The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Philosophia moralis, præceptis succinctis methodicè comprehensa: commentariis theoreticis & practicis è priscis theologis, philosophis, oratoribus, historicis & poëtis plenè illustrata: insuperque septem quæstionum moralium centuriis [hebreisk text] logicè libereque afferta & absoluta.
Præmittitur typus operis logicus: subjungitur geminus index: unus authorum, qui allegantur, explicantur, defenduntur, oppugnantur. Alter capitum & quæstionum moralium dubiarum & controversarum. Frankfurt, typis B. C. Wustii, 1665-66. 8:o. Extra grav. titelblad,3-735,726-1600,(45) s. & 1 utvikbar tryckt tabell. Samtida ngt nött mörkt marmorerat skinnbd med upphöjda bind och rik oxiderad ryggdekor samt stänkta snitt. Ryggen ngt torr. Fin inlaga. Med G. Palmstädts pressade ryggexlibris och Christian Hammers exlibris.. VD17 39:136828N. På det graverade titelbladet anges tryckåret till 1666. Marcus Friedrich Wendelin (1584-1652) var teolog och pedagog. Det präglade namnet "G. Palmstädt" på ryggen är utfört samtidigt som boken bands och med all sannolikhet för Germund Palm eller Palmstedt (1635-1719), adlad Cederhielm 1686. Han var på 1660-talet landssekreterare i Halland och häradshövding i Albo härad i Småland, men avancerade så småningom till landshövding i Älvsborgs och Skaraborgs län. Carlander omnämner inte något band med detta ryggexlibris i sin artikel om det Cederhielmska biblioteket
      [Bookseller: Mats Rehnström]
Last Found On: 2013-08-19           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/384089/1665-wendelin-marcus-friedrich-philosophia-moralis-praeceptis-succinctis-methodice-comprehensa

Browse more rare books from the year 1665


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.