The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Bref rörande en resa til Island MDCCLXXII.
Uppsala, Magnus Swederus, 1777. 8:o. Grav. titelblad,+ 20,+ (2),+ 376,+ (3) s.+ utvikbar grav. karta,+ 12 grav. planscher,+ utvikbar tryckt tabell. Med en inklistrad graverad vinjett . Med det extra rättesebladet. Något nött samtida skinnband, rikt guldornerad rygg med fem upphöjda bind, beige titeletikett. Ur Thorild Wulffs bibliotek, med hans exlibris och namnteckning, och med tillskrift till Dr. G. T. Hallgrimsson från Wulff "till minne af svenska vänner", Siglufjord 1911. Fiske s. 608. Cox i, 185. Resan till Island företog den blivande ärkebiskopen Uno von Troil (1746-1803) i en expedition ledd av Joseph Banks och Daniel Solander 1772. Troil berättar i breven om islänningarnas kultur, religion m.m., men framförallt om naturvetenskapliga iaktagelser. I boken finns även avtryckt ett brev av Torbern Bergman, s. 403-59, där han redogör för sina åsikter om de eldsprutande bergen, de heta källorna och basalten, liksom ett brev av Johan Ihre om den isländska Eddan. Fin proveniens. Botanisten Thorild Wulff (1877-1917) reste 1911 tillsammans med Albert Engström, och Karl Daniel till Island, vilket finns skildrat av Engström i boken "Åt Häcklefjäll" (1913). Gudmundur T. Hallgrimsson dyker upp i boken på sidan 70, presenterad av Engström som den "unge, ovanligt sympatiske läkaren på platsen...". Albert Engström och Karl Daniel bör således vara de övriga "svenska vännerna"
      [Bookseller: Centralantikvariatet]
Last Found On: 2014-06-04           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/592696/1777-troil-uno-von-bref-rorande-en-resa-til-island

Browse more rare books from the year 1777


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.