The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Displayed below are some selected recent viaLibri matches for books published in 1671

        Les Memoires Du Voyage De Monsieur Le Marquis De Ville au Levant, Ou l`Histoire curieuse du Siege de Candie

      Comprenant en trois parties tout ce qui s`est passé, tant avant l`arrivée & sous le commandement de ce General, que sous celuy de Mr. le Marquis de S. André Montbrun, jusques à la prise de la Place. Le tout tiré des Memoires de J. B. Rostagne, Secretaire d`Estat & des Finances de S. A. R. & tesmoin oculaire de ce qu´il dit: & de plusieurs autres tres-fideles & tres-curieuses. Amsterdam, Henry & Theodore Boom 1671. 12:o. Engraved frontespiece,(10),320 pp. Contemorary full vellum, handwritten title on spine. Frontespiece with watersoiling to lower edge, title and next leave with watersoiling. Small spot on ffep and two small spots lower margin on title. Else a nice clean copy. 13,5 x 8 cm

      [Bookseller: Antiquaria]
 1.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        HISTOIRE DE CONSTANTINOPLE DEPUIS LE REGNE DE L'ANCIEN JUSTIN, jusqu'à la fin de l'Empire. Traduite sur les Originaux Grecs par Mr COUSIN, President en la Cour des Monnoyes. DEDIE'E A MONSEIGNEUR DE POMPONE Secretaire d'Estat..

      En la Boutique de Pierre Rocolet, Chez Damien Foucault, Paris, 1671 - 1674. First edition. In French. (16)+938+791+(13)+844+(19)+699+(11)+705+(17)+1046+(10)+1110+(3)+679 pages. 8 vol. Contemporary full-leather binding. Gilt-Ornamented Spine. Raised bands. Patterned edges. Engraved vignettes. Handwritten and printed etiquettes on spine, numbered 611 - 618. Volume 1, 4, 7 and 8 with small part lost on top of spine. Volume 3 transparently dampstained, on 8 leafs in the Avertissement. Volume 4 dampstained i margin. Volume 5 slightly transparantley dampstained on the inside of the covers, and partly in corpus. Volume 6 partly, slightly dampstained i margin. Volume 7 slightly damstained in margin, and the past third of the book with more serious, but transparent damage. No loss of text in any volume, and else the condition is very good.. Louis Cousin (1627-1707)

      [Bookseller: Jones Antikvariat]
 2.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        Historia delle guerre civili di Polonia divisa in cinque libri.

      Progresso dell'armi Moscovite contro Polacchi. Relatione della Moscovia, e Svetia, e loro governi. Di don Alberto Vimina Bellunese. Venedig Appreso Gio. Pietro Pinelli, 1671. 4:o. (8),+ 231, 236-368 s. Fuktrand från s. 45. Liten pappersförlust i marginalen på s. 103. Diskret bläcknotering på försättsbladet. Svart hfrbd från 1800-talet med guldornerad rygg och blindpressade pappärmar, stänkta snitt. Med J. G. Sparwenfelds något beskurna namnteckning på titelbladet, och ur Ericsbergs bibliotek. Ej i Bring Itineraria. Warmholtz 4371, för delen som rör Sverige. Carlander II, 176. Består av tre delar: 1. Delle guerre civili de Polonia. 2. Relatione de Moscovia, och 3. La Svetia. Den venetianske poeten och diplomaten Alberto Vimina (hette egentligen Michele Bianchi) (1603-67) sändes i början av 1650-talet av republiken Venedig till Kosackhetmanen Chmelnitskij i Ukraina för att försöka förmå denne att gå i krig mot turkarna. Detta företag omöjliggjordes dock då krig bröt ut mellan kosackerna och Polen. Det var Viminas resa hem till Venedig som tog omvägen över Sverige. Han vistades i landet något halvår 1653-54, och mycket av hans skildring förefaller vara skriven under tiden, dock med en del senare gjorda tillägg. Vimina sändes senare på diplomatiskt uppdrag till Moskva, inte heller där nådde han några resultat. Behållningen av hans vidlyftiga resande blev istället dessa postumt publicerade skildringar. Viminas skildring av Sverige bygger, enligt Curt Weibull (Skandia 1973), delvis på egna iakttagelser och delvis på Henricus Soterus verk "Svecia, sive de Suecorum regis dominiis et opibus." (1631) och den däri ingående uppsatsen av Anders Bure. Vimina beskriver Sveriges geografi och det svenska folkets seder och bruk, samt även de exotiska lapparna. Med djup beundran skildrar han drottning Kristina och hennes hov. Här framlägger han den för svensk propaganda oacceptabla ståndpunkten att Kristina redan som svensk drottning i hemlighet övergått till katolicismen. Enligt Warmholtz, "en sälsynt bok" och "Man finner hos honom, ibland flere oriktigheter, ochså någre grundade anmärkningar om Sweriges då varande tillstånd". Bra proveniens ur orientalisten och lärdomsgiganten Johan Gabriel Sparwenfelds (1655-1727) bibliotek. Han köpte under sina olika resor mängder av böcker och handskrifter, och donerade sedan många av sina böcker till olika bibliotek, t.ex. sällsynta böcker och manuskript på arabiska, persiska etc. till Uppsala

      [Bookseller: Centralantikvariatet]
 3.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  

______________________________________________________________________________


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.