The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Du 8 decembre, 1766.
Utan ort, 1767. Liten 8:o. 32, 49-56 s. Häftad, i senare marmorerat pappomslag, med etikett med författarnamnet. Delvis hårt skuren. Från Ericsbergs bibliotek. Åhlen 17:218. Warmholtz 6451, utan att avslöja författarnamnet! En vederläggning av skriften "Lettre d'un suedois demeurant à Londres, skriven av dåvarande "svenskfienden" Ludvig von Hess och publicerad samma år; en smädeskrift som enligt Warmholtz lyser av "okunnoghet, dierfhet och det bittraste parti-agg". Warmholtz påstår, troligen på grund av ett skrivfel, att hans skrift polemiserar mot skriften "Der enlarvte falsche Statist", också av Hess. I Hess skrift hävdas hattåsikten att Sverige borde lämna den nya vänskapen med England och Ryssland och istället alliera sig med Frankrike. Warmholtz tyckte som gammal god mössa givetvis mycket illa om dessa åsikter. Även C. G. Tessin lät, enligt Warmholtz, sig genom denna skrift blameras. Heinrich Ludwig von Hess (1719-84) var en pommersk (en del källor gör dock gällande att han var född i Göteborg) debattör och satiriker som förde ett kringflackande liv. 1746 vistades han i Wismar men gjorde sig omöjlig genom en grov satir över stadens magistrat. Han bosatte sig i Stralsund men trakasserades av det av honom bittert kränkta svenska riksrådet. Han flyttade hastigt till Hamburg och Altona, varifrån han propagerade mot Sveriges dåvarande mösstyrda regering. Vid slutet av 1765-66-års riksdag, som åter givit mössorna makten, utnyttjade hattarna den nya tryckfriheten för att på alla sätt komma åt mössorna. Även den utländska pressen utnyttjades. Rådet försökte med alla medel få stopp på detta. Man hotade boktryckare, och på postkontoret i Hamburg konfiskerade man brev för att komma åt misstänkta författare. (Malmström VI, s. 19). Hess lyckades med denna och en rad andra smädesskrifter reta upp rådet så till den grad att man diskuterade möjligheten att helt sonika låta kidnappa honom. Han steg snabbt till danskt justitieråd och erhöll en pension. Dessa gunstbevis grusade han dock 1767 genom att skriva "falska och skadliga" meddelanden om Danmark i utländska tidningar. Endast genom en hastig flykt undgick han att bli gripen. Efter statsvälvningen 1772 togs han till nåder i Sverige, utnämndes till regeringsråd och erhöll så småningom Nordstjärneorden. Han flyttade till Hamburg varifrån han forsatte sitt skriveri, snart lyckades han dock återigen göra sig omöjlig genom gravt förolämpande anmärkningar på stadens styrelse. Hans förgripliga skrift brändes offentligt. Hess publicerade en "Warnung an andere arrogante Magisträte", flyttade till Erfurt och slutligen till Berlin där han avled 1784. Otto Beneke skriver i ADB om Hess stora mångsidighet, han behandlade bl.a. teologiska , juridiska, biografiska, historiska och medicinska frågor, och hann dessutom med en omfattande tidningsproduktion och "litterära holmgångar, samt satirer av den fräckaste, mest maliciösa sort". Om han inte besuttit sådana oädla karaktärsegenskaper, menar Beneke, och behandlat sitt stoff lite mer noggrant, hade han kunnat räknas till sitt århundrades främsta författare
      [Bookseller: Centralantikvariatet]
Last Found On: 2013-09-29           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/409233/1767-warmholtz-carl-gustaf-remarques-sur-un-du-8-decembre-1766

Browse more rare books from the year 1767


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.