The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Histoire de la Laponie, sa description, l'origine, les moeurs, la maniere de vivre de ses habitans, leur religion, leur magie, & les choses rares du païs.
Avec plusieurs additions & augmentations fort curieuses qui jusques-icy n'ont pas esté imprimées. Traduites du Latin de monsieur Scheffer. Par L. P. A. L. Geographe ordinaire de sa majesté. Paris, Olivier de Varennes, 1678. 4:o. Grav. extra titel.+ (14),+ 408 s.+ 21 grav. planscher,+ utvikbar grav. karta. Sju grav. illustrationer i texten. Enstaka småfläckar, svag fuktrand i marginalen på den grav. titelsidan och på sid. 7-18. Sid. 17-18 med liten papperslagning och sid. 257-258 fläckiga. Välbevarat hfrbd från mitten av 1700-talet, guldornerad rygg med upphöjda bind och svart infärgat titelfält, stänkmarmorerade snitt. Bläckanteckningar av Warmholtz på försättsbladet, samt en senare bläckanteckning "Dupl". Ur Daniel Georg Neschers bibliotek, med hans biblioteksstämpel på den grav. titelsidan och ur Ericsbergs bibliotek, med Carl Jedvard Bondes exlibris (variant 1), samt ur Warmholtz bibliotek. Collijn sp. 828f. Fant 35. Warmholtz 705 not. Marklund 2611. Carlander III s. 12ff & 568. Både Collijn och Marklund anger endast 20 planscher. Fint exemplar av den första franska utgåvan av "Lapponia". Översättningen är utförd av Augustin Lubin efter det latinska originalet, och den är dedicerad till Carl Bonde, svenskt sändebud i Paris. Bygdén hänvisar till Barbier som påstår att de fem första kapitlena skall vara översatta av P. Richelet. Från Warmholtz bibliotek har den via Gjörwell gått till vinhandlaren Daniel Georg Nescher, som enligt Bring (C. G. Warmholtz och Louis De Geers bibliotek på Christineholm, s. 73) förvärvade ansenliga mängder av Warmholtz böcker. Neschers stora bibliotek inköptes 1828 av Kungliga biblioteket och därifrån har denna sålts som dubblett, troligen på 1831-års stora dubblettförsäljning. Köpare där var antagligen Carl Gustaf Eichstedt d'Albedyhll, vars böcker till stor del köptes av Carl Jedvard Bonde 1843
      [Bookseller: Centralantikvariatet]
Last Found On: 2012-12-27           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/85064/1678-schefferus-johannes-histoire-de-la-laponie-sa-description

Browse more rare books from the year 1678


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.