The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Displayed below are some selected recent viaLibri matches for books published in 1675

        Corpus Constitutionum Imperialium, Das Ist Alle dess Heiligen

      1675. Andler, Franz Friedrich von [1617-1703]. Corpus Constitutionum Imperialium, Das ist: Alle dess Heiligen Romischen Reichs Auffgerichte Reichs: Und Deputations Abschied/ Zusambt der Guldenen Bull/ Concordatis Germaniae, Reichs-Hoff-Raths- und Cammer-Gerichts- Auch Kayser Caroli V. Peinlicher Halss-Gerichts-Ordnung, Reichs-Matricul de Anno 1521 und Deren Enderung, Passawischen Vertrag, Wie Nicht Weniger dem Pragerischen und Munsterischen Frieden-Schluss u. Kayserl. Wahl-Capitulation; dem Alphabet Nach, In Gute Ordnung Gebracht, Dass Jede Materi, Aus allen Solchen Constitutionen Aussgezogen, Auf Einmal Gantz Bysammen Gefunden Werden Kann. Regensburg: Gedruckt in Leonhardt Christophen Lochners Buch-Druckerey, 1675. [viii], 1457 pp. Main title page preceded by copperplate pictorial title page. Two tables, one misbound after p. 796 rather than before p. 877. Folio (12-3/4" x 8"). Contemporary speckled vellum, blind rules to boards, raised bands and lettering piece to spine. Some rubbing to extremities, minor chipping to head of spine, corners bumped, joints just starting at ends, pictorial title page mounted, early repair to lower corner of title page. Woodcut head-pieces and decorated initials. Some toning, internally clean. * Second edition. Andler was a state official in Schwarzenberg and a counselor to the Holy Roman Emperor. First published in 1673, Corpus Constitutionum Imperialium is a comprehensive digest of the laws governing the Holy Roman Empire. Later editions were published in 1700 and 1704. All are scarce in North America. OCLC locates no copies of the first edition, 2 of the second (at Harvard and Yale Law Schools), 2 of the third (at Harvard and UC-Berkeley Law Schools) and no copies of the fourth. The two tables in the second edition are usually bound so they fold out, but they are not bound that way in our copy. British Museum Catalogue (Compact Edition) 1:648.

      [Bookseller: The Lawbook Exchange, Ltd. ]
 1.   Check availability:     ABAA     Link/Print  


        Priscorum sveo-gothorum ecclesia.

      Seu historia ecclesiastica de priscis sveo-gothicæ terræ colonis. [...] Horis succisivis scripta i regia acad. Aboensi, ac suffragante rever. facultate theologica disputationibus publicis ibidem inter multas occupationes mox vulgata. Åbo, P. Hansonio, 1675. 4:o. (8),40,45-196,196-265,267-84,284-312,312-94,397-484,(4) s. & 16 träsnittsillustrationer på (8) blad. Samtida lite solkigt pergamentbd. Eftersättsbladet och insidan av bakre pärm med äldre anteckningar med uttydningar av de avbildade runstenarnas texter. Inlagan genomgående fukt- och lagerfläckig. Vikta hörn och sporadiska råkanter. Ett hål med obetydlig textförlust på s. (4) och en reva med knapp bokstavsförlust på s. (5). Några enstaka fläckar, t.ex. på s. 115-18. En kraftig rostfläck med litet hål och textförlust på s. 137-38. J. Hiorts namnteckning och anteckningen att boken givits till Mart. Actenio. Med Carl Jedvard Bondes formklippta exlibris. Från Ericsberg.. Collijn Sveriges bibliografi 1600-talet 129. Warmholtz Bibliotheca historica Sueo-Gothica 1633. Vallinkoski Turun akatemian väitöskirjat 715-35. Även utgiven i form av 21 dissertationer 1672-75. "Priscorum sveo-gothorum" är ett slags kyrkohistoriskt sidostycke till Rudbecks "Atlantica", vars första del dock utkom först 1679 och således inte kan ha utövat någon påverkan på arbetet, men det är samma glödande patriotism som dikterar framställningen. Syftet är att förhärliga fäderneslandets forntid eller, som Bång säger i förordet: "att befria vårt högtälskade fosterland från den vanheder, som falska rykten alstrat, de där påstå, att alla våra gamla förfäder varit avgudadyrkare." Följaktligen börjar han Sveriges kyrkohistoria med Adam för att via Magog och andra celebriteter nå fram till Ansgar. Och med den djärvaste slutledningskonst och de mest halsbrytande konstruktioner bevisas så, att den sanna religionen från uräldsta tider haft hemvist i Norden. Att Adam vistats här finner han bl.a. bevisat av det gängse ordstävet: "När Adam bodde i Kälkestad"; dock vågar han, "på grund av brist på minnesmärken därav", inte yttra sig om "vad Adam i enskildheter uträttat här och vilka kyrkliga ordningar han hållit". Med de svindlande hypoteserna gjorde Claes Arrhenius-Örnhielm rent bord i förordet till sin "Historiæ sveonum gothorumq; ecclesiasticæ" 1689, men de spökade ännu i nästa århundrade i O. J. Bromans "Glysisvallur", där Bångs auktoritet åberopas

      [Bookseller: Mats Rehnström]
 2.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        Sanct Olaffs saga på svenske rim, fordom öffwer 200 år sedan uthdragin af then gamla...Norske sagan...item några norske föreningar medh Swerige...Stockholm af Johan Hadorphio (1630-1693).

      [1675]. Graverat titelblad [Padt-Brugge] + [6],173,[21] sidor. Nyare skinnband med präglad dekor på pärmar och rygg. Svart ryggtitefält med förgylld dekor och titel [Period Binders, Bath England]. Skeva pärmar. [16x10,5 cm]. Fint skick.. Olav II Haraldsson, kung av Norge (995-1030)

      [Bookseller: Antikvariat Bothnia]
 3.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        "De Zee Custen van Ruslant, Laplant, Finmarcken, Spitsbergen en Nova Zemla"

      Contemporary hand-coloured engraving, 45x54cm Amsterdam 1675 Engraved by Gerard Coeck.. R. V. Tooley "Map Collectors' Circle - Printed Charts of Scandinavia" no. 292

      [Bookseller: Kunstantikvariat PAMA AS]
 4.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        Historie-book.

      Hwilken beskrifwer tilståndet aff thet andelige och werldzlige wäsendet uthi Keyser Carls then femptes tidh/ ... Effter hans Kongl. May:ts nådige befallningh på swenskan affsatt aff Johan Sylvio. Stockholm, Nicolao Wankijff, 1675. Folio. (12),+ 890, 893-906,+ (12 ) s. Litet fläckigt titelblad samt blad (4) brunfläckigt, sid. 621 med liten nötning och paginaförlust och fåtal äldre papperslagningar i innermarginal, annars ren inlaga. Nött samtida pergamentband, ryggen med hål upptill och pärmarna med bornötta kanter. Ur Anders Spoles bibliotek, med dennes namnteckning, daterad 12 december 1675! Andra äldre namnteckningar samt biskop C. A. Reuterskiölds, daterad 1892, samt dennes exlibris. Collijn sp. 861. Carlander II, 109f. Johannes Sleidanus (ca 1507-1556), tysk historiker. Han skrev "Commentarii de statu religionis et rei publicae Carolo V Caesare" 1555, som med stöd av offentliga aktstycken försvarade de tyska protestantiska staternas politik under religionskrigen 1517-1555. Johan Sylvius uppdrogs av Karl XI att översätta arbetet till svenska och trycka det på konungens bekostnad. Matematikern Anders (Andreas) Spoles (1630-1699) bibliotek såldes på auktion i april 1703, enligt tryckt förteckning. Detta är en av de få böckerna på svenska som fanns i hans bibliotek, vilka alla räknas upp av Carlander (s. 110)

      [Bookseller: Centralantikvariatet]
 5.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        "Pascaart van Europa, Als mede een gedeelt vande cust van Africa."

      Contemporary hand-coloured engraving, 43x52cm Amsterdam 1675 Goos from his "De Zee-Atlas Ofte Water-Wereld, Waer in vertoont werden alle de Zee-Kusten Van het bekende des Aerd-Bodems.". The publishing date is known to be 1675, some maps are dated 1666 - 74. Goos is one of the most famous among several Dutch sea chart publishers in Holland mid-1600 with an extensive production of charts, pilot guides and sea-atlases. All his works reflect a high professional standard. The Goos maps were decorated with large descriptive cartouches and illustrated with ships, compass cards, wind roses etc. The maps were sometimes sumptuously coloured and printed on thick paper heightened in gold. Typically these copies were ordered by clients who wanted something extraordinarily nice for their offices or homes.. Our six charts are printed on thick double-paper and are perfectly preserved in excellent condition. The colours are gorgeous and illuminated in gold. "Old" Koeman volume IV pages 192 - 193, the charts Koeman Goos 13, R. V. Tooley "Map Collectors' Circle - Printed Charts of Scandinavia" no. 293

      [Bookseller: Kunstantikvariat PAMA AS]
 6.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        Prognosticon Astromanticum, Das ist: Natürliche und wolgegründete Anzeigung deß Gewitters und anderer Erregung und Bewegung derer in der untern Welt lebenden und webenden Dinge; Wie sie durch himmlische Influentz angetrieben und nach dem Lauff der Natur sich erzeigen werden; Auff das MDCLXXII. Schalt-Jahr ... Darinnen ist auch zu befinden: I. Vom Krieg/ Unfried und Zustand im Weltwesen ... II. Von einfallenden bösen Seuchen und Kranckheiten. III. Von abermaligen 2. Sonn- und 2 Monds-Finsternussen. IV. Von den 4. Jahrszeiten ... V. Von Frucht- und Unfruchtbarkeit deß Erdgewächses VI. Zugabe etlicher lustiger und nützlicher Kunst-Stück

      Nürnberg, Endter (1675).. 12 Bll. Neuerer Pappband. 20 x 15,5 cm.

      [Bookseller: Antiquariat Turszynski]
 7.   Check availability:     IOBABooks     Link/Print  


        Opera ad vetustissimorum exemplarium fidem sedula emendata, diligentia Nic. Ragaltii. Accedunt Novatiani Tractatus, de Trinitate, & Cibis IudaÔcis, ut in editione Pamelii. Accessit Carmen de Iona et Ninive

      Lutetia Parisiorum Paris: Le Petit. Couterot and Angot 1675 Lutetia Parisiorum [Paris]: Le Petit. Couterot, and Angot, 1675. Folio. Title printed in red and black, with large woodcut printer's device. [32] ll., 735, [1] pp. Contmporary calf, binding worn; joints cracked, spine bands a bit chipped and rubbed, covers scuffed, but cords holding firm; internally, a very good copy. Front free endpaper with ownership inscription of WILLIAM JOHN COPELAND (1804-1885), historian and Church of England clergyman active in the Oxford movement, dated March, 1836; with note by later owner, American clergyman William Samuel Bishop. Institutional bookplate. Brunet V 728-729 ("Cette Edition est plus belle et plus correcte que celle de Paris, 1664); Graesse VI/II, 70 ("Voici la meilleure et la plus complËte Edition des oeuvres de Tertullian -") . The first edition of the writings of this early Christian father (c. 160 - c. 220 AD) was printed by Froben in Basel, 1521, edited by Beatus Rhenanus. This edition is a reprint of the significantly improved edition of 1664, edited by Nicolaus Rigaltius with notes by Priorius, but with the €addition of the spurious poem "Jona et Ninive" -- and "plus belle" than its predecessor, according to Brunet

      [Bookseller: James Cummins Bookseller ]
 8.   Check availability:     ABAA     Link/Print  


        The Holy Bible with

      ONT>9 by 6.5, unpaginated, 1675 Book. Very Good. Hardcover. A King James bible including the Old and New Testaments, the Apocrypha, and Downame's Concordance. Bound in calf. Missing the first title page, A1, and the preliminary blanks. The New Testament has a separate title page, dated 1675. The Concordance has a separate title page, dated 1652. With informative ink annotations throughout. John Downame, 1571 1652, was an English clergyman and theologian in London, who came to prominence in the 1640s, when he worked closely with the Westminster Assembly. He is now remembered for his writings. He received his education at Christ's College, Cambridge. In 1640 hetook apart in presenting a petition to the Privy Council against William Laud's innovative book of canons. In 1643 he was appointed one of the licensers of the press, and in 1644 he was chosen one of the London ministers to examine and ordain public preachers. Condition: The binding is generally tight and firm. The boards are detached. The first three leaves andthe last page are partially detached. There is wear to the extremities, including bumping and rubbing. Internally the pages have slight browning with spots, handling marks and ink markings. There is minor evidence of past worming throughout. The first pages are creased, with significant browning and small closed tears. There are ink inscriptions on the title pages and throughout. Overall the condition is fair..

      [Bookseller: Rooke Books]
 9.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        "Neue Reise in die Nordischen Landschafften. Das ist: Eine Beschreibung der Sitten Gebrüche Aberglauben Gebäuden und Kleidung der Norweger Lapländer Killopen Borandier Siberianer Samojeden Zemblaner und Eisslander...Aus dem Englishen ins Deutsche übersetzet durch Johann Langen"

      The complete book, 4to, 19x16,5cm. Half vellum 4 leaves, 80pp. Hamburg 1675 P. La Martinière was a French Doctor who participated in David Dannell's merchant expedition to the North. They left Copenhagen in February 1653 and the travel route was Christiania - Vestby (?) - Bergen - Trondheim - Røros (?) - Finnmark. The first French edition of Martinière's account was printed in 1671 with illustrations and later there were several editions published in French, with or without illustrations. The first one in English is dated 1674 (no illustrations).. In fine condition. Eiler H. Schiøtz "Utlendingers Reiser i Norge" 563k***

      [Bookseller: Kunstantikvariat PAMA AS]
 10.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        The Lives [of Donne, Wotton, Hooker and Herbert], 4th edition, 1675

      London: Tho. Roycroft for Richard Marriot. 1675. Hardcover. Very Good. 4th Edition, 1675. Small 8vo, original full dark brown calf, 347 pp., errata, 4 portrait plates. VG copy, lightest wear to corners and tips of leather, renewed pastedowns using old paper, original flyleafs, contents VG to fine, frontispiece has very faint minor ink stain to blank verso. Early ownership inscriptions on endleaf and title page; James Towne in 1737 and what looks to be a 17th century hand inscribing "Christoph (?) Wharton" to title page. RARE in such nice condition.

      [Bookseller: Caliban Books ABAA-ILAB]
 11.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        Scipione, Istoria diplomatica che serve d’ introduzione all’ arte critica in tal material. Con raccolta de’ documenti non ancor divulgati, che rimangono in Papiro Egizio. Appresso per motive nati dall’ istessa opera siegue ragionamento sopra gl’ italic primitive in cui si scuopre l’ origine degli Etrusci, e de’ Latini. Per appendice l’ epistola a Cesario illustrate, e altri monumenti

      4to. pp. XXII, [2], 338. [pages 161-172 repeated in pagination]. With 5 plates and a frontispiece depicting the dedicatee, Victor Amedeus II Duke of Savoy. Four of the plates are fold outs including a plate depicting the Roman triumphal arch at Susa (outside of Turin) with a restored inscription. Other plates contain facsimiles of ancient Latin paleography. Page 236 also contains an illustration of a winged Roman or Etruscan spirit. The title page is printed in red and black and includes an engraved vignette. Bound in full contemporary mottled calf – rubbed, stained, general wear. Hinges and head caps are carefully restored; board corners are neatly repaired. Some of the gilt panel lines on the spine are restored. Gilt lines on the head and tail caps are also renewed (with the new gold somewhat brighter than the old). Interior is generally clean with some scattered marginal foxing. Small marginal tear on p. 93 – neatly sealed. All edges dyed red. Scipione Maffei (1675-1755) Italian scholar and antiquarian from Verona. Following the work of Jean Mabillon, the founder of paleography and diplomatics, Maffei’s work “perfected the classification of the western hands and formulated the rules of epigraphical criticism.” (See A. Momigliano, “Ancient History and the Antiquarian” in Journ. of the Warburg Inst. 13(1950) p.303). [Razzolini, p. 212; Brunet III, 1291; Graesse IV p. 334]

      [Bookseller: Robert McDowell Antiquarian Books]
 12.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        Effemeride sagra et istorica di ravenna antica. erudito trattenimento. ravenna presso li stamp. camerali and arcivescovali, 1675

      in-4 antico, 1 cb, pp. (32), 472 (su 479), 1 cb, leg. p. perg. coeva con tass. e tit. oro al d. (minime mancanze al tass.). Tagli color. Belliss. antip. inc. in rame da F. Curti con la porta della città (Porta Gaza) e figure allegoriche della città di Ravenna, della Santa Sede, etc... spiegate poi nella "Dichiarazione del Frontespizio". Vignetta xilogr. al front. Fregi e final. xilogr. Dedicat. a Monsignor Fabio Guinigi Arcivescovo di Ravenna. Catalogo delle opere stampate e inedite di Girolamo Fabri e catalogo degli Autori che hanno elogiato il Fabri. Interess. opera in cui per ogni mese e giorno dell'anno viene ricordato un avvenimento storico significativo della città di Ravenna. Da pag. 387 al fine con proprio frontespizio e con lo stesso anno di stampa è contenuto un "Compendio Istorico del dominio, e governo della città di Ravenna. Col Catalogo degl'Imperatori, Re, Esarchi, e Prencipi che vi hanno dominato, e risieduto. De' Podestà, e Proveditori della Repubblica di Venetia, e de' Conti, Rettori, Legati e Presidenti, che per la Sede Apostolica sino al giorno d'oggi nè hanno avuto il Governo". Unica e rara ediz. Lozzi 3893: "Raro". Manca a Cat. Hoepli. Piantanida 937 (esemplare scompleto). Coleti p. 177. Fossati Bellani 2864. Le pagg. 413-414 presentano due foderature che interessano solo la parte bianca marginale e non il testo. Mancano le pagine 473-479 che contengono le "Additioni all'Effemeride". Ex libris al verso del piatto ant. con curiosa nota manoscritta "comprato a Parigi...". Bell'esempl. [166]

      [Bookseller: Studio Bibliografico Scriptorium]
 13.   Check availability:     maremagnum.com     Link/Print  


        NEW AND EXCELLENT EXPERIMENTS AND SECRETS IN THE ART OF ANGLING, BEING DIRECTIONS FOR THE WHOLE ART

      London. 1675.. This is the angling section extracted from "The Accomplisht-Ladys Delight", attributed to Hannah Wooley. This is a copy which has been taken apart and laid down on larger paper and ruled in red. The title page is dated 1675 (printed in the year 1675, no imprint), originally a 12mo, now approximately 200 x 125 mm, 8 x 4¾ inches, engraved frontispiece of a Lady and Gentleman fishing, an engraving of fish follows the title page, misbound as there is offsetting from it on a page of text which it faced originally, title page and 33 pages, plus 10 blank pages as padding at rear, no pagination as it has been trimmed off with the margins, catchwords correct, bound in half sheep with marbled boards, marbled endpapers, bookbinder's ticket to first pastedown. Binding rubbed, hinges cracked at head of spine, covers still attached, crack between first free endpaper and frontispiece, no loose pages, corners worn with board slightly showing, slight shelf wear, rubbing to covers, small neat repair to first pastedown and first free endpaper, text has pale age-browning with occasional light mark, neat old ink note to blank endpaper, otherwise a very good copy. The last chapter has the heading " The names of the Flyes that are used in Angling, with the Times when they are in Season and what the Bodies and Wings are made of". See T. Westwood & T. Satchell, Bibliotheca Piscatoria, page 128, listing the first edition dated 1675; Arnold Whitaker Oxford, English Cookery Books to the Year 1850, page 37; Katherine Bitting, Gastronomic Bibliography, Anonymous Section page 513. THIS IS A PUT TOGETHER COPY SO WE CANNOT SAY FOR SURE IF THIS IS ALL PRINTED IN 1675 AS ONLY ONE SECTION HAS A SIGNATURE (L). MORE IMAGES ATTACHED TO THIS LISTING.

      [Bookseller: Roger Middleton]
 14.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        Markham's Master-Piece Revived: Containing all Knowledge Belonging to the Smith, Farrier or Horse-Leach, Touching the Curing all Diseases in Horses, 3 parts in one vol

      Andrew Clark, for Thomas Passenger, 1675. later edition. Hardback. Very Good/No Jacket. 1675 all three titles present and dated 1675. Collates - blank, meaning of the frontispiece, frontispiece, title, epistle dedicatory (pp4), admonition (pp4), best farriers (pp2), Book 1 (pp156), book 2 - title, folding plate, pp157-409, {all paginated correctly to this point}, Tables to the Two Books (pp 11 with pagination out of order, but complete, Appendix - title, pp 31 correctly paginate from 1-31.& Complete with 4 full page plates and one folding woodcut (with several repairs), final leaf defective, frontispiece, "explanation" leaf and 2 text leaves strengthened at fore-margin, later panelled calf, joints refurbished, later gilt morocco spine label [Wing M663; Poynter 20.11], small 4to 18.5 x 14.5 cms

      [Bookseller: finecopy]
 15.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        The Baronage of England or an Historical Account of the Lives and Most Memorable Actions of Our English Nobility, in the SAXON'S time, to the NORMAN Conquest; and from thence, of those who had their rise before the end of King HENRY the Third's Reign

      London: Printed by Tho. Newcomb, for Abel Roper, John Martin, and Henry Herringman at the Sun in Fleet Street, the Bell in St. Pauls Churchyard and at the Anchor in the Lower Walk of the New Exchange, 1675-6. First edition. Sturdy and attractive binding (probably C19th) of full calf, 6 compartments slightly raised bands ruled in gilt, gilt motifs in each compartment title in gilt on spine, 3 gilt ruled borders to each cover, gilt ruled inner dentelles. Internally fine, sometime rebacked retaining original spine, the extremities of the binding are slightly rubbed and the leather of spine is slightly creased but nicely polished and the gilt fresh& . Three volumes bound in one. Folio ( 235 x 353mm), pp. [iv blank[, [xii],790, [2 index], [viii], 191[iii], 195-488, [3 index]. Mispagination in the printing-p.361 follows 312, 497 follows 476. This concurs with standard collations - Catchwords and text are continuous.The pagination of volume 2 into volume 3 is continuous. All edges gilt. Marbled endpapers. Inscription 'Jo:Aubrey/my book 1686' on recto of first blank. Whether this is the signature of the famed antiquary, John Aubrey or that of his cousin, John Aubrey of Llantrithyd, whose armorial book plate, dated 1698, is pasted on the verso of the dedication leaf we cannot ascertain. There is a secondary armorial bookplate on inside front cover, from ' Edward Swynfen-Jervis, Aston Hall'. A lovely first edition of an important book, Dugdale's Baronage was an one of the first systematic attempts to record the many strands of the English aristocracy

      [Bookseller: G&R Stone]
 16.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        Accuratissima Totius Africae Tabula in Lucem Producia Per Tacobum de Sandrart Norimbergae

      Nuremburg: J. von Sandart, 1675. Copper engraving with early colour. Printed on laid paper. Title in manuscript ink on verso of sheet. Cleveland Historical Society collection stamp on verso of sheet. Numerous tears and creases in outside margins, which have been expertly repaired. Center fold has been strengthened. 19 ¼ x 22 ¾ inches. 20 ½ x 24 ½ inches. An early map of Africa by the great mapmaker Jacob von Sandrart, engraved by Homann. Sandrart's stunning map of Africa is a close copy of Fredrik de Wit's map, 'Nova Africa Descriptio' published in 1660. With the prime meridian running through Ferro Island, the map is typical of late seventeenth century maps of Africa.Like other maps of the period, Sandrart has included a highly decorative and informative cartouche in the lower left corner of the sheet. Homann's continental cartouches aspired to convey the natural history as well as the costume and manner of life of the human inhabitants. Here, while a woman peacefully nurses her baby in a hammock, a native chief stares out at the viewer from under the shade of a large umbrella. On the right side of the vignette, two riders on horseback, one with a cutlass and one with a decaptitated head, ride by a river where one man is attacking another with his sword. Among the humans are a lion, a snake, a reptile of some sort and another fox-like animal. Although the map repeats De Wit's decorations, it relies on Ptolemy for its description of the Nile basin. It is to some degree remarkable that seventeenth century maps of the interior of Africa were filled with geographical features and named locations, since there had been very little European exploration of the interior at this date. European trade took place at specific locations along the coast and almost nothing was known about the interior of the dark continent except through rumor. This is a fascinating map by Sandrart and one of only two maps engraved by Homann before 1690.Born at Frankfurt-on-Main, Jacob von Sandrart was one of the most esteemed mapmakers in Nuremberg at the close of the seventeenth century. He learned his trade from his uncle Joachim von Sandrart and from Cornelius Danckerts. As with this impressive map, all of Sandrart's charts are filled with a wealth of decorative details and highly ornate cartouches.

      [Bookseller: Donald Heald Rare Books ]
 17.   Check availability:     ABAA     Link/Print  


        Hughes's Queries. Or, Choice Cases for Moots, Containing Several Points of Law, not Resolved in the Books. Being very Useful for the Students of the Common Lawes [etc.]. Wing H3329. 12mo

      The only early modern collection of mooted cases, continuing a tradition existing before the Inns of Courts were established, setting forth the facts, the issues, and (sometimes tentatively) the conclusions, often reminiscent of 20th century pedagogy. Modern 1/4 calf over marbled boards, browning, margins cut close not affecting the text, a sound copy; without the imprimatur leaf. Printed for George Dawes, and are to be sold at his Shop [etc.], London, 1675.

      [Bookseller:  Meyer Boswell Books, Inc.]
 18.   Check availability:     Direct From Bookseller     Link/Print  


        Historia della Città e Regno di Napoli

      Historia della Città e Regno di Napoli. Ove si trattano le cose più notabili accadute dalla sua Edificatione fin?à tempi nostri. Con l?Origine, Sito, Forma, Religione, antica e moderna Politia, Tribunali, Nobiltà, Seggi, Acque, Circuito, Amenità, Provincie, Santi e Chiese. Seconda Editione. Unito: LOFFREDO Ferrante. L?Antichità di Pozzuolo et luoghi convincini. Unito: ALMAGIORE Tobia. Raccolta di varie notitie historiche, non meno appartenenti all?historia del Summonte che curiose contengono i nomi delle Provincie, Città, Terre e Castella... In Napoli, a spese di Antonio Bulifon, 1675. Quattro volumi in 8vo; cc.18 n.nn., pp.490, 6n.nn., 38; cc.14n.nn., pp.652; cc.14n.nn., pp.558; cc.14 n.nn., pp.479, 8n.nn., 122, 5n.nn. Insegne tipografiche ai frontespizi, ritratti e tavole geneaologiche. Qualche traccia d?umido. Mezza pergamena coeva, tassello con titolo e fregi in oro ai dorsi. Autori Italiani del ?600, 901: ?Rara a trovarsi completa tutta l?opera?; Lozzi,2970; Cat. Platneriana, pag.234; Giustiniani, Biblioteca Storica e Topografica del Regno di Napoli, pag.109.

      [Bookseller: Studio Bibliografico Casella]
 19.   Check availability:     maremagnum.com     Link/Print  


        The Netherlands-Historian, Containing a true and exact Relation of what hath passed in the late Warrs between the King of Great Britain, and the French King with their Allyes, against the States Generall of the United Provinces -

      Amsterdam: Printed By Stephen Swart 1675 Amsterdam: Printed By Stephen Swart, 1675. First edition. 8vo. 27 (of 29) engraved folding plates, some bound out of order. [viii], 560 pp. Contemporary calf, spine gilt-ruled, with circular red morocco shelfmark label, covers ruled in blind, spine mostly perished, covers detached. Bottom corner torn from pp. 531-2, Signed on the front free endpaper in an early hand, "Thomas Smiths Book". Sabin 52347 (for references to the West Indies, Surinam, etc) . Concerning the Franco-Dutch war, with plates showing the fortifications of Dutch cities and European heads of state, as well as the dramatic deaths of the DeWitt brothers

      [Bookseller: James Cummins Bookseller ]
 20.   Check availability:     ABAA     Link/Print  


        Neapolis.

      Amsterdam, 1675 circa. Incisione in rame, b/n, cm 39, 8 x 51,0 (alla battuta della lastra), 40 x 52 (il foglio), titolo entro festone in alto al centro, due stemmi nobiliari in alto (uno a ds. e uno a sn), legenda in tutta la parte bassa. Non diversamente da quanto era accaduto per altre vedute, il prototipo del Van de Velde viene abbastanza presto imitato e divulgato, in formato ridotto. Ancora una volta, la citt? in cui ha luogo la riedizione ? Amsterdam e l'A. ? il poco noto Clemendt de Ionghe, ricordato anche come Clement de Conghe (1624 - 1677). Nella riduzione operata dal de Conghe, di 1 /42 ca. di lunghezza, si conserva una certa cura dei dettagli, con le stesse aberrazioni prospettiche ed esagerazioni dimensionali dei primi piani. L'avere operato una riduzione cos? forte su di una veduta con una bassa linea di orizzonte, costringe l'incisore, per esigenze di equilibrio compositivo, a disporre una fascia di cielo alta almeno due terzi dell'intero campo topografico. Interessante ? la legenda sottostante, con una composizione in quattro distici, ripetuta in tre lingue il cui originale sembra il testo in fiammingo - a giudicare dalla serrata ricorrenza delle rime - tuttavia ben tradotto in francese ma piuttosto maccheronico e oscuro in latino. Il testo celebra l'origine cumana della citt? e la ricchezza d'acqua e di porti. Ma: " La fortune est jalouse, et regrette mon bien / Ie suis chef d'Italie, et ne m'oblige a rien", ? il tipico motivo locale, vivo nel seicento e ancora un secolo dopo, di una Napoli sfortunata ma altera. La fortuna dell'incisore fu prolungata dal successivo suo editore, il noto idrografo,matematico e incisore Gerard van Keulen (1678 - 1727), che stampa la stessa lastra, con il suo nome, ai primi del settecento. (Bibl. Pane, Giulio e Valerio, Vladimiro. La citt? di Napoli tra vedutismo e cartografia. Piante e vedute dal XV al XIX secolo", p. 154 - 155). Rara. Esemplare leggermente rifilato ai margini, oltre la battuta della lastra, ma con presente la legenda al completo e il nome dell'A., minimi difetti marginali e una leggera, uniforme brunitura. Nell'insieme in assai buono stato di conservazione.

      [Bookseller: Studio Bibliografico Botteghina D'arte G]
 21.   Check availability:     maremagnum.com     Link/Print  


        "De Custen van Noorwegen, Finmarcken, Laplandt, Spitsbergen, Ian Mayen Eylandt, Yslandt, als mede Hitlandt, en gedeelte van Schotlandt"

      Contemporary hand-coloured engraving, 44,2x54cm Amsterdam 1675 The general chart of the North.. R. V. Tooley "Map Collectors' Circle - Printed Charts of Scandinavia" no. 293, Mingroot - Ermen Entry 31)

      [Bookseller: Kunstantikvariat PAMA AS]
 22.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        Lappland/ Das ist: Neue und wahrhafftige Beschreibung von Lappland und dessen Einwohnern/ worin viel bisshero unbekandte Sachen von der Lappen Ankunfft/ Aberglauben/ Zauberkünsten/ Nahrung/ Kleidern/ Geschäfften/ wie auch

      von den Thieren und Metallen so es in ihrem Lande giebet/ erzählet/ und mit unterschiedlichen Figuren fürgestellet worden. Franckfurt am Mayn und Leipzig 1675. With copperengraved frontispiece, folded map, titlevignette and 25 woodcuts. (12) + 414 pp. Contp. full vellum. Except from 2 lighter spots on titlepage c. 2x4 cm each, a very nice and attractive copy.. Very famous early work on Lapland, the first authoritative account of the Lapps since Olaus Magnus and for a long time the main information source on this subject. It treats traditions of the Lapps, living conditions, religion, hunting etc. J. Scheffer (1621-79) was an archaeologist and a philologist who for a period of time worked as librarian at the University of Uppsala, Sweden; the engravings as well as the woodcuts in the book were drawn by Scheffer himself. The book was first published in Latin and then translated into German, English, Dutch and French. Warmholtz 705. Lipperheide Hab 1. Collijn IV, 828. Lindberg 38

      [Bookseller: Peter Grosell's Antikvariat]
 23.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        Index manuscriptorum bibliothecæ Augustanæ cum adpendice duplici, præmissus historiæ literariæ & librariæ ibid.

      (Augsburg), T. Koppmaieri, 1675. 4:o. (20),153,(2) s. Nytt fint halvpergamentbd med prydligt handtextad ryggtitel (Johanna Röjgård & Lars Laurentii). Enstaka lager- och småfläckar samt mindre fuktränder. Liten reva i marginalen på s. 75 och 115 och s. 95 med avrivet nedre hörn. Bra ex.. VD17 12:138819X. Reiser (1628-86) var bibliotekarie vid staden Augsburgs bibliotek, över vars handskriftssamling detta är en katalog. I de båda appendixen förtecknas en mängd tryckta skrifter av lärda Augsburgbor och editioner av bibliotekets handskrifter. Det finns två tidigare kataloger över handskriftssamlingen: en omfattande 7 blad som utkom 1575 och en på 62 sidor som utkom 1595. Först 1842 utgavs en ny katalog över samlingen förtecknad av Caspar Georg Metzger

      [Bookseller: Mats Rehnström]
 24.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        Animadversiones in decimum librum Diogenis Laertii, qui est de vita, moribus, placitisque Epicuri. Continent autem placita, quas ille treis statuit philosophiae parteis. Vol. 1 + 2. ( In drei Teilen: I.: Canonicam nempe, habitam dialecticae loco. // II. : Physicam, ac imprimis nobilem illius partem meteorologiam. // III.: Ethicam, cuius gratia ille excoluit coeteras.)

      14 unpag. pp., 611,1 // 1 Page., 458, 12 unpag. pp., 1 p. (Mit 1 gest. Porträt-Titelvignette.) Zeitgenöss. Halblederbände auf 5 echten Bünden. Folio. (36.5x23.5 cm.) Pierre Gassendi 1592-1655, astronomo francese, biografo di Epicuro e Tico Brahe, padre del nome dell`aurora boreale e osservatore della Cometa del 1618, può essere considerato a tutti gli effetti il padre fondatore del metodo empirico. In questa rara e importantissima opera, egli ripercorre tutta la sua teoria, mutuata in parte dalla rilettura di Epicuro, con le nuove applicazioni alla scienza. (Vergoldung am Rücken teils ein w. abgerieben, Leder an den Kanten zeitbedingt ein w. rissig. Band 2 mit einer nicht störenden "Druckstelle" im Vorderdeckel, die nicht ins Buch "reingeht".

      [Bookseller: Antiquariat Karel Marel]
 25.   Check availability:     antiquariat.de     Link/Print  


        Prognosticon Astromanticum, Das ist: Natürliche und wolgegründete Anzeigung deß Gewitters und anderer Erregung und Bewegung derer in der untern Welt lebenden und webenden Dinge; Wie sie durch himmlische Influentz angetrieben und nach dem Lauff der Natur sich erzeigen werden; Auff das MDCLXXII. Schalt-Jahr ... Darinnen ist auch zu befinden: I. Vom Krieg/ Unfried und Zustand im Weltwesen ... II. Von einfallenden bösen Seuchen und Kranckheiten. III. Von abermaligen 2. Sonn- und 2 Monds-Finsternussen. IV. Von den 4. Jahrszeiten ... V. Von Frucht- und Unfruchtbarkeit deß Erdgewächses VI. Zugabe etlicher lustiger und nützlicher Kunst-Stück.

      12 Bll. Neuerer Pappband. 20 x 15,5 cm. VD17 7:700994L. - Tls. papierbedingt gebräunt.

      [Bookseller: Antiquariat Turszynski]
 26.   Check availability:     antiquariat.de     Link/Print  


        Lectionum academicarum liber quo continentur animadversiones in Miltiadem Nepotis, epistolas Plinii, Curtium, Ciceronem de legibus, apocolocyntosin Senecæ, anonymi graeci rhetorica, cum versione Latina, fragmentum Petronii & alia.

      Accedit omnium à dicto Joanne Scheffero editorum, & quæ brevi ad eodem sperari possunt, index. Hamburg, Gothofredi Schultzen, 1675. 8:o. (15),+ (blank),+ 336,+ 96 s. Liten papperlagning av titelbladets nedre hörn. Samtida pergamentband, biblioteksetikett på frampärmen och med äldre delvis överklistrad ägarnamnteckning. Ur Ericsbergs bibliotek. Collijn sp. 829. Fant 40. Ett åttasidigt index, "Opusculorum diversis temporibus locique publicatorum index", saknas. Den rätt sällsynta första upplagan av denna samling av texter, bestående av dels utdrag ur Schefferus olika föreläsningar i Uppsala och dels nytryck av tidigare publicerade texter. Nya upplagor följde i Uppsala 1697 och i Amsterdam 1698

      [Bookseller: Centralantikvariatet]
 27.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  

______________________________________________________________________________


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.