The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Frisia Occidentalis . [-] Sibrandus Leonis Leovardiensis Describ. Cum privilegio imp. et reg. mtm. ad decennium, 1579. Schaal ca. 1:280.000, militaria parua 3 (=8,4 cm), mediocria 3 (=9,0 cm) et magna 3 (=10,0 cm). Antwerpen: Abraham Ortelius; Christoffel Plantijn, 1579. Koperdiepdruk; 36 x 49,5 cm. Cum privilegio imp. et reg. mtm. ad decennium (= privilege van de Keizerlijke en Koninklijke Majesteiten voor tien jaren. Het noorden boven. Occidens en Meridies links en onder op de kaart genoemd. Titel boven in een wimpel, schaalstokken linksonder, naam maker, privilege en jaartal onder in cartouche. Bijkaartje in cartouche rechtsonder: Antiquae Frisiae situs sub Augusto imperatore, ut fertur (kaartje van Friesand ten tijde van keizer Augustus. 19.5 x 15.5 cm). Keerzijde verschillende teksten in Latijn, Duits, Frans, Spaans, Nederlands en Italiaans. Referenties: Van der Krogt 2003, map 3900:31.1; Van den Broecke 1996, nr. 81.1; Karrow 1993, nr. 1/118; Meurer 1991, nr. 83; Vredenburg-Alink 1973, II B 1; Bodel Nijenhuis & Eekhoff 1846, nr. 31. Eerste staat 1579-1586. P.J. de Rijke. Frisia Dominium. Kaarten van de provincie Friesland tot 1850. Geschiedenis en cartobibliografie. pp. 130-132 Toelichting Naast het bijkaartje is een pauw getekend, vandaar dat deze kaart vaak 'Pauwenkaart' genoemd wordt. De auteur van de kaart is Sibrandus Leo (Sybren Lieuwes, ca 1530-1583), geboren te Leeuwarden, die zijn opleiding op de kloosterschool Mariƫndal te Lidlum kreeg en vervolgens monnik van de abdij te Lidlum was. Op 21-jarige leeftijd werd hij tot priester gewijd en aanvaardde een benoeming in 1550 als priester te Menaldum en vanaf 1562 te Berlikum (Wumkes 1929, VIII-XII).Het is niet bekend waarop Sibrandus Leo zijn kaart gebaseerd heeft. (...) Op de kaart zijn in de titelcartouche nog enkele vage letters te zien. Er lijkt gestaan te hebben Abrahamus Ortelius Georgraphus regius (...). Het inzetkaartje is een historisch kaartje van Friesland vervaardigd door Joachim Hopper op grond van beschrijvingen van Plinius, Tacitus en Ptotemaeus. Joachim Hopper (Joachimus Hopperus, 1523-1576) uit Sneek promoveerde in 1553 te Leiden in de rechten. Hij werd in 1554 voor de Spaanse Habsburgers raadsheer van de Grote Raad te Mechelen en 1561 lid van de Geheime Raad te Brussel. In 1566 werd hij benoemd tot adviseur van Filips II ten aanzien van Nederlandse zaken. In Brussel stond hij in contact met Viglius van Aytta. Zijn naam wordt vanaf 1595 op de tweede staat van de kaart genoemd en vanaf 1601 staat zijn naam in de Catalogus Auctorum van Ortelius vermeld. Vanaf 1579 tot en met 1612 komt de kaart voor in de Ortelius-uitgaven Theatrum orbis terrarum. Ortelius bracht naast zijn Theatrum in 1586 ook nog een atlas van de Nederlanden uit, Les Pays Bas, met vijftien kaarten, waarin de elfde kaart een tweede staat van deze kaart is. (...) De kaarten komen voor met Latijnse, Duitse, Franse, Nederlandse, Spaanse, Italiaanse en ook zonder tekst.

      [Bookseller: Antiquariaat ISIS]
Last Found On: 2014-06-23           Check availability:      NVvA    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/603256/1579-frisia-occidentalis-frisia-occidentalis-sibrandus-leonis-leovardiensis-describ

Browse more rare books from the year 1579


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.