The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

De Handelingen der H. Apostelen beschreven door Lukas, Ontleedt, Verklaardt, en tot het oogmerk toegepast. Tweede Druk. Doorgaans veel vermeerdert en verbetert.
Utrecht, Jakob Broedelet 1725/1725/1727/1729. 4 delen, (titelprent, 42, 50) 676, (22) 732, (titelprent, 14, 16) 748 (1), (16, 28) 641 (81) p. Origineel Perkament met ribben en stempels, 4° (Fraaie set, gehele set in de eerste druk, met de bijbehorende uitvouwbare kaart in deel 1).
      [Bookseller: Antiquariaat De Roo]
Last Found On: 2014-12-10           Check availability:      NVvA    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/829293/1725-plevier-johannes-de-handelingen-der-h-apostelen-beschreven

Browse more rare books from the year 1725


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.