The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Alexander I:s deklaration.] Declaration.
Hans segerrijka majestät, [...]. Utan ort, (1808). Folio. (3) s. Några småfläckar. Har varit vikt. Ur Ericsbergs bibliotek. Klemming, Sveriges förhållanden, s. 402. Deklarationen, som är undertecknad av Rysslands utrikesminister Nicolas Rumanzoff [Nikolaj Rumjantsev] och daterad den 8 april 1808, förklarar att hans kejserliga majestät "anser det efter flere träffningar af desz trupper intagne swenska Finland, som en med desz stater för alltid förenad province", och att därigenom har han "åtagit sig faderliga omsorgen för desze sina undersåtares wäl, så att de och deras efterkommande skola wälsigna den tidepunkt, ifrån hwilken de bekommit rätt att deltaga uti den lycka, som alla under desz spira förenade folkslag njuta."
      [Bookseller: Centralantikvariatet]
Last Found On: 2014-03-22           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/546888/1808-finland-alexander-is-deklaration-declaration

Browse more rare books from the year 1808


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.