The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Displayed below are some selected recent viaLibri matches for books published in 1674

        Tabula Groenlandica.

      Engraved map of Greenland. 15 x 33 cm. + enclosed textleaf: Erinnerung über die Charte von Grohnland. 17 x 12 cm. [Hamburg: Johan Naumans und Jurgen Wolfs 1674]. In modern slipcase. Slightly brownspotted, otherwise fine.. Map of northeastern North America including the area around Hudson Bay. Also includes western Norway, Scotland, and Iceland. Cartographic elements include degrees of longitude and latitude, the prime meridian, and names of geographic locations. Source creator: La Peyrère, Isaac de, 1594-1676. Source title: Relation du Groenland. German. Bericht von Gröhnland gezogen aus zwo Chroniken: Einer alten Islandischen und einer neuen Dänischen

      [Bookseller: Peter Grosell's Antikvariat]
 1.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        Diss.

      Lund, Viti Haberegger, (1674). 4:o. (52) s. Bläckfläck på titelsidan, enstaka småfläckar. Tagen ur band. Lidén s. 129. Pufendorfs sjätte ventilerade avhandling i Lund, och den mest omfattande, av totalt 8 stycken. Viktig rättsfilosofisk avhandling. En engelsk översättning, "On the Natural State of Men", publicerades så sent som 1990. Samtliga dissertationer under Pufendorfs presidium är ovanliga

      [Bookseller: Centralantikvariatet]
 2.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        Mars Europaeus.

      Der so bald auff den neuen vermeynten Friedens - wieder erfolgte erschröckliche Kriegs-Currier, oder das leider kaum aus Fried wieder in Krieg verkehrte und gerathene Teutsch-Land, und der so unvermuth entsprungene so bald aber auch hinwieder gestürtzte Friedens-Currier, welcher eigentlichen berichtet, was allenthalben, als in Teutschland, Franckreich, Spanien, Engelland, Dennemarck, Schweden, und Portugall, wie auch in Holland und in der Schweitz von den vormahls und gegenwürtigen Kriegs-Händeln passiret und discuriret wird, und wessen man sich darbey zu versehen. Utan ort, 1674. 4:o. (48) s. Blad D2 med svag fuktrand. Tagen ur band. Ur Ericsbergs bibliotek. VD17 14:018251W. Uppföljare till den året dessförinnan utgivna: "Neuer Friedens-Currier..."

      [Bookseller: Centralantikvariatet]
 3.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        Räckne-book/ hwar uthinnan the högste och förnämste regler finnas/ som räckningen brukas plägar: medh sina qvatuor speciebus, i heele och brutne taal/ så wäl regula de tri, som andre ther hoos fölliande capitler och sköna regler i sigh sielff/ medh thes explicationer och uthtydningar/ nogsampt förklarade äro.

      Item finnes om mynt och jordräckning/ wicht/ mått/ och annat mehr/ effter som thet nu hoos oss brukeligit är. Såsom ock: tilökt een förklaring och underrättelse om bookhålleriet och thes egenskaper/ huru wijda thet förståndit är/ in debito och credito ifrån memorialen eller inventariumet, journalen och hufwud-boken/ at jämpnföra och sluta. Alla unga personer/ som här til lust hafwa/ mycket nyttigh til theras studiers fortsättiande. Medh flijt öfwersedt/ corrigerat och förbättrat. Göteborg, A. Grefwe, 1674. 8:o. A8-K8 (=160) s. Nött, solkigt och fläckigt samtida pergamentbd. Pärmarna bågnade. Insidan av främre pärmen och försättsbladet med en del kludd och en mängd gamla namnteckningar. Nedre hörnet på försättsbladet avrivet. Inlagan visar prov på flitig användning och är genomgående solkig och småfläckig samt med en del smärre marginalanteckningar. Titelbladet och några tabellfält är färglagda svagt gult, t.ex. blad H4-H5. Från Ericsberg.. Collijn Sveriges bibliografi 1600-talet 401. Engström Amund Grefwe s. 123. Författaren var regementsskrivare vid Södermanlands regemente och hans räknebok utkom 1638, 1646, 1670 och 1674. Arbetet uppvisar stora likheter med Aurelius "Arithmetica" som var den mest använda räkneläran under 1600-talet. Likheten beror sannolikt på att de båda författarna haft gemensamma utländska källor. Hortulanus "Räckne-book" avslutas med en "Underrättelse och förklaring om bookhållerij och thes egenskap." Denna instruktion är en översättning av holländaren Johannes Buinghas år 1627 tryckta arbete "Oprecht fondament ende principaelen inhoudt van het italiens boeckhouden." Gustaf Kaleen skriver i "Den svenska handelsundervisningens historia" att "Hortulanus torde ha saknat såväl teoretiska kunskaper som praktisk erfarenhet beträffande bokföring, vilket haft till följd, att framställningen i hans översättning [...] blivit oklar samt behäftad med åtskilliga felaktigheter."

      [Bookseller: Mats Rehnström]
 4.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        Opiologia ad mentem academiae naturae curiosorum.

      Jenae, sumptibus Johannis Fritschii, 1674. 4to (198 x 150mm). pp. (8), 170, (2), title printed in red and black with a large engraving. Old half vellum. Georg Wedel (1645-1721) was professor of Medicine at Jena and was received into the Academia Naturae Curiosum, with the name Hercules I. He was first physician of the Duke of Weimar and the Duke of Saxony. "He was an excellent scholar and humanist, wrote numerous books, brought out new editions of the works of older writers, and was the author of a host of disputations, consilia, responsa, paradoxa, orationes, programmata, and epistolae, written in fine Latin" (Ferguson). The present work has a charming engraving on the title, showing an Arab in the process of preparing opium in a typical idyllic German landscape, with a river, trees and farmhouses. 'Es ist eine ausgezeichnete Monographie mit 41 Kapiteln, worin alles damals bekannte über Opium referiert wird' (H. Neuninger). The work describes the pharmacological aspects of opium. Feruguson II, p. 537.

      [Bookseller: Antiquariaat Junk B.V.]
 5.   Check availability:     maremagnum.com     Link/Print  


        Magiologia. Christliche Warnung für dem Aberglauben un[d] Zauberey: Darinnen gehandlet wird Von dem Weissagen/ Tagwellen und Zeichendeuten/ von dem Bund der Zauberer mit dem Teufel: von den geheimen Geisteren/ Waarsagen/ Loosen und Spielen: von den Duellen/ Heiß-Eisen und Wasserprob ... Von dem Grewel der Zauberey/ der Zauberer Straff/ und mügligheit der Bekehrung zu Gott / Der fürwizigen Welt zum Ekel/ Schewsal und Underweisung fürgestelt Durch Bartholomaeum Anhorn/ Pfarrern der Evangelischen Kirchen und Gemeind zu Bischoffzell

      Basel, Meyer 1674.. 15 Bll., 1107 S., 34 (von 35) Bll., 2 w. Bll. Neuer Lederband mit Rückenschild.

      [Bookseller: Antiquariat Turszynski]
 6.   Check availability:     IOBABooks     Link/Print  


        Libertas Ecclesiastica, Or, A Discourse Vindicating the Lawfulness of Those Things Which are Chiefly Execpted Against in the Church of England, Especially in its Liturgy and Worship

      London: Printed by J.M. for Walter Kettilby, 1674. First edition. Hardcover. Very good. Yes. 8vo. (xvi),552pp. Contemporary full leather. Rebacked to style with the spine in matching calf, five compartments with raised bands, red leather lettering label, gilt. Wear to edges, some scuffing, else a very good copy. Imprimatur on leaf A1v: "Imprimatur, Sam. Parker. Jan 23. 1672/3." Bound with "The second book concerning ceremonies and ecclesiastical constitutions" commencing at p. 299 (continuous pagination). The author was preacher at St Nicholas, in Lyn Regis. Wing F331; ESTC 25390.

      [Bookseller: Thorn Books]
 7.   Check availability:     IOBABooks     Link/Print  


        Reflexions upon the devotions of the Roman church. With the prayers, hymns, & lessons themselves, taken out of their authentick books. In three parts. This first part, containing their devotions to the saints and angels. Also two digressions concerning the reliques and miracles in Mr. Cressy's late church-history

      Richard Royston London: Richard Royston. 1674. 8vo, pp. [12], 434, [14]; preserving the preliminary blank A1 but lacking A8 and the frontispiece; text partially in black letter; contemporary full black goatskin with all-over gilt design with swirls, stars, and flowers, spine in 6 compartments, each with decorative floral motif; probably by the Queen's binder A. (William Knott?), a.e.g.; apparently recased in the early 19th century, with some gilt restored to top and bottom of spine and edges and some restoration to the tops and bottoms of the joints; covers scratched; good and sound. Engraved armorial bookplate of Sam. S. Heatly. Wing P732

      [Bookseller: Rulon-Miller Books ]
 8.   Check availability:     ABAA     Link/Print  


        Accedunt & Thomæ Munckeri in fabulas Hygini annotationes.

      Hamburg, Gothofredi Schultzen / Amsterdam, Joannem Janssonium à Waesberge, 1674. 8:o. 37,+ (blank),+ 338,+ (94),+ (32),+ 68 s. Graverad vinjett på båda titelbladen, det första med hål i kanten med textförlust, samt stämpel. Genomgående lätt lagerfläckig. Välbevarat samtida pergamentband, pärmarna med förgyllt ramtryck med blomma i varje hörn samt i mitten ett ypsilon. Med Bengt Löws namnteckning i blyerts. Collijn sp. 405-6. Fant 37. Schweiger I, s. 464. Första Schefferusutgåvan av den latinska grammatikern och astronomiska poeten Hyginus fabler. Texten bygger på Jacob Moltzers (Micyllus) utgåva av fablerna från 1535 (Editio princeps). Thomas Munckers noter på slutet med eget titelblad och egen paginering, vilken ej omnämns av Collijn. En ny utgåva utkom i Leiden 1742 med Schefferus noter inkorporerade och texten förbättrad utifrån nya handskrifter

      [Bookseller: Centralantikvariatet]
 9.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        Les Reports des Cases & Matters en Ley, Resolves & Adjudges

      1674. Davies, Sir John [1569-1626]. Les Reports des Cases & Matters en Ley, Resolves & Adjudges en les Courts del Roy en Ireland. Dublin: s.n., 1674. [xv], 99 ff. Title page followed by another reading Le Primer Report des Cases et Matters en Ley Resolves & Adjudges en les Courts del Roy en Ireland with the imprint London: Printed for the Company of Stationers, 1628. [with] Une Exact Table al Report de Sir John Davys Chivaler, Atturney General del Roy en Ireland. Dublin: s.n., 1677. 7 ff. Folio (10-1/2" x 7"). Recent period-style quarter calf over cloth, raised bands and lettering piece to spine, retaining original endleaves. Armorial bookplates of Sir Frederick Pollock and Henry Lord Langdale to front pastedown. Attractive woodcut head-pieces. Toning, light browning to a few leaves. Annotations in Pollock's hand to verso of front endleaf and several text leaves, along with some underlining, annotations in an early hand to a few other leaves. * Third edition (as issued). Davies, or Davys, was a highly respected lawyer, judge, statesman and man of letters. First issued in Dublin in 1615, Davies's Reports covers cases from 1604 to 1612. Selected "principally for the use and benefit of our practisers here in Ireland," it soon became an oft-cited authority in England; It was praised by Willes, Lee and Lords Kenyon and Tindal. Sir Frederick Pollock [1845-1937] was one of the greatest British judges and legal scholars of his day. His treatises on contracts, jurisprudence the common law and other subjects did much to clarify and systematize English law. Several of these were standard texts that went through several editions. He is also remembered for his collaboration with F.W. Maitland on The History of English Law Before the Time of Edward I and his correspondence with Oliver Wendell Holmes, which was published posthumously as The Holmes-Pollock Letters. Sweet & Maxwell, A Legal Bibliography of the British Commonwealth 1:299 (42).

      [Bookseller: The Lawbook Exchange, Ltd.]
 10.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        Les voyages faits par le sieur D. B. aux Isles Dauphine ou Madagascar, et Bourbon, ou Mascarenne, és années 1669, 70, 71 et 72. Dans laquelle il est curieusement traité du Cap Vert, de la ville de Surate, des isles de Sainte Helene, ou de l´Ascention. Ens

      First edition of this account on Madagascar, Bourbon & the Mascarenne Islands, of remarkable rarity. 1674. Paris. Claude Barbin. In 12mo (145 mm x 83 mm). 1 [blank] + 6 ff. + 234 + 5 ff. + 1 [blank]. Contemporary mottled calf, raised bands to spine, ruled and lettered in gilt, chipped at head, upper joint torn. Small hole in two leaves, minor toning, generally fine. First edition; a rare account of travel Mascarene Islands. Dubois sailed to Madagascar towards the end of a period which saw the establishment of several French settlements in the south of the island. However, ´it is not in connection with Madagascar that the exceptional interest of the Sieur Dubois´ little book is to be found. Of the great island, indeed, he saw little enough during the months when he lay prostrated and paralysed by the effects of malarial fever... it is rather in his account o the remarkable fauna of the Isle Mascarenne [Réunion], wither he was transpoter in order to regain his health, that the real value to science of his testimony is to be obtained by naturalist, desirous of investigating the geographical distribution of animals in this quarter of the world´ (The voyages made by the Sieur D. B. to the Islands Dauphine or Madagascar and Bourbon or Mascarenne in the years 1669, 70, 71 and 72, Hakluyt Society, 1891, xxii). This work is an important witness to several islands species, including the Réunion rail (also known as Dubois´s wood rail), a now-extinct flightless bird; in fact, his appears to be the only historical reference about it, so it might be possible that it became extinct in the 17th century. Physical evidence of which was discovered in 1996. Dubois also describes the Réunion Swamphen or Oiseau bleu, presumed to be an extinct species. We have been unable to trace any copy sold in the last 35 years; a copy sold in 1957 in Sotheby´s, 11 GBP.

      [Bookseller: Hs Rare Books]
 11.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        The Temple. Sacred Poems and Private Ejaculations. By Mr. George Herbert, Late Oratour of the University of Cambridge. Together with his Life. with several Additions. Psal. 29. In his Temple doth every man speak of his honour. The Tenth Edition, with an Alphabetical Table for ready finding out the chief places.

      Printed: 1674. 1597-1663 Duodecimo, 5.75 x 3.5 inches. The tenth edition. [p]6, [*]5, A-L12, K6; A-C12; A-B12, C6. This copy contains the engraved portrait of Herbert by White, and the poems entitled "The Church Porch" and "The Church" appear in this edition as full paged engravings. This copy is waterstained in the first few signatures, with the loss of some fore edge margins that have been repaired. It is bound in a fancy mid-nineteenth century of embossed calfskin in a neo-gothic blind tooled panel. The endpapers are marbled, the front board detached. The spine is handsomely tooled in blind as well, although the spine label has flaked off. This work contains 140 stanzic patterns, including the most famous shaped poem in the English language. Herbert's reputation rests on this remarkable collection of poems which mark perfectly the Metaphysical tone of his spiritual unrest which is resolved in final peace. "the Herbert we know through 'Aaron,' 'Discipline,' 'The Collar,' 'The Pulley,' and many other poems in which he strives to subdue the willful or kindle the apathetic self. His principal themes are those 'two vast, spacious things, Sinne and Love.' There is nothing soft in the poet who seeks to engrave divine love in steel; and a catalogue of gratuitous, untempered, and short-lived sweets leads up to the magnificent contrast of the disciplined soul that 'never gives.' (Bush)

      [Bookseller: James & Devon Gray Booksellers]
 12.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        Petri della Valle... Reiss-Beschreibung in unterschiedliche Theile der Welt nemlich in Türckey, Egypten, Palestina, Persien, Oost-Indien und andere weit entlegene Landschafften... Erstlich von dem Authore selbst ... in Italienischer Sprach beschrieben, und in vier Theile verfasset ...; Anjetzo... in die Hoch-Teutsche Sprach übersetzt mit schönen Kupfferen geziert, und vieren ... Registeren versehen.

      Genf, Johann-Herman Widerhold, 1674. (1) + 1 blank + engraved titlepage in red and black + 1 blank + (5) + 1 blank + (5) + 8+ 1 blank + (8) + 218 + (13) + 1 blank + (14) + 236 + (1) + 1 blank + (13) + 1 blank + (2) + 244 + (1) + 1 blank + (4) + 231 + (9) p. Complete with 31 copper-engraved plates (one is double). The plates are mounted on linen. Solid 19th century leather binding with red edges. Worn upper spine. Interior and plates in good condition

      [Bookseller: Antikvariat Röda Rummet AB]
 13.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        Lexicon Juris Sueo-Gothici; Ex Variorum Iuris Patrii Peritorum

      1674. Loccenius, Johannes (Locken, Johan) [1598-1677], Compiler. Lexicon Juris Sueo-Gothici; Ex Variorum Iuris Patrii Peritorum Propriisque Observationibus Collectum &Cconscriptum. Editio Tertia, Multo Emendatior & Auctior. Accedit Appendix seu Explicatio Verborum Gotho-Teutonicarum Iuris Feudalis. Stockholm: Typis & Sumptibus, Henrici Keysers, 1674. 186 pp. Octavo (6-1/2" x 3-1/2"). Contemporary marbled publisher boards, backstrip lacking. Moderate rubbing with some wear to corners, boards beginning to separate from text (but still quite secure), a few cracks to text block, section excised from foot of title page with no loss to text. Early owner signatures to front pastedown and title page, interior otherwise clean. A solid copy. * Third and final edition. Definitions in Latin. Born in Hamburg, Loccenius received his doctorate in law from the University of Leiden. Recruited for the University of Uppsala by King Gustavus Adolphus, where he became one of its most distinguished professors, Loccenius was also the queen's librarian and the royal historiographer. He is best known for his writings on international law and the legal history of Sweden. First published in 1651, with the second edition in 1665, this was one of the earliest Swedish law dictionaries. It contains brief entries of current and obsolete terms. It was a standard work for many years, and it is a useful resource today. KVK locates 10 copies of this edition, all in Europe. OCLC locates 6 copies worldwide, three in North American law libraries (Harvard, Iowa and UC-Berkeley). Collijn, Sveriges Bibliografi 1600-Talet 530.

      [Bookseller: The Lawbook Exchange, Ltd.]
 14.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        The History of Lapland wherein are shewed the Original, Manners, Habits, Marriages, Conjurations, &c.

      of that People. Written by Joh Scheffer, professor of Law and Rhetoric at Upsal in Sweden. Oxford, At the Theatre, 1674. Folio. Grav. extra titel,+ (4),+ 147,+ (1) s.+ utvikbar grav. karta. Med 25 träsnitt i texten. Enstaka småfläckar, liten reva i den grav. titeln, litet hål sid. 3-4 med bokstavsförlust, lätt fuktrand på titelsidan, och något större fläck på s. 21 och 87. Nött samtida skinnband, ryggen med upphöjda bind och röd titeletikett, något trasig i främre fals. Försättsbladet med bortriven namnteckning. Ur Ericsbergs bibliotek, med Carl Jedvard Bondes exlibris (variant 2). Collijn sp. 828. Fant 35. Warmholtz 705 not. Marklund 2608. Carlander III s. 568. Wing S851. Varianten med angivande av bokhandlarna West och Curtain på det tryckta titelbladet. Första engelska utgåvan av Schefferus Lapponia, översatt av Acton Cremer. Ytterligare två utgåvor kom, 1704 och 1751. Den räknas även som det första etnologiska verk som utgavs av The Oxford Press. I England var intresset stort, inte minst hos Royal Society, med vilket Schefferus för övrigt som förste svensk hade direktkontakt

      [Bookseller: Centralantikvariatet]
 15.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        STATUTI DELLA SAC. RELIGIONE DI S. GIO. GEROSOLIMITANO, CON LE ORDINATIONI DELL'ULTIMO CAPITOLO GENERALE. Celebrato nell'anno 1631 da... Fra Antonio de Paula. Aggiontivi li Privilegij, il modo di dar la Croce, e di fare li miglioramenti alle Commende.

      Cm. 29x20, bella legat. in p. pelle settecentesca (lievi abras. alle cerniere), cornici dorate ai piatti che racchiudono l'insegna dell'Ordine di Malta (una croce a otto punte); dorso a cordoni con ricca decoraz. e tit. oro. Il vol. contiene: "Statuti della sacra religione di S. Gio. Gerosolimitano..", 9 cc.nn., 244 pp.num., 32 cc.nn. (di Indice), con belliss. frontesp. allegorico figurato e ritratto di Nicolò Cotoner cui è dedicata l'opera, inc. in rame. "Ordinationi del Capitolo Generale" celebrato nell'anno 1631 da Fra Antonio de Paola, con un Indice volgare, 180 pp.num., 15 cc.nn., con belliss. frontesp. e ritratto di Nicolò Cotoner. "Privilegii della sacra religione di San Gio. Gerosolimitano", con un Indice volgare, 100 pp.num., 8 cc.nn. (al verso dell'ultima c. la data 1675); sul belliss. frontesp. è invece stampata la data 1674; al fine il ritratto di Nicolò Cotoner. "Instruttioni per fare il processo". De' meglioramenti delle Comende, conforme a i Stabilimenti, Ordinationi capitolari, e buone Consuetudini della Religione di S. Giovanni Gierosolimitano, 10 pp.num. (senza frontesp.) "L'Ordine che si tiene nel dar la Croce di San Giovanni Gierosolimitano", 10 pp.num. (senza frontesp.) "S.D.N. D. Urbani divina providentia Papae VIII, Caeremoniale" super electione Magni Magistri hospitalis S. Ioannis Hierosolymitani, Romae, Ex Typ. Rev. Cam. Apost., 1635, cc.nn. 6, incluso il frontesp. con grande marca tipograf. alle armi, inc. su legno. "Cerimoniale della Santita' di N.S. Urbano Papa VIII" sopra l'Elettione del Gran Mastro dell'Hospedale di S. Gio. Gierosolimitano, Roma, nella Stamp. della Rev. Cam. Apostolica, 1635, cc.nn. 6, incluso il frontesp. con grande marca tipograf. alle armi, inc. su legno. "Edizione originale" del primo libro stampato a Borgonuovo. E' questa una preziosa edizione, difficile a trovarsi nella sua completezza: essa infatti fu stampata in modo quasi artigianale e risulta composta di molte parti distinte le quali si riferiscono ai diversi aspetti dela giurisdizione riguardante i Cavalieri di Malta. Cfr. Fumagalli "Dictionnaire géographique d'Italie pour servir à l'histoire de l'imprimerie", p. 48: "Borgonuovo di Roccaforte, chateau des Spinola, dans le Marquisat de Roccaforte. Aujourd'hui Borgonuovo est un pauvre hameau, mais dans ce chateau, au XVII siècle, on frappait monnaie, et on avait une belle imprimerie, dirigée d'abord par Barthélemy Cotta, et ensuite par Antoine Scionico, l'un et l'autre "stampatori camerali" de ces feudataires. Le nom du premier se lit sur le beau volume des Statuts de la Religion de Malte, imprimé de 1674 à 1676 par ordre de Paul Raphael Spinola, seigneur absolu de ce fief et comte de Ronco. Jusqu'au siècle suivant, on a imprimé à Borgonuovo des livres à l'usage des chevaliers de Jérusalem". Solo il primo frontesp. con pesante traccia di scotch nella parte inferiore; ultime 12 carte con uniforme arross., altrim. esempl. molto ben conservato. .

      [Bookseller: Libreria Antiquaria Malavasi]
 16.   Check availability:     maremagnum.com     Link/Print  


        Le ricche minere della pittura veneziana. compendiosa informazione... non solo delle pitture pubbliche di venezia: ma dell'isole ancora circonvicine. in venezia, in venezia, nicolini 1674.

      Cm. 16,5, pp. (122) 115 (5) 78 (6) 57 (3) 77 (3) 72 (3) 63 (5) + 1 cb. Con 7 tavole incise (tra cui l'antiporta allegorica). Legatura coeva in cart. alla rustica. Esemplare genuino e particolarmente marginoso, con poche tracce d'uso, in ottimo stato di conservazione. "Seconda impressione con nove aggiunte" a 10 anni dall'edizione originale. Preferibile alla prima stesura per le preziose notizie aggiunte. Opera rara soprattutto se completa in tutte le sue parti e delle 7 tavole. Cfr. Cicognara 4351, Fossati-Bellani, 2336; Lozzi, 5926.

      [Bookseller: Studio Bibliografico Benacense]
 17.   Check availability:     maremagnum.com     Link/Print  


        Museum cortonense in quo vetera monumenta complectuntur anaglypha, thoreumata, gemmae inscalptae, insculptaeque quae in academia etrusca ceterisque nobilium virorum domibus adservantur in plurimis tabulis aereis distributum... typis jannis generosi salomoni in foro s. ignatii, romae 1750, sumptibus fausti amidei bibliopolae in via cursus.

      Bella ril. in cartone decorato, dorso in pelle con nerv., titolo e decorazioni impresse al dorso, tagli in rosso, , cm 33x23, pp XVIII, 126 di t. Bel frontespizio in nero e rosso con incisione raffigurante l'insegna dell'Accademia, numerosi capilettera e bel fregio figurato ad inizio testo. 85 tavv di varie dimensioni finemente incise f.t. Ottimo esemplare, fresco e ben impresso. Cicognara 3418; Sinkankas 6791; Vinet 1674; Murray, II 193.

      [Bookseller: Editoriale Umbra]
 18.   Check availability:     maremagnum.com     Link/Print  


        Joannis Kepleri aliorumque epistolae mutuae: Epistolae ad Joannem Kepplerum Mathematicum Caesareum Scriptae; insertis ad easdem Responssionibus Kepplerianis ... Opus Novum, quo recondita Kepplerianae Doctrinae Capita dilucide explicantur ... ex manusscripta editum.Frankfurt & Leipzig: 1718. First edition.

      An exceptional copy, in the original publisher's interim boards, of the first printing of Kepler's scientific correspondence, edited by Michael Gottlieb Hansch, which also contains the first biography of Kepler. "The thousands of MS sheets left at Kepler's death went to his son Ludwig, who promised publication but lacked both the time and the scientific knowledge for the undertaking. After Ludwig's death the Danzig astronomer Johannes Hevelius acquired the collection and published a brief inventory in Philosophical Transactions of the Royal Society, 1674. In 1707 Michael Gottlieb Hansch obtained the material with the intention of publishing it, and in 1718 he produced [with the assistance of Leibniz, ref. Caspar: Kepler, p.366] 'Joannis Kepleri aliorumque epistolae mutuae', a large folio vol. containing 77 letters by Kepler and 407 to him." (D.S.B. vol. VII, p.309). Among those with whom Kepler corresponded were Tycho Brahe, Galileo, Scheiner, Bayer, Scaliger, Harriot, etc. Many of the letters are lengthy scientific treatises. The work is divided into the following parts: an introduction to the history of mathematics and astronomy leading up to Kepler's time; "the earliest presentation of Kepler's life" (Caspar: Kepler, p.13); an index to the 16th and 17th century scientists mentioned in the letters; and an extensive bibliography of Kepler's writings; and the letters. (Brewster: The Martyrs of Science, pp. 252-254:) Kepler "left behind him twenty-two volumes of manuscripts, seven of which contain his epistolary correspondence. The celebrated astronomer Hevelius, who was a contemporary of Louis Kepler, purchased all these manuscripts from Kepler's representatives. At the death of Hevelius they were bought by M. Gottlieb Hansch, a zealous mathematician, who was desirous of giving them to the world. For this purpose he issued a prospectus in 1714 for publishing them by subscription, in 22 volumes folio; but his plan having failed, he was introduced to Charles VI., who liberally obtained for him 1000 ducats to defray the expense of the publication, and an annual pension of 300 florins. With such encouragement, Hansch published in 1718, in one volume folio, the correspondaence of Kepler, entitled 'Epistolæ ad Joannem Kepplerum'. The expenses of this volume unfortunately exhausted the 1000 ducats which had been granted by the emperor, and, instead of being able to publish the rest of the MSS., Hansch was under the necessity of pledging them for 828 florins". (D.S.B. vol. VII, p.309:) "Hansch had the MSS bound in vellum in 22 vols., which he cataloged briefly in Acta eruditorum, no, 57 (1714), 242-246; in 1721 financial difficulties forced him to pawn 18 of the vols. The other four- VII, VIII, and XII, which had formed the basis for his Epistolae, and VI, which was used for De calendario Gregoriano (Frankfurt, 1726)-eventually found their way to the Osterreichische Nationalbibliothek in Vienna, where VI is codex 10704 and the three original vols. of letters have apparently been rebound into codices 10702 and 10703. Not until about 1765 were the 18 vols. rediscovered, and in 1773 Catherine II purchased them for the Academy of Sciences in St. Petersburg. They are still preserved in Leningrad. Details of this odyssey are chronicled by Martha List: 'Der handschriftliche Nachlasz der Astronomen Johannes Kepler and Tycho Brach', 1961". Caspar: Bibliographia Kepleriani, 102; Honeyman 1805. Scarce.. Large folio: 402 x 270 mm. Entirely uncut in the original publisher's interim boards. Old circular woodcut stamp to the title page. Pp. [16], XXXVIII, [9], 704, [4] and 8 engraved plates. Some scattered browning throughout, offset and spotting to the plates (which is most likely usual for this work; other copies that we have been able to locate have been described as 'dampstained, soiled, spotted, and browned.' Quite scarce on the market, and even more so in such original and unrestored condition

      [Bookseller: Sophia Rare Books]
 19.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        Magiologia. Christliche Warnung für dem Aberglauben un[d] Zauberey: Darinnen gehandlet wird Von dem Weissagen/ Tagwellen und Zeichendeuten/ von dem Bund der Zauberer mit dem Teufel: von den geheimen Geisteren/ Waarsagen/ Loosen und Spielen: von den Duellen/ Heiß-Eisen und Wasserprob ... Von dem Grewel der Zauberey/ der Zauberer Straff/ und mügligheit der Bekehrung zu Gott / Der fürwizigen Welt zum Ekel/ Schewsal und Underweisung fürgestelt Durch Bartholomaeum Anhorn/ Pfarrern der Evangelischen Kirchen und Gemeind zu Bischoffzell.

      15 Bll., 1107 S., 34 (von 35) Bll., 2 w. Bll. Neuer Lederband mit Rückenschild. VD17 3:600284P; Graesse, BMP, 51; Goed. III, 241, 22; Henning I, 1876; Hayn-Got. III, 172: "Sehr selten!" - Vgl. FdF 130 und Jantz 378. - Erste Ausgabe. Enthält Kapitel über Träume, Chiromantie, Duelle, Hexen, Wettermachen, Schatzgraben, Alchemie, Schlangenbeschwören etc. "A partially critical survey of occult phenomena & popular superstitions. Includes various on America" (Jantz). - Es fehlt der gest. Titel und im Register das Blatt Cccc iii. - Etwas gebräunt und tls. fleckig.

      [Bookseller: Antiquariat Turszynski]
 20.   Check availability:     antiquariat.de     Link/Print  


        THE GOVERNMENT OF THE TONGUE. By the Author of the Whole Duty of Man, &c. The second impression

      Oxford at the Theatre in Oxford Oxford at the Theatre in Oxford, 1674. Sm. 4to., black turkey morocco tooled in gilt in an all-over design with drawer-handle tools, curls and flower head tools; decorated with silver paint. The spine is divided into six compartments by five raised bands, which are also tooled in gilt (echoing the covers), with silver paint. The title is gilt lettered in the second compartment from the top. One corner and the very head of the rear joint have been skillfully repaired. Marbled endleaves. The binding is the work of the Queen's Binder A and appears to be a twin of a copy of the same title (but the later, 1675, printing), given to the British Library as part of the Henry David gift [See: No 118]. Hobson and Nixon have had much to say about the forty years following the Restoration of King Charles II to his throne in 1660, which has been called THE GOLDEN AGE OF ENGLISH BOOKBINDING. Nixon points out that there were at least four Queen's binders; viz., A, B, C and D, who all started work in 1670, and all made use of the recently introduced drawer-handle tools and volutes with pointellé outlines rather than floral volutes much used by the other binders of the period. This is a FINE EXAMPLE on a most fitting book. Allestree was a man of extensive learning, of moderate views and a fine preacher. He was generous and charitable, of “a solid and masculine kindness,” and of a temper hot, but completely under control [Encyclopædia Britannica 11th ed.]. A FINE RESTORATION BINDING BY THE QUEEN'S BINDER A

      [Bookseller: The Book Block ]
 21.   Check availability:     ABAA     Link/Print  


        The Touchstone of Wills, Testaments, and Administrations. Being a Compendium of Cases & Resolutions Touching the same. Carefully collected out of the Ecclesiastical, Civil and Canon Laws [etc.]. Third Edition. Wing M1813. 12mo

      The last edition of the first general, introductory guidebook to the English law of wills, designed for the layperson (as Swinburne's treatise is not), written by the North Riding attorney perhaps best known for his poem "In Praise of York-shire Ale". Original unlettered sheep, very worn and quite browned, the margins cut close (no text affected); a usable copy only. Printed for W. Leak, A. Roper, F. Tyton [and six others], London, 1674.

      [Bookseller:  Meyer Boswell Books, Inc.]
 22.   Check availability:     Direct From Bookseller     Link/Print  


        m.fl.

      Een kort beskrffning uppå trenne reesor och peregrinationer/ sampt konungarijket Japan: I. Beskrifwes een reesa/ som genom Asia/ Africa och många andra hedniska konungarijken sampt öijar: med flijt är förrättad aff Nils Matson Kiöping/ fördetta skepzlieutnat. II. Beskrifwes een reesa till Ostindien/ China och Japan: III. Med förtälliande om förbenembde stoora och mächta konungarijketz Japan tillstånd/ sampt thesz inwånares handel och wandel: förrättat och beskrefwin aff Oloff Erickson Willman/ kongl. mayst:tz skepz-capitaien. IV. Uthföres een reesa ifrån Muszcow till China/ genom Mongul och Cataja/ öfwer strömen Obij: förrättat aff een rysk gesandt/ som till then stoore tartaren Niuki war skickad. Then gode läsaren till tienst/ uthi thenna book författat. Wisingsborg, J. Kankel, 1674. 4:o. (4),176,178-304 s. Stänkdekorerat skinnbd med upphöjda bind, sparsamt guldornerad rygg, rödbrun titeletikett och rödbruna stänkta snitt (Nordiska bokhandelns binderi). Guldpräglade och blindpressade pärmbårder samt guldpräglade hörnstämplar. Ryggen ngt blekt. Genomgående lätt lager- och småfläckig samt med en aningen större fläck på s. 206-07. En reva i nedre marginalen på s. 188. En fuktfläck börjar framträda på s. 137 och ökar i intensitet mot slutet. Blyertsanteckningar av G. O. Adelborg på främre pärmens insida.. Collijn Sveriges bibliografi 1600-talet 457. Almqvist Johann Kankel 19. Utkom första gången 1667. Nils Matson Kiöping (ca 1621-80) var prostson och växte upp i Köping i Västmanland. Han förmodas ha varit syssling till både Per Brahe d.y. och dennes första hustru och hade med andra ord mäktiga förbindelser. Åren 1647-56 tillbringade han till sjöss i bl.a. holländska ostindiska kompaniets tjänst innan han återvände till Sverige. Denna andra upplaga är försedd med kapitelindelning och bl.a. har vissa hollandsfientliga passager strukits. Arne Forssell har skrivit om Kiöping att dennes "subjektiva framställningssätt förmodligen bidragit till hans berättelses gångbarhet bland allmänheten. Hans skildringar äro skrivna i för den tiden ovanligt korta och överskådliga satser, ej sällan kryddade med färgrika iakttagelser och drastiska vändningar." Resa nummer två, "till Ostindien, China och Japan", är en förkortad översättning av belgaren François Carons arbete om Japan som utgivits i original 1636. Olof Eriksson Willman (ca 1620-ca 1673) hade bl.a. varit kapten på regalskeppet Kronan och beskriver i sin resebeskrivning ett sällsynt besök i det för omvärlden stängda Japan. Hans och Kiöpings arbeten är de två första tryckta svenska egentliga resebeskrivningarna. Johann Kankel (1614-87) var född i Pommern och kom till Sverige 1664. Från 1666 fram till sin död förestod han Pehr Brahe d.y:s tryckeri på Visingsö. 1674 var hans mest produktiva år

      [Bookseller: Mats Rehnström]
 23.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  

______________________________________________________________________________


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.