The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Tidskrift för jägare och naturforskare utgifven af Jägare-Förbundet.
1-3. Stockholm, Joh. Hörberg, 1832-34. 8:o. Litogr. titelblad,+ 384 s.+ 12 litogr. planscher, varav 7 kolorerade och en utvikbar; litogr. titelblad,+ 385-566, 569-578, 577-768 s.+ 12 litogr. planscher, varav 7 kolorerade,+ 1 utv. tabell; litogr. titelblad,+ 769-1152 s.,+ 9 litogr. planscher, varav 7 kolorerade. Genomgående med småfläckar och små revor i marginalen. I första bandet en fläck i yttermarginal s. 198-224 och en större reva s. 259. I andra har en tabell reva. I tredje finns en reva s. 787 och 949, s. 799 är delvis lös och planschen hare är lös. Nötta samtida ljusbruna hfrbd, guldornerade ryggar och med alrotsmarmorerade pärmpapper. Tre volymer, liten skada på första delens övre kapitäl liksom tredje delens övre bakre fals. Ur G. Nystedts bibliotek, med hans exlibris. Schreeber 380. Kjellberg 832.10. Dal, Sveriges zoologiska litteratur, s. 200f. Komplett exemplar av Sveriges kanske finaste jaktpublikation, "den svenska jaktlitteraturens höjdpunkt" (Björn Dal). Redaktionen bestod av B. Fries, Carl Ulrik Ekström och Abr. Roman, men många artiklar skrevs även av Magnus och Wilhelm von Wright. Den innehåller 3 litograferade titelblad och 33 litograferade planscher, varav 21 handkolorerade. 18 av de kolorerade och 4 av de okolorerade planscherna samt två av titelbladen är av Wilhelm von Wright, medan Magnus gjort två av de kolorerade planscherna. Upplagan lär ha varit 450 exemplar av första årgången och 500 för de följande
      [Bookseller: Centralantikvariatet]
Last Found On: 2015-08-10           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/956950/1832-tidskrift-for-jagare-och-naturforskare-utgifven

Browse more rare books from the year 1832


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.