viaLibri Requires Cookies CLICK HERE TO HIDE THIS NOTICE

Recently found by viaLibri....

Q.
Curtii Rufi historiske skriffter och sannfärdige berättelser om konungens aff Macedonien Alexandri then stores, förde krijg och widtbekandte gärningar, verterade på swenske språket af Johan Sylvio. Stockholm, å nyo tryckte och uplagde af Henrich Keyser, 1695. 8:o. (16),+ 616 s. Titel och dedikation tryckta i rött och svart. Genomgående med småfläckar och enstaka fuktränder, litet brännhål i marginalen s. (5-6), fläck s. 89-90, reva i nedre hörn med delförlust av kustod s. 181. Nött samtida skinnband, ryggen med fem upphöjda bind. Ett flertal äldre namnteckningar på försätts- och titelbladet, bl.a. S. L. Schierfbeck, daterad 1775, Johannes Laurentius Fries, 1781, och Pehr Magnus Enhörning. Collijn sp. 196. Utgiven med översättning även av Johannes Freinshemius kompletteringar till de förlorade första och andra böckerna, "Tillsättning uthi thet som i Quinti Curtii historia manglat hafwer". Den första svenska utgåvan kom 1682
      [Bookseller: Centralantikvariatet]
Last Found On: 2013-12-03           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/445685/1695-curtius-rufus-quintus-sylvius-johannes-q

Browse more rare books from the year 1695


      Home     Wants Manager     Library Search     561 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service     


Copyright © 2017 viaLibri™ Limited. All rights reserved.