The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

De almagtige en regtveerdige slaande hand Gods, ter besoeking van het land en deese provincie met de verderfelyke plage der Zeewormen, vertoond en aangedrongen uit Nahum I: vs. 3. Op den plegtelyken vast-en bid-dag, gehouden in de provincie van Groningen ende Ommelanden, den 8. Octob. 1732. En daar na uitgebreid, en ter Gedachtenis, en gemeene Stigting in 't ligt gegeven. Alwaar met een ingevoegt is een beschrijving van de gedaante en grootte der Zeewormen, en hoe Die de Dijkpalen doorboren, als ook van het Zlym daar Zy uitgekropen zyn, nevens een Afbeelding daar van t'zamen in Koper gesneden. Met een Gebed tot God ter verlossing van die Plage.
Groningen, Jurjen Spandaw, 1733. Ingenaaid. (18), 114 p. Met uitklapprent tegenover p. 47. 1e druk. Marmeromslag wat grauw en met papier beplakt, maar van binnen een mooi exemplaar, niet afgesneden.* Opmerkelijke en zeer zeldzame publicatie in de vreze Gods over de paalwormen die de scheepsbouw en handel in Nederland ernstig aantastten. De schuld lag volgens deze Delfzijlse predikant bij de sodomieten, wier hemelschreiend drijven in 1730 in Utrecht was ontdekt. Aan het eind is in het boek een curieus plakkaat van de stad Groningen opgenomen, over de implementatie van een Biddag tegen de paalworm en tegen de sodomie, waarop alle Groningers zich bovendien dienen te onthouden van Tappen, Balslaan en allerhande Wulpsheden. 2 in de NCC (UvA en Tresoar), maar niet in de KB of de STCN. = Extremely rare theological publication from 1733 against the sodomites, who were guilty of attracting God's wrath. He punished the Republic of the Netherlands with the dreaded shipworm, or Teredo navalis.
      [Bookseller: Antiquariaat Fokas HOLTHUIS]
Last Found On: 2014-08-08           Check availability:      NVvA    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/634515/1733-mobachius-joh-adr-de-almagtige-en-regtveerdige-slaande-hand

Browse more rare books from the year 1733


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.