The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Displayed below are some selected recent viaLibri matches for books published in 1687
2013-04-20 10:36:01
Herfelt, Heinrich, Gerhard
Klein-8°. 29 n.n. Bl., 462 S., 11 n.n. Bl. Index, 2 Bl. Anzeigen. Mit einer Holzschnittvignette auf dem Titel und 4 kleinen Holzschnitten im Text. Pergament der Zeit mit handschriftlichem Rückentitel. Krivatsy 5503 - Nicht bei Hirsch, Waller u.a. - Zweite Ausgabe. Erschien erstmals 1685 in Amsterdam. Der Holländer Herfelt war Arzt und gelichzeitig einer der Förderer der Philosophie von Descartes. - In seinem Werk vergleicht er die anatomischen Erkenntnisse seiner Zeit mit der Philosophie. - Vorsatz mit getilgtem Stempel. Titel mit einer kleinen hinterlegten Stelle am oberen Rand. Durchgehend bis an den Textrand beschnitten (ohne Textverlust). Papier gebräunt. - Am Schluss ist ein Prospekt des Verlegers Peter van den Berge aus dem Jahre 1662 mitgebunden.
Bookseller: Daniel Thierstein Buchantiquariat
2013-04-20 10:36:01
Bailly, Louis und Settala, Lodovico
Genève, Samuel de Tournes, 1687. 4°. 7 n.n. Bl., 733 (recte 735) S., 22 n.n. Bl., 20 S., 2 n.n. Bl. Halbpergamentband der Zeit mit handschriftlichem Rückentitel. Hirsch I, 261 und V, 373. - Von Theophile Bonet aus den Schriften von Baillou oder Bailly (1538-1616) und Settala (1552-1633) zusammengestellt. Mit einem Vorwort von Bonet und den Biographien. Baillou war der Erste, der den Zusammenhang zwischen bestimmten Krankheiten, Klimazonen und Jahreszeiten beschrieb. Seine Schriften erschienen zum grössten Teil erst nach seinem Tode. - Mit gestochenem Exlibris "Petrus Giller" auf dem inneren Hinterdeckel. - Leicht stockfleckig. Einband leicht beschabt. Rückentitel verwischt.
Bookseller: Daniel Thierstein Buchantiquariat [CH]
2013-04-20 10:36:01
Malpighi, Marcello
Folio. 4 n.n. Bl. (inkl. Frontispiz), 15 S., 2 n.n. Bl., 78 (recte 82) S., 1 Bl., 35 S., 2 n.n. Bl., 72 S., 2 n.n. Bl., 44 S., 2 n.n. Bl., 20 S.,; 1 Bl. Titel, 2 n.n. Bl. 144 S. Mit gestochenem Frontispiz und 123 gestochenen Tafeln. Lederband der Zeit mit rotem geprägtem Rückentitel. Wellcome IV, 38. - Garrison-M. 66. - Krivatsy 7319. - Waller 6201. - Nisssen 2656. - Erste Ausgabe, hier in einem Druck mit 1687 im ersten Band. Ohne das meist fehlende Porträt und dem Frontispiz zu Band zwei, jedoch mit den sieben später nachglieferten kleinformatigen Kupfern und den 116 Kupfertafeln. "Malphigi was the founder of histology and greatest of the microscopists" (Garrison-M.). 1660 beschrieb er als Erster die Kapillaren. Er gilt als einer der grössten Embryologen. Sein Werk umfasst wesentliche Entdeckungen in der Medizin, Zoologie und Botanik und beinflusst die biologische Forschung bis in die Gegenwart. Er war der Erste, der das Mikroskop in der wissenschaftlichen Forschung konsequent einsetzte. - Mit gestochenem Exlibris von "Sir John Rawdon" auf dem Innendeckel und mehreren handschriftlichen Besitzvermerken . Ein Blatt mit einem Einriss. Sonst sehr breitrandiges Exemplar. Einbandrücken fachgerecht restauriert.
Bookseller: Daniel Thierstein Buchantiquariat
2013-02-15 05:50:17
CHAUCER, Geoffrey (1340?-1400)
London 1687 . Eighth Edition Folio, [-]2, A, a-c, B-Rrrr4, Ssss2, , eng. front., 17ff, 660pp, 12ff, 8-line cancel slip pasted to G1 verso, mainly black letter with some roman, 2 faint ownership stamps on title, antique-style full calf, blindstamped double fillet borders with small floral cornerpieces, morocco label on spine, by John Smart,a good tall copy (123/4" against Pforzheimer's 121/4"). This, the third edition to be edited by Thomas Speght, is a straight reprint of the 1602 edition, except that on the last leaf it carries an "advertisement" stating that a manuscript has just been discovered with endings for the Cook's Tale and the Squire's Tale which were thought lost. They consist of 12 lines to be added to the former and 10 to the latter. It is the last Black Letter edition.
Bookseller: H M Fletcher
2013-01-30 08:45:46
Stockholm, Johan Georg Eberdt, (1687). 4:o. (8),+ 229,+ (45) s. Enstaka småfläckar. Sid. 74 med marginalkommentarer med bläck. Sammanbunden med: Confessio fidei, det är, then christeliga troos bekännelse, som Gudz försambling i Sweriges rijke, alt sedan evangelii sanning först uthi konung Gustaf then förstes regementz tijdh i liuset upkom, allmenneligen trodt och bekänt hafwer, och bleff änteligen anno 1593 uthi Upsala concilio af alle Rijkzens ständer, medh underskriffning och insigel stadfäst och confirmerat. Nu på nyt igen, tillijka medh hans kongl. may:ts sahl. konung Carl Gustafs (glorwyrdigstes i åminnelse) här bifogade af anno 1655 publicerade stadga om wår christelige religions rätte öffning och conservation, [...]. Stockholm, Henrich Keysers enkia, 1663. 4:o. A4-Y4. Genomgående med fuktrand och med enstaka stänk. Nött samtida skinnband, blindpräglad rygg med lätt upphöjda bind, litet hål nedtill på främre fals. Bläckanteckningar på eftersättsbladet. Med Constantine Emanuel Rödholms namnteckning. Collijn sp. 479-80 resp. 186. Första upplagan av Karl XI:s viktiga kyrkolag. Den tryckes igen 1697 och 1718. Tillsammans med fjärde upplagan av Confessio fidei, som trycktes på svenska första gången 1593-94. Den innehåller besluten från kyrkomötet 1593 samt den Augsburgiska bekännelsen.
Bookseller: Centralantikvariatet [SE]
2013-01-30 08:45:46
Lagar.]
Stockholm, Henrich Keyser, 1687. Folio. (12),+ 15,+ (9),+ (8),+ 9-73,+ (24) s. En stor träsnittsillustration i texten. Titel tryckt i rött och svart med träsnittsvinjett. Bläckplump s. (11-12) i företalet och sid. 1-2 med gammal papperslagning i övre hörn. Saknar som nästan alltid den graverade kartan. Sammanbunden med: Gothlandz-laghen på gammal göthiska, med en historisk berättelse wid ändan, huruledes Gothland först är uppfunnit och besatt, så och under Swea rijke ifrån hedna werld altijd lydt och sin skatt giordt. Med nu brukelig swensk uthtolkning och fullkomligit register på alla dhe måål i thenne lagbook finnes. Första gång uplagd genom hans kongl. may:ts bekostnadt. Stockholm, Henrich Keyser, 1687. Folio. (14),+ 53,+ (23) s. Titel tryckt i rött och svart. Företalet med 7 träsnitt i texten. Sammanbunden med: Wisby stadz lag på Gotland, såsom then i forna tijder giord, och sedan af swenske konungar och regenter, kon. Magno Ladulås, kon. Byrger, hertig Erik, hertig Waldemar, och kon: Magno Erikson, stadgat, förbättrat och stadfäst är. Med hans kongl. may:ts bekostnadt. Stockholm, Hendrick Keyser, (1688). Folio. (8),+ 86,+ (14) s. Saknar två registerblad. Sammanbunden med: Then gambla Wijsby siö-rätt, fordom på göthiska sammansatt af dhe förnämste kiöpmän och skieppare i Wijsby, at bruka för rätt lag uthi stora siön emillan skieppare, kiöpmän, redare, skiepzmän, det är båtzmän och allehanda skiepzfolk, högre och lägre widh påkommande händelser. Förra uthrijkes på åtskillige orter tryckt uppå gammal och ny tyska, hollendska och engelska; men nu först på wårt swenska språ … [Click Below for Full Description]
Bookseller: Centralantikvariatet [Stockholm, Sweden]
2013-01-19 15:36:49
LUCIANO DI SAMOSATA
In-16 gr. (mm. 185 x 112), 2 voll., bella leg. ottocentesca in p. pelle, eleganti cornici dorate e a secco ai piatti, dorso a cordoni con decoraz. a secco e oro e tit. oro, tagli blu, pp. (24),1060,(18);(10),46; inclusa una bellissima antiporta figur. inc. in rame; (4),922,(26);55; testo su due colonne (greco e latino). Al fine di ciasc. vol. si trovano le: ?Scholia.. Nunquam hactenus edita. Recensuit & Notulas adjecit Joannes Clericus?. Cfr. Brunet,III,1207: "Edition assez rare.. On doit trouver à la fin du premier et du second volume des scolies. Ces deux parties séparées ne sont pas dans tous les exemplaires" - Graesse,IV,278: "Une des plus rares éditions". Esempl. molto ben conservato.
Bookseller: Libreria Antiquaria Malavasi
2013-01-14 16:04:03
Kyrkolagen.]
Stockholm, Joh. G. Eberdt, (1687). 4:o. (8),+ 189,+ (45) s. Stora riksvapnet i träsnitt på titelbladets baksida. Enstaka små svarta fläckar, t.ex. s. 89. Fint samtida skinnband, rikt guldornerad rygg med röd titeletikett och upphöjda bind, röda snitt. Ur Johan Henrik Schröders bibliotek, med hans namnetikett. Ur Ericsbergs bibliotek. Collijn sp. 480. Carlander III, 368ff. Den tyska upplagan av Karl XI:s nya kyrkolag. Ytterligare en tysk upplaga trycktes i Riga samma år. Denna kyrkolag och ordning skulle gälla även i de svenska provinserna, varför det var viktigt med en internationell utgåva för de baltiska och de tyska delarna av riket. Historieprofessorn Johan Henrik Schröders (1791-1857) bibliotek, "fullt af gamla sällsynta svenska böcker", såldes på bokauktion i Uppsala efter tryckt förteckning. Enligt Henrik Klemming rådde auktionsdagen sådan snöyra i Uppsala att många, både anbud och spekulanter, inte kunde komma fram till auktionen i tid. Böckerna såldes ofta mycket billigt.
Bookseller: Centralantikvariatet [Stockholm, Sweden]
2013-01-14 08:33:48
(BILBERG, JOHAN)
In usum collegii privati in compendium redacta. Uppsala, H. Keyser, 1687. 8:o. 32 s. & 2 utvikbara grav. plr. + (BILBERG, JOHAN) Computatio cyclica ad formam anni & kalendarii Juliani. Uppsala, H. Keyser, 1688. 8:o. (4),28 s. Lätt solkigt samtida pergamentbd med titeltext prydligt textad på ryggen. Främre pärmens utsida med noteringen "Kumblin tillhörig". Inlagan interfolierad och med en mängd prydliga samtida anteckningar. Med J. Afzelius namnteckning. Från Ericsberg.. Collijn Sveriges bibliografi 1600-talet 79. "Elementa geometriæ" i den mycket sällsynta första upplagan. Andra utvidgade upplagan från 1690-91 omfattar 200 sidor! En andra upplaga av "Computatio cyclica" utkom 1692. Johan (Jan) Afzelius (1753-1837) var professor i kemi och under en period i slutet av 1700-talet rektor vid Uppsala universitet. Afzelius ansågs av Torbern Bergman som en av dennes skickligaste och kunnigaste lärjungar, men "han saknade hågen för anställandet av rön och eggades icke av önskan att bliva bemärkt." "Svenskt biografiskt lexikon" skriver att "genom sitt originella, pepprade skämt och sin livliga humor var 'Sten-Janne' känd i det dåtida Uppsala"
Bookseller: Mats Rehnström
2013-01-13 16:07:56
Bridoul, Toussaint - [translation & preface by William Clagett]
London: Printed for Randall Taylor, near Stationers Hall. 1687. First English Edition. Hardcover. Modern boards with paper label on upper board bearing titles, Imprimatur leaf present before title page, contents clean and bright, (Wing B4496). , First published in Lille in 1672 this tract is a collection of somewhat absurd accounts of acts of animals and birds which purport to demonstrate the natural world's recognition of and devotion to the Catholic faith. These acts include; "Caterpillars revenge on injury done the H. Sacrament" and "A falcon teaches us the reverence and decency due to places where the H. Sacrament lies, and is kept." The English divine William Clagett wrote the preface and provided the translation for this English edition published in 1687. Clagett's purpose in this was to make Catholicism seem ridiculous and blasphemous and to support the strong anti-Catholic stance he had taken throughout his career and several of Clagett's works would become part of the canon of eighteenth-century anti-Catholicism, being included in Edmund Gibson's 'Preservative against Popery'., 4to , [3] xxiv [2] 45 [1] pp .
Bookseller: double B books
2013-01-13 04:51:51
COLUMBUS, SAMUEL.
Sthlm, J. G. Eberdt, 1687. 4:o. (136) s. Med träsnittsvinjett på titelbladet och tryckta noter i texten. Halvpergamentbd med handtextad ryggtitel och tegelröda pärmsidor (Johanna Röjgård & Lars Laurentii). Ngt lagerfläckig. En del gamla solkfläckar nedtill i text och noter på C-arket och ett hål upptill i inre marginalen på blad F1. Med J. G. Psilanderhielms namnteckning.. Collijn Sveriges bibliografi 1600-talet 178. Davidsson Svenskt musiktryck före 1750, nr 74-75. Varianten med träsnittsvinjett på titelbladet i stället för graverad titelvinjett. Musiken är komponerad av Gustaf von Düben. Denna den första samlade editionen av Columbus diktning utgavs av hans elev Jacob Reenstierna och innehåller även begravningsverser över bl.a. Marcus Cronström, Ebba Brahe och Ludvig Pontus De la Gardie. Johan Gustaf Psilanderhielm (1723-82) hade ett fint bibliotek som innehöll många äldre svenska rariteter. Det såldes på auktion efter hans död 1782
Bookseller: Mats Rehnström
2013-01-05 13:32:38
KEULEN, Johannes van (1654-1715)
Amsterdam: Johannis van Keulen, [1687]. Copper engraved map, period hand colouring. Sheet size: 21 1/8 x 24 1/4 inches. In good condition. An attractive map with an inset of Charleston Harbour, the mouths of the Ashley and Cooper rivers and showing the settlement before it was moved from the west bank of the Ashley. This copy in Burden's second state, with period hand colouring. An excellent copy of Burden's second state with the number '18' engraved at the lower left corner. Burden notes that the cartographer C.J. Vooght draws on unpublished sources for this map, but that the "southern regions still call upon old Spanish nomenclature ... The immediate Carolina coastline is ... compressed on a northerly axis and does not utilise the advances made in the Second Lords Proprietors map of 1682 ... The more southerly of the Outer Bank sounds differ from earlier depictions and C. Hatteras is less prominent also. The soundings off more northerly Outer Banks are from an unknown but presumably English source" (Burden). Burden The Mapping of North America II, 589, state 2; Cumming & De Vorsey 91; Koeman Atlantes Neelandici IV, Keu109A, no.18 & p.376; cf Phillips Atlases nos. 530, 3444 & 3453.
Bookseller: Donald Heald Rare Books
Check availability:
2013-01-05 13:32:38
KEULEN, Johannes van (1678-1727)
Amsterdam: Johannes van Keulen, [1687]. Copper-engraved map, full contemporary hand-colouring, heightened with gold. 20 7/8 x 25 inches. A very fine copy of this excellent and very early chart of French Guiana. This beautifully-finished map was published by innovative Dutch cartographer and publisher ,Johannes van Keulen, in the 1687 second edition of the third volume his Sea-Atlas [or Zee-Fakkel]. The chart concentrates on Cayenne (now the capital of French Guiana) and coast to the north-west almost to the border with Surinam and south-east to the border with Brazil and beyond to the Rio Arowary, close to the mouth of the Amazon. There are two insets: one a close-up of the island of Cayenne, and the second of the French fort of the same name. The French made a number of abortive attempts to colonise the region, in 1604 and 1643, and it was not until 1664, when France finally succeeded at establishing a permanent settlement at Cayenne. As with most parts of the region, the area changed hand a number of times, between the French, Dutch and English, before being finally restored to France. Cf. Koeman IV, Keu109B
Bookseller: Donald Heald Rare Books
Check availability:
2013-01-05 13:32:38
KEULEN, Johannes van (1678-1727)
Amsterdam: Johannes van Keulen, [1687]. Copper-engraved map, full contemporary hand-colouring, heightened with gold. 20 7/8 x 25 inches. A very fine copy of this excellent and very early chart of Suriname: the area that the Dutch accepted in lieu of New York. This beautifully- finished map was published by innovative Dutch cartographer and publisher Johannes van Keulen in the 1687 second edition of the third volume his Sea- Atlas [or Zee-Fakkel]. The chart concentrates on coastal Suriname, with the site of the capital identified as Starrenbergh Para Maribo t' fort Zeelandia. To the left is the Rio Marrawini (the river Maroni or Marowijne) which forms the border with French Guiana. The map shows the area less than 20 years after the Dutch had agreed to forego any claims to New Amsterdam and its surroundings in North America, in exchange for the English relinquishing their claims to Guyana or Suriname. Cf. Koeman IV, Keu109B
Bookseller: Donald Heald Rare Books
Check availability:
2013-01-05 13:32:38
KEULEN, Johannes van (1654-1715)
Bookseller: Donald A. Heald Rare Books (ABAA) [New York, NY, U.S.A.]
2013-01-05 13:32:38
KEULEN, Johannes van (1654-1715)
Bookseller: Donald A. Heald Rare Books (ABAA) [New York, NY, U.S.A.]
2013-01-05 13:32:38
KEULEN, Johannes van (1654-1715)
Bookseller: Donald A. Heald Rare Books (ABAA) [New York, NY, U.S.A.]
2013-01-05 13:32:38
KEULEN, Johannes van (1654-1715)
Bookseller: Donald A. Heald Rare Books (ABAA) [New York, NY, U.S.A.]
Check availability:
2013-01-05 00:04:13
FLUDD, Robert (1574-1637).:
Verona (i.e. Franfort or Heidelberg), no printer named (J.D. Zunner), 1687.. 2 works in 1 Volume, the second: Tabulæ geomanticæ, seu liber singularis de tribus ultimis ex antiquo manuscripto de anno MDXXXV. Jam primo luci datus, annexis duabus tabellis huic studio mirè inservientibus, cæteroquin utilibus & jucundis. Frankfurt, J. D. Zunner, 1693. Fasciculus Geomanticus: FIRST EDITION 1687, small 8vo, approximately 170 x 95 mm, 6½ x 3¾ inches, title page printed red and black, 1 full page engraved plate plus 1 folding plate with 2 engraved illustrations, 6 folding tables, pages: 647, (1- a blank), pages 104, 123, 227, 533, 546 incorrectly numbered 04, 12, 229, 233, 346, respectively, collation: A-Z8, Aa-Rr8, Ss4 (T3, Ll3 incorrectly signed T5, Ll5, respectively), rebound at some time in half leather over marbled boards, endpapers renewed at the same time, title blind stamped on spine. Spine slightly faded, title page lightly browned with slight worming to top and bottom margins neatly repaired and a name at the top dated 1911, worming persists to page 10, occasional light browning and light spotting, small ink spot to page 353/4, no loss, some light brown staining to pages 555-557, and 571-572, no loss, single plate at page 256 and folding plate at page 292 are lightly browned. A very good complete copy. This is the first edition of a compilation of treatises on geomancy including Robert Fludd's Tractatus de geomantia, H. de Pisis' Opus Geomantiae completum in libros tres, and Quaestiones geomantiae Altakini. Robert Fludd was an English physician and a prominent Rosi … [Click Below for Full Description]
Bookseller: Roger Middleton
Check availability:
2012-12-28 08:49:46
KEULEN, Johannes van (1654-1715)
Amsterdam: Johannes van Keulen, 1687. Copper-engraved map, full contemporary hand-colouring, heightened with gold. A very fine copy of this excellent and very early chart of the island of Aruba, the southern coast of Haiti and the Dominican Republic and part of the northern coast of Colombia.This beautifully-finished map was published by innovative Dutch cartographer and publisher, Johannes van Keulen, in the 1687 second edition of the third volume his Sea-Atlas [or Zee-Fakkel ]. The chart includes a fine decorative title vignette, just above which is the island of Aruba, to the left the north coast of Columbia and as far west as Santa Marta. In the right corner is an enlarged detail of the bay of Tiburon ( Baya de Tiburaon .) on the southwestern-most tip of Haiti. Along the uppermost margin, the south coast of the island of Hispaniola (Haiti and the Dominican Republic) is shown, with the capital city of Santo Domingo, the oldest continuously occupied city in the Americas, marked at the mouth of the Ozama River.Cf. Koeman IV, Keu109B.
Bookseller: Donald Heald Rare Books [US]
2012-12-27 20:59:32
NEWTON, Isaac.
First edition in English of the Principia. The first edition was published in Latin in 1687 and "is generally described as the greatest work in the history of science. Copernicus, Galileo and Kepler had certainly shown the way; but where they described the phenomena they observed, Newton explained the underlying universal laws. The Principia provided the greatest synthesis of the cosmos, proving finally its physical unity. Newton showed that the important and dramatic aspects of nature that were subject to the universal law of gravitation could be explained, in mathematical terms, with a single physical theory. With him the separation of the natural and supernatural, of sublunar and superlunar worlds disappeared. The same laws of gravitation and motion rule everywhere; for the first time a single mathematical law could explain the motion of objects on earth as well as the phenomena of the heavens. The whole cosmos is composed of inter-connecting parts influencing each other according to these laws. It was this grand conception that produced a general revolution in human thought, equaled perhaps only by that following Darwin's Origin of Species... [Newton] is generally regarded as one of the greatest mathematicians of all time and the founder of mathematical physics" (PMM 161).<br/><br/> The first book, De Motu Corporum (On the motion of bodies), applies the laws of motion to the behaviour of bodies in various orbits. The second book continues with the motion of bodies in fluids and with the behaviour of fluids themselves. In the third book De Mundi Systemate (On the system … [Click Below for Full Description]
Bookseller: Sophia Rare Books
2012-12-27 10:32:35
VOIGT, Johann Heinrich.
(Stade, Caspar Holwein, 1687.) 4:o. (34) pp. Nytt titelblad: VOIGT, Johann Henrich. Historische Ordnung und Nachfolge der Könige in Schweden kurtz nach der Sündfluth an, biss auff diese Zeit Caroli des Eilfften, Extract-weise in die Engde gezogen von Johann Henrich Voigt. Stade, Caspar Holwein, 1687. 4:o. (24) s. Lätt fuktrand nedtill. Samtida hfrbd, blindpressad rygg med upphöjda bind, nötta blå pappärmar. Ur Ericsbergs bibliotek, med Carl Jedvard Bondes exlibris. Warmholtz 6589. Är egentligen ett kalendarium för år 1687 med tillägg av två historiska skrifter, "Genealogiam oder Stamm-Register", som visar anor för Karl XI ned till Karl den store, samt med eget titelblad, "Historische Ordnung und Nachfolge der Könige in Schweden". Släktutredningen finns utgiven på svenska i Voigts översatta almanackor för 1690 och 1691. J. H. Voigt (död 1691) var kunglig svensk matematiker i Stade.
Bookseller: Centralantikvariatet [Stockholm, Sweden]
2012-12-26 14:42:03
Redi Francesco
In 8 piccolo [mm. 157 x 103], pp. (12) - 304.In pergamena coeva con titolo ormai sbiadito al dorso, foro al morso anteriore.Carta di guardia anteriore parzialmente staccata. Carta con normale bruniture del tempo.Al frontespizio etichetta con il nome del possessore: Filippo Friggeri.Al risguardo anteriore annotazione: Bacco in Toscana del Sig. Fran.co Redi di Fiorenza. Al frontespizio marca tipografica rettangolare con una sirena coronata sul mare, in una corona vegetale con festoni. Capilettera e finalino al termine delle Annotazioni ornati.Seconda edizione dopo quella fiorentina del 1685 di questo famoso poema che dopo le prime 46 pagine, nelle annotazioni descrive le virtù del vino e dunque i benefici di un bere moderato, illustrando .Francesco Redi, figlio di Gregorio, medico del Granduca Ferdinando II , nacque ad Arezzo nel 1626 e si laureò in medicina e filosofia a Pisa nel 1647. Nei primi anni cinquanta è ospite a Roma del cardinale Colonna, poi tornato a Firenze entrò al servizio dei Medici: per la sua conoscenza di lingue e dialetti - francese, inglese, spagnolo e perfino l'arabo - venne incaricato insieme ad altri studiosi della correzione ed ampliamento del vocabolario della Crusca della cui accademia divenne Arciconsolo nel 1678. Come studioso fu un propugnatore del metodo galileiano che applicò a molti dei suoi studi scientifici. La sua vastissima cultura lo portò ad essere uno dei fondtori dell'Accademia del Cimento e ad essere nominato Archiatro del Granduca e, dopo la pubblicazione del Bacco in Toscana, venne chiamato a far parte dell'Accademia di Camera dell … [Click Below for Full Description]
Bookseller: Editoriale Umbra
2012-12-25 22:24:56
NEWTON, Isaac.
Third and definitive edition of "the greatest work in the history of science" (PMM), one of only 1250 copies printed. "This edition was the last published during the author's lifetime and the basis of all subsequent editions. It was edited by Henry Pemberton, M.D., F.R.S., and contains a new preface by Newton and a large number of alterations, the most important being the scholium on fluxions, in which Leibnitz had been mentioned by name. This had been considered an acknowledgement of Leibnitz's independent discovery of the calculus. In omitting Leibnitz's name in this edition, Newton was criticized as taking advantage of an opponent whose death had prevented any reply" (Babson, p. 12).<br/><br/> In the <i>Principia</i>, first published in 1687, Newton formulated the three laws of motion from which he derived the principle of universal gravitation, "wherein all bodies, of whatever mass, attract one another in proportion to their masses and in inverse ratio as the square of the distance between them. This applies to dust particles as to the mightiest celestial bodies" (Dibner). "Copernicus, Galileo and Kepler had certainly shown the way; but where they described the phenomena they observed, Newton explained the underlying universal laws. The Principia provided the great synthesis of the cosmos, proving finally its physical unity. Newton showed that the important and dramatic aspects of nature that were subject to the universal law of gravitation could be explained, in mathematical terms, within a single physical theory. The same laws of gravitation and motion rule everywhere … [Click Below for Full Description]
Bookseller: Sophia Rare Books
2012-11-02 02:56:55
LEEUWENHOEK, A. VAN.
1687. Lugduni Batavorum, typis Cornelii Boutesteyn, Bibliopolae, 1687. 4to (200 x 160mm). pp. (6), 64 (mispaged 58); 260 (mispaged 258), with an engraved frontispiece after a drawing by Romeyn de Hooghe, 11 (some folding) engraved plates and 82 text engravings, as well as one woodcut on page 31 of part 2. (Bound up with:) Continuatio Epistolarum, datarum ad longe Celeberrimam Regiam Societatem Londinensem. Lugduni Batavorum, apud Cornelium Boutestein, Bibliopolam, 1689. pp. (8), 124, with 10 (some folding) engraved plates and 2 text engravings. Contemporary vellum. A very interesting association copy from the library of Karl Ernst von Baer. Our copy agrees with the collation of Dobell no. 22 and 24. The 'Anatomia seu interiora rerum' contains the following letters 28-31, 34-36, 38, 42-52 and the 'Continuatio Epistolarum' letters 53-60. All letters are in the first issue of the first Latin edition apart from letters 38, 42, and 43 which are in the second issue. The first issue of these letters was published in 1685 (see Dobell 21) and is excessively rare and Dobell comments that that his copy of the first issue is the only one he has seen. Letters 32, 33, 37, 39, 40, 41 were published as late as 1695. Leeuwenhoek published 165 letters numbered 28-146 and I-XLVI, the first 27 were not published. Anthonie van Leeuwenhoek's letters, sent to the Royal Society of London or to its secretary Robert Hooke, were written in Dutch, and their first printing, from 1673 on, in the Philosophical Transactions, was in translation and in an abridged form. In 1684 the first letters in unabridg … [Click Below for Full Description]
Bookseller: Antiquariaat Junk
Check availability:
2012-08-18 12:45:35
ABBE DE FENELON
A Paris, Chez Pierre Aubouin, Pierre Emery et Charles Clousier, 1687. (1ff) blanc, Titre (en rouge et noir, avec monogramme gravé), (3ff) n.ch., 275 pages et (3ff) n.ch. 1 volume in-12 (16*9,5 cm) relié pleine basane brune d'époque, dos à nerfs, caissons ornés, pièce de titre. Frottements épars, traces de restauration. Ensemble en assez bon état général. Exemplaire de seconde émission de l'édition originale, avec le saut de pagination de 193 à 198 (aucun manque) et les corrections aux pages 167 et 275. Ouvrage majeur de Fénelon, dans lequel l'auteur veut que l'on prépare les femmes "au rôle qu?elles doivent remplir dans la vie, non seulement celui de maîtresse de maison, mais surtout celui d?éducatrice des enfants" (Bibliographie des principales éditions Originales d'écrivains français du Xvè au XVIIIè S. par J. Le Petit - p. 244) [Attributes: First Edition]
Bookseller: Le Pettit Libraire [Paris, France]
2012-06-30 14:09:45
Obadiah Walker
At the Theatre, Oxford 1687 - 319 p. Unknown edition. Circa 1687. BOOK DESCRIPTION: Full period brown calf hardbound. DIMENSIONS: 6 1/4" x 3 7/8" x 3/4." CONDITION: Poor; boards loose, missing front end papers, partial title page (25%) loose, ex-libris (label & markings on insider front board. [Attributes: Hard Cover]
Bookseller: dC&A Books
2012-06-29 23:26:06
Stanley, Thomas
London: Printed for Thomas Bassett, at the George in Fleetstreet, Dorman Newman, at the Kings Arms, and Thomas Cockerill, at the Three Leggs in the Poultry, MDCLXXXVII. [1687]. Second edition. Cloth. A very good copy, a few scattered marginal notations and sketches in ink and pencil, thin stain at vvv2-xxx3, tear at F2, and small chip at G4, all within lower margins. Folio. Illus. engraved frontis and 26 further engraved portraits, plus a few in text charts, diagrams, and figures including one of the solar system. Title page printed in red and black. Frontis. portrait of the author is signed: P: Lilly pinxit Guil: Faithorne scul. Includes a 20 page table of contents; last section "The history of the Chaldaick philosophy" has a separate dated title page; last page is a catalogue advertisement. Thomas Stanley (1625-1678) was poet, classical scholar, and patron of writers. This is the first one volume edition of his History of Philosophy originally published in four parts from 1655-1662. Taking the form of a series of critical biographies of the philosophers, beginning with Thales "what Stanley aimed at was the providing of necessary information concerning all 'those on whom the attribute of Wise was conferred.' He is particularly full on the great Attic masters, and introduces, 'not as a comical divertisement for the reader, but as a necessary supplement to the life of Socrates,' a blank verse translation of the Clouds of Aristophanes," (Britannica. 11th Ed). Derived from Diogenes Laertius, Alcinous, Aristotle, and other ancient sources, the work is more biographical than cri … [Click Below for Full Description]
Bookseller: Kaaterskill Books, ABAA/ILAB
Check availability:
2012-06-27 16:46:57
MAIMBOURG.
Amaulry., Lyon, 1687. 2 tomi in 1 vol. , in 24° , p. pelle, cc. nn. 16 + pp. 480 + cc. nn. 19 + pp. 316 + cc. nn. 13. Antip. ill. Front. ill. Mende alla cop. [Attributes: Hard Cover]
Bookseller: Libreria M. T. Cicerone [Roma, RM, Italy]
2012-06-25 13:41:25
Moro Anton Lazzaro
1687. Cobres 695, 14. - Poggendorff II, 210.- Einzige Ausgabe, selten.- Der italienische Geistliche und Naturforscher Antonio L. Moro (1687-1764) beschäftigte sich mit Erdveränderungen und stellte die Theorie auf, daß vulkanische Aktivitäten im Erdinneren den Meeresboden zu Bergen aufschieben, wodurch Muschelfunde im Gebirge erklärt werden könnten ("De' crostacei e degli altri marini corpi che si truovano su' monti" 1740; dt. "Neue Untersuchung der Veränderungen des Erdbodens" 1751).- Behandelt auch Erdbeben, Vulkanismus, Überschwemmungen, Bernstein, Versteinerungen, Höhlen, Marmor, Petrefakten, Sandbänke, Quellen etc.- Die Tafeln zeigen u. a. Modelle von Erdschichten und Vulkanen.- Berieben u. etwas bestoßen.- Leicht gebräunt u. tls. etw. braunfleckig, Ebd. etw. berieben, insges. gutes Exemplar.
Bookseller: Antiquariat Johannes Müller [Salzburg, Austria]
2012-06-24 15:29:42
CHARDIN (Jean),
Lyon, Thomas Amaulry 1687.. 2. Auflage, mit 9 Kupfern, 439 (9) Seiten, 10x17, brauner Ledereinband der Zeit mit goldener Rückenbeschriftung und rotem Rückenschild. Portrait fehlt, Karte Seite 1 nur 2. Teil. Oberes und unteres Kapital mit kleinen Fehlstellen, sonst ordentliches Exemplar
Bookseller: Antiquariat Im Baldreit
Check availability:
2012-06-20 22:39:42
Palafox y Mendoza, Juan de (Bishop) [1600-1659]:
Antonio Ferrer, y Compania, Barcelona, 1687. Title continues: " . Virrey, y Capitan General de la Nueva Espana. Visitador de tres Virreyes de Ella; Arzobispo Electo de Mexico. de el Confejo Supremo de Aragon, . - 8vo. (20x15 cm). - (8),327 pp. - Contemporary full vellum (much wrinkled, split - in poor condition). - Full page engraved portrait of Palafox by Vallas tipped to verso of title-page. - Some nibbled margins of lower fore-edge affecting title-page, portrait, and later endpapers; last few pages very frayed. Few pages somewhat foxed. - Palau 209800. - Palafox was appointed in 1639 Bishop of Angelopolis (Pueblo de Los Angeles) in Mexico,and later also made Vice-Roy and Captain-General of New Spain. He was known to protect the natives from Spanish cruelty, strictly prohibiting any methods to conversion other than persuasion. Thus he met the hostility of the Jesuits, who in 1653 succeeded to have him transferred back to Spain. In 1693, Charles II of Spain petitioned the Holy Sea for his canonization, but this was ultimately prevented, also by the Jesuits. He was finally proclaimed Blessed only in 2011. - He was also a renowned scholar: his best known work is "Historia de la conquista de la China por el Tartaro". - The present book was first published in Brussels (1682), and the fiirst time in Spain in Barcelona (i687), then in Sevilla (1691, in Rome (1693), and finally in Valencia (1771). - Extremely rare: WorldCat locates only a single copy (Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid). [Attributes: Hard Cover]
Bookseller: Bibliophilia [Tampa, FL, U.S.A.]
2012-06-19 16:11:37
Cellarius, Christoph.
Jena, Johann David Werther für Johann Bielcke, 1687 [am Kupfertitel: 1686]. (22), 432, (48) SS. Titel in rot und schwarz. Mit gest. Frontispiz. (Beigebunden) II: Ders. De latinitate mediae et infimae aetatis liber, sive Antibarbarus, recognitus denuo & innumeris locis auctus. Jena, Bielcke, 1682. (24), 280 (recte: 250), (26) SS. Pergamentband der Zeit auf 3 durchzogenen Bünden mit goldgepr. Rückenschildchen (lädiert). 8vo. I: Dritte Ausgabe. - II: Zweite Ausgabe; die erste im VD 17. Cellarius' Schriften über die nachklassische Latinität "haben in vielen auch nach dem Tode des Verfassers erschienenen Ausgaben weite Verbreitung gefunden und Anregungen gegeben" (ADB). - Der Philologe, Historiker und Geograph Cellarius (d. i. Keller, 1638-1707), ab 1693 Professor der Rhetorik und Geschichte zu Halle, begründete die Geographie als selbständige Disziplin und führte gegen den Widerstand der Theologen die heute übliche Periodisierung der Geschichte in Antike, Mittelalter und Neuzeit ein. - Papierbedingt durchgehend sehr stark gebräunt; das Bl. a2 im ersten Werk mit kl. Eckausriß (minimaler Buchstabenverlust). I: VD 17, 3:006264P. II: VD 17, 3:006200U. Vgl. ADB IV, 81.
Bookseller: Antiquariat INLIBRIS Gilhofer Nfg. GmbH [Vienna, A, Austria]
2012-06-16 20:00:27
(Alence Joachim de)
. . Holzmann-B. III, 3446 u. VD17 39:120078X (beide geben als Verfasser Jean de Hautefeuille an) - vgl. Wheeler 200, Ronalds 123 u. Honeyman Coll. 819 (franz. Ausgabe Amsterdam 1687).- Erste deutsche Ausgabe, selten.- Die Gliederung in einen Versuchs- und einen Erklärungsteil sowie die Kupfer weisen aber auf das 1687 in Amsterdam erschienene Werk "Traite de l'Aimant" v. J. de Alence hin. (siehe auch NUC Suppl. unter Alence).- Das Werk beschreibt magnetische Versuche und Wirkungen; die Kupfertafeln zeigen Darstellungen der Experimente. "General treatise (rare) on the magnet and its uses... the illustrations are quaint and suggestive." (Wheeler).- Die Kupfer sind vergrößerte Nachstiche der franz. Ausgabe. Das Frontispiz bei den Tafeln eingebunden.- Nur leicht gebräunt od. braunfleckig, Ebd. etw. berieben.
Bookseller: Antiquariat Johannes Müller
Check availability:
2012-06-15 10:23:18
BROWN, Edward, M.D. (Browne).:
London, London, printed for Benj. Tooke, and are to be sold by Tho. Sawbridge, 1687.. Viz. Hungaria, Servia, Bulgaria, Macedonia, Thessaly, Austria, Styria, Carinthia, Carniola, and Friuli. Through a great part of Germany, and the Low-Countries. Through Marca Trevisana, and Lombardy on both sides the Po. With some observations on the Gold, Silver, Copper, Quick-silver Mines, and the Baths and Mineral Waters in those parts. As also the description of many antiquities, habits, fortifications and remarkable places. Second edition "with many Additions". 1687. Folio in fours, 315 x 200 mm, 12½ x 7¾ inches, 15 of 16 plates, of which 4 are folding, plus 7 large copper engravings in the text, pages: (4), 222, (6) - index and 1 leaf of publisher's adverts, bound in full old calf, raised bands to spine, no label or lettering. Upper hinge cracked but holding on the cords, small crack to lower hinge at top, covers rubbed and marked, small chips to head and tail of spine, small white number at head of spine, inner paper hinges split, old name label on front pastedown, a couple of old names and some numbers on endpapers, title page lightly browned in margins, armorial bookplate on verso title page, lower corner missing from 1 text page, no loss of text, small chip to upper margin of 3 leaves, small closed tear to 1 margin, occasional small light mark to margins, neat repair to lower margin of 1 plate with very slight loss to caption and tiniest loss to lower edge of image, small repair to lower corner of 1 plate, fore-edge margin of 1 folding plate trimmed, no loss of image, fore-edge sl … [Click Below for Full Description]
Bookseller: Roger Middleton
Check availability:
2012-06-10 00:34:51
BAILLOU (G.) & SETTALA (L.)
pet. , (28), (4), 733, (1bl), Genève, Samuel de Tournes, 1687, in-4, pet. , (28), (4), 733, (1bl), (44), 20pp, veau moucheté, dos à nerfs orné. (Rel. de l'ép.), KRIVATSY, 591; WELLCOME, II, 87; DEZEIMERIS, I, 253. PREMIERE EDITION. En fait, cet ouvrage donné par l'érudit médecin genevois Théophile Bonet, est la seconde édition de celui publié en 1668 sous le titre "Pharos medicarumÉ". Guillaume de Baillou (1538-1616) ou Baillon a été, à son époque, l'un des grands maîtres de la médecine, fidèle à la doctrine d'Hippocrate; on l'a même considéré comme le premier des médecins hygiénistes. Tous ses ouvrages ne furent publiés qu'après sa mort. (cf. DBF, IV, 1314-15). Charnières fendues, coins émoussés, accroc avec léger manque de cuir sur le premier plat [Attributes: Hard Cover]
Bookseller: Librairie Alain Brieux [paris, France]
2012-06-09 15:53:51
Terenzi Luca
nella Stamperia di Piero Matini all Insegna del Lione, in Firenze, 1687. Cartonato moderno con motivi floreali. Buon esemplare. Edizione originale. Moreni II, p. 390. 4to (cm. 21,8), 3 cc.nn., 84 pp. Frontis. con incisione del simbolo dell Accademia della Crusca, capilettera e fregi n.t. [Attributes: First Edition; Hard Cover]
Bookseller: Libreria Ex Libris ALAI-ILAB/LILA member [Roma, Italy]
2012-06-07 07:58:16
Kellner David
. . VD 17 3:602283Q - Schöllhorn 230 - Ferchl 269 - Ferguson I, 457 Anm - nicht in Schöne.- Zweite Ausgabe, die erste erschien ebenda 1687, jedoch ohne Anhang über Wein und Essig.- Seltenes und frühes Werk über alle Zweige der Braukunst. Behandelt auch die verschiedenen Biersorten, z. B. Wacholderbier, Farnkrautbier, Kirschbier, Rosmarinbier, Berliner Bier. Mit Anhang (ab S.160) über die Zubereitung, Erhaltung und Verbesserung von Wein und Essig.- Der Kupfertitel zeigt die verschiedenen Stationen des Bierbrauens.- Etw. gebräunt, Titel rechter Rand knapp beschnitten, sonst gutes Exemplar.
Bookseller: Antiquariat Johannes Müller
Check availability:
2012-06-06 10:45:51
BIZOT, [PIERRE],
Paris, Daniel Horthemels, 1687. (1st ed.). Folio. XVI+317+(15) pp. With frontisp., title vignette, 12 plts., 180 ills. (all engr.) & 122 etched vignettes (coins & medals). Index. Hardcover. Contemp. full calf, spine gilt. VG/--. (Binding sl. rubbed, lower corners sl.dam., exposing boards; endp. sl. browned, old engr. bookplate on pastedown, inscr. on endp.; sporadic light waterst. in margins).Numismatics Heraldiek, genealogie. Geschiedenis, naslagwerken, history Nederland Netherlands Holland Dutch bizot, pierre
Bookseller: Charbo's Antiquariaat [Amsterdam, Netherlands]
2012-06-01 12:30:47
DU VERDIER (Gilbert Saulnier).
A Paris chez Nicolas Le Gras 1687 1A Paris, chez Nicolas Le Gras, 1687. In-12 de (4)-368 pp., veau brun, dos orné à nerfs (reliure de l'époque). Fordham p. 24 : « C'est le Voyage de France attribué au P. jésuite Claude de Varennes et publié par Olivier de Varennes, réimprimé textuellement avec adjonction d'un itinéraire ». Cette rare édition est la dernière et est augmentée d'un Mémoire des Reliques qui sont dans le Trésor de Saint Denys en France. Très bon exemplaire. Des rousseurs.
Bookseller: Bonnefoi Livres Anciens [France, Paris]
2012-05-29 10:52:01
CHARDIN (Jean)
Lyon, Thomas Amaulry 1687. 2. Auflage, mit 9 Kupfern, 439 (9) Seiten, 10x17, brauner Ledereinband der Zeit mit goldener Rückenbeschriftung und rotem Rückenschild Portrait fehlt, Karte Seite 1 nur 2. Teil. Oberes und unteres Kapital mit kleinen Fehlstellen, sonst ordentliches Exemplar Versand D: 5,00 EUR GR 27798, i
Bookseller: Antiquariat im Baldreit [Germany]
2012-05-22 12:39:35
EMANUEL FORD. (Forde):
London, printed for J. R. and W. W. for W. Thackeray, and T. Passenger, 1687.. of his parents. Interlaced with variety of pleasant and delightful discourse. 1687, slim small 4to, 190 x 140 mm, 7½ x 5½ inches, woodcut frontispiece, title page with narrow ornamental border, printed in black letter, pages (6), 186, finely bound by Francis Bedford (1799-1883) one of the noted binders of the 19th century, in full polished calf, triple ruled gilt border to covers, gilt raised bands, elaborate decoration in compartments, 2 gilt lettered and decorated morocco labels, all edges gilt, gilt inner dentelles (turn ins), marbled endpapers. Hinges slightly worn and slightly tender, surface starting to crack at foot of lower hinge, very small chip to leather at head of spine, the same armorial book plate on front pastedown and reverse of front free endpaper, 4 tiny holes on the frontispiece, 2 on the title page, all expertly repaired and 4 letters with partial loss neatly restored by hand, image of frontispiece not affected, 4 blank corner tips also expertly repaired, small light stain to 2 margins, 2 very small brown stains on 2 facing text pages, no loss of legibility, a couple of minor printing flaws with loss of a few letters, all still easily legible. Binding tight and firm. A very good copy of a book which is scarce in any sixteenth century edition. This is the third chivalric romance by Ford (fl. 1585–1599), of which the earliest known edition is that of 1633. It was very popular, reprinted at least 12 times before the end of the century and 7 times in the eighteenth century. I … [Click Below for Full Description]
Bookseller: Roger Middleton
Check availability:
2012-05-12 10:01:25
ESOPE
CLAUDE CARTERON 1687 - RO30065352: 511 pages. Quelques illustrations en noir et blanc dans le texte. Manque le dos et sur les plats. Traduites et moralisées par I. Baudoin. Augmentées de plusieurs autres fables d'Esope, qui ont été ornifés dans les précédentes impressions. Avec figures et une table à la fin pour la commodité du lecteur. In-18 Relié plein cuir. Etat passable. Plats abîmés. Dos abîmé. Intérieur acceptable Classification Dewey : 841-Poésie [Attributes: Hard Cover]
Bookseller: Le-Livre
2012-05-08 09:58:12
TACHARD Guy
Chez Pierre Mortier 1687 - - Chez Pierre Mortier, A Amsterdam 1687, In 12 (10x16,2cm), (10) 227pp. (1bc.) (12), relié. - Seconde édition, après l'originale parue dans le format in-4 en 1686, qui ne contenait que 19 figures contre 30 figures dans cette édition : un frontispice, une vignette de titre et 28 planches dont de nombreuses dépliantes. Trois cartes dont une carte des pays du Cap de Bonne-Espérance. Nombreuses figures d'animaux, notamment le rhinocéros, le varan, l'éléphant, le zèbre, le caméléon. Plein Vélin rigide d'époque. Dos lisse muet. Manque aux deux coins droits en bas. Minces déchirures à quelques planches. Un manque en coin à une planche. Bon exemplaire. En 1685, Le jésuite et mathématicien Guy Tachard fut envoyé en compagnie de cinq autres jésuites savants avec la première ambassade de France dépêchée au Siam leur mission était principalement de recueillir des informations scientifiques. La relation de voyage commence à Brest, pour se poursuivre au Cap de Bonne-Espérance (avec de longs chapitre sur les populations indigènes, la faune.), à Java, Batavia, puis à Siam (avec le fameux récit de l'accueil de la fameuse ambassade de France). Tachard retourna plus tard en France, en passant par Rome, avec le titre d'ambassadeur extraordinaire du roi de Siam. Il effectua encore plusieurs voyages au Siam. Importante relation du premier voyage en Thaïlande (le royaume de Siam ne prit le nom de Thaïlande qu'en 1939) par un savant à l'esprit curieux et infiniment ouvert. (10) 227pp. (1bc.) (12) [Attributes: Hard Cover]
Bookseller: Librairie Le Feu Follet
2012-05-05 11:16:22
MALPIGHI Marcello
A Paris: Chez Laurent d'Houry, 1687. relié. In 12 (9x16cm). Seconde édition française rare, après l'originale de 1683, illustrée de deux planches. Plein Veau d'époque moucheté. Dos à nerfs orné. Bordure supérieure endommagée en coin. Coin supérieur droit manquant et dénudé. Exemplaire bien frais. L'ouvrage est un recueil des principaux travaux de Malpighi dans les domaines mentionnés au titre. Marcello Malpighi, originaire de Bologne, fut un profond chercheur, il fut par ses recherches tant à l'origine de l'histologie que de l'anatomie végétale. Som nom est à l'origine de maintes structures dans le corps humain. Quant à la présentation même de ses écrits, Malpighi est à l'origine de l'exposé scientifique moderne en exposant ses découvertes expérimentales afin que d'autres chercheurs puissent venir infirmer ou confirmer ses observations, ce qui lui vaudra les foudres de la communauté scientifiques de l'époque. - Chez Laurent d'Houry, A Paris _1687, In 12 (9x16cm), (18) 374pp. (2), relié. - relié
Bookseller: Librairie Le Feu Follet
Check availability:
2012-05-03 21:06:50
[PENN, William]
London: Andrew Sowle. 1687. First. First edition. Very good in later, faded marbled paper wrappers; pages age-toned, with light waterstaining to upper halves, and last leaf with a closed tear. An early hand has inked "Wm. Penn" in the upper margin of the title-page. Six years after being made master of the province of Pennsylvania, William Penn argues for religious tolerance and liberty of conscience for all Christians; this anonymously published pamphlet, issued during a time of intense antagonism among Catholics, Anglicans and Dissenters, makes the then-radical claim that multiple faiths could coexist within one country without having to strive for dominance. Less frequently seen on the market than some Penn publications. Wing (2nd ed.), P1296B. .
Bookseller: Between the Covers- Rare Books, Inc. ABA
2012-05-03 15:16:21
[Cutts, John. 1st Baron Cutts. 1661 - 1707]
London:: Printed for R. Bentley, and S. Magnes, in Russel - street, in Covent-Garden,. 1687.. 8vo: A - E8. 6-7/8" x 4-1/4". 1st edition (Lowndes', p. 574; NCBEL II, 471; Wing C-7709; Wither-to-Prior 241). Not in Pforzheimer. [16], 63, [1] pp.. Later polished calf (19th C?) with old, rubbed rebacking, utilizing a pink paper title label to spine. AEG.. Affixed to ffep is an apparently period printing [from a newsheet?]. of 'The Hardy Soldier', a poetical piece dedicated to 'John Lord. Cutts. / At the Siege of Namur' [1695 in this case]. In pencil, at. the bottom, a prior owner has noted, "I. Watts" [1674 - 1748] though. this attribution is uncertain. Binding worn @ extremities.. Bookplate of Paul Unsworth. Circular blindstamp of J. Wingate. Hornton to A2 upper right quadrant. Early ink paragraph commenting. on Cutts' work, as per Lord Orford's 'Royal & Noble Authors'. Usual. bit of foxing. Withal, a VG copy.. Only 3 times at auction over the last 30 years [2004 the last, fetching over $3,000], this rather scarce book of Elizabethan poetry by a distinguished soldier who eventually attained the rank of Lieutenant- General. Richard Steele his one-time secretary, who proclaimed Cutts the dedicatee for his work, "Christian Hero".
Bookseller: Tavistock Books, ABAA
2012-04-22 19:49:12
Norris (John):
Oxford; at the Theatre for John Crosley, 1687. 8vo, vignette title-page, [xii], 467pp, recent half dark brown calf over marbled boards, raised bands, gilt ruled, dark red lettering piece, new end-papers. Two inscriptions on old fly; title-page has initials in upper margin, name in text, numbers below, all in old hand; corner of title-page repaired with archival tape; worm holes drilled through fore-edge margin of title-page and following 127pp, waxing and waning but causing no loss; old, faint, water staining to lower and upper margins; some 8pp have a few words underlined in ink; hole in margin of pp331; dare I say, a good+ copy? in a decent, if new, binding. [Wing N1248] [Attributes: Hard Cover]
Bookseller: Staniland (Booksellers) P.B.F.A. [Uppingham, Rutland, United Kingdom]
2012-04-12 08:24:31
Paris, Vve Jacques Langlois, 1687, 1687 In-12, 6 ff., 178 pp. Reliure vélin époque, dos à nerfs, pièce de titre.Ex libris manuscrit de l'époque sur la page de titre. Cachet "Gustave Jusseraud" sur la page de titre. Edition de cette célèbre ordonnance, qui fit autorité jusqu'à la Révolution et fut réimprimée pendant plus d'un siècle. Voir Camus et Thiebaud.
Bookseller: LIBRAIRIE GIARD [LILLE, France]
2012-04-07 10:03:13
BLACHE (Abbé Antoine)].
1687 - A Paris, Chez Antoine Lambin, 1687. In-12 (87 X 151) vélin doré souple à petites coutures apparentes (reliure de l'époque) ; (1) f. blanc, titre, (17) ff. (Epître, Avertissement, Table, Approbations), 274 pages, (1) f. (privilège), (1) f. blanc. Tranches blanchies. EDITION ORIGINALE ornée d'une jolie vignette gravée par l'artiste espagnol Jean DOLIVAR (1641-1692) avec la devise "Compellit quos servat". Antoine BLACHE (1635-1714), est né à Grenoble. Après avoir suivi quelque temps la profession des armes, il embrassa l'état ecclésiastique et devint curé de Rueil, puis directeur des calvairiennes du Luxembourg. Après avoir publié sa "Réfutation de l'hérésie de Calvin", il composa contre la société des jésuites un libelle violent dont circulèrent des copies partielles, ce qui le fit mettre à la Bastille, où il mourut après avoir légué tous ses biens à l'Hôtel-Dieu. (BARBIER, IV, 178). Exemplaire en BON ETAT, dans sa reliure en vélin d'origine. NICE COPY. PICTURES AND MORE DETAILS ON REQUEST. [Attributes: First Edition]
Bookseller: LIBRAIRIE ERIC CASTERAN
______________________________________________________________________________


      Home     Wants Manager     Library Search     564 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2020 viaLibri™ Limited. All rights reserved.