The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Displayed below are some selected recent viaLibri matches for books published in 1611
2017-10-10 15:30:41
SPENSER, Edmund
H.L. for Matthew Lownes. FIRST COLLECTED EDITION, variant issue. Folio, pp. [iv] 363 [xix] + [x] 56 [ii] + 16 (cxxxvi) lacking one blank. Double column, Roman letter, general title within elaborate woodcut border incorporating an arcadian Shaepard and Amazon (Mckerrow and Ferguson 212), sep. titles with printer's various devices to 2nd part of Faerie Queen and each of the following texts. Epitome of each canto within elaborate woodcut border, 12 large woodcuts illustrating each months activities to Shepherd's calendar, extensive ornamental head and tail-pieces. Contemporary autograph of Anthony Rudd, Bishop of St. Davis in two different hands on t-p, contemporary price at head, 'Sir Rees Rudd' in old but later hand on rear pastedown, 'Jackson' in early hand in text. Light stain to lower outer corner of dedication, blank verso a little ink soiled, very slight paper browning to some ll. of Colin Clout and towards end, minor marginal soiling to verso of last. A very good clean, large copy, uncut in places, in handsome contemporary calf, central gilt arabesques to covers, six gilt ornaments to spine compartments (small crack), gilt tan morocco label, very discreetly retached and spine remounted, all edges blue. The first collected edition with minor variants and slight textual resetting, probably published in 1613, the date of Mother Hubbards t-p; the other additional t-ps. are dated 1611. Mother Hubbard's tale was omitted from all copies sold prior to the death of Sir Robert Cecil in 1612, thereafter it was inserted in the unsold copies of the 1609-11 issue. Lownes dealt with … [Click Below for Full Description]
Bookseller: Sokol Books Limited [GB]
2017-10-07 21:42:58
Simonis Rigaud, 1611. Deckel abgenutzt (siehe Bilder vor allem der Rückendeckel = Bild 2). Die Seiten sind fest und gut lesbar.
Bookseller: Cronos_II [Germany]
2017-10-06 21:03:46
COBARRUBIAS OROZCO, Sebastian de.(Sebastián de Covarrubias)
Luis Sánchez, impresor del Rey, Madrid 1611 - 4º mayor.8,602,79 folios.Plena piel en pasta española con nervios e hilos dorados en el lomo y tejuelo en rojo.Portada,(parece algo restaurada),grabada con escudo real y capitulares xilográficas. Por lo demás es un buen ejemplar.Buen estado. [Attributes: First Edition; Hard Cover]
Bookseller: Librería Torres-Espinosa [Spain]
2017-10-02 10:01:50
Cardanus, Hieronymus.
Basel (Petri ) 1611 - (17,5 x 10,5cm). (80) 1148 (4) S. Mit Holzschnitt-Druckermarke, großem Holzschnitt-Portrait und einigen Textholzschnitten. Manuskriptpergamentband. Ein Kompendium des damaligen naturwissenschaftlichen und technischen Wissens. - The work contains "a little of everything: from cosmology to the construction of machines; from the usefulness of natural sciences to the evil influence of demons; from the laws of mechanics to cryptology. It is a mine of facts, both real and imaginary; of notes on the state of the sciences, of superstition, technology, alchemy and various branches of the occult" (DSB). U.a. mit Kapiteln zu: Alchemie, Astrologie, Okkultismus, Wahrsagerei und Magie. Unter "subtilitas" (Feinheit) versteht Cardanus die Wahrnehmung mit den Sinnen und das Verstehen mit dem Verstand, deshalb ist der Mensch nur mit Hilfe der "subtilitas" in der Lage, die Geheimnisse der Natur zu ergründen. - Stempel auf Titel. Stellenweise etwas stockfleckig. Rechte untere Ecke durchgängig mit unterschiedlich starkem Wasserrand. Insgesamt gut erhaltenes Exemplar. - DSB 3, 64; VD17 23:239585C; Krivatsy 2143
Bookseller: Antiquariat Gerhard Gruber [Germany]
2017-09-28 14:00:28
TOUSSAIN, DANIEL/SIBEMA, BOURITIUS/GESELIUS, CORNELIUS/CALVIN, JEAN/GOSUINUS, THOMAS/SCHOTL
De Leere Van de Predestinatie, in corte ende zeer klare vraghen begrepen, ende in 7. Capittelen onderscheyden, Door D. Danielem Tossanum. Overgheset uyt de Latijnsche tale inde Nederlandsche door P.I.Au. (= Pieter Jacobsz. van Suyderwoude). WAARBIJ: Salomons Sweert, Scheydenen De Remonstrantsche vande Rechtsinninghe Leere. Aengaende I. De bewegende oorsake der Verkiesinge. II. De Verwerpinghe. III. De Doodt Christi. IV. De werckinge gods inde bekeeringe. V. De volherdinge der Heylighen. Tot nootwendigh ghebruyck vande Ghemetnte Christi tot Oost-zanen, ende alle Lief-hebbers der Waerheyt, door Bouritium Sibema. WAARBIJ: Proefken vande Schadelijcke verschillen over de Christelijcke salichmakende leere, door de welcke de ghereformeerde Kercke van Rotterdam ende vele andere met groote ergenisse seer ellendichlijck worden beroert: Kortelijck in alle ghetrouwicheydt beschreven ende verclaert, door Cornelium Gheselium. WAARBIJ: Vergaderinghe Ghehouden in de Kercke van Geneven, door den Weerden, Godtzaligen ende Hooch-geleerden D.D. Iohannem Calvinium. In welcke de materie van de eeuwige verkiesinghe Gods kortelijc ende klaerlijc van hem is voorgestelt, ende met ghemeyn accoort syner medebroederen ende dienaren goet ghekent ende bevesticht: wederleggende de dolinghe van eenen wtsroyer der valscher leere, die onbeschaemdelijc syn fenijn hadde wtghespoghen. Int Frans, Anno 1562 wtghegheven, ende door Conradum Mirkinium onlancx overghezet. WAARBIJ: Oprecht ende Claer Bericht Waer in Cortelijck teghens een ander ghestelt is I. Wat die Predicanten van Campen hier ondergeschreven van die hedendaechsche verschillen, Overt' stuck van die Praedestinatie met den ancleve van dien, voor die oude Suyvere Waerheijt nae Godes woort, gevoelen. II. Wat die selvige oock daer tegens, Als Onwaerheijden ende niuwicheijden, (uijt verscheijdene Schriften van sommighe ten huidendage Suijver-genoemde Leeraers getrouwelijck uijtgetrocken) van geheeler herten verwerpen. Ter noot in Druck verveerdiget
Amsterdam, Barent Adriaensz. /Amsterdam, voor Marten Jansz. Brandt/Amsterdam, Cornelis Fransz., voor Jacobus Roelandus/Rotterdam, Felix van Sambix/Campen, Willem Berendtsz. 1611/1631/1613/1612/1617. 5 werken in 1 band, (88), (8) 112 p., (1) 81 folia., (6) 50, (20) p. Origineel Perkament, 4° (Boekblok plaatselijk gebruind, enkele vochtvlekken door het werk. Convoluut met 5 zeldzame, vroeg 17e-eeuwse werken van verschillende schrijvers, voornamelijk handelende over de leer van de predestinatie. Het eerste werk bevat een beschrijving van de leer van de predestinatie in de vorm van vragen en antwoorden, door de Franse gereformeerde predikant en proffessor te Heidelberg Daniel Toussain, of Tossanus, 1541-1602. Het tweede werk weerlegt de vijf artikelen van de remonstranten en werd bij de afsluiting van de Dordtse Synode uitgegeven als overzicht van de contraremonstrantse leer, deze vijfde druk is herzien door de Friese gereformeerde predikant Bouritius Sibema, ca. 1693-1636. Het derde werk is van de contra-remonstrantse predikant Cornelius Geselius, of De Ghesel, ca.1580-1614. Geselius was fel calvinistisch en werd vanwege zijn leer in 1604 uit zijn ambt gezet, in dit werk verdedigt hij deze leer tegen die van de remonstranten -hierbij komt ook weer de predestinatie aan bod-. Begin 1614, even na het verschijnen van dit werk, overleed hij op jonge leeftijd. 'Geknakt en gebroken door wat zijn tegenstanders hem aandeden' zoals Geesink vermeld. Het vierde werk bevat het stadpunt omtrent de predestinatie van de bekende reformator Jean Calvin, of Johannes Calvijn, 1509-1564. Het vijf … [Click Below for Full Description]
Bookseller: Antiquariaat De Roo [Netherlands]
Check availability:
2017-09-28 13:30:27
Coke, Edward
First edition of the eighth part of Coke's Reports, in whose preface he discusses at length the ancient laws of England, seeking to establish their pre-Conquest existence (by citation to historical authority) and the books in which they may be found. Modern 3/4 calf over marbled boards, some staining, mainly lightish and marginal, else a good copy with the occasional annotation; the Taussig copy. Printed for the Societie of Stationers, London, 1611.
Bookseller: Meyer Boswell Books, Inc. [U.S.A.]
2017-09-28 13:30:27
Coke, Edward
First edition of the eighth part of Coke's Reports, in whose preface he discusses at length the ancient laws of England, seeking to establish their pre-Conquest existence (by citation to historical authority) and the books in which they may be found. Modern 3/4 calf over marbled boards, some staining, mainly lightish and marginal, else a good copy with the occasional annotation; the Taussig copy. Printed for the Societie of Stationers, London, 1611.
Bookseller: Meyer Boswell Books, Inc. [U.S.A.]
2017-09-28 13:30:27
Coke, Edward
First edition of the eighth part of Coke's Reports, in whose preface he discusses at length the ancient laws of England, seeking to establish their pre-Conquest existence (by citation to historical authority) and the books in which they may be found. Modern 3/4 calf over marbled boards, some staining, mainly lightish and marginal, else a good copy with the occasional annotation; the Taussig copy. Printed for the Societie of Stationers, London, 1611.
Bookseller: Meyer Boswell Books, Inc. [U.S.A.]
2017-09-28 13:28:52
Coke, Edward
First edition of the eighth part of Coke's Reports, in whose preface he discusses at length the ancient laws of England, seeking to establish their pre-Conquest existence (by citation to historical authority) and the books in which they may be found. Modern 3/4 calf over marbled boards, some staining, mainly lightish and marginal, else a good copy with the occasional annotation; the Taussig copy. Printed for the Societie of Stationers, London, 1611.
Bookseller: Meyer Boswell Books, Inc. [U.S.A.]
2017-09-28 13:28:52
Coke, Edward
First edition of the eighth part of Coke's Reports, in whose preface he discusses at length the ancient laws of England, seeking to establish their pre-Conquest existence (by citation to historical authority) and the books in which they may be found. Modern 3/4 calf over marbled boards, some staining, mainly lightish and marginal, else a good copy with the occasional annotation; the Taussig copy. Printed for the Societie of Stationers, London, 1611.
Bookseller: Meyer Boswell Books, Inc. [U.S.A.]
2017-09-28 13:28:49
Coke, Edward
First edition of the eighth part of Coke's Reports, in whose preface he discusses at length the ancient laws of England, seeking to establish their pre-Conquest existence (by citation to historical authority) and the books in which they may be found. Modern 3/4 calf over marbled boards, some staining, mainly lightish and marginal, else a good copy with the occasional annotation; the Taussig copy. Printed for the Societie of Stationers, London, 1611.
Bookseller: Meyer Boswell Books, Inc. [U.S.A.]
2017-09-28 13:28:42
Coke, Edward
First edition of the eighth part of Coke's Reports, in whose preface he discusses at length the ancient laws of England, seeking to establish their pre-Conquest existence (by citation to historical authority) and the books in which they may be found. Modern 3/4 calf over marbled boards, some staining, mainly lightish and marginal, else a good copy with the occasional annotation; the Taussig copy. Printed for the Societie of Stationers, London, 1611.
Bookseller: Meyer Boswell Books, Inc. [U.S.A.]
2017-09-26 16:23:56
Augsburger Synode
VD17 12:12125648G.- Dritte Ausgabe (erstmals Dillingen 1611).- Enth. die Dekrete der Augsburger Diözesansynode von 1610 unter Bischof Heinrich V. von Knöringen (1598-1646) mit interessanten Themen wie verbotene Bücher, Aberglauben, der Festkalender, die Sakramente, die Sexualmoral der Geistlichen, Sozialfürsorge, Kirchenbau- und restaurierung, Schulwesen, Simonie u.v.a.- Der gest. Titel mit kl. Ansicht v. Augsburg.- Tls. leicht braunfleckig, Ebd. etw. berieben.
Bookseller: Antiquariat Johannes Müller [Salzburg, Austria]
Check availability:
2017-09-20 18:47:47
Frankfurt am Main - (FICHARD, Johann),
gedruckt durch Johann Bringern / in Verlegung Jonas Rosen, Franckfurt am Mayn 1611 - Franckfurt am Mayn, gedruckt durch Johann Bringern / in Verlegung Jonas Rosen, 1611. 4to. Tb. in Rot-Schwarz-Druck mit breiter Kupferstich-Titelbordüre, 3 nn. Bll., ganzseitiger Holzschnitt von J. Amman (Iusticia), 15 nn. Bll., 291 num. Bll. Schöner zeitgenössischer Schweinsledereinband auf 6 Bünden geheftet, schöner Rotschnitt. Sehr guter, sauberer Zustand! Erste umfassende deutsche Stadtrechtsreformation im Geist des Jus Romanum! - Zweite und letzte Ausgabe der von Johann Fichard (Frankfurter Jurist, 1512-1581) bearbeiteten "Reformation" des Frankfurter Stadtrechts von 1578. "Die Neubearbeitung der Reformation darf durchaus als sein persönliches Werk betrachtet werden. (Sie) umfasst Prozessrecht, Privatrecht und Strafrecht. Sie war 'die umfassendste von allen städtischen Reformationen' (Stobbe) und zugleich die bedeutendste legislatorische Arbeit des 16. Jahrhunderts. Vollständigkeit und die systematische Erfassung dienen dabei als Kriterien. Es ist die erste umfassende legislatorische Arbeit mit stark römisch-rechtlichem Einfluss, ein Vorbild für viele nachfolgende Gesetzeswerke. Die Reformation des Frankfurter Stadtrechts ist eine originäre gesetzgeberische Leistung von Fichard, einem Schüler von Ulrich Zasius und Bonifacius Amerbach. Es ist keine Kompilation aus anderen Gesetzeswerken, sondern der Versuch einer Kodifikation aus einem Guss. Im Auftrag der Stadt Frankfurt am Main erstellt, sucht die Reformation in seinen Grundlagen das römische Recht umzusetzen und zieht heimische Quelle … [Click Below for Full Description]
Bookseller: Antiquariat + Verlag Klaus Breinlich
Check availability:
2017-09-17 10:49:30
Thomas Nelson
Nelson Incorporated, Thomas - Limited edition. Minor shelf and handling wear, overall a clean solid copy with minimal signs of use. Replica of the 1611 King James Bible in celebration of its 400 year anniversary. Includes box and booklet in good condition. Nice gift quality copy. Secure packaging for safe delivery. [Attributes: Hard Cover]
Bookseller: ThriftBooks - Silver Arch
2017-09-14 10:37:40
Ovidius Naso, Publius
"Contemporary parchment binding. Title shield on spine is partly missing. 115 x 65 mm, 12º: A-X#8, 335 [1] pp.; 2A-2S#8, 286 [2] pp.; 2A-2F#8, 2P#8 (-2P1,2,3) 2Q#8, pp. 1-96 and 231-256. Three title pages with printer's mark of Plantijn. In the third part, the pages 97 to 230 are missing. ".Collected works of Publius Ovidius Naso (43 BC – 17 AC), one of the best Latin poets from the Golden Age of August. The binder has left out the quires 2G to 2O from the third part – no doubt on instructions of the owner of the book – and thus has left out all erotic poetry that Ovid wrote: 'Amores,' Ars amatoria' and ‘Remedia amoris.' This last poem has maintained its last page in this edition, because on the reverse side of this poem begins the poem ‘Medicamina faciei femineae.' However, the text of ‘Remedia amores' that has been printed, is carefully made unreadable with pen.
Bookseller: Antiquariaat Arine van der Steur / ILAB [Den Haag, Netherlands]
2017-09-10 19:21:02
Polanus von Polansdorf, Amandus
Rotterdam, Matthijs Bastiaensz. 1611. (18) 38, (3) 12 p. Papieren Band, 4° (Latere band. Zeldzaam polemisch werk van de Duitse theoloog Amandus Polanus von Polansdorf, 1561-1610. Het werk verdedigt de calvinistische leer van predestinatie en de voorzienigheid in de vorm van vragen en antwoorden. Bijgevoegd is een samenvatting van de gehele leer zoals deze werd geleerd aan de Universiteit te Basel.).
Bookseller: Antiquariaat De Roo
Check availability:
2017-09-10 14:29:18
Jean Racine
Used [Publisher: Digireads.com] 1611
Bookseller: amazon.co.uk
2017-09-08 21:52:28
1611. THE HOLY BIBLE, CONTEYNING THE OLD TESTAMENT, AND THE NEW: NEWLY TRANSLATED OUT OF THE ORIGINALL TONGUES: AND WITH THE FORMER TRANSLATIONS DILIGENTLY COMPARED AND REVISED, BY HIS MAJESTIES SPECIALL COMMANDEMENT. APPOINTED TO BE READ IN CHURCHES. LONDON: ROBERT BARKER, 1611. Folio (16 1/2 x 10 1/4). First edition, second issue (Fry). An extremely fine, tall perfect copy. The Great “She” Bible, the “Authorized Version” or King James Bible, is one of the greatest monuments of English literature. This issue is known as the “She” Bible for the reading “she went into the citie” in Ruth 3:15. The general title is usually dated 1613, though the NT title bears the date 1611. The greater part of the book was printed in 1611, but many copies were not released until 1613. Smith suggests [the delay resulted from] an accident in the printing-office which destroyed a large number of sheets” (Herbert). One of the masterpieces of the English language, the King James Bible is surely the greatest literary work ever created by committee. In the preface, Miles Smith, one of the dozens of translators, commented on the importance of the work: “Translation it is that openeth the window, to let in the light; that breaketh the shell, that we may eat the kernel; that putteth aside the curtain, that we may look into the most Holy place; that removeth the cover of the well, that we may come by the water.” “For every Englishman who had read Sidney or Spenser, or had seen Shakespeare acted at the Globe, there were hundreds who had read or heard the Bible with close attention as the words of God. Th … [Click Below for Full Description]
Bookseller: Crawford Sterling [Munford, AL, U.S.A.]
2017-09-05 10:50:23
MAYERNE, Louis Turquet de.
Paris: Jean Berjon & Jean Le Bouc, 1611. Quarto (225 x 153 mm). Contemporary vellum, spine lettered in black on brown ground. With the privilege leaf at the rear. Spine ends and corners bumped, a few small spots to boards, some minor splits and chips to lower corners of contents, light dampstain to lower edge from sig. Ll3 onwards, rear endpapers toned and marked, otherwise an excellent and clean copy. Woodcut device on title page. Rare first edition of the Hugenot historian and political theorist's controversial treatise, considered "political dynamite" at the time (Deutsches Historisches Institut, p. 8). In it Turquet de Mayerne proposed an ideal form of government based on a balance between the monarchy, the Estates General, and the legislative branch. Within days of its publication it had been seized and banned, and Turquet de Mayerne was arrested and imprisoned for several months before being freed on the orders of Marie de Médicis. The privilege appended to the text was obtained from the Chancellor at the time, Brulart de Sillery. La monarchie aristodemocratique "set the essential sociopolitical agenda for the entire ancien régime" (Stone, p. 64). An influential work of political science, this work contains the first noted occurrence in any modern language of the phrase "political economy" ("œconomie politique", p. 558, as first observed by James E. King in 1948). The phrase was successively employed by Antoyne de Montchrétien in his Traicté de l'œconomie politique (1615), and became common currency in the discourse of economists and administrators who, in the 17th an … [Click Below for Full Description]
Bookseller: Peter Harrington. ABA member [London, United Kingdom]
2017-09-05 10:50:23
MAYERNE, Louis Turquet de.
Paris: Jean Berjon & Jean Le Bouc, 1611. Quarto (225 x 153 mm). Contemporary vellum, spine lettered in black on brown ground. With the privilege leaf at the rear. Spine ends and corners bumped, a few small spots to boards, some minor splits and chips to lower corners of contents, light dampstain to lower edge from sig. Ll3 onwards, rear endpapers toned and marked, otherwise an excellent and clean copy. Woodcut device on title page. Rare first edition of the Hugenot historian and political theorist's controversial treatise, considered "political dynamite" at the time (Deutsches Historisches Institut, p. 8). In it Turquet de Mayerne proposed an ideal form of government based on a balance between the monarchy, the Estates General, and the legislative branch. Within days of its publication it had been seized and banned, and Turquet de Mayerne was arrested and imprisoned for several months before being freed on the orders of Marie de Médicis. The privilege appended to the text was obtained from the Chancellor at the time, Brulart de Sillery. La monarchie aristodemocratique "set the essential sociopolitical agenda for the entire ancien régime" (Stone, p. 64). An influential work of political science, this work contains the first noted occurrence in any modern language of the phrase "political economy" ("œconomie politique", p. 558, as first observed by James E. King in 1948). The phrase was successively employed by Antoyne de Montchrétien in his Traicté de l'œconomie politique (1615), and became common currency in the discourse of economists and administrators who, in the 17th an … [Click Below for Full Description]
Bookseller: Peter Harrington. ABA member [London, United Kingdom]
2017-08-30 02:58:04
Sichem, Christoffel van I (1546-1624)
"Portrait of Ferdinand Alvarez of Toledo, duke of Alva, standing holding a stick in his hand. The other hand rests on a pedestal with a helmet at the top. The pedestal is decorated with the coat of arms of the portrayed. In the background a fortified city facing the sea. Numbered on the top right corner: fol: 128. Lettered below: 'FERDINANDUS ALVARES... CAPIT. GENER'. The print appeared in the following editions: E. van Meteren. Niederländische Historien oder Geschichten aller deren Handel. [Arnhem: Jan Jansz.], 1611; E. van Meteren. Eigentlich vnd volkomene historische beschreibung des Niderlendischen Kriegs. Arnhem: Jan Jansz, 1614; E. van Meteren. Historien der Nederlanden, en haar naburen oorlogen tot het iaar 1612. Amsterdam: J.J. Schipper, 1663. "."Engraving and etching on paper, with some margins; plate mark: 188 x 145, total: 222 x 158 mm; only state, slightly cooked paper; Hollstein 53 "
Bookseller: Antiquariaat Arine van der Steur [Den Haag, Netherlands]
2017-08-29 19:11:57
Ingegneri Giovanni, Vescovo di Capodistria
per Gio. Domenico Roncagliolo, 1611. 4to (cm. 19), 2 cc.nn., 75 pp. (unito) Bernaudo Gio. Maria detto il Candido, Accademico, La zotica, s.t., s.d., 4 cc.nn. (di cui la prima bianca), 94 pp., 1 c.nn. di errata. Legatura antica in pergamena rigida con titolo oro su tassello in pelle al ds. Tagli colorati a spruzzo. Ds. e margini esterni dei piatti bruniti. Qualche ingiallitura ma ottimo esemplare. Due interessanti e rare seicentine napoletane. L’opera dell’Ingegneri in un’edizione non censita dalla Vinciana. L’altra del letterato cosentino Bernaudo - che ha un imprimatur concesso a Napoli nel 1614 - non risulta presente secondo ICCU in nessuna Bibl. italiana.
Bookseller: Libreria Antiquaria Ex Libris s.r.l. [IT]
2017-08-26 11:36:18
ROJAS, Agustín de.
Imp. Jerónimo Margarit y Luis Manescal. Lérida, 1611 - . 15,5 cm. 16 h., 260 fol. (por 264) con errores de numeración. Escudo de la ciudad de Lérida en portada. Enc. en pergamino, motivos dorados y tejuelo en lomera, cortes tintados. * El Viage entretenido, escrito en forma de diálogo en verso y prosa entre cuatro actores, uno de los cuales es el mismo autor, Agustín de Rojas, e influido por la literatura picaresca castellana, incluye varias alusiones a la experiencia del autor en el mundo teatral de la época. Esta rara edición -existe otra con variante en portada, donde se lee el nombre de Manescal- está dedicada a los jurados de la ciudad de Lérida. Palau 275700. Siglo de Oro [Attributes: Hard Cover]
Bookseller: Libreria anticuaria Farré [Spain]
2017-08-22 14:43:42
YOSHIDA, Koyu (or Mitsuyoshi)
Bookseller: Jonathan A. Hill, Bookseller Inc. [New York, NY, U.S.A.]
2017-08-15 09:06:03
Josephus, Flavius
4+676 (eenzijdig genummerd) +(26)+154+(6) pag. Folio gebonden in half leren band uit de tijd. Geillustreerd met een gegraveerd frontispice door Hessel G[errits] en met 103 fraaie houtsneden door Christoffel van Sichem II. Eerste geillustreerde Nederlandse editie (tegelijk verschenen bij Dirck Pieterszoon, W.J. Stam, H. Laurenszoon en J.E. Cloppenburch) in de vertaling van E. Bommelius titelpagina gerepareerd, verder goed exemplaar.
Bookseller: Antiquariaat Arine van der Steur [Den Haag, Netherlands]
2017-08-06 18:56:32
Verhoeven, Theodorus / A. Matthaeus
4°, (56)+412+(4) pag. Geheel perkament. Drempelverzen van Vondel (De Nachtegael van Amisfort) en J. Bremer (Het Amisfoortse tempe). Tekst in Latijn en Nederlands. Soms bevat het boek een uitslaand gezicht op Amersfoort door Doesburgh doch volgens Nijhoff/van Hattum 266 is het boek niet incompleet zonder de prent.contemp. vellum, [56]-412-[4] pp (occasional minor foxing). very good copy. Early history of the town of Amersfoort by Th. Verhoeven (1611-1693), rector of the Latin school at Tiel, and by the Utrecht/Leiden professor Antonius Matthaeus (1653-1710). With Laudatory poems by vondel and J. Bremer. As always without the folding plate and the additonal quire of poems (Nijhoff/Van Hattum, note). Eng. ill. on titlepage, title printed in red and black. 2 ms. ff. with genealogical notes loosely inserted. Ref. Nijhoff/Van Hattum 266. Haitsma Mulier/Van der Lem, Repert. geschiedschr. 108a/328d/489a. Bl. London 91). BN Paris (I), Matagne (naumur) V-151.
Bookseller: Antiquariaat A.G. VAN DER STEUR
Check availability:
2017-08-05 10:40:15
Baronio Cesare.
apud Hieronymum Polum, 1611. In-4° (cm. 21,1), legatura tardo settecentesca in m. pelle verde con titolo e fregi in oro al dorso liscio, piatti marmorizzati (piccole abrasioni), tagli spruzzati; pp. [12] XXXII 719 [129] in ottimo stato e fresche, con frontespizio in rosso e nero, vignetta e iniziali in silografia; piccoli fori di tarlo al solo margine bianco esterno di poche carte centrali e finali (senza fastidio), lieve alone a qualche carta. Edizione veneziana dell'opera affidata al Baronio che unificò tutti i martirologi esistenti. Esemplare molto buono.
Bookseller: Gabriele Maspero Libri Antichi
2017-08-01 13:32:53
Cesare Ripa
Padua Tozzi, 1611. bw 32 552 pages Large 8vo 8 34 x 634. Full soft contemporary vellum. 32 552. With pink ribbons 19th-20th c. Interesting sewn repair to original skin on the vellum back . Many woodcut illustrations. In Italian. The Iconologia was a highly influential emblem book based on Egyptian Greek and Roman emblematical representations. The book was used by orators artists poets and 34modern Italians34 to give substance to qualities such as virtues vices passions arts and sciences. The concepts were arranged in alphabetical order after the fashion of the Renaissance. For each there was a verbal description of the allegorical figure proposed by Ripa to embody the concept giving the type and color of its clothing and its varied symbolic paraphernalias along with the reasons why these were chosen. 200 emblems.
Bookseller: PoorMansBooks [VINELAND, New Jersey, US]
2017-07-29 15:33:34
(FICHARD, Johann),
Franckfurt am Mayn, gedruckt durch Johann Bringern / in Verlegung Jonas Rosen, 1611. 4to. Tb. in Rot-Schwarz-Druck mit breiter Kupferstich-Titelbordüre, 3 nn. Bll., ganzseitiger Holzschnitt von J. Amman (Iusticia), 15 nn. Bll., 291 num. Bll. Schöner zeitgenössischer Schweinsledereinband auf 6 Bünden geheftet, schöner Rotschnitt. Sehr guter, sauberer Zustand! Erste umfassende deutsche Stadtrechtsreformation im Geist des Jus Romanum! - Zweite und letzte Ausgabe der von Johann Fichard (Frankfurter Jurist, 1512-1581) bearbeiteten \"Reformation\" des Frankfurter Stadtrechts von 1578. \"Die Neubearbeitung der Reformation darf durchaus als sein persönliches Werk betrachtet werden. (Sie) umfasst Prozessrecht, Privatrecht und Strafrecht. Sie war `die umfassendste von allen städtischen Reformationen` (Stobbe) und zugleich die bedeutendste legislatorische Arbeit des 16. Jahrhunderts. Vollständigkeit und die systematische Erfassung dienen dabei als Kriterien. Es ist die erste umfassende legislatorische Arbeit mit stark römisch-rechtlichem Einfluss, ein Vorbild für viele nachfolgende Gesetzeswerke. Die Reformation des Frankfurter Stadtrechts ist eine originäre gesetzgeberische Leistung von Fichard, einem Schüler von Ulrich Zasius und Bonifacius Amerbach. Es ist keine Kompilation aus anderen Gesetzeswerken, sondern der Versuch einer Kodifikation aus einem Guss. Im Auftrag der Stadt Frankfurt am Main erstellt, sucht die Reformation in seinen Grundlagen das römische Recht umzusetzen und zieht heimische Quellen nur noch sporadisch heran. Mit dieser Reformation ist dem römischen Recht der … [Click Below for Full Description]
Bookseller: Antiquariat + Verlag Klaus Breinlich
2017-07-27 12:04:38
Diodorus Siculus,
Hanoviae: Typis Wechelianus, Apud Claudium Marnium & Haeredes Ioannis Aubrii,. Very Good with no dust jacket. 1611. Vellum. [40], 1245, [67] pages; ...Quibus accesserunt Eclogae , seu seu sragmenta ex libris, Auctoris, qui desideranteur. FUll contemporary rigid ivory overlapping vellum, slight soiling and discoloration but sound and attractive. With extensive chronolocal table of 67 pages. History taken from old book fragments. Much from Latin version of Lorenz Rhodomann (1546-1606). Later edition expanded. Journeys of the Greek historian Diodorus of Sicily, a contemporary of Caesar, led him to the writing of a universal history from mytical times to the conquest of Gaul. Small amount of worming to lower left inner margin away from the text for first forty or so leaves. Worm tracks in an area of about 1/2 inch. First two blanks with crumpled edges. The history of the world with Rome as it's center. ; 0 .
Bookseller: poor mans books
Check availability:
2017-07-27 02:06:54
Lodovico Melzo
Antwerp: Gioachino Trognaesio, 1611. Hardcover. Good. Leather spine over contemporary vellum. Folio, 32 cm. Yapp edges. [8], [4], 221, [3] pages. Engraved title and 15 double page and engraved folding plates. Some staining. Scattered spotting. See our pictures. <br> "Das vorliegende Werk ist eines der bedeutendsten uber Reiterei im 17. Jahrhundert ... Die vortrefflich radirten Abbildungen fuhren Typen der Reitergattungen, der Dragoner, Lanzenreiter, Curassiere mit den Einzelheiten ihrer Bewaffnung, die Truppen auf dem Marsch, beim Fouragieren, im Feldkampf und Belagerungskriege vor." (Lipperheide) <br> " L'ouvrage de Melzo est tres interessant ... Melzo est, avec Basta, Wallhausen et le P. Hugon ... parmi les premiers auteurs qui donnerent des regles pour l'instruction, la tactique et l'emploi de la cavallerie." - Mennessier de La Lance, II, 181-182. <br> References abound: Lipperheide 2066 (Qb28); Cockle 732; Piantanida II, 1441; Jahns II, 1049; Mennessier de la Lance II, 181; Huth 21; Graesse IV, 474; HAYM IV, 168; Hiler 581.
Bookseller: SequiturBooks
Check availability:
2017-07-21 21:09:59
DURER Albrecht) Guillaume de Haen
Très belle épreuve de ce graveur de Cologne, connu uniquement par ses copies de Durer. Copie de B. 31. Annotations en marge. 11,1 x 8,31611 Gravure
Bookseller: Librairie Seigneur [LE POËT EN PERCIP, France]
2017-07-15 20:19:22
CEBA' Ansaldo
nella stamperia di Bartolomeo Zannetti, Roma, 1611. In-4 (227x170 mm.), pp. (4), 713, (7). Legatura coeva in piena pergamena con autore e titolo calligrafati allo scomparto di testa del dorso. Tagli di rosso vivissimo. Lievi fioriture, ma bell'esemplare. Ponderosa impresa poetica fatta di 912 componimenti. L'autore, (Genova, 1565 ¿ Genova, 1623), fu tra i principali animatori dell' "Accademia degli Addormentati" e il massimo esponente genovese dello stile barocco. Bibliografia: Quadrio, II, pp. 278-279. Ortolani, Cultura e politica nell'opera di Ansaldo Cebà, Studi di filologia e letteratura, I, 1970, pp. 117¿178 [Attributes: Hard Cover]
Bookseller: AU SOLEIL D'OR Studio Bibliografico [ACQUI TERME, AL, Italy]
2017-07-08 22:21:13
Phrygius, Sylvester.
Såsom ock hwadh tröst man ther emoot bruka skal. Hålden uthi thens ädle och wälbördige, Anders Andersons Ekeblaadh til Törp, folckrijke begraffning, hwilken i christo saligha affsomnade i Småland på Haffzsiöö, anno 1611. 3 octobris, och bleff christeliga begrafwen uthi sin s. faders, thens ädle, wälb. och fordom wälbetrodde Anders Gudmundsons graff, uthi Egby kyrkia, i Wallahäradt, anno 1612. 12. januarij. Af Sylvestro Iohan. Phrygio, Schödviensi Verbi Divini ministro. Stockholm: Ignatius Meurer, 1613. (40) s. A4-E4. Modernt mjukt svart klotband med guldpräglad titel på främre pärm. Inlaga med enstaka kantnagg och fläck. Några äldre markeringar med bläck. 18,5 x 15 cm. Sannolikt den äldsta personhistoriska skriften med västgötsk anknytning (bortsett från Vita Brynolphi).
Bookseller: Antiquaria
2017-07-05 19:05:46
Bellarmino, Roberto (1542-1621)
20 x 16 cm. Kupfertitel, 7 Blatt, Blatt, 847 Seiten, [10] Blatt. Geprägter Schweinslederband der Zeit über Holzdeckel (Frontdeckel mit ein paar kleinen Wurmstichen, die beiden Schließbügel fehlen. Rücken mit Papieraufkleber). *VD17 12:119419Y. Eine von vielen Ausgaben von Bellarmins Psalmenkommentar, die seit 1611 publiziert wurden. Roberto Bellarmino (geb. 4. Oktober 1542 in Montepulciano gest.17. September 1621 in Rom) war Theologe und Jesuit. Er war ein Hauptverfechter des römischen Katholizismus und der päpstlichen Suprematie im 16. Jahrhundert. Bellarmin hatte als Kardinal und Berater des Papstes bei der Vorbereitung des Verfahrens gegen Galilei eine Führungsrolle und war auch derjenige, der Galilei die Haltung des Vatikans deutlich machte. - Titelblatt mit schwachem Stempel und ein paar alten Besitzvermerken. Text leicht gebräunt.
Bookseller: Antiquariat Bernd Braun [Germany]
2017-07-03 08:55:58
Mercator, Gerard - Hondius, Jocodus
Amsterdam, 1611. This is the Jamaica section from the famous composite map of five West Indian islands from the Mercator/ Hondius Atlas, first published in 1606., Size : 105x112 (mm), 4.125x4.375 (Inches), Original Hand Coloring
Bookseller: Alexandre Antique Prints, Maps & Books [Toronto, ON, Canada]
2017-06-29 21:52:09
- Köpenhamn, Henrich Waldkirch, 1611. 4:o. (20) s. Titelbladet med reva och hål i inre nedre hörn, liksom följande tre blad. Svag fuktrand mot slutet. Häftad, i senare pappersomslag med handskriven etikett. Ur Ericsbergs bibliotek. Saknar två blanka blad på slutet. Klemming, Sveriges förhållanden, s. 16. Warmholtz 3422 för latinska utgåvan. Samling av brev mellan Kristian IV och Karl IX samt mellan resp. lands råd. Den finns utgiven även på latin, tyska och svenska.
Bookseller: Centralantikvariatet
2017-06-27 02:03:02
Matenesius, Johann Friedrich.
Köln, Konrad Butgenius, 1611. Kl.-8°. Titel mit Holzschnitt-Druckermarke. 8 Bll., 189 SS. Buntpapier-Br. d. 18. Jhdts. Simon, Bibl. gastron. 1024. Vicaire 578. Krivatsy 7550. ADB XX, 583 f.- Selten, einzige Ausgabe dieser Schrift über die Sitte des Zutrinkens mit einem eigenen Kapitel über den Wein im Altertum.- ". Johann Friedrich M., Historiker, gest. zu Köln am 24. August 1621. Er wurde 1597 im Jesuiten-Gymnasium daselbst zum Magister promovirt, später wurde er ordentlicher Professor der Geschichte und der griechischen Sprache an der Universität, die ihn zur Würde eines Doctors der Theologie erhob. Auch war er Stiftsherr und Pfarrer bei St. Cunibert, sowie seit dem 24. April 1607 apostolischer Protonotarius. Als im J. 1621 die Pestseuche in Köln herrschte, widmete er den Erkrankten mit aufopfernder Berufstreue seinen seelsorgerischen Beistand, in Folge dessen er sich dasselbe Uebel zuzog und sein Leben verlor." (ADB).- Die Holzschnitttafel beschädigt und nur ca. ein Drittel vorhanden. Papier nur leicht gebräunt und vereinzelt nur minimal fleckig. Kulturgeschichte [Attributes: Soft Cover]
Bookseller: Antiquariat MEINDL & SULZMANN OG [Wien - Vienna, Austria]
2017-06-24 20:06:50
[RICKMAN, John].
Beddie 1611; Forbes 45; Kroepelien 1080; this edition not in Hill; cf. Williams, The Death of Captain Cook, pp. 17-22. First French edition in its second, corrected state, of this unofficial account of Cook's third and final voyage of discovery, with a colophon on page 508, lacking in the first state. John Rickman served as Second Lieutenant on the Discovery and published his account in 1781, which remained the only book-length report available to the public for more than a year. Despite its defects, the account is of great importance, since, as Glyn Williams has pointed out, "Rickman's Cook was a more violent Cook than the generally humane and restrained commander of the earlier Voyages." Fine untrimmed copy.
Bookseller: Antiquariaat FORUM BV
Check availability:
2017-06-23 13:59:44
HOULLIER, Jacques (1509 - 1562).
Paris: Parisiis, ex Officina Plantiniana, apud Adrianum Perier, 1611. 4to.; 6 hs., 716 pp. (en realidad 654 pp., por saltos en la numeración), más 7 hs. Ejemplar carente de las páginas 613 a 618, relativas a cuestiones genesíacas, falta debida, posiblemente, a censura inquisitorial. Encuadernación en pergamino, de la época.
Bookseller: Hesperia Libros
2017-06-23 13:30:56
PINEDA, Juan de.
Venedig, apud Bernardo Iunram, Io. Baptistam Ciottum 1611.. gr.-4°. (32 x 23, 5 x 4, 7 cm.); 40 Bll., 579 S. Mit Titelvign. Ldr. d. Zt. Mit reicher u. tiefer Blindprägung auf beiden Deckeln. Mit 2 intakten Metallschließen. Vors. u. wenige Bll. stockfl. Gelöschter Stempel am Tit. Venezianischer, zweispaltiger Druck mit zahlr. Initialen. - Juan de Pineda (1558 -1637), spanischer Jesuit, der in Cordoba, Sevilla und Madrid Philosophie u. scholast. Theologie lehrte. 1628 wurde er zum Generalinquisitor aller spanischen Bibliotheken ernannt. Pineda arbeitete auch an den Ausgaben des spanischen Index von 1612 und 1632. (vgl. Lex.Th.u.K.. VIII, 282)
Bookseller: Antiquariat Burgverlag
2017-06-22 18:57:34
MELZO Lodovico
Anversa, Appresso Gioachimo Trognaesio, 1611. In-4 p. (mm. 281x186), p. pergam. coeva, tit. ms. al dorso, 6 cc.nn., 221,(3) pp.num., incluso il bel frontespizio figur. inc. in rame che rappresenta un duello cavalleresco; l'opera, dedicata all'Arciduca Alberto d'Austria, è ornata da 6 pregevoli testate e 6 grandi iniz. a vignetta con scene di battaglia finemente inc. in rame e da numer. grandi iniz. inc. su legno. Illustrano questa importante opera 16 tavv. inc. in rame, piu' volte ripieg. e f.t. (1 tav. è stata colorata a mano). Indubbiamente affascinante e' la parte iconografica che presenta, con dovizia di particolari, le varie regole dell’arte militare descritte da Fra Lodovico Melzo (Cavaliere di Malta, luogotenente generale della cavalleria leggera, del Consiglio segreto di Milano). Vi sono raffigurati cavalieri con armi e armature, truppe in battaglia, schieramenti, piani d'attacco e di difesa. Stimata opera che venne tradotta in varie lingue. "Prima edizione". Cfr. Argelati,II, p. 921 - Graesse,IV,474 - Haym,IV,168 - Cat. Piantanida,I,1441 - Thimm "A complete bibl. of fencing and duelling", p. 188 che cita solo l'ediz. di Milano, 1619, in spagnolo. Leggerm. corto del marg. sup.; occhietto (posto dopo il frontesp.) restaur. per strappo e piccola manc. (non di testo); 2 tavv. ben restaur. per strappo, 2 cc. rinforzate per piccole manc. margin., altrimenti bello e fresco esemplare.
Bookseller: Libreria Malavasi sas
2017-06-20 18:21:42
BRACCIOLINI Francesco.
In Venezia, appresso Bernardo Giunti, Gio. Battista Ciotti & Compagni, 1611, in-4, mz. pergamena moderna con piatti in cartone, titolo manoscritto al dorso, pp. (8), 305, (3). Bella marca (allegoria della Toscana in cornice figurata: donna coronata con stola d'ermellino, scettro e giglio; un'ara fiammeggiante su un lato, personificazione dell'Arno e leone sull'altro), una tav. con croce ed anagramma; argomenti del poema inquadrati in ricche cornici xilografiche, come le iniziali e i finalini. Mancanza reintegrata al margine bianco del frontespizio; sguardie moderne. Nota di antica mano alla prima carta bianca. Prima edizione della stesura definitiva in 35 canti.
Bookseller: Libreria Antiquaria Gozzini [Italy]
2017-06-18 00:00:00
BAST, Pieter.
Hollstein I, p. 168, 8; Keyes, Pieter Bast 8 and p. 19. Rare first state of a 16th-century view of Amsterdam as seen from the inlet known as the IJ made by Pieter Bast, a Dutch engraver from Antwerp best known for his city map of Amsterdam and this view. "In its amplitude and the sheer audacity of the presentation, this engraving is indisputably one of Bast's most significant creations. It is as much a portrait of the harbour of Amsterdam as of the city itself and underscores the unique importance of maritime trade as the principle source of the city's wealth and power". With its distinctive orientation he not only initiated the series of representations of Amsterdam as seen from the IJ, but also "established the standard for an entire genre of Dutch maritime painting" (Keyes). In 1611 a second state (edition) was published by Claesz Jansz. Visscher, who drastically altered the composition. In very good condition.
Bookseller: Antiquariaat FORUM BV
Check availability:
2017-06-18 00:00:00
RICKMAN, John].
Beddie 1611; Forbes 45; Kroepelien 1080; this edition not in Hill; cf. Williams, The death of Captain Cook, pp. 17-22. First French edition in its second, corrected state, of the unofficial account of Cook's third and final voyage of discovery, with a colophon on page 508, lacking in the first state. John Rickman served as Second Lieutenant on the Discovery and published his account in 1781, the only book-length report available to the public for more than a year. Despite its defects, the account is of great importance, since, as Glyn Williams has pointed out, "Rickman's Cook was a more violent Cook than the generally humane and restrained commander of the earlier Voyages."Very good, untrimmed copy. [Attributes: First Edition]
Bookseller: Antiquariaat FORUM BV [Houten, Netherlands]
2017-06-18 00:00:00
BAST, Pieter.
1611. Hollstein I, p. 168, 8; Keyes, Pieter Bast 8 and p. 19. Rare first state of a 16th-century view of Amsterdam as seen from the inlet known as the IJ made by Pieter Bast, a Dutch engraver from Antwerp best known for his city map of Amsterdam and this view. "In its amplitude and the sheer audacity of the presentation, this engraving is indisputably one of Bast's most significant creations. It is as much a portrait of the harbour of Amsterdam as of the city itself and underscores the unique importance of maritime trade as the principle source of the city's wealth and power". With its distinctive orientation he not only initiated the series of representations of Amsterdam as seen from the IJ, but also "established the standard for an entire genre of Dutch maritime painting" (Keyes). In 1611 a second state (edition) was published by Claesz Jansz. Visscher, who drastically altered the composition. In very good condition.
Bookseller: Antiquariaat FORUM BV [Houten, Netherlands]
2017-06-17 21:33:25
XV, 369, 613 S. 1611 gr. kart. 9783506728791
Bookseller: Technik & Medien goodnews for you
2017-06-17 21:33:25
Niels Michelssøn/Aalborg.
Prentet i Kiøbenhaffn, 1611. (10)+ 210 bl. pp. Med smuk t titelblad med ornamenteret rammetryk. Med tilskrift af samtidih håne på sidste friblad. Exlibris, Björn Kornerup. Komplet, fejl i paginering, fint eksemplar stort set uden pletter. Indbundet i et 1800 tals pænt halvlæder med rig rygforgyldning og guldtryk. Første udgave. 17030802
Bookseller: Andersens Antikvariat
______________________________________________________________________________


      Home     Wants Manager     Library Search     564 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2020 viaLibri™ Limited. All rights reserved.