The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Sveriges medeltid.
Kulturhistorisk skildring. Del I-III. P. A. Norstedt & Söners Förlag, Stockholm 1879-1903. Del I i tre volymer. [2],iii,[3],317,[1] + iv,321-712 + iv,713-1025,[1] sidor. Del II i tre volymer. [4],222 + [4],223-609,[1] + [6],613-984 sidor. Del III i två volymer. [4],524 + [4],525-1116 sidor. Rikt illustrerade. Samtida fina ljusbruna halvfranska band med fem upphöjda bind, rik förgylld dekorativ ryggdekor, röda titeletiketter samt röda snitt. Något skavda ryggar. [25x17 cm]. Del IV som utkom 1953 saknas i denna fina svit. Åtta robusta volymer med ren och fin inlaga.. På dryga tretusen sidor beskriver Hildebrand medeltiden så som den tedde sig på landsbygden och i städerna. Han ger en bild av näringar och samfärdsel. Han skildrar kungamakten och stormännens liv, krigsväsendet och kyrkan. Verket behandlar landabygden och städerna. Hans Hildebrand var en av den svenska lärdomshistoriens giganter, närmast jämförbar med Henrik Schück inom litteraturhistorien. Han hade en unik bredd i sitt vetande och var väl förtrogen med både litterära urkunder och internationell litteratur i ämnet. Hildebrand tillhörde en generation forskare som vågade ställa hypoteser och dra slutsatser. Kanske var slutsatserna inte alltid så väl underbyggda, men de bidrog till att föra forskningen vidare. En forskare som Hildebrand hade också den stilistiska förmågan att göra sin framställning levande
      [Bookseller: Antikvariat Bothnia]
Last Found On: 2012-12-26           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/78701/1879-hildebrand-hans-1842-1913-sveriges-medeltid

Browse more rare books from the year 1879


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.