viaLibri Requires Cookies CLICK HERE TO HIDE THIS NOTICE

Displayed below are some selected recent viaLibri matches for books published in 1679

        The Works of the Famous English Poet, Mr. Edmond Spenser: The Faery Queen, The Shepherds Calendar, The History of Ireland, &c Whereunto is added, An Account of his Life, With other new Additions Never before in Print

      London: Henry Hills for J. Edwin, 1679. First complete edition. Near fine. Hardcover. Yes. Folio. (xii),339,(i),16,(8),2,10-11,9-11,14-258,369-391,(i)pp. Early full calf Cambridge-style binding, rebacked in the 19th century with the spine in 7 compartments, intricately gilt; leather label, gilt. Engraved frontispiece. Each work has its own title page, and, for the first three, begins the pagination anew, though 'The Shepherds Calandar' is mispaginated in three places. (2),A-Z4 (Kk mismarked K, Nn mismarked N),Aa-Zz4,Aaa-Zzz4,Aaaa-Iiii4,Kkkk, Aaaaa-Ccccc4. A handsome copy with an inscription dated 1891, probably the date of the reback. Unbeliveably quirky pagination and signature markings, but complete. One of two states of this printing: This state shows two bars with catchword 'Calen-" on page 258, followed by p. 359, 'Calendarium Pastorale'. (A second state lacks the catchword, has 'Finis' between the bars on p. 258, an advertisement leaf, and then the 'Calendarium'.) Carpenter, p. 111. DNB suggests that this edition may have been edited by Dryden. Wing S4965. ESTC R7177.

      [Bookseller: Thorn Books]
 1.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        The Compleat Surveyor: Containing the Whole Art of Surveying of Land

      George Sawbridge 1679. 438 pp., portrait and 6 folding plates - 1 loose in b/w. Pagination jumps from 107 to 183 but is a mis-pagination and is common of the book. Split front hinge holding together well - a nice olde tome that has outlived many readers by centuries and intends to outlive many more, no doubt! 103a

      [Bookseller: Stephen Foster (also as Fosters' Booksho]
 2.   Check availability:     Booksatpbfa     Link/Print  


        Historia universalis, à mundo condito usque ad Christi nativitatem. Præmittitur ejusdem Historia principum schola, itemque Dissertatio de utilitate ex historia universali capienda. + Historia belli sveco-danici. Opus posthumu ex authoris autographo.

      Argentorati [Strassburg], 1679-1680. Liten 8:o. (8), 372, (24), 392 s. + 2 graverade titelblad. Samtida helpergamentband med handtextade ryggtitlar. Pärmar och rygg något gulnade och solkade, främre och undre snittet något fläckade. Exlibris (Alf Henrikson) på klistrade försättsbladet, namnteckning (Klinckowström) på titelbladet. Sidan 193-194 med centimeterlång reva i nedre marginalen, nedre hörnet med liten, diskret restaurerad pappersförlust; inlagan i övrigt fin. Sidorna 316-392 delvis fel- och opaginerade, inlagan likväl komplett.. "Historia Universalis" i första och enda upplagan, "Historia belli sveco-danici" här i andra upplagan; första upplagan utgavs i Stockholm 1676. Två arbeten sammanbundna i en volym

      [Bookseller: Aspingtons Antikvariat]
 3.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        The Works of the Famous English Poet, Mr. Edmond Spenser: The Faery Queen, The Shepherds Calendar, The History of Ireland, &c Whereunto is added, An Account of his Life, With other new Additions Never before in Print

      London: Henry Hills for J. Edwin, 1679. First complete edition. Near fine. Hardcover. Yes. Folio. (xii),339,(i),16,(8),2,10-11,9-11,14-258,369-391,(i)pp. Early full calf Cambridge-style binding, rebacked in the 19th century with the spine in 7 compartments, intricately gilt; leather label, gilt. Engraved frontispiece. Each work has its own title page, and, for the first three, begins the pagination anew, though 'The Shepherds Calandar' is mispaginated in three places. (2),A-Z4 (Kk mismarked K, Nn mismarked N),Aa-Zz4,Aaa-Zzz4,Aaaa-Iiii4,Kkkk, Aaaaa-Ccccc4. A handsome copy with an inscription dated 1891, probably the date of the reback. Unbeliveably quirky pagination and signature markings, but complete. One of two states of this printing: This state shows two bars with catchword 'Calen-" on page 258, followed by p. 359, 'Calendarium Pastorale'. (A second state lacks the catchword, has 'Finis' between the bars on p. 258, an advertisement leaf, and then the 'Calendarium'.) Carpenter, p. 111. DNB suggests that this edition may have been edited by Dryden. Wing S4965. ESTC R7177.

      [Bookseller: Thorn Books]
 4.   Check availability:     IOBABooks     Link/Print  


        Observationes juris practicæ.

      Thet är/ åthskillige påminnelser uthi rättegångs saker/ grundade uthi gudz ord/ Sweriges lagh och recesser: förklarade aff then andelige och främmande werldzlige lagh: med förnähme lärde mäns skriffter och öfwereens stämmande stadfästade: tienlige så wäl kärandom som swarandom. Til rättelse och underwissning sammandragne för en rum tijd sedan. Med h.k.m. privilegio andra gång uplagde/ och i några måål förökade. Hwar hoos ock nu högtbemälte herres beskriffning om thess constantinopolitaniske resa och legation til Portam Ottomannicam bijfogad är. Sthlm, H. Keyser, 1679. 4:o. (16),330,(37,1 blank),1-93,(11) s. Samtida nött brunmarmorerat skinnbd med upphöjda bind och blindpressad ryggdekor. Svagt stänkta snitt. Ryggen lite skadad upp- och nedtill. Pärmarna med en del mindre skavanker. Försättsbladet nästan loss och med en senare blyertsanteckning. Inlagan i sin helhet ganska bruntonad och med en del fläckar, varav några större, t.ex. på s. 79 i nedre marginalen och på s. 115-16 i yttre marginalen. En del fuktfläckar i övre och yttre marginalerna på s. 170-200. Enstaka understrykningar. Initialerna ".EB." pressade på främre pärmen och namnteckningen E. Buhrman på bakre pärmens insida. Med J. A. Öqvist j:ors namnteckningar på titelbladet.. Collijn 808. Första upplagan utkom 1674. Med hyllningstext av J. Loccenius. Claes Rålamb (1622-98), riksråd, överståthållare och president i Göta hovrätt, var en av tidens främsta och mest lärda politiker och jurister. Boken är en klassisk handledning i civil- och civilprocessrätt, ägande-, testaments- och arvsrätt m.m. Den avslutande avdelningen, som har separat deltitelblad och egen paginering, återfinns endast i denna upplaga och är den äldsta svenska reseskildringen till Turkiet. Rålamb reste dit 1658 som Karl X Gustavs sändebud med uppdraget att förhandla fram en pakt med det Ottomannska riket mot Polen och Österrike

      [Bookseller: Mats Rehnström]
 5.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        Le Livre des Assises et Pleas Del' Corone... [Liber Assisarum]

      1679. [Liber Assisarum]. Rastell, John [d.1536]. Brooke, Sir Robert [d.1558], Editor. Le Livre des Assises et Pleas Del'Corone: Moves & Dependants Devant les Justices Sibien en Lour Circuits Come Aylours, en Temps du Roy Edward le Tiers: Avec une Table des Principal's Matter's des Pleas del' Corone: Or Nouvel'ment Imprime, & Corrige, Avec une Nouvelle Table des Touts les Principals Cases Contenus in Cest Livre, & les Titles sous Queux Sir Robert Brook les Pleas de Ceo ad Abbrege Colges, & Proprement Escrits en le Margin de Chacun Plea. London: Printed by George Sawbridge, William Rawlins, and Samuel Roycroft, Assigns of Richard and Edward Atkins, 1679. [iv], 326, [38] pp. Folio (14" x 9-1/2"). Recent quarter calf over cloth boards, gilt-edged raised bands and lettering piece to spine lettering piece, endpapers renewed. Dampstaining and wear to lower corners of first quarter of text block, interior otherwise fresh. Ex-library. Small inkstamps to title page and final leaf. An attractive copy. * Later issue of the edition first published by the Society of Stationers in 1606. "The Books of Assises, first published by John Rastell in 1516, are reports in a style very different from that of the other Year Books of Edward III's reign. They are more concise than the Year Books usually are, giving rather the gist of the argument and the decision than a report of the actual proceedings. They consist chiefly of reports of assizes of novel disseisin and mort d'ancestor and various pleas of the crown heard before justices of assize in the county. They also contain a considerable number of cases in trespass and error heard in the King's Bench, and a few cases in Chancery originated by bill. Thus they were supplementary to the ordinary series of Year Books, which chiefly contained cases heard in the common bench.": Holdsworth, A History of English Law II:536-537. Wing, Short-Title Catalogue of Books Printed in England, Scotland, Ireland, Wales and British America L2616.

      [Bookseller: The Lawbook Exchange, Ltd. ]
 6.   Check availability:     ABAA     Link/Print  


        News from Ireland. being, The Examination and Confession of William Kelso, a Scotch Rebel, taken in Ireland, whether he fled, after the Defeat of the Rebels in Scotland; before George Rawdon, Esquire; Out of His majesties Justices of the Peace there. Also A Letter from C. George MacCartney, Giving an Account of several Barks full of Scotch Rebels, seen coming from Scotland to Ireland. Together with a Proclamation set out by the Duke of Ormond, for their Apprehension

      n.p. London: s.n Printed in the Year 1679 n.p. [London?]: s.n, "Printed in the Year 1679". (BOTHWELL BRIDGE, BATTLE OF) Folio (32 cm). 4pp. Unbound, partly separated at fold. Wing N972 . The context here is the late-breaking news of the crushing defeat of he Scottish Covenanters at the Battle of Borthwell Bridge, on June 22, 1679, by government troops under the Duke of Monmouth, only 5 days prior the the publication of these relaed events. Several hundred Covenanters were killed, 1,200 were taken prisoner and marched off to Edinburgh, but several -- like William Kelso -- fled to Ireland. His capture and examination is recounted here; a report several boats of rebels sailing to Ireland; and a call for their apprehension by Ormond Viceroy of Ireland, on June 30 After the battle, the surviving Covenanters were ruthlessly pursued and killed, and many banished to America

      [Bookseller: James Cummins Bookseller ]
 7.   Check availability:     ABAA     Link/Print  


        Extra Notice. For San Francisco. Only 35 cts. per cubic foot on the Fastest Ship in the World. The Clipper Ship Andrew Jackson

      The Andrew Jackson, a 1679 ton medium clipper, was built in Mystic in 1855. She was a fast sailer but, contrary to what this handbill would imply, set no records on any of her passages. On the date of the voyage advertised here - December 16, 1861 - her captain was Johnson. It is interesting to note that, just at this time, naval action in the Civil War was ramping up. The USS Constitution arrived at Ship Island at the mouth of the Mississippi River carrying the 26th Massachusetts Regiment to New Orleans, Great Britain began their embargo on US exports, and the naval blockade of the Confederate coast began to show results. This might explain the military theme of the handbill. However, despite the turmoil of the war, the text states that the Andrew Jackson might depart “by Christmas day, but certainly on or before the 1st of January.” The ship was sold to the British in 1863 and was lost in the Gaspar Straits in 1868. This handbill measures 9 3/4 x 6 1/2 inches and has a wonderful image of Jackson astride his horse, American flag behind, which also appeared on the 1862 clipper ship sailing card for the Andrew Jackson. That card also advertised her as “The Fastest Ship in the World!” Both the card and the handbill were printed by Nesbitt, of New York. The card is scarce, but the handbill is a rare, possibly unique, survival. In Fine condition.

      [Bookseller: Ten Pound Island Book Co.]
 8.   Check availability:     IOBABooks     Link/Print  


        L'Aminte du Tasse. Traduite de l'Italien en Vers François. Edition nouvelle, revue & enrichie des Tailles douces

      A la Haye: Chez Levyn van Dyk, 1679 The French translation by l'Abbé de la Torche first appeared in 1666. The engravings are unsigned, though they are likely by Louis Cossin (1627-c.1686). Contemporary vellum, lightly soiled, lacking ties. . Twelvemo. Engraved title and six charming copper-engraved plates. Woodcut title-page vignette, headbands, tail-pieces and initial letters. French and original Italian text on facing pages. Preliminary translator's letter to the king signed "D.T." (l'Abbé Antoine de Torche). Light dampstain at bottom margin in last part of text. A very good copy, with sharp, attractive plates. OCLC notes copies of the present edition in only two North American libraries.

      [Bookseller: Michael R. Thompson, Booksellers, ABAA/I]
 9.   Check availability:     IOBABooks     Link/Print  


        Tapisseries du Roy, ou sont representez les quatre elemens [sic.] et les quatre saisons. Avec les devises qui les accompagnent, et leur explication

      Paris: Sebastien Mabre-Cramoisy, 1679. Folio. (19 5/8 x 13 3/4 inches). Title with engraved vignette. Additional engraved title, 2 engraved section titles, 8 double-page plates from the designs of le Brun, by Sebastien le Clerc and others, 32 emblematic half-page illustrations after Jacques Bailly, 3 engraved head- or tailpieces, 2 engraved initials, extra- illustrated with 4 additional plates by le Clerc after le Brun, lacking the single leaf `Avertissement' (Some light old dampstaining, leaf Pp with ink marking in outer blank margin). Contemporary French red morocco gilt, the covers paneled with triple fillets around large centrally-placed French royal arms of Louis XIV , crowned double-L cypher at inner corners of panel, spine in seven compartments with raised bands, lettered in the second, the others with repeat decoration of smaller crowned double-L cypher with small fleur-de-lys tool, marbled endpapers, gilt edges. A fine copy of the second edition of this work, celebrating the virtues of King Louis XIV, in a royal presentation binding, featuring the work of one of the greatest engravers of the time: Sebastien le Clerc. The work, first published in Paris in 1670, describes in detail the two series of tapestries commissioned by the King on the twin themes of the four elements and the four seasons, the central panels were painted by Le Brun, with emblematic roundels in the borders at each corner after the miniatures of Jacques Bailly (1625-1679). These roundels are visible on each of the plates but are also enlarged and embellished and printed as half-page illustrations, each with letterpress explanatory text above and below. The text is by Félibien and under a thin veil of multiple explanations of the convoluted classical allusion and imagery amounts to a single hymn of praise to the greatness of the King. Three of the additional plates recall the martial achievements of King Louis in 1667 (two of the plates are dated 1680 and 1681), the fourth (dated 1682) depicts a diplomatic triumph of 1663. Brunet I, 1443; Praz, p.58; Landwehr Romantic Emblem Books 286.

      [Bookseller: Donald Heald Rare Books]
 10.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        Novissima totius terrarum orbis tabula. Altkolor. Orig.-Kupferstichkarte von Nicolaas Visscher. Amsterdam, ca. 1679. 42,5 x 52,5 cm.

      Prächtige, zart altkolorierte Weltkarte, teils mit winzigen Haarrissen am Altkolorit.- Shirley 486: 'It is not certain when this further world map by Nicolaas Visscher first appeared. It may well have been produced by Nicolaas Visscher II following the death of his father Nicolaas Visscher I in 1679 and this date has been suggested by Koeman.'

      [Bookseller: Antiquariat Schramm]
 11.   Check availability:     antiquariat.de     Link/Print  


        L'IMPERIO VENDICATO. Poema heroico. Con gli argomenti, e chiave dell'allegoria del conte Giulio di Montevecchio. E con le dichiarationi historiche del marchese Gregorio Spada.

      In-8 gr., bella leg. in p. pelle settecentesca, eleganti cornici dorate e a secco ai piatti, dorso a cordoni con ricca decoraz. oro ai riquadri e tit. oro su tassello, tagli dorati, 6 cc.nn. (incluso antip., frontesp. e ritratto), 261 pp.num., 1 c.b. Bella l?antiporta allegorica con sullo sfondo un paesaggio (inc. in rame da Pietro Sante Bartoli su disegno di Carlo Maratta); il ritratto dell'Autore è disegnato e inc. in rame da F. Spierre; il vol. porta al frontesp. il leone di S. Marco, è ornato da grandi iniz. a vignetta, da finali e da belle cornici che inquadrano gli argomenti di ciasc. canto, tutti inc. su legno; testo su due colonne. "Prima edizione" incompleta, di soli 20 canti. Cfr. Gamba,1839: "Il soggetto del Poema è la presa di Costantinopoli fatta da Baldovino, co. di Fiandra, e dal Doge Enrico Dandolo. L'edizione compiuta, di 40 canti, fu pubblicata nel 1690" - Cat. Piantanida,III,2744 - Parenti, p. 125. Bella ediz. su carta distinta. Con arross. più o meno lievi interc. nel t. ma certamente un buon esemplare.

      [Bookseller: Libreria Antiquaria Malavasi]
 12.   Check availability:     maremagnum.com     Link/Print  


        Accedit Conr.

      Lychosthenis supplementum Obsequentis. Amsterdam, Henrici & Theodori Boom, 1679. 8:o. Grav. extra titelblad,+ (14),+ 156,+ (32) s. Enstaka småfläckar. Något senare hfrbd med blindpräglad rygg och beige titeletikett, gröna marmorerade snitt. Med P. Arenanders namnteckning, daterad Uppsala 1815, liksom J. Östberg, 1828. Ur L. F. Rääfs bibliotek på Forsnäs, med dess exlibris. Collijn sp. 651. Fant 47. Titelvariant med den riktiga tryckorten utsatt och inte den falska tryckorten "Holmia", samt med det, enligt Collijn ovanligare, "censurerade" graverade extratitelbladet (enligt Collijn 4 exemplar mot 10 ocensurerade). Den romerske författaren Julius Obsequens avhandling om järtecken i form av missfoster, monster, kometer m.m. Det graverade titelbladet visar i den censurerade varianten en hermafrodit med en lämpligt placerad lövruska, den ocensurerade utan lövruska. Scheffereus bygger sin utgåva på Rhenanus från 1516

      [Bookseller: Centralantikvariatet]
 13.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        Cronicon de Christiano Adricomio Delfo. Traducido de latín en español por Don Lorenzo Martinez de Marcilla, Cavallero de la Orden de Calatrava, Conde de Montoro, Virrey y Capitan General del Reyno de Mallorca

      Madrid, en la Imprenta Imperial, a costa de Juan Martin Marinero, Mercader de Libros, 1679. 4to.; 4 hs., 284 pp., 11 hs. Encuadernación de época, en pergamino.

      [Bookseller: Hesperia Libros]
 14.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        Popish Plot - Collection of Tryals (Trials Tracts)

      Thomas Newcomb & Henry Hills, London: William Williams, 1679 In full soft brown leather, blind tooled to front and rear covers, edges and corners a little bumped. Spine has raised bands, no title. Internally fep a little loose with lots of old ink notes on the book contents. A collection of the trials and proceedings and the last Scaffold speeches against the Popish plotters, some of which are listed below: Case against the Earl of Danby and Ralph Montagu 1679: Information of Stephen Dugdale, published by William Williams, Speaker, 1680: An Answer to Mr Langhorn's Speech 1679: No faith or credit to be given to Papists being a discourse occasioned by the late conspirators dying in the denyal of their guilt with particular reflections on the perjury of Viscount Strafford both at his tryal, and in his speech on the scaffold in relation to Mr Stephen Dugdale and Mr Edward Turbervill, by John Smith, London, 1681: Reflections on the sincerity of the Papists, occasioned by the speech of William, Late Viscount Stafford on the Scaffold at Tower Hill: First Letter concerning my Lord Ruffel's Tryal: An Argument in the great case concerning election of members, to Parliament between Sir Samuel Bernardiston and Sir William Soames... by Sir Robert Atkyns, London, 1689: An Impartial consideration of those speeches which pass under the name of the Five Jesuits. Lately executed Viz. Mr Whitebread, Mr Harcourt, Mr Gawen, Mr Turner and Mr Fenwick, by Bishop John Williams, London, 1679: Last speeches of Captain Thomas Walcott, pages 9-24: The Tryal of William Hone, pages 24-28 complete: The Tryall of the Lord Russel, pages 29-61, complete: Tryal of John Rouse, pages 61-71: Tryal of Captain William Blague, pages 72-80. Sentencing of Lord Russel: Lord Preston, pages 17-76: The Tryal of John Ashton for High TReason, 1691, pages 77-132: Tryal of Sir Samuel Bernardiston, pages 5-34: State of the proceedings in the House of Commons with relation to the impeached Lords, pages 5-57, complete by Ro. Harley, Speaker: The True speeches of Whitebread, Harcourt, Fenwick, Gava and Turner, all Jesuits and Priests before their execution at Tyburn...., 167924 pp complete: Observations upon the late Tryals of Sir George Wakeman, Corker and Marshall, 1679: A Narrative and impartial discovery of the horrid Popish Plot carried ou on for the Burning and Destroying the Cities of London and Westminster.... By Capt Willkiam Bedloe, 1679, 27 pp complete. The Tryal of Dr Henry Sacheverell, pages 1-328: The Last Speech & Behaviour of William late Lord Russel also Capt Thomas Walcot, John Rouse and William Hone, 1683, tp & pages 1-14 complete. An outstanding opportunity to acquire this very rare compilation.

      [Bookseller: Madoc Books]
 15.   Check availability:     IOBABooks     Link/Print  


        Voyage contenant sa navigation aux Indes Orientales, Maldives, Moluques, & au Bresil

      The ?oldest [account] that is known about life in a Brazilian city?. 1679. Paris. Louis Billaine. In 4to (230 mm x 172 mm). 1 [blank] + 5 ff. + 327 + 218 + 144 + 12 ff. + 1 [blank] + double page map. Elegant recent calf in period style. Title page with margins a bit soiled, last pages with mainly marginal dampstaining, worst towards the end, but generally fine. First edition edited by Pierre Duval (third in all) and the most complete ?and best- edition of the accounts of Laval´s extraordinary adventures in 1611, ?L´edition de Paris, Louis Billaine, 1679, in-4., est preferable... par rapport aux divers traits et relation curieuse, et aux observations géographiques de Ch. Duval? (Brunet). ?The most complete edition, with important additions by Du Val. Chapters 16, 26 and 27 of the second part relate to Brazil? (Sabin). A small octavo work entitled Discours du Voyage was first published in 1611 and was much shorter; the last 144 ff of this edition contains new material added by the editor, including geographical information on Brazil. The map is illustrated ?for the first time- with a folding map of the route undertaken by Laval, drawn by Du Val. Pyrard, a French seaman, set sail from France in 1601 destined to India; before arriving to destination, his ship wrecked off the Maldives and the survivors were captured by natives. Pyrard swiftly gained the favor of the King and stayed with him for five years. Eventually he got to India where he regained his freedom. In India he joined the Portuguese army after being mistaken for a spy and imprisoned at Goa; during this period, he fought in the Moluccas, Ceylon and Java. The final chapters describe the period when Pyrard was stranded at Bahia in 1610 for two months and in many ways they are considered of the outmost importance. According to Borba de Moraes that is he ?oldest [account] that is known about life in a Brazilian city... He describes the primitive elevator connecting the higher and lower levels of the city, whaling, contraband... the opulence of the sugar mill owners, and his adventures in Bahia?. Borba de Moraes, II, 694. Sabin 66882. Brunet, IV, 991.

      [Bookseller: Hs Rare Books]
 16.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        L'Amerique Suivant les dernieres Relations avec les Routes que l'on tient pour Les Indes Occidentales

      Paris: M[ademois]elle DuVal, dated 1679 [but 1688]. Copper-engraved wall map, with original outline colour, from Duval's "Carte de Geographie," on four unjoined sheets, expertly re-margined with laid paper on two sides of each sheet, compensating margins at the places where the maps were previously joined. Each sheet 19 1/8 x 23 5/8 inches, if joined the sheets would form a map measuring 34 x 45 inches. A magnificent seventeenth century wall map of the Americas and the Western Hemisphere by one of the greatest French cartographers This superb map of the New World evinces mid-seventeenth century French geographical knowledge, based largely upon the work of the great French cartographer, Nicolas Sanson, Duval's father-in-law. It is also an excellent example of the French cartographic aesthetic, exalting clarity and classical elegance. Duval, with some geographical modernizations, based this map on his smaller 1655 rendering of the same subject. California is depicted as an island, as rendered by contemporary Dutch cartographers such as Frederick de Wit and Carel Allard. A speculative aspect also dominates the portrayal of the rest of the American Southwest, such as the labelling of the mythical land of "Quivira" on the mainland, and the depiction of the Rio Grande as having its source in the fictitious "Lac de Conibas," and its terminus in the Gulf of California. The depiction of the American Northeast is somewhat more progressive than that shown by Sanson. New York, Boston, Cape Cod, Virginia and Maryland are each specifically named. Up into the interior, Duval shows all five Great Lakes, however the boundaries of Lakes Superior and Michigan ("Lac des Puans") are left undetermined. Most of the American Southeast is shown as a part of the great Spanish territory of "Floride," which extends north into the Carolinas. South Carolina is labeled "Floride Françoise," and "Charles-Fort," the abortive French settlement on Port Royal Sound from the 1560s, is labeled here. Interestingly, this map seems to have been a rhetorical device intended to promote the idea of a Northwest Passage that runs through the Canadian Arctic and then through a supposed strait into the Pacific Ocean. Duval makes the case clearly by stating that "It is believed that this strait communicates between the Seas of the North and the South". Supporting this notion, the map features the track of a supposed 1665 voyage that headed through the Davis and Hudson's Straits, and over through the "Mer Glaciale," heading towards "Iesso," a mythical land located to the north of Japan. The South Pacific and Australasia are shown to be largely a mystery to the European consciousness, with New Zealand being connected to the mythical "Terre de Quir." The map is beautifully embellished with two Baroque cartouches including allegorical and native figures, and sailing ships. Each mapsheet is also adorned with side panels of text that explain political and geographical details of the regions featured. This map is the second state of Duval's map of the New World, printed under the privilege of his daughter, who was one of the inheritors of his firm upon his death in 1683. The imprint in the general title is altered to read "Chez Mlle. Du Val, Fille de l' Auteur Sur le Quay de l'Orloge, proche le coin de la rue de Harlay a l'ancien Buis." Each of the four sheets is separately titled, as follows: [upper left] "Le Nouveau Mexique et La Terre de Jesso"; [lower left] "La Mer de Sud dit autrement Mer Pacifique"; [upper right] "La Mer de Nort ou sont La Nle. France, La Floride [&c.]"; [lower right] "Le Perou, Le Chili, La Magellanique, La Plata, et Le Bresil". Burden, The Mapping of North America II, 508; McLaughlin, California as an Island, 66; Pastoureau, Les Atlas Francais XVIe-XVIIe siecles, Duval II-F, maps: 10,11,13,14 (State 2); Wagner, Cartography of the Northwest Coast of America, 414; Wheat, Mapping the Transmississippi West, 60.

      [Bookseller: Donald Heald Rare Books]
 17.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        JOURNAL DU SR. GABARET LIEUTENANT GNÁL DES ARMÉES NAVALLES DU ROY DE SON VOYAGE AUX ISLES DE L'AMÉRIQUE EN 1679. [with:] AUTRE VOYAGE DU S. GABARET EN 1680 EN L'AMERIQUE

      [Np]. 1679-1681.. A total of [52]pp. of neat manuscript written in French on folded sheets. Folio. Original ribbon ties. Overall in excellent condition. In a half morocco and cloth box. From the papers of Michel Bégon (see below). This French manuscript records two separate voyages to the Caribbean by Lieut. Gabaret during 1679-81. Gabaret, a member of a family prominent in French naval affairs of this period, served with distinction in the European wars of the previous decade. He was sent to the Antilles aboard Le Bon, leaving Brest with a squadron of other vessels including Le Triomphant, L'Opiniastre, and Le Tigre. The Comte Destrées, vice admiral of France, apparently led the expedition to the American islands. The squadron arrived in Martinique on June 22, 1679, sighted Jamaica on July 18, entered the port of Havana to request the return of French prisoners, and coasted Jamaica, noting navigational details. They departed Jamaica on Aug. 26, the French vessels struggling through a hurricane from Sept. 5 to 15, and then sighting Florida. In October the expedition returned to Brest with four vessels. The second expedition, covering the period from April 20, 1680 through March 2, 1681, was also sent to retrieve French prisoners in the Spanish Caribbean possessions. It consisted of several vessels under the command of Destrées, including L'Excellent, L'Hasardeux, La Diligente, Le Marin, La Tempeste, and Les Seux. Land was first sighted on June 23. On July 4 the group set out for St. Croix from Fort St. Pierre in Martinique. Arriving on July 7, they anchored at St. Croix and subsequently set out for explorations and mapping. On July 12 the expedition asked for prisoners at Cap de Cansede and were told they had been sent away. After arriving at Cartagena on July 20, a conference with the Governor's envoys was recorded: "...la raison de son voyage demandoit les prisoniers et particulier le Capne. Champagne prisonier depuis lannée soixante huit...." A description of the Cartagena garrison is given, which mentions a company of free black soldiers and another of slaves. Later in the fall they visited Grenada and Marguerite. By late November the French ships were searching for the entrance to the "Golfe de pavia" between "isle de la Trinité et la grande terre." The Spanish refused to allow the French vessels to land at Trinidad, so an emissary was sent to talk to the island governor. The major had 150 muskets fired and sent a shallop to help out a Dutch boat, whose passengers asked for water which had been denied them by the Spaniards. The final departure from Grenada was on Dec. 11, and the ships had a particularly long and difficult passage home. Michel Bégon, with whose papers this manuscript was discovered, was a veteran French colonial administrator who served in Canada in the 1670s and early '80s, then in the French colonies in the Caribbean for another decade. In the 1690s he became intendent of the port of Rochelle, and in that capacity he gathered much data on French commerce and actions overseas, and advised the government extensively on matters of trade and commerce until his death in 1710. Very few detailed voyage accounts of any sort survive from 17th-century voyages to America. This report was probably prepared by Gabaret shortly after the voyage. It is a clean draft, written in several neat hands, possibly made specifically for Michel Bégon, then governor of Martinique. A fascinating manuscript record of two early French voyages to the Caribbean. La Roncière, HISTOIRE DE LA MARINE FRANÇAISE (Paris, 1919) 5:696,703.

      [Bookseller: William Reese Company - Americana]
 18.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        The History of The Civil Wars of England 1640, To 1660

      London: Not Stated, 1679. Book. Fair. Hardcover. 1st Edition. 16mo - over 5¾" - 6¾" tall. The text of this rebound copy is quite rough in all respects, though striking me as legible with minimal chipping. Author is given as "T. H." A lengthy summary of the texts condition will follow. It seems likely that the first section (title page thru @ page 47) of text experienced color bleed brown staining at margin edges in it's original binding. The title page is much affected, those following less so. I will be photographing the title page for the books listing. Mercifully the darkening is confined to the margins in the main. The collector had made small light penciled notes on the title page as was his habit. Surely they can erase but I will not be doing so, as this should, I think, be done by an Archivist. Additionally the collector noted the Wing and M & H catalog numbers on the first, replaced endsheet. Some corrected (and uncorrected) dog earing is noted, not a great deal. The edges of the text are rather rounded at the bottom.The end sheets and pastedowns were replaced with beige toned stock. Not a perfect match for the original foxed and age darkened matter, but well chosen. The last printed sheet has a small, ancient penned note at it's bottom, a darkened spot, and tiny chips out of it's margin. I have not had the chance to get an archivists opinion as to whether the text edges were cropped for the restoration process, but I suspect not. The edges are quite dark, the header titling seems to vary in location from 1/4" down to 1/2" down from page top. Fore edge may have had marbling but age has obscured it, it and the bottom are lighter than the top, splotchier, the top edge is almost a walnut color and more even. The boards are done in sturdy, modern brown cloth with a black and gilt spine label. Book is 6 5/8 X 4 3/8" 286 pages, gathered in 8 leaf signatures, J signature not present, intentionally so as the pagination is correct throughout. With the book we will tender the collectors notes showing "First edition. Wing H-2239 and Macdonald and Hargreaves 86." The books is/has been stored in fitted, clear acid free sleeve since coming to us. As with all items over $75.00 will ship with delivery confirmation and insurance (where possible) at our expense..

      [Bookseller: Brass DolphinBooks]
 19.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        HORAE HEBRAICAE ET TALMUDICAE IN ACTA APOSTOLORUM, PARTEM ALIQUAM EPISTOLAE AD ROMANOS, ET PRIOREM AD CORINTHIOS. CUM INDICIBUS LOCORUM SCRIPTURAE, RERUMQUE AC VERBORUM NECESSARIIS EDITAT JUXTA EXEMPLAR E MUSEO JO. BENEDECTI CARPZOVI [BOUND WITH] HORAE HEBRAICAE ET TALMUDICAE IMPENSAE IN EPISTOLAM PRIMAM S. PAULI AD CORINTHOS,

      Amsterdam: Apud Viduam Johannis A Someren. Very Good with no dust jacket. 1679. Hardcover. tall 8vo 9" - 10" t; 4, [28], 124; 135 pages; Horae Hebraicae Et Talmudicae In Acta Apostolorum, Partem Aliquam Epistolae Ad Romanos, et Priorem Ad Corinthios. Cum Indicibus Locorum Scripturae, Rerumque Ac Verborum Necessariis Editat Juxta Exemplar e Museo Jo. Benedecti Carpzovi . [Bound with HORAE HEBRAICAE ET TALMUDICAE IMPENSAE IN EPISTOLAM PRIMAM S. PAULI AD CORINTHOS, 1677, ]. Two title pages. Bound in vellum with handwritten black lettering to spine, an early edition of this excellent work on the talmudic influences on the New Testament. John Lightfoot (March 29, 1602 – December 6, 1675) was an English churchman, rabbinical scholar, Vice-Chancellor of the University of Cambridge and Master of St Catharine's College, Cambridge. The first part of this work deals with the gospels, the second with the stories of the apostles and the letters to the Romans and Corinthians. This work is edited by Johann Benedict Carpzov II (1639–1699) , a German Christian theologian and Hebraist. This well-preserved volume shows mild external age/wear, and is solidly bound with lightly age-toned pages. The book measures approximately 6 1/2" x 8 3/4". WorldCat locates 2 copies, both 1679 of the first title and 4 copies of the sescond title, one being 1664 and 3 being 1677. .

      [Bookseller: poor mans books]
 20.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        Discours touchant le Point de Veue, dans lequel il est prouvé que les choses qu'on voit distinctement, ne sont veuës que d'un oeil.

      Paris, Thomas Jolly, 1679. Small8vo. (15x9 cm.). Contemp. full sprinckled calf., raisedbands, richly gilt spine. Top of spine a bit worn. Edges of covers gilt. (12),86,(1) pp. Last page "Extrait du Privilege du Roy". 34 fine full-page engravings (25 copper-engraved a. 9 in woodcut). A paperflw at foot of titlepage neathly repaired, no loss of paper or letters. Internally clean and fine, printed on thick, good paper.. Extremely scarce first edition of Leclerc's important work on binocular vision in which he finds that one of the eyes has a dominant status, thus announcing the discovery of the "Master-eye" - a discovery of outmost importance in the theory of shooting and elsewhere. With use of diagrams he shows that "things that can be seen clearly are seen with but one single eye.". He records and depicts a large series of experiments with binocular vision and shows geometrically the relation to the science of perspective, and points out the importance of understanding the physiology of binocular vision for perspective painting in general.Sebastien Leclerc was originally an engraver who studied physics and geometry in relation to perspective theory, a field of which he became famous. In 1672 he was appointed to "l'Academie de Peinture" as professor in perspective. He was also engraver to Louis XIV and was appointed professor at "l'Ecole des Gobelins"

      [Bookseller: Lynge & Søn A/S]
 21.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        baron Jørgen Sperling, vice-general gouverneur udi Malmøe, ved en uloflig commissarial-rettis uretfærdige proces, haffver anrettet udi Mallmøe anno 1678.

      offuer de vel-ædle oc volbaarne Knud, Holger, Tage Thotter. Forfattet, til sagsens opliussning, oc deris retfærdige, hæderlige nafns oc ryctis beskiermelse. Alle u-partiske oc sandheds elskende til underretning. Lübeck, 1679. 4:o. (2),+ 67 s. Lätt lagerfläckig, liten fläck s. 12, mindre reva s. 27 och ett litet hål i marginalen s. 51-52. Fint nära samtida skinnband av spegeltyp, rikt guldornerad rygg med upphöjda bind, blindpressade pärmar med guldram, marmorerade snitt. Litet maskhål på främre pärmens nedre hörn. Ur Ericsbergs bibliotek. Bibl. danica III, sp. 1517. Thesaurus 632. Warmholtz 5055, not. De tre danska adelsmännen Knud, Holger och Tage Thott flydde våren 1678 till Danmark efter anklagelser om att ha hjälpt snapphanarna. I april samma år avrättades de i Malmö "in effigie", d.v.s. dockor föreställande dem blev symboliskt halshuggna och fick huvudena uppsatta på pålar. Holger Thotts slott Sövdeborg överlämnades till Jörgen Sperling. Efter krigsslutet fick de dock återkomma och Holger återfick slottet. Den svenske vicegeneralguvernören i Malmö Jörgen Sperling var en hårdför snapphanejägare och ökänd bl.a. för sitt försök att komma över Krageholms slott genom att efter en summarisk rättegång och dom 1678 låta avrätta dess ägare Jörgen Krabbe. Krabbe var dessutom svåger till Thottarna. Oluf Rosencrantz (1623-85) var geheimråd och författare samt ihärdig försvarare av den danska adelns rättigheter. Han angrep även domen mot Jörgen Krabbe i skriften "En sandfærdig repliqve imod den falske deduction...", även den utkommen 1678. Han angrep dock inte bara den svenska staten utan försvarar i andra verk den danska adeln även mot det danska enväldets övergrepp

      [Bookseller: Centralantikvariatet]
 22.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        The Case of Anthony Earl of Shaftsbury; As it was Argued before His Majesties Justices of the Kings Bench . . . Being upon his Confinement in the Tower . . . With a Speech of this Worthy Earl, pleading his own Case, and the Liberty of the Subject. Wing C883

      Only edition of Shaftsbury's unsuccessful attempt to secure his release from the Tower of London on a writ of habeas corpus, "a very powerful argument . . . den[ying] . . . commit[ment] to indefinite imprisonment on a general warrant". Original ?self-wraps, disbound, upper right hand corner of the title torn away, just touching the 'e' of 'Case', else a clean, untrimmed copy; 16 pages. Printed by K.P. for C.R., London, 1679.

      [Bookseller: Meyer Boswell Books, Inc.]
 23.   Check availability:     Direct From Bookseller     Link/Print  


        A True Account of The Horrid Murther Committed upon His Grace, The Late Lord Archbishop of Saint Andrews, Primate and Metropolitan of all Scotland . . . With a Detection Of the Lyes Published in a late Scandalous Relation of the Murther [etc.]. Folio

      The sole contemporary account of the tragic end of the still controversial James Sharp, the Archbishop of Saint Andrews, "shot and stabbed . . . to death before his daughter Isabella's eyes", ending a life of much religious dispute and contradiction. Original ?self-wraps, disbound; title 3-7 pages. Printed by T.N. for Andrew Forrester . . . in Kingstreet, London, 1679.

      [Bookseller: Meyer Boswell Books, Inc.]
 24.   Check availability:     Direct From Bookseller     Link/Print  


        Some Observations Upon the Late Tryals of Sir George Wakeman, Corker and Marshal . . . By Tom Tickle-foot the Taborer, late Clerk to Justice Clodpate [etc.]. Wing S4540

      A sensationally-phrased but amazingly perceptive contemporary analysis of the Popish Plot, written just after the acquittal of George Wakeman and others had swung the balance against Oates, supposedly written by a former clerk to an imaginary judge. Modern calf, some light browning, else quite a good copy. Printed for A. Brewster [F. Smith], London, 1679.

      [Bookseller: Meyer Boswell Books, Inc.]
 25.   Check availability:     Direct From Bookseller     Link/Print  


        The Tryal of Philip Earl of Pembroke and Montgomery, Before the Peers in Westminster-Hall, on Thursday the 4th of April 1678. Wing T2209. Folio

      A fine example of the peculiarities of English law, the Earl, indicted for murder, claiming his right to be tried by his peers in the House of Lords, is there convicted of manslaughter only, and so invokes his privilege of peerage and is discharged. Original ?self-wraps, re-sewn and repaired, ink squiggles, notations and markings on the title, else a good clean copy; no copy in a law library in ESTC. N.p., London, 1679.

      [Bookseller: Meyer Boswell Books, Inc.]
 26.   Check availability:     Direct From Bookseller     Link/Print  


        A Short but Just Account of the Tryal of Benjamin Harris, upon an Information Brought against him For Printing and Vending a late Seditious Book called An Appeal from the Country To the City, For the Preservation of His Majesties Person [etc.]. Wing S3565

      The sole account of Harris' trial, "a strange combination of seditious libel and scandalum magnatum", influential upon the writings of Henry Care and John Hawles and on emerging libel doctrine, "reviv[ing] the claim to the jury's right to decide law". Modern buckram over boards, ex-library, some foxing and browning, but a usable copy; folio, eight pages. N.p., n.p., 1679.

      [Bookseller: Meyer Boswell Books, Inc.]
 27.   Check availability:     Direct From Bookseller     Link/Print  


        Précis des Oeuvres mathématiques de Fermat et de l'Arithmétique de Diophante.Toulouse: Douladoure, 1853. First edition, offprint issue.

      A separately paginated offprint from the Mémoires de l'Académie des Sciences de Toulouse, Tom. III. Brassinne begins (pp. 11-46) with a summary of the contents of Fermat's Varia Opera published by his son Samuel in 1679. This is followed (pp. 47-131) with a summary of the six books of Diophantus' Arithmetica, together with the comments Fermat added in the margins of his copy of the 1621 edition of that work (one of which was Fermat's 'last theorem'). The remainder of the work reprints Fermat's correspondence with Mersenne, Pascal, Roberval and others. In view of the relative inaccessibility of the original works, for many 19th century mathematicians and historians this was the most accessible source for understanding Fermat's work before the publication of his Oeuvres (1891-1912).. 8vo: 220 x 140 mm. Contemporary plain wrappers (chipped at edges). 164 pp. and 2 folded engraved plates

      [Bookseller: Sophia Rare Books]
 28.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        De Salario seu Operariorum Mercede. Tractatus in Tres Partes Distinctus. In quo Quaestiones omnes tam ad Theoricam, quam ad Praxim pertinentes proponuntur, pertractantur, resoluuntur [etc.]. Kress S1493 (supplement). Folio

      The rare, best edition of Zacchias' exhaustive treatise, coupled here (and taking up about half the volume) with 150 decisions of the Roman Rota, complementing the questions and answers propounded by Zacchias; three copies in OCLC, one in COPAC. Later 3/4 vellum over decorated boards, definite browning and some foxing, yet a crisp usable copy. Ex Typographia Bartholomaei Lupardi Impressoris . . . Vaticani, Rome, 1679.

      [Bookseller:  Meyer Boswell Books, Inc.]
 29.   Check availability:     Direct From Bookseller     Link/Print  


        Les augustes representations de tous les roys de france depuis pharamond, jusqu'a' louys xiiii, dit le grand... a paris, chez la veuve p. bertrand, 1679.

      Un volume di cm. 27 con frontespizio interamente decorato e 164 tavole incise. Legatura ottocentesca in piena pelle, dorso a nervi con titoli su tassello e fregi in oro ai comparti. Tagli colorati. Esemplare ben conservato. Interessante suite di ritratti prevalentemente legati alla storia di Francia. La suite iniziale (cui si riferisce il frontespizio) è composta dai 63 ritratti dei regnanti francesi, cui seguono 101 tavole incise dallo stesso L'armessin e raffiguranti altrettanti personaggi storici. Ex libris manoscritto coevo.

      [Bookseller: Studio Bibliografico Benacense]
 30.   Check availability:     maremagnum.com     Link/Print  


        Carte du Royaume de Danemarq, et de la partie Meridionale de la Gotie. Par P. Du-Val Geographe du Roy.

      A Paris, Chez l'Auteur. Avec Privilege de sa Majesté. 1679. Kobberstik. 41 x 54 cm. Konturkoloreret. Med stor titelkartouche i sort/hvid. Margin beskåret.. Pierre Du Val (1618-1683). Ud af den i fransk kartografi berømte Sanson familie

      [Bookseller: Finnerups Antikvariat]
 31.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        Quaresimale... al serenissimo cosimo iii granduca di toscana. in firenze, per iacobo sabatini, 1679.

      Cm. 34, pp. (20) 747 (21). Bell'antiporta allegorica incisa in rame (C. Bloemart sc., C. Ferrus del.), grande stemma gesuitico al frontespizio (ripetuto in una delle carte finali), testate, capolettera e finalini in xilografia. Solida legatura coeva in piena pergamena rigida con titoli in oro al dorso. Esemplare genuino e marginoso, in ottimo stato di conservazione. Si tratta della non comune prima edizione di quest'opera che ebbe successo e fu presto tradotta nei principali idiomi. Cfr. Piantanida (4854): ""...tradotta quasi subito in francese, spagnolo, tedesco, inglese, greco e arabo, la più nota e la più importante del l'autore""; Gamba (903).

      [Bookseller: Studio Bibliografico Benacense]
 32.   Check availability:     maremagnum.com     Link/Print  


        Atland eller Manheim dedan Japhetz afkomne, de förnämse keyserlige och kungelige slechter ut till hela werlden, henne att styra, utgångna äro, så och desse efterföliande folck utogade, nembeligen skyttar, borbarn, asar, jetter, giotar, phryger, trojaner, amaizor, traser, lyber, maurer, tussar, kaller, kiempar, kimrar, saxer, germen, swear, longobarder, wandaler, herular, gepar, tydskar, angler, paltar, danar, siökampar, och flera de som i werket wisas skola. [...]. Atlantica del I-II + Atlas.

      Uppsala, Henricus Curio, 1679-89. Del I: Graverad titelplansch + (8) + 891 s. + 1 helsides träsnitt. S. 676-677 överhoppad, s. 817-818 dubbla. Träsnitt i texten s. 711, 841-847 och 856. Del I är komplett. Del II: Graverad titelplansch + (24, inklusive emendanda) + 38 (testimonia) + 672 + 36 (index) s. + 40 graverade helsides träsnitt (4 helsides träsnitt saknas, s. 345-350) + träsnitt i texten. Atlas: Graverad titelplansch + 62 planschsidor med kartor, kopparstick, träsnittillustrationer och kronologiska tabeller. Atlasdelen är komplett. Moderna helskinnband med tre upphöjda bind och ryggtitel i guld. 30 X 20 cm. Atlasdelen i halvpergamentband med marmorerade pärmar. 44 X 30 cm. Första delen genomgående brunfärgad, andra delen med åldersfläckar. Atlasdelen är genomgående fuktfläckad.. Första delen är variant B med texten på titelsidan: "editio secunda multis in locis emendata & aucta accedunt judicia cl. variorum insignium" samt årtalet 1675 ändrat till 1679 (första delens verkliga utgivningsår). Kartan över Europa i atlasdelen (s. 2-3) är ett av sju exemplar signerad i plåten av P. J. Theolott. Kartan s. (11) är ett av tretton exemplar med signaturen Theolot. Bibliotheca Rudbeckiana, 704, 705 och 737

      [Bookseller: Antikvariat Röda Rummet AB]
 33.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  

______________________________________________________________________________


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.