The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Theatrum Daniæ veteris et modernæ. Oder: Schau-Bühne Des alten und jetzigen Dännemarcks.
1730 1730 - 2 vols. Bremen: Hermann Jäger 1730. Med et stort udfoldeligt kort over Danmark og hertugdømmerne samt 34 kobbertavler (nogle udfoldelige) visende danske byer og slotte. [32] + 454 + 200 + [16] s. Rent og meget velholdt eksemplar med rødt snit indbundet i ét samtidigt helpergamentbind med håndskreven titel på ryggen.With a large folding map of Denmark and the duchies and with 34 engravings (some folding) showing Danish towns and castles. Clean and well-preserved copy with red edges bound in one contemporary full vellumbinding. * Forløberen for den berømteste topografiske beskrivelse af Danmark, Pontoppidans store Atlas i 7 bd. "Med uhyre flid havde P. i disse år tillige kastet sig over læsning af topografiske og historiske skrifter; gennem kaldsfæller søgte han at samle alle slags historiske oplysninger og på grundlag af sine husbesøg gjorde han optegnelser om almuens overtro, skikke og talemåder. 1730 fulgte en udførligere gennemgang af kongeriget og Slesvig, Theatrum, etc.". [Michael Neiiendam].Peter Jensens Bogsamling 834. Bibl. Danica II, 600.Precursor of "Den Danske Atlas".
      [Bookseller: Peter Grosell, Antiquarian Bookseller]
Last Found On: 2017-06-10           Check availability:      ZVAB    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/9107171/1730-pontoppidan-erich-theatrum-daniae-veteris-et-modernae-oder

Browse more rare books from the year 1730


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.