The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Samtlige Skrivter.
. 2 bd. Kbhvn. 1787. Med kobberstukket portraet, samt 2 allegoriske titelvignetter og vignetter i teksten, alle stukket af Georg Chr. Schule efter Erik Paulsens tegninger. (24) + (24, subskribenter) + 318; (4) + 344 s. Totalt ubeskaret og meget stort eksemplar pa skrivepapir, indbundet i et samtidig halvlaederbind med rig rygforgyldning. Överste fals smukt repareret. * Eksemplaret har tilhört Geheimerad BOLLE WILLUM LUXDORPH og baerer hans navnetraek pa indersiden af forsatsbladet samt hans super-exlibris pa forpermen. Senere har bogen tilhört C. MOLBECH med hans navnetraek samt arstallet 1810, ligeledes pa forsatsbladet. Et helt usaedvanligt eksemplar med en fantastisk proveniens af den förste samlede udgave af Wessels skrifter. Udgivet pa foranledning af Jens Baggesen, C. Pram og P.J. Monrad. Bibl. Dan. IV, 169..
      [Bookseller: Peter Grosell, Antiquarian Bookseller]
Last Found On: 2014-08-08           Check availability:      ZVAB    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/634177/1787-wessel-jh-samtlige-skrivter

Browse more rare books from the year 1787


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.