The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

LLIBRE DE LLIBRETERS DE VELL I DE BIBLIÒFILS BARCELONINS D'ABANS I D'ARA
- Barcelona, Ed. Millà, 1949. 32’5 cm. 174 pàgs. Conté una relació de tots els llibreters de vell de Barcelona, il.lustr. amb dibuixos caricaturescos en b/n de cada un d’ells, intercalats en el text. Enq. en tela. Estoig de cartró. Coberta il.lustr. amb un dibuix a tot color. Lletres i vinyetes capitulars. Barbes. Tall superior acolorit. Molt bon exemplar. Bibliofília. Història del llibre. Llibreters de vell.
      [Bookseller: Llibres del Mirall]
Last Found On: 2014-10-02           Check availability:      IberLibro    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/715905/1949-passarell-jaume-llibre-de-llibreters-de-vell-i

Browse more rare books from the year 1949


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.