The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Meddelanden från svenska Riks-archivet.
I-XXV. 1875-1901. Sthlm, 1877-1901. (6),72 + 95 + (4),80 + 84,(1) + (4),130 + 131-96 + (2),102,(1) + (2),103-218,(4) + (2),219-94 + IV,(2),70 + 71-144 + 145-254,(2 blanka) + 255-345,(1 blank) + 347-422 + 423-83 + IV,77,(3 blanka) + 79-154 + 155-256,(1,1 blank) + 257-333,(1),I-II + 335-94 s. & 1 rättelselapp + (2),395-474 + (4),88 s. & 1 rättelselapp + 89-184 s. & 1 rättelselapp + 185-268 + 271-357 s. + Meddelanden från svenska Riksarkivet. Ny följd. Ser. 1, I-VII. Sthlm, 1902-27. V,(1 blank,2),38 + 39-92,(2 blanka) + 93-178 + 179-244 + 245-319,(1 blank) + 321-99 + V,(1 blank),83,(1 blank) + 85-210,(2 blanka) + 211-356 + 357-467 + V,(1 blank),150,(2 blanka) s. & 2 utvikbara kartor + 151-354 + 355-466 + (2),II,144 + 145-242 + 243-367 s. & 5 plr + (2),II,(2),161,(1 blank) s. & 6 plr + 163-388 + (2),389-599 + (2),II,(2),186 + (2),187-323,(1 blank) + (2),325-442 + IV,(2),132,(2 blanka) + (2),133-274 + (2),275-331,(1 blank) + 133-492 s. + Meddelanden från svenska Riksarkivet för åren 1926-86. Sthlm, 1928-88. (8),164 + (4),263 s. & 1 rättelselapp + (4),159 s. & 1 utvikbar tabell + (10),178 + (4),221,(3 blanka) + (4),157 + (5,3 blanka,4),129,(1) + (4),151,(2) + (4),139,(1) + (4),139,(1) + (8),143,(1) + (4),152,(2) + (4),180,(1) + (8),158,(4) + (4),81,(10,1 blank,3) + (4),66,(1) + (4),48,(1) + (4),91,(1) + (4),64,(1) + (4),94,(1) + (4),166,(1) + (4),102,(2) + (4),157,(1 blank,4) + (4),222,(6) + (4),103,(1 blank,2) + (4),95 + (4),91,(1) + (4),113 + (4),187 + (2),116 + (4),60,1-67,(1 blank),1-68,203-326 + (4),73,(3 blanka),1-71,(1 blank),1-80,1-84,1-94,(2 blanka),1-122,(1) + 86,(2 blanka) + 141,(3 blanka) + 118,(2 blanka) + 142,(2 blanka) + 134,(2 blanka) + 219,(5 blanka) s. 16 rödbruna halvmarokängbd med upphöjda bind och svagt stänkta snitt, de två sista volymerna lite avvikande i färgnyansen på skinnet. Ryggarna ngt blekta och med lite nötningsmärken, huvudsakligen vid ytterfalsarna. Från årgång 1939 häftade i ngt nötta, lätt solkade och delvis gulnade omslag. Med Sten Landahls exlibris i den bundna delen av sviten och hans svärson Axel Norbergs namnteckning i en av de häftade volymerna.. Almquist Sveriges bibliografiska litteratur 2334. Utgivare av verkets första följd var i nämnd ordning: R. M. Bowallius, C. G. Malmström och C. T. Odhner. E. Hildebrand och S. Clason påbörjade den nya följden. På slutet var bland andra Kari Tarkiainen redaktör. Verket innehåller förutom Riksarkivets årsberättelser, även många viktiga arkivhistoriska uppsatser, arkivförteckningar och -översikter, t.ex. rörande diplomatarkiv, delningen av Kristian II:s arkiv, Magnus Gabriel De la Gardies brevväxling, brev ställda till Karl X Gustav, de Vellingkska samlingarna, Hartmansdorffska samlingen, om Dalarnas administrativa indelning 1539-1650, Johan Adler Salvius papper, "Samlingen av handlingar rörande skrån och hantverkerier 1717-18", förteckningar över Stegeborgssamlingen, Livonicaarkiv, Erik Dahlbergs arkiv, Hammersamlingen, Älvsborgs lösen, Reuterholmska manuskriptsamlingarna, mantalsskrivningslagstiftningens historia, privata affärsarkiv, kanslistilar, von Nolckenska samlingen, Camerariussamlingen i München, Cecilia Stenbocks arkiv, konservering av medeltida sigill, arkivtermer, "Kommerskollegii arbetsformer under frihetstiden", Kammararkivets baltiska samlingar och "Arkivband i Riksarkivet. Något om bokbindarna, materialen och stilsträvandena under äldre tid". Sten Landahl var verksam vid Riksarkivet och har själv bidragit med uppsatser i sviten, bland andra "Bidrag till ståndsriksdagarnas arkivhistoria" i årgång 1937 och "August Theodor Låstboms samling" i årgång 1942. Verket fortsattes till och med 1996
      [Bookseller: Mats Rehnström]
Last Found On: 2014-10-10           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/742690/1875-meddelanden-fran-svenska-riks-archivet

Browse more rare books from the year 1875


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.