The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Stockholm, Kongl.
Tryckeriet, 1799. 4:o. (38) s. Sammanhäftad med: Fält-lagar som böra iakttagas vid torner-spelet på Drottningholm den [ ] augusti 1799. (Kongl. Tryckeriet, 1799). 4:o. (8) s. Några småfläckar ytterst i marginalerna och på snitten. Häftad i guldpappersomslag. Omslaget lite nött och med upprullade hörn. Ur Ericsbergs bibliotek. Klemming, Sveriges dramatiska litteratur, s. 499-500. Gustav IV Adolf manar till försvar av devisen "Ärans låga uplifvad af kärlekens, vinner therigenom en fördubblad kraft i tappra riddares hjertan."
      [Bookseller: Centralantikvariatet]
Last Found On: 2013-12-06           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/447961/1799-tornerspel-torner-och-riddare-spel-hallit-stockholm-kongl

Browse more rare books from the year 1799


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.