The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

En Ræffue Bog. Herman Weigeres Oversættelse af Reinke de Vos. Udgivet for Det danske Sprog- og Litteraturselskab ved Niels Møller. Ordbog af R. Sandfeld Jensen. 3 dele i 3 bind
601 + 301+250 sider sider, Gyldendal, København 1915-23, 1. bind, teksten indbundet i et smukr privat halvlæder med ophøjede bånd og blindtryk samt guldtekst på ryggen. Med de originale omslag medindbundet. Bindet signeret Anker Kyster. De 2 sidste bind i Vedlagt Niels Møller Weigeres originalmanuskript (fundet 1919). Tillæg til Andet bind Første halvbind MCMXX. Vedlagt Ukomplet eksemplar af udgaven fra 1656, Heftet, og med en del mangler og løse og revede sider
      [Bookseller: Andersens Antikvariat]
Last Found On: 2018-02-24           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/37159963/1915-en-raeffue-bog-herman-weigeres-oversaettelse

Browse more rare books from the year 1915


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.