The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Displayed below are some selected recent viaLibri matches for books published in 1649

        CONTRADICTIONUM UMBRAE Apparentes in dictis Doctoris Subtilis Scoti, Ex Quaestionibus Universalium, Praedicamentorum, Periherm. Animasticis, et Methaphysicis eiusdem, Compilatae, et conciliatae per Adm. R. P. Marg. Petrum Virgilii a Cassia Ordinis Minorum Conv. Opus perutile profitentibus Doctrinam Scoti. Perusiae, Apud Haeredes Thomasij et Sebastianum Zecchinum, 1649

      In 4° piccolo [mm. 177 x 121], pp. (16) ? 148 ? (16). Legatura coeva in piena pergamena rigida, titolo calligrafato al dorso. Piccola lacuna alla parte superiore del piatto posteriore ed al dorso. Alla carta di guardia anteriore nota di possesso: Ex Bibliot(e)ca S. Agost(i)ni Urbeveteris. Capilettera e testatine incise in legno. Lievi gore di umidità al testo. Opera dedicata al Cardinale Fausto Poli (1581-1652) originario di Usigni, nei pressi di Norcia e segretario particolare di Papa Urbano VIII che le creò arcivescovo di Orvieto dove morì. Nessuna notizia sull?autore di questa opera non censita dall?ICCU e mancante nelle maggiori biblioteca italiane.

      [Bookseller: Editoriale Umbra]
 1.   Check availability:     maremagnum.com     Link/Print  


        begyntes, och igenom Gudz nåde åhr 1648.

      endades: Efwen såsom then rättferdige guden igenom then förskreckelige 1618de åhrs cometen, som öfwer heela Europen 30 dagar sedder war, itt 30de åhrs warande krijgh förkunnat hade. Författandes huru månge slachtningar thesse åhr öfwer, när och hwarest the i Tyskland och alle thess omliggiande grentzer, sigh tildragit hafwa. Såsom ock hwad för folck i hwar besynnerligh slachtningh, belägring, städers och festningars eröffring, beggesijdz bleffne äro. Ther hoos alle förnemste höge hielters, som sigh i thetta krijgh ridderligit förhållit hafwa, lofflilge namn och hädanfärd. Medh alle the slagnes summa och inneholl. Stockholm, Henrich Keyser, 1649. 4:o. (20) s. Tagen ur band, med äldre paginering i bläck i övre hörn. Warmholtz 4293 not. Klemming, Sveriges krig, s. 127. Svensk översättning från tyskan. Det tyska originalet kom året innan. Den finns även i en holländsk upplaga. Ett omtryck finns i Loenboms "Historiskt archivum" del 6. En kronologisk lista över vad som hänt år för år och olika dagar, och hur många som stupat. Slutsumman stupade räknas fram till 325000 man

      [Bookseller: Centralantikvariatet]
 2.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        Mare Balticum liberatum.

      Hoc est nova vera & perspicua belli Sueco-Danici narratio, cum causarum, quae serenissimam reginam Sueciæ arma suscipere compulerunt; tam ejusdem felicis in pugna navali successus. (Stockholm, Jansson), 1649. 12:o. A12-D12. Lätt lagerfläckig. Återkommande fuktfläck i neder- och yttermarginalen. Samtida understrykningar och marginalanteckningar. Samtida grått pappband med handskriven ryggtiteletikett. Ryggen blekt och med en liten fläck, även bakre pärmen med ett par småfläckar. Med Samuel Kempenskiölds och Gabriel Hasslebohms ägaranteckningar samt ur D. G. Neschers bibliotek, med hans ägarstämpel, och ur Ericsbergs, med Carl Jedvard Bondes exlibris. Med Kungliga bibliotekets anteckning "Duppl" i bläck. Collijn sp. 579. Warmholtz 4239. Klemming, Sveriges förhållanden, s. 103. Carlander III, 12. Detta verk behandlar huvudsakligen kriget med Danmark 1644. Samuel Kempe (1599-1670), adlad Kempenskiöld 1648, föddes i Örebro och var lektor i Strängnäs samt senare sekreterare i Kammarkollegiet. Han publicerade 1629 en lärobok i svensk historia över Gustav Vasa. Gabriel Hasselbohm (-1687?) var präst vid Livregementet till häst. Bibliofilen, vinhandlaren och myntsamlaren Daniel Georg Neschers (1753-1827) bibliotek var särdeles starkt i svensk historia och det skulle efter honom säljas på auktion i Stockholm 1828, men förvärvades istället av Kungliga biblioteket. Därifrån har denna sålts som dubblett, troligen på 1831 års stora dubblettförsäljning. Den kan mycket väl ha gått till Carl Jedvard Bonde därifrån via d'Albedyhll

      [Bookseller: Centralantikvariatet]
 3.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        hvor udi indholdis: I: Om adskillige Confect, Electuariis eller Latverge / Item adskillige Conserver, Syruper, Sucker Rosat / Saft / oc andet med Sucker eller Honnig oc Urter at berede, sampt hvorledis mand alle slags Frugt, Speceri oc Krydderj herligen uden stor Bekostning kand indsylte. II: Om adskillige slags god Ædicke at berede oc forvare / oc om den forderffis / igien at reparêre. III: Om adskillige slags Øll at brygge oc handle / at det vorder meget liflig oc got at dricke / Item hvorledes mand det fra ald ond tilfald kan forvare / at det icke bekommer nogen affsmag.

      København, Jørgen Holst 1649. Liten 4to. (2) + 54 + (2) s. Fraktur. En tresnittet vignett. Nyere helpergamentbd. u. tekst. St. på forsats. Svake blå streker i marg s. 22, do. røde s. 46-49. Ellers meget pen.. "Latverge" er konfekt av innkokt fruktpure, jfr. "Turkish Delight". B. D. II, 262. Udgjør et Afsnit af Oeconomia nova. [B. D. II, 232-33.]

      [Bookseller: Norlis Antikvariat]
 4.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        Topographia Enchusae

      Amsterdam. unbound. very good. Map. Engraving with original hand coloring. Image measures 15.5" x 20". Exquisite town plan of Enkhuizen, circa 1649, shown in an unusual panoramic birds-eye view. Beautifully detailed, with delicately rendered ships in the various waterways around the city. Includes two coats of arms. Dutch text on verso. Published around the time of the Spanish acknowledgment of the Dutch Republic in "Tooneel der Steden van der Vereenighde Nederlanden" ("Town books of the Netherlands"). Many of the town plans included in this publication emphasized their strategic importance in response to the Spanish occupation. One of the most famous mapmakers of his time, Willem Blaeu (1571-1638) and his family worked out of Amsterdam. This series was published by his son Johannes (c. 1599-1673), who took over the business upon his father's death. Minor chipping along edges, tear to left edge. Crease to upper left corner.

      [Bookseller: Argosy Book Store ]
 5.   Check availability:     ABAA     Link/Print  


        Sylloge Variorum Tractatuum Anglico quidem idiomate & ab Auctoribus Anglis conscriptorum sed in linguam Latinam translatorum; Quibus Caroli Magnæ Britan. Franciæ et Hiberniæ Regis Innocentia Illustratur et Parricidium injustissimè & immanissimè

      VG. 1649. First Edition. Hardcover. Contemporary calf rebacked and recornered, four raised bands on spine and spine label bearing gilt titles, boards with gilt oval containing the arms of Petrus de Villars Archbishop of Vienna (there were 3 Archbishop Villars of Vienna, the last died in 1663), some surface wear to boards, small ink stamp of a lion with the initial C under it on ffep, internally clean and bright, pagination ([8], 46, [2], 40, 56, 55, [1], 24, [2], 43-94, [10], 148, 24, 64.pp) matches that given by the ESTC. , This work contains 16 tracts originally published between 1641 and 1649 and here collected together and translated into Latin, presumably for a European readership. These tracts are by a number of different authors including John Gauden, William Prynne, William Sedgwick and John Cook (bap. 1608, d.1660), with each tract having a seperate title page dated 1648 or 1649. John Cook's name appears on just one tract but also on the main title page and so one assumes he was the translator. John Cook was a judge who acted as Solicitor-General at the trial of King Charles I, a trial which Cook called "the most comprehensive, impartial, and glorious piece of justice that ever was acted" and claimed that he "went as cheerfully about it, as to a Wedding". His involvement in the trial would see him executed for treason in 1660. , Small 4to .

      [Bookseller: double B books]
 6.   Check availability:     IOBABooks     Link/Print  


        DE ARCHITECTURA LIBRI DECEM. Cum Notis, Castigationibus & Observationibus Guilielmi Philandri integris; Danielis Barbari excerptis, & Claudii Salmasii passim infertis....

      In-4 p. (mm. 314x200), p. pergam. coeva con unghie, tagli rossi, 4 cc.nn., 30 pp.num., 1 c.nn., 272 pp.num. (più 1 c.nn. fra le pp. 252-253), 15 cc.nn., 164,69,(1) pp.num., 1 c.nn. Il vol. è ornato da una magnifica antiporta figur. inc. in rame, da testat., grandi capilett. e finalini inc. su legno, e con numerose xilografie nel t. Conosciuta come "Grande edizione elzevira o edizione ottava", quest'opera ebbe un'unica impressione ma godette di una notevole diffusione. Nell'opera sono raccolti: "Elementa Architecturae" di Henri Wotton - I dieci libri del "De Architectura" di Vitruvio - "Epitome In omnes Georgii Agricolae De mensuris et ponderibus libros" di G. Philandri - le "Notae in Vitruvium" di Claudium Salmasii - "Volta ionica actenus amissa" di N. Goldmanno (inedito) - il "Lexicon vitruvianum" di Bernardino Baldi - "Scamilli impares vitruviani" ancora del Baldi - il trattato dell'Alberti "De pictura" - estratto del "De sculptura" di Pomponio Gaurici - "Commentarius de sculptura" di L. Demontiosii a cui segue un commentario al "De pictura dell'Alberti". Cfr: Choix de Olschki,VI,5775: "Magnifique édition" - Cicognara,726: "Edizione la più ricca di opuscoli Vitruviani riprodotti con nitidezza d'impressione e correzione nei testi" - Fowler Collection,417 - Brunet,V,1328 - Riccardi,I,617. Edizione ricercata per la sua rarità. Con uniformi arross. e fiorit. interc. nel t., ma certam. un buon esemplare marginoso.

      [Bookseller: Libreria Antiquaria Malavasi]
 7.   Check availability:     maremagnum.com     Link/Print  


        A discourse of a method for the well-guiding of reason, and the discovery of truth in the sciences

      London: Thomas Newcombe for John Holden, 1649. Very rare first English edition and fine copy of one of the most important works of Western Philosophy ever written, Descartes’ Discourse, containing for the first time in English the phrase which is not only the conceptual cornerstone of Rationalism, generally considered the beginning of modern philosophy, but is synonymous in the cultural imagination with the very field of Philosophy: “I think, therefore, I am.” This English edition was the earliest recorded in the inventory of John Locke’s library (see J. Harrison/ P. Laslett, The Library of John Locke. 2nd ed #2451), and it is generally considered that Locke’s encounter with the ‘New Philosophy’ as it was known in England in the 1660’s, led him to write the Essay, his philosophical masterpiece. “Descartes’ purpose is to find the simple indestructible proposition which gives to the universe and thought their order and system. Three points are made: the truth of thought, when thought is true to itself (thus cogito, ergo sum), the invincible elevation of its partial state in our finite consciousness to its full state of the infinite existence of God, and to the ultimate reduction of the material universe to extension and local movement. From these central propositions in logic, metaphysics and physics came the subsequent inquiries of Locke (164 eg Essay on Human Understanding), Leibniz (177, Théodicée), and Newton (161 Principia); from them stem all modern and scientific thought.” – PMM 129 (1637). Rather typically for English books of the period, the work is known in issues regarding the title page (and only the title page). These have not been well defined, and the circumstances of the translation’s commissioning and publication are simply unknown: as of 2002, when a series of facsimiles of Descartes’ works in English and related 17th c Cartesian writings was published, the translator of the present work remained unknown (see R. Ariew & D. Garber, Descartes’ Works in Translation, vol. I, p. ix.) According to the entry in the Norman catalogue, several states of the title are known: the title of the Norman copy is ‘A Discourse of a Method for the well guiding of Reason’, and it contains a signature marking, A4—highly exceptional if not unique for a 17th century English book; it does not contain Descartes’ name on the title. This is such an egregious and uncommon error that it is most likely the sign of the earliest state. Another title gives a different spelling ‘for Wel-‘ and Discovrse’; and yet another, like the Norman copy, omits Descartes’ name. OCLC lists 5 copies in American libraries: UCLA, Newberry, Northwestern, Harvard and Wisconsin. Wing adds Folger. In British libraries, Wing lists Oxford, Cambridge (King’s), Patent Office (London), National Library of Scotland. Through additional searching, we have also located two copies at the BL (one with the variant title), and one at Yale (Cushing Medical Library). Remarkably, the book is sufficiently rare that it is not included in the excellent Descartes bibliography of Guillebert; it was NOT included in the Bibliothèque Nationale’s anniversary exhibition celebrating the 300th anniversary of the publication of the Discours in 1937, and to this day there remains no copy of the present translation in the Bibliothèque Nationale. Finally, it is missing from (at least) two major collections of 17th century English printed books of this level of importance: the Morgan Library and the Huntington. * Wing D1129; Norman 624 (variant imprint); J. Harrison/ P. Laslett, The Library of John Locke. 2nd ed #2451 not in Guillebert; Julien Cain/ Bibliothèque Nationale. Descartes. Exposition organisée pour le III ième Centenaire du Discours de la Méthode. (Paris 1937).. 8vo., 4.5 X 9 cm], (7) ff., of which the first two are blank and integral, 127 pp. (verso blank). Bound in contemporary calf ruled in blind, gilt spine and edges of covers faded and rubbed. Binding a bit shaken, and joints a bit fragile. Minor toning in margin, but a remarkably fresh copy in its original binding, housed in modern bookbox.

      [Bookseller: Martayan Lan, Inc.]
 8.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        [The World and Continents - Five Maps]

      Amsterdam: Jan Jansson, 1649. Copper-engraved maps, from the "Novus Atlas," German text edition, in excellent condition. 19 5/8 x 23 1/4 inches. An excellent set of the World and Continents, by Hondius and Jansson, two of the Netherlands' greatest cartographers This handsome set of the World and Continents comes from the 1649 German edition of Jan Jansson and Henricus Hondius' Novus Atlas, Das Ist: Welt-Beschreibung mit allerhand schönen newen auszführ lichen Taffeln Inhaltende Die Königreiche und Länder des gantzen Erdtreichs. This monumental work was the inheritor of the legacy of the great atlas first published in 1595 by Rumold Mercator, and later re-issued and revised by Jodocus Hondius and family. In 1630, Willem Blaeu dramatically entered the land atlas market, compelling Jansson and Hondius to mount this powerful reprise. The World map, Nova Totius Terrarum Orbis Geographica ac Hydrographica Tabula, originally dates from 1630, and is present here in the second state, dated '1641', but printed in 1649 using the same plate. It is richly decorated in Baroque style, and is most memorable for the four portraits that adorn it: Julius Caesar and Claudius Ptolemy, at the top; and Gerard Mercator and Jodocus Hondius Sr., at the bottom. Also featured are the four elements of Classical science, illustrated in accordance with Greek and Roman mythology. At the bottom of the composition, between the two hemispheres, are personifications of the four continents. Europe is shown as an enthroned queen with a scepter and a book, symbolising power and knowledge. Alluding to the colonial aspirations of the European powers, Europe accepts gifts offered in outstretched hands by Native Americans, Africans and Asians. In the map, California is shown as an island, a fairly recent innovation, curiously not depicted on the accompanying map of the Americas. The map of Europe, Europa Exactissime Descripta, originally dated 1631, is present here in the second state. Many details regarding the configuration and political boundaries derive from Mercator's map of Europe. The dedication to Louis XIII of France alludes to the alliance forged between France and the United Provinces in 1630, a pact engineered by Cardinal Richelieu which helped guarantee Holland's independence from Spain. (Spain's continued effort to re-invest Holland was one of the ongoing causes of the Thirty Years' War). Africae nova Tabula, first printed in 1631, and present here in the third state, is a fascinating map that reveals the extent to which the interior of the continent largely remained an enigma to Europeans, with the ancient myth that the Nile was fed by two large lakes taking precedence. The coasts, portrayed with relative accuracy, were what really interested the Dutch, who by virtue of their recent seizure of the fortress of Elmina on the Gold Coast had become major protagonists in the African slave trade. The map is embellished with numerous African animals, including ostriches, crocodiles, lions and a griffin. The sea is inhabited by ships, flying fish, sea monsters and the god Neptune. The map of Asia, Asia recens summa cura delineata, was originally printed in 1631, and is present here in the second state, distinguished from the former by the addition of 'Janssonius' as the named publisher. It is dedicated to Eilhard Lubbin, a cartographer and mathematician of Rostock. The image of the Far East is significantly improved from Mercator's example, reflecting information derived from Dutch traders and Jesuit priests. America noviter delineata was first issued by Jodocus Hondius Jr. in 1618, and is present here in the fourth state. Geographically, the map predates the 'California as an Island' phenomenon, and does not include LeMaire's discovery of Cape Horn. The map is elegantly embellished with merchant ships and sea monsters. Burden, The Mapping of North America I, 192; Koeman, Atlantes Neerlandici I (1997 ed.), 1:424/27; Norwich, Maps of Africa, 34; Shirley, The Mapping of the World, 336

      [Bookseller: Donald Heald Rare Books]
 9.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        Letter signed to Robert Rich, second Earl of Warwick, Commander-in-Chief of the fleet in the Downs

      [London:] 3 July, 1649. 2 leaves, folio (295 × 193 mm). Written in secretarial hand, signed by Cromwell. Creased where folded, the bifolium now split down the central fold, sealing wax removed, two small paper repairs to address panel on verso, later manuscript note, the letter showing signs of having previously been framed. Overall condition, good. On the eve of his invasion of Ireland, Cromwell writes to the Commander-in-Chief of the parliamentary fleet in the Downs (the strategically important waters off the east Kent coast), asking for his help in redirecting a munitions ship bound for Dublin: ("wee have a ship laden at Hull with armer, and ammunition for ye service of Irelande: but our desire is yt though by her first order shee was bound for Dublin, shee may now steere her course for Milford Haven, and not adventure [deleted] passe any further, till shee receive further directions from myselfe. I desire you therfore, that if ye s[ai]d[?] ship passe by you, you will see that this inclosed Order bee convayed to Her…") One week after writing this letter, Cromwell left London for Bristol to supervise preparations for the Irish expedition, his army embarking for Ireland from Milford Haven on 13 August.

      [Bookseller: Peter Harrington]
 10.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        Todten-Tantz wie derselbe in der löblichen und weitberühmten Statt Basel, als ein Spiegel menschlicher Beschaffenheit, gantz künstlich gemahlet und zu sehen ist

      Frankfurt, 1649. References: Massmann, "Literatur Der Totentänze," 74; Sears, "A collection of works illustrative of the Dance of Death," 31; Minns, "The Dance of Death" (auction catalogue), 24.. Quarto (21 cm); [3], 4-206, [2] pp. A-Cc4 =104 ff. Title and 44 plates line-engraved on copper. Contemporary (French?) binding of plain brown sheep over pasteboard. Rebacked. Extremities rubbed and bumped, exposing boards at corners (one corner repaired); few small abrasions on leather. Browning to perimeter of endpapers from acid migration of the leather turn-ins. Interior: Title and following three leaves fingersoiled; scattered soiling and foxing; old mend to head fore-corner of A2; L4 with 4-cm vertical tear in gutter. Two small wormholes. Nevertheless, text and plates are remarkably clean and unblemished.& Dance of Death cycles typically show a very quick and lively skeleton leading someone away in a dance step. The partner's social station is instantly recognizable, and much of the fun lies in death's indifference to rank: the death figure is just as cheerful leading off the queen or the pope as the merchant or the beggar. While the conventions may have originated in Medieval pageants, their popularity grew and flourished in the Renaissance and Baroque periods. & & Because Basel, Switzerland hosted a thriving printing industry, the Dance of Death series painted in fresco in the mid-1400s on the walls of the Predigerkirche there influenced several printed editions, notably Holbein's. Yet the copies produced by the printer and engraver Matthaeus Merian are considered the most faithful renderings of the Basel frescoes. The frescoes were destroyed (deemed "an eyesore" by the town council) in 1805.& & Merian made his drawings from the Basel frescoes in 1616, and published minimal versions of them in 1621 and 1625. Nevertheless, our edition is considered the first by several bibliographers, either because the earlier editions were unknown to them, or because Merian augmented each image in the 1649 suite with sky, clouds and background detail. Merian's Adam and Eve plate, and his famously surreal death's-head self-portrait plate make their first appearance here. The book was frequently reprinted and copied for the succeeding 150 years, becoming the most instantly recognizable of all Baroque editions of the Dance of Death. A very good copy.&

      [Bookseller: Rodger Friedman Rare Book Studio]
 11.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        America noviter delineata

      Archontologia Cosmica., 1649. [America newly described.] Copper engraving. Later colour. In fine condition Size: 36 x 27.5 cm. (14 x 11 inches). Mounted size 52 x 45cm. This map is a reduced version of the one Merian engraved for Johann Ludwig Gottfried in 1631. It is one of many derivative maps of the Jodocus Hondius, 1618. One noticeable difference is the altered perspective of the inset map of Greenland. Matthew Merian was not only a publisher, but an accomplished engraver in his own right. Born in Basel, Switzerland, he spent most of his life in Frankfurt where he met and married Theodore de Bry's daughter. The map is also found in later editions. Ref. Burden Mapping of North America entry 251

      [Bookseller: Peter Harrington]
 12.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        VIGEVANO ILLUSTRATO. Uscito alle stampe dal nipote del medesimo... Michel Angelo Sacchetti. Ad instanza e spesa d'essa (città), d'ordine de Consigli Generali, e nel Consolato delli Sergiente Maggiore Antonio Gravalona, e Capitano Giovanni Paolo Bosio, MDCXXXXVIII.

      In-8 p. (mm. 223x162), cartonato muto antico, tagli azzurri, pp. (4),138,(2). "Edizione originale". Cfr. Lozzi,II, 6438 (in Nota): ""Raro". Il Coleti aveva notato che nel front. v'è il nome dell'impressore Ramellati e la data del 1648, e in fine l'anno 1649. Platneriana nota che in fine di questo libro rarissimo si dice che fu compilato dall'A. l'anno 1630 e che il Sacchetti mori' li 13 nov. 1632" - Michel,VII,66 - British Library,II,808 - Manca al Cat. Piantanida. Corto del margine sup. ma esempl. ben conservato.

      [Bookseller: Libreria Antiquaria Malavasi]
 13.   Check availability:     maremagnum.com     Link/Print  


        Mazarinades. Recueil de 46 pièces

      Paris: S.n., Pierre Variquet, Denys Langlois, Jean Brunet, François Preuveray, François Noel, Denys de Cay, Cardin Besongne, Jean Henault, Pierre Du Pont, Mathieu Colombel, Hierosme Hameau, Claude Huot, Robert Sara, P. Rocolet, Sebastien Martin, Samuel Pepingué, 1649. relié. In 4 (17x23cm). Importante réunion de mazarinades de l'année 1649 dont voici le détail : Le fidele politique. Paris. S.n. 1649. (15pp.) Le guerrier politique. S.n. 1649. (30pp.) L'union et l'alliance de l'Espagne avec la France... A Paris, chez Pierre Variquet. (31pp.) Les genereux sentimens de la nobelesse françoise contre le mauvais gouvernement de l'estat... A Paris, chez Denys Langlois. (8pp.) Catalogue des patisans. Ensemble leurs genealogies... S.n. 1649. La response de la Ralliere a l'adieu de Catelan son associé... A Paris, Chez Rollin de la haye. 1649 Le tombeau des monopoleurs, avec leur epitaphe. S.n. A Paris. 1649. Manuel du bon citoyen, ou bouclier de defense legitime... A Paris, par Robert Sara. 1649. Les sentimens du public, touchant la doctrine preschée par le pere Favre. A PAris, chez Cardin Besongne. 1649. Sermon de S. louis fait et prononcé devant le roy & la reyne regente mere. A Paris. S.n. 1649. Relation veritable de ce qui s'est passé a S. germain en la deputation de la cour des aydes, pour le retour de leurs maiestez à Paris... S.n. S.d. 1649. Les glorieux travaux du parlement pour le maintien de l'autorité du roy... L.D.M.E.S. du Bail. A Paris, chez François Noel. 1649. Le sybille moderne, ou l'oracle du temps. A Paris, chez Jean Brunet. 1649. Les raisons ou les motifs veritables de la deffense du parlement & des habitans de Paris... A Paris, chez François Preuveray. 1649. Tres-humble remonstrance du parlement au roy et a la reyne regente. A Paris, par les imprimeurs& libraires du roy. 1649. Nouvelles remonstrances a la reine regente, sur le gouvernement de l'estat. A Paris, chez Denys de Cay. 1649. Maximes morales et chrestiennes, pour le repos des consciences dans les affaires presentes... A Paris, chez Cardin Besongne. 1649. Suites des maximes morales et chestiennes. A Paris, chez Cardin Besongne. 1649. Advis d'estat a la reyne, sur le gouvernement e la Regence. S.n. 1649. Le theologien d"estat a la reyne. Pour faire desboucher Paris. A Paris, chez Jean Du Bray. 1649. Le second theologien d'esat, a messieurs les generaux. A Paris, chez Nicolas Jacqaurd. 1649. Decision de la question du temps. A la reyne regente. A Paris, chez Cadin Besongne. 1649. L'entretien secret de messieurs de la cour de S. Germain, avec messieurs de la cour de Parlement de Paris. A Paris, chez Jean Henault. 1649. La France languissante, resolvé a vaincre ou à perir. (Naudé?) A Paris. S.n. 1649. Le zele et l'amour des parisiens envers leur roy. A Paris, chez Pierre Du Pont. 1649. La France esperant la paix. A Paris, chez Pierre Du Pont. 1649. L'avant-courrier infaillible de la paix. A Paris, chez Mathieu Colombel. 1649. Le secret de la paix... A Paris, chez Hierosme Hameau. 1649. Les douceurs de la paix, et les horreurs de la guerre. A Paris, chez Claude Huot. 1649. Advis a la reyne, sur la conference du Ruel. A Paris, chez Robert Sara. 1649. Lettre du roy [...] Pour la paix... A Paris, chez P. Rocolet. 149. Lettre du roy, envoydd a messieurs de la cour des Aydes... A Paris, chez P. Rocolet. 1649. La résolution du conseil de conscience tenu a S. Germain... A Paris, chez Sebastien Martin. 1649. Poesie sur la barbe de M. le P. PR. A Bruxelles. S.n. 1649. Panefyrique a l'honneur du roy. A Paris, chez Samuel Pepingué. 1649. La Champagne desolée par l'armée d'Erlach... A Paris. S.n. 1649. Decalaration du roy, pour faire cesser les mouvemens, & retablir le repos... A Paris, par les imprimeurs &... du roy. 1649. Requeste civille, contre la conclusion de la paix. S.l. S.n. 1649. Epilogue ou dernier appreil du bon citoyen, sur les miseres publiques. S.l. S.n. 1649. Copie du billet imprimé a S. Germain... S.l. S.n. 1649. Plein Velin d'époque. Dos à nerfs Janséniste. Titre à la plume. 2 trous de vers en tête et un en queue. Petit travail de vers en marge haute sur les premiers feuillets. Important travail de vers sur les 5 dernières mazarinades, en haut au milieu et en marge basse. Perte de quelques lettres sur Un Vol. relié

      [Bookseller: Librairie Le Feu Follet]
 14.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        Della Scienza Mecanica e delle Vtilita, Che si traggono da gl'Instromenti di quella Opera Cavata da manoscritti GALILEO'S PRECURSOR TO THE DISCORSI

      Ravenna: Stamp. Camerali, 1649. Rare first edition in the original Italian of Galileo&#146;s early treatise on mechanics, a precursor to the research that he would present in his Discorsi. This popular treatise, widely circulated in manuscript form, is effectively a &#147;bridge between statics and dynamics,&#148; and according to Drake, &#147;far superior to other available works on the subject&#148; (Galileo on Motion and Mechanics, p. 137).<br/><br/> & & &#147;Galileo presents&#133; the analysis of simple machines&#133; in an unusual way. He is justly celebrated in this tract for his use and explication of the principle of virtual velocities&#148; (Clagett in Drake, viii). Incorporating elements from Aristotle, Archimedes, Pappus, Philoponus, Jordanus and others, Della Scienza Mecanica offers &#147;a coherent and illuminating exposition of the foundations of mechanics.&#148; Drake explains that while little of the content of Della Scienza Mecanica found its way into the Discorsi (with the exception of a discussion of the lever, Galileo omitted the time-honored topic of simple machines, choosing to emphasize his newer findings on dynamics), the Scienza shows &#147;unmistakable novelty,&#148; and represents an important stepping stone in Galileo&#146;s intellectual development; early investigations into conservation of energy and the principle of inertia can be traced here. <br/><br/>& & Della Scienza Mecanica is based on a series of lectures on aspects of statics and of simple machines delivered by Galileo for his pupils at Padua in the 1590s. In Drake&#146;s estimation, the text was most unlikely to have been revised after 1608, and thus &#147;its essential content may be considered to have followed very shortly after the composition of De Motu&#148; (ibid p. 137). The work remained unpublished until Marin Mersenne produced a French-language paraphrase of the original manuscript in Paris in 1634, Les Méchaniques de Galilée. Shortly thereafter, in 1636, Robert Payne worked from a manuscript copy to translate the Scienza into English, but this was never published; Thomas Salusbury published a new translation in 1665 in his Mathematical Collections and Translations. Luca Danesi was the first to prepare the original Italian text for publication, and his edition of the Scienza would be included in all subsequent collections of Galileo&#146;s works (the Bolognese Dozza Opere of 1655, etc.). <br/><br/>& & Danesi (1598-1672) was variously an architect, engineer, writer, lawyer, and mathematician. He designed the churches of S. Romualdo in Ravenna and S. Marie dei Teatini in Ferrara, both dating from c. 1630. The &#147;Trattato di mecaniche&#148; was reprinted as a separately paginated section at the end of Danesi&#146;s Opere (Ferrara, Bolzoni, 1670), which also includes a tract on practical geometry and one on bridges, as well as an analysis of the Tiber River floods. <br/><br/>& & OCLC lists CalTech, Iowa, and l&#146;Institut de France. A sole copy of Danesi&#146;s 1670 Opera is listed at CalTech. <br/><br/>& & Cinti 121; Riccardi I.517.161 and Danesi I.388.1; Carli-Favaro 227; Houzeau-Lancaster 3386 (1655 ed.); Gamba 479; Sotheran, First Suppl. 3157; not in Bibliotheca Mechanica, which had only the reprint in the 1655 Dozza Opera.& & 4to: 230 x 155. 8, 63 pp., with woodcuts throughout. Bound in later carta rustica. A very clean and large copy. Rare.

      [Bookseller: SOPHIA RARE BOOKS]
 15.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        ANNALI DELLA FELICE CITTA' DI PALERMO PRIMA SEDIA, CORONA DEL RE, E CAPO DEL REGNO DI SICILIA. NELLI QUALI SI CONTIENE LA SUA ORIGINE, PROGRESSI, E VARIETA' DI STATO SACRO, POLITICO, E MILITARE.

      Tre volumi in 4to;pp. 6n.nn., 64, 562, 12n.nn.; 4n.nn.,688; 216 err. num. 168,760 err.num.762. A ciascun volume occhietto, titoli in rosso e nero, testo inquadrato. Molte illustrazioni silografate nel testo raffiguranti monete, medaglie, stemmi nobiliari, iscrizioni, piante della città di Falcando, Ranzano, Fazello, Valguarnera. Opera monumentale "che cominciando dalla fondazione della città e dagli anni avanti Cristo 2077 incirca, finisce nel presente anno dopo Cristo 1649, nella quale si ordisce una lunga tela di quasi 3700 anni. Divisa in XI periodi o ere che dir vogliamo, cioè: eroica, cartaginese, romana, sacra, greca o constantinopolitana, saracena, normanna, sveva, francese, aragonese, austriaca. Nella terza parte è l'apparato di Palermo nobile, ossia la storia di sei famiglie reali che regnarono in Sicilia ed in Palermo. L'altro di più di 220 nobili famiglie, che in diversi gradi di dignità Palermo governarono". Edizione originale. Brunet III, 455; Moncada, 1128: "Opera di eccezionale rarità, quasi impossibile a trovarsi completa del III volume"; Cat. Platneriana, pag.249: "Opera assai rara. Il Palermo Nobile, parte terza, è ricercatissimo"; Mira I, pag. 492: "Opera sommamente pregiata, e gli esemplari sono rari". 5 immagini allegate.

      [Bookseller: Studio Bibliografico Casella]
 16.   Check availability:     maremagnum.com     Link/Print  


        Descriptio Regni Japoniæ. Cum quibusdam affinis materiæ, Ex variis auctoribus collecta et in ordinem redacta...

      Amstelodami [Amsterdam]: Apud Ludovicum Elzevirium 1649.. First edition, two volumes, 16mo, (xlviii), 267, (1); (viii), 320 pp. Engraved title in volume I plus a folding table, marbled paste downs, armorial bookplates of Lord Sinclair. Contemporary calf, a.e.g., covers with double gilt rules, cornerpieces and a central rose, gilt phoenix to the foot of the spine with the motto Rinasce Piu Gloriosa ("It rises again more glorious"), spines a little worn with slight loss to tops An important early work on Japan, including a translation of Schouten's account of Siam. Varenius is best known for his "Geographia Generalis", published by Elzevir the following year. Willems 1095.

      [Bookseller: Bow Windows Bookshop, ABA, ILAB]
 17.   Check availability:     UKBookworld     Link/Print  


        Todten-Tantz wie derselbe in der löblichen und weitberühmten Statt Basel, als ein Spiegel menschlicher Beschaffenheit, gantz künstlich gemahlet und zu sehen ist

      Frankfurt, 1649. References: Massmann, "Literatur Der Totentänze," 74; Sears, "A collection of works illustrative of the Dance of Death," 31; Minns, "The Dance of Death" (auction catalogue), 24.. Quarto (21 cm); [3], 4-206, [2] pp. A-Cc4 =104 ff. Title and 44 plates line-engraved on copper. Contemporary (French?) binding of plain brown sheep over pasteboard. Rebacked. Extremities rubbed and bumped, exposing boards at corners (one corner repaired); few small abrasions on leather. Browning to perimeter of endpapers from acid migration of the leather turn-ins. Interior: Title and following three leaves fingersoiled; scattered soiling and foxing; old mend to head fore-corner of A2; L4 with 4-cm vertical tear in gutter. Two small wormholes. Nevertheless, text and plates are remarkably clean and unblemished. Dance of Death cycles typically show a very quick and lively skeleton leading someone away in a dance step. The partner's social station is instantly recognizable, and much of the fun lies in death's indifference to rank: the death figure is just as cheerful leading off the queen or the pope as the merchant or the beggar. While the conventions may have originated in Medieval pageants, their popularity grew and flourished in the Renaissance and Baroque periods. Because Basel, Switzerland hosted a thriving printing industry, the Dance of Death series painted in fresco in the mid-1400s on the walls of the Predigerkirche there influenced several printed editions, notably Holbein's. Yet the copies produced by the printer and engraver Matthaeus Merian are considered the most faithful renderings of the Basel frescoes. The frescoes were destroyed (deemed "an eyesore" by the town council) in 1805. Merian made his drawings from the Basel frescoes in 1616, and published minimal versions of them in 1621 and 1625. Nevertheless, our edition is considered the first by several bibliographers, either because the earlier editions were unknown to them, or because Merian augmented each image in the 1649 suite with sky, clouds and background detail. Merian's Adam and Eve plate, and his famously surreal death's-head self-portrait plate make their first appearance here. The book was frequently reprinted and copied for the succeeding 150 years, becoming the most instantly recognizable of all Baroque editions of the Dance of Death.A very good copy.

      [Bookseller: Rodger Friedman Rare Book Studio ]
 18.   Check availability:     ABAA     Link/Print  


        [The World and Continents - Five Maps]

      Amsterdam: Jan Jansson, 1649. Copper-engraved maps, from the "Novus Atlas," German text edition, in excellent condition. 19 5/8 x 23 1/4 inches. An excellent set of the World and Continents, by Hondius and Jansson, two of the Netherlands' greatest cartographers This handsome set of the World and Continents comes from the 1649 German edition of Jan Jansson and Henricus Hondius' Novus Atlas, Das Ist: Welt-Beschreibung mit allerhand schönen newen auszführ lichen Taffeln Inhaltende Die Königreiche und Länder des gantzen Erdtreichs.This monumental work was the inheritor of the legacy of the great atlas first published in 1595 by Rumold Mercator, and later re-issued and revised by Jodocus Hondius and family. In 1630, Willem Blaeu dramatically entered the land atlas market, compelling Jansson and Hondius to mount this powerful reprise.The World map, Nova Totius Terrarum Orbis Geographica ac Hydrographica Tabula, originally dates from 1630, and is present here in the second state, dated '1641', but printed in 1649 using the same plate. It is richly decorated in Baroque style, and is most memorable for the four portraits that adorn it: Julius Caesar and Claudius Ptolemy, at the top; and Gerard Mercator and Jodocus Hondius Sr., at the bottom. Also featured are the four elements of Classical science, illustrated in accordance with Greek and Roman mythology. At the bottom of the composition, between the two hemispheres, are personifications of the four continents. Europe is shown as an enthroned queen with a scepter and a book, symbolising power and knowledge. Alluding to the colonial aspirations of the European powers, Europe accepts gifts offered in outstretched hands by Native Americans, Africans and Asians. In the map, California is shown as an island, a fairly recent innovation, curiously not depicted on the accompanying map of the Americas. The map of Europe, Europa Exactissime Descripta, originally dated 1631, is present here in the second state. Many details regarding the configuration and political boundaries derive from Mercator's map of Europe. The dedication to Louis XIII of France alludes to the alliance forged between France and the United Provinces in 1630, a pact engineered by Cardinal Richelieu which helped guarantee Holland's independence from Spain. (Spain's continued effort to re-invest Holland was one of the ongoing causes of the Thirty Years' War). Africae nova Tabula, first printed in 1631, and present here in the third state, is a fascinating map that reveals the extent to which the interior of the continent largely remained an enigma to Europeans, with the ancient myth that the Nile was fed by two large lakes taking precedence. The coasts, portrayed with relative accuracy, were what really interested the Dutch, who by virtue of their recent seizure of the fortress of Elmina on the Gold Coast had become major protagonists in the African slave trade. The map is embellished with numerous African animals, including ostriches, crocodiles, lions and a griffin. The sea is inhabited by ships, flying fish, sea monsters and the god Neptune.The map of Asia, Asia recens summa cura delineata, was originally printed in 1631, and is present here in the second state, distinguished from the former by the addition of 'Janssonius' as the named publisher. It is dedicated to Eilhard Lubbin, a cartographer and mathematician of Rostock. The image of the Far East is significantly improved from Mercator's example, reflecting information derived from Dutch traders and Jesuit priests.America noviter delineata was first issued by Jodocus Hondius Jr. in 1618, and is present here in the fourth state. Geographically, the map predates the 'California as an Island' phenomenon, and does not include LeMaire's discovery of Cape Horn. The map is elegantly embellished with merchant ships and sea monsters. Burden, The Mapping of North America I, 192; Koeman, Atlantes Neerlandici I (1997 ed.), 1:424/27; Norwich, Maps of Africa, 34; Shirley, The Mapping of the World, 336

      [Bookseller: Donald Heald Rare Books ]
 19.   Check availability:     ABAA     Link/Print  

______________________________________________________________________________


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.