The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

De Triumpherende Vorstinne der Hooft-Deugden op Aerden. Banende den Koninklijken wech na de Stadt Godts, en het eeuwige Leven. Vervattende De Practijcke en Oeffeninge van het Waerachtigh Saligmakende Gelove. Zijnde grondigh, krachtigh, leersaem, en troostelijck beschreven. En uyt de Engelsche Tale in 't Nederduyts vertoont, door Vincentius van Deurn.
Amsterdam, Johannes van Someren 1664. (28) 470 p. Opnieuw gebonden Perkament, 4° (plaatselijk vochtvlekken, stuk uit de buitenste marge pagina 417/418, laatste 2 plagina's geplakt).
      [Bookseller: Antiquariaat De Roo]
Last Found On: 2014-12-23           Check availability:      NVvA    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/839985/1664-lawrence-matthew-de-triumpherende-vorstinne-der-hooft-deugden

Browse more rare books from the year 1664


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.