The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Carlsson.
Linköping, A. Petre, 1835. 8:o. (8),214,(1) s. Häftad och oskuren i samtida gråpappomslag med handskriven titeletikett. Ryggen delvis defekt och solbränd. Gamla lagningar på titelbladet, s. (4-5), 15, 65 och 195, samtliga genomförda med gråpapper i gammal tid. "Läse Sällskapet i Gefle" skrivet med bläck och sedan överstruket upptill på främre omslagets utsida. Med G. Lindbloms namnteckning.. Översatt efter tredje utvidgade upplagan från 1832. C. A. Carlsson var åren 1830-33 kyrkoherde i den svenska församlingen på St. Barthélemy och startade där en skola "för bättre mans barn". Efter hemkomsten översatte han Coleridges arbete med egna kommentarer i vilka han bl.a. gick till hätskt angrepp mot metodisterna på St. Barhélemy, vars inflytande han sökt marginalisera. Carlssons många kommentarer ger intressanta inblickar i den svenska kolonins vardagsliv och Carlssons resa till och vistelse på St. Barthélemy. I texten finns tillägg av Carlsson om bl.a. "talkytalky-språket" ("negrernes rotvälska") och "couleurta frillor" samt egna observationer som att hajar föredrar kött från vita än från svarta. Carlsson stödjer med tveksamhet en gradvis frigivning av de västindiska slavarna, men vänder sig mot svartmålningen av plantageägarna: "En plantör älskar sin slaf såsom svenska bonden sin häst, det vill säga ofta mer än hustrun." Carlssons egen uppfattning om slavarna är i själva verket mycket låg: "Negern, sådan jag i Westindien haft tillfälle att observera honom, är knappt till hälften menniska; resten är apa och tiger. [---] Negern såsom slaf är ödmjuk och ofta trogen en herre, som förstår att med allvarlig godhet behandla honom; men såsom fri är han den öfvermodigaste och egenkäraste varelse på jorden"
      [Bookseller: Mats Rehnström]
Last Found On: 2014-08-08           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/634138/1835-coleridge-henry-nelson-sex-manader-i-carlsson

Browse more rare books from the year 1835


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.