The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Smärre afhandlingar i allmänna hushållningen.
Öfversättning ifrån sista engelska uplagan af år 1772. I. samlingen. Sthlm, J. A. Carlbohm, 1791. 8:o. (4),187,(1) s. Häftad och oskuren i samtida gråpappersomslag. Ryggen och främre omslagets yttermarginal dammiga. Enstaka lager- och rostfläckar samt lite småfläckig på s. 22-24.. Allt som utkom. Översatt av Peter Jacob Hjelm ur Londonupplagan 1772 av "Essays and treatises". Innehåller bl.a. kapitel "om förfiningar i konsterna (eller yppighet)" och "om mynt (eller penningar)". Filosofen och historikern David Hume (1711-76) var tillsammans med Adam Smith den främsta företrädaren för den skottska upplysningsrörelsen
      [Bookseller: Mats Rehnström]
Last Found On: 2014-10-02           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/714894/1772-hume-david-smarre-afhandlingar-i-allmanna-hushallningen

Browse more rare books from the year 1772


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.