The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Displayed below are some selected recent viaLibri matches for books published in 1670

        Sammanfattad och ihopa dragen aff åthskilliga trowärdiga bööcker, skriffter och handlingar.

      Visingsborg, Johann Kankel, 1670. Folio. (11),+ (blank),+ 26, 26-104, (blank), 105-110,+ 376, 378-504, 506-523,+ (8) s. Med ett helsidesträsnitt föreställande riksvapnet omgivet av en serafimerkedja. Titelbladet klippt itu och uppmonterat i äldre tid, detta och smusttitelbladet nedskurna och eventuellt från annat exemplar. Blad D2 bunden efter D3. Fläck i yttermarginal inledningsvis fram till ca s. 80, hårt skuren upptill sid 4-6 med delförlust av pagina, genomgående med småfläckar och fuktstänk samt enstaka bläckanteckningar, fulare fläck s. 209-210. Nött hfrbd från mitten av 1800-talet, rikt guldornerad rygg med svart nött titelfält, trasigt övre kapitäl med övre delen av ryggen lös och något svärtad, alrotsmarmorerade pärmpapper, marmorerade snitt. Med Carl Gustaf Tessins namnteckning i bläck på titelbladet. Ur Fredrik Tamms bibliotek, med hans donationsexlibris och stämpel från Nordiska seminariet i Uppsala. Collijn sp. 367f. Fiske s. 539. Almqvist s. 41ff. & 133. Warmholtz 2628. Carlander III, s. 564ff. Med smutstiteln: "Konungasagur". Första tryckta svenska översättningen av Heimskringla. Översättningen och utgivandet bekostades av Per Brahe d.y. Att det var Snorre man översatte, kände man dock ej till. Översättningen utfördes av islänningen Jonas Rugman - som varit elev i Brahes skola på Visingsö - och som endast kände Snorre som författare till Ynglingasagan. Verket inleds med Hugo Grotius långa företal om "Göternes, wänders och longobarders historia", översatt från dennes antologi "Historia gotthorum, vandalorum & langobardorum", som utkommit i Amsterdam 1655. Översättningen av detta är eventuellt gjord av Per Brahes sekreterare Daniel Gyldenstolpe, vilken även skrivet förordet till hela boken - utan att nämna Rugmans namn. Efter Grotius finns även en kort konkordans mellan den "utrikiska västgotiska lagen" och den svenska västgötalagen. Tryckningen av Norrlandskrönikan var Per Brahes och hans boktryckare Johann Kankels till omfånget största arbete. Det påbörjades under våren 1669 och var färdigt den 11 augusti 1670, varpå Kankel utbrast: "Gott seij gelobet, Heute Dato ist dass Buch fertig, ...". Upplagan trycktes i 630 exemplar, varav 95 på skrivpapper. Exemplaret är troligen ihopsatt vid mitten av 1800-talet. Filologen Fredrik Tamm (1847-1905) gjorde sin donation till Uppsala 1885

      [Bookseller: Centralantikvariatet]
 1.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        Jutia Australis, in qua Dioeceses Ripensis et Arhusiensis.

      Kobberstukket kort over Midtjylland. Amsterdam ca. 1670. Lysmål: 56x44 cm. Med brede margener. Smuk samtidig kolorering. Monteret med passepartout i nyere guldramme.. Smukt specialkort over Midtjylland, udarbejdet af Jan Janssonius (1596-1664) og udgivet af dennes svigersøn Jan van Waesberge. Kortet omfatter Jylland fra kyst til kyst fra Haderslev og Ribe i syd til Mariager Fjord og omfatter Aarhus og Ribe Stift

      [Bookseller: Vangsgaards Boghus]
 2.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        Metamorphosis et Historia Naturalis Insectorum

      Middleburg: Fierensium, [1670].. First Edition. Leather cover. G: in Good condition without dust jacket as issued. Lacks front board. Page edges browning. Title page soiled. 61 plates present and in good order + one un-numbered plate and two engraved pages. 236pp :: 61 b/w engraved plates :: 160mm x 100mm (6" x 4") :: Early edition of Goedaert's famous work on the metamorphosis of insects. The work has been described as "the beginnings of a new direction in the progress of entomology". Suitable for restoration and rebinding or research. Text in Latin

      [Bookseller: Barter Books Ltd]
 3.   Check availability:     UKBookworld     Link/Print  


        [Fete Book] Courses de Testes et de Bague faittes par le Roy, et par les Princes et Seigneurs de sa Cour, en l'Annee 1662

      A Paris: De l'Imprimerie Royale, 1670. First Edition. Half-Calf. Near Fine. First French Edition (published simultaneously with a Latin version) of a lavishly illustrated fête book describing the famed carrousel of 1662, a spectacular equestrian display staged by young Louis XIV. Folio: [8],8,17-61,[1,blank],63-67,[1,imprimatur],65-104pp, including half-title and engraved title (with portrait of Louis XIV by Gilles Rousselet), plus 96 engravings (4 double-page depictions of processions; 3 double-page views of assembled participants and spectators; double-page illustration of the King in costume as a Roman emperor on horseback; 29 large text illustrations, mostly equestrian portraits; 59 emblems and devices of participants and miscellaneous decorations) by Israel Silvestre, Francois Chauveau and Rousselet after Silvestre and Chauveau; 12 head- and tailpieces, and 7 engraved initials. Eighteenth-century half morocco, spine in seven compartments gilt between raised bands, paper covered boards with green octagonal escutcheon on upper cover. An excellent copy with deep, rich plate impressions; occasional staining and marginal soiling, several old minor paper repairs, leaf 51 (with emblematic engravings) damp-stained and possibly supplied from another copy; binding secure and tight, with staining and wear to covers. Provenance: period library shelf label and bookplate of Paul and Marianne Gourary (this copy sold by Christie's as Lot 355 on 12 June 2009) on front paste down, period ink monogram on first blank and half-title. Tchemerzine (1977) V, 162. Vinet 504. Watanabe 1908. The square in front of the Tuilleries was used to host the games in which five teams, or "quadrilles," representing Romans (led by the King), Persians, Turks, East Indians and American Indians, challenged each other in a series of events staged in a vast amphitheater.The engravings illustrate scenes of the arena, individual members and supporters of the teams, and the teams' emblematic devices. Perrault, of course, is best known for creating an entire literary genre, the fairy tale, derived from half-forgotten folk tales. His Le Petit Chaperon rouge (Little Red Riding Hood), Cendrillon (Cinderella), Le Chat Botté (Puss in Boots), La Barbe bleue (Bluebeard), and many others were later rewritten and popularized by the Brothers Grim. But he began his career as an official in charge of royal buildings during the reign of the Sun King. & &

      [Bookseller: Fine Editions Ltd]
 4.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        Gyllene skatkista/ uthi hwilken lijffzens förstes/ saligheetenes herres och högtlofwade gudz sons/ Jesu Christi ångest/ bäfwande/ bedröfwelse/ swett/ blod/ band/ hugg/ hudflängning/ strijmor/ såår/ törnekröning/ försmädelse/ bespottelse/ anklagan/ domb/ uthförelse/ spijkar/ galla/ ättickia/ korsz/ död och begraffning; allom högtbedröfwadom/ och under den swåra syndenes och korszens last och byrda ängstligen swettande christelige hiertan/ til een sööt tröst och krafftig hiertans wederqweckelse; uthi ett hundrade och femtijo gudelige/ bewekelige/ och medh många tårar och suckan förblandade betrachtelser äre inlagde igenom Martinum Hyllerum [...] och nu uppå swenska tungomålet uthaff tyskan/ fäderneslandet til godo/ i wälmeening öfwersatt/ och medh egen bekostnad uplagd/ aff Catharina Gyllengrip/ til Stensznäs/ etc.

      I-II. Sthlm, N. Wankijff, 1670. 4:o. Extra graverat titelblad,(19,1 blank),508,1-136,138-45,145-52,145-52,161-309,330-636,(12) s. Samtida mörkbrunt skinnbd med upphöjda bind och oxiderade ryggdekor och titeltext samt pärmdekorationer. Helt ciselerat guldsnitt med blomsterdekor. Pärmspännen av mässing där det undre saknas. Främre ytterfalsen skadad upptill där skinnet har nötts bort. De inledande bladen lite lösa i häftningen. Inlagan genomgående småfläckig och även bruntonad på sina håll. Fuktfläckar, företrädesvis i övre marginalen, förekommer ställvis. Allmänt solkig i början. Den andra delen har en reva i yttermarginalen på s. 239. I samma del även några solkfläckar på s. 252-53 och 412 samt ett hål med mindre textförlust på s. 501-02. Med Fred. Lilius, Anders Kempes och Petter Granboms namnteckningar, den mellersta daterad 1773.. Collijn Sveriges bibliografi 1600-talet 406-07 har inte uppmärksammat oregelbundenheterna i pagineringen. Det ståtliga extra graverade titelbladet signerat D. Padt-Brugge. Andra delen endast med deltitelblad utan impressum. Efter den inledande dedikationen och privilegiet återfinns en vers som sannolikt är skriven av översättaren. Det tyska originalets titel är "Güldenes Schatzkästlein". Catharina eller Carin Gyllengrip dog 1667 och var gift med landshövdingen Erik Andersson Oxe. Hennes föräldrar var assessoren vid Svea hovrätt Anders Christoffersson Grip och Ebba Soop. Då tvistighet förelåg om namnet Grip fick följande generationer byta till släktnamnet Gyllengrip

      [Bookseller: Mats Rehnström]
 5.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        Novissima et Acuratissima Barbados Descriptio

      London, 1670. Large engraved map with small margins. Has been restored at base and with some ironed out creases. 14 x 12" An important and very early map. Tooley 3.

      [Bookseller: Pennymead Books]
 6.   Check availability:     UKBookworld     Link/Print  


        Then swenske akermätningen/ eller ortuga deelo book/ item, een lijten tractat.

      Om staaff och råå/ och thes beskaffenheet. Allom them til nytto/ gagn och underrättelse/ som emillan sigh och sine grannar förmedlest räknekonsten/ åker och äng/ haghar/ skogh och marck/ effter öre och ortigh deela willia. Uptänckt och sammanskrifwen. Strängnäs, Z. Brockenio, 1670. 8:o. (16),110,(1) s. Med flera illustrativa figurer och tabeller i texten. Samtida nött och lätt solkigt vitt fårskinnryggbd. Pärmhörnen i pergament. Bitvis obetydligt bruntonad. Bra ex. med delvis raderade samtida ägaranteckningar, bl.a. av J. G. Sack. Ur Bergshammarsbiblioteket och Gustaf Bernströms bibliotek med hans anteckning "coll. cat." i blyerts.. Collijn 753. Några bokstäver på titelbladet saknas då trycket inte tagit ordentligt. Med en tvåsidig rekommendation av Uppsalaprofessorerna P. Fontelius och J. Fornelius samt en hyllningsvers av Daniel Dusæus Troll. I förordet tackar författaren Gustaf Rosenhane för ekonomiskt bistånd i arbetet med författandet av denna den äldsta svenska läroboken i lantmäteri. Anteckningarna på för- och eftersättsblad innehåller ytterligare räkneexempel liknande de i arbetet

      [Bookseller: Mats Rehnström]
 7.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        Sylva, Or a Discourse of Forest-Trees, and the Propagation of Timber in His Majesties Dominions. As it was Delivered in the Royal Society the [15]th of October [1662]...

      London 1670 [but 1669].. Second edition, folio, (xlviii), 171, 170-247, (5), 67, (1), 33, (3) pp, complete with the leaf showing a missing table inserted between pp170-1, engraved arms to title, some light marginal browning, contemporary calf, rebacked with new endpapers, gilt tooling, red morocco label, a very good copy.First published in 1664 as a result of a series of Royal Society papers and discussions stemming from the shortage of timber for ship-building, this was the first serious English work on the subject, and one which proved hugely influential down the centuries. Two appendices, "Pomona" - concerning cider production; and his popular "Kalendarium Hortense" are included, with separate title pages. The latter was reprinted many times separately but the former never appeared on its own. Henrey I 133.

      [Bookseller: Bow Windows Bookshop, ABA, ILAB]
 8.   Check availability:     UKBookworld     Link/Print  


        TRACTATUS DE ACQUAEDUCTU, in 4 voll.

      In 4°, pp. 1° vol.: 2 b., 40 nn., 412, 62 nn.; 2° vol.: 40 nn., 466, lxxvj; 3° vol.: 32 nn., 291, 1 b., 68 nn.; 4° vol.:12 nn., lxxix, 1 b., 570, 9 nn. Ottima leg. coeva p/perg., dorsi ben restaurati con nervi e tit. manos., grandi marche tip., nel 1° vol. bellissimo ritratto di Bartolomeo Aresio, Reggente del Senato di Milano, a cui il volume è dedicato, opera di Blanchus su bozzetto di Cesare de Laurentys; in tutti i voll. mm. grandi testatine, capilettera xilografici abitati e floreali, finalini e fregi vari. Importante e ricchissima opera sul trattamento e la gestione delle acque ed il diritto agrimensurale ad esse relativo. Argomenti contenuti nel 1° vol.: Quomodo constituatur. Ex quibus Aquis. Quot modis. Quis possit constituere. De praescriptione decennali, vicennali, & immemorabili. De Possessorio, & Petitorio in materia Aquarum; nel 2° vol.: De Appellationibus, quae in Aquarum materia interponi possunt. De Servitute Acquaeductus in suo esse constituta. De Collaticijs, & Aquarum mensuris, cum suis Buchellis. De Rivis; nel 3° vol.: De Precario, quod in Aquarum materia frequentissime praticatur. De Servitute Aquaeductus, quomodo amittatur, vel per non usum, vel per aquisitionem, & confusionem. De Molendinis; nel 4° vol.: Centum Quaestiones Miscellaneae amplectens tractantes? Nel 1° vol. vi sono 6 grandi incisioni: I. - Tuba ad mensuram Papiensem brachiorum decem? II. - Aquae, quae utuntur Mediolanenses, Papienses, & Laudenses in Rugijs regularibus? III. - Figura Mediolanensis extrahendi Aquas a'Navigio Magno? IV. - Ad Formam Papiensem ex lapidibus unciar? V. - Forma Papiensis ex Lignis pro uncijs sex aquarum ad brachium? La 6^ ill. n.n. è: Figura Partitoris ubi aqua pro duobus tertijs spectat at unum? Nel 2° vol.: vi sono 7 figure ed 1 tabella ripiegata; nel 4° vol. vi sono 8 figure n.t. di cui 1 ripiegata. Lievi fior. Opera in prima edizione e molto raramente completa nei 4 voll. 645/21

      [Bookseller: Libreria Antiquaria La Fenice]
 9.   Check availability:     maremagnum.com     Link/Print  


        The Present State of the Ottoman Empire. Containing the Maxims of the Turkish Politie, the Most Material Points of the Mahometan Religion etc etc

      London: John Starkey and Henry Brome, 1670.. Third Edition. Full-Leather. Very Good +. Frontis and 2 plates present. Numerous illustrations in text. Contemporary binding that has been rebacked in the early 19th c, from the look of it. Front hinge is worn to the later leather and is cracked to the bottom third. Otherwise just minor wear to extremities. Internally an armorial bookplate on end paper and 17th c writing on end paper. Some light water staining on rear fixed end paper. Some pages a little toned. Wing 2414aA.Postage will be confirmed when you enquire or order and for light or very heavy books will vary from the ABE quote which is based on a 1kg parcel.

      [Bookseller: The Book Business]
 10.   Check availability:     UKBookworld     Link/Print  


        De anglorum gentis origine desceptatio.

      Quâ eorum migrationes, variæ sedes, & ex parte res gestæ, à confusione linguarum, & dispersione gentium, usque ad adventum eorum in Britanniam investigantur: quædam de veterum Anglorum religione, deorum cultu, eorúmque opinionibus de statu animæ post hanc vitam, explicantur. Quâ etiam de veterum Britannorum origine aliquoties disceptatur. Cambridge, Joann Hayes, 1670. 8:o. (32),+ 96, 95-488,+ (19) s. Litet hål sid. 147-148 med förlust av pagina. Enstaka småfläckar med en något större sid. 345-346. Sista bladen med fuktrand. Samtida pergamentband, röda stänksnitt. Ur Hemming Forelius bibliotek, med hans namnteckning på titelbladet, daterad 1699, med Gahm Perssons namnteckning på frampärmens insida, daterad 1767 samt med dennes exlibris, med D. G. Neschers biblioteksstämpel på titelbladet och ur Ericsbergs bibliotek, med Carl Jedvard Bondes exlibris klistrat ovanpå Gahm Perssons. Med KB:s "Dupl"-anteckning i bläck. Warmholtz 1327. Carlander II, 174, 561ff, III, 12 resp. 564ff. Då Sheringham i denna bok om det engelska folkets härkomst stöder den svenska linjen, att goternas/ geternas/ göternas härkomst är att finna i Skandinavien och att Noaks söner är förfäder till göterna, vinner den Warmholtz fulla gillande. I övrigt behandlar Sheringham Britanniens läge, saxarnas, anglernas och "geternas" ankomst dit, bruk och seder. Sheringham förfäktade åsikten att saxarna och cimbrerna härstammade från Troja. Robert Sheringham (1602-78) var språkvetare och historiker i Cambridge men fick gå i landsflykt till Holland för rojalism 1644, där han undervisade i arabiska och hebreiska. Först efter restaurationen 1660 kunde han återvända till England. Fin kedja av provenienser. Vältalighetsprofessorn i Uppsala Hemming Forelius (1654-1708) boksamling såldes efter hans död på auktion i Uppsala 1709, enligt tryckt förteckning. Arkivarien Sigfrid Lorents Gahm Perssons (1725-94) stora boksamling såldes likaledes efter hans död på auktion, efter att Nescher därur uttagit och köpt 230 nummer (troligen däribland detta). Hans exlibris, som är graverat av Snack, har i runslinga texten: "Merki af Sigfrid Gahm Pedersson" (det syns dock inte här). Bibliofilen, vinhandlaren och myntsamlaren Daniel Georg Neschers (1753-1827) bibliotek var särdeles starkt i svensk historia och skulle efter hans död också säljas på auktion i Stockholm 1828, men förvärvades istället av Kungliga biblioteket, och därifrån har denna sålts som dubblett, troligen vid 1831-års stora dubblettauktion. Den kan mycket väl ha gått till Carl Jedvard Bonde därifrån via d'Albedyhll

      [Bookseller: Centralantikvariatet]
 11.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        Tusculan Disputations (French text)

      A Paris: au Palais, par la Compagnie des libraires associez au privilege, 1670. 1st Edition. . Good. RARE IN ANY LANGUAGE, 17TH CENTURY BOOK BY CICEREO, 6.5in X 4in Pages: complete with all 499 pages; generally free from markings or foxing Condition: Good, wear to the corners, edges, and spine ends; some rubbing and scuffing to the leather in places; attractive shelf appearance with gold gilt design. Binding: tight and secure leather binding. Publisher: A Paris, : au Palais, par la Compagnie des libraires associez au privilege., M.DC.LXX.. , Les Ïuvres de Ciceron : de la traduction de Monsieur Du Ryer, &c.. Notes: Imprint on t.p. verso: A Paris, chez Guillaume de Luyne, ... Iean Cochart, ... Estienne Loyson, ... Gabriel Quinet, ... Claude Barbin, ... et René Guignard ...

      [Bookseller: Lord Durham Rare Books Inc. (IOBA)]
 12.   Check availability:     IOBABooks     Link/Print  


        M.

      Adami, scriptoris vetusti, historia ecclesiastica, religionis propagatæ gesta, ex Hammaburgensi potissimum atque Bremensi ecclesiis, per vicina septentrionis regna, libri IV, repræsentans. Cum aliis antiquis monumentis, partim nunc primum, edidit Joachimus Johan Maderus. Helmstad, Henningi Mulleri, 1670. 4:o. (16),+ 163,+ (12),+ (blank),+ 175-201, 102-129, 110-116, 237-252,+ (20) s. Enstaka småfläckar. Modernt skinnband, blindpräglad rygg med upphöjda bind och guldprägade pärmar. Bunden i Valencia, Spanien. Warmholtz 1637. Bra exemplar av Maders textkritiska utgåva av Adam av Bremens viktiga krönika över Hamburgstiftet, med dess skildring av hednakulten i Uppsala m.m. Joachim Johann Mader (1626-80), var tysk historiker och bibliograf som arbetade biblioteket i Wolfenbüttel och på akademien i Helmstad. Tidigare fanns dansken Anders Sørensen Vedels utgåva från 1579, utökad av Erpold Lindenbrog 1595 och omtryckt flera gånger

      [Bookseller: Centralantikvariatet]
 13.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        Ducatus Holsatiae summa diligentia accurataque censura noviter. Altkolor. Kupferstichkarte von Nikolaus Johannes Visscher, von 1670. 44,5 x 55,5 cm.

      Zeigt das Herzogtum Holstein mit zwei größeren und 11 kleineren Insetkarten am oberen bzw. unteren Kartenrand sowie Trachtenkupfer und Schlossansichten in Medaillons an den Seitenrändern.- Knapprandig, auf Bütten montiert.

      [Bookseller: Antiquariat Schramm]
 14.   Check availability:     antiquariat.de     Link/Print  


        Sylva Sylvarum: or, A Naturall Historie. In Ten Centuries

      London. Printed by J. R. for William Lee. 1670. Handsomely bound in 3/4 blind ruled calfskin and marbled boards. Blind embossed decorations to spine compartments. Raised bands. Small Folio.7.5" x 11.5 The Ninth and Final Edition. Illustrated by two copper plate engraved frontispieces and further by various Rubrications throughout. Sylva Sylvarum: or A Naturall Historie. In Ten Centuries, belongs to a group of philosophical tracts that were published posthumously in 1626.It is an anthology of one thousand paragraphs consisting of extracts from many books, mostly from antiquity, and Bacon's own experiments and observations. At the end of the volume, Rawley also included the New Atlantis. A Worke vnfinished. This brief tract is a description of a utopian island and its scientific community: Salomon's House.& & This remarkable work is a catalogue of natural phenomena - a curious hodge-podge of scientific experiments, personal observations, speculations, ancient teachings, and analytical discussions on topics ranging from the causes of hiccups to explanations for the shortage of rain in Egypt) and the principles of Alchemy. Artificially divided into ten “centuries” (that is, ten chapters, each consisting of one hundred items), the work was apparently intended to be included in Part Three of the Magna Instauratio.& & Portion of margin lacking at first leaf of Dedication Page (with no loss of text). Various usual innocuous light foxing to prelims.Some usual scattered offset. A Near Fine, extremely crisp and clean copy.Wing-B33/A

      [Bookseller: Heldfond Book Gallery, ABAA-ILAB]
 15.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        FODINAE REGALES. Or the history, laws and places of the chief mines and mineral works in England, Wales, and the English pale in Ireland. As also of the mint and mony. With a clavis explaining some difficult words relating to mines, &c

      London, printed by H. L. and R. B. for Thomas Basset, 1670.. FIRST EDITION, 1670. Folio, approximately 295 x 190 mm, 11½ x 7½ inches, engraved frontispiece, 2 engraved plates with captions and letterpress descriptions on reverse, 2 circular coats of arms in the text, a few woodcut headpieces and decorated initials, pages: [1] blank, (14), 108, (8) - key to difficult words with errata on last leaf, bound in full contemporary sprinkled sheep, no lettering or label., raised bands to spine, blind double rules to covers, edges speckled red. Covers scuffed and rubbed, 10 mm, ½ inch crack to tail of upper hinges and head of lower hinge, slight wear to head and tail of spine and corners with slight loss of leather, small graze to the floral surround of portrait, small repair to blank side of portrait and first free endpaper, top corner of 1 page torn with slight loss, not affecting text, paper fault to the first page of the Table, not affecting text, small tear to 1 outer margin with small loss, not affecting text, last free endpaper and 1 page have tip of top corners missing, some foxing, small stains and dusty marks to top margins, pale age browning to margins, some browning to edges of pastedowns and free endpapers, small neat old name on first free endpaper, (W. Danby), otherwise overall a very good copy. The two engraved plates show silver mines in Wales at Comsumlock Hill and the Darrein Hills or Roman Works and the coats of arms are those of the Society of the Mines Royal and the Society for the Mineral and Battery Works. This was the standard seventeenth century treatise on mining, including abstracts of legal documents and acts and also giving much technical information on mining, metallurgy and coinage. John Pettus (1613-1685) was appointed by Cromwell in 1655 to be deputy governor of the Royal Mines, a post he held for many years. See: Ferguson, Bibliotheca Chemica II, page 186; Duveen, Bibliotheca Alchemica et Chemica, page 486; Kress Library of Business and Economics, Volume 1, page 72, No. 1270; Sotheran, Bibliotheca Chemico-Mathematica, No. 13183. MORE IMAGES ATTACHED TO THIS LISTING.

      [Bookseller: Roger Middleton]
 16.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        The Holy Bible. Containing the Old Testament and the New, Newly Translated Out of the Original Tongues

      Cambridge: John Hayes, Printer to the University. 1670. Small 4to (8.75" x 6.5"). First Thus. H Hard Cover. Very Good. Engraved title dated 1673; New Testament title dated 1670; first edition thus. Sound and attractive copy containing the Old and New Testaments plus Apocrypha, six unidentified pages of prayers and four unidentified pages of psalms bound in at the rear. Small 4to (22 cm x 16.5 cm) full textured black leather, most likely early nineteenth century, with concentric rectangular panels and other blindstamped designs, gilt decorated edges and inner dentelles, rebacked in brown morocco lettered in gilt with raised spine bands, nineteenth century endpapers but with one original endpaper bound in, all edges gilt, elaborate engraved title by Chantry, double column format, decorative woodcut initials scattered throughout. Extremities rubbed and lightly scuffed, text block sound, margins lightly shaved but without loss of text or margin notes, minor chip to upper corner of final leaf of Revelations, affecting the top three lines of the outer colums, pages lightly age-toned but clean.

      [Bookseller: Resource Books, LLC]
 17.   Check availability:     IOBABooks     Link/Print  


        Meditationes de prima philosophia, in quibus Dei existential, & animae humanae a corpore distinction, demonstrantur…cum responsionibus auctoris

      Amsterdam: Apud Danielem Elzeviruium, 1670. Hardcover. 4to. pp. [12], 191, [1], 164, 88. Title page with woodcut printer’s device. In three parts with separate divisional titles. Bound in full period vellum; some minor spotting or staining on covers; a small area near the head of the spine is professionally patched with matching vellum. Interior pages are clean. An attractive copy. Renes Descartes’s “Meditationes de prima philosophia” was first published in 1641. The “Meditations” offer the most detailed presentation of Descartes’s metaphysical system.[Willems, 1430; Berghman 365].

      [Bookseller: Robert McDowell Antiquarian Books]
 18.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        Comprising all the Transactions, both Military and Civil; during the Differences betwixt the Two Northern Crowns, in the Years, 1657, 1658, 1659, 1660.

      Illustrated with several Maps. By R. M. London, Thomas Basset, 1670. Folio. (6),+ 1, 1-2, 2-5, 5-6, 6-7, 7-8, 8-146,+ (2) s.+ 4 utvikbara grav. planscher. Titeln tryckt inom ram. Fläckig, emellanåt hårt, en plansch med reva och liten bildförlust. Nött samtida skinnband, ryggen med upphöjda bind, pärmarna med ramlinjer, marmorerat snitt. Ryggen blekt. Främre pärmens insidespapper löst. Författarnamnet utskrivet med bläck på titelbladet. Ur Olof Knös bibliotek, med hans namnteckning på försättsbladet, daterad 1795, och annan namnteckning på titelbladet, daterad 1806. Ur Ericsbergs bibliotek, med Carl Jedvard Bondes exlibris. ESTC R36492. Warmholtz 4864. Carlander III, 61ff resp. 564ff. Första upplagan, en andra utkom 1683. Planscherna visar Köpenhamn, Kronborgs slott, det svenska lägret och slaget på Fyn. Sidorna 136-146 består av en rapport, inlämnad av den engelska diplomaten Philip Meadow vid hans återkomst till England i december 1669, om sakernas tillstånd mellan Sverige och Danmark. Det sista opaginerade bladet är en förlagskatalog. Sir Roger Manley (1626?-88) utgav även böcker om inbördeskriget i England och en om den falske Demetrius i Ryssland. Den lärde bibliografen Olof Andersson Knös stora bibliotek såldes i Skara 1805 efter tryckt katalog. Det var, enligt Carlander, huvudsakligen inom historien"...det rikaste någon privat man i Sverige egt"

      [Bookseller: Centralantikvariatet]
 19.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        Courses de Testes et de Bague Faittes Par Le Roy et par Les Princes et Seigneurs de sa Cour En l'Année 1662

      Paris: Imprimerie Royale [Sebastian Mabre-Cramoisy], 1670., 1670. folio. pp. ff. [4], pp. 8, ff. 9-62, pp. 63-67, [1], 65-104. [all but 3 plates incl. in foliation/pagination]. engraved title with bust of Louis XIV by Aegid. Rousselet, 11 engravings on 7 double-page plates, 30 large engravings with letterpress text (most verso's blank, 1 double-page), & 10 sheets with 55 small engraved emblems. 7 engraved headpieces, 5 engraved tailpieces & 3 engraved initials. A nice crisp copy, bound in full modern period-style marbled calf, gilt back. First Edition of this beautiful fête book, recording one of the most celebrated of the spectacular festivals held at Versailles by the young Louis XIV. The tournament took place in front of the Tuileries, in a vast amphitheatre since designated by the name 'place du Carrousel'. Five groups of costumed noblemen representing Romans, Persians, Turks, Indians, and Americans, participated in the event which included games of skill, the Romans led by the King, the Persians by his brother Philippe, the Turks by the Prince de Condé, the Indians by the Duc d'Enghien, and the Americans by the Duc de Guise. The magnificent engravings by Israel Silvestre and François Chauveau depict the splendid procession from the Place Vendôme to the Place du Carrousel, the elaborate costumes of the participants, the emblems and devices of the participating French nobles, and the grand festivities held in the amphitheatre. Of special note are the six engravings of the members of the American group, dressed in fantastic 'native American' costumes; one of these shows black bear-tamers. The descriptive text was written by Charles Perrault, who was secretary, assistant and advisor to Colbert in matters relating to the arts and sciences (1663), controller-general of the department of public works, member of the commission that later developed into the Académie des Inscriptions, and member of the Académie française. Brunet I 1443. Goldsmith, BM STC French P800. Lipperheide 2708. Tchemerzine II 287. Vinet 504. cfCicognara 1468 (Latin translation, "edizione splendidissima con numerose tavole in rame"). cfPraz p 449 (Latin translation).. F. Hardcover.

      [Bookseller: D & E Lake Ltd. (ABAC, ILAB)]
 20.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        The Parable of the Pilgrim: Written to a Friend.

      London: Printed by Robert White for Francis Tyton, 1670.. Small 4to, (xvi), 184, 183-214, 217-527, (1) pp. 18th century inscription and a cancelled Library stamp of the Sussex Archaeological Society to the recto of the Imprimatur leaf, new fly leaf inserted. Contemporary calf, a little worn, rebacked retaining the original backstrip, new morocco label. Wing P829. First published 1665 and a popular work with eight editions appearing up to 1687. The Author was appointed Bishop of Chichester in 1689 before moving to Ely in 1691.

      [Bookseller: Bow Windows Bookshop, ABA, ILAB]
 21.   Check availability:     UKBookworld     Link/Print  


        The Compleat Lawyer: Or, A Treatise Concerning Tenures & Estates in Lands of Inheritance for Life, and Chattels Real and Personal. And How any of them may be Conveyed in a Legal Form, By Fine, Recovery, Deed or Word [etc.]. Wing N1446

      An unusually cast work by Noy, attorney general and one of the finest lawyers of his day, numbering Hale and Maynard among his pupils, with a first part in question and answer format, and a second expository; with a prefatory account of Noy's life. Early calf, extensively restored and very worn, ex-library, some browning and early underlining, yet a crisp, usable copy; without the portrait. Printed For S.S. and are to be sold by W. Jacob [etc.], London, 1670.

      [Bookseller:  Meyer Boswell Books, Inc.]
 22.   Check availability:     Direct From Bookseller     Link/Print  


        De jure belli ac pacis libri tres, in quibus jus naturæ & gentium, item juris publici præcipua explicantur.

      Editio nova cum annotatis auctoris, ex postrema ejus ante obitum cura. Accesserunt annotata in epistolam Pauli ad Philemonem et dissertatio de mari libero. Amsterdam, Joannem Blaeu, 1670. 8:o. (6),+ XVIII,+ 620,+ (103),+ (blank),+ (6),+ 28,+ (1) s. Titelbladet tryckt i rött och svart, med en papperslagning i innermarginalen med lätt bokstavsförlust samt små hål. Enstaka fläckar samt lätta fuktstänk i överkant. Samtida marginalanteckningar i bläck. Sammanbunden med samtida handskrift: Joannis Schefferi Argentoratensis, in Hug: Grotii de jure belli ac pacis, observationes generales. [=Rubrik.] (15) s. Något senare halvpergamentband. Ter Meulen 580. Anteckningarna som är i punktform numrerade 1-84 är troligen föreläsningsanteckningar, utförda av någon student efter Schefferus föreläsningar om Grotius och "De jure belli ac pacis", som denne höll i Uppsala 1671. Ett kompendium över hans föreläsningar utgavs postumt 1693 under titeln "H. Grotius enucleatus sive Hugo Grotii De jure belli ac pacis". "De jure belli et pacis" av Hugo Grotius är i en senare upplaga, den första kom 1625

      [Bookseller: Centralantikvariatet]
 23.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        De Iure Belli ac Pacis. Libri tres, in quibus jus naturae & Gentium, item juris publici praecipua expicantur. Editio nova cum annotatis Auctoris, ex postrema ejus ante obitum cura. Accesserunt annotata in Epistolam Pauli ad Philemonem, et Dissertatio de Mari libero.

      Amstelaedami, apud Joannem Blaeu, 1670. In 4to antico, cc. 4 b., antip. su due pp. incise a p. p. con ritratto dell'A. e scena allegorica, (con incisione di R. de Hooghe), front. in rosso/nero con impresa tipografica incisa su legno (un astrolabio affiancato da due figure allegoriche), pp. 2 n. n. con la dedica a stampa di Grozio a re Ludovico XIII, pp. XVIII, 620, 96 n. n. di indici + 8 con il "Commentatio in epistolam Pauli Apostoli ad Philemonem" (uno scritto teologico del Grozio); + il De Mari Libero, cc. 1 (l'occhietto), pp. (4), 28 + 1 con 'indice dei capitoli, 4 cc. b., capilettera ornati, leg. coeva in p. perg. rigida con titolo ms. al dorso, tagli in blu. Bella ristampa di Amsterdam del capolavoro di Grozio, opera fondante del giusnaturalismo moderno. Il "De Jure Belli ac Pacis" fu steso da Grozio nel periodo del suo esilio parigino e dato alle stampe nel 1625 per i tipi di Nicolas Buon. In una serrata indagine sui fondamenti dell'autorit? statale, Grozio confuta le basi teologiche della stessa e, in un' epoca lacerata dalle guerre di religione, cerca invece di porla su principi razionali e naturali. Il diritto pubblico, nella sistematizzazione di Grozio, diventa una scienza deduttiva simile alla matematica; lo stato di natura, con l'associazione tra individui fondata sulle mere leggi naturali, precede sempre e comunque lo stato politico, che, tuttavia, nel suo costituirsi, deve ispirarsi al modello naturale rispettandone le leggi di base. (Cfr. Sapori, 1465). Esemplare fascinoso, in perfetto stato di conservazione. ? 600.

      [Bookseller: Botteghina D'arte Galleria K?s]
 24.   Check availability:     maremagnum.com     Link/Print  


        HISTORIA ET METEOROLOGIA INCENDII AETNAEI ANNI 1669. RESPONSIO AD CENSURAS HON.FABRI CONTRA LIBRUM AUCTORIS DE VI PERCUSSIONIS.

      In 8vo; cc. 6 n.nn., pp. 162, 1 carta con errata. Illustrazioni nel testo. Una tavola incisa con l'Eruzione dell'Etna. Pergamena coeva. Rara edizione originale. Moncada, 296; Fumagalli, Lexicon, pag.323; Riccardi I, 159; Mira I, pag.122; Narbone III, pag.139. 5 immagini allegate.

      [Bookseller: Studio Bibliografico Casella]
 25.   Check availability:     maremagnum.com     Link/Print  


        Diophanti Redividi, pars prior + posterior. In qua, non casu, ut putatum est, sed certissima methodo, &analysi subtiliore, innumera enodantur Problemata, quae (aliud quàm) Triangulum Rectangulum spectant.

      Lugduni [Leiden], Apud Ioannem Thioly, 1670. 8vo. Contemporary half calf with simple gilding to spine. Gilt title-label to spine partly missing. Four tiny worm-holes to upper front hinge, just touching front free end-papers and nothing else. Minor edge-wear, but a nice, clean, and tight binding. Ex-libris stamps to title-page (one being R.D.-E. Gelin's, the other unlegible but probably a theological library). Mostly very faint marginal dampstaining to lower margin thorughout, not touching text. Neat old owner's name to inside of front board (Soldner). Without the two blank leaves between the end of the dedication and the beginning of the text (there is clearly no leaf with any text lacking; there is either a pagination-error, or there has been one or two blank leaves between the end of the dedication and the beginning of the work. In the other copies that we have been able to find collations of, there has been no leaf a4 nor A1 either - there is no doubt that the text is complete), and without the blank leaf after the end of Part One, but with two blanks at the end of Part Two. (8) pp., pp. 3-302; 140 pp. + two blank leaves.. Etremely scarce first edition of Jacques de Billy's mathematical magnum opus, known primarily as "Diophantus Redivivus" (i.e. "Diophantus Restored"), in which he gives some of the most important solutions to Diophantine problems, of which he was an expert. The work is highly important within the field of number theory and counts as one of the greatest testimonies to the early development of this branch of mathematics. The copy has belonged to the famous mathematician Johann Georg von Soldner (of the Soldner coordinate system). It was partly due to the rediscovery of Diophantus in the 16th century that Fermat reached his famous "last theorem" in the middle of the 17th century, when reading Diphantus' "Arithmetica" and engaging himself with the problems presented here. Jacques de Billy (1602-1679), a French Jesuit, who taught mathematics and theology and received the first professorship of mathematics at the Collège de Dijon, was highly interested in the problems that Diophantus had presented in his famous work, and some time before 1659, an active correspondence began between himself and Fermat, which led to, among other things, the his important "Diophantus Redivivus". The work includes many of Fermat's discoveries within the field as well as Billy's own take on them.Before a professorship of mathematics had been created at the Collège de Dijon, the mathematical enthusiast Jacques de Billy was master of studies and professor of theology. His love for mathematics meant, however, that he taught the students privately, and one of the most eager students that he thus privately taught was Jacques Ozanan, in whom Billy instilled a profound love for calculus.The only auction-records that we have been able to locate of the present work are that of Macclesfield (2004) and that of Honeyman (1978), both of which are without leaves between a3 and A2, thus lacking these two blanks (if they have ever been there). The Macclesfield-copy has the blank leaf after Part One and the two final blanks at the end of Part Two, but not the other (possible) blanks. The Honeyman-copy lacks all blank leaves, but only these, it seems.Brunet I: 946, stating "Recherché et rare" (collation: 302 et 140 pp.). Not in Poggendorf, not in Graesse.The previous owner Johann Georg von Soldner (1776-1833) was a famous German physicist, mathematician and astronomer, early on renowned for his great talent for mathematics (though almost completely self-taught). The Soldner coordinate system, which was in use until the middle of the 20th century in Germany, was named after him, as was the Ramaunajan-Soldner constant, but today he is probably primarily remembered for the final conclusion of light being diverted by heavenly bodies. It was Soldner that Einstein was accused of plagiarizing, when he calculated and published a value for the amount of gravitational light-bending in light skimming the Sun in 1911."Soldner was simple and reserved in manner, and he valued ral scholarship for its own sake. His painstaiking observational work on the detection of motion among fixed stars could be of value only to future generations of astronomers and illustrates the unselfish spirit of his work. His writings are clear and concise, and he avoided repetionon of what was already common knowledge." (D.S.B. XII:518)

      [Bookseller: Lynge & Søn A/S]
 26.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        Diophantus geometra siue Opus contextum ex arithmetica et geometria simul : in quo quæstiones omnes Diophanti, quæ geometrice solui possunt, enodantur tum algebricis, tum geometricis rationibus. Adiectus est Diophantus geometra promotus, in quo subtiles propositiones non absimili methodo pertractantur, & via noua ad eiusmodi praxes inueniendas aperitur.Paris: Michel Soly, 1660.

      Rare first edition of this work on the indeterminate problems of Diophantus' Arithmetica. Billy corresponded actively with Fermat on number theory, and it is mainly through his collection of letters from Fermat, published as 'Doctrinae Analyticae Inventum Novum' in the 1670 edition of Bachet's Diophantus, that we know of Fermat's methods for solving Diophantine equations. This work, published a decade before the 'Inventum Novum', also deals with Diophantine problems, in which both arithmetical and geometrical solutions are given. The second part is devoted to 59 algebraic problems that are not found in Diophantus. <br/><br/> "From 1631 to 1633 Billy taught mathematics at the Jesuit college at Rheims. He became a close friend of Bachet, who was one of his pupils at Rheims. After this Billy taught in Grenoble and then was rector of a number of Jesuit Colleges in Chalons, Langres and in Sens. From 1665 to 1668 he was professor of mathematics at the College of Dijon. One of his pupils in Dijon was Ozanam but this was before he was appointed to the chair of mathematics so, since there were no formal mathematics classes at the College, he taught Ozanam privately. Billy corresponded with Fermat and produced a number of results in number theory which have been named after him. Billy had collected many problems from Fermat's letters and, after the death of his father, Fermat's son appended de Billy's collection under the title Doctrinae analyticae inventum novum (New discovery in the art of analysis) as an annex to his edition of the Arithmetica of Diophantus (1670). Itard writes in [DSB]:- <br/><br/> 'It is an elaborate study of the techniques of indeterminate analysis used by Fermat and, on the whole, it explains them correctly. From it one can guess at Fermat's general line of activity in a field in which there are few pertinent documents.' <br/><br/> He also published astronomical tables such as 'Tabulae Lodoicaeae seu universa eclipseon doctrina tabulis'. This was a table of eclipses for the years 1656 to 1693 and included solar and lunar tables. Billy is also important in being one of the first to reject the role of astrology in science, along with superstitious notions about the malevolent influence of comets. Among Billy's most important works are: Abrégé des préceptes d'algèbre (1637); Nova geometricae clavis algebra (1643); Tractatus de proportione harmonicae (1658); and Diophantus geometria sive opus contextum ex arithmetica et geometria simul (1660)." (MacTutor History of Mathematics). <br/><br/> Sommervogel I, 1478, no. 7.. 4to: 221 x 170 mm. Pp. (20), 261 [recte 255], (1), [errors in pagination: jumps from 72 to 79, 86 = 89, 130 double, 133 to 135], complete. Near contemporary overlapping vellum, little browned & spotted, some paper flows, one sheet repaired, ownership inscription on title: Cardenay, or Cordemoy

      [Bookseller: Sophia Rare Books]
 27.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        A Geographical Description Of the Four Parts of the World Taken from the Notes & Workes Of the famous Monsieur Sanson, ...and other Eminent Travellers and Authors. To which the Commodities, Coyns, Weights...of the Chief Places of Traffic in the World....The whole Illustrated with a Variety of Useful and Delightful Maps and Figures. 5 Parts (1. Asia. 2. Africa. 3. Europe. 4. America. 5. Travel).

      London, Printed by T.N. for R. Blome, 1670. Small folio. Cont. full calf. Rebacked. Some heavy scratches to covers. Covers with wear. Privilege, title in red/black, Dedication to Charles II (on verso is the Privilege repeated), Approbation (on verso Index), 113,(5) pp. + 82,(4) pp. + 138,(6) pp. + 56,(2) pp. + 55,(1) pp, 5 large engraved vignettes and 5 large engraved initials. Some tears and repairs to margins, some staining and soiling, mainly marginal. With 25 double-page (of which 9 are folded) engraved maps (the main part signed by the artists Francis Lamb and Wenceslaus Hollar). Some maps strenghtened on verso, some brownspots, some cut close, a few with repaired corners, the map of Spain repaired in 3 corners with some loss of image. A few wormtracts, sometimes browning to foldings.. First edition with all 5 parts and complete with 25 maps. Although this atlas was never reprinted, the maps were used over the following 25 years in successive editions of Varenius's Cosmography."In 1667, the first of a new series of maps were engraved for Blome's A Geographical Description....1670. The completed volume was in small folio, and contained 24 maps (plus one duplicated), engraved by Francis Lamb, Thomas Burnford and Wenceslas Hollar). The maps in the atlas, as is clearly stated in the title to each, are copied from the equivalent map, published by the French geographer and mapmaker, Nicolas Sanson, and issued in his Cartes Generales de toutes les Parties du Monde of 1658. Althought this was not an original publication, it is worth pointing out that that this was the first new folio atlas to be published in England since 1627, the year Speed's Prospect Of The Most Famous Parts of the world appeared, which also relied on continental geographical models. Furthermore, this is the first folio (and quite possibly the very first) world atlas wholly engraved, printed and published in England......It would be hard to claim a successful career for Blome, but he occupies a very importent position in the history of the English map-trade of the seventeenth century. He was the first publisher in England for 40 years to prepare a new folio world atlas, the first in over sixty years to publish a new set of (albeit small) folio county maps, the first to seriously plan an illustrated description of London, and the first to plan a series of volumes related to the various Continents of the World." (Ashley Baynton-Williams, Mapforum Vol. I, issue 9). - Shirley: T.Blom 1b. Vol. I:248. - Not in Phillips. - Sabin No. 77282.Maps: 1.The Hemispheres. 2. Asia. 3. Arabia. 4. Persia and Provinces. 5. East Indies. 6. China. 7. Tartaria. 8. Africa. 9. North Africa (Mediterranean) - 10. Algier, Tunis, Egypt... 11. Higher and Lower Ethiopia. 12. Africa or Libia Ulterior. 13. Europe. 14. Spain. 15. Italy. 16. Turkish Empire. 17. France. 18. Germany. 19. Poland etc. 20. Scandinavia. 21. Denmark. 22. Russia, Moscovia. 23. Great Britain. 24. America Septentrionale. 25. America Meridionale

      [Bookseller: Lynge & Søn A/S]
 28.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        Responsa juris electoralia in serenissimi ac potentissimi Archiprincipis electoris Saxon. Supremo, qvod vocant, appellationum judicio illustrissimo, & Scabinatu Lipsiensi celeberrimo, ad qvaestiones in schola docturum dubias, foro controversas, & judicio contradictorio multùm agitatas lata, collecta, ad fundamenta & rationes juris Romano-imperialis, canonici, Saxonici, & provincialis revocata, enucleata ... edita. Libr. VI. Qvorum I. Materiae possesionis & proprietatis. II. Exceptionum. III. Processus judiciarii. IV. Executionum. V. Contractuum. VI. Succesionum ex testamento & ab intestato, nec non miscellaneae pertractatae visuntur. Autor et collectore Bendicot Carpzovio, JC. ... Cum duplice indice, tam titulorum et responsorum generali, qvàm rerum & verborum speciali ac perfecto. Pariter ac privilegio Sacr. Caesar, Maj.

      Vortitel, gestochenes ganzseitiges Titelblatt, Hauptitel in rot / schawarz gedruckt mit gestochener Vignette. [38], 828, 284, 29, [111] S. (Index) Fol. Ganzpergamenteinband der Zeit mit Ausriss am oberen Kapital VD17 14:017270X ,- Wichtiges Grundlagenwerk in gutem, wenngleich vereinzelt etwas fleckigem Exemplar.

      [Bookseller: Antiquariat Michael Solder]
 29.   Check availability:     antiquariat.de     Link/Print  

______________________________________________________________________________


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.