The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Displayed below are some selected recent viaLibri matches for books published in 1617

        F. ioannis duns scoti ordinis minorum, sacrae theologiae doctoris subtilissimi, et omnium scholasticorum acutissimi perutiles quastiones. in librum quartum sententiarum, and quodlibertales, cum collationibus, atque resolutionibus fidelissime recognitae, expurgatae, adnotationibus exornatae, ac pristino candori restitutae a.r. p. f. paulino berti lucense. venetis. s.t. 1617.

      In 16°, p. perg. , cc.nn. 8 + pp. 1244 + 247 di "Resolutiones quaestionum...". Carta e stampa fresche. Front. con stemma vescovile. Caprilettera. Carta e stampa fresche. Carta fine. Cerniera parzialmente staccata. Mende al dorso. Collazionato. Antichi tarletti che raramente ledono poche lettere. Appunti manoscritti sul front. Rarissimo.

      [Bookseller: Libreria Cicerone M.T.]
 1.   Check availability:     maremagnum.com     Link/Print  


        Swerikes rijkes stadz lagh/ effter den stormechtige/ höghborne furstes och herres/ herr Gustaf Adolffs/ Sweriges/ Göthes och Wendes/ &c.

      konungz/ storfurstes til Finland/ hertigz til Estland och Carelen/ herres uthöfwer Ingermanland/ &c. befalning/ uthgångin aff trycket. Sthlm, I. Meurer, 1617-18. Folio. (4) s.,95 blad,(1) s. Titelbladet tryckt i rött och svart och med bred figurativ ram i träsnitt. + Swerikes rijkes landzlagh, som af rijksens rådh blef öfwersedd och förbätrat: och af k. Christofer/ Swerikes/ Danmarks/ Norikes/ Wendes och Götha konung/ palatzgrefwe widh Reen/ och hertigh af Beijeren/ årom efter C. b. 1442 stadsfäst: så och af menige Swerikes rijkes ständer samtykt/ gillat och wedertaghen/ hwilken och alt sedhan är almänneligen brwkat worden: efter then stormechtige/ höghborne furstes och herres/ her Carls then nijondes/ Swerikes/ Göthes/ Wendes/ finnars/ carelers/ lappars i Norlanden/ the caijaners/ och esters i Lifland etc. konungs/ nådighe befalning/ af trycket utgången. Sthlm, A. Olufsson, 1608. Folio. (8) s.,LXXIX,(1 blankt),LXXX-XCIX blad. Titelbladet tryckt i rött och svart och med grav. titelvinjett samt gravyr på s. (6). + [Östgötha laghen, thän af forna Swea ok Götha kunungar ok regänter, ok särdeles kunung Knuth Eriks hin heligas son ok Birger jarl, stadgadh ok förbätradh är widh åhrom 1168 ok 1251. Sthlm, A. Olufsson, 1607.] Folio. LXV blad,(1) s. + Hälsinge laghen/ som öfwer alle Norlanden/ thet är Sundhedi/ Mädelpada/ Ångermanland och Norrebotn/ fordom brukades: efter then stormächtige höghborne furstes och herres/ her Carls then nijondes/ Swerikes/ Göthes/ Wändes/ finnars/ carelers/ lappers i Norlanden/ the caijaners/ och esters i Lifland etc. konungs/ nådige befalning/ af trycket uthgångin. Sthlm, (A. Olufsson), 1609. Folio. (1),XXIII blad. Samtida ngt nött och fläckigt pergamentbd. Blåstänkta snitt. Ryggen med tillskrift "4". Inlagorna med en del småfläckar. Titelbladet till stadslagen lagat och uppfodrat samt med obetydliga pappersförluster i marginalen. Ett tjugotal blad med lagningar i marginalen, några bokstävers förlust på bladen XXXIV-XXXV i landslagen. Bladen I-III i landslagen med stor fuktfläck, litet hål i övre marginalen på blad LVIII i Östgötalagen. Med en hel del äldre anteckningar och tillägg i texten, t.ex. på det blanka bladet i landslagen. Med L. F. Rääfs exlibris. I stadslagen saknas som ofta porträttet av Gustav II Adolf, i Östgötalagen saknas titelbladet och i Hälsingelagen de avslutande fyra bladen.. Collijn 491, 482, 489 respektive 487. Rudbeck 8 (variant 1-3), 4, 3 respektive 5. Stadslagens fina träsnittsillustrerade titelblad betonar, enligt Allan Ellenius, den vikt som lades vid den mosaiska rätten i och med Karl IX:s stadfästelse av Kristoffers landslag. Högst upp i mitten syns en sol med den hebreiska inskriptionen "Jahve" som lyser ned på stentavlorna, inför vilka representanter för himlen och jorden knäböjer. Vid sidan av själva titeln återfinns å den ena sidan en krönt gestalt med spira, å den andra en landsknekt med draget svärd. De skulle enligt inskriptionerna under gestalterna på stadslagens titelblad representera lagens oantastlighet och att straff väntar den som bryter mot den. Budskapet är enligt Ellenius otvetydigt: guds lag är också Svea rikes lag. Dessa lagar är inte bara de första upplagorna av dessa betydelsefulla texter utan även fint utformade tryckalster med Jonas Bure som förmodad utgivare

      [Bookseller: Mats Rehnström]
 2.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        Map of Czaslavium vulgo Czasla Bohemiae Civitas from Civitates Orbis Terrarum

      Cologne: Braun & Hogenberg, 1617. First edition A Near Fine original hand-colored copperplate engraving. Folio (20.5 x 15.75 inches) Matted to 26.5 x 23 inches. Center fold. Edge wear. A wonderful town plan from a bird's eye perspective showing a picturesque view of hillside and peasant folk travelers enroute to Leipzig and Prague. Inscription on tomb of Joannes Siska, effigy of Joannes Zizkae in life 1424.

      [Bookseller: Lowry-James Rare Prints & Books, ABAA]
 3.   Check availability:     IOBABooks     Link/Print  


        Den rette ordnants som paa herre dagen i Ottense bleff offuerseet oc beseglet, huorledes kircketienisten skal holdis udi Danmarckis oc Norges riger, oc de hertugdomme Slesuig/ Holstein.

      Köpenhamn, Heinrich Waldkirch, 1617. 8vo. 159,+ (8),+ (2, blanka) bl. Träsnitt på bl 3 och 16 och med noter bl 141-145. Fuktränder och enstaka fläckar samt ett litet brännhål i marginalen bl. 84. Interfolierad fram till bl. 105. Sammanbunden med:Kongelige mayestatis ordinantz, liudendis om ecteskabs sager. [=Rubrik]. Köpenhamn, Henrich Waldkirch, 1607 [Kolofon]. 8:o. (18) bl. Interfolierad. Samtida skinnband, guldpräglade dock oxiderade pärmar, ryggen med samtida handskriven titeletikett, fint ciselerade guldsnitt. För- och eftersättsblad, (8) bl. med rikliga samtida marginalanteckningar med bläck. P. Palmcreutz namnteckning på främre pärmens insida.Bibl. danica II, sp. 913. Thesaurus 424. Dessa båda förekommer ofta sammanbundna. Kyrkoförfattningen grundar sig på Kristian III:s "Kirkeordinans" af 1537. Detta är en ny utgåva av 1557-års upplaga

      [Bookseller: Centralantikvariatet]
 4.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        Of the Lawes of Ecclesiastical Politie. Eight Books, with Certayne Divine Tractates and other Godly Sermons, A Learned Discourse of Justification and Five Learned Sermons

      Will Stansby, London, 1617. Early Edition. Hardcover (Full Leather). Very Good Condition. Recently rebacked and sympatheticaly respined, tightened with new endpapers. Boards worn at corners, leather scarred with a few early repairs, but quite sound. Light browning to engraved title, a few stains at edges, small but persistent dampstain in the gutter of most of the volume, scattered light stains and browning, largely confined to the margins, light early underlining occasionally. Generally quite clean. Despite the general title, it only contains the first 5 books, the fifth with an added title with architectural border dated 1622. The final sections are Certayne Divine Tractates and other Godly Sermons (also with a separate title dated 1622), A Learned Discourse of Justification (with separate 1622 title) and Five Learned Sermons (with 1622 title), all paginated continuously. (57) 583pp. Size: Folio. Quantity Available: 1. Shipped Weight: 2-3 kilos. Category: Religion & Theology; Antiquarian & Rare. Inventory No: 041628. .

      [Bookseller: Pazzo Books]
 5.   Check availability:     IOBABooks     Link/Print  


        An Itinerary Written By Fynes Moryson Gent. First in the Latin Tongue, and Then Translated By Him Into English

      London, Printed by J. Beale, 1617. Hardcover. Good. Folio. Old paneled sheepskin. Edges worn, leather darkened, joints splitting. Chipping to extremities. Small ink notation and previous owner&#39;s label at upper corners inside front page. Front end page separated and gutter stained. Front end page and inserted leaves frayed with loss. Half and full title leaves creased, wear near title leaves&#39; edges, paper repairs/restorations to both title leaves margins/versos. Small tears to edge of preliminary leaves. Damp stain to first pages sometimes outer margin occasionally overlapping printed marginalia early in the text. Privilege statement is printed on verso of 2nd title leaf, and decorated with a woodcut armorial symbol and 5 small woodcuts. Previous owner crossed out headline of several leaves early in text in ink. 8 partial-page woodcut maps (pp75, 109, 122, 166, 189, 220, 229, 260), woodcuts on half and full titles and above privilege statement, several decorative tailpieces, numerous woodcut initial letters.<br><br> Part I covers the author&#39;s travels in England, Scotland, and Ireland. Part II describes the history of the rebellion instigated by Hugh, Earl of Tyrone, and the measures taken to suppress it. Part III begins with general discussion of the nature. advantages, and difficulties of travel in general, and then proceeds with the author&#39;s reflections about his own travels; comments on the history and culture of the countries he visited; and describes the countries&#39; laws, political institutions, culture, religions, socioeconomic customs, and traditions.<br> Ships Daily. This is an oversized or heavy book that requires additional postage for international delivery outside of Canada and the US.

      [Bookseller: SequiturBooks]
 6.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        Vulcanii & aliorum.

      Catalogus eorum, quæ hoc volumine continentur est paginis sequentibus. Leiden, Ioannem Maire, 1617. 8:o. (12),+ 190,+ (10),+ 201-264,+ 191,+ (blank),+ 337,+ (3),+ 109,+ (1) s. Titelbladet klippt i nederkant. Nästan genomgående fuktrand upptill, enstaka fläckar och lagerfläckar. Sid. 279-282 i tredje pagineringsföljden lösa. Samtida marginalanteckningar i Warnefridkapitlet. Samtida pergamentband med handtextad ryggtitel, gröna snitt. Ur H. C. Braads bibliotek, med hans namnteckning på titelbladet, daterad Uppsala 1745, och ur Ericsbergs bibliotek, med Carl Jedvard Bondes exlibris. Graesse III, 479 & V, 176. Hoffman III, 298 (för Prokopius). Warmholtz 1336 not. Carlander II, 597ff & III, 564ff. Variant finns med årtalet 1618 angivet på titelbladet. Huvudsakligen ett nytryck av Vulcanius utgåva från 1597 (tryckt av Plantin) av Jordanes, Prokopius och Isidor av Sevilla, dock med tillägg av ett nytt företal och utökad med Paulus Warnefrids "De gestis Langobardorum". Den sista delen behandlar det gotiska språket, med tryckta exempel på gotisk skrift och ordlista, men även de saxiska, frisiska och isländska språken. Den är en något förkortad version av Vulcanius "De literis & lingua Getarum, sive Gothorum", från 1597 års utgåva, där namnet Codex argenteus användes för första gången. Bonaventura Vulcanius från Brügge (1538-1614) var från 1581 professor i grekiska i Leiden och undervisade kommande storheter som Hugo Grotius och Daniel Heinsius. Superkargören på Ostindiska kompaniet Christopher Henrik Braad (1728-81) var en framstående litterär samlare med ett stort bibliotek i historia och antikviteterna

      [Bookseller: Centralantikvariatet]
 7.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        Les Allumettes d&#39;amour du Iardin Delicieux de la Confrairie du S. Rosaire de la Vierge Mariepatrimoine tres-riche des religieux de saint dominiqueavec plusieurs beaux miracles de diuerses endroits

      nbsp; Valencienne [Valencia] - Iean Veruliet, 1617 Book. Very Good. Hardcover. First edition. A scarce first edition of Antoine Alar&#39;s most famous work on the Virgin Mary. Antoine Alar (1575-1628) was an ecclesiastical writer born in Valencia. After taking the habit of Dominicain in his hometown in 1600, he acquired, a reputation for eloquence and zeal in his preaching. What makes Alar far more interesting, however, are his mystical works such as this one,Les Allumettes d&#39;amour du Iardin Delicieux de la Confrairie du S. Rosaire de la Vierge Marie. it is of particular interest to bibliophiles due to its strange style and odd title. In French. Monastic bookplate to front pastedown. Condition: In a vellum binding. Externally worn, with marks to the boards and some wear to the extremities. Hand-written ink spine label. Internally, generally firmly bound although strained in places. Some loss to title page. Copperplate ink inscription to recto of front free-endpaper. Pages are age-toned with just the odd spot. Overall: GOOD ..

      [Bookseller: Rooke Books]
 8.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        Map of Czaslavium vulgo Czasla Bohemiae Civitas from Civitates Orbis Terrarum

      Cologne: Braun & Hogenberg, 1617. First edition A Near Fine original hand-colored copperplate engraving. Folio (20.5 x 15.75 inches) Matted to 26.5 x 23 inches. Center fold. Edge wear. A wonderful town plan from a bird&#39;s eye perspective showing a picturesque view of hillside and peasant folk travelers enroute to Leipzig and Prague. Inscription on tomb of Joannes Siska, effigy of Joannes Zizkae in life 1424. &

      [Bookseller: Lowry-James Rare Prints & Books, ABAA]
 9.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        Eratosthenes Batavus. De terrae ambitus vera quantitate

      Leiden: George Abrahamsz van Maarssen for Jodocus Colster, 1617 Book. Very Good. Hardcover. 1st Edition. 4to - over 9¾ - 12" tall. [12], 263, [1] pp. Colophon: "Lugduni Batavorum, excudebat Georgius Abrahami a Marsse, anno M D CXVII.", errata on final page, title woodcut vignette, woodcut initials and illustrations. Contemporary cardboard, spine restored, somewhat soiled and bumped, pages untrimmed, text slightly browned, very minor soiling and staining. Overall a clean, unsophisticated copy. - Wheeler Gift 55; Honeyman 2864; Norman 1963; DSB XII, 500 - FIRST EDITION OF SNEL'S FUNDAMENTAL WORK IN THE SCIENCE OF GEODESY AND OF GREAT IMPORT IN THE HISTORY OF NAVIGATION. In this work Snel outlines the principles of a new method for determining the length of the arc of the meridian by triangulation. "In 1615 he became deeply involved in the determination of the length of the meridian, selecting for this work the method of triangulation, first proposed by Gemma Frisius in 1533 and also used by Tycho. Snel developed it to such an extent that he may rightfully be called the father of triangulation. Starting with his house... he used the spires of town churches as points of reference. Thus, through a net of triangles, he computed the distance from Alkmaar to Bergen-op-Zoom (around 130 kilometers). The two towns lie on approximately the same meridian. Snel used the distance from Leiden to Zoeterwoude (about 5 kilometers) as a baseline. His instruments were made by Blaeu" (DSB). From the mean of these two measurements Snel calculated the length of a degree to be 352,347 feet, a more accurate reckoning than any previous attempt. "His figure... showed the great error in the popular figure of 300,000 feet, which up to then was used by navigators. One navigator, at all events, was quick to see the advantage of using the lately calculated and more accurate figure, and used it upon his voyage to discover the North West Passage, in 1633. This was Captain Thomas James, after whom the bay to the south east of Hudson's Bay was named [see lot 280]. In the account of his 'strange and dangerous' voyage, as he described it, he related how, before leaving Bristol, he caused many small glasses to be made, whose part of time he knew with accuracy, and marked off the log like in accordance with Snellius's measure of feet to one degree" (Commander J.B. Hewson, A History of the Practice of Navigation, Glasgow, 1963, p.158). Snel also solved the so-called recession problem for three points, and the problem is often named after him. The title of this work is a tribute to the Greek mathematician Eratosthenes, who was famous for his measurement of the circumference of the earth..

      [Bookseller: Milestones of Science Books]
 10.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        AN ITINERARY VVRITTEN BY FYNES MORYSON . . . CONTAINING HIS TEN YEERES TRAVELL THROVGH THE TVVELVE DOMJNIONS OF GERMANY, BOHMERLAND, SWEITZERLAND, NETHERLAND, DENMARKE, POLAND, JTALY, TURKY, FRANCE, ENGLAND, SCOTLAND, AND IRELAND

      London: Printed by John Beale, 1617. FIRST EDITION. First Printing of one of the EarliestTravelogues and Tourist Guides in English 324 x 216 mm (12 3/4 x 8 1/2"). 7 p.l., 295, [1], 301, [1], 292 pp. Missing first leaf (blank except for signature mark) and last leaf (blank), as is often the case; first leaf of table of contents bound in backwards, so the second page appears before the first. Three parts in one volume. Apparently contemporary sprinkled calf, expertly rebacked by Courtland Benson in the style of the period, covers with plain and decorative gilt rules, raised bands, spine compartments elaborately gilt with bushy cornerpieces connected by diagonal stippled rules, modern marbled endpapers. With decorative woodcut head- and tailpieces, historiated initials, and eight woodcuts in the text, seven of them maps of Venice, Naples, Rome, Genoa, Paris, Jerusalem, and Constantinople, and one a plan of the Church of the Holy Sepulcher. Title pages with ink ownership inscriptions of William Lascoe, Gyles Killingworth, and John Harrison (all 17th century) and James White (dated 1779), front pastedown with modern bookplate of Athol H. Lewis; occasional ink or pencilled marginalia. STC 18205; ESTC S115249. Title opening a bit soiled and darkened (the leaf on the left expertly backed, the one on the right probably washed), first half of the text with light dampstain across half the lower margin (usually very faint and small, but sometimes reaching up through six or eight lines of text), final 50 leaves with minor worming at inner margin (not touching text), one leaf with corner restored (no text affected), a number of other minor defects (slight soiling, small burn holes, smudging here and there), but still a surprisingly fresh and mostly rather bright copy of a work usually found in deplorable condition, and in an extremely appealing unworn sympathetic binding. This is the first edition of an early English-language combination of travelogue (Part I), military history (Part II), and guide for tourists (Part III), written by someone who had by his own admission longed from his childhood to see the world. After matriculating at Cambridge and becoming a fellow of the college, Moryson (1565/6-1630) received permission to suspend his fellowship while he travelled abroad through the Low Countries, Germany, Denmark, Poland, Austria, Italy, Switzerland, France, the Eastern Mediterranean, Jerusalem, Tripoli, Antioch, and Constantinople. According to the DNB, "he was fluent in German, Italian, Dutch, and French, and his linguistic ability served him well in regions where an Englishman might expect to meet hostility: he generally posed as German or Dutch in the more dangerous states in Italy, adopting a second cover as a Frenchman when visiting Cardinal Bellarmine at the Jesuit college in Rome" and so on, his disguises also including Bohemian and Polish attire. The first part of this book is a detailed account of those travels, reporting on the routes he travelled, evaluating the accommodations available, enumerating the amounts of time and money expended, and critiquing the "must-see" sights of the various locales. In the second part, Moryson deals with the years 1599-1602, which he spent in Ireland. There, he acted as secretary to Lord Mountjoy, commander of the English troops fighting the uprising of Irish chieftains known as the Nine Years' War or Tyrone's Rebellion. The final, and perhaps most entertaining, portion of the work is a sort of 16th century "Lonely Planet Guide" in which our author describes the customs, dress, diet, economies, and politics of European countries, with an eye toward helping the contemporary traveller avoid pitfalls and faux pas. As the DNB observes, these sometimes humorous accounts of "hard-drinking German artisans and their sober wives, Italian gentlemen and courtesans, . . . entrepreneurial Dutchwomen and their downtrodden husbands, impoverished Scots, and spendthrift Polish noblemen" are quite valuable for the modern reader as a window into the daily life of 16th century Europe.

      [Bookseller: Phillip J. Pirages Fine Books and Mediev]
 11.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        Historia general del Perv trata el descvbrimiento del; y como lo ganaron los Españoles. Las guerras ciuiles que huuo entre Piçarros, y Almagros, sobre la partija de la tierra. Castigo y leuantamieto de tiranos: y otros sucessos particulares que en la historia se contienen. Escrita por el Ynca Garcilasso de la Vega

      [Cordova: Por la viuda de Andres Barrera, y à su costa, 1617]. Folio (10 1/2 x 7 1/2 inches). Large woodcut vignette on title, some minor worming with occasional loss, title shaved with loss of imprint, a few other leaves shaved with loss of catchwords. Contemporary limp vellum. A fine unsophisticated copy of El Inca&#39;s history of Peru: a fundamental history of early America, here in its second issue differing from the first only in its variant title-page. The second issue of the second part of Garcailaso de la Vega&#39;s famous Historia General or &#39;Royal Commentaries&#39; which had been published first, a few months earlier in Cordova, in 1616. This issue includes the same text block as the first, with only a variant title page with a different and larger vignette of the Virgin, and the words &#39;y à su costa&#39; added to the imprint. The first issue is virtually unobtainable and is known in only two copies (at the Bibliotheque Nationale and the John Carter Brown Library). The text and title for the first issue were probably printed in late 1616, indeed the errata leaf includes the date &#39;12. de Novembre de 1616&#39; and the JCB copy contains both the 1616 and 1617 title-pages. For the present second issue, the 1616 title was cancelled and a new re-set title page dated 1617 was added to the original printing of the text. The two parts of Vega&#39;s history are actually considered to be two separate but complementary works, which were originally published separately. This second &#39;part&#39; is largely concerned with the period between the Spanish conquest and the civil war in the area. The critic, Menendez y Pelayo, called the Historia General or &#39;Royal Commentaries&#39; "the most genuinely American book that has ever been written, and perhaps the only one in which a reflection of the soul of the conquered races has survived." "Like the first part, the second is a commentary rather than a history, for... "El Inca" quotes largely from other writers ... always carefully indicating the quotations and naming the authors. But his memory was well stored with anecdotes that he had heard when a boy; and with these he enlivens the narrative." (Justin Winsor. Narrative and Critical History of America II, p. 569. Garcilaso de la Vega, known as &#39;El Inca&#39;, was born in Peru and spent his formative years there, living out his later life in Spain. His father was a Spanish conquistador and a participant in the events that his son chronicles, while his mother was an Inca princess born in Cuzco. "He was a gentleman of refinement and possessed of much learning, speaking Spanish and Quichua from infancy. A descendant of the proud race of the Incas, he was a most industrious and careful historian of the evil fortunes of his race, as well as a chronicler of the victories of the conquerors" (Maggs). Vega&#39;s contemporary record of the early Spanish period in Peru is most valuable, as it is based on eyewitness testimony and personal observation. European Americana 617/55; Field 590 (note); Le Clerc 614; Maggs Bibliotheca Americana VI, 413; OCLC 11494608; Medina (BHA) 658; Palau 354789; Sabin 98755; cf. Winsor. Narrative and Critical History of America II, p. 575

      [Bookseller: Donald Heald Rare Books]
 12.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        HISTORIA GENERAL DEL PERV TRATA EL DESCVBRIMIENTO DEL; Y COMO LO GANARON LOS ESPAÑOLES. LAS GUERRAS CIUILES QUE HUUO ENTRE PIÇARROS, Y ALMAGROS, SOBRE LA PARTIJA DE LA TIERRA. CASTIGO Y LEUANTAMIETO DE TIRANOS: Y OTROS SUCESSOS PARTICULARES

      [Cordova: Por la viuda de Andres Barrera, y à su costa, 1617].. Large woodcut vignette on title. Folio. Contemporary limp vellum. Some minor worming with occasional loss, title shaved with loss of imprint, a few other leaves shaved with loss of catchwords. Else very good. A fine unsophisticated copy of El Inca&#39;s history of Peru: a fundamental history of early America, here in its second issue differing from the first only in its variant titlepage. The second issue of the second part of Garcailaso de la Vega&#39;s famous HISTORIA GENERAL... or "Royal Commentaries" which had been published first, a few months earlier in Cordova, in 1616. This issue includes the same text block as the first, with only a variant title page with a different and larger vignette of the Virgin, and the words "y à su costa" added to the imprint. The first issue is virtually unobtainable and is known in only two copies (at the Bibliotheque Nationale and the John Carter Brown Library). The text and title for the first issue were probably printed in late 1616, indeed the errata leaf includes the date "12. de Novembre de 1616" and the JCB copy contains both the 1616 and 1617 titlepages. For the present second issue, the 1616 title was cancelled and a new reset titlepage dated 1617 was added to the original printing of the text. The two parts of Vega&#39;s history are actually considered to be two separate but complementary works, which were originally published separately. This second "part" is largely concerned with the period between the Spanish conquest and the civil war in the area. The critic, Menendez y Pelayo, called the HISTORIA GENERAL... "the most genuinely American book that has ever been written, and perhaps the only one in which a reflection of the soul of the conquered races has survived." "Like the first part, the second is a commentary rather than a history, for...&#39;El Inca&#39; quotes largely from other writers...always carefully indicating the quotations and naming the authors. But his memory was well stored with anecdotes that he had heard when a boy; and with these he enlivens the narrative" - Winsor, p.569. Garcilaso de la Vega, known as "El Inca," was born in Peru and spent his formative years there, living out his later life in Spain. His father was a Spanish conquistador and a participant in the events that his son chronicles, while his mother was an Inca princess born in Cuzco. "He was a gentleman of refinement and possessed of much learning, speaking Spanish and Quichua from infancy. A descendant of the proud race of the Incas, he was a most industrious and careful historian of the evil fortunes of his race, as well as a chronicler of the victories of the conquerors" (Maggs). Vega&#39;s contemporary record of the early Spanish period in Peru is most valuable, as it is based on eyewitness testimony and personal observation. EUROPEAN AMERICANA 617/55. FIELD 590 (note). LeCLERC 614. MAGGS, BIBLIOTHECA AMERICANA VI:413. OCLC 11494608. MEDINA (BHA) 658. PALAU 354789. SABIN 98755. Winsor, NARRATIVE AND CRITICAL HISTORY OF AMERICA II, p.575.

      [Bookseller: William Reese Company - Americana]
 13.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        Bericht von Bergkwerk, wie man dieselben Bawen, und in guten Wolfstandt bringen soll

      Title within fine & decorative woodcut border & 16 double-page woodcut plates (each within an elaborate woodcut border). Printed tables in the text. 11 p.l., 343 pp. Folio, cont. vellum over boards (upper cover with two small defects, some browning as is usual due to the quality of the paper), ties gone. Zellerfeld: [Privately Printed for the Author], 1617. First edition and a fine copy of this classic of mining and assaying. Printed on the author&#39;s private press, this the third of the great early illustrated treatises on the subjects, following Agricola and Ercker. Löhneyss (1552-1625?), was inspector general of the mines of Zellerfeld, Clausthal, and Andreasberg. After having a fight with a publisher, Löhneyss established his own private printing press; this is the first and only book printed at Zellerfeld. He designed the plates, woodcuts, and initials, employing Moses Thym as engraver of the cuts. His books are considered masterpieces of typography; most copies, however, were destroyed during the Thirty Years War. "One of the artistically most precious, but also one of the rarest books on mining is the first edition of Georg Engelhard Löhneyss, Report on Mines...The book was printed in the author&#39;s own printing shop at Zellerfeld in the Harz Mountains and appeared first in 1617...The splendid woodcut plates of the Zellerfeld editions were, according to Nagler, designed by Moses Thym."-W. Prandtl in Zeitschrift für Bücherfreunde, Vol. 39 (1935), pp. 15-22-(in trans.). A really nice copy, much less foxed than is usually the case. The fine Hammer copy of Stockholm with bookplate. The dramatic woodcuts depict mining and refining scenes and are set within elaborate strapwork borders. &#10087; Darmstaedter, Berg-, Probir- und Kunstbüchlein, pp. 98-99. D.S.B., VIII, p. 464-"The intrinsic value of this book, which treats technical as well as economic and administrative aspects of mining and metallurgy, lies solely in the economic sections." Hoover 543. .

      [Bookseller: Jonathan A. Hill, Bookseller, Inc.]
 14.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        LA GERUSALEMME LIBERATA. Con le annotazioni di Scipion Gentili, e di Giulio Guastavini, et li argomenti di Oratio Ariosti. Figurata da Bernardo Castello.

      In-4 p. (mm. 297x207), p. pelle coeva (restaurata, risg. rifatti), sottile cornice dorata ai piatti, dorso a cordoni con decoraz. e tit. oro su tassello, 8 cc.nn. (compresi i due frontesp.), 255,(1),71,(1), 36,(4) pp.num., ornato da grandi capilett. figur. a vignetta, testate e finalini; con gli argomenti dei canti racchiusi in graziose cartouches, inc. su legno. Questa pregevole edizione e' illustrata dalle celebri 20 figure a piena pag. di Bernardo Castello, ciascuna in cornice figur. (una diversa dall?altra), e dai 2 belliss. frontespizi racchiusi in bordura architettonica: uno con il ritratto di Carlo Emanuele di Savoia (cui e' dedicata l'opera) e l'altro con il ritratto del Tasso, il tutto finemente inc. in rame. Nelle carte preliminari, versi del Tasso e di altri poeti. In appendice, le annotazioni del Gentili e del Guastavini, apparse per la prima volta unite al poema nella prima ediz. curata dal Castello (Genova, Bartoli, 1590). Cfr. Gamba,948 - Brunet,V,666 - Graesse,VII,33 - Choix de Olschki,XII,18727 - Cicognara,1113: "I disegni dello stesso Castello sono diversi e non meno pregiabili di quelli che servirono all'edizione del 1590" - Cat. Piantanida,III,3846: "Bella e pregiata ediz. critica; particolare importanza hanno le belle figure, disegnate ed incise specialmente per questa ediz.? Lieviss. alone margin. alle prime 15 e alle ultime 18 cc.; macchia su 1 c. (pp. 217-218), qualche traccia d?uso, ma certamente un buon esemplare.

      [Bookseller: Libreria Antiquaria Malavasi]
 15.   Check availability:     maremagnum.com     Link/Print  


        Historia general del Perv trata el descvbrimiento del; y como lo ganaron los Españoles. Las guerras ciuiles que huuo entre Piçarros, y Almagros, sobre la partija de la tierra. Castigo y leuantamieto de tiranos: y otros sucessos particulares que en la historia se contienen. Escrita por el Ynca Garcilasso de la Vega

      [Cordova: Por la viuda de Andres Barrera, y à su costa, 1617]. Folio (10 1/2 x 7 1/2 inches). Large woodcut vignette on title, some minor worming with occasional loss, title shaved with loss of imprint, a few other leaves shaved with loss of catchwords. Contemporary limp vellum. A fine unsophisticated copy of El Inca's history of Peru: a fundamental history of early America, here in its second issue differing from the first only in its variant title-page. The second issue of the second part of Garcailaso de la Vega's famous Historia General or 'Royal Commentaries' which had been published first, a few months earlier in Cordova, in 1616. This issue includes the same text block as the first, with only a variant title page with a different and larger vignette of the Virgin, and the words 'y à su costa' added to the imprint. The first issue is virtually unobtainable and is known in only two copies (at the Bibliotheque Nationale and the John Carter Brown Library). The text and title for the first issue were probably printed in late 1616, indeed the errata leaf includes the date '12. de Novembre de 1616' and the JCB copy contains both the 1616 and 1617 title-pages. For the present second issue, the 1616 title was cancelled and a new re-set title page dated 1617 was added to the original printing of the text. The two parts of Vega's history are actually considered to be two separate but complementary works, which were originally published separately. This second 'part' is largely concerned with the period between the Spanish conquest and the civil war in the area. The critic, Menendez y Pelayo, called the Historia General or 'Royal Commentaries' "the most genuinely American book that has ever been written, and perhaps the only one in which a reflection of the soul of the conquered races has survived." "Like the first part, the second is a commentary rather than a history, for... "El Inca" quotes largely from other writers ... always carefully indicating the quotations and naming the authors. But his memory was well stored with anecdotes that he had heard when a boy; and with these he enlivens the narrative." (Justin Winsor. Narrative and Critical History of America II, p. 569. Garcilaso de la Vega, known as 'El Inca', was born in Peru and spent his formative years there, living out his later life in Spain. His father was a Spanish conquistador and a participant in the events that his son chronicles, while his mother was an Inca princess born in Cuzco. "He was a gentleman of refinement and possessed of much learning, speaking Spanish and Quichua from infancy. A descendant of the proud race of the Incas, he was a most industrious and careful historian of the evil fortunes of his race, as well as a chronicler of the victories of the conquerors" (Maggs). Vega's contemporary record of the early Spanish period in Peru is most valuable, as it is based on eyewitness testimony and personal observation. European Americana 617/55; Field 590 (note); Le Clerc 614; Maggs Bibliotheca Americana VI, 413; OCLC 11494608; Medina (BHA) 658; Palau 354789; Sabin 98755; cf. Winsor. Narrative and Critical History of America II, p. 575

      [Bookseller: Donald Heald Rare Books ]
 16.   Check availability:     ABAA     Link/Print  


        B. Flacci Albini, sive Alchvvini ... Opera quae hactenus reperiri potuerunt : nonnvlla avctius et emendativs, plera´que nunc primum ex Codd. MSS. edita. Accessere B. Pavlini Aqvileiensis patriarchae contra Felicem Vrgel. episc. libri III ... Omnia studio & diligentia Andreae Qvercetani Turonensis.

      Luteriae Parisiorum (Paris) : Ex officina Nivelliana, sumptibus S. Cramoisy, 1617 Folio. Contemp., richly blindtooled pigskin over wood, raised bands, remains of clasps. Engraved portrait of Alcuin facing titlepage, printed on verso of halftitle. Titlepage in red/black with large woodcut device. (46),1896 coloumns (=948 pp.),(24) pp. Occasionally a faint dampstain to lower margins, mostly to Index-leaves. From the library of the Benedictine Monastery "Benediktbeuern" south of Munich. On titlepage in old hand "Monasterij Benedictoburanj." and on htitle "Iste Liber est Monasterij Benechten..." ?. The scarce first edition of Alcuin's "Opera".Alcuin is the most prominent figure of the Carolingian Renaissance, in which three main periods have been distinguished: in the first of these, up to the arrival of Alcuin at the court, the Italians occupy a central place; in the second, Alcuin and the Anglo-Saxons are dominant; in the third (from 804), the influence of Theodulf, the Visigoth is preponderant.We owe to him, too, manuals used in his educational work - a grammar and works on rhetoric and dialectics. They are written in the form of dialogues and in two of them the interlocutors are Charlemagne and Alcuin. He wrote several theological treatises: a De fide Trinitatis, commentaries on the Bible, etc.Alcuin transmitted to the Franks the knowledge of Latin culture which had existed in Ango-Saxon England. A number of his works still exist. His letters and his poetry are equally interesting. Besides some graceful epistles in the style of Venantius Fortunatus, he wrote some long poems and notably he is the author of a history (in verse) of the church at York, Versus de patribus, regibus et sanctis Eboracensis ecclesiae.Brunet I: 143 (Albinus)

      [Bookseller: Lynge & Søn A/S]
 17.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        Antiquae tabulae marmoreae solis effigie exculptae accurata explicatio qua priscæ quædam mythologiæ, ac nonulla præterea vetera monumenta marmorum, gemmarum, nomismatum illustrantur.

      Auctore Hier. Aleandro iuniore. Accedit non absimilis argumenti expositio sigillorum zonæ veterum statuam marmoream cingentis. Editio II. ab eodem aucta & recognita. Paris, ex Officina Niuelliana, sumptibus Sebastiani Cramoyst, 1617. 4:o. (8),+ 136,+ (8) s.+ utvikbar grav. plansch. En helsides gravyr på sid (8). Flertal träsnitt i texten. Sammanbunden med: (SIRMOND, Jacques.) Antiqvæ inscriptionis qva L. Scipionis Barbati F. expressum est elogium, explanatio. Paris, 1617. 4:o. 13 s. Samtida pergamentband. Ägarstämpel Lange? Grasse I, 66 och Cicognara 3161, för första upplagan. Andra upplagan, den första utkom i Rom året innan, 1616. Den graverade planschen visar dygnets gång och zodiaken. Girolamo Aleandro d.y. (1574-1629) var sekreterare åt kardinal Bandini i Rom, och författare av åtskiliga verk av antikvariskt intresse

      [Bookseller: Centralantikvariatet]
 18.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        The History of the World

      Printed for Walter Burr Folio (12 ¾ x7 ¾ ), old marbled boards, rebacked in morocco by careful amateur, new endpapers, engraved copper pictorial title-page, and with 8 double page copper-engraved maps and plans; [80], 492, 491-651, [1], 776, [62] pp. This copy generally corresponds to the second edition (STC 20638), but with minor variations in arrangement of unpaginated leaves. The first leaf, ?The minde of the front.?, has been trimmed and mounted, as has the colophon leaf. To a lesser degree the engraved title has also been trimmed a little. The printed title with the portrait of Raleigh, which was not issued in this edition, but a photocopy, is loosely laid in. Boards rubbed, the plates with minor discoloration along centerfolds from the glue used to reinsert, 1 plate laid on backing sheet repairing a few tears. A bit of minor staining, but internally very clean. Overall very good. Raleigh (1552?-1618) wrote ?The History of the World? while he was imprisoned in the Tower of London during 1603-1616. He was convicted of treason against King James I, and beheaded in 1618. A copy of this work can still be found today in his study at the Tower of London. Raleigh?s history starts with the ancient world and ends with the rise of the Roman Empire.

      [Bookseller: Nicholas D. Riccio Rare Books & Prints ]
 19.   Check availability:     ABAA     Link/Print  

______________________________________________________________________________


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.