The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

PEGASIDES PLEYN
Christoffel Plantin 1582 - T'HOUWELYCK VAN DIE DISCRETE IONCK VROUWEN. Het derthienste boeck. DIE GETROUWICHHEYT VAN D'EERBAAR GEHOUDE VROUWEN. Het vierthiende boeck. DIE CONSTANTIE VAN DIE BEDROEFDE WEDUWEN. HET Vijfthiende boeck. D'OFFICIE VAN DIE BELEEFDE MANS . Het sesthiende boeck. Poëtelyck Gheinventeert, ende Rhetorijckelijck ghecomponeert, by Iehan Baptista Houwaert, Conseillier, ende Meester Ordinaris van die Rekeninghen des Hertoghdoms van Brabant. T¿Antwerpen, By Christoffel Plantijn. M.D. LXXXII. 8vo. Originele perkamenten band. 715 blz. Platte rug, met 4 nerven . Sporen van linten. Geen schutbladen. Voorste titelpagina wat vervuild, vooral aan rand. Rechts onder gerestaureerde hoek van 1cm². Verder behoorlijk proper exemplaar. Ontbreekt: blad nr 3,5 en 185 zijnde titelpagina van veertiende boek (hoofdstuk), alsook pagina 187, 375 & 543. Elk boek heeft zijn eigen titelpagina met drukkersmerk Labore et Constantia. Op de versozijde van het veertiende en zestiende boek een allegorische prent met een afbeelding van de auteur en zijn kernspreuk "Houdt Middel Mate". Dit boek omvat 13° 14° 15° & 16° boek van het geheel van de 16 boeken (hoofdstukken) van geheel te werk. VOLLEDIG GEDRUKT IN CIVILITE LETTER. Samen bevat het werk 58.000 regelverzen. In geschreven tekst "Ex libris L.J. Deckers Viccep. Beggin." [Attributes: Soft Cover]
      [Bookseller: AMZ Books Belgium]
Last Found On: 2014-07-29           Check availability:      AbeBooks    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/627587/1582-houwaert-iehan-baptista-pegasides-pleyn

Browse more rare books from the year 1582


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.