The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Displayed below are some selected recent viaLibri matches for books published in 1606

        HOMERI QUAE EXSTANT OMNIA ILIAS,ODYSSEA, aliquot Cum latina versione omnium (....)

      Basileae Sebastiani Henricpetri 1606 In Folio Pagine 36 non numerate + 499 + 24 non numerate + 380 + 24 non numerate. Legatura coeva in piena pergamena. Titolo manoscritto al dorso. Fregi e capilettera. Esemplare brunito a causa della qualità della carta classica del periodo. Testo Greco-Latino a fronte. Ottima edizione dell'Opera Omnia di Omero.

      [Bookseller: Libreria Segni nel Tempo]
 1.   Check availability:     IOBABooks     Link/Print  


        Relatio historica de regno Sveciæ, et bellis civilibus atque externis, non regis Sigismundi tantum, & principis Caroli, sed & majorum, si quos nosse jam refert historiæ plenioris causa.

      Auctore Iacobo Typotio. Utan ort, 1606. 8:o. 72 s. Hårt skuren nedtill med delförlust av kustod på tre sidor. Sött hfrbd från mitten av 1700-talet med guldornerad rygg, upphöjda bind och beige titeletikett. Petr. Willadus namnteckning på titelbladet samt en bläckdatering 1638. Ur Ericsbergs bibliotek, med Carl Jedvard Bondes exlibris. Warmholtz 3343. Åhlen 16.5. Lindberg, Lychnos 1977-78, s. 246ff. Mycket sällsynt. Andra upplagan av holländaren Typotius postuma berättelse om inbördeskriget mellan Sigismund och hertig Karl. Första upplagan utkom i Frankfurt 1605 och en tredje utkom 1678. Första upplagan innehåller en dikt som tagits bort i denna andra och den tredje. Jacob Typotius kom från Holland, hade studerat i Louvain och vistats en tid i Würzburg. Uppgifterna om hur och när han kom till Sverige är motstridiga. 1578 är han i alla fall upptagen som anställd av Johan III som latinsk sekreterare. Året därpå 1579, eller år 1581, kastades han emellertid i fängelse. Orsaken till detta är också omstridd. Efter 12 (eller 14) år på Åbo slott och Tavastehus släpptes han efter Johan III:s död, och togs till nåder både av Sigismund och av hertig Carl, hos vilken han på nytt uppbar lön. Senast 1597 lämnade han dock Sverige och blev istället kejserlig rikshistoriograf i Prag. Han dog 1601 eller 1602. I Sverige skrev han ett antal småskrifter, vilka trycktes först efter att han lämnat landet. År 1600 författade han i Prag, uppmuntrad av Spaniens ambassadör, denna historiska relation om Sverige och inbördeskriget. Skildringen är ansedd som ganska opartisk, enligt både Bring och Warmholtz, och den översattes t.o.m. till svenska av Anders Bureus på Karl IX:s uppmaning, men trycktes aldrig. Däremot smädas i boken Pontus De la Gardie, både vad gäller härkomst och bedrifter, och anledningen till 1678-års nytryck ska, enligt Warmholtz, ha varit att smäda Magnus Gabriel De la Gardie, som då fallit i onåd. Typotius är annars mest känd för sin stora "Symbola divina" från 1601

      [Bookseller: Centralantikvariatet]
 2.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        Regium donum eller konungzligh förähring, then stormächtige och christelige konungs, Jacobi, then förste med thet nampnet, konung i Engeland, Skottland, Franckrijke och Irland, hwilken H.

      K. Mayst. sin äldste son och arfwinge, hertigh Henrico hafwer tillskrifwit, nu nyligen förswänskat aff Erico Schrodero. Stockholm, 1606 [1678]. 8:o. (24) s.,+ 76 blad. Fläckar samt enstaka bläckplumpar. Sammanbunden med: SKYTTE, Johan. En kort underwijsning, uthi hwad konster och dygder een fursteligh person skal sigh öfwa och bruka then ther täncker med tijden lycksaligen regera land och rijke. Stält til then höghborne furste och herre, herr Gustaff Adolff, Sweriges Rijkes arf-furste, hertigh til Sudermanneland, Närike och Wärmeland, etc. Aff hans furstl. h. præceptore Johan Skytte, åhr 1604. Men nu å nyo effter någre förnähme personers begäran Tryckt i Stockholm aff Niclas Wankijff, kongl. booktr. medh egen bekostnad åhr 1678. 8:o. 48 s. 1800-tals hfrbd med nött guldornerad rygg med tre kronor och kronor i fält (KB), gröna stänkmarmorerade snitt. Med Gustaf Holdo Stråles exlibris samt Thore Virgins namnteckning. Collijn 418 resp. 859. Trevligt samlingsband med två furstespeglar sammanbundna, båda med breda marginaler

      [Bookseller: Centralantikvariatet]
 3.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        Disquisitionum Magicarum Libri Sex, in Tres Tomos Partiti. [Investigations into Magic in Six Books] 3 volumes

      Moguntiensis [Mainz]: Iacobi Konig, 1606. Hard Cover. One of the most famous early works on witchcraft and magic. Martin Antonio Del Rio (1551-1608) was a Jesuit theologian who studied occult practices in order to determine which were the devilÕs work. He stressed the heretical nature of occult beliefs and discussed how to respond to the crime of witchcraft. This book became the most commonly used witch-hunting manual of the time. It was used at the Salem witch trials of 1692 and has been cited as a cause of the witch-persecutions in Europe. In very good modern cream cloth binding with red leather title labels. With engraved title pages in Volumes I & II, depicting scenes from Exodus. Decorative initials, head-, and tail-pieces. With a foldout table in Volume II. Extensively foxed throughout, although the Latin text is still quite readable. Also some stains to page edges. Old library stamps and early ink signatures to title pages. Volume I: 773 pages plus index; Volume II: 724 pages plus index: Volume III: 687 pages plus index. OCC/091112. Very Good.

      [Bookseller: The Kelmscott Bookshop]
 4.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        Portugalliae que olim lusitania... Kolor. Kupferstichkarte von B. Doetecomius aus Mercatoris atlas bei Hondius. Amsterdam, 1606. 34 x 50 cm. Gerahmt.

      Gewestete Karte mit Titel-, Text- und Meilenzeigerkartusche sowie Kompassrose oben links und Wappendarstellung oben rechts.

      [Bookseller: Antiquariat Schramm]
 5.   Check availability:     antiquariat.de     Link/Print  


        "Virginae Item et Floridae" from Gerardi Mercatoris Atlas sive Cosmographicae

      Amsterdam: Mercator, 1606. AN IMPORTANT AND RARE EARLY MAP OF VIRGINIA, FROM THE GOLDEN AGE OF DUTCH MAPMAKING Copperplate engraving with original hand-color Impression size: 18 1/2" x 23"; frame size: 30" x 34 1/2" References: Philip P. Burden, The Mapping of North America (Rickmansworth: Raleigh Publications, 1996) Entry 151; Cornelis Koeman, Atlantes Neerlandici (Amsterdam: Theatrum Orbis Terrarum, 1967) vol. 2, p. 282 no. 141; William P. Cumming, The Southeast in Early Maps (Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 1962) no. 26 & pp. 17-18; Johannes Keuning, "The History of an Atlas. Mercator-Hondius," in Imago Mundi (Stockholm, 1947) vol. 4, p. 37 This exquisitely executed map was one of the most celebrated of the Mercator-Hondius projects. Gerard Mercator was the greatest cartographer of the sixteenth century, and his innovations, including the aptly named Mercator projection, continue to be employed in maps produced today, 400 years later. The geographer died in 1594, after publishing just a few parts of his atlas. Jacodus Hondius produced an edition of Mercator's atlas in 1606, and it was the first to include this map of Virginia and Florida. Virginiae Item et Floridae was, furthermore, the only original map of North America that Hondius included in his spectacular atlas. . Book.

      [Bookseller: Arader Galleries]
 6.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        Gerard Mercator. Cornubia, Devonia, ….[The South West Counties of England and Wales]. 1606 or later [1633]

      Mercator, Gerard : Cornubia, Devonia, Somersetus, Dorcestria, Monumetha, Glamorgan, Caermarden, Penbrok, Cardigan, Radnor, Breknoke, Herefordia and Wigornia. [The South West Counties of England and Wales], by Gerard Mercator. Published 1606 or later [1633]. Map size approx 47cm x 36cm (18.5 x 14 inches). Decorative title cartouche. Verso with Latin text and large initial letter within vignette No.13. Early colour, centre fold, good condition with wide margins.

      [Bookseller: Roz Hulse Ltd]
 7.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        Gerard Mercator. Westmorland, Lancastre, Cestrie. 1606 or Later [1633]

      Mercator, Gerard : Les Comtez De Westmorland, Lancastre, Cestrie, Carnarvan, Denbigh, Flint. [The North Western Counties of England and Wales], by Gerard Mercator. Published 1606 or later [1633]. Map size approx 41cm x 36cm (16.5 x 14 inches). Decorative cartouche and sea monster. Verso with French text and coloured large initial letter. Early colour, centre fold, good condition with wide margins.

      [Bookseller: Roz Hulse Ltd]
 8.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        Espejo de Bienechores y Agradecidos: Que contiene los Siete Libros de Beneficios de Lucio Aneo Seneca, insigne Filosofo moral: agora de nuevo traduzidos de Latin en Castellano por Fray Gaspar Ruyz Montiano, de la Orden de San Benito. Tiene notados y declarados por el mesmo Traductor algunos de los lugares mas difficiles. Y al cabo del libro tiene quatro Tablas de nueva invencion, muy provechosas para todo genero de personas: especialmente para Predicadores, y para Cortesanos que lo quieren parecer en sus cartas y conversaciones. Dirigido a Don Iuan de Mendoza, Duque del Infantado

      Barcelona, en casa de Sebastian de Cormellas al Call, 1606. 4to.; 18 hs., 479 pp. Con el escudo xilográfico de los Mendoza en la portada, impresa en rojo y negro. Encuadernación en pergamino, de la época. Primera edición de la primera traducción castellana de los Siete Libros «De Beneficiis» de Séneca, obra de un erudito humanista benedictino del Convento madrileño de San Martín.

      [Bookseller: Hesperia Libros]
 9.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        HOMERI QUAE EXSTANT OMNIA ILIAS,ODYSSEA, aliquot Cum latina versione omnium (....)

      Basileae Sebastiani Henricpetri 1606 In Folio Pagine 36 non numerate + 499 + 24 non numerate + 380 + 24 non numerate. Legatura coeva in piena pergamena. Titolo manoscritto al dorso. Fregi e capilettera. Esemplare brunito a causa della qualità della carta classica del periodo. Testo Greco-Latino a fronte. Ottima edizione dell'Opera Omnia di Omero.

      [Bookseller: Libreria Segni nel Tempo]
 10.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        Synopsis optica, in qua illa omnia quae ad opticam, dioptricam, catoptricam pertinent, id est, ad triplicem radium visualem directum, refractum, reflexum breviter quidem, accurate tamen demonstrantur.Lyon: Horace Boissat & Georges Remeus, 1667.

      First edition of Fabri's great work on optics which was the inspiration for Newton's work on light and colours as it was through this work that Newton learned of Grimaldi's discovery of the diffraction of light.<br/><br/> Fabri describes the rings of Saturn (he was involved in a long dispute with Huygens over their interpretation), difficulties of telescopic observations, and the construction of compound microscopes. He presents a theory of the blueness of the sky based on the principle of dispersion. There is also a careful exposition of theories of vision and the mechanics of the eye. <br/><br/> Fabri (1606-88), "mathematician and physicist, was born near Belley, France, educated at the Collège de la Trinité in Lyon, and ordained a Jesuit priest in 1635. He taught metaphysics, astronomy, mathematics, and natural philosophy at the Collège from 1640 until 1646, when he went to Rome, remaining there for the rest of his life. Fabri engaged in research and controversy on a wide range of scientific issues, including heliocentrism, the explanation of tides, and the circulation of the blood (he discovered the latter, independently of, and later than, Harvey, in about 1636); his writings on light and colors contributed to the science of optics" (Albert et al, Source Book in Ophthalmology, p. 100). <br/><br/> De Vitry 379; Macclesfield 754 (not in Honeyman, Horblit or Norman); Albert et al 709; Goldsmith F45; Jesuit Science in the Age of Galileo 12; Sommervogel III 515; Vagnetti EIIIb58; Wellcome III, p.3.. 4to: 223 x 156 mm. Pp. [8], 246, with 6 folding engraved plates, woodcut vignette on title and woodcut diagrams in text. Title page with old inscription washed out. Contemporary calf, corners and spine with some professional leather restoration, in all a very good copy

      [Bookseller: Sophia Rare Books]
 11.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        Thierbuch/ Das ist/ Aussführliche Beschreibung/ und lebendige ja auch eigentliche Contrafactur und Abmahlung aller Vierfüssigen thieren/ so auff der Erden und in Wassern wohnen. Sampt derselben Nutzbarkeit und güte/ so wol in essenspeisz und Küchen/ als in der Artzney und Apotecken. Allen Aartzten/Weydleuthen/Köchen/ ja auch den künstlichen Mahlern sehr dienstlich und nohtürfftig. Durch den weitberümpten Herrn Doctor Conrad Gesner in Latein erstmals beschrieben. Hernach von Herrn Forer der Artzney D. ins Teutsch gebracht. Jetzt aber an vielenorthengebessert.

      Heidelberg, Durch Johan Lancellot. In verlegung Andreæ Cambier, 1606. Folio. Beautiful recent full morocco in old style w. five raised bands on back, creating six compartments, which are richly gilt. Blindtooled borders and centrepieces on boards. Text evenly browned and margins brownspotted. T-p. in red and black. Woodcut vignette (mythical animal) on t-p., 149 woodcut illustrations of four-footed animals. (4), 172 ff (= 352 pp).. Rare third German edition of this zoologically very important work by the famous Swiss botanist, zoologist, physician and philologist, Konrad Gesner (1516 - 1565). This is the abridged German translation, carried out by Forer (Forrer) with the help of Johannes Herold, of the two first parts of Gesner's immense work, originally written in Latin, the "Historia Animalium". This edition is the first "Verbesserte" of the German editions. In all three German editions appeared, and this is the only one carrying the subtitle "Aussführliche Beschreibung und lebendige..." ("elaborate and vivid...") instead of "Kurze beschreybung..." ("short description"). The first of the German translations is from 1563 and the second from 1600. The first German translation appeared in the lifetime of Gesner, and he corresponded with the translator, the physician Forer, who, in spite of this, contributed with sections not found in Gesner's original work.All contemporary editions if this work are rare.Conrad Gesner is the man who replaces zoology as it was understood in the Middle Ages with what we mean with zoology today. He is one of the first to focus on the animals themselves, and is thus of great importance to modern day zoology.Gesner was a very gifted philologist and was appointed first occupant of the chair of Greek (1537 - 1540) at the then new Lausanne Academy. He later became chief physician in Zürich, where he elevated to CANONICUS. He travelled very frequently and on his journeys made important botanical and zoological observations. He was later to become one of the absolutely most important botanists and zoologists of the Renaissance, not least due to his ability to organize and categorize matters not previously systematized."... even Georges Cuvier later delighted in recognizing its (his zoological work) enduring interest. The attempt of the treatise to regroup animals recalls the principal themes that Gesner defended in proposing classification of the vegetable kingdom according to flowering and nonflowering plants, vascular and nonvascular plants, and so on." (D.S.B. V:379).Because of its seminal character, HISTORIA ANIMALIUM received immediate recognition and Gesner is now by many considered the founder of veterinary science, as well as being the first to sketch fossils and the first to establish a botanical garden. The interesting illustrations from this work have been used ever since as a direct source for several artists. "His great zoological work, HISTORIA ANIMALIUM... is the starting-point of modern zoology." (EB 10: 316). Nissen ZBI 1552

      [Bookseller: Lynge & Søn A/S]
 12.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  

______________________________________________________________________________


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.