The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Ett år i Sverige.
Taflor af Svenska Almogens klädedrägt, lefnassätt och hemseder, samt de för landets historia märkvärdigaste orter; tecknade af af J. G. Sandberg, beskrifne af A. Grafström och utgifne af C. Forssell. Stockholm, Johan Hörberg, 1827-35. 4:o. Graverat titelblad,(4),137,(3, ett blankt) s. + 48 graverad handkolorerade planscher (inklusive vinjett på titel) + 2 graverade musikbilagor. Bundna häftesvis i tolv pappband med häftesomslagen uppklistrade på pärmar. Fem ryggar nötta och skadade. Häfte två med fläck bakre pärm. Delvis med fläckar i marginalen. 26,5 x 20,5 cm.. I detta skick mycket ovanligt exemplar. Planscherna är rena endast något enstaka med fläck på bildytan. Egentligen är titeln Ett år i Sverge
      [Bookseller: Antiquaria]
Last Found On: 2014-05-04           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/572156/1827-forsell-c-ett-ar-i-sverige

Browse more rare books from the year 1827


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.