The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Displayed below are some selected recent viaLibri matches for books published in 1657

        Greifswald, Jacobi Jegeri acad.

      typ., 1657. 4:o. (211) s. Sammanbunden med: COYET, Peter Julius.) Expositio causarum, quibus s. r. m. Sveciæ bellum à rege regnoque Daniæ sibi illatum, etiam post pacem Roschildiæ initam, continare coacta fuit. Anno cIc Ic CLVIII. Stockholm, typis Cäsarianis Regii Typographi, (1658). 4:o. (2),+ 141,+ (1),+ 172,+ (2) s. Titeln något smutsig med lätt fuktrand i nedre hörn, enstaka små fläckar och sid. 137-38 med liten reva utan textförlust. Sammanbunden med: Wederläggning och wälgrundat swar, på thet danske manifest; hwarutinnan klarligen betyghes och godt görs, thet kongl. May:ts och Sweriges crono, emoot all skääl och sanning förwijtes, thetta krijgh, konungen i Danmarck, uthan orsaak, åthwarning och emoot förtienst at hafwa påfördt. Stockholm, Henrich Keyser, 1644. 4:o. (201) s. Enstaka fläckar. Sammanbunden med: Manifest; förklarandes orsakerne, som kongl. May:tt til Swerige, etc, beweekt och nödgat hafwe, at resolvera til krijgs, och förswara medh wapn, sin, sitt rijkes och sine undersåtares undertryckte rätt, emot sin frändes och naboos, konung Christians then 4des aff Danmarck, fiendtlige och wåldsamme attentater. Stockholm, Henrich Käyser, 1644. 4:o. (117),+ (3 blanka) s. Enstaka fläckar och med samtida bläckunderstrykningar. Marmorerat pappband från början av 1800-talet, ryggen med beige etikett med titeln: "Manifester Tom.1."Ur L. F. Rääfs bibliotek. Samlingsvolym med fyra svenska manifest och utsagor rörande de två stora danska krigen, Torstenssons 1644 och Karl X Gustavs 1657-58, vilka ledde fram till frederna i Brömsebro resp. Roskilde. 1657-58: Klemming Sv. förhållanden, s. 142 resp. s. 153f. Warmholtz 4617 resp. 4670. Första upplagan av "Responsio ...". Edvard Ehrensteen (1620-1686) var svensk diplomat och ett lyckligt exempel på ståndsklättring i 1600-talets Sverige. Härstammandes från en fattig östgötsk prästsläkt, lyckades han genom Gustav II Adolfs instiftade stipendier studera i Uppsala. Efter tronskiftet 1654 startade hans diplomatiska karriär och han blev en av den svenska diplomatins främsta kännare av den samtida stormaktspolitiken. Han adlades 1657 och blev hovkansler 1674. Första upplagan av "Expositio causarum...", som 1659 utkom i svensk, tysk och engelsk översättning. Det är krigsmanifestet mot Danmark och tillika diplomaten Coyets viktigaste tryckta arbete, där motiven bakom det förnyade svenska angreppet på Danmark klarlades för den europeiska opinionen. Det är en skickligt gjord framställning med händelseutvecklingen från krigets utbrott 1657 fram till freden i Roskilde och består av 142 sidor berättelse och 172 sidor med bilagor. 1644: Klemming Sv. förhållanden, s. 71, varianten med Corrigenda, resp. s. 65f. Warmholtz 4201 resp. 4164. "Wederläggning ...", som är ett försvar för angreppskriget, utkom samtidigt även på tyska och "Manifest ...", krigsförklaringen, utkom både på tyska och latin, samt senare på holländska

      [Bookseller: Centralantikvariatet]
 1.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        Cælum orientis et prisci mundi triade

      Exercit ationum Literariarum Repræsentatum, curisqve Thomæ BangI. Kbhvn.: Peter Morsing 1657. Med titelkobber, stukket af H.A. Greys, titelblad trykt i rødt og sort. Med 3 træsnit i teksten. (12) + 224 s. Samt. slidt helskind. Med gamle navne, små ormehuller, de første sider med svag fugtskjold, biblioteksstempel på bagsiden af titelblad. With titlecopper, engraved by H.A. Greys, titlepage printed in red and black. With 3 textual woodcuts. Contp. worn full leather. With old names, small wormholes, the first pages with weak waterstain, library stamp on reverse of titlep.. Titelbladets bagside er identisk med variant B, beskrevet i Thesaurus 329, med 2 bibelcitater på hebraisk og latin og en vignet med en bog og en pen i en bladkrans. Thomas Bang [1600-1661], var universitetsbibliotekets første bibliotekar, bogen her er forfatterens hovedværk og handler i hovedsagen om bogstavskriftens oprindelse, men indeholder også bidrag til overtroens historie og påviser uægtheden af den såkaldte Henochs Bog.1691 udkom i Crakov i Polen et titeloplag af bogen.Thomas Bang (1600-1661), was the first librarian at the University Library; this book is his principal work and it is mainly describing the origin of alphabetic writing but it also deals with the history of superstition, and it points out the spuriousness of the so called Book of Henoch. Bibl. Dan. I, 86. Clement II, 404. Caillet I, 687. Thesaurus 329

      [Bookseller: Peter Grosell's Antikvariat]
 2.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        L'ARCHITECTURE MILITAIRE OU LA FORTIFICATION NOUVELLE. Augmentée et enrichie de forteresses regulières, irregulières, et de dehors; le tout à la pratique moderne.

      In-4 p. (mm. 290x200), p. pergam. antica con unghie, tit. ms. al dorso, pp. (8),179, incluso il bel frontesp. allegorico inc. in rame che raffigura il dio della guerra Marte, fiancheggiato dalle muse della geometria e dell'architettura (i due elementi essenziali della fortificazione militare); il vol. è ornato da testate e grandi capilett. xilografati, con 8 tabelle a doppia pag. e 35 tavv., pure a doppia pag., inc. in rame. L'opera è divisa in tre libri: "Des places regulières - Des forteresses irregulières & ouvrages extérieurs - De la pratique offensive & defensive". Cfr. Pollak,24: "This lavishly illustrated treatise is considered one of the most influential published in the XVII century. Freitag's treatise definitively interpreted the Dutch fortification style and made it available to a large German public" - Berlin Katalog,3525 cita la prima ediz. del 1631 - Brunet,II,1389 cita l'ediz. francese del 1635. Esemplare uniformem. arrossato; due timbri di apparten. al frontesp.; fori di tarlo per lo più al marg. bianco interno (antichi restauri) ma complessivam. in buono stato.

      [Bookseller: Libreria Antiquaria Malavasi]
 3.   Check availability:     maremagnum.com     Link/Print  


        Singularia politica, quae XXV. capitibus sum nomine rationum status, ea quae à principe & repub. in salutem status observanda sunt: monent. Editio secunda, priori auctior & correctior. + Singularium politicorum Joh. Hieronymi Im Hof pars altera. + Discursus politici inceptam sigularium politicorum telam pertexentes: acessit ejusdem authoris epistola ad amicum quendam: de moderno Italiae statu.

      Norimbergae, 1657/Norimbergae, 1653/Norimbergae, 1655. Three parts in one volume, Engraved frontispiece + (14) + 269 + 1 blank + title page + 1 blank + (22) + 348 + engraved plate + 1 blank + (22) + 348 p. Contemporary full vellum. 13 X 8 cm. Exlibis (Bibl. Hammer)

      [Bookseller: Antikvariat Röda Rummet AB]
 4.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        Urbs Holsatiae Plona. Henrici Ranzovii producis Cimbrici opera et impressis delineatum Anno A.C.N. 1593, Aetatis vero suae LXVIII. Altkolor. Kupferstich aus Janssonius. Amsterdam, 1657. 35,5 x 48,5 cm.

      Klose-Martius 1a.- Überarbeitete Platte der Ansicht aus Braun und Hogenberg.

      [Bookseller: Antiquariat Schramm]
 5.   Check availability:     antiquariat.de     Link/Print  


        Lingua: Or The Combat Of The Tongue, And the Five Senses For Superiority. A pleasant Comedy

      London: Simon Miller, 1657. leather_bound. Contemporary full calf, early reback. Very good/No Dust Jacket. 14 x 9 cm. [A7,B-I8]. First published 1607, it went through six editions, and purportedly played before King James I shortly after his ascension. Written in English rather than Latin popularized the production to a wider audience, which held it in esteem for many years. A playwright of the late Elizabethan and Jacobean eras, considered cryptic by some. Edmund Gosse notes "that Oliver Cromwell played in it the part lent to Tactus, and had his political ambition enflamed by it." GREG 239fi. ODNB."a farcical presentation of a struggle between personification of the tongue and the five sense, all which are identified by their Latin names." Modest text toning, rubbing to extremities and corners, replaced endpapers.

      [Bookseller: Royoung bookseller, Inc.]
 6.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        AN HISTORY OF THE WONDERFUL THINGS OF NATURE

      London, John Streeter, 1657.. set forth in ten severall classes. Wherein are contained I. The wonders of the heavens. II. Of the elements. III. Of meteors. IV. Of minerals. V. Of plants. VI. Of birds. VII. Of four-footed beasts. VIII. Of insects, and things wanting blood. IX. Of fishes. X. Of man. Written by Johannes Jonstonus. And now rendred into English, by a Person of Quality. FIRST ENGLISH EDITION, 1657, 4to, approximately 270 x 180 mm, 10 ½ x 7 inches, title printed in red and black, 16 unnumbered pages including the title page, 1- 354 plus and advertisement leaf, pagination jumps from page 10 to page 17 but this a printer's error, the catch word runs on and the chapters are correct, our copy collates the same as the copy in ESTC RI444, (guaranteed complete). An Appendix follows the Eighth Classis: Wherein there is contained the observation of Andreas Libavius, a most famous Physitian, concerning SILK-WORMS, a singular History, Anno 1599, at Rotenburgh. Bound in full calf, original covers, rebacked with a new spine and gilt lettered label, new endpapers. Binding rubbed, covers have some scuffs and small repairs to worm damage, corners repaired, shelf wear to edges, heavy unsightly browning to 56 pages, all text legible, (the heavy browning affects the first part of the book) the rest of text has pale age-browning and spotting, an occasional ink splash, small loss to 1 lower corner, neat ink name on endpaper, otherwise an acceptable working copy, good copy only. Some of the sujects covered: Creation of the World; Stars, Planets, Heavens, Sun, Moon, New Stars; Fires in the Waters, Fires under the Earth; Minerall Baths, Navigation in the Sea, Salt of the Sea, Miracles of some Countries, Mountains; Earth-Quakes, Dew Manner and Honey, Rainbow; Loadstone, Jewels found in the Bodies of Living Creatures, Gold, Silver, Emeralds, Topaz; Plants: Tobacco, Vine, Palm-Trees etc; Birds: Eagle, Hawkes, Owls, etc; Animals: Elephants, Horse, Crocodile, Bear, Unicorn, Divers Serpents, Camel, Beaver etc; Silk-Worms, Bees, Spanish Fly, Glo-Worms Locusts, Oysters, Pearls, Scorpions, Tarantula etc; Whale, Pike, Sea-Serpents, Salmon, Sword-Fish etc; Gyants, Pigmies, Monstrous Births, Walkers in the Night, Dreams, the Wonderful Strength and Agility of some People etc. MORE IMAGES ATTACHED TO THIS LISTING.

      [Bookseller: Roger Middleton]
 7.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        Estates de Pologne Subdivisses suinant l'Estendue des Palatinats

      Estates de Pologne Subdivisses suinant l'Estendue des PalatinatsLarge scale map of Poland and Lithuania, including the surrounding bordering regions of Hungary, Austria and Russia. Rivers, lakes, forest, mountains and major cities and towns are depicted. A decorative title cartouche is at the top left corner, and a cartouche with a distance key is shown at the top right corner. Very brilliant original coloring.Born in Avignon, Alexis-Hubert Jaillot came to Paris in 1657 with his brother Simon, and both became sculptors.  In 1664, Jaillot married the daughter of Nicolas Berey, an established mapmaker, and soon joined his father-in-law in the trade.  Within a few years, Jaillot became the successor to Nicolas Sanson, the greatest French mapmaker of the seventeenth century. In 1669,  Jaillot undertook the re-engraving, enlarging and re-publishing of the Sanson maps in sheet form and in atlases, sparing no effort to fill the gap in the map trade left by the destruction of Blaeu's printing establishment in Amsterdam in 1672-one of the most productive cartographic establishment in the Netherlands.  Jaillot redrew Sanson's maps with many additions and corrections and fresh embellishments. Jaillot's maps are considered to be among the most decorative ever done.  They are justly famed for their large size and baroque ornamentation, and do considerable justice to their maker who was the court geographer to Louis XIV.  In 1690, Pierre Mortier began to publish Sanson's and Jaillot's maps from his Amsterdam firm.SANSON, N and JAILLOT, A.H.Paris, 1690622 x 699 mmOriginal colorVery minor discoloration on the lower left paper margin, otherwise excellent condition

      [Bookseller: Arader Galleries]
 8.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        HISTORIAE NATURALIS DE QUADRUPEDIBUS LIBRI. Cum aeneis figuris.

      In-4 gr. (mm. 370x230), p. pergam. coeva (piatto anter. restaur.), pp. (8),163, incluso il bellissimo frontesp. inc. in rame che raffigura un leone e due centauri; illustrato da 80 belle tavv., pure inc. in rame, ciasc. con 3 o piu' figure di animali. Alla storia dei quadrupedi solidipedi, bisulcati, vivipari ed ovovivipari fa seguito la "Hyaena odorifera, Zibethum Gignente, quae Civetta vulgo appellatur". Questo vol. fa parte della importante opera sugli animali, di Jonston, completa in 6 parti: "De quadrupedibus - De exanguibus aquatis - De piscibus et cetis - De avibus - De insectis - De Serpentibus". "Seconda edizione". Cfr. Library of British Museum,I, p. 942 - Nissen,ZBI,2131 - Ceresoli, p. 311 che cita solo la I ediz. di Francoforte, 1650 - Krivatsy,6256. Nel ns. esempl. 2 cc. con antico restauro per strappi, lievi aloni margin. o ingialliture interc. nel t. altrim. ben conservato. "I libri di storia naturale di John Jonston (1603-75), medico e naturalista di origine scozzese, costituiscono un importante documento sulle cognizioni zoologiche del sec. XVII e hanno all'incirca lo stesso carattere delle opere di Gesner." Cosi' Diz. Treccani,VI, p. 311.

      [Bookseller: Libreria Antiquaria Malavasi]
 9.   Check availability:     maremagnum.com     Link/Print  


        ANNALI HISTORICI DELLA EDIFICATIONE, ERETTIONE, & DOTATIONE DEL SEREN.SSIMO MONASTERIO DI S. SALVATORE & S. GIULIA DI BRESCIA. Alla S. Sede Apostolica & alla Regia Podestà immediatamente sottoposto.

      In-4 p. (mm. 285 x 185), mz. pelle con ang. coeva, fregi e tit. oro su tassello al dorso, pp. 24,106,(2), testo inquadrato in elegante cornice, ornato da alc. grandi capilett. figur. e finali, inc. su legno. Vi sono contenuti: ?Il Cattalogo (sic) delle Santissime Reliquie che nelle sue S.S. Chiese riposano. Et tutti li privilegij concessili dalli sommi Pontefici, Imperatori, Re, Prencipi & Ducchi (sic). Dall?anno della sua fondatione DCCLX sino al presente secolo MDCLVII?. In Appendice (della stessa Autrice, e con proprio frontesp. datato 1657): ?Vita, martirio et morte di S. Giulia, cartaginese crocefissa?. Il cui gloriosissimo corpo riposa nel venerabil Tempio del Sereniss. Monasterio di S. Giulia in Brescia, pp. (4),6 e ?Historia di S. Giulia?, pp. 17, precedute da una lunga lettera dello stampatore a Donna Fortunata Mondella, monaca decana nel Regio Monastero, cui si deve la pubblicazione dell?opera. "Edizione originale" di questi Annali redatti dalla Badessa Angelica Baitelli ?minima Monaca del Serenissimo Monasterio?. Alone nella parte infer., una carta con antico restauro margin., ma complessivam. un buon esemplare.

      [Bookseller: Libreria Antiquaria Malavasi]
 10.   Check availability:     maremagnum.com     Link/Print  


        An Exact Abridgement of the Records in the Tower of London . . . of all the Parliaments holden in each Kings reign, and the several Acts in every Parliament [etc.]. Revised . . . by William Prynne

      First edition of one of two valuable works singled out by Holdsworth as the fruits of Prynne's scholarship in seeing published the previously unprinted public records of the Kingdom, both leading to his appointment as their Keeper in the next decade. Early tree calf, rebacked, some embrowning, but a good copy. Printed for William Leake Stationer, at the Crown [etc.], London, 1657.

      [Bookseller:  Meyer Boswell Books, Inc.]
 11.   Check availability:     Direct From Bookseller     Link/Print  


        [Collection of 17th Century Sermons]: 1. The Staves of Beauty & Bands... 1663; 2. The Pastoral Office... 1663. 3. Preaching of Christ... 1662. 4. The Lords Property in His Redeemed People... 1660. 5. Divine Effiacy Without Humane Power... 1660. 6. The Meanes and Method of Healing in the Church... 1660. 7. The Author and Subject of Healing in the Church... 1660. 8. The Wall & Glory of Jerusalem,... Tho. Newcomb, 1660. 9. The Misery of a Deserted People,... 1659. 10. The Brand Pluck'd Out of the Fire... 1659. 11. The Substance of Two Sermons One Touching Composing of Controversies. Another Touching Unity of Judgement and Love Amongst Brethren... 1659. 12. The Rich Mans Charge... 1659. 13. The Comfort and the Crown of Great Actions... 1659. 14. Gods Fidelity, the Churches Safety:... 1659. 15. A Sermon Touching the Use of Humane Learning,... (Thomas Newcomb), 1658. 16. Sions Praises... Tho. Newcomb, 1657. 17. Deaths Advantage;... 1659. 18. The Peace of Jerusalem... 1659. 19. True Gain,... 1659. 20. Joy in the Lord:... 1659. 21. Animalis Homo: Concio Latine Habita... 1659. 22. Self-Deniall:... 1659. 23. A Sermon Touching the Peace and Edification of the Church... 1659. 24. The Shieldes of the Earth... 1659.

      London: [mostly printed by] Thomas Ratcliffe, [excepting those indicated by] Thomas Newcomb, for George Thomason, 1657-1663.. 4to. Recent panelled calf, spine with raised bands, gilt lettered red label, old manuscript index bound in at the front of the volume. Edges of the first two leaves of Gods Fidelity slightly frayed, lower corner of leaf C3 of Animalis Homo scorched with loss to margin and very slightly to the border text, else in very good condition. Edward Reynolds, (1599-1676), Bishop of Norwich, was "a prolific writer, the author of more than thirty books, and said... to have been renowned 'by all parties'". (ODNB) This a sammelband of 24 of his works, each with its own title page and individually paginated. Respectively Wing R1290; R1269; R1272; R1263; R1246; R1265; R1239; R1302; R1268; R1240; R1291; R1275; R1243; R1252; R1287; R1289; R1244; R1271; R1300; R1262; R1237; R1280; The last two works R?.

      [Bookseller: Bow Windows Bookshop, ABA, ILAB]
 12.   Check availability:     UKBookworld     Link/Print  


        Historiæ Naturalis de Piscibus et Cetis Libri V. Cum æneis figuris. + Historiæ Naturalis De Exanguibus Aquaticis Libri IV. Cum figuris Æneis.

      Amstelodami (Amsterdam), Johannes Jacobi Schipperi, 1657. Folio. Bound in one later (ca. 1800) hcalf w. marbled boards, uncut. Back w. six raised bands and coloured title-labels. Hinges, capitals and corners w. traces of use. First 12 leaves of "De Piscibus" w. repair to lower margin (ca. 4 x 10 cm. and decreasing) w. waterstaining around it, neither repair nor waterstaining affecting text or illustrations. Otherwise internally nice and clean. Engr. t-p. and 48 engr. plates (most of them depicting between 7 and 20 animals that live in water), 5, (3), 160 pp. (De Piscibus) + woodcut title-vignette and 20 engr. plates (most of them depicting between 10 and 20 shell-fish etc.), 58, (2) pp.. Second edition of both works. The "Exanguibus Aquaticis" is in accordance with Nissen's description of the second edition (Nissen 2134), the second edition of the "De Piscibus", however, is described in Nissen without year and as containing 47 plates, as the first edition, whereas this copy has 48 plates (all numbered), place and printer are the same. The first editions were both printed in Frankfurt in 1650. Johnston (1603 - 1675) was born in Poland and of Scottish descend, he was primarily a medic and natural historian. His works are usually seen as compilations of information with no personal judgment accompanying it. None the less his works of natural history were of great importance to the growing interest in this field of the time. "For example four of his dictionary-style works on fish, birds, quadrupeds, and insects -published between 1650 and 1653 with excellent illustrations- were widely read and translated" (D.S.B. VII:164). Though he relied a lot on the writings of others (e.g. those of Aldrovandi), his works became of great importance, first of all because of their new educational approach, but they were also of paramount importance to the development of natural history in Japan. The first collected edition in Dutch of the Historia Naturalis published at Amsterdam in 1660, was presented as a gift to the Japanese ruler Shogun Yoshimune. It was the only source of knowledge of western natural history in Japan, until in 1750. "Jonston's writings were a useful contribution to seventeenth-century thought, although he was not in the forefront of changing concepts of the time." (D.S.B. VII:165).These two works are the separate volumes three and four of Johnston's six-volume work "Historia Naturalis". All the beautifully executed plates are by Merian, who printed the first edition. Wood mentions this 1657-edition as the "editio princeps" (Wood p. 409). Nissen 2133 + 2134

      [Bookseller: Lynge & Søn A/S]
 13.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        Essay d'Analyse sur les Jeux de Hazard.Paris: J. Quilau, 1708.

      Rare first edition of one of the most important landmark works on probability theory of the eighteenth century. Based on the problem's set forth by Huygens in his famous treatise <i>De Ratiociniis in Ludo Aleae</i> (1657), it spawned the publication of De Moivre's two important works <i>De Mesura Sortis</i> (1711) and <i>Doctrine of Chances</i> (1718) as well as Bernoulli's celebrated <i>Ars Conjectandi</i> (1713). <br/><br/> "Huygens heard of about Pascal's and Fermat's ideas [on games of chance] but had to work out the details for himself. His treatise <i>De ratiociniis in ludo aleae</i> ... essentially followed Pascal's method of expectation. ... At the end of his treatise, Huygens listed five problems about fair odds in games of chance, some of which had already been solved by Pascal and Fermat. These problems, together with similar questions inspired by other card and dice games popular at the time, set an agenda for research that continued for nearly a century. The most important landmarks of this work are Bernoulli's <i> Ars conjectandi</i> (1713), Montmort's <i> Essay d'analyse sur les jeux de hazard</i> (editions in 1708 and 1711 [recto: 1713]) and De Moivre's <i>Doctrine of Chances</i> (editions in 1718, 1738, and 1756). These authors investigated many of the problems still studied under the heading of discrete probability, including gamblers ruin, duration of play, handicaps, coincidences and runs. In order to solve these problems, they improved Pascal and Fermat's combinatorial reasoning, summed infinite series, developed the method of inclusion and exclusion, and developed methods for solving the linear difference equations that arise in using Pascal's method of expectations." (Glenn Schafer in Companion Encyclopedia of the History and Philosophy of the Mathematical Sciences, Ed. Grattan-Guiness). <br/><br/> "In 1708 [Montmort] published his work on Chances, where with the courage of Columbus he revealed a new world to mathematicians." (Todhunter). "The greatest value of Montmort's book lay perhaps not in its solutions but in its systematic setting out of problems about games, which are shown to have important mathematical properties worthy of further work. The book aroused Nikolaus I Bernoulli's interest in particular and the 1713 edition includes the mathematical correspondence of the two men. This correspondence in turn provided an incentive for Nikolaus to publish the Ars conjectandi of his uncle Jakob I Bernoulli, thereby providing mathematics with a first step beyond mere combinatorial problems in probability. The work of De Moivre is, to say the least, a continuation of the inquiries of Montmort. Montmort put the case more strongly-he accused De Moivre of stealing his ideas without acknowledgment. De Moivre's De mensura sortis appeared in 1711 and Montmort attacked it scathingly in the 1713 edition of his own Essay." <br/><br/> "Pierre Rémond de Montmort (1678-1719) was born into a wealthy family of the French nobility. As a young man he traveled in England, the Netherlands, and Germany. Shortly after his return to Paris in 1699 his father dies and left him a large fortune. He studied Cartesian philosophy under Malebranche and studied the calculus on his own. ... Montmort corresponded with Leibniz whom he greatly admired. He was also on good terms with Newton whom he visited in London. In 1709 he printed 100 copies of Newton's <i>De Quadratura</i> at his own expense. As noted earlier, through John Bernoulli, he also offered to print <i>Ars Conjectandi</i>. He was on friendly terms with Nicholas Bernoulli and Brook Taylor." (Hald, A History of Probability and Statistics and their Applications before 1750, Chap. 18).<br/><br/> For detailed accounts of the work see: David's Games, Gods and Gambling, Chap. 14; Todhunter, History of the Theory of Probability, Chap. 7. <br/><br/> Sotheran's 3059 (described as 'rare').. 4to (249 x 180 mm), contemporary calf, spine richly gilt, some light wear to joints and spine. Engraved vignette on title, author's name added in fine manuscript (the work was published anonymously), old library stamp partially removed from title, several headpieces showing gambling scenes, and two engraved figures in text of the backgammon board. Pp xxiv 189 (3). Light browning to some gatherings. A very good copy of this rare book: ABPC lists just two records (Christie's 1981 and Hartung 1987)

      [Bookseller: Sophia Rare Books]
 14.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        Ars conjectandi, opus posthumum. Accedit Tractatus de seriebus infinitis, et Epistola Gallicè scripta De ludo pilae reticularis.Basel: Impensis Thurnisiorum Fratum, 1713.

      First edition of the "establishment of the fundamental principles of the calculus of probabilities" (Grolier/Horblit). Bernoulli's posthumous treatise was edited by his nephew and is considered the first significant book on probability theory. The title refers to conjectandi, or 'casting' as in the casting of dice. The Ars conjectandi "was the first systematic attempt to place the theory of probability on a firm basis and is still the foundation of much modern practice in all fields where probability is concerned-insurance, statistics and mathematical heredity tables" (PMM). The work is divided into four parts: the first a commentary on Huygens' De ratiociniis in aleae ludo (1657), the second a treatise on permutations and combinations (the former Bernoulli's own term), the third an application of the theory of combination to various games of chance, and the final, and most important, part which contains Bernoulli's philosophical thoughts on probability - as a measurable degree of certainty, necessity and chance, of moral versus mathematical expectation, and of a priori and a posteriori probability. It also contains his theorem, an application of probability to statistics. <br/><br/> PMM 179; Dibner, Heralds of Science, 110; Evans, First Editions of Epochal Achievements in the History of Science, 8; Grolier/Horblit, One Hundred Books Famous in Science,12; Sparrow, Milestones of Science, 21; Barchas, The Making of Modern Science, 46; Norman 216; Honeyman 291.. 4to: 180 x 145 mm. Old vellum. Fully complete; pp. [IV], 306; 35, [1:errata] and three folding tables. Some worm holes and paper flaws professionally repaired throughout (minimally affecting the text), some browning and foxing

      [Bookseller: Sophia Rare Books]
 15.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  

______________________________________________________________________________


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.