The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Underrättelser jemte öfnings exempel och lätta stycken för begynnare uti klavér spelning.
Andra uplagan. Sthlm, Kongl. privilegierade not tryckeriet, (1813?). Tvär-4:o. 35 s. grav. noter. + (ÅHLSTRÖM, OLOF) Fortsättning af underrättelser jemte öfnings exempel och lätta stycken i alla ton-arter för begynnare uti klavér och forte piano spelning. Andra häftet. Sthlm, Kongl. privilegierade not tryckeriet, (1819). Tvär-4:o. 40 s. grav. noter. Ngt nött samtida klistermarmorerat lila pappbd med röd oval titeletikett av glättat papper på främre pärmen. Stänkta snitt. Etiketten med guldornerad ram och texten "Not bok för A L 1822". Genomgående ngt solkig. De två första bladen i första arbetet ngt lösa i bindningen med små skador i marginalen. På sina ställen har trycket tagit dåligt och fyllts i för hand med bläck. Ett mycket charmigt ex!. Första upplagan av första delen utkom ca 1803. Första delen med musikexempel av bl.a. Haydn, Hæffner, Händel och Mozart. Andra delen inleds med ett "Utdrag af herr L. Adams piano forte skola" och fortsätter med övningsexempel av Åhlström
      [Bookseller: Mats Rehnström]
Last Found On: 2012-12-26           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/73956/1813-ahlstrom-olof-underrattelser-jemte-ofnings-exempel-och-latta

Browse more rare books from the year 1813


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.