The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

A.
D. M. & ROQUEFORT, B. de. Mémoires pour servir a l'histoire de Charles-XIV-Jean, roi de Suède et de Norwège; contenant: L'itinéraire d'un voyage en Suède; la relation de la révolution de 1809, [...]. 1-2. Paris, Planscher, 1820. 8:o. Litogr. porträtt,+ (4),+ xxiv,+ 352; litogr. porträtt,+ (4),+ 358 s. Lätta lagerfläckar inledningsvis i båda delarna. Samtida hfrbd, guld- och blindpräglade ryggar och röda stänksnitt, delvis ouppsprättade. Två volymer, liten skada på andra delens titelfält. Ur Alf Henriksons bibliotek, med hans exlibris. Setterwall 4060. Höjer III, s. 495 f. De litograferade porträtten, som ej nämns av Setterwall, föreställer Karl XIV Johan respektive kronprins Oscar och är efter teckningar av Delorieux och litograferade av C. Motte. Detta är en av de första utpräglat välvilliga arbetena på franska om Karl XIV Johan. Det misstänkes att åtminstone Coupé - en tidigare officer under marskalk Bernadotte - hade hoppats på anställning i Sverige. Boken mottogs även med misstänksamhet av både kungen och av ministern Carl Gustaf Löwenhielm. Coupé och Roquefort återkom åter därpå med en tysk bearbetning "Skandinavien und Carl XIV Johann. Nordische Denkwürdigkeiten aus alter und neuer Zeit", och 1824 utkom en svensk bearbetning av Lorenzo Hammarsköld
      [Bookseller: Centralantikvariatet]
Last Found On: 2014-12-26           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/842229/1809-coupe-de-st-donat-a-a

Browse more rare books from the year 1809


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.