The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Danicorum Monumentorum libri sex.
E ipsis antiquitatum tenebris et in Dania ac Norvegia extantibus ruderibus eruti. Hafniæ [Kbhvn.]: Joach. Moltke 1643. Med kobberstukket titelblad af Simon de Pas og rigt illustr. med træsnit visende runestene i Danmark, Skåne, Halland, Blekinge og Norge, + et stort foldet træsnit visende en detaljerig gengivelse af det ældste guldhorn, fundet 1639. 4to. [24] + 526 + [18] s.+ Regum Daniæ Series duplex et Limitum inter Daniam & Sveciam Descriptio. Ex vetustissimo Legum Scanicarum Literis Runicis in membrana exarato Codice eruta et notis illustrata. Havniæ: Trykt af Melchior Martzan på bekostning af Joachim Moltke 1642. 4to. [12] + 36 s. Paralleltekst i runeskrift og latin trykt i rødt og sort. Rent og velholdt eksemplar på skrivepapir og med bred margin indbundet i ét samtidigt helskindsbind med ny ryg i gammel stil. På for- og bagperm C.H. Helwerskovs super-exlibris. Ole Worm er den nordiske oldforsknings grundlægger, banebrydende runolog og skaberen af den første større danske museum. "Danicorum Monumentorum" er Worms hovedværk og indtil udgivelsen af Wimmers runeværk det eneste forsøg på at give en fuldstændig samling af alle på den tid kendte danske og norske runeindskrifter, systematisk beskrevet landsdel for landsdel. Ole Worm lagde med sikker hånd et skema, som har været gældende for runologiske arbejder lige til vore dage. "Monumenta" er et storværk i det 17. århundredes litteratur og vil altid være uundværligt, ikke blot på grund af oplysninger, der ikke haves andetsteds, men som eneste kilde for runeindskrifter, der senere er forsvundne. Forlægget til de mange illustrationer er udført af Jon Skonvig. Medindbundet er et af Worms vigtige antikvariske værker i den første udgave. Ad 1: Bibl. Danica II, 585-86. Bibl. Norv. III, 3668. Skougaard III, l42-43. Thesaurus 727. Ad 2: Bibl. Danica III, 23. Fiske, Runic lit., 83. Ekspl. har også tilhørt folkemindesamleren H. P. Hansen, Herning. Ole Worm founded Nordic prehistoric studies, made the pioneer runological studies and founded the first Danish museum of any size. "Danicorum Monumentorum", Worm's major work - a major work in all of the antiquarian literature of the 17th century - is the book about the Danish and Norwegian runic monuments and their topographical locations. The drawings for the illustrations were made by Worm's assistent Jon Skonvig. See "Christian IV and Europe", 1509. Houghton, Danish Literature, 21.
      [Bookseller: Peter Grosells Antikvariat]
Last Found On: 2017-06-14           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/9586613/1643-worm-ole-danicorum-monumentorum-libri-sex

Browse more rare books from the year 1643


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.