The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Gedaante en gesteldheid van Westvriesland en Alkmaar.
"voor het jaar 1300 en teffens de ondergang van het dorp Vroone;Aantonende dat de gemeene vertelling van een belegering en verwoesting van een magtige stad,die Vroonen zoude geheeten hebben,niets anders is dan een verdigtzel.Door Simon Eikelenberg.Alkmaar by Klaas Mol 1714. Alsmede Alkmaer en deszelfs geschiedenissen uit de nalaten papieren van Simon Eikelenberg en veele andere echte stukken en bescheiden. Beschreven door Gysbert Boomkamp met vele fraje afbeeldingen.Rotterdam by Philippus en Jakobus Losel,1742.part I 1 engr.fronttispiece&3bird eye plans;99pp.partII Alkmaar: 1 engr portr. of Simon Eikelenberg,1 engr fullpage view,1 engr bird eye plan. Part II 2 engr bird eye plan&4 fold.and 1 full-p.views.440pp.".
      [Bookseller: Antiquariaat DE VRIES & DE VRIES]
Last Found On: 2014-08-08           Check availability:      NVvA    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/634566/1714-eikelenberg-s-gedaante-en-gesteldheid-van-westvriesland-en

Browse more rare books from the year 1714


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.