viaLibri Requires Cookies CLICK HERE TO HIDE THIS NOTICE

Recently found by viaLibri....

Tjensteqvinnans son.
En själs utvecklingshistoria (1849-1867). Stockholm, Albert Bonniers Förlag 1886. 8:o. Originalupplaga. (4),261,(3 sista blank) s. Med: Ibid. Jäsningstider. En själs utvecklingshistoria (1867-1872). Stockholm, Albert Bonniers Förlag 1886. 8:o. Andra tusendet. (4),282,(2 sista blank) s. Med: Ibid. I Röda Rummet. En själs utvecklingshistoria (1872-1875). Stockholm. Albert Bonniers Förlag 1887. 8:o. Andra tusendet. (4),168,(2 sista blank) s. Med: Ibid. Författaren (1877-1887). Stockholm. Albert Bonniers Förlag 1909. 8:o. Originalupplagan. 176,(2 sista blank) s. Med: Ibid. Han och hon (1875-1876). Stockholm. Albert Bonniers Förlag 1919. 8:o. Original upplagan. 237,(1 blank) s. Bundna oskurna med omslag och ryggar (utom rygg till Jäsningstider) i fem uniforma senare (c:a 19509 röda halvskinnband, rygg med fem upphöjda bind och svarta titeletiketter. (Anander och Johanssons bokbinderi Göteborg). 19 x 12,5 cm. Han och hon 20 x 13,5 cm
      [Bookseller: Antiquaria]
Last Found On: 2013-10-10           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/415282/1849-strindberg-august-tjensteqvinnans-son

Browse more rare books from the year 1849


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.