates or maps). Contemporary calf, covers ruled in blind, spine in six compartments with raised bands, red morocco labels in the second and third compartments, the others with repeat overall tooling in gilt, marbled endpapers and edges, expert repairs to head and foot of spines, contained within a single modern dark red morocco-backed cloth box, "spine" gilt. A very fine set of this early edition of a work "written by a man of more than ordinary learning and intelligence" (Sabin). Scarce edition, the second in this form. Lahontan's earlier works (often viewed as a three volume set), are here issued as a two-volume set by the omission of the extraneous voyages to Portugal and Denmark, and a selection was made from the Dialogues. "Lahontan came to America in 1683 & spent the next few years among the Indians & at the frontier posts of the St. Lawrence & the Lakes. Wintering at Michilimackinac in 1688, Lahontan listened to the tales of the coureurs de bois and heard of the famous Rivière Longue, which Charlevoix called pure fiction [and Howes "about as convincing as the legends of the sea- serpent"]. The popularity of his book was rivalled only by Hennepin's. It is of much value as a clear and fearless picture of Canada and the Canadians of his day. His book has a charm which brings one back to it again . . . for spirit and brightness there is nothing in Canadian literature which approaches it, save some of the earlier letters of Lamothe Cadillac" (Larned). Howes L-25; cf. Sabin 38641.

      [Bookseller: Donald Heald Rare Books ]
 4.   Check availability:     ABAA     Link/Print  

______________________________________________________________________________


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.